Monitorul Oficial
nr. 522/26 iunie 2019

Publicare
  1.   L. nr.118/20-06-2019 
LEGE privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
-
  2.   D. nr.518/20-06-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
-
  3.   H.S. nr.28/19-06-2019 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Agendei europene privind migratia - COM (2019) 126 final
-
  4.   H.S. nr.29/19-06-2019 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și EUROGRUP Semestrul european 2019: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2019) 150
-
  5.   O. nr.217/20-06-2019 (C.N.S.P.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză privind stabilirea modelelor de cerere de acord de principiu pentru finanțarea investițiilor în cadrul Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare
A
  6.   O. nr.1.956/18-06-2019 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind încetarea valabilității titlului de parc industrial acordat Societătii STONEXTRACT - S.R.L
-
  7.   O. nr.153/24-06-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 202/2018 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică
A
  8.   O. nr.154/24-06-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea AMARAD DISTRIBUȚIE -S.R.L
A
  9.   O. nr.155/24-06-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013
-
  10.   O. nr.156/24-06-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
-


Vineri, 19 iulie 2024, 02:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.