Monitorul Oficial
nr. 1241/22 decembrie 2022

Publicare
  1.   L. nr.372/21-12-2022 
LEGE pentru completarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
-
  2.   D. nr.1.700/21-12-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
-
  3.   L. nr.373/21-12-2022 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  4.   D. nr.1.701/21-12-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  5.   L. nr.374/21-12-2022 
LEGE privind schimbarea denumirii si a satului de resedintă ale comunei Abrămut, judetul Bihor, precum si pentru modificarea si completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
-
  6.   D. nr.1.702/21-12-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii si a satului de resedintă ale comunei Abrămut, judetul Bihor, precum si pentru modificarea si completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
-
  7.   H.G. nr.1.544/19-12-2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 879/2018 privind înfiintarea Comitetului National pentru Limitarea Rezistentei la Antimicrobiene
-
  8.   H.G. nr.1.546/19-12-2022 
HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele aflate în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor - aparat central
-
  9.   O. nr.364/13-12-2022 (A.N.R.M.)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului
A
  10.   O. nr.499/14-12-2022 (A.S.P.A.A.S.)
ORDIN al presedintelui Autoritătii pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar privind adoptarea Manualului de reglementări internationale de control al calitătii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare si servicii conexe - editia 2020 (Manualul IAASB)
-
  11.   O. nr.2.172/3829/25-11,19-12-2022 (M.M.S.S., M.S.)
ORDIN al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului sănătătii privind acordarea concediului de îngrijitor
-
  12.   O. nr.6.374/07-12-2022 (M.E.)
ORDIN al ministrului educatiei privind aprobarea Metodologiei pentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizati/acreditati din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiană
A
  13.   O. nr.139/21-12-2022 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea tarifelor practicate de către Operatorul desemnat al pietei de energie electrică
-
  14.   O. nr.141/21-12-2022 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2023 ".
-


Vineri, 19 iulie 2024, 02:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.