Monitorul Oficial
nr. 815/8 octombrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.168/07-10-2019 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
-
  2.   D. nr.725/07-10-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
-
  3.   L. nr.169/07-10-2019 
LEGE pentru modificarea și completarea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-
  4.   D. nr.726/07-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-
  5.   L. nr.170/07-10-2019 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
A
  6.   D. nr.727/07-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
-
  7.   L. nr.171/07-10-2019 
LEGE privind exonerarea de la plată a unor obligații
-
  8.   D. nr.728/07-10-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind exonerarea de la plată a unor obligații
-
  9.   L. nr.172/07-10-2019 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  10.   D. nr.729/07-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  11.   L. nr.173/07-10-2019 
LEGE pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
-
  12.   D. nr.730/07-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
-
  13.   D.C.C. nr.424/04-07-2019 
DECIZIA nr. 424 din 4 iulie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 prin raportare la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, precum și a sintagmei "în derulare la data Intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență" din cuprinsul art. 4 alin. (1) al aceluiași act normativ
-
  14.   O. nr.1184/3195/1406/17-09,30-09,20-09-2019 (M.E., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică București - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  15.   O. nr.1.109 (B.N.R.)
ORDIN privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii BEST-CAR LEASING IFN - S.A
-


Marți, 16 iulie 2024, 15:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.