Monitorul Oficial
nr. 1054/30 decembrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.263/30-12-2019 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  2.   D. nr.1.332/30-12-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  3.   O.U.G. nr.86/27-12-2019 
Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvemului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor si a resurselor financiare necesare returnării donatiilor colectate pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil
-
  4.   H.G. nr.980/23-12-2019 
HOTĂRÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Aeroclubului României
-
  5.   O. nr.267/20-12-2019 (M.T.I.C.)
ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societătii de Transport cu Metroul Bucuresti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea Actului aditional nr. 3 pentru anul 2019
-
  6.   O. nr.251/30-12-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor si contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, precum si pentru modificarea acestuia
A
  7.   O. nr.252/30-12-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2020, a bugetului actiunilor multianuale, precum si a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei
-


Vineri, 19 iulie 2024, 03:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.