Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 1998 > Interpelări

Interpelări înregistrare în anul 1998

1. Interpelarea nr.14PM/11-02-1998
Informare cu privire la problemele pe care le ridică aplicarea unor tratate, convenții și alte înțelegeri internaționale și asupra acordurilor sau convențiilor internaționale încheiate de Guvern și care nu sunt supuse ratificării Parlamentu
2. Interpelarea nr.15PM/12-02-1998
Referitor la acordarea de către Uniunea Europeană a sumei de 22,9 milioane ECU destinate înlăturării efectelor dezastrelor naturale ce au afectat România în anul 1997.
3. Interpelarea nr.16PM/18-02-1998
Referitor la instituția Avocatul Poporului și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare care nu dispun de spațiul necesar desfășurării activității.
4. Interpelarea nr.17PM/18-02-1998
Anularea ordinului care liberalizează exportul de materie primă lemnoasă.
5. Interpelarea nr.18PM/24-02-1998
Referitor la garantarea de către guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea de locuințe sociale, etc.
6. Interpelarea nr.19PM/24-02-1998
Referitor la implicațiile economico-financiare ale aplicării HG nr.61/1998 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de șină de cale ferată, care înrăutățește situația societății SIDERCA SA Călărași.
7. Interpelarea nr.20PM/03-03-1998
Referitor la Prefectura județului Cluj, dl. prefect Alexandru Farcaș nu respectă procedura de eliberarea a titlurilor de proprietate conform Legii 18/1991.
8. Interpelarea nr.21PM/03-03-1998
Referitor la hotărârea FPS de a vinde prin licitație pachetul majoritar de acțiuni de la SC CELROM Drobeta Turnu Severin.
9. Interpelarea nr.22PM/13-05-1998
Referitor la scoaterea la licitație a unor spații comerciale din București de către domnul primar Lis.
10. Interpelarea nr.23PM/02-06-1998
Referitor la abuzurile unor primari din jud. Argeș ăn urma numirii prefectului Teodorescu Aurel.
11. Interpelarea nr.24PM/02-06-1998
Referitor la problemele cu care se confruntă Căminul Școală subordonat MEN și Căminul Atelier subordonat SSH di comuna Ticveni jud.Argeș.
12. Interpelarea nr.25PM/17-06-1998
Solicită înființarea unei comisii bipartite a MEN și a SSH.
13. Interpelarea nr.26PM/17-06-1998
Referitor la SC GRULEN SA.
14. Interpelarea nr.27PM/08-09-1998
Referitor la situația din zona Rânca.
15. Interpelarea nr.28PM/07-10-1998
Referitor la reducerea fondurilor MCT cu 138,8 miliarde lei.
16. Interpelarea nr.29PM/08-10-1998
Referitor la magazinul-Junior-sau atribuirea unui teren lângă actualul sediu al CNVM.
17. Interpelarea nr.30PM/13-10-1998
Referitor la modificarea și completarea Legii nr.31/1996, privind regimul monopolului de stat.
18. Interpelarea nr.31PM/20-10-1998
Referitor la unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat în stare de faliment și care ar trebui protejate avîn grădinițe și școli.
19. Interpelarea nr.32PM/17-11-1998
Referitor la nedepunerea - încă - a proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 1999.
20. Interpelarea nr.33PM/17-11-1998
Referitor la anomaliile ivite în procesul de lichidare a SC RAMIRA - SA din Baia Mare, unde au loc adevărate acte de jaf.
21. Interpelarea nr.34PM/14-12-1998
Referitor la posibile incoerențe și incorectitudini pe traseul procedurilor de privatizare a SC SOMETRA-SA Copșa Mică.
22. Interpelarea nr.180B/28-01-1998
Solicit înaintarea Proiectului de Lege a Funcționarului Public.
23. Interpelarea nr.181B/24-02-1998
Sunt sau nu aromânii ramura sud-dunăreană a poporului român? Sunt aromânii o minoritate în România? Vorbesc ei o limbă neo-latină, sau un dialect al limbii române?
24. Interpelarea nr.182B/24-02-1998
Referitor la schimbarea fără motivație a directorului general de la SC ARPECHIM Pitești dl ing. Mihai Georgescu.
25. Interpelarea nr.183B/24-02-1998
Referitor la afirmația dvs. și a Primului Ministru că în anul 1998 se va trece la desființarea fostelor IAS-uri.
26. Interpelarea nr.184B/24-02-1998
Referitor la liberalizarea exportului de masă lemnoasă, care sunt motivele, dacă a fost consultat și ministerul de resort (Ministerul Apelor..) și dacă printr-un ordin al ministerului se mai poate reglementa ceva?
27. Interpelarea nr.185B/24-02-1998
Referitor la necesitataea elaborării Legii salarizării bugetarilor.
28. Interpelarea nr.186B/24-02-1998
Neregului în aplicarea și respectarea Legii nr.112/1995 (recunoașterea proprietății).
29. Interpelarea nr.187B/24-02-1998
Referitor la sistarea lucrărilor de construcție (este rămas în faza de fundație) a spitalului din Aleșd, jud. Bihor.
30. Interpelarea nr.188B/24-02-1998
Referitor la includerea în Nomenclatorul de meserii pe aceea de salvator montan .
31. Interpelarea nr.189B/24-02-1998
Referitor la cazul CARITAS nesoluționat nici azi.
32. Interpelarea nr.190B/24-02-1998
Referitor la oprirea tăierilor de masă lemnoasă din pădurile statului, care este impactul asupra industriei lemnului, cine va răspunde de faptul că pădurile nu mai pot fi gospodărite conform Codului Silvic?
33. Interpelarea nr.191B/24-02-1998
Referitor la neaplicarea în mod legal a Legii 18/1991 în localitatea Oarda de Jos, jud. Alba.
34. Interpelarea nr.192B/24-02-1998
Referitor la prezentarea spre adoptarea Parlamentului a Legii cooperației rurale precum și crearea unei instituții de gestionare a gajului pe recoltă .
35. Interpelarea nr.193B/24-02-1998
Care au fost motivele pentru care Guvernul a solicitat abilitarea de a emite ordonanțe în domeniile în care nu a utilizat acest drept și care au fost motivele pentru care aceste domenii nu au fost acoperite cu ordonanțe?
36. Interpelarea nr.194B/24-02-1998
Referitor la dotarea necorespunzătoare cu aparatură medicală performantă a Spitalului Municipal Făgăraș, unde aparatura existentă este uzată atât fizic cât și moral.
37. Interpelarea nr.195B/24-02-1998
Referitor la îmbunătățirea activității filatelice din România (ștampilele LUNA PĂDURII).
38. Interpelarea nr.196B/24-02-1998
Referitor la necesitatea demiterii inspectorului școlar Vlad Boier Ciubotaru din Suceava.
39. Interpelarea nr.197B/24-02-1998
Precizați dacă aveți în vedere prin Bugetul de stat pe anul 1998 efectuarea lucrărilor de infrastructură pentru apărarea localităților: Ulma, Brodina, Straja, Vicov de Sus, Bilca și Frătăuții Noi din Bucovina, care prin Tratatul româno-ucra
40. Interpelarea nr.198B/24-02-1998
Referitor la creșterea prețurilor la consumurile de utilități (energie termică, electrică, apă potabilă și salubritate) solicităm următoarele măsuri pentru Campusul Studențesc Tudor Vladimirescu din Iași: reactualizarea subvențiilor, livr
41. Interpelarea nr.199B/24-02-1998
Referitor la reintegrarea celor 90 mii de minieri care au fost restructurați.
42. Interpelarea nr.200B/24-02-1998
Referitor la problemele din Transilvania legate de proprietățile funciare ale locuitorilor, dobândite de aceștia după încheierea primei conflagrații mondiale.
43. Interpelarea nr.201B/10-03-1998
Nerespectarea legislației privind regimul construcțiilor din județul Argeș.
44. Interpelarea nr.202B/10-03-1998
Referitor la conflictul creat între viitorii proprietari de păduri și ROMSILVA.
45. Interpelarea nr.203B/10-03-1998
Referitor la stația CFR Todirești județul Suceava.
46. Interpelarea nr.204B/10-03-1998
Referitor la privatizarea SC COMSUIN Ulmeni județul Călărași.
47. Interpelarea nr.205B/10-03-1998
Referitor la HG nr.812/23 noiembrie 1994 privind taxa pe benzină de 250% la ieșirea din țară.
48. Interpelarea nr.206B/11-03-1998
Referitor la elaborarea unui program special de protejare a industriei siderurgice în zonele monoindustriale.
49. Interpelarea nr.207B/11-03-1998
Referitor la SC INCOV SA Alba Iulia.
50. Interpelarea nr.208B/11-03-1998
Referitor la situația dezastruoasă a NAVROM SA .
51. Interpelarea nr.209B/11-03-1998
Solicit rediscutarea Ordinului 2242/1997 pentru a elimina prevederile art.20.
52. Interpelarea nr.210B/11-03-1998
Referitor la înființarea unei clase cu studiu în limba maghiară la Cleja și Livezi în județul Bacău.
53. Interpelarea nr.211B/11-03-1998
Referitor la situația critică în care se află județul Botoșani, atît din punct de vedere economic cît și social.
54. Interpelarea nr.212B/11-03-1998
FPS nu respectă prevederile artricolelor 16-23 din Ordonanța de Urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.
55. Interpelarea nr.213B/18-03-1998
Referitor la oprirea producției sub incidența Ordonanței de urgență nr.82/1997 la SAB Rădăuți producătoare de alcool etilic de fermentație, bere, amidon, dextrină.
56. Interpelarea nr.214B/24-03-1998
Solicit finalizarea corectă a anchetei de la filiala ELECTROCENTRALE BISTRIȚA din Piatra-Neamț.
57. Interpelarea nr.215B/24-03-1998
Solicit informare în legătură cu locul pe care îl ocupă relațiile cu românii din afara granițelor.
58. Interpelarea nr.216B/24-03-1998
Care sunt elementele esențiale ale politicii Guvernului în domeniul industriei constructoare de mașini și utilaje agricole?
59. Interpelarea nr.217B/24-03-1998
Cum sprijină FPS privatizarea în România?
60. Interpelarea nr.218B/24-03-1998
Revine la interpelarea din 15 decembrie 1997 referitoare la necesitatea construirii unui drum de centură în orașul Ștei județul Bihor.
61. Interpelarea nr.219B/24-03-1998
Referitor la atitudinea conducerii interimare a TVR față de Studioul Teritorial TVR Craiova.
62. Interpelarea nr.220B/24-03-1998
Referitor la sistemul energetic național, în concepția BIRD și BERD mai reprezintă un sector strategic al economiei
63. Interpelarea nr.221B/24-03-1998
Referitor la situația din comuna Cleja, jud. Bacău unde au fost înființate formațiuni de studiu în limba maghiară pentru anul școlar 1997-1998.
64. Interpelarea nr.222B/24-03-1998
Referitor la Ordonanța de urgență nr.4/11.03.1998 cu privire la reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998.
65. Interpelarea nr.223B/24-03-1998
Referitor la legalitatea desfășurării licitației cât și onorării obligațiilor conferite de Ordonanța nr.10/1997 Inspectoratului Școlar Călărași.
66. Interpelarea nr.224B/24-03-1998
Revine la o interpelare anterioară referitoare la inspectorul general Vlad Boer Ciubotariu numit în urma unui concurs, solicitând componența nominală a comisiei și funcțiile fiecărui membru al comisiei la data desfășurării concursului.
67. Interpelarea nr.225B/24-03-1998
Modul de asigurare cu semințe pentru campania de primăvară anul 1998 precum și realizarea programului de producere de sămânță pentru anul 1998-1999.
68. Interpelarea nr.226B/24-03-1998
Referitor la situația pensiilor.
69. Interpelarea nr.227B/25-03-1998
Referitor la un grup de cetățeni disperați din cauza șomajului din județul Botoșani, care și-au încredințat banii unui escroc ADRIAN GROSU patronul firmei SC ADRIATICA COM SRL pentru contract de lucru în Grecia sau Israel.
70. Interpelarea nr.228B/22-04-1998
Problema de spațiu a Consiliului Concurenței
71. Interpelarea nr.229B/22-04-1998
Referitor la Legea bugetului de stat pe anul 1998.
72. Interpelarea nr.230B/22-04-1998
Referitor la legalitatea concursului inspectorului general Vlad Boer Ciubotaru, am fost mințit de cei doi secretari de stat Petru Mihai Gorcea și Andras Beres.
73. Interpelarea nr.231B/22-04-1998
Referitor la declinul orașului Cugir, județul Alba.
74. Interpelarea nr.232B/22-04-1998
Referitor la construcția blocului de locuințe nr.19 din municipiul Rădăuți, pentru cadrele militare de la Unitatea de Grănieceri.
75. Interpelarea nr.233B/22-04-1998
Referitor la legalitatea desfășurării licitației privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat.
76. Interpelarea nr.234B/22-04-1998
Referitor la SC ALCOR SA Botoșani.
77. Interpelarea nr.235B/05-05-1998
Referitor la maiorul Vasile Ionescu, ofițer în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța care îmbrăcat civil și în afara orelor de program l-a bătut cu bestialitate pe Mihai Popescu de 61 ani care a decedat.
78. Interpelarea nr.236B/05-05-1998
Referitor la accidentul de circulație din localitatea Tuzla unde cetățeanul german Jekel Christian a ciocnit pe contrasens o Dacie, incident soldat cu cinci morți, cum a părăsit țara cetățeanul german?
79. Interpelarea nr.237B/05-05-1998
Referitor la echivalarea actelor de studiu dintre România și Turcia.
80. Interpelarea nr.238B/05-05-1998
Referitor la Uzina de apă grea "ROMAG" Tr.Severin.
81. Interpelarea nr.239B/05-05-1998
Solicit informații cu privire la Societatea Națională a Petrolului PETROM.
82. Interpelarea nr.240B/05-05-1998
Aveți în vedere inițierea de programe pentru dezvoltarea agroturismului în județul Suceava?
83. Interpelarea nr.241B/05-05-1998
Referitor la examenul de bacalaureat?
84. Interpelarea nr.242B/05-05-1998
Ce interese naționale au dictat reducerea cu 60% a prețului de vânzare a SC ROMCIM SA?
85. Interpelarea nr.243B/05-05-1998
Referitor la Sorin Dimitriu care este la ora actuală și ministrul Privatizării și președintele FPS.?
86. Interpelarea nr.244B/19-05-1998
Referitor la art.14 al regulamentului Gărzii financiare - funcția de comisar poate fi ocupată numai de bărbați.
87. Interpelarea nr.245B/19-05-1998
Referitor la cupoanele pentru agricultură.
88. Interpelarea nr.246B/19-05-1998
Referitor la simularea probei de limba română a bacalaureatului din 29.04.98 realizată în colaborare cu TVR1.
89. Interpelarea nr.247B/19-05-1998
Care este poziția Guvernului cu privire la alegerile parțiale din București pentru funcția de primar general?
90. Interpelarea nr.248B/19-05-1998
Referitor la evaziunea fiscală care se practică la punctele vamale.
91. Interpelarea nr.249B/19-05-1998
Referitor la situația chiriașilor din locuințele naționalizate.
92. Interpelarea nr.250B/19-05-1998
Care este poziția Guvernului față de situația minerilor disponibilizați din Valea Jiului?
93. Interpelarea nr.251B/19-05-1998
Referitor la conflictul din comuna Curcani, jud. Călărași dintre primarul Alexandru Ștefan și viceprimarul Nicolescu Savu.
94. Interpelarea nr.252B/19-05-1998
Referitor la revitalizarea populației prin revigorarea industriei farmaceutice, printr-un aport de vitamine și minerale sintetice.
95. Interpelarea nr.253B/19-05-1998
Referitor la afirmațiile doamnei Gabriela Popescu secretar de stst pentru problemele persoanelor cu handicap cum că azilele sunt ocupete de părinții deputaților, senatorilor și doctorilor.
96. Interpelarea nr.254B/19-05-1998
Cum acționați pentru menținerea școlii romînești în regiunea Cernăuți?
97. Interpelarea nr.255B/19-05-1998
Referitor la sumele alocate copiilor săraci din școli, detaliat pentru jud.Suceava.
98. Interpelarea nr.256B/21-05-1998
Nemulțumiri la adresa Televiziunii Romîne.
99. Interpelarea nr.257B/22-05-1998
Referitor la situația economică a SC ALCOR SA Botoșani.
100. Interpelarea nr.258B/02-06-1998
Referitor la Ordinul nr.3293/19.02.1998 al MEN, exemplu profesor de matematică din com.Poenari, jud.Argeș cu 24 ani vechime.
101. Interpelarea nr.259B/02-06-1998
Care este termenul de reorganizare a Regiilor în Societăți Comerciale?
102. Interpelarea nr.260B/02-06-1998
Când și cum veți aplica prevederile art.32 din Legea nr.114/1996 referitoare la nivelul chiriilor locuințelor proprietatea statului?
103. Interpelarea nr.261B/02-06-1998
Referitor la Regulamentele pentru utilizarea și furnizarea energiei electrice, a gazului metan și a energiei termice.
104. Interpelarea nr.262B/02-06-1998
Referitor la Spitalul Municipal din Câmpulung Muscel jud.Argeș.
105. Interpelarea nr.263B/02-06-1998
Referitor la contractele insuficient negociate și în dezavantajul țării pentru agricultură.
106. Interpelarea nr.264B/02-06-1998
Referitor la situația creată în comuna Cleja jud. Bacău privind înființarea unor grupr de studiu a limbii maghiare.
107. Interpelarea nr.265B/02-06-1998
Referitor la situația Liceului Teoretic nr.5 din Cluj-Napoca.
108. Interpelarea nr.266B/02-06-1998
Referitor la situația locuitorilor Munților Apuseni.
109. Interpelarea nr.267B/02-06-1998
Aveți programe speciale cu finanțare asigurată pentru manifestări aniversare (ex. Adunarea de la Blaj)?
110. Interpelarea nr.268B/03-06-1998
Referitor la programul PHARE și la neglijența dl. ministru Nicolae Herlea.
111. Interpelarea nr.269B/30-06-1998
Referitor la situația gravă în care se află Flota Comercială din România precum și a marinarilor aflați pe navele arestate în diferitele porturi din lume.
112. Interpelarea nr.270B/08-09-1998
Când se va înființa Agenția Națională a Fermelor de Stat?
113. Interpelarea nr.271B/08-09-1998
Referitor la discreditarea dl.prof. Vlad Ciubotaru Boer, inspector gen. la ISJ Suceava.
114. Interpelarea nr.272B/08-09-1998
Referitor la depunătorii CEC a sumelor pentru autoturisme.
115. Interpelarea nr.273B/08-09-1998
Referitor la abuzurile și falsurile comise de dl. Creiniceanu Ștefan manager la SC GLINCARN SA.
116. Interpelarea nr.274B/08-09-1998
Referitor la litigiul dintre Episcopia Romano-Catolică de Oradea și Muzeul din palatul baroc din Oradea.
117. Interpelarea nr.275B/08-09-1998
Care este derularea creditului de 340 milioane dolari destinat proiectării și execuției de locuințe sociale în jud. Călărași?
118. Interpelarea nr.276B/08-09-1998
Cum justificați lipsa de interes și indiferență a domnilor procurori?
119. Interpelarea nr.277B/22-09-1998
Referitor la restructurarea Regiei Naționale a Pădurilor.
120. Interpelarea nr.278B/22-09-1998
Referitor la nereguli în cadrul FPP Moldova, director generalIacobov Corneliu.
121. Interpelarea nr.279B/22-09-1998
Referitor la acordarea unei pensii personale maestrului artist plastic Ion Irimescu.
122. Interpelarea nr.280B/22-09-1998
Referitor la finanțarea unei -asociațiuni în participațiune- la SC SORAYA COMIMPEX SRL din Piatra Neamț.
123. Interpelarea nr.281B/22-09-1998
Referitor la acordarea de despăgubiri societății agricole AGROSTAR Purani, com.Vitănești jud.Teleorman.
124. Interpelarea nr.282B/22-09-1998
Solicită informații despre ce s-a făcut și ce se preconizează a se face privind privatizarea întreprinderii SC GRULEN SA din Cîmpulung Muscel jud.Argeș.
125. Interpelarea nr.283B/22-09-1998
Referitor la plata alocației pentru copii prin Bankpost și Regia Poșta Română.
126. Interpelarea nr.283B/21-09-1998
Referitor la alocațiile pentru copii și ajutoare sociale.
127. Interpelarea nr.284B/22-09-1998
Referitor la restructurarea RENEL și a regiilor de gospodărie comunală și locativă.
128. Interpelarea nr.285B/22-09-1998
Referitor la recuperarea unui prejudiciu de 10 mil. dolari de către TVR din sumele colectate pentru ajutorarea copiilor din orfelinate sau a victimelor inundațiilor.
129. Interpelarea nr.286B/22-09-1998
Referitor la atitudinea autorităților Ucrainiene față de învățământul în limba română la școlile din Ucraina.
130. Interpelarea nr.287B/22-09-1998
Referitor la asigurarea subvențiilor la semințe pentru culturile agricole de toamnă.
131. Interpelarea nr.288B/06-11-1998
Referitor la examenele de prelicență și licență organizate anul acesta de Facultățile de Medicină prin Ministerul Sănătății și al Invățământului.
132. Interpelarea nr.289B/06-10-1998
Referitor la medicamentele compensate în general și în particular pentru municipiul Turnu Măgurele.
133. Interpelarea nr.290B/06-10-1998
Solicită majorarea cotei de combustibil necesară parcului auto din cadrul secțiilor de poliție.
134. Interpelarea nr.291B/06-10-1998
Referitor la legea privind Casa Socială a Constructorilor.
135. Interpelarea nr.292B/06-10-1998
Referitor la articolul Trei minute de adevăr din ziarul România liberă.
136. Interpelarea nr.293B/06-10-1998
Referitor la modernizarea autostrăzii București-Piitești.
137. Interpelarea nr.294B/06-10-1998
Referitor la lucrările de restaurare de la Mânăstirea Aninoasa jud.Argeș.
138. Interpelarea nr.295B/06-10-1998
Referitor la aflarea adevărului despre teroriștii Revoluției din Decembrie 1989 și minerii și conducătorii lor care se fac vinovați de jafurile și distrugerile din 1990.
139. Interpelarea nr.296B/06-10-1998
Referitor la presiunile exercitate asupra domnului Gheorghe Rădulescu directorul Direcției Învățământului Preuniversitar din MEN de către domnul deputat Mihai Vitcu.
140. Interpelarea nr.297B/06-10-1998
Referitor la acuzațiile de luare de mită a unor lucrători ai Poliției Criminale Ploiești.
141. Interpelarea nr.298B/06-10-1998
Referitor la decalajul pensiilor.
142. Interpelarea nr.299B/06-10-1998
Referitor la difuzarea pe postul TVR1 a unei emisiuni care promova interese de grup.
143. Interpelarea nr.300B/06-10-1998
Referitor la transporturile deficitare din zona munților Apuseni.
144. Interpelarea nr.301B/06-09-1998
Referitor la respectarea libertății religioase a ceangăilor maghiari din Moldova.
145. Interpelarea nr.302B/06-10-1998
Referitor la banii alocați pentru calamități naturale în vara acestui an pe județe și în mod special pentru jud.Argeș.
146. Interpelarea nr.303B/06-10-1998
Referitor la situația chiriașilor din România.
147. Interpelarea nr.304B/06-10-1998
Referitor la situația finanțelor publice din jud.Sălaj în urma retragerii avizului dl.Leontin Badea de prefectul Tamba Gheorghe.
148. Interpelarea nr.305B/06-10-1998
Referitor la situația minorului din România.
149. Interpelarea nr.306B/07-10-1998
Referitor la personalul didactic din învățământul special integrat.
150. Interpelarea nr.307B/12-10-1998
Referitor la Casa de Copii nr.2 Botoșani.
151. Interpelarea nr.308B/20-10-1998
Referitor la liberalizarea exportului de bușteni.
152. Interpelarea nr.309B/20-10-1998
Referitor la jud.Dolj, unde începând cu luna septembrie 1998 nu se mai eliberează medicamente gratuite și compensate.
153. Interpelarea nr.310B/20-10-1998
Referitor la-Conflictul de interese-, ca teză a economiei de piață în com.Vlad Țepeș, jud.Călărași.
154. Interpelarea nr.311B/20-10-1998
Referitor la o disperată scrisoare deschisă a Asociației românilor alungați din jud.Covasna, Harghita și Mureș.
155. Interpelarea nr.312B/20-10-1998
Referitor la punctul de vedere exprimat de ministrul Agriculturii în ziarul Adevărul nr.2583/18.09.1998.
156. Interpelarea nr.313B/20-10-1998
Referitor la elaborarea și supunerea spre aprobarea Parlamentului a proiectului de lege privind bugetul de stat. Legea finanțelor Publice nr.72/1996,art25 alin.6.
157. Interpelarea nr.314B/03-11-1998
Solicită protecție socială pentru personalul navigant.
158. Interpelarea nr.315B/03-11-1998
Referitor la cei 14 absolvenți promoția 1997 ai Facultății de Drept care au reușit la examenul pentru postul de procurori la Procuratura Argeș.
159. Interpelarea nr.316B/03-11-1998
Referitor la înființarea Universității de stat maghiare.
160. Interpelarea nr.317B/03-11-1998
Referitor la spațiile Regiei Autonomă Sahia-film.
161. Interpelarea nr.318B/03-11-1998
Referitor la Legea 42/1990,în speță cazul cetățeanului Bute Dumitru din Fălticeni, jud.Suceava.
162. Interpelarea nr.319B/03-11-1998
Referitor la sumele cheltuite de președintele Emil Constantinescu, Adrian Severinși Andrei Pleșu pe meridianele lumii.
163. Interpelarea nr.320B/03-11-1998
Referitor la vânzarea de tractoare și mașini agricole pe piața internă prin acordarea de credite pe o perioadă de 8 ani.
164. Interpelarea nr.321B/03-11-1998
Referitor la modificări ale sistemului fiscal din România.
165. Interpelarea nr.322B/03-11-1998
Referitor la necesitatea aplicării unor măsuri tranzitorii pentru protecția socială a constructorilor în perioada întreruperii activității.
166. Interpelarea nr.323B/04-11-1998
Referitor la persoanele care alcătuiesc AGA la societățile comerciale cu capital majoritar de sta din jud.Teleorman.
167. Interpelarea nr.324B/04-11-1998
Referitor la răspunsurile întrebărilor și interpelărilor adresate membrilor guvernului.
168. Interpelarea nr.326B/17-10-1998
Referitor la prețul kg.de grâu,de tărâțe de grâu și de pâine.
169. Interpelarea nr.327B/17-11-1998
Referitor la privatizarea stațiunii NEPTUN-OLIMP SA, care s-a transformat într-un imens scandal politico-economic.
170. Interpelarea nr.328B/17-11-1998
Referitor la acreditarea unui ambasador în Turcia.
171. Interpelarea nr.330B/17-11-1998
Referitor la urmărirea propriului program al Ministerului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor, cf.HG nr.577/1997.
172. Interpelarea nr.331B/17-11-1998
Referitor la măsurile concrete preconizate pentru sprilinirea zootehniei, în jud.Suceava.
173. Interpelarea nr.332B/17-11-1998
Referitor la promovarea imaginii reale a României în lume.
174. Interpelarea nr.333B/18-11-1998
Referitor la strategia politicii social-economice pe care Guvernul o are în atenție pentru județele defavorizate ale țării, respectiv Botoșani, Vaslui și Giurgiu.
175. Interpelarea nr.334B/23-11-1998
Referitor la neplata contribuției de ajutor social, de către conducătorii societăților comerciale, fie de la stat sau particulare.Referitor la dna.directoare Georgeta Vintea și la abuzurile pe care le face.
176. Interpelarea nr.335B/15-12-1998
Referitor la includerea în Anexa la Ordonanța de Guvern și a SC ARO,pe lângă societățile constructoare de mașini de la Brașov.
177. Interpelarea nr.336B/15-12-1998
Referitor la locuitorul Todoca Dumitru din localitatea Livada, mun.Arad.
178. Interpelarea nr.337B/15-12-1998
Referitor la reclamanta Vlădescu Alexandra Aurora, care a revendicat de la SC HERĂSTRĂU NORD SA, imobilul din str.Luigi Cazavillan nr.15, sector 1, București.
179. Interpelarea nr.338B/15-12-1998
Referitor la școala Dimitrie Ghica, Comănești, Bacău și ocuparea postului de director.
180. Interpelarea nr.339B/15-12-1998
Referitor la Programul de Conversie a Producției Militare către Producția Civilă din unitățile economice ale acestui județ.
181. Interpelarea nr.340B/15-12-1998
Referitor la unele localități din jud.Maramureș care au suferit cele mai puternice inundații.
182. Interpelarea nr.341B/15-12-1998
Referitor la liderul țărănist Mircea Buzea, directorul gen.al soc.com.INDCOM SA, cunoscut cu bune și rele și larghețe în a dărui spații.
183. Interpelarea nr.342B/15-12-1998
Referitor la importul cu produse contrafăcute cu ciorapi și cu prețuri sub limita costurilor.
184. Interpelarea nr.343B/15-12-1998
Referitor la firma SC MONETKO INVEST și firma GANT.
185. Interpelarea nr.344B/15-12-1998
Referitor la suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Alimentației și de deblocare a fondurilor necesare achitării contravalorii producției de costrucții-montaj.
186. Interpelarea nr.345B/15-12-1998
Referitor la întreprinderea SC ARO SA, care a fost trecută pe lista societăților propuse pentru lichidare.
187. Interpelarea nr.346B/16-12-1998
Referitor la SC SEVERNAV SA, întreprindere ce urmează a fi lichidată.
188. Interpelarea nr.347B/15-12-1998
Referitor la doamna Smaranda Enache numită pe post de ambasador al României la Helsinki.
189. Interpelarea nr.348B/15-12-1998
Referitor la Sanatoriul TBC Bisericani, Neamț.
190. Interpelarea nr.349B/29-12-1998
Care sînt motivele amânăriii aplicarii legii 189/1998
191. Interpelarea nr.350B/29-12-1998
Referitor dacă vor fi alocate fonduri pentru a se începe restaurarea casei memoriale Matei Millo din Spătășești, jud.Suceava.
192. Interpelarea nr.351B/29-12-1998
Referitor la soc.INDCOM, Călărași.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 iulie 2024, 15:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro