Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 2005 > Întrebări

Întrebări înregistrare în anul 2005

1. Întrebarea nr.1A/06-01-2005
Referitor la taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale (rovinieta).
2. Întrebarea nr.2A/25-01-2005
Referitor la precontractul dintre MSF, CNAS și SC. EUROMEDIC INTERNAȚIONAL SA prin care s-au acordat garanții cu privire la contractarea de servicii pe termen lung.
3. Întrebarea nr.3A/02-02-2005
Referitor la strategia în domeniul transportului feroviar.
4. Întrebarea nr.4A/02-02-2005
Referitor la memoriul domnului Szabo Iosif Adalbert din Satu-Mare.
5. Întrebarea nr.5A/07-02-2005
Referitor la analizarea și verificarea reprivatizării SC Somvetra SA Gherla.
6. Întrebarea nr.6A/07-02-2005
Referitor la Compania Națională a Imprimeriilor Coresi SA.
7. Întrebarea nr.7A/08-02-2005
Referitor la condițiile de viață din penitenciare și finanțarea sistemului penitenciar.
8. Întrebarea nr.8A/09-02-2005
Acordarea de autorizații de punere pe piața provozorie pentru unele medicamente prin încălcarea prevederilor legii 336/2002.
9. Întrebarea nr.9A/09-02-2005
Situația despăgubirilor depunătorilor CEC jud.Gorj, localitatea Novaci în urma fraudării instituției cu aproape 12 miliarde lei.
10. Întrebarea nr.10A/09-02-2005
Referitor la cazarea și transportul persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.
11. Întrebarea nr.11A/09-02-2005
Referitor la Autoritatea Electorală Permanentă.
12. Întrebarea nr.12A/09-02-2005
Referitor la numitul Trufaș Victor.
13. Întrebarea nr.13A/10-02-2005
Dacă la Asociațiile de Proprietari le sunt aplicate prevederile HG 2185/2004.
14. Întrebarea nr.14A/15-02-2005
Referitor la stadiul aplicării Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe.
15. Întrebarea nr.15A/15-02-2005
Referitor la măsuri și respectiv reglementările pe care le are în vedere MEC în privința meditațiilor.
16. Întrebarea nr.16A/15-02-2005
Capitolul Agricultura a presupus negocieri îndelungate și complexe în cadrul programului de integrare a României în Uniunea Europeană.
17. Întrebarea nr.17A/16-02-2005
Referitor la emiterea unor standarde naționale de atestare a calității de cadru didactic universitar contrare prevederilor Legii învățământului și a Legii privind Statutul personalului didactic.
18. Întrebarea nr.18A/16-02-2005
Referitor la impozitarea sumelor obținute de către persoanele fizice în urma tranzacțiilor imobiliare.
19. Întrebarea nr.19A/16-02-2005
Situația deducerilor suplimentare.
20. Întrebarea nr.20A/16-02-2005
Referitor la introducerea cupoanelor ca și subvenție pe suprafața de teren agricol.
21. Întrebarea nr.21A/16-02-2005
Referitor la lipsa medicamentelor pentru tratarea diabetului.
22. Întrebarea nr.22A/16-02-2005
Referitor la impozitarea indemnizației de risc maternal și a celei pentru îngrijirea copilului bolnav.
23. Întrebarea nr.23A/16-02-2005
Referitor la art.6 al OUG 150/2002.
24. Întrebarea nr.24A/16-02-2005
Referitor la stadiul pregătirii pentru aderarea României la UE, în domeniul Capitolului 24, Justiție și Afaceri Interne, cu referire la reforma justiției.
25. Întrebarea nr.25A/21-02-2005
Referitor la respectarea protocolului de studii încheiat între un număr de 150 de elevi din jud.Gorj și CNLO.
26. Întrebarea nr.26A/21-02-2005
Referitor la creșterea unor medicamente de aproximativ 10 ori în urma semnării unui protocol între CNAS și o firmă producătoare.
27. Întrebarea nr.27A/21-02-2005
Referitor la nereguli existente în cadrul Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor.
28. Întrebarea nr.28A/22-02-2005
Care este rațiunea comasării Școlii generale nr.12 din Tg.Mureș cu Școala generală nr.13 din același municipiu.
29. Întrebarea nr.29A/22-02-2005
Care vor fi prevederile legale cu privire la intabularea proprietății?
30. Întrebarea nr.30A/22-02-2005
Referitor la respectarea prevederilor Legii 14/1999.
31. Întrebarea nr.31A/23-02-2005
Referitor la nemulțumiri privind activitatea Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, în jud.Botoșani.
32. Întrebarea nr.32A/23-02-2005
Referitor la receptarea posturilor naționale de televiziune.
33. Întrebarea nr.33A/23-02-2005
Referitor la memoriul domnului Mercea Axentie, domiciliat în or.Arad, str.Tudor Vladimirescu 7, ap.6, jud.Arad.
34. Întrebarea nr.34A/24-02-2005
Referitor la reâmpărțirea României în noi regiuni de dezvoltare.
35. Întrebarea nr.35A/24-02-2005
Referitor la datele memorandumului încheiat între CNAS și Euromedic.
36. Întrebarea nr.36A/24-02-2005
Referitor la criteriile care au stat la baza numirii doamnei Adriana Tănase.
37. Întrebarea nr.37A/28-02-2005
Situația biletelor de călătorie nefolosite de către pensionari.
38. Întrebarea nr.38A/01-03-2005
Referitor la art.26, alin1 din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.
39. Întrebarea nr.39A/02-03-2005
Referitor la reglementări pentru dezvoltarea activității de protecție a mediului din jud.Suceava.
40. Întrebarea nr.40A/02-03-2005
Modificarea Legii 18/1991.
41. Întrebarea nr.41A/02-03-2005
Desființarea unei unități militare.
42. Întrebarea nr.42A/02-03-2005
Referitor la situația pădurilor care s-a deteriorat în permanență.
43. Întrebarea nr.43A/02-03-2005
Referitor la organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.
44. Întrebarea nr.44A/03-03-2005
Care este statutul juridic al Universității particulare cu limba de predare maghiară Sapienția cu sediul în Cluj-Napoca și Partium din Oradea.
45. Întrebarea nr.45A/03-03-2005
Revenire la întrebarea 17A/16.02.2005 privind standardele de promovare în învățământul superior.
46. Întrebarea nr.46A/03-03-2005
Frauda mascată de falimentul SC Grimex SA.
47. Întrebarea nr.47A/03-03-2005
Tronsoane autostradă Comarnic-Predeal și Predeal-Brașov.
48. Întrebarea nr.48A/07-03-2005
Referitor la un proiect pentru reabilitarea unui drum comunal dintre localitățile Cuci și Petrilaca.
49. Întrebarea nr.49A/08-03-2005
Modul de administrare a fondului forestier al jud.Maramureș.
50. Întrebarea nr.50A/08-03-2005
Criza medicamentelor compensate.
51. Întrebarea nr.51A/08-03-2005
Referitor la respectarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
52. Întrebarea nr.52A/09-03-2005
Referitor la stabilirea modalității și termenului de plată a datoriilor CAS Bihor către farmacii pe anul 2004.
53. Întrebarea nr.53A/09-03-2005
Referitor la măsuri legislative privind domeniul culturii și cultelor.
54. Întrebarea nr.54A/09-03-2005
Finanțarea corespunzătoare a învățământului.
55. Întrebarea nr.55A/09-03-2005
Situația contractelor dintre CNAS și medicii de familie care au depășit vârsta de 60 de ani femeile și 65 de ani bărbații.
56. Întrebarea nr.56A/14-03-2005
Organizarea licitației de privatizare a serviciilor de dializă cu încălcarea legilor în vigoare.
57. Întrebarea nr.57A/14-03-2005
Acordarea de compensații cetățenilor români refugiați din județele Durostor și Caliacra cedate Bulgariei în 1940, conform Legii 9/1998.
58. Întrebarea nr.58A/14-03-2005
Referitor la elemente de gestiune frauduloasă și premeditată a banului public în cadrul Consiliului Județean Teleorman.
59. Întrebarea nr.59A/14-03-2005
Nereguli la RAR - Cluj și la RAR - Brașov.
60. Întrebarea nr.60A/14-03-2005
Referitor la procedurile obținerii cetățeniei române de către cetățenii moldoveni.
61. Întrebarea nr.61A/14-03-2005
Referitor la majorarea impozitului pe terenul agricol (extravilan).
62. Întrebarea nr.62A/15-03-2005
Referitor la realizarea demersurilor diplomatice necesare în vederea eliberării celor 2 deținuți politici din Transnistria.
63. Întrebarea nr.63A/15-03-2005
Referitor la medicamentele compensate.
64. Întrebarea nr.64A/15-03-2005
Referitor la construirea de locuințe sociale.
65. Întrebarea nr.65A/15-03-2005
Situațiile excepționale prevăzute în art.41 alin(4) din OG 75/2004.
66. Întrebarea nr.66A/16-03-2005
Încredințarea, fără licitație pentru lucrări de îmbunătățiri funciare în jud.Mehedinți.
67. Întrebarea nr.67A/16-03-2005
Referitor la o finanțare SAPARD.
68. Întrebarea nr.68A/16-03-2005
Referitor la condițiile mizerabile din tren.
69. Întrebarea nr.69A/16-03-2005
Referitor la privatizări dubioase.
70. Întrebarea nr.70A/16-03-2005
Referitor la neexecutarea Sentinței Civile 710/C/2003 privind achitarea în întregime a unor drepturi salariale.
71. Întrebarea nr.71A/16-03-2005
Omisiunea Președintelui CNAS de a comunica Parlamentului o copie a protocolului ce a generat programul "Inimi pentru inimi".
72. Întrebarea nr.72A/16-03-2005
Încălcarea Legii 336/2002.
73. Întrebarea nr.73A/16-03-2005
Referitor la costurile de realizare a autostrăzii Borș-Brașov.
74. Întrebarea nr.74A/16-03-2005
Referitor la mai multe litigii de muncă.
75. Întrebarea nr.75A/16-03-2005
Referitor la respectarea legii 373/2004.
76. Întrebarea nr.76A/16-03-2005
Referitor la problemele învățământului.
77. Întrebarea nr.77A/18-03-2005
Privatizarea GES SA Scăieni, jud.Prahova.
78. Întrebarea nr.79A/21-03-2005
Referitor la contractul de privatizare al SC "Azomureș" SA Tg.Mureș.
79. Întrebarea nr.80A/21-03-2005
Subvenționarea semințelor de porumb pentru agricultori.
80. Întrebarea nr.81A/22-03-2005
UZINA MECANICĂ PLOPENI
81. Întrebarea nr.82A/22-03-2005
MODIFICAREA TARIFULUI ENERGIEI ELECTRICE
82. Întrebarea nr.83A/22-03-2005
PRIVATIZAREA UZINEI TRACTORUL S.A. BRAȘOV
83. Întrebarea nr.84A/22-03-2005
Sumele datorate de persoane fizice la fondul de asigurări sociale de sănătate.
84. Întrebarea nr.85A/22-03-2005
Situația parcurilor industriale.
85. Întrebarea nr.86A/22-03-2005
De ce pe site-ul Guvernului ( ), nu există posibilitatea atașprii documentelor la petițiile pe care cetățenii le adresează diferitelor instituții?
86. Întrebarea nr.87A/23-03-2005
Referitor la cazul celor 3 persoane (familia Raica) decedate prin otrăvire.
87. Întrebarea nr.88A/23-03-2005
Presiuni de natură politică la Inspectoratul Școlar Caraș-Severin.
88. Întrebarea nr.89A/23-03-2005
Referitor la criza laptelui praf în jud.Bihor.
89. Întrebarea nr.90A/23-03-2005
Funcționarea arhivelor instanțelor judecătorești.
90. Întrebarea nr.91A/23-03-2005
Situația SC Amonil SA Slobozia.
91. Întrebarea nr.92A/23-03-2005
Referitor la programul de dezvoltare a transportului școlar cu microbuze.
92. Întrebarea nr.93A/23-03-2005
Asigurarea fondurilor necesare salarizării profesorilor în jud.Vaslui.
93. Întrebarea nr.94A/23-03-2005
Județul vaslui - prioritate liberală
94. Întrebarea nr.95A/23-03-2005
Transportul elevilor.
95. Întrebarea nr.96A/23-03-2005
Referitor la numărul de firme mici și mijlocii ce s-ar putea închide după aderarea la UE.
96. Întrebarea nr.97A/23-03-2005
Referitor la situația inundațiilor din jud.Mureș.
97. Întrebarea nr.98A/23-03-2005
Respectarea prevederilor Legii 14/1999.
98. Întrebarea nr.99A/23-03-2005
Situația căminului CFR din Municipiul Cluj-Napoca, str.Gruia 28A.
99. Întrebarea nr.100A/23-03-2005
Starea și numărul ambulanțelor acreditate din serviciile de asistență medicală de urgență.
100. Întrebarea nr.101A/23-03-2005
Numărul laboratoarelor de analize medicale care nu îndeplinesc condițiile de asigurare a calității și care au contractat servicii cu CNAS.
101. Întrebarea nr.102A/23-03-2005
Referitor la medicii de familie.
102. Întrebarea nr.103A/23-03-2005
Situația autoruzațiilor de transport rutier internațional de marfă.
103. Întrebarea nr.104A/24-03-2005
Respectarea protocolului de studii încheiat între un număr de 150 de elevi și Compania Națională a Lignitului Oltenia.
104. Întrebarea nr.105A/29-03-2005
Raportul Consiliului Superior al Magistraturii privind auditul Freedom House Inc. - Washington DC.
105. Întrebarea nr.106A/29-03-2005
Strategia de sezvoltare și modernizare a infrastructurii rutiere a României.
106. Întrebarea nr.107A/29-03-2005
Sediul Direcției Județene de Sănătate Publică Timiș.
107. Întrebarea nr.108A/29-03-2005
Vandalizarea sediului PSD Timiș.
108. Întrebarea nr.109A/29-03-2005
Blocul pentru medicii rezidenți de la Spitalul Județean Timișoara.
109. Întrebarea nr.110A/29-03-2005
Costurile cupoanelor agricole.
110. Întrebarea nr.111A/29-03-2005
Împărțirea cupoanelor agricole în comuna Poiana Mare, jud.Dolj, prilej de campanie electorală pesedistă.
111. Întrebarea nr.112A/29-03-2005
Referitor la criterii generale de organizare a admiterii în învățământul superior pentru anul 2005.
112. Întrebarea nr.113A/29-03-2005
Referitor la programul "Autobuzul școlar".
113. Întrebarea nr.114A/29-03-2005
Referitor la modificarea OG Năstase 61/2004 privind subvențiile agricole prin Ordonanța 12/2005.
114. Întrebarea nr.115A/29-03-2005
Transformarea Drumului Județean 191 Tășnad - Marghita (24 km) în drum național.
115. Întrebarea nr.116A/30-03-2005
Referitor la informații privind un grav scandal izbucnit la Centrul de Plasament "Sf.Maria" din Golești.
116. Întrebarea nr.117A/04-04-2005
Referitor la proasta calitate a serviciilor asigurate abonaților prin firma de televiziune prin cablu "SC CABLE AMERICA", cu sediul în Cluj-Napoca.
117. Întrebarea nr.118A/04-04-2005
Referitor la proiectul "Alimentare cu apă a localității Călata, com.Călățele", din jud.Cluj.
118. Întrebarea nr.119A/04-04-2005
Referitor la memoriul domnului Ștefan Gheorghe din Cluj-Napoca.
119. Întrebarea nr.120A/04-04-2005
Referitor la memoriul foștilor angajați de la SC NAPOPAN SA.
120. Întrebarea nr.121A/04-04-2005
Referitor la rețeaua trans-europeană de transport TEN-Tr.
121. Întrebarea nr.122A/05-04-2005
Referitor la facilități acprdate în vederea irigării suprafețelor agricole.
122. Întrebarea nr.123A/05-04-2005
Referitor la urgentarea reabilitării podului situat pe raza comunei Albești Paleologu, pe DN 1 B.
123. Întrebarea nr.124A/05-04-2005
Referitor la un caz de înșelăciune care are ca autor firma Danex Plus din București, patron Zvi Barbiro.
124. Întrebarea nr.125A/05-04-2005
Situația DN 21 (Slobozia-Drajna).
125. Întrebarea nr.126A/05-04-2005
Proiectul "Conducta transport gaze".
126. Întrebarea nr.127A/05-04-2005
Aplicarea Ordonanței de Urgență 37/19.05.2004.
127. Întrebarea nr.128A/05-04-2005
Referitor la HG din 2004 cu privire la organizarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă (ANCA).
128. Întrebarea nr.129A/06-04-2005
Referitor la condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism.
129. Întrebarea nr.130A/06-04-2005
Referitor la stadiul acordării subvențiilor pentru culturile agricole și împiedicarea speculei cu bunurile valorice pentru motorină.
130. Întrebarea nr.131A/06-04-2005
Referitor la OUG 110/2003 pentru completarea art.166 din Legea învățământului 84/1999 republicată.
131. Întrebarea nr.132A/06-04-2005
Referitor la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj care riscă să-și înceteze activitatea.
132. Întrebarea nr.133A/06-04-2005
Situația Camerei de Comerț și Industrie a României.
133. Întrebarea nr.134A/06-04-2005
Referitor la Politica Ministerului Apărării Naționale în privința Forțelor Aeriene.
134. Întrebarea nr.135A/07-04-2005
Reconsiderarea taxei de drum, percepută pentru deplasarea utilajelor agricole și a mijloacelor de tracțiune cu pavilioane apicole.
135. Întrebarea nr.136A/11-04-2005
Criza federațiilor reprezentative CFR.
136. Întrebarea nr.137A/11-04-2005
Referitor la procentul de IMM-uri românești care vor intra în faliment după 1 ianuarie 2007.
137. Întrebarea nr.138A/11-04-2005
Referitor la stadiul cercetărilor privind dosarul "Revoluției".
138. Întrebarea nr.139A/11-04-2005
Referitor la sustragere de produse petroliere de la Petro Brazi Ploiești.
139. Întrebarea nr.140A/11-04-2005
Referitor la companiile de TAXI care-și desfășoară activitatea la Aeroportul Otopeni.
140. Întrebarea nr.141A/12-04-2005
Referitor la trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat a unor terenuri situate în cel mai mare parc de agrement al Municipiului Constanța.
141. Întrebarea nr.142A/12-04-2005
Referitor la plata despăgubirilor pentru calamități naturale și a celor cauzate de animale sălbatice.
142. Întrebarea nr.143A/12-04-2005
Referitor la starea pavimentului din parcul operelor lui Brâncuși.
143. Întrebarea nr.144A/12-04-2005
Referitor la facilități privind creditele agricole.
144. Întrebarea nr.145A/13-04-2005
Referitor la construirea de săli de sport.
145. Întrebarea nr.146A/13-04-2005
Referitor la fondurile necesare asistenței sociale.
146. Întrebarea nr.147A/13-04-2005
Referitor la indemnizațiile pentru însoțitorii persoanelor cu handicap.
147. Întrebarea nr.148A/13-04-2005
Referitor la asigurarea de sănătate a cadrelor militare în rezervă și în retragere.
148. Întrebarea nr.149A/13-04-2005
Situația persoanelor fără documente de identitate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
149. Întrebarea nr.150A/13-04-2005
Stadiul dosarului nr.1163/P/2004 din data de 13/12/2004 înaintat spre cercetare Poliției Județene Teleorman privind încercarea de fraudare a alegerilor prezidențiale.
150. Întrebarea nr.151A/13-04-2005
Referitor la problema elevilor care fac naveta.
151. Întrebarea nr.152A/13-04-2005
Stadiul aplicării Legii 1/2000 în jud.Alba.
152. Întrebarea nr.153A/13-04-2005
Referitor la Fondul de garantare a certificatelor de depozite.
153. Întrebarea nr.154A/13-04-2005
Referitor la modificarea HG 399/2001.
154. Întrebarea nr.155A/13-04-2005
Referitor la grupul de firme cu obiect de activitate comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice.
155. Întrebarea nr.156A/14-04-2005
Aplicarea Legii partidelor politice 14/2003.
156. Întrebarea nr.157A/14-04-2005
Referitor la sistemul de compensare a medicamentelor.
157. Întrebarea nr.158A/14-04-2005
Referitor la informarea grupurilor socio-profesionale cu privire la integrarea în Uniunea Europeană.
158. Întrebarea nr.159A/14-04-2005
Referitor la modalități de distribuire a bonurilor valorice ca sprijin direct al statutului unor categorii de producători agricoli.
159. Întrebarea nr.160A/18-04-2005
Referitor la Legea 9/1998.
160. Întrebarea nr.161A/18-04-2005
Referitor la restituirea bunurilor funciare și imobiliare către foștii proprietari.
161. Întrebarea nr.162A/18-04-2005
Referitor la Ordinul 39/20 din decembrie 2004 al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.
162. Întrebarea nr.163A/18-04-2005
Referitor la situația exportatorilor români.
163. Întrebarea nr.164A/18-04-2005
Referitor la memoriul depus de Sindicatul Liber al Tipografilor din Cluj.
164. Întrebarea nr.165A/18-04-2005
Referitor la Ordinul 328/2004, respectiv 321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană.
165. Întrebarea nr.166A/18-04-2005
Referitor la problema castanilor decorativi din Cluj-Napoca.
166. Întrebarea nr.167A/18-04-2005
Ambasadorii României în statele Uniunii Europene.
167. Întrebarea nr.168A/18-04-2005
Referitor la Legea medierii.
168. Întrebarea nr.169A/18-04-2005
Care va fi costul estimativ al intabulării terenurilor agricole, cum va fi finanțat acest proces și care este metodologia de lucru după care se va efectua intabularea?
169. Întrebarea nr.170A/18-04-2005
Măsurile pentru reforma armatei române în contextul integrării europene.
170. Întrebarea nr.171A/18-04-2005
Măsurile pentru rezolvarea crizei din sănătate.
171. Întrebarea nr.172A/19-04-2005
Mafia cuponiadei.
172. Întrebarea nr.173A/19-04-2005
Soluție privind afectarea spațiului verde aferent Parcului Tăbăcăriei din municipiul Constanța.
173. Întrebarea nr.174A/20-04-2005
Referitor la informatizarea accentuată a diferitelor domenii de activitate economică.
174. Întrebarea nr.175A/20-04-2005
Referitor la clarificarea aplicării unitare a dispozițiilor Legii103/1996.
175. Întrebarea nr.176A/20-04-2005
Categoriile de cetățeni care beneficiază de facilități la plata FASS.
176. Întrebarea nr.177A/20-04-2005
Situația clădirii Judecătoriei din Râmnicu Vâlcea.
177. Întrebarea nr.178A/20-04-2005
Situația lucrărilor la calea ferată Vâlcea-Vâlcele.
178. Întrebarea nr.179A/20-04-2005
Referitor la statuia lui Bogdan Vodă, jud.Maramureș.
179. Întrebarea nr.180A/20-04-2005
Mafia arabă din România.
180. Întrebarea nr.181A/25-04-2005
Referitor la sala Polivalentă din Craiova.
181. Întrebarea nr.182A/25-04-2005
Referitor la infrastructura în jud.Dolj.
182. Întrebarea nr.183A/25-04-2005
Referitor la asigurarea ordinii publice.
183. Întrebarea nr.184A/25-04-2005
Accelerarea implementării Programului SAPARD, axa prioritară . Îmbunătățirea infrastructurii pentru dezvoltarea rurală și agricultură.
184. Întrebarea nr.185A/26-04-2005
Referitor la un memoriu din partea unei asociații de pensionari.
185. Întrebarea nr.186A/26-04-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă presa de orientare națională din Republica Moldova.
186. Întrebarea nr.187A/26-04-2005
Referitor la începerea lucrărilor DN 1-Tronsonul Brașov-Predeal; continuarea lucrărilor pentru segmentele de drumuri, DN 73 Pitești-Brașov; contractarea și demararea lucrărilor pentru DN 73A Predeal-Râșnov-Șercaia.
187. Întrebarea nr.188A/26-04-2005
Solicită răspunsul la întrebarea 56A/14.03.2005.
188. Întrebarea nr.189A/26-04-2005
Procesul de recalculare a pensiilor.
189. Întrebarea nr.190A/26-04-2005
Evaluarea anuală a centrelor de referință de diagnostic imagistic.
190. Întrebarea nr.191A/26-04-2005
Când se va înființa Judecătoria Sângeorgiu de Pădure din jud.Mureș.
191. Întrebarea nr.192A/26-04-2005
Corectitudinea Inspectoratului Județean Mureș în evaluarea cazului profesorului Lakatos Stefan, com.Sărățeni.
192. Întrebarea nr.193A/26-04-2005
Precizări privind pachetul minimal de servicii medicale, pe care ministerul intenționează să-l lanseze în luna iunie.
193. Întrebarea nr.194A/26-04-2005
Măsuri întreprinse pentru susținerea utilizatorilor de apă pentru irigații și a altor agenți economici și instituții publice care desfășoară activități de îmbunătățiri funciare.
194. Întrebarea nr.195A/26-04-2005
Precizări în legătură cu Strategia privind reforma instituțională a Ministerului Administrației și Internelor în perioada 2005-2007.
195. Întrebarea nr.196A/26-04-2005
Măsuri de creștere a siguranței în zonele cu risc de inundații.
196. Întrebarea nr.197A/26-04-2005
Scimbarea sistemului de tarifare a serviciilor de distribuție precum și cel al prețurilor de furnizare în regim reglementat a gazelor naturale.
197. Întrebarea nr.198A/26-04-2005
Dacă, Guvernul este preocupat sau nu de a trece loc.turistică Sovata în Programul național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați".
198. Întrebarea nr.199A/26-04-2005
Referitor la SC MITTAL STEEL GALAȚI SA.
199. Întrebarea nr.200A/26-04-2005
Suprasolicitarea intelectuală a elevilor din clasele cu predare intensivă a anumitor obiecte de studiu, cumulat cu limba de predare diferită de limba română.
200. Întrebarea nr.201A/26-04-2005
Nerespectarea Ordinului Ministerului Comunicațiilor și Tehnologia Informației nr.139/2004.
201. Întrebarea nr.202A/26-04-2005
Legislația existentă cu privire la reciclarea deșeurilor industriale.
202. Întrebarea nr.203A/26-04-2005
Stadiul în care se află analiza dosarului ce cuprinde proiectul de înființare a Centrului Medico Social în orașul Uricani.
203. Întrebarea nr.204A/26-04-2005
Situația la zi a Societății Comerciale AMIDIP Călan.
204. Întrebarea nr.205A/27-04-2005
Inundațiile catastrofale din vestul României.
205. Întrebarea nr.206A/27-04-2005
Referitor la reorganizarea Direcției Silvice Miercurea Ciuc.
206. Întrebarea nr.207A/27-04-2005
Referitor la memoriul doamnei Burjan Maria din Gheorgheni.
207. Întrebarea nr.208A/27-04-2005
Stadiul privatizării Uzinei Mecanice Filiași, jud.Dolj.
208. Întrebarea nr.209A/27-04-2005
Referitor la dezvoltarea Regiunii Nord-Est, din care face parte și jud.Vaslui.
209. Întrebarea nr.210A/27-04-2005
Referitor la repercursiunile rezilierii contractului dintre Distrigaz Sud SA - Sucursala București și SC PIETRO FIORENTINI SpA-Italia.
210. Întrebarea nr.211A/28-04-2005
Deplasarea în Luxemburg prilejuită de semnarea Tratatului de Aderare a României la UE.
211. Întrebarea nr.212A/04-05-2005
Controlul firmelor lui Omar Hayssam.
212. Întrebarea nr.213A/04-05-2005
Programul de prevenție a cancerului de col uterin.
213. Întrebarea nr.214A/04-05-2005
Taxa de drum pentru apicultori.
214. Întrebarea nr.215A/04-05-2005
Măsuri de sprijin financiar pentru oamenii de cultură aflați la vârsta a treia.
215. Întrebarea nr.216A/04-05-2005
Inițierea unui control privind calitatea în construcții la obiectivul Pod comuna Calvini, jud.Buzău.
216. Întrebarea nr.217A/04-05-2005
Situația relețiilor de transport feroviar între Moldova și zona de vest a României.
217. Întrebarea nr.218A/04-05-2005
Referitor la mafia lemnului din Gheorghieni.
218. Întrebarea nr.219A/04-05-2005
Situația complexului turistic "Cerdac".
219. Întrebarea nr.220A/04-05-2005
Referitor la deschiderea noului an școlar la 1 septembrie.
220. Întrebarea nr.221A/05-05-2005
Privatizarea SC AMIDIP SA Călan.
221. Întrebarea nr.222A/09-05-2005
Referitor la Casa de Asigurări OPSNAJ care nu mai dispune de fonduri pentru medicamente compensate și gratuite.
222. Întrebarea nr.223A/09-05-2005
Românii de pe Valea Timocului.
223. Întrebarea nr.224A/09-05-2005
Referitor la situația artiștilor interpreți din România.
224. Întrebarea nr.225A/09-05-2005
Referitor la angajații din cadrul Inspecției Sanitare de Stat Cluj.
225. Întrebarea nr.226A/09-05-2005
Referitor la Uniunea Sindicală din Ramura Culturală (USRC).
226. Întrebarea nr.227A/09-05-2005
Referitor la memoriul SC "TIPOMUR" SA din Târgu Mureș.
227. Întrebarea nr.228A/09-05-2005
Referitor la problemele cu care se confruntă angajații Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.
228. Întrebarea nr.229A/09-05-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii interpreți din România.
229. Întrebarea nr.230A/09-05-2005
Referitor la conducerea Teatrului Muzical "Nae Leonard" din Galați, care a fost acuzată de management defectuos.
230. Întrebarea nr.231A/09-05-2005
Referitor la privatizarea CNI "CORESI" SA.
231. Întrebarea nr.232A/10-05-2005
Situația procurorilor financiari.
232. Întrebarea nr.233A/10-05-2005
Referitor la drumul național DN/& care face legătura între Oradea și Deva.
233. Întrebarea nr.234A/10-05-2005
Sistemul vamal al Portului Constanța.
234. Întrebarea nr.235A/10-05-2005
Lipsa de transparență a ANRGN și efecte ale monopolului în distribuția gazelor naturale.
235. Întrebarea nr.236A/10-05-2005
Cazul doamnei Luța Domnica, aflată în greva foamei din data de 27.04.2005.
236. Întrebarea nr.237A/11-05-2005
Datoriile cluburilor de fotbal și televiziunilor către bugetul de stat.
237. Întrebarea nr.238A/11-05-2005
Referitor la probleme privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.
238. Întrebarea nr.239A/11-05-2005
Achiziționarea de către SNCFR a "Bazei de Tratament", vila "Zorile" și vila "Căprioara".
239. Întrebarea nr.240A/11-05-2005
Obiectivele și măsurile privind Reforma sistemului judiciar și Strategia Națională Anticorupție.
240. Întrebarea nr.241A/11-05-2005
Dacă activitatea de membru a Autorității Teritoriale de Prdine Publică este incompatibilă cu funcția de președinte sau vicepreședinte a consiliului județean.
241. Întrebarea nr.242A/11-05-2005
Solicitarea, prin intermediul Ministerului Justiției, unui răspuns din partea Consiliului Superior al Magistraturii.
242. Întrebarea nr.243A/11-05-2005
Referitor la aplicarea greșită și discriminatorie a Legii 189/2000 pentru aprobarea OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
243. Întrebarea nr.244A/12-05-2005
Referitor la starea de incompatibilitate a domnului Cătălin Popescu.
244. Întrebarea nr.245A/16-05-2005
Agenția SAPARD are rolul să încurce comunitățile locale în eforturile acestora de atragere a fondurilor nerambursabile sau să le ajute?
245. Întrebarea nr.246A/16-05-2005
Când se va înființa Centrul de sănătate de la Ibănești, jud.Mureș.
246. Întrebarea nr.247A/16-05-2005
Referitor la calitatea serviciilor de distribuție a energiei electrice.
247. Întrebarea nr.248A/16-05-2005
Referitor la memoriul domnului Ana Ambrus din Bihor.
248. Întrebarea nr.249A/16-05-2005
Referitor la fondurile europene pentru dezvoltarea rurală.
249. Întrebarea nr.250A/16-05-2005
Referitor la prevenirea inundațiilor și eroziunea solului în zona Nehoiu-Siriu.
250. Întrebarea nr.251A/16-05-2005
Referitor la situația financiară dificilă din sextorul sanitar.
251. Întrebarea nr.252A/16-05-2005
Referitor la cazuri grave de fraudare a fondurilor puse la dispoziție prin programele de finanțare ale Uniunii Europene.
252. Întrebarea nr.253A/16-05-2005
Care sunt județele care beneficiază de Programul Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă și care au fost criteriile de selecție a acestor județe.
253. Întrebarea nr.254A/17-05-2005
Referitor la indexarea indemnizațiilor prevăzute de Legea 189/2000.
254. Întrebarea nr.255A/17-05-2005
Referitor la modalitatea de rezolvare a problemei privind drepturile financiare ale grefierilor.
255. Întrebarea nr.256A/17-05-2005
Referitor la soluționarea situației cetățenilor din Republica Moldova care nu dețin cetățenia română.
256. Întrebarea nr.257A/17-05-2005
Referitor la producția curentă de cărbune a Văii Jiului.
257. Întrebarea nr.258A/17-05-2005
Referitor la înființarea unei uzine în parteneriat cu MAN-Germania la Arad.
258. Întrebarea nr.259A/17-05-2005
Referitor la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Serviciilor Comunale.
259. Întrebarea nr.260A/17-05-2005
Referitor la împărțirea pământurilor cu destinație de pășune între județele Mureș și Bistrița Năsăud.
260. Întrebarea nr.261A/17-05-2005
Măsurile luate în cazul procurorului Petru Narița.
261. Întrebarea nr.262A/18-05-2005
Referitor la acordarea cetățeniei române unor cetățeni proveniți din lumea arabă.
262. Întrebarea nr.263A/18-05-2005
Situația judecătoarei mun.Băilești, jud.Dolj.
263. Întrebarea nr.264A/18-05-2005
Referitor la noile taxe pe consumul de gaz metan.
264. Întrebarea nr.265A/18-05-2005
Utilizarea cartelelor de identificare pentru decontarea prestației de servicii privind hrănirea militarilor prin agenți economici.
265. Întrebarea nr.266A/19-05-2005
Situația Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București.
266. Întrebarea nr.267A/19-05-2005
Referitor la stadiul contractării lucrărilor pentru centura ocolitoare a mun.Sibiu.
267. Întrebarea nr.268A/19-05-2005
Referitor la podul Gării CFR din mun.Sibiu.
268. Întrebarea nr.269A/23-05-2005
Referitor la cetățenii din jud.Suceava, nemulțumiți de introducerea abonamentului pentru gaz metan.
269. Întrebarea nr.270A/23-05-2005
Referitorla probleme cu care se confruntă artiștii români.
270. Întrebarea nr.271A/23-05-2005
Referitor la OUG 4/2005.
271. Întrebarea nr.272A/23-05-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
272. Întrebarea nr.273A/23-05-2005
Referitor la memoriul reprezentanților Federației Sanitas Cluj.
273. Întrebarea nr.274A/23-05-2005
Referitor la memoriul domnului Balint Călin din Cluj-Napoca.
274. Întrebarea nr.275A/23-05-2005
Referitor la locuitorii com.Apahida, jud.Cluj nemulțumiți de serviciile asigurate de firma de televiziune prin cablu ALVANI CABLU TV din Cluj-Naoca.
275. Întrebarea nr.276A/23-05-2005
Referitor la tergiversarea lucrărilor la drumul de legătură între com.Aluniș și satul Pruneni.
276. Întrebarea nr.277A/23-05-2005
Referitor la tăieri masive de arbori din apropierea com. Aluniș, jud.Cluj.
277. Întrebarea nr.278A/23-05-2005
Referitor la locuitorii de pe raza jud.Cluj care fac dializă.
278. Întrebarea nr.279A/23-05-2005
Referitor la memoriul din partea Sindicatului Liber al Tipografilor din Cluj.
279. Întrebarea nr.280A/23-05-2005
Referitor la memoriul doamnei Matiș Ana din com.Râșca, jud.Cluj.
280. Întrebarea nr.281A/23-05-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
281. Întrebarea nr.282A/23-05-2005
Situația parcurilor industriale.
282. Întrebarea nr.283A/23-05-2005
Privatizare GES SA Scăieni, jud.Prahova.
283. Întrebarea nr.284A/25-05-2005
Modificarea cotei de impozitare.
284. Întrebarea nr.285A/25-05-2005
Inundațiile din comuna Fărcășești, jud.Gorj.
285. Întrebarea nr.286A/25-05-2005
Dacă s-a semnat un acord de participare între România și Comisia Europeană.
286. Întrebarea nr.287A/25-05-2005
Sistemul de punctare discriminatoriu, în cazul acordării locuințelor ANL în cartierul Cetatea Fetei din localitatea Florești, jud.Cluj.
287. Întrebarea nr.288A/25-05-2005
Referitor la Hidroelectrica.
288. Întrebarea nr.289A/25-05-2005
Contravenții la Codul Rutier.
289. Întrebarea nr.290A/26-05-2005
Referitor la verificarea legalității, din punct de vedere al practicilor anticoncurențiale a deciziei Min.Sănătății și Familiei de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005.
290. Întrebarea nr.291A/26-05-2005
Referitor la afacerea "Serplo".
291. Întrebarea nr.292A/26-05-2005
Afacerea "SERPLO" poate fi reanimată?
292. Întrebarea nr.293A/26-05-2005
Situația financiară precară a Centrelor Județene de Consultanță Agricolă.
293. Întrebarea nr.294A/26-05-2005
Derularea proiectelor de reabilitare a drumurilor naționale și județene.
294. Întrebarea nr.295A/26-05-2005
Stadiul de execuție a autostrăzii București - Constanța.
295. Întrebarea nr.296A/26-05-2005
Referitor la respectarea prevederilor OUG 33/2004.
296. Întrebarea nr.297A/30-05-2005
Acordarea de compensații cetățenilor români refugiați din județele Durostor și Caliacra cedate Bulgariei în 1940, conform Legii 9/1998.
297. Întrebarea nr.298A/30-05-2005
Fonduri pentru distincții și premii acordate personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în temeiul art.113 din Legea 128/1997.
298. Întrebarea nr.299A/31-05-2005
Referitor la indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului.
299. Întrebarea nr.300A/31-05-2005
Referitor la eliberarea medicamentelor.
300. Întrebarea nr.301A/31-05-2005
Lipsa spațiului adecvat pentru depozitarea gunoaielor pe raza comunei Mica, jud.Mureș.
301. Întrebarea nr.302A/31-05-2005
Dezastrul de la Slănic, comuna Aninoasa, jud.Argeș.
302. Întrebarea nr.303A/31-05-2005
Dezastrul de la Slănic, comuna Aninoasa, jud.Argeș.
303. Întrebarea nr.304A/31-05-2005
Respectarea normelor de mediu din municipiile reședință de județ.
304. Întrebarea nr.305A/31-05-2005
Referitor la drumul național DN 19 care face legătura între Oradea și Satu Mare și care se află într-un stadiu avansat de degradare.
305. Întrebarea nr.306A/31-05-2005
Referitor la preluarea rețelelor de energie electrică de la ANIF și transferarea lor către SC ELECTRICA SA.
306. Întrebarea nr.307A/31-05-2005
Strategia Agenției Române pentru Investiții Străine pentru atragerea de investiții străine directe.
307. Întrebarea nr.308A/31-05-2005
Aniversarea a 1900de ani de la cucerirea romană a Daciei.
308. Întrebarea nr.309A/31-05-2005
Referitor la procesul de privatizare a economiei românești.
309. Întrebarea nr.310A/01-06-2005
Metodologia privind mișcarea personalului didactic.
310. Întrebarea nr.311A/01-06-2005
Referitor la greutățile cu care se confruntă pensionarii.
311. Întrebarea nr.312A/01-06-2005
Referitor la Ordinul 199/10.03.2005 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.
312. Întrebarea nr.313A/01-06-2005
Disponibilizările masive în economie.
313. Întrebarea nr.314A/01-06-2005
Situația procurorilor financiari.
314. Întrebarea nr.315A/01-06-2005
Revenire la adresa 9751 din 18.05.2005.
315. Întrebarea nr.316A/06-06-2005
Reglementările propuse în pachetul de legi privind justiția.
316. Întrebarea nr.317A/06-06-2005
Situația recalculării pensiilor în jud.Argeș.
317. Întrebarea nr.318A/06-06-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
318. Întrebarea nr.319A/06-06-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
319. Întrebarea nr.320A/06-06-2005
Referitor la Uniunea Sindicatelor Tipografilor din România.
320. Întrebarea nr.321A/06-06-2005
Referitor la un memoriul depus de locuitorii din Ineu, jud.Arad.
321. Întrebarea nr.322A/06-06-2005
Referitor la memoriul locuitorilor din satul Dealul Negru, com.Călățele și Râșca de Sus, com.Râșca, jud.Cluj.
322. Întrebarea nr.323A/06-06-2005
Referitor la memoriul locuitorilor din com.Florești, jud.Cluj.
323. Întrebarea nr.324A/06-06-2005
Referitor la memoriul domnului Harbuz Gh. Moisei din Cluj.
324. Întrebarea nr.325A/06-06-2005
Referitor la memoriul domnului ec.Lăzanu Gheorghe din Cluj.
325. Întrebarea nr.326A/06-06-2005
Referitor la memoriul domnului Călin-Constantin Maghear din Cluj.
326. Întrebarea nr.327A/06-06-2005
Referitor la compania CEROC Cluj.
327. Întrebarea nr.328A/06-06-2005
Referitor la situația extrem de tensionată de la SC SOMVETRA GHERLA SA.
328. Întrebarea nr.329A/06-06-2005
Situația critică de la SC SOMVETRA GHERLA SA.
329. Întrebarea nr.330A/06-06-2005
Referitor la SC SOMVETRA GHERLA SA.
330. Întrebarea nr.331A/07-06-2005
Referitor la recalcularea unor drepturi de pensie.
331. Întrebarea nr.332A/07-06-2005
Referitor la preluarea de către Consiliul Județean Giurgiu a SC "Uzina Termoelectrică Giurgiu" SA.
332. Întrebarea nr.333A/07-06-2005
Referitor la activitatea SC Electrica Service SA.
333. Întrebarea nr.334A/07-06-2005
Referitor la creșterea salariului minim pe economie.
334. Întrebarea nr.335A/07-06-2005
Referitor la strategia de combatere a corupției.
335. Întrebarea nr.336A/07-06-2005
Legislația existentă cu privire la reciclarea deșeurilor industriale.
336. Întrebarea nr.337A/07-06-2005
Referitor la deplasarea persoanelor pe calea ferată între Baia Mare - Budapesta.
337. Întrebarea nr.338A/08-06-2005
Neconcordanța între Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, respectiv legile în vigoare.
338. Întrebarea nr.339A/08-06-2005
Necesarul financiar al jud.Olt.
339. Întrebarea nr.340A/08-06-2005
Politica de resurse umane a MEC și situația cadrelor didactice.
340. Întrebarea nr.341A/09-06-2005
Referitor la modificarea salariului minim brut pe economie de la 3.100.000 lei la 3.300.000lei.
341. Întrebarea nr.342A/09-06-2005
Situația SCNITRAMONIA SA Făgăraș.
342. Întrebarea nr.343A/09-06-2005
Includerea amenajării piscicole Mata - Rădeanu și parțial a fondurilor de vânătoare limitrofe în interiorul Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.
343. Întrebarea nr.344A/13-06-2005
Situația Direcției de Sănătate Publică Constanța în urma controlului Corpului de Control al Ministerului Sănătății.
344. Întrebarea nr.345A/13-06-2005
Situația administrativă a satului Itrinești, comuna Mărgineni, jud.Neamț.
345. Întrebarea nr.346A/13-06-2005
Referitor la recalcularea pensiilor în jud.Buzău.
346. Întrebarea nr.347A/13-06-2005
Posibilitatea de finanțare a unei societăți comerciale din F.N.U.A.S.
347. Întrebarea nr.348A/14-06-2005
Plan rutier.
348. Întrebarea nr.349A/14-06-2005
I.J.P. Brăila.
349. Întrebarea nr.350A/14-06-2005
Parchetul Brăila.
350. Întrebarea nr.351A/14-06-2005
Criminalitate.
351. Întrebarea nr.352A/14-06-2005
Plan dezvoltare și programe A.N.L.
352. Întrebarea nr.353A/14-06-2005
Lupta pentru supraviețuire...
353. Întrebarea nr.354A/14-06-2005
Ce măsuri cuprinde agenda priorităților Consiliului Concurenței pentru intervalul 25 aprilie 2005- 31 dec.2006.
354. Întrebarea nr.355A/14-06-2005
Referitor la controalele efectuate la Societatea Română de Televiziune.
355. Întrebarea nr.356A/14-06-2005
Situația din satul Slănic, comuna Aninoasa, jud.Argeș.
356. Întrebarea nr.357A/14-06-2005
Obligația Guvernului de a transmite prefecturilor valorile de referință pentru calculul despăgubirilor ce se acordă în baza legii 290/2003.
357. Întrebarea nr.358A/13-06-2005
Situația familiilor de rromi din Pata Rit, Cluj-Napoca.
358. Întrebarea nr.359A/13-06-2005
Situația existentă în cadrul penitenciarului Codlea.
359. Întrebarea nr.360A/14-06-2005
Situația tronsonului DN 73(E574) aflat pe raza municipiului Câmpulung.
360. Întrebarea nr.361A/14-06-2005
Informare privind cauzele și efectele grevei lucrătorilor din sistemul CFR precum și modul de gestionare a acestei crize.
361. Întrebarea nr.362A/15-06-2005
Referitor la tragicul accident de muncă (2 morți) survenit în ziua de vineri, 13 aprilie a.c., la combinatul MECHTEL din jud.Dâmbovița.
362. Întrebarea nr.363A/15-06-2005
Câte locuințe prevăzute în programul 2001-2004 au fost construite?
363. Întrebarea nr.364A/15-06-2005
Cotarea titlurilor de stat la Bursa de Valori București.
364. Întrebarea nr.365A/15-06-2005
Referitor la Legea 215/2001.
365. Întrebarea nr.366A/15-06-2005
Referitor la Judecătoria din orașul Sângeorgiu de Pădure care figurează numai pe hârtie.
366. Întrebarea nr.367A/15-06-2005
Referitor la reforma în domeniul justiției.
367. Întrebarea nr.368A/15-06-2005
Referitor la memoriul domnului Kinda Arpad din mun.Gheorghieni, jud.Harghita.
368. Întrebarea nr.369A/16-06-2005
Solicită precizarea strategiei de dezvoltare a serelor încălzite.
369. Întrebarea nr.370A/16-06-2005
Situația societăților care dețin licențe pentru transport rutier.
370. Întrebarea nr.371A/20-06-2005
Criza socială și falimentul economic al Văii Jiului, jud.Hunedoara.
371. Întrebarea nr.372A/20-06-2005
Referitor la SC NAPOPAN SA, din Cluj.
372. Întrebarea nr.373A/20-06-2005
Referitor la memoriul domnului Ispas Mihai din Ineu, jud.Arad.
373. Întrebarea nr.374A/20-06-2005
Referitor la conflictul de muncă declanșat de salariații CFR.
374. Întrebarea nr.375A/20-06-2005
Referitor la conducerea Teatrului Muzical "Nae Leonard" din Galați.
375. Întrebarea nr.376A/20-06-2005
Referitor la sprijinirea agriculturii.
376. Întrebarea nr.377A/20-06-2005
Referitor la criza financiară în asigurarea medicamentelor și materialelor sanitare necesare.
377. Întrebarea nr.378A/20-06-2005
Referitor la continuarea programului de construcții noi și reparații capitale la unitățile de învățământ preuniversitar din jud.Sibiu.
378. Întrebarea nr.379A/20-06-2005
Referitor la plata ajutorului social în jud.Sibiu.
379. Întrebarea nr.380A/20-06-2005
Situația decontărilor lucrărilor de identificare și înregistrare a animalelor.
380. Întrebarea nr.381A/21-06-2005
Referitor la Pavilionul Românesc la Bienala de la Veneția.
381. Întrebarea nr.382A/21-06-2005
Referitor la revocarea domnului Adrian Niculescu din funcția de vicepreședinte al Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc (INMER).
382. Întrebarea nr.383A/21-06-2005
Salarizarea angajaților Căilor Ferate Române.
383. Întrebarea nr.384A/21-06-2005
Referitor la reformarea programelor de doctorat.
384. Întrebarea nr.385A/21-06-2005
Referitor la construcția sălii de sport în vecinătatea mormântului poetului Lucian Blaga, de la Lancrăm.
385. Întrebarea nr.386A/21-06-2005
Referitor la devalizarea combinatului siderurgic Siderca.
386. Întrebarea nr.387A/21-06-2005
Clarificarea și transparența procedurii de stabilire a prețului la energia electrică.
387. Întrebarea nr.388A/21-06-2005
Situația reabilitării DN 2L.
388. Întrebarea nr.389A/21-06-2005
Construcția sălii de sport din com.Ghidigeni, jud.Galați.
389. Întrebarea nr.390A/21-06-2005
Situația creată prin deținerea de către SC Ispat Sidex SA Galați a pompelor de la priza Dunării.
390. Întrebarea nr.391A/21-06-2005
Eliberarea medicamentelor gratuite.
391. Întrebarea nr.392A/21-06-2005
Intrarea în vigoare a Acordului dintre România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetățenilor români și spanioli în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004.
392. Întrebarea nr.393A/21-06-2005
Referitor la activitatea desfășurată de organele Parchetului.
393. Întrebarea nr.394A/21-06-2005
Înființarea unei subunități de pompieri militari în comuna Halmeu, jud.Satu Mare.
394. Întrebarea nr.395A/22-06-2005
Redeschiderea Judecătoriei Bechet, jud.Dolj.
395. Întrebarea nr.396A/22-06-2005
Siguranța rețelelor de alimentare cu gaze.
396. Întrebarea nr.397A/22-06-2005
Referitor la prevederile art.106 alin.2.lit.b din Legea 64/1995 modificată și completată, republicată în M.Of. nr.1066 din 17 noiembrie 2004.
397. Întrebarea nr.398A/22-06-2005
Măsurile pe care Ministerul intenționează să le adopte pentru a sancționa abuzurile prefectului de Olt.
398. Întrebarea nr.399A/22-06-2005
Aplicarea Hotărârilor Judecătorești de către Ministerul Finanțelor Publice.
399. Întrebarea nr.400A/23-06-2005
Referitor la Testarea Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a.
400. Întrebarea nr.401A/23-06-2005
Solicită o revigorare a activității personalului diplomatic privind Republica Moldova.
401. Întrebarea nr.402A/23-06-2005
Referitor la aplicarea dispozițiilor HG 1025/2003 la recalcularea pensiilor.
402. Întrebarea nr.403A/23-06-2005
Referitor la sporurile luate în considerare la recalcularea pensiilor.
403. Întrebarea nr.404A/23-06-2005
Consulat pentru românii din Timoc.
404. Întrebarea nr.405A/23-06-2005
Dezvoltarea culturii în zona Timocului.
405. Întrebarea nr.406A/27-06-2005
Referitor la un proiectul unei legături în profil de autostradă între Transilvania și Moldova, pe ruta Petea-BaiaMare-Dej-Bistrița-Suceava-Iași-Sculeni.
406. Întrebarea nr.407A/27-06-2005
Referitor la combaterea torentului din satul Hotărel, com.Lunca, jud.Bihor.
407. Întrebarea nr.408A/27-06-2005
Referitor la memoriul doamnei Țoldan Maria din Oradea.
408. Întrebarea nr.409A/27-06-2005
Identic 400A.
409. Întrebarea nr.410A/27-06-2005
Identic 401A.
410. Întrebarea nr.411A/27-06-2005
Loteria Sănătății. Românii preferă să moară în chinuri decât să îndure umilința.
411. Întrebarea nr.412A/27-06-2005
Referitor la "Studiul privind reorganizarea instanțelor de fond" emisă de Consiliul Superior al Magistraturii.
412. Întrebarea nr.413A/28-06-2005
Podul peste Dunăre de la Brăila.
413. Întrebarea nr.414A/28-06-2005
Sentințe civile contractorii.
414. Întrebarea nr.415A/28-06-2005
Situația foștilor angajați ai Armei Radiolocație - semnalată de reprezentații Asociației Profesionale "VERSINA", privind neacordarea drepturilor cuvenite date fiind condițiile în care au lucrat.
415. Întrebarea nr.416A/28-06-2005
Vechimea în muncă a absolvenților școlilor profesionale.
416. Întrebarea nr.417A/28-06-2005
Referitor la contractarea lucrărilor pentru șoseaua ocolitoare a traficului greu din mun.Mediaș.
417. Întrebarea nr.418A/28-06-2005
Reabilitarea și modernizarea DN1 și DN7.
418. Întrebarea nr.419A/29-06-2005
Referitor la fanfarele minerilor care se aflau sub patronajul sindicatelor din loc.miniere ale jud.Maramureș.
419. Întrebarea nr.420A/29-06-2005
Referitor la un memoriu al conf.univ.dr.Romoșan P. Ioan Dorel, de la Universitatea din Oradea.
420. Întrebarea nr.421A/29-06-2005
Situația gravă a legumicultorilor din jud.Arad.
421. Întrebarea nr.422A/29-06-2005
Gravele abuzuri asupra comunității române din Valea Timocului.
422. Întrebarea nr.423A/29-06-2005
Sancționarea d-lui Director general ing.Vasile Tulbure - SNTF Regionala Cluj.
423. Întrebarea nr.424A/29-06-2005
Referitor la campania de recoltare a grâului.
424. Întrebarea nr.425A/29-06-2005
Perceperea abonamentului radio de către SC Electrica.
425. Întrebarea nr.426A/29-06-2005
Perceperea abonamentului TV de către SC Electrica.
426. Întrebarea nr.427A/05-09-2005
Politica Ministerului Apărării Naționale referitoare la programele de înzestrare.
427. Întrebarea nr.428A/06-09-2005
Referitor la cetățenii din comuna Ulma, jud.Suceava.
428. Întrebarea nr.429A/06-09-2005
Referitor la Canalul Bâstroe.
429. Întrebarea nr.430A/06-09-2005
Referitor la rezervările biletelor TAROM pentru cursele interne.
430. Întrebarea nr.431A/06-09-2005
Referitor la blocarea retrocedărilor pădurilor pentru proprietariii de drept din zona Gheorghienilor de către Comisia Locală de Fond Funciar cât și de la Ocolul Silvic de Stat Gheorghieni.
431. Întrebarea nr.432A/07-09-2005
Referitor la unele sesizări ale cetățenilor.
432. Întrebarea nr.433A/07-09-2005
Referitor la unele sesizări ale cetățenilor.
433. Întrebarea nr.434A/07-09-2005
Reclamația administrativă împotriva Hotărârii nr.179/22.06.2005.
434. Întrebarea nr.435A/07-09-2005
Referitor la titluri de valoare.
435. Întrebarea nr.436A/07-09-2005
Practicarea tarifelor diferențiate la camere de hotel.
436. Întrebarea nr.437A/07-09-2005
Aplicarea prevederilor HG 1043/2004 retroactiv.
437. Întrebarea nr.438A/08-09-2005
Situația dramatică a societăților de pe platforma Nitramonia.
438. Întrebarea nr.439A/08-09-2005
Cuantumul sumelor strânse prin intermediul acțiunilor mass-mediei, societăților de telefonie ți donațiilor în bani pentru ajutorarea sinistraților, în urma inundațiilor care au afectat România, în acest an.
439. Întrebarea nr.440A/08-09-2005
Situația îndiguirilor în jud.Arad.
440. Întrebarea nr.441A/12-09-2005
Stadiul cercetării privind situația partidelor politice care nu au îndeplinit obiectivelor unui partid politic conform Legii 14/2003.
441. Întrebarea nr.442A/12-09-2005
Prevederile art.98 alin4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
442. Întrebarea nr.443A/12-09-2005
Prevederile art. 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
443. Întrebarea nr.444A/12-09-2005
Prevederile art. 98 alin 4 ,din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr1/2005.
444. Întrebarea nr.445A/12-09-2005
Prevederile art 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
445. Întrebarea nr.446A/12-09-2005
Prevederile art 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
446. Întrebarea nr.447A/13-09-2005
Solicită informații de la Institutul Național de Statistică.
447. Întrebarea nr.448A/13-09-2005
Lipsa donatorilor de sânge.
448. Întrebarea nr.449A/13-09-2005
Referitor la situația unităților de învățământ.
449. Întrebarea nr.450A/13-09-2005
Situația încheierii asigurărilor obligatorii de răspundere civilă în domeniul personalului mediu angajat în cadrul spitalelor.
450. Întrebarea nr.451A/13-09-2005
Organizarea de alegeri parțiale în orașul Bocșa.
451. Întrebarea nr.452A/14-09-2005
Informare asupra programării plecărilor contingentelor de muncă în străinătate.
452. Întrebarea nr.453A/14-09-2005
Biserica-monument istoric "Cuvioasa Parascheva" sec.XVII Lăpușnic.
453. Întrebarea nr.454A/14-09-2005
Situația drumului național DN 76 - E 79.
454. Întrebarea nr.455A/14-09-2005
Serviciile proaste oferite de către țara noastră în domeniul turismului.
455. Întrebarea nr.456A/14-09-2005
Modul de aplicare a Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea catedrelor vacante din învățământul preuniversitar din județele pilot.
456. Întrebarea nr.457A/14-09-2005
Referitor la scurgerea de informații din interiorul PNA.
457. Întrebarea nr.458A/14-09-2005
Referitor la populația românească din Basarabia și Bucovina.
458. Întrebarea nr.459A/14-09-2005
Referitor la suprafețele cultivate cu grâu, lucernă și orzoaică din jud.Constanța.
459. Întrebarea nr.460A/14-09-2005
Referitor la restructurarea, privatizare și relansarea industriei de apărare.
460. Întrebarea nr.461A/15-09-2005
Imprimantele cu regim special.
461. Întrebarea nr.462A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
462. Întrebarea nr.463A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
463. Întrebarea nr.464A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
464. Întrebarea nr.465A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
465. Întrebarea nr.466A/19-09-2005
Programul elevilor de clasa a X-a.
466. Întrebarea nr.467A/19-09-2005
Reglemntări în domeniul cooperației meșteșugărești.
467. Întrebarea nr.468A/19-09-2005
Referitor la dosarul privind crima cu autor necunoscut din iunie 2004 petrecută în ținutul Almeria- Spania.
468. Întrebarea nr.469A/20-09-2005
Situația drumului național 10.
469. Întrebarea nr.470A/20-09-2005
Referitor la memoriul domnului Zambaccian Marcel din București.
470. Întrebarea nr.471A/20-09-2005
Referitor la electrificarea căii ferate Episcopia Bihor - Cluj.
471. Întrebarea nr.472A/20-09-2005
Referitor la Legea 127/2000, art.1.
472. Întrebarea nr.473A/20-09-2005
Referitor la ieftinirea medicamentelor.
473. Întrebarea nr.474A/20-09-2005
Referitor la Valea Crișurilor.
474. Întrebarea nr.475A/20-09-2005
Referitor la memoriul domnului Mihai Ion din mun.Buzău.
475. Întrebarea nr.476A/21-09-2005
Diminuarea veniturilor la bugetele locale ale autorităților administrativ-teritoriale.
476. Întrebarea nr.477A/21-09-2005
Soarta institutelor de cercetare.
477. Întrebarea nr.478A/21-09-2005
Remedierea situației create în orașul Victoria din cauza poluării de către Purolite Victoria SA.
478. Întrebarea nr.479A/21-09-2005
Situația SC NITRAMONIA SA Făgăraș.
479. Întrebarea nr.480A/21-09-2005
Care este situația reconstrucției caselor pentru populația sinistrată?
480. Întrebarea nr.481A/21-09-2005
Situația meteo nefavorabilă din jud.Dolj.
481. Întrebarea nr.482A/21-09-2005
Referitor la transportul auto între localități pentru elevi.
482. Întrebarea nr.483A/21-09-2005
Organigramele Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice Județene.
483. Întrebarea nr.484A/23-09-2005
Rectificarea bugetului jud.Satu Mare.
484. Întrebarea nr.485A/23-09-2005
Situația în care se află Universitatea de Medicină și Farmacie "GR.T.Popa" Iași.
485. Întrebarea nr.486A/26-09-2005
Referitor la prevederile unei ordonanșe potrivit căreia se ridică pașapoartele persoanelor care au depășit durata de ședere în țările Uniunii Europene.
486. Întrebarea nr.487A/26-09-2005
Referitor la memoriul doamnei Alexandru Voiniceni Augusta, din Cluj-Napoca.
487. Întrebarea nr.488A/26-09-2005
Referitor la memoriul domnului Mureșan T. Pintea, din Sebeș, jud.Arad.
488. Întrebarea nr.489A/26-09-2005
Referitor la memoriul domnului Bodea Teodor, sat.Mărcești, com. Râșca, jud.Cluj.
489. Întrebarea nr.490A/26-09-2005
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni, foști angajați la SC NAPOPAN SA.
490. Întrebarea nr.491A/26-09-2005
Referitor la memoriul locuitorilor satului Dealu Negru, com Calatele, jud.Cluj.
491. Întrebarea nr.492A/26-09-2005
Referitor la memoriul doamnei Giurgiu Adriana, din Cluj-Napoca.
492. Întrebarea nr.493A/26-09-2005
Referitor la memoriul doamnei Elena Pop din Cluj-Napoca.
493. Întrebarea nr.494A/26-09-2005
Referitor la un memoriu care pune în evidență o serie de neregului existente în cadrul CNI Coresi SA.
494. Întrebarea nr.495A/26-09-2005
Referitor la un proiect privind electrificarea, dublarea și modernizarea căii ferate Episcopia Bihor-Cluj-Napoca-Teiuș.
495. Întrebarea nr.496A/26-09-2005
Necesitatea construirii unui pod provizoriu pentru pietoni în localitatea Mărăcineni.
496. Întrebarea nr.497A/26-09-2005
Referitor la măsurile fiscale ale actualului cabinet criticate de opoziție.
497. Întrebarea nr.498A/26-09-2005
Care sunt primele 10 societăți comerciale, regii și companii naționale cu cele mai mari datorii la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat pe primele 8 luni ale anului 2005.
498. Întrebarea nr.499A/26-09-2005
Referitor la modul și consecințele procesului de recalculare a pensiilor criticat de opoziție.
499. Întrebarea nr.500A/26-09-2005
Solicită să fie informat de gradul de colectare a contribuțiilor la asigurările sociale.
500. Întrebarea nr.501A/26-09-2005
Colaborare.
501. Întrebarea nr.502A/27-09-2005
Situația fondurilor alocate de Ministerul Sănătății pentru Maternitatea din Drobeta Turnu-Severin.
502. Întrebarea nr.503A/27-09-2005
Referitor la obținerea cetățeniei române.
503. Întrebarea nr.504A/27-09-2005
Prezentarea Programului de regularizare a bazinului râului Someș și stadiul aplicării acestuia.
504. Întrebarea nr.505A/27-09-2005
Sprijinirea finanțării Spitalului de Urgență din Cluj Napoca.
505. Întrebarea nr.506A/27-09-2005
Integritate versus corupție.
506. Întrebarea nr.507A/27-09-2005
Finanțarea construcției unui sediu pentru Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca.
507. Întrebarea nr.508A/28-09-2005
Investiția la clădirea Facultății de Medicină din cadrul Universității "Ovidius".
508. Întrebarea nr.509A/28-09-2005
Spitalul Municipal Timișoara.
509. Întrebarea nr.510A/28-09-2005
Referitor la reconstrucția locuințelor din jud.Timiș.
510. Întrebarea nr.511A/28-09-2005
Clarificarea situației privind pierderile înregistrate de farmaciști datorită noilor măsuri din sistemul sanitar.
511. Întrebarea nr.512A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
512. Întrebarea nr.513A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
513. Întrebarea nr.514A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
514. Întrebarea nr.515A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
515. Întrebarea nr.516A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
516. Întrebarea nr.517A/28-09-2005
Pregătirea defrișării unei păduri din munții Apuseni.
517. Întrebarea nr.518A/28-09-2005
Referitor la sesizarea reprezentanților SCM Neuromed Timișoara.
518. Întrebarea nr.519A/28-09-2005
Distribuirea rechizitelor școlare gratuite în anul școlar 2004-2005.
519. Întrebarea nr.520A/28-09-2005
Politica României în relația cu Republica Moldova.
520. Întrebarea nr.521A/28-09-2005
Referitor la presa centrală de marți 27.09.2005, unde a apărut o serie de articole privind anumite fapte reprobabile care s-au petrecut în anii trecuți în Centrul Cultural Brătianu, mai precis în celebra Vilă Florica.
521. Întrebarea nr.522A/28-09-2005
Situația Centrului Medical "Copou" Iași.
522. Întrebarea nr.523A/28-09-2005
Situația Companiei Daewoo Craiova.
523. Întrebarea nr.524A/29-09-2005
Neregularități în legătură cu stabilirea drepturilor sociale la pensie.
524. Întrebarea nr.525A/29-09-2005
Dezvoltarea unui proiect privind construcția de locuințe pentru sinistrații afectați deinundațiile din acest an.
525. Întrebarea nr.526A/30-09-2005
Cursele interne pe aeroportul Otopeni.
526. Întrebarea nr.527A/03-10-2005
Baza legală a implicării Armatei în operațiunile civile recente.
527. Întrebarea nr.528A/03-10-2005
Giurgiu este singurul municipiu din țară, reședință de județ, care nu beneficiază de alimentare cu gaze naturale.
528. Întrebarea nr.529A/04-10-2005
De ce nu sunt prevăzute în bugetul pe acest an al ministerului fonduri pentru a asigura cofinanțarea lucrărilor la tronsonul de autostradă Arad-Lugoj de pe coridorul IV European?
529. Întrebarea nr.530A/04-10-2005
Stadiul implementării legislației privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.
530. Întrebarea nr.531A/04-10-2005
Cine face afaceri cu spațiile medicale?
531. Întrebarea nr.532A/04-10-2005
Nerespectarea regulilor de circulație.
532. Întrebarea nr.533A/04-10-2005
Privatizarea ultimelor rămășițe ale economiei centralizate.
533. Întrebarea nr.534A/04-10-2005
Privatizarea ultimelor rămășițe ale economiei centralizate, angajamentul actualei guvernări Alianța Dreptate și Adevăr.
534. Întrebarea nr.535A/04-10-2005
Referitor la cetățenii români prejudiciați în urma aplicării Tratatului de la Craiova, semnat la 7 septembrie 1940 între Româmia și Bulgaria.
535. Întrebarea nr.536A/04-10-2005
Cetățeni români, prejudiciați în urma aplicării Tratatului de la Craiova, semnat la 7 septembrie 1940 între România și Bulgaria.
536. Întrebarea nr.537A/04-10-2005
Respectarea principiilor și procedurii în dreptul penal.
537. Întrebarea nr.538A/04-10-2005
Referitor la starea de sănătate a populației, care se degradează din cauza consumului de alimente dubioase.
538. Întrebarea nr.539A/05-10-2005
Referitor la elevii lipsiți de mijloacele materiale.
539. Întrebarea nr.540A/05-10-2005
Repartizarea sumelor ce se acordă conform HG 1065/15.09.2005.
540. Întrebarea nr.541A/05-10-2005
Când se lansează programele din domeniul educației?
541. Întrebarea nr.542A/05-10-2005
Repartizarea sumelor ce se acordă conform HG 1065/15.09.2005.
542. Întrebarea nr.543A/05-10-2005
Reformarea sistemului public de pensii.
543. Întrebarea nr.544A/05-10-2005
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
544. Întrebarea nr.545A/05-10-2005
Ce ar trebui să întreprindă Primăria Municipiului Oltenița pentru a rezolva litigiul cu Administrația Financiară a Municipiului Oltenița.
545. Întrebarea nr.546A/05-10-2005
Situația privind restaurarea Mânăstirii Strehaia, jud.Mehedinți.
546. Întrebarea nr.547A/05-10-2005
Organizarea teledonurilor pe posturile de televiziune.
547. Întrebarea nr.548A/06-10-2005
Reforma sistemului de sănătate.
548. Întrebarea nr.549A/06-10-2005
Referitor la procedura de renegociere a Contractului cu firma EADS.
549. Întrebarea nr.550A/06-10-2005
Situația circulației trenurilor personale 7001 și 7002 pe anul 2006.
550. Întrebarea nr.551A/07-10-2005
Situația angajaților Societății REMICON SRL, Iași.
551. Întrebarea nr.552A/10-10-2005
Referitor la moartea rețelor din Ceamurlia.
552. Întrebarea nr.553A/10-10-2005
Referitor la programele de protecție socială.
553. Întrebarea nr.554A/10-10-2005
Referitor la implementarea Programului Natura 2000.
554. Întrebarea nr.555A/10-10-2005
Protecția Parcului Natural Munții Apuseni.
555. Întrebarea nr.556A/10-10-2005
Situația bolnavilor de diabet.
556. Întrebarea nr.557A/11-10-2005
Modul în care se înțelege să fie făcută privatizarea în jud.Brașov.
557. Întrebarea nr.558A/11-10-2005
Referitor la memoriul doamnei Benche Olimpia din Cluj-Napoca.
558. Întrebarea nr.559A/11-10-2005
Referitor la memoriul domnului Mihai Zirbo din com.Râșca, jud.Cluj.
559. Întrebarea nr.560A/11-10-2005
Referitor la privatizarea SC SOMVETRA SA Gherla din jud.Cluj.
560. Întrebarea nr.561A/11-10-2005
Referitor la reprezentanții Uniunii Sindicale din Ramura Cultură - USCR.
561. Întrebarea nr.562A/11-10-2005
Referitor la punerea în aplicare a Legii 341/2004.
562. Întrebarea nr.563A/11-10-2005
Lipsa de reacție a Ministerului Sănătății privind organizarea licitației de privatizare a serviciilor de dializă.
563. Întrebarea nr.564A/11-10-2005
Care este actul normativ care reglementează activitatea compartimentelor de așa zisă investigare fiscală și antifraudă din cadrul ANAF?
564. Întrebarea nr.565A/11-10-2005
Referitor la recentele mișcări de protest ale federațiilor sindicale din învățământ.
565. Întrebarea nr.566A/11-10-2005
Referitor la situația critică în care se desfășoară activitatea medicală în jud.Giurgiu.
566. Întrebarea nr.567A/11-10-2005
Cum veți limita incidența mult prea mare a infracționalității românești în statele UE?
567. Întrebarea nr.568A/11-10-2005
Suprafața de teren Brăila - Galați.
568. Întrebarea nr.569A/11-10-2005
Strategie mediu.
569. Întrebarea nr.570A/11-10-2005
Referitor la memoriul domnului Huszar Andras din com.Ciumani, jud.Harghita.
570. Întrebarea nr.571A/11-10-2005
Situația curselor interne TAROM.
571. Întrebarea nr.572A/12-10-2005
Referitor la păstrarea ordinii și siguranței partidelor politice.
572. Întrebarea nr.573A/12-10-2005
Situația din vămile arădene.
573. Întrebarea nr.574A/12-10-2005
Referitor la SC AVERSA SA.
574. Întrebarea nr.575A/12-10-2005
Ordonanța 51/2005.
575. Întrebarea nr.576A/12-10-2005
Situația culturilor afectate de inundații în jud.Bacău.
576. Întrebarea nr.577A/12-10-2005
Referitor la "Sprijin pentru reforma sistemului de protecție a persoanelor cu handicap din România".
577. Întrebarea nr.578A/12-10-2005
Clarificări privind gripa aviară.
578. Întrebarea nr.579A/12-10-2005
Locuințe ANL.
579. Întrebarea nr.580A/12-10-2005
Referitor la componența actuală a Comisiei de evaluare pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate în temeiul art.16 din Legea 84/1995, republicată.
580. Întrebarea nr.581A/12-10-2005
Desființarea punctului de lucru de la Huși a Casei de Pensii Județene Vaslui.
581. Întrebarea nr.582A/12-10-2005
Tratatul de aderare: Actul de aderare Anexa IX.
582. Întrebarea nr.583A/12-10-2005
Ordonanța de urgență 91/2005.
583. Întrebarea nr.584A/12-10-2005
Actul de aderare - Anexa IX.
584. Întrebarea nr.585A/13-10-2005
Cazuri de risc de abandon de copii în jud.Gorj.
585. Întrebarea nr.586A/13-10-2005
Spitalul Județean "Tudor Vladimirescu", sanatoriul "Tudor Vladimirescu".
586. Întrebarea nr.587A/13-10-2005
Fonduri pentru infrastructura jud.Brăila.
587. Întrebarea nr.588A/13-10-2005
Racordarea la rețeaua de gaze naturale a comunei Tichilești.
588. Întrebarea nr.589A/18-10-2005
Referitor la sistemul de transport și distribuție a gazelor naturale.
589. Întrebarea nr.590A/18-10-2005
Referitor la stadiul pregătirilor pentru sezonul rece.
590. Întrebarea nr.591A/18-10-2005
Agenția Națională pentru Locuințe.
591. Întrebarea nr.592A/18-10-2005
Finanțarea lucrărilor la autostrada Brașov - Cluj - Borș.
592. Întrebarea nr.593A/18-10-2005
Referitor la obținerea demisiilor pe cale voluntară a directorilor de școli din jud.Teleorman.
593. Întrebarea nr.594A/18-10-2005
Referitor la Ordinul 721/2005.
594. Întrebarea nr.595A/18-10-2005
Sistarea acordării de bonificații de dobândă.
595. Întrebarea nr.596A/18-10-2005
Situația privind restaurarea Mânăstirii Gura Motrului, jud.Mehedinți.
596. Întrebarea nr.597A/18-10-2005
Referitor la SC MESAGERIE din jud.Suceava.
597. Întrebarea nr.598A/18-10-2005
Recorelarea pensiilor.
598. Întrebarea nr.599A/18-10-2005
Cum veți limita incidența virusului gripei aviare pe Dunăre?
599. Întrebarea nr.600A/18-10-2005
Referitor la memoriul doamnei Ghiuro Sabina.
600. Întrebarea nr.601A/19-10-2005
Gripa aviară.
601. Întrebarea nr.602A/19-10-2005
Vaccinarea populației.
602. Întrebarea nr.603A/19-10-2005
Gripa aviară.
603. Întrebarea nr.604A/19-10-2005
Referitor la Centrele Județene de Excelență din țară.
604. Întrebarea nr.605A/19-10-2005
Referitor la modul cum sunt administrate adăposturile de câini din țară.
605. Întrebarea nr.606A/19-10-2005
Referitor la manifestarea șovinistă a patronului grupării FC "Steaua" București, domnul Gigi Becali.
606. Întrebarea nr.607A/19-10-2005
Referitor la strategia Ministerului Finanțelor.
607. Întrebarea nr.608A/19-10-2005
Referitor la stadiul Statutului Comisarului Gărzii Financiare.
608. Întrebarea nr.609A/19-10-2005
Situația deplorabilă a cursei interne de pe ruta aeriană București-Iași și retur.
609. Întrebarea nr.610A/19-10-2005
Referitor la situația în care se află SC ABROM SA Bârlad.
610. Întrebarea nr.611A/19-10-2005
Situația dificilă a chiriașilor care doresc să achiziționeze locuințele de serviciu.
611. Întrebarea nr.612A/19-10-2005
Procentul și cuantumul burselor private acordate în anul bugetar 2004.
612. Întrebarea nr.613A/19-10-2005
Procentul și cuantumul procentului de 2% pentru ONG-uri.
613. Întrebarea nr.614A/19-10-2005
Contractele pentru lucrările hidrotehnice.
614. Întrebarea nr.615A/19-10-2005
Rezolvarea situației Ceprohart.
615. Întrebarea nr.616A/20-10-2005
Referitor la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila".
616. Întrebarea nr.617A/21-10-2005
Continuitatea proiectelor ANL în anul 2006 în jud.Buzău și a proiectelor privind sălile de sport construite de Compania Națională de Investiții.
617. Întrebarea nr.618A/24-10-2005
Referitor la independența justiției.
618. Întrebarea nr.619A/24-10-2005
Referitor la standardele de protecție a mediului.
619. Întrebarea nr.620A/24-10-2005
Referitor la poziția Guvernului la imixtiunea politicului în universitate.
620. Întrebarea nr.621A/24-10-2005
Stoparea poluării cu rumeguș.
621. Întrebarea nr.622A/24-10-2005
Găsirea unei soluții optime privind rectificarea bugetară și alocarea în context a sumelor necesare.
622. Întrebarea nr.623A/24-10-2005
Referitor la un articol apărut în ziarul "Tricolorul" nr.484, de vineri 21 octombrie 2005.
623. Întrebarea nr.624A/25-10-2005
Referitor la memoriul domnului Gyurkocza Mihai din sat Mocrea 119, jud.Arad.
624. Întrebarea nr.625A/25-10-2005
Referitor la neregului existente în cadrul CNI Coresi SA.
625. Întrebarea nr.626A/25-10-2005
Referitor la memoriul doamnei Mariana Zaharia care locuiește în Germania.
626. Întrebarea nr.627A/25-10-2005
Referitor la situația în care se găsește salariații de la Serviciul de Ambulanță Cluj.
627. Întrebarea nr.628A/25-10-2005
Referitor la inundații, gripă aviară și pesta porcină ce a lovit România în 2005.
628. Întrebarea nr.629A/25-10-2005
Referitor la situația creată de inundațiile din acest an.
629. Întrebarea nr.630A/25-10-2005
Referitor la memoriul domnului Deac Eusebiu Adrian din mun.Turda, jud.Cluj.
630. Întrebarea nr.631A/25-10-2005
Referitor la deschiderea Tîrgului Internațional de Turism.
631. Întrebarea nr.632A/25-10-2005
Politica de combatere a corupției.
632. Întrebarea nr.633A/25-10-2005
Politica de îmbunătățire a calității mediului.
633. Întrebarea nr.634A/25-10-2005
Posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru definitivarea lucrărilor de construcții ale catedralei din Satu Mare.
634. Întrebarea nr.635A/25-10-2005
Evaluarea stadiului de aplicare a prevederilor OG 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare.
635. Întrebarea nr.636A/25-10-2005
Posibilitatea reducerii taxelor vamale la componente pentru aparatura de grădină.
636. Întrebarea nr.637A/25-10-2005
Solicitarea unui post de titular la Școala Generală nr.2 din Gherla.
637. Întrebarea nr.638A/25-10-2005
Arhiva proprie a lui Nicolae Ceaușescu.
638. Întrebarea nr.639A/25-10-2005
Referitor la probleme privind furnizarea gazelor naturale în com.Apahida, jud.Cluj.
639. Întrebarea nr.640A/26-10-2005
Referitor la sistemul de protecție socială din România.
640. Întrebarea nr.641A/26-10-2005
Situația deplorabilă a transportului feroviar pe ruta Iași - Timișoara și retur.
641. Întrebarea nr.642A/26-10-2005
Locuințe ANL.
642. Întrebarea nr.643A/26-10-2005
Agresarea unui harghitean de către doi polițiști.
643. Întrebarea nr.644A/26-10-2005
Referitor la Managementul frontierelor.
644. Întrebarea nr.645A/26-10-2005
Când și în ce mod se va rezolva situația cinematografului Capitol din Timișoara?
645. Întrebarea nr.646A/27-10-2005
Ordinul comun pentru restructurarea datoriilor istorice UPRUC TAP și UPRUC SERV Făgăraș.
646. Întrebarea nr.647A/01-11-2005
Salarizarea Cadrelor Medicale.
647. Întrebarea nr.648A/01-11-2005
Condițiile de Călătorie Oferite de SNCFR.
648. Întrebarea nr.649A/02-11-2005
Referitor la alocarea a șase la sută din PIB pentru învățământ.
649. Întrebarea nr.650A/02-11-2005
Revenire la întrebarea 450A.
650. Întrebarea nr.651A/02-11-2005
Motivul pentru care unele firme refuză să elibereze adeverințe pentru foștii angajați.
651. Întrebarea nr.652A/02-11-2005
Identificarea unor măsuri în scopul creșterii siguranței și fluidizării traficului auto pe DN 1 (Otopeni-Balotești).
652. Întrebarea nr.653A/02-11-2005
Referitor la măsuri privind protecția mediului înconjurător.
653. Întrebarea nr.654A/02-11-2005
Referitor la modificarea și completarea Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.
654. Întrebarea nr.655A/02-11-2005
Prezintă sinteza materialului primit în cadrul audiențelor acordate în mun.Bârlad la sfârșitul fiecărei săptămâni.
655. Întrebarea nr.656A/02-11-2005
Referitor la învățământul românesc.
656. Întrebarea nr.657A/02-11-2005
Alinierea ministerului la standardele europene.
657. Întrebarea nr.658A/02-11-2005
Referitor la memoriul doamnei Botoș Elvira din Bistrița.
658. Întrebarea nr.659A/02-11-2005
Care sunt sursele de finanțare ale proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivității regiunii de Nord Vest".
659. Întrebarea nr.660A/02-11-2005
Acoperirea fondurilor necesare la rectificarea bugetară pentru asigurarea cheltuielilor funcționale pentru jud.Suceava, până la sfârșitul anului.
660. Întrebarea nr.661A/02-11-2005
Referitor la modul de executare a lucrărilor de împăduriri la Ocolul Silvic Gheorghieni de către firma SC Compos Eximp SA. cu sediul în mun.Gheorghieni, jud.Harghita.
661. Întrebarea nr.662A/02-11-2005
O lacună legislativă creată de unele prevederi ale noului Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, fașă de prevederile în vigoare ale Legii învățământului.
662. Întrebarea nr.663A/02-11-2005
Referitor la actele de violență de pe stadioanele românești.
663. Întrebarea nr.664A/02-11-2005
Referitor la Spitalul județean Suceava, Secția de Pneumoftiziologie.
664. Întrebarea nr.665A/03-11-2005
Prețul bandeletelor pentru diabetici comercializate în România.
665. Întrebarea nr.666A/07-11-2005
Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr.164 din 21 mai 2003.
666. Întrebarea nr.667A/07-11-2005
Compania Națională Poșta Română; Servicii poștale.
667. Întrebarea nr.668A/07-11-2005
"Situația rezidențiatului în domeniul medicinei dentare".
668. Întrebarea nr.669A/07-11-2005
"Salarizarea cadrelor didactice".
669. Întrebarea nr.670A/07-11-2005
Referitor la deatoria publică externă a României.
670. Întrebarea nr.671A/07-11-2005
Referitor la privatizarea Societății Comerciale "ARO" S.A.
671. Întrebarea nr.672A/07-11-2005
Referitor la datoriile imense ale sistemului de sănătate din România către furnizorii de medicamente, aparatură și produse medicale.
672. Întrebarea nr.673A/07-11-2005
Referitor la insuficiența locuințelor în mediul urban.
673. Întrebarea nr.674A/07-11-2005
Referitor la problema locuințelor din Românioa.
674. Întrebarea nr.675A/07-11-2005
Situația lucrărilor de reabilitare de pe DN 1 C și DN 17 efectuate de JV Efklidis - AEGEK și Proodeftiki SA.
675. Întrebarea nr.676A/07-11-2005
Referitor la SC Ampelum SA.
676. Întrebarea nr.677A/07-11-2005
Accesul gratuit la medicamente în baza legii 341/2004.
677. Întrebarea nr.678A/08-11-2005
Referitor la situația microbuzelor școlare.
678. Întrebarea nr.679A/08-11-2005
Măsurile ce urmează a fi luate în vederea prevenirii inundațiilor în zona Bucureștiului.
679. Întrebarea nr.680A/08-11-2005
Situația Programului Guvernamental "Bursa Specială Guvernul României".
680. Întrebarea nr.681A/08-11-2005
Clarificări privind pesta porcină.
681. Întrebarea nr.682A/08-11-2005
Referitor la SC PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC SA.
682. Întrebarea nr.683A/08-11-2005
Referitor la SC PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC SA.
683. Întrebarea nr.684A/08-11-2005
Reabilitarea drumului național 2L.
684. Întrebarea nr.685A/08-11-2005
Modul greșit de aplicare a OG 105/1999.
685. Întrebarea nr.686A/08-11-2005
Referitor la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș.
686. Întrebarea nr.687A/09-11-2005
Referitor la memoriul familiei Toia Anișoara.
687. Întrebarea nr.688A/09-11-2005
Nici la Oțelu Roșu, nu va fi Happy end ?
688. Întrebarea nr.689A/09-11-2005
Referitor la rata șomajului.
689. Întrebarea nr.690A/09-11-2005
Nemulțumirile cetățenilor din jud.Dolj față de fenomenele naturale din anul acesta
690. Întrebarea nr.691A/09-11-2005
Referitor la cultura viței de vie.
691. Întrebarea nr.692A/09-11-2005
Referitor la Turnu cu Ceas din jud.Giurgiu.
692. Întrebarea nr.693A/09-11-2005
Situația iazurilor de decantare din zona Munților Apuseni și măsurile stabilite pentru respectarea prevederilor legale în domeniul stării de siguranță.
693. Întrebarea nr.694A/09-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
694. Întrebarea nr.695A/09-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
695. Întrebarea nr.696A/09-11-2005
Situația medicamentelor pentru diabetici.
696. Întrebarea nr.697A/09-11-2005
Mărirea salariilor funcționarilor de la Agenția Națională de Consultanțp Agricolă.
697. Întrebarea nr.698A/09-11-2005
Sediul necorespunzător al Agenției SAPARD Satu Mare.
698. Întrebarea nr.699A/09-11-2005
Registrul Auto Român R.A.
699. Întrebarea nr.700A/09-11-2005
Situația privind locuințele ANL din Drobeta Turnu-Severin, jud.Mehedinți.
700. Întrebarea nr.701A/10-11-2005
Referitor la Legea 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială.
701. Întrebarea nr.702A/10-11-2005
"Comportamentul abuziv al unor agenți de poliție rutieră.
702. Întrebarea nr.703A/14-11-2005
Contravaloarea sumelor încasate în urma celor 19 ședințe ale Consiliului Superior al Magistraturii la care nu ați participat.
703. Întrebarea nr.704A/15-11-2005
Posibilitatea alimentării Republicii Moldova cu energie electrică.
704. Întrebarea nr.705A/15-11-2005
Sistarea de către ANL a construcțiilor de locuințe din Prahova.
705. Întrebarea nr.706A/15-11-2005
Plata rovignetei de către apicultori.
706. Întrebarea nr.707A/15-11-2005
Privind acordarea compensațiilor bănești pentru bunurile - construcții și terenuri - trecute în proprietatea statului bulgar.
707. Întrebarea nr.708A/15-11-2005
Situația ariilor protejate.
708. Întrebarea nr.709A/15-11-2005
Licitația organizată de către Ministerul Economiei și Comerțului pentru furnizarea gazelor naturale în comuna Apahida, jud.Cluj.
709. Întrebarea nr.710A/15-11-2005
Modernizarea instalațiilor de incinerare și a crematoriilor.
710. Întrebarea nr.711A/15-11-2005
Privind criteriile de evaluare ale directorilor de școli de către Inspectoratului Școlar Județean Cluj.
711. Întrebarea nr.712A/15-11-2005
Anul agricol 2005.
712. Întrebarea nr.713A/15-11-2005
Scrisoarea de avertizare a Uniunii Europene adresată României.
713. Întrebarea nr.714A/15-11-2005
Referitor la fenomenele naturale fără precedent, inundații catastrofale petrecute în vara anului 2005.
714. Întrebarea nr.715A/15-11-2005
Referitor la incompatibilitatea unor membri ai Consiliului Local Municipal precum și ai Consiliului Județean, cu statutul de funcționar public.
715. Întrebarea nr.716A/15-11-2005
Situația locativă la Brăila.
716. Întrebarea nr.717A/15-11-2005
Zona metropolitană.
717. Întrebarea nr.718A/15-11-2005
Situația Termoelectrica SA Brăila.
718. Întrebarea nr.719A/16-11-2005
Referitor la protecția socială.
719. Întrebarea nr.720A/16-11-2005
Subfinanțarea sectorului sănătății publice.
720. Întrebarea nr.721A/16-11-2005
Nu a primit răspuns în termenul legal.
721. Întrebarea nr.722A/16-11-2005
Referitor la rezoluția Parchetului de pe lângă Judecătoria Gheorghieni, jud.Harghita din dosarul 401/P/2005, față de numiții ****** **** și Gyorfi Denes.
722. Întrebarea nr.723A/16-11-2005
Referitor la memoriul cetățenilor Kollo Krisztina din com.Ciumani și Lollo Terezia din or.Toplița, jud.Harghita.
723. Întrebarea nr.724A/16-11-2005
Referitor la sindicatul Centrului Clinic de Diagnostic și Tratament Cluj.
724. Întrebarea nr.725A/16-11-2005
Referitor la memoriul domnului Romul Mircea Gavrilă și doamna Letiția Gavrilă.
725. Întrebarea nr.726A/16-11-2005
Referitor la drepturile moților.
726. Întrebarea nr.727A/16-11-2005
Referitor la memoriul domnului Hargitai Zsold din mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj.
727. Întrebarea nr.728A/16-11-2005
Numărul asistaților aflați în evidență, defalcați pe fiecare județ, conform Legii 416/2001.
728. Întrebarea nr.729A/16-11-2005
Numărul persoanelor cu handicap aflate în evidență.
729. Întrebarea nr.730A/16-11-2005
Principalele cerințe care vor fi implementate pentru îndeplinirea obiectivelor din contractul pentru securizarea frontierelor.
730. Întrebarea nr.731A/16-11-2005
Care este termenul pentru finalizarea Planului Național Strategic.
731. Întrebarea nr.732A/16-11-2005
Referitor la recalcularea pensiilor.
732. Întrebarea nr.733A/16-11-2005
Terenurile din Ucraina proprietate a cetățenilor români.
733. Întrebarea nr.734A/16-11-2005
Modul în care au fost cheltuite fondurile alocate Departamentului Românilor de Pretutindeni.
734. Întrebarea nr.735A/16-11-2005
Referitor la memoriul cetățenilor din satul Vlaha, jud.Cluj.
735. Întrebarea nr.736A/16-11-2005
Referitor la întâlnirea cu reprezentanții sindicaliștilor din cadrul USRC.
736. Întrebarea nr.737A/16-11-2005
Referitor la întâlnirile avute cu salariații de la SC AVERSA SA.
737. Întrebarea nr.738A/16-11-2005
Referitor la privatizarea SC SOMVETRA SA GHERLA din jud.Cluj.
738. Întrebarea nr.739A/16-11-2005
Referitor la memoriul domnului Vale Aurel și doamna Vale Ileana din Cluj-Napoca, jud.Cluj.
739. Întrebarea nr.740A/16-11-2005
Referitor la întâlnirile cu locuitorii com.Călățele din jud.Cluj.
740. Întrebarea nr.741A/16-11-2005
Activitatea managerială a conducerii Muzeului "Castelul Bran" din jud.Brașov și strategia de dezvoltare și funcționare a muzeului.
741. Întrebarea nr.742A/16-11-2005
Biblioteca județeană "C.Sturdza" Bacău.
742. Întrebarea nr.743A/16-11-2005
Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare.
743. Întrebarea nr.744A/16-11-2005
Declarația doamnei Ministru în fața Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European.
744. Întrebarea nr.745A/16-11-2005
Contractul EADS.
745. Întrebarea nr.746A/17-11-2005
Procedurile și practica Ministerului Afacerilor Externe față de o persoană fizică ce dorește să își depună dosarul de concurs.
746. Întrebarea nr.747A/17-11-2005
Aplicarea prevederilor legale de către Comisia de fond funciar din orașul Lipova.
747. Întrebarea nr.748A/17-11-2005
Mutarea sediului Agenției 5 vest Arad din Str.Lucian Blaga nr.6 Arad în Deva.
748. Întrebarea nr.749A/17-11-2005
Situația actuală a pieței Mihai Viteazul din Municipiul Arad.
749. Întrebarea nr.750A/21-11-2005
Asociația Medicilor cu Cabinete Comodate Iași.
750. Întrebarea nr.751A/21-11-2005
Situația Centrului Medical "Sf.Petru și Pavel" Iași.
751. Întrebarea nr.752A/21-11-2005
Situația Complexului Zootehnic Erbiceni, proprietate a SC Agroind SA Holboca.
752. Întrebarea nr.753A/21-11-2005
Centrul de Îngrijire și Asistență Hârlău.
753. Întrebarea nr.754A/21-11-2005
Aprobarea dosarelor privind medicamentația bolnavilor.
754. Întrebarea nr.755A/21-11-2005
Situația locativă a sinistraților din urma inundațiilor.
755. Întrebarea nr.756A/22-11-2005
Continuarea investiției la liceul "Constantin Brâncoveanu", Horezu.
756. Întrebarea nr.757A/22-11-2005
Retehnologizarea hidrocentralelor de la Porțile de Fier.
757. Întrebarea nr.758A/22-11-2005
Securizarea granițelor României.
758. Întrebarea nr.759A/22-11-2005
Politici sanitare.
759. Întrebarea nr.760A/22-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
760. Întrebarea nr.761A/22-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
761. Întrebarea nr.762A/22-11-2005
Medicamente achiziționate prin licitație electronică.
762. Întrebarea nr.763A/22-11-2005
Referitor la abonamentele la gaze naturale.
763. Întrebarea nr.764A/22-11-2005
O RATĂ A ȘOMAJULUI... DE VIS!
764. Întrebarea nr.765A/22-11-2005
Referitor la memoriul doamnei Calistache Dumitra.
765. Întrebarea nr.766A/22-11-2005
Cum va fi recuperată datria de 30 mil.USD pe care Republica Moldova o are dintr-un contract anterior de furnizare a energiei electrice.
766. Întrebarea nr.767A/22-11-2005
Campania "Deșeurile ne privesc pe toți"!
767. Întrebarea nr.768A/23-11-2005
Direcții ale politicii Ministerului Transporturilor vizavi de Societatea Comercială Metrorex SA.
768. Întrebarea nr.769A/23-11-2005
Societatea SC Porțelanul SA Dorohoi.
769. Întrebarea nr.770A/23-11-2005
Referitor la salariații neplătiți de la SC Porțelanul SA Dorohoi.
770. Întrebarea nr.771A/23-11-2005
Referitor la infrastructura slab dezvoltată în jud.Botoșani.
771. Întrebarea nr.772A/23-11-2005
Referitor la majorarea salarială din 2005.
772. Întrebarea nr.773A/23-11-2005
Posibilitatea includerii într-un program a unui cetățean care are nevoie de tratament ambulatoriu.
773. Întrebarea nr.774A/23-11-2005
Referitor la CNPAS.
774. Întrebarea nr.775A/23-11-2005
Solicitarea obținerii cetățeniei române.
775. Întrebarea nr.776A/23-11-2005
Eliberarea Autorizației de construcței nr.34/06.09.2004 de către Primăria com.Sucevița.
776. Întrebarea nr.777A/23-11-2005
Situația privind lucrările de consolidare a magistralei feroviare, afectată de inundații, din jud.Mehedinți.
777. Întrebarea nr.778A/23-11-2005
Referitor la construcția de autostradă.
778. Întrebarea nr.779A/23-11-2005
Referitor la dobânzile pe care le oferă băncile.
779. Întrebarea nr.780A/23-11-2005
Referitor la dobânzile băncilor de 16% la sumele economisite de populație.
780. Întrebarea nr.781A/23-11-2005
Referitor la alocarea a 6% din PIB pentru învățământ.
781. Întrebarea nr.782A/24-11-2005
Referitor la pacienții bolnavi de hepatită B sau C.
782. Întrebarea nr.783A/25-11-2005
Referitor la sindicatul Serviciului de Ambulanță al jud.Cluj.
783. Întrebarea nr.784A/25-11-2005
Referitor la mediu.
784. Întrebarea nr.785A/25-11-2005
Referitor la avionul de pe ruta Cluj-Napoca - București care a avut întârziere 4 ore și jumătate.
785. Întrebarea nr.786A/25-11-2005
Referitor la SC CUG SA din Cluj-Napoca.
786. Întrebarea nr.787A/25-11-2005
Referitor la CNI Coresi SA.
787. Întrebarea nr.788A/28-11-2005
Referitor la alegerile locale din iunie 2004 din com.Merghindeal, jud.Sibiu.
788. Întrebarea nr.789A/28-11-2005
Investițiile direcționate către jud.Bacău pentru regularizarea albiilor râurilor din această regiune, în urma inundațiilor din acest an.
789. Întrebarea nr.790A/28-11-2005
Stadiul ratificării Tratatului de aderare a României la UE.
790. Întrebarea nr.791A/28-11-2005
Clarificări privind epidemia de rujeolă.
791. Întrebarea nr.792A/28-11-2005
Aplicarea prevederilor OUG 63/2005.
792. Întrebarea nr.793A/29-11-2005
Referitor la investiții în parcurile industriale.
793. Întrebarea nr.794A/29-11-2005
Industria petrolieră din România.
794. Întrebarea nr.795A/29-11-2005
Situația post privatizare la SC GES SA Boldești - Scăieni.
795. Întrebarea nr.796A/29-11-2005
Stadiul ratificării Convenției 156/1981 a Organizației Internaționale a Muncii privind egalitatea de șanse și de tratament pentru angajați, femei și bărbați, cu responsabilități familiale.
796. Întrebarea nr.797A/29-11-2005
Referitor la situația piețelor agroalimentare închise în ceea ce privește comerțul cu carne de porc și pasăre, în jud.Bihor.
797. Întrebarea nr.798A/29-11-2005
Referitor la iazul de decantare steril denumit COLBU din loc.Baia Borșa, jud.Maramureș.
798. Întrebarea nr.799A/29-11-2005
Transparență și legalitate în constituirea corpului prefecților ca înalți funcționari publici.
799. Întrebarea nr.800A/29-11-2005
Situația privind indexarea pensiilor în jud.Buzău.
800. Întrebarea nr.801A/29-11-2005
Situația privind investițiile de tip off-shore din jud.Buzău.
801. Întrebarea nr.802A/29-11-2005
Referitor la situația socială a celor 550 de salariați ai SC Somvetra Gherla SA.
802. Întrebarea nr.803A/29-11-2005
Referitor la procesul de recalculare a pensiilor.
803. Întrebarea nr.804A/29-11-2005
Referitor la datoriile Direcției Silvice a jud.Buzău către primăriile localitățiloe în carea există terenuri forestiere.
804. Întrebarea nr.805A/29-11-2005
Referitor la alocarea burselor sociale pentru elevi în jud.Buzău.
805. Întrebarea nr.806A/29-11-2005
Codul Fiscal.
806. Întrebarea nr.807A/29-11-2005
Examenul de promovare în funcție de execuție a magistraților de la tribunalele Curților de Apel.
807. Întrebarea nr.808A/29-11-2005
Politica fiscală și efectele sale asupra populației.
808. Întrebarea nr.809A/29-11-2005
Referitor la 25 noiembrie Ziua Internațională Împotriva Violenței Domestice.
809. Întrebarea nr.810A/29-11-2005
Referitor la obligativitatea redepunerii documentației pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului de către persoanele existente în plată, conform OUG 148/2005.
810. Întrebarea nr.811A/30-11-2005
Prevederile OUG 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.
811. Întrebarea nr.812A/30-11-2005
Situația învățământului românesc.
812. Întrebarea nr.813A/30-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
813. Întrebarea nr.814A/30-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
814. Întrebarea nr.815A/30-11-2005
Verificarea unor sesizări privind localitatea Drăguș, jud.Brașov.
815. Întrebarea nr.816A/30-11-2005
Finanțarea construirii unui nou sediu pentru Direcția de Sănătate Publică Vâlcea.
816. Întrebarea nr.817A/30-11-2005
Convenția de înfrățire instituțională "Întărirea capacității administrative a Inspecției Sociale".
817. Întrebarea nr.818A/30-11-2005
Strategia de reformă a domeniului Sănătății.
818. Întrebarea nr.819A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
819. Întrebarea nr.820A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
820. Întrebarea nr.821A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
821. Întrebarea nr.822A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
822. Întrebarea nr.823A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
823. Întrebarea nr.824A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
824. Întrebarea nr.825A/30-11-2005
Excedentul bugetar înregistrat la șomaj.
825. Întrebarea nr.826A/30-11-2005
Nerespectarea testamentului lăsat de Emanuil Gojdu, în ceea ce privește conducerea Fundației publice româno-ungară, care îi poartă numele.
826. Întrebarea nr.827A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
827. Întrebarea nr.828A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
828. Întrebarea nr.829A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
829. Întrebarea nr.830A/30-11-2005
Promisiuni electorale privind "Programul de guvernare".
830. Întrebarea nr.831A/30-11-2005
Situația privind Unitatea Militară 01068 din Vânju Mare, jud.Mehedinți.
831. Întrebarea nr.832A/30-11-2005
Referitor la OG 105/1999.
832. Întrebarea nr.833A/30-11-2005
Privind situația de criza în care se află sistemul de învățământ din România.
833. Întrebarea nr.834A/30-11-2005
Verificări privind pe d-na Daniela Văsioiu, viceprimar al mun.Brăila.
834. Întrebarea nr.835A/30-11-2005
Rezidențiatul din acest an riscă să creeze discriminări între medicii cu aceeași pregătire.
835. Întrebarea nr.836A/30-11-2005
Referitor la privatizarea SC Băicoi SA.
836. Întrebarea nr.837A/05-12-2005
Reglementările din domeniul transportului de persoane.
837. Întrebarea nr.838A/05-12-2005
Programul de construcții de locuințe al ANL pentru jud.Neamț.
838. Întrebarea nr.839A/05-12-2005
Abonamentele oferite de Distrigaz.
839. Întrebarea nr.840A/05-12-2005
Existența de propuneri legislative pentru accelerarea activității de colectare a creanțelor bugetare.
840. Întrebarea nr.841A/06-12-2005
Referitor la persoanele fără adăpost.
841. Întrebarea nr.842A/06-12-2005
Privind lupta cu corupția din România.
842. Întrebarea nr.843A/06-12-2005
Procedura de solicitare a finanțărilor pentru dezvoltarea de proiecte.
843. Întrebarea nr.844A/06-12-2005
Solicită raportul la controlul efectuat la Direcția Agricolă Gorj.
844. Întrebarea nr.845A/06-12-2005
Situația locuințelor pentru tineri.
845. Întrebarea nr.846A/06-12-2005
Referitor la vânzarea Rafinăriei Dărmănești.
846. Întrebarea nr.847A/06-12-2005
Referitor la contractul Bechtel.
847. Întrebarea nr.848A/06-12-2005
Referitor la contractul cu EADS.
848. Întrebarea nr.849A/06-12-2005
Privatizarea SC "ARO" SA Câmpulung.
849. Întrebarea nr.850A/06-12-2005
Referitor la afirmația ziarului "Gardianul" privind transportul școlar în mediul rural.
850. Întrebarea nr.851A/06-12-2005
Situația domnului Boris Matvievici.
851. Întrebarea nr.852A/06-12-2005
Reacția economiei românești la relansarea cărbunelui pe plan mondial.
852. Întrebarea nr.853A/07-12-2005
Referitor la memoriul domnilor ****** ****, Gyorfi Denes, Csibi Tiberiu și Incze Jozsef.
853. Întrebarea nr.854A/07-12-2005
Punctul de vedere al Ministerului Culturii și Cultelor privin campania de promovare a serviciului financiar prin mandat on-line și mandat electronic al Poștei Române.
854. Întrebarea nr.855A/07-12-2005
Declararea unor localități buzoiene, zone calamitate.
855. Întrebarea nr.856A/07-12-2005
Oportunitatea ajustării prețului la cupru.
856. Întrebarea nr.857A/07-12-2005
Infrastructura Văii Jiului.
857. Întrebarea nr.858A/07-12-2005
Cea de-a 102 -a Adunare Generală a ASTREI Sibiu.
858. Întrebarea nr.859A/07-12-2005
Drepturile salariale ale profesorilor pe luna decembrie.
859. Întrebarea nr.860A/07-12-2005
Probleme legate de titularizarea profesorilor.
860. Întrebarea nr.861A/07-12-2005
Realizarea în incinta Spitalului de Obstretică Ginecologie Râmnicu Vâlcea a unui Centru zonal de procesare ecologică a deșeurilor periculoase.
861. Întrebarea nr.862A/07-12-2005
Referitor la evenimente violente petrecute în instituțiile de învățământ.
862. Întrebarea nr.863A/07-12-2005
Care sunt caracteristicile principale al Programului Fermierul și care sunt etapele ce trebuie parcurse de viitorii fermieri.
863. Întrebarea nr.864A/07-12-2005
Care sunt posibilitățile de finanțare a respectivelor proiecte în anul 2006?
864. Întrebarea nr.865A/07-12-2005
"Politica în domeniul transporturilor".
865. Întrebarea nr.866A/07-12-2005
"Politica în domeniul transporturilor".
866. Întrebarea nr.867A/07-12-2005
"Politica în domeniul transporturilor".
867. Întrebarea nr.868A/07-12-2005
Stadiul lucrărilor pe coridorul IV Câmpina - Brașov, București - Constanța, Curtici - Arad - Simeria precum și a tronsonului Pitești - Rm.Vâlcea?
868. Întrebarea nr.869A/07-12-2005
Finalizarea electrificării tronsonului Tecuci - Galați.
869. Întrebarea nr.870A/07-12-2005
În ce vor consta elementele de parteneriat ale "transportului de călători de noapte"?
870. Întrebarea nr.871A/07-12-2005
Referitor la colaborarea cu sindicatele.
871. Întrebarea nr.872A/07-12-2005
Referitor la reînființarea institutului de Transport și Logistică.
872. Întrebarea nr.873A/07-12-2005
Separarea activității AFER de cea specifică ISFR are un termen de agendă la care trebuie să devină operațională.
873. Întrebarea nr.874A/07-12-2005
Referitor la privatizarea "transportului feroviar de călători de lung parcurs".
874. Întrebarea nr.875A/07-12-2005
Licitațiile electronice criticate de către conducerea spitalelor gorjene.
875. Întrebarea nr.876A/09-12-2005
Instalarea de baze americane în România, în cadrul scutului antirachetă.
876. Întrebarea nr.877A/09-12-2005
Semnalizarea defectuoasă a drumurilor.
877. Întrebarea nr.878A/09-12-2005
Camere radar.
878. Întrebarea nr.879A/12-12-2005
Referitor la inițierea unor măsuri care să oprească declinul și să compenseze deficitul de fonduri pentru investițiile străine directe în anul 2006.
879. Întrebarea nr.880A/12-12-2005
Asigurarea securității în școli.
880. Întrebarea nr.881A/12-12-2005
Solicită informații asupra implementării propunerilor formulate de comisiile de control.
881. Întrebarea nr.882A/12-12-2005
Referitor la comasarea a trei instituții de cultură din Arad.
882. Întrebarea nr.883A/12-12-2005
Referitor la SC Mittal Steel SA Galați.
883. Întrebarea nr.884A/12-12-2005
Referitor la memoriul doamnei Nemeș Cristina din Cluj-Napoca.
884. Întrebarea nr.885A/12-12-2005
Referitor la construcția unei benzinării Lukoil pe raza mun.Cluj-Napoca.
885. Întrebarea nr.886A/12-12-2005
Referitor la memoriul domnului Ilarian Țene, salariat al CNI Coresi - București.
886. Întrebarea nr.887A/12-12-2005
Referitor la SC SOMVETRA SA.
887. Întrebarea nr.888A/12-12-2005
Referitor la cazurile de rujeolă.
888. Întrebarea nr.889A/12-12-2005
Nemulțumirile locuitorilor com.Aluniș, sat Pruneni, jud.Cluj față de lucrările efectuate la drumul ce leagă satele Aluniș și Pruneni.
889. Întrebarea nr.890A/12-12-2005
Referitor la CNI Coresi SA.
890. Întrebarea nr.891A/12-12-2005
Siguranța în școli.
891. Întrebarea nr.892A/13-12-2005
Flota aeriană TAROM.
892. Întrebarea nr.893A/13-12-2005
Tapiseria expusă la sediul ONU de către țara noastră.
893. Întrebarea nr.894A/13-12-2005
Demiterea domnului dr.Radu Căpâlneanu din funcția de director al "Institutului Inimii" din Cluj-Napoca.
894. Întrebarea nr.895A/13-12-2005
Autostrada Transilvania.
895. Întrebarea nr.896A/13-12-2005
Epidemia de rujeolă.
896. Întrebarea nr.897A/13-12-2005
Măsuri împotriva răspândirii gripei aviare în jud.Buzău.
897. Întrebarea nr.898A/13-12-2005
Situația categoriei pensionarilor proveniți din domeniul cercetării științifice (Academia Română și unuversități).
898. Întrebarea nr.899A/13-12-2005
Desființarea magazinelor economat din mun.Slatina.
899. Întrebarea nr.900A/13-12-2005
Siguranța călătorilor cu microbuze.
900. Întrebarea nr.901A/13-12-2005
Ordonanța 99.
901. Întrebarea nr.902A/13-12-2005
PRO(TV)STUL GUST TELEVIZAT
902. Întrebarea nr.903A/13-12-2005
Actul de aderare - Anexa IX.
903. Întrebarea nr.904A/13-12-2005
Situația punerii în executare a hotărârilor judecătorești în mun.Rădăuți, jud.Suceava.
904. Întrebarea nr.905A/13-12-2005
Privind amplasarea unei gropi de gunoi lângă locuințele cetățenilor din satul Holda, com.Broșteni, jud.Suceava.
905. Întrebarea nr.906A/13-12-2005
Privind alocația de întreținere a d-ului Lazăr Ștefan - persoană cu handicap.
906. Întrebarea nr.907A/14-12-2005
Deficiențele ce se regăsesc în Buletinul de calcul emis conform HG 1550/2004.
907. Întrebarea nr.908A/14-12-2005
Situația instituțiilor publice care au rampă de acces.
908. Întrebarea nr.909A/14-12-2005
Strategia pentru gestionarea sistemului național de educație.
909. Întrebarea nr.910A/14-12-2005
Desfășurarea programelor de perfecționare periodică a personalului didactic din învățământul preuniversitar.
910. Întrebarea nr.911A/14-12-2005
Cum se rezolvă problema sănătății prin demiteri?
911. Întrebarea nr.912A/14-12-2005
Informare privind inmulțirea cazurilor de rujeolă.
912. Întrebarea nr.913A/14-12-2005
Referitor la strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere și feroviare.
913. Întrebarea nr.914A/14-12-2005
Asigurarea securității în gări, autogări, trenuri și alte mijloace de transport terestru, împotriva unui eventual atac terorist.
914. Întrebarea nr.915A/14-12-2005
Asigurarea securității clădirilor unde se desfășoară actul de justiție împotriva unui eventual atac terorist.
915. Întrebarea nr.916A/14-12-2005
Stadiul lucrărilor la locuințele construite de ANL.
916. Întrebarea nr.917A/14-12-2005
Drepturile salariale ale profesorilor pe luna decembrie.
917. Întrebarea nr.918A/15-12-2005
Referitor la piesa de teatru "Evangheliștii" scrisă de Alina Mungiu Pippidi.
918. Întrebarea nr.919A/15-12-2005
Gripa aviară în jud.Brăila.
919. Întrebarea nr.920A/15-12-2005
Situația societății Carfil S.A. Brașov.
920. Întrebarea nr.921A/16-12-2005
Ștergerea datoriilor companiilor de stat.
921. Întrebarea nr.922A/16-12-2005
Desființarea Casei de Asigurări de Sănătate OPSNAJ.
922. Întrebarea nr.923A/16-12-2005
Industria de textile și confecții.
923. Întrebarea nr.924A/16-12-2005
Costul gazului metan.
924. Întrebarea nr.925A/16-12-2005
Creșterea economică.
925. Întrebarea nr.926A/16-12-2005
Neutralizarea deșeurilor animaliere.
926. Întrebarea nr.927A/19-12-2005
Referitor la producătorii agricoli.
927. Întrebarea nr.928A/19-12-2005
Starea de degradare avansată a majorității tablierelor podurilor de șosea alcătuite din fâșii de beton precomprimat de pe drumurile județene și comunale.
928. Întrebarea nr.929A/19-12-2005
Conceperea strategiei prin care salarizarea cadrelor didactice să fie compatibilă cu nivelul cunoștințelor acumulate de elevi.
929. Întrebarea nr.930A/20-12-2005
Referitor la grupa de vagoane ce făcea legătura Baia-Mare - Budapesta și retur.
930. Întrebarea nr.931A/20-12-2005
Stadiul lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor dinjud.Buzău.
931. Întrebarea nr.932A/20-12-2005
Situația biletelor de călătorie nefolosite de către pensionari.
932. Întrebarea nr.933A/20-12-2005
Indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului.
933. Întrebarea nr.934A/20-12-2005
Scutirea de datorii a Companiei Termoelectrica.
934. Întrebarea nr.935A/20-12-2005
Majorarea tarifului la gazele naturale.
935. Întrebarea nr.936A/20-12-2005
Manifestări de violență în București.
936. Întrebarea nr.937A/20-12-2005
Privatizarea CEC-ului.
937. Întrebarea nr.938A/20-12-2005
"Transparența cheltuirii banilor publici".
938. Întrebarea nr.939A/20-12-2005
Referitor la funcționarea Serviciului Public Salvamont.
939. Întrebarea nr.940A/21-12-2005
Refritor la stadiul negocierilor cu Bechtel pentru construcția autostrăzii Borș-Brașov.
940. Întrebarea nr.941A/21-12-2005
Disfuncționalități în cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
941. Întrebarea nr.942A/21-12-2005
Referitor la inundațiile din această vară.
942. Întrebarea nr.943A/21-12-2005
Finanțarea a 25 de proiecte în 2006.
943. Întrebarea nr.944A/21-12-2005
Blocul ANL Vatra Dornei.
944. Întrebarea nr.945A/21-12-2005
Referitor la retrocedarea clădirilor în care funcționează școli.
945. Întrebarea nr.946A/21-12-2005
Referitor la proiectele-pilot de dezvoltare a unor rețele informatice în 9 localități rurale.
946. Întrebarea nr.947A/21-12-2005
Sala de sport Vatra Dornei.
947. Întrebarea nr.948A/21-12-2005
Referitor la CNPAS, pentru aplicarea corectă a legii 189/2000.
948. Întrebarea nr.949A/21-12-2005
Respectarea legislației muncii în spitalele universitare.
949. Întrebarea nr.950A/21-12-2005
Verificareacomiterii unor fapte penale de către conducerea UMF "Carol Davila" București.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 iulie 2024, 16:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro