Monitorul Oficial
nr. 509/24 iunie 2019

Publicare
  1.   L. nr.116/20-06-2019 
LEGE pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  2.   D. nr.516/20-06-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  3.   L. nr.117/20-06-2019 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  4.   D. nr.517/20-06-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  5.   L. nr.119/20-06-2019 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
-
  6.   D. nr.519/20-06-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
-
  7.   O.U.G. nr.44/20-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
-
  8.   H.G. nr.418/20-06-2019 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  9.   H.G. nr.421/20-06-2019 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian
-
  10.   O. nr.928/21-06-2019 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
A
  11.   O. nr.953/18-06-2019 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea și controlul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, și a Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015
-
  12.   O. nr.1.133/18-06-2019 (M.M.A.C.A.)
ORDIN al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018
-
  13.   O. nr.2.215/22-05-2019 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea înființării Unității de implementare a ajutorului de stat individual în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
-
  14.   Decizie nr.68/11-06-2019 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pe platformele online pentru filme
-


Vineri, 19 iulie 2024, 03:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.