Monitorul Oficial
nr. 1103/27 decembrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.329/21-12-2018 
LEGE pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
-
  2.   D. nr.1.268/21-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
-
  3.   L. nr.330/21-12-2018 
LEGE privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană
-
  4.   D. nr.1.269/21-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană
-
  5.   L. nr.332/21-12-2018 
LEGE privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane
-
  6.   D. nr.1.271/21-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane
-
  7.   L. nr.334/21-12-2018 
LEGE pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană
-
  8.   D. nr.1.273/21-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană
-
  9.   L. nr.335/21-12-2018 
LEGE pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  10.   D. nr.1.274/21-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  11.   O. nr.203/19-12-2018 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală
-
  12.   O. nr.1.518/19-12-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apa pentru irigații Corbu Nou Cercetare SPP din județul Brăila, în proprietatea acestei organizații
-
  13.   O. nr.1.519/19-12-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Grădiștea - Terasă din județul Călărași, în proprietatea acestei organizații
-
  14.   O. nr.1.520/19-12-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Ozun din județul Covasna, în proprietatea acestei organizații
-
  15.   O. nr.1.521/19-12-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Putineiu SPpC13 și a Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Putineiu SPpC14 din județul Giurgiu, în proprietatea acestor organizații
-
  16.   O. nr.1.522/19-12-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare, în proprietatea unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Galați
-


Marți, 16 iulie 2024, 15:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.