Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 2002 > Interpelări

Interpelări înregistrare în anul 2002

1. Interpelarea nr.11PM/28-01-2002
Referitor la promovarea interesului național.
2. Interpelarea nr.12PM/13-02-2002
Referitor la Legea statutului maghiarilor din afara granițelor.
3. Interpelarea nr.13PM/13-02-2002
Referitor la relațiile de afaceri dintre Compania Națională Poșta Română și Banca Româna de Scont și Banca de investiții și Dezvoltare.
4. Interpelarea nr.14PM/12-03-2002
Referitor la finanțarea asociațiilor și fundațiilor.
5. Interpelarea nr.15PM/13-03-2002
Referitor la declararea municipiului Turda, zonă defavorizată.
6. Interpelarea nr.16PM/20-03-2002
Referitor la transformarea societatii românești într-o societate informațională.
7. Interpelarea nr.17PM/20-03-2002
Referitor la suspendarea temporara a art.1 din Legea 189/1997.
8. Interpelarea nr.18PM/26-03-2002
Referitor la situația restituirii TVA pentru centralele termice de apartament montate cu sau fără autorizație de construcție.
9. Interpelarea nr.19PM/28-03-2002
Incompatibilitatea dintre calitatea de Deputat și cea de Președinte al Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA.
10. Interpelarea nr.20PM/10-04-2002
Referitor la implicarea premierului în dosarul penal împotriva lui Adrian Tarău și suspendarea din funcție a procurorului Alexandru Lele.
11. Interpelarea nr.21PM/22-05-2002
Referitor la finanțarea sistemului de sănătate.
12. Interpelarea nr.22PM/23-09-2002
Referitor la legalitatea licitațiilor și concesionărilor din agricultura jud.Arad.
13. Interpelarea nr.23PM/19-11-2002
Referitor la repartizarea inechitabilă a volumului de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003, pe categorii de propietate.
14. Interpelarea nr.24PM/20-11-2002
Referitor la normele metodologice pentru aplicarea Legii 507 din 2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități de către persoane fizice.
15. Interpelarea nr.25PM/25-11-2002
Referitor la Proiectul de Ordonanță de Urgență privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare.
16. Interpelarea nr.26PM/27-11-2002
Referitor la eliberarea de diplome de către Prefectura Arad, care atestă strîngeri de mâini cu George W.Bush.
17. Interpelarea nr.27PM/28-11-2002
Referitor la verificările Corpului de control al Primului Ministru la Consiliul local și primăria Municipiului Giurgiu.
18. Interpelarea nr.28PM/02-12-2002
Referitor la preluarea de către Ministerul Justiției de la Camera de Comerț și Industrie a bazelor de date.
19. Interpelarea nr.29PM/02-12-2002
Referitor la strategia de construcție a autostrăzilor în România.
20. Interpelarea nr.30PM/03-12-2002
Referitor la trecerea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" din patrimoniul Ministerului Sănătății și Familiei în cel al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".
21. Interpelarea nr.245B/19-02-2002
Referitor la recorelarea pensiilor și politica în domeniu a Guvernului.
22. Interpelarea nr.246B/19-02-2002
Referitor la pensiile militare.
23. Interpelarea nr.247B/19-02-2002
referitor la situația artiștilor plastici din Cluj-Napoca.
24. Interpelarea nr.248B/19-02-2002
Referitor la situația critică în care se află arhiva istorică.
25. Interpelarea nr.249B/19-02-2002
referitor la aplicarea defectuoasă a Legii Fondului Funciar.
26. Interpelarea nr.250B/19-02-2002
Referitor la reorganizarea judiciară frauduloasă a SC OLIMPIA SA Oradea.
27. Interpelarea nr.251B/19-02-2002
Referitor la abrogarea HG nr.1011/8 oct 2001.
28. Interpelarea nr.252B/18-02-2002
Referitor la procesul de restituire al terenurilor agricole și forestiere.
29. Interpelarea nr.253B/19-02-2002
Referitor la inventarele bunurilor care constituie domeniul public al unităților administrativ - teritoriale din jud.Timiș.
30. Interpelarea nr.254B/19-02-2002
Referitor la tichetele de masă.
31. Interpelarea nr.255B/19-02-2002
Referitor la SC Roman SA Brașov.
32. Interpelarea nr.256B/19-02-2002
Referitor la modul cum au fost gospodărite pădurile în zona localității Babiu, jud.Sălaj.
33. Interpelarea nr.257B/19-02-2002
Referitor la noua Lege a șomajului care consfințește sărăcia.
34. Interpelarea nr.258B/19-02-2002
Medicii de familie - încă o categorie socială defavorizată.
35. Interpelarea nr.259B/19-02-2002
Referitor la protocolul PSD-UDMR.
36. Interpelarea nr.260B/19-02-2002
Referitor la privatizarea SC Bere Timișoara SA.
37. Interpelarea nr.261B/19-02-2002
Referitor la apartamente destinate personalului militar.
38. Interpelarea nr.262B/19-02-2002
Referitor la sancționarea persoanelor din presă care publică neadevăruri.
39. Interpelarea nr.263B/19-02-2002
Referitor la lupta împotriva corupției.
40. Interpelarea nr.264B/19-02-2002
Referitor la unele suspiciuni privind acordarea unor sume importante de publicitate în presa brașoveană.
41. Interpelarea nr.265B/19-02-2002
Referitor la sindicatele Operei Române din Cluj-Napoca.
42. Interpelarea nr.266B/19-02-2002
Referitor la neplata obligațiilor către bugetul statutului de către Regionala CFR Cluj.
43. Interpelarea nr.267B/19-02-2002
Referitor la cazul Băloiu Susana Sanda din Bistrița care a fost omorâtă în 1997.
44. Interpelarea nr.268B/19-02-2002
Referitor la licențele de emisie acordate studiourilor teritoriale ale Societății Române de Televiziune.
45. Interpelarea nr.269B/19-02-2002
Referitor la construcția podului peste Dunăre, zona Galați - Brăila.
46. Interpelarea nr.270B/19-02-2002
Referitor la ignorarea Legii 112 din 1995.
47. Interpelarea nr.271B/19-02-2002
Referitor la trecerea abuzivă a 86ha teren arabil din domeniul public al statului, deținută de Stațiunea de Cercetări Agricole Suceava, în domeniul privat.
48. Interpelarea nr.272B/19-02-2002
Referitor la SC Bere Malț SA Bistrița.
49. Interpelarea nr.273B/19-02-2002
Referitor la falimentarea micilor întreprinzători din agricultură datorită tarifelor impuse prin Ordinul 400 din 23.10.2001.
50. Interpelarea nr.274B/19-02-2002
Referitor la tinerii soldați care se sinucid sau devin criminali.
51. Interpelarea nr.275B/19-02-2002
Referitor la situația sănătății populației din România.
52. Interpelarea nr.276B/19-02-2002
Referitor la privatizarea societăților comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare.
53. Interpelarea nr.277B/19-02-2002
Referitor la situația privatizării Societății Comerciale Bere-Malț SA Bistrița.
54. Interpelarea nr.278B/19-02-2002
Referitor la incompatibilitatea dintre calitatea de consilier județean sau local și cea de reprezentant al autorității locale în Consiliul de Administrație la societățile comerciale la care este acționar majoritar.
55. Interpelarea nr.279B/26-02-2002
Referitor la Birourile Informare-Recrutare.
56. Interpelarea nr.280B/26-02-2002
Referitor la o tabletă de politician apărută în Cronica Română din 7.04.1993.
57. Interpelarea nr.281B/05-03-2002
Referitor la Poliția politică.
58. Interpelarea nr.282B/05-03-2002
Referitor la Poliția politică.
59. Interpelarea nr.283B/05-03-2002
Referitor la situația privatizării SC Bere-Malț SA Bistrița.
60. Interpelarea nr.284B/05-03-2002
Referitor la cazul Băloiu Susana Sanda.
61. Interpelarea nr.285B/05-03-2002
Referitor la nerespectarea legilor țării și a hotărârilor judecătorești de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice - București.
62. Interpelarea nr.286B/05-03-2002
Referitor la înregistrarea telefoanelor ziariștilor.
63. Interpelarea nr.287B/05-03-2002
Referitor la acordarea unui spațiu pentru desfășurarea activității parlamentare.
64. Interpelarea nr.288B/05-03-2002
Referitor la procesul "Țigareta 2".
65. Interpelarea nr.289B/05-03-2002
Referitor la așa zisă spargere a embargoului cu armament impus statelor situate în zone de conflict.
66. Interpelarea nr.290B/05-03-2002
Referitor la nerespectarea prevederilor legale de către unii consilieri locali.
67. Interpelarea nr.291B/05-03-2002
Referitor la prefectul de Cluj.
68. Interpelarea nr.292B/05-03-2002
Referitor la autoritatea demnitarilor și autoritatea Poliției Române.
69. Interpelarea nr.293B/05-03-2002
Referitor la SC ZOOIND Ardealul Iernut.
70. Interpelarea nr.294B/05-03-2002
Referitor la acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localități rurale aflate în zone montane.
71. Interpelarea nr.295B/05-03-2002
Referitor la nefinalizarea blocurilor pentru tineret T2 și T3 din Cluj-Napoca.
72. Interpelarea nr.296B/05-03-2002
Referitor la situația din agricultură.
73. Interpelarea nr.297B/05-03-2002
Referitor la eliminaea vizelor.
74. Interpelarea nr.298B/05-03-2002
Referitor la vize.
75. Interpelarea nr.299B/05-03-2002
Referitor la retrocedarea pădurilor comunale.
76. Interpelarea nr.300B/05-03-2002
Profesorii - sătui de promisiuni și indexări.
77. Interpelarea nr.301B/05-03-2002
Bolnavii plătesc reforma sistemului sanitar.
78. Interpelarea nr.302B/05-03-2002
Referitor la abuzul unui inspector din cadrul Administrației Financiare a Sectorului 3.
79. Interpelarea nr.303B/05-03-2002
Referitor la posibilitatea cetățenilor de a-si recupera TVA aferentă investiției într-o centrală termică de apartament.
80. Interpelarea nr.304B/05-03-2002
Referitor la OUG 5 din 2002.
81. Interpelarea nr.305B/05-03-2002
Referitor la prevenirea și combaterea activității grupărilor anticreștine, antiumane și antistatale pe teritoriul României.
82. Interpelarea nr.306B/12-03-2002
Referitor la imobile cu stabilitate redusă.
83. Interpelarea nr.307B/19-03-2002
Referitor la SC AIBB/GRIVCO SA.
84. Interpelarea nr.308B/19-03-2002
Referitor la construirea unui releu pe dealul Cetatuia din Cluj/Napoca.
85. Interpelarea nr.309B/19-03-2002
Referitor la "Legea bunului plac pe banii contribuabililor".
86. Interpelarea nr.310B/19-03-2002
Referitor la "IAS-urile nu pot sau nu vor a fi privatizate?"
87. Interpelarea nr.311B/19-03-2002
Referitor la introducerea pe lista monumentelor cu valoare excepțională a bisericii din Cizer.
88. Interpelarea nr.312B/19-03-2002
Referitor la răspunsul domnului Cristian Niculescu, secretar de stat la MAE.
89. Interpelarea nr.313B/19-03-2002
Referitor la elaborarea unor programe școlare noi pentru toate disciplinele de învățământ.
90. Interpelarea nr.314B/19-03-2002
Referitor la situația existentă la SC MOPAL SA Bistrița.
91. Interpelarea nr.315B/19-03-2002
Referitor la perspectiva politicii de sănătate și a politicii de personal a Ministerului Sănătății.
92. Interpelarea nr.316B/19-03-2002
Referitor la SC AUTOMA SRL din Târgu Mureș.
93. Interpelarea nr.317B/19-03-2002
Referitor la deteriorarea situațieie conomice și sociale a populației și numărului mare de partide de pe eșicherul politic.
94. Interpelarea nr.318B/19-03-2002
Referitor la intrarea în țară cu scutire de taxe vamale a importurilor de ouă din Republica Moldova.
95. Interpelarea nr.319B/19-03-2002
Referitor la concesionarea unor suprafețe de teren aparținând Agenției Domeniilor Statului, suprafețe acoperite cu sere, livezi și vii și care nu pot fi privatizate din acest motiv.
96. Interpelarea nr.320B/19-03-2002
Referitor la situația grea din agricultură.
97. Interpelarea nr.321B/19-03-2002
Referitor la situația acordării de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar, în confprmitate cu Legea 9 din 1998.
98. Interpelarea nr.322B/19-03-2002
Referitor la moda de a schimba numele străzilor, în orașe și municipii sau schimbarea denumirii localităților.
99. Interpelarea nr.323B/19-03-2002
Referitor la încălcarea legilor de către unii propietari de oi din Timiș.
100. Interpelarea nr.324B/19-03-2002
Referitor la o nedreptate făcută unui slujbaș al muzicii populare din Banat, profesorul de muzică Nicolae Moacă.
101. Interpelarea nr.325B/19-03-2002
Referitor la sediu administrativ situat în comuna Luica, jud.Călărași.
102. Interpelarea nr.326B/19-03-2002
Referitor la suma alocată, ca investiție Bibliotecii Naționale.
103. Interpelarea nr.327B/19-03-2002
Referitor la situația Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Plătărești, jud.Călărași.
104. Interpelarea nr.328B/09-04-2002
Referitor la uzina Reșița.
105. Interpelarea nr.329B/09-04-2002
Referitor la situația societății Chimica Turda.
106. Interpelarea nr.330B/09-04-2002
Referitor la Legea 145 din 1997.
107. Interpelarea nr.331B/09-04-2002
Referitor la norma de hrană pentru personalul Poliției Române aferentă lunilor martie și aprilie 2002.
108. Interpelarea nr.332B/09-04-2002
Referitor la HG 869 din 3.12.1998.
109. Interpelarea nr.333B/09-04-2002
Referitor la decesul cetățeanului Iorga în urma unui tratament aplicat în arestul IJP Prahova
110. Interpelarea nr.334B/09-04-2002
Referitor la soarta și viața salariaților din fostele IAS-uri.
111. Interpelarea nr.335B/09-04-2002
Referitor la situația îngrijorătoare din multe unități militare.
112. Interpelarea nr.336B/09-04-2002
Referitor la problemele cu care se confruntă Societatea de Avioane Craiova.
113. Interpelarea nr.337B/09-04-2002
Referitor la programele de restructurare a căilor ferate.
114. Interpelarea nr.338B/09-04-2002
Referitor la extinderea și diversificarea serviciului de carduri.
115. Interpelarea nr.339B/09-04-2002
Referitor la atribuirea unui spațiu.
116. Interpelarea nr.340B/09-04-2002
Referitor la o bază sportivă din Galați.
117. Interpelarea nr.341B/09-04-2002
Referitor la starea infracțională din pădurile țării.
118. Interpelarea nr.342B/09-04-2002
Referitor la situația culturilor de toamnă etc.
119. Interpelarea nr.343B/09-04-2002
Referitor la numirea unor conducători de instituții de cercetare pe bază de clienterism politic.
120. Interpelarea nr.344B/09-04-2002
Referitor la procesul penal "Țigareta 2".
121. Interpelarea nr.345B/09-04-2002
Referitor la garanțiile guvernamentale pentru căldură o realitate sau un fiasco.
122. Interpelarea nr.346B/09-04-2002
Concurență neloială a statului în domeniul asigurărilor de sănătate.
123. Interpelarea nr.347B/09-04-2002
Rețetele compensate - din nou doar pe hârtie.
124. Interpelarea nr.348B/09-04-2002
Educația de prevenire a consumului de droguri în școli.
125. Interpelarea nr.349B/09-04-2002
De ce la Arad Monumentul "Libertății" (ungar) și nu Monumentul "Marii Uniri" (românesc)?
126. Interpelarea nr.350B/09-04-2002
Referitor la cele 11 societăți de tip Comcereal și Cerealcom.
127. Interpelarea nr.351B/09-04-2002
Referitor la afacerile dubioase a prefectului de Buzău.
128. Interpelarea nr.352B/09-04-2002
Referitor la discriminarea practicată de unii primari PSD în ceea ce privește repartizarea de sedii pentru partidele parlamentare din opoziție.
129. Interpelarea nr.353B/09-04-2002
Referitor la memoriul cetățenilor din com.Brăiești, jud.Buzău privind abuzuri grave ale primarului Constantin Dragoe.
130. Interpelarea nr.354B/09-04-2002
Referitor la transformarea Liceului "Bolyai-Farkas" din Tg.Mureș, din liceu mixt în liceu numai cu predare în limba maghiară.
131. Interpelarea nr.355B/09-04-2002
Referitor la învățământul preuniversitar cooperatist.
132. Interpelarea nr.356B/10-04-2002
133. Interpelarea nr.357B/23-04-2002
Referitor la prezența Avocatului poporului, dl.Ioan Muraru, în cadrul campaniei de mediatizare a propunerilor PSD privind revizuirea Constituției.
134. Interpelarea nr.358B/23-04-2002
Referitor la Legea 189 din 2000 privind aprobarea OG 105 din 1999 pentru modificarea și completarea DL 118 din 1990.
135. Interpelarea nr.359B/23-04-2002
Referitor la aplicarea OUG 31 din 2002 în comuna Lețcani, jud.Iași.
136. Interpelarea nr.360B/23-04-2002
Referitor la scandalul FNI.
137. Interpelarea nr.361B/23-04-2002
Referitor la aplicarea OUG 31 din 2002 pe teritoriul jud.Iași.
138. Interpelarea nr.362B/23-04-2002
Sistemul public de pensii - între reformă și sincopă.
139. Interpelarea nr.363B/23-04-2002
Încălcarea Constituției pentru peticirea găurilor bugetare.
140. Interpelarea nr.364B/23-04-2002
Referitor la programul de recorelare a pensiilor.
141. Interpelarea nr.365B/23-04-2002
Referitor la mutațiile petrecute în societatea și economia românească după 1990.
142. Interpelarea nr.366B/23-04-2002
Referitor la însușirea frauduloasă a patrimoniului Filialei județene a Asociației Crescătorilor de Albine din România - Bistrița Năsăud de către fostul secretar tehnic al filialei, Nicula Vasile.
143. Interpelarea nr.367B/23-04-2002
Referitor la Fabrica de Mașini Agricole și Tractoare din Craiova - în pragul falimentului.
144. Interpelarea nr.368B/23-04-2002
Referitor la continua degradare a mediului urmare a unor acțiuni umane insuficient fundamentate.
145. Interpelarea nr.369B/23-04-2002
Referitor la fenomenul corupției în domeniul silviculturii.
146. Interpelarea nr.370B/23-04-2002
Referitor la acte de braconaj.
147. Interpelarea nr.371B/23-04-2002
Referitor la trecerea în domeniul public al comunei Bratca a secției exterioare Bratca - Spitalul teritorial Aleșd, ca spital comunal de sine stătător cu personalitate juridică.
148. Interpelarea nr.372B/23-04-2002
Referitor la încălcarea libertății de exprimare și independența presei.
149. Interpelarea nr.373B/23-04-2002
Referitor la încălcarea libertății de exprimare și independenței presei.
150. Interpelarea nr.374B/23-04-2002
Referitor la prăpastia dintre acțiunile domnului Năstase și promisiunile privind politica fiscală și bugetară făcute în Programul de guvernare.
151. Interpelarea nr.375B/23-04-2002
Referitor la situația critică de pe piața alcoolului și băuturilor alcoolice.
152. Interpelarea nr.376B/23-04-2002
Referitor la avionul MIG-21.
153. Interpelarea nr.377B/23-04-2002
Referitor la fostul prefect, dl.Togănel - președinte PSD Mureș.
154. Interpelarea nr.378B/23-04-2002
Referitor la intoxicațiile în masă ale elevilor de la Colegiul Economic "Virgil Madgearu" din Ploiești.
155. Interpelarea nr.379B/23-04-2002
Referitor la cum se corelează o amendă silvică.
156. Interpelarea nr.380B/26-04-2002
Referitor la situația marilor datornici din mass-media.
157. Interpelarea nr.381B/14-05-2002
Referitor la SC Cimentul SA Turda.
158. Interpelarea nr.382B/14-05-2002
Referitor la plata recenzorilor din Cluj-Napoca.
159. Interpelarea nr.383B/14-05-2002
Accizele sar în aer din luna mai.
160. Interpelarea nr.384B/14-05-2002
Promisiuni neonorate pentru investițiile directe.
161. Interpelarea nr.385B/14-05-2002
Referitor la presă care subliniază faptul că Serviciile Secrete Române au întocmit un material din care rezultă că UDMR "joacă cartea Ungariei Mari".
162. Interpelarea nr.386B/14-05-2002
Referitor la SC Turism Transilvania SA.
163. Interpelarea nr.387B/14-05-2002
Corupția instituționalizată la nivelul administrației publice locale în Jud.Dolj.
164. Interpelarea nr.388B/14-05-2002
Referitor la încălcarea dreptului civil al propietarului (consiliul local) în Decizia Civilă nr.626 din 2001, emisă de Tribunalul Caraș-Severin.
165. Interpelarea nr.389B/14-05-2002
Referitor la nerespectarea art.2, 6 și 68 din Codul Silvic.
166. Interpelarea nr.390B/14-05-2002
Referitor la conținutul contractelor de concesionare a circ.sanitar veterinare în care nu se respectă normele metodologice privind aplicarea Legii 219 din 1998.
167. Interpelarea nr.391B/14-05-2002
Referitor la construcția unei variante ocolitoare a DN 6 în municipiul Caransebeș.
168. Interpelarea nr.392B/14-05-2002
Referitor la situația Spitalului din orașul Beclean, jud.Bistrița-Năsăud.
169. Interpelarea nr.393B/14-05-2002
Referitor la ridicarea ilegală a acreditărilor farmaciilor din jud.Vaslui de a elibera medicamente compensate și gratuite.
170. Interpelarea nr.394B/14-05-2002
Referitor la Legea 215 din 2001 a Administrației Publice Locale.
171. Interpelarea nr.395B/14-05-2002
Referitor la sistemul de transport călători din România.
172. Interpelarea nr.396B/14-05-2002
Referitor la materializarea paragrafului din Protocolul încheiat între PSD și UDMR privind "izolarea elevilor" pe criterii etnice.
173. Interpelarea nr.397B/14-05-2002
Referitor la suma de 70 miliarde lei acordată Bibliotecii Naționale.
174. Interpelarea nr.398B/14-05-2002
Referitor la suma de 70 miliarde lei acordată Bibliotecii Naționale.
175. Interpelarea nr.399B/15-05-2002
Referitor la situația societății "Foresta" Nehoiu privatizată "cu cântec".
176. Interpelarea nr.400B/28-05-2002
Referitor la comunicatul emis de biroul de presă al MApN.
177. Interpelarea nr.401B/28-05-2002
Nereguli înregistrate la licitația privind acordarea dreptului de a tipări manuale alternative pentru învățământul primar și gimnazial.
178. Interpelarea nr.402B/28-05-2002
Referitor la situația învățământului nemțeam.
179. Interpelarea nr.403B/28-05-2002
Referitor la starea deplorabilă a căilor ferate române.
180. Interpelarea nr.404B/28-05-2002
Referitor la actele de vandalism la care au fost supuse monumentele ridicate în memoria Mareșalului Antonescu.
181. Interpelarea nr.405B/28-05-2002
Referitor la neocuparea posturilor scoase la concurs de medicii rezidenți.
182. Interpelarea nr.406B/28-05-2002
Referitor la neînceperea lucrărilor la Podul de peste Dunăre din zona Calafat - Vidin.
183. Interpelarea nr.407B/28-05-2002
Referitor la importanța construirii tronsonului de cale ferată, dublă, electrificată Târgu Mureș - Sighișoara.
184. Interpelarea nr.408B/28-05-2002
Referitor la manualele alternative.
185. Interpelarea nr.409B/28-05-2002
Referitor la interpretarea prevederilor legale privind validarea unor mandate de consilier.
186. Interpelarea nr.410B/28-05-2002
Referitor la executarea proiectului de cale ferată directă și electrificată între Sighișoara - Tg.Mureș.
187. Interpelarea nr.411B/28-05-2002
Eșalonările la plată - din nou în actualitate.
188. Interpelarea nr.412B/28-05-2002
Statul român profită de pe urma persoanelor cu handicap.
189. Interpelarea nr.413B/28-05-2002
Referitor la memoriul domnului Vlad Horia din Cluj-Napoca.
190. Interpelarea nr.414B/28-05-2002
Referitor la situația în care se află Colegiul Național "George Coșbuc" din Cluj-Napoca.
191. Interpelarea nr.415B/28-05-2002
Referitor la locatarii blocului de locuințe din str.Maramureșului nr.36E din Cluj-Napoca.
192. Interpelarea nr.416B/28-05-2002
Referitor la consumul de alcool.
193. Interpelarea nr.417B/28-05-2002
Referitor la nr vilelor, caselor de vacanță, cabanelor, pontoanelor și altele asemenea și propietarii lor.
194. Interpelarea nr.418B/28-05-2002
Referitor la nerespectarea programului de guvernare privind elaborarea unui proiect de lege de înființare a peste 1000 comune noi.
195. Interpelarea nr.419B/28-05-2002
Referitor la situația aprovizionării cu apă în comuna SPINENI, jud.Olt.
196. Interpelarea nr.420B/28-05-2002
Referitor la postul de primar rămas vacant în com.Rediu, jud.Iași.
197. Interpelarea nr.421B/28-05-2002
Referitor la aplicarea prevederilor art.58, pct.1 din Legea 215 din 2001.
198. Interpelarea nr.422B/28-05-2002
Referitor la mai multă exigență la acordarea licențelor pentru efectuarea transporturilor rutiere de călători și la licitațiile pentru adjudecarea traseelor.
199. Interpelarea nr.423B/28-05-2002
Referitor la situația "Ziarului de Vrancea" și încălcarea libertății de exprimare.
200. Interpelarea nr.424B/28-05-2002
Referitor la abuzurile împotriva ziarului "Opinia" de Buzău.
201. Interpelarea nr.425B/28-05-2002
Referitor la modul de gestionare a banului public la primăria comunei Hoghiz, jud.Brașov.
202. Interpelarea nr.426B/28-05-2002
Referitor la SC Avicola SA din Tg.Jiu.
203. Interpelarea nr.427B/28-05-2002
Referitor la Legea 9 din 1998 privind compensațiile cetățenilor români pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar.
204. Interpelarea nr.428B/28-05-2002
Referitor la cei 30000 de locatari ai Municipiului Turda, jud.Cluj care nu au apă caldă și nici gaze.
205. Interpelarea nr.429B/28-05-2002
Referitor la situația persoanelor problemă socială care nu sunt înscrise pe listele unui medic de familie.
206. Interpelarea nr.430B/28-05-2002
Referitor la modul de stabilire a operatorului sistemului național unic pentru apeluri de urgență.
207. Interpelarea nr.431B/18-06-2002
Referitor la dizolvarea de drept a Consiliului Local Cluj-Napoca.
208. Interpelarea nr.432B/18-06-2002
Referitor la numărul oficial al elevilor din România.
209. Interpelarea nr.433B/18-06-2002
Referitor la agresivitatea comportamentală a țiganilor.
210. Interpelarea nr.434B/18-06-2002
Referitor la construcția autostrăzii Borș-Oradea-Cluj.
211. Interpelarea nr.435B/18-06-2002
Referitor la situația irigațiilor în România în anul 2002.
212. Interpelarea nr.436B/18-06-2002
Referitor la abuzurile săvârșite de inspectorului general școlar Ștefan Someșan.
213. Interpelarea nr.437B/18-06-2002
Referitor la SC TMC SA Filiași.
214. Interpelarea nr.438B/18-06-2002
Referitor la acordarea avizului pentru funcționarea cabinetelor private de medicină de familie, prin discriminare referitoare la sex și vârstă.
215. Interpelarea nr.439B/18-06-2002
Referitor la "coșul minim de consum lunar".
216. Interpelarea nr.440B/18-06-2002
Referitor la politica în domeniul turismului.
217. Interpelarea nr.441B/18-06-2002
Referitor la SC Prodeftiki SA Cluj-Napoca.
218. Interpelarea nr.442B/18-06-2002
Referitor la memoriul primarului Timișoara, dl.Gheorghe Ciuhandu.
219. Interpelarea nr.443B/18-06-2002
Referitor la procedura de calcul a pensiei.
220. Interpelarea nr.444B/18-06-2002
Referitor la aplicarea defectuoasă și nedezinteresată a legislației în vigoare în ceea ce privește regimul juridic al imobilelor ce au aparținut cultelor religioase la nivelul autorităților administrative autonome și a structurilor descentralizate ale autorităților centrale în mun.Oradea.
221. Interpelarea nr.445B/18-06-2002
Referitor la privatizarea MAT SA Craiova.
222. Interpelarea nr.446B/18-06-2002
Referitor la lipsa de interes a CAS Dolj față de achiziționarea unui aparat absolut necesar bolnavilor din Spitalul Clinic nr.1 din Craiova.
223. Interpelarea nr.447B/18-06-2002
"Politici de transport integrate".
224. Interpelarea nr.448B/18-06-2002
Cum vede Guvernul oprirea segregării învățământului din România pe criterii etnice.
225. Interpelarea nr.449B/18-06-2002
referitor la fapta primarului mun.Sfântu gheorghe, care și-a permis să dea jos Drapelul de Stat al României de pe frontispiciul Primăriei.
226. Interpelarea nr.450B/18-06-2002
Referitor la sistarea furnizării apei calde locuitorilor din mun.Turda, jud.Cluj.
227. Interpelarea nr.451B/18-06-2002
Dacă este ocupat postul de secretar general al Primăriei mun.Tg.Mureș.
228. Interpelarea nr.452B/18-06-2002
Referitor la SC Seracom SA Tg.Mureș.
229. Interpelarea nr.453B/18-06-2002
Referitor la repartizarea incorectă a locuințelor construite prin ANL, de către Consiliul Local Beclean.
230. Interpelarea nr.454B/18-06-2002
Referitor la efectuarea unor lucrări pe DN1.
231. Interpelarea nr.455B/18-06-2002
Referitor la modul în care organele publice locale aplică HG nr.348 din 1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.
232. Interpelarea nr.456B/18-06-2002
Referitor la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor art.183 din legea 19 din 2000 privind Sistemul Public de Pensii.
233. Interpelarea nr.457B/18-06-2002
Referitor la Centru de Sănătate Răcari, jud.Dâmbovița.
234. Interpelarea nr.458B/18-06-2002
Referitor memoriul domnului Costan Gh. Costel din sat Uda, com.Tătăruși, jud.Iași.
235. Interpelarea nr.459B/18-06-2002
Referitor la punerea de acord a prevederilor Legii 184 din 2001 cu cele ale Legii nr.453 din 2001.
236. Interpelarea nr.460B/18-06-2002
Referitor la soluționarea problemelor privind despăgubirea unor cetățeni pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar în anul 1940.
237. Interpelarea nr.461B/18-06-2002
Referitor la nerespectarea prevederilor Legii 75 din 1994.
238. Interpelarea nr.462B/18-06-2002
LA FONDURI PUȚINE, CORUPȚIE CÂT CUPRINDE
239. Interpelarea nr.463B/18-06-2002
Referitor la Fondurile PHARE 2000 - Praf și pulbere.
240. Interpelarea nr.464B/18-06-2002
Solicită informații referitoare la datoriile către buget ale societăților din mass-media.
241. Interpelarea nr.465B/18-06-2002
Referitor la refuzul Primariilor și Prefecturii de a elibera titluri de propietate.
242. Interpelarea nr.466B/10-09-2002
Referitor la împușcarea a trei urși bruni de către Primul-Ministru, Ministrul Agriculturii și Directorul General al Romsilva.
243. Interpelarea nr.467B/10-09-2002
Referitor la nivelul de trai al populației.
244. Interpelarea nr.468B/10-09-2002
Referitor la asigurarea învățământului din mediul urban și cel rural.
245. Interpelarea nr.469B/10-09-2002
Referitor la revendicarea imobilului unde își desfășoară activitatea Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai" din Cluj Napoca.
246. Interpelarea nr.470B/10-09-2002
Referitor la Fundația Excelsior cu sediul în Cluj Napoca.
247. Interpelarea nr.471B/10-09-2002
Referitor la memoriul unor cetățeni din comuna CA Rosetti, sat Lunca, jud.Buzău.
248. Interpelarea nr.472B/10-09-2002
Referitor la nerespectarea Legii 442 din 2002.
249. Interpelarea nr.473B/10-09-2002
Referitor la Legea 10 din 2000.
250. Interpelarea nr.474B/10-09-2002
Învățământul Românesc - încotro?
251. Interpelarea nr.475B/10-09-2002
Referitor la Facultățile particulare - SRL-uri profitabile.
252. Interpelarea nr.476B/10-09-2002
Referitor la oprirea periodică a furnizării apei reci în localitățile Deva, Simeria, Călan și Hațeg.
253. Interpelarea nr.477B/10-09-2002
Referitor la Casa Județeană de Pensii - Iași.
254. Interpelarea nr.478B/10-09-2002
Referitor la acordarea unor drepturi producătorilor de carne și lapte.
255. Interpelarea nr.479B/10-09-2002
Referitor la măsuri privind asigurarea condițiilor funcționării CET și încălzirea locuințelor pe perioada de iarnă.
256. Interpelarea nr.480B/10-09-2002
Referitor la Ordinul 380 din 7.08.2002 care este discriminatoriu și înlătură conceptele de piașă liberă și concurență loială.
257. Interpelarea nr.481B/10-09-2002
Stadiul programelor multianuale de dezvoltare regională aprobate prin HG 1116 din 2001 și situația folosirii bugetelor aferente, până în prezent.
258. Interpelarea nr.482B/10-09-2002
Referitor la art.9 din Legea 118 din 1996.
259. Interpelarea nr.483B/10-09-2002
Referitor la protocolul de predare primire între CET Centru și CET Sud.
260. Interpelarea nr.484B/10-09-2002
Referitor la reglementarea prescrierii și eliberării medicamentelor compensate sau gratuite.
261. Interpelarea nr.485B/10-09-2002
Referitor la privatizarea Hotelului "Hebe" din stațiunea balneoclimaterică Sângeorz-Băi, jud.Bistrița.
262. Interpelarea nr.486B/10-09-2002
Referitor la refuzul ocoalelor silvice de a retroceda consiliilor locale suprafețele de păduri și terenuri forestiere.
263. Interpelarea nr.487B/10-09-2002
Referitor la PRODITERM din Bistrița.
264. Interpelarea nr.488B/10-09-2002
Referitor la privatizarea zonei aurifere Roșia Montană Alba.
265. Interpelarea nr.489B/10-09-2002
Referitor la Teatrul Național din Tg.Mureș.
266. Interpelarea nr.490B/10-09-2002
Referitor la desființarea școlii cu cilcu gimnazial din loc.Buninginea, jud.Alba.
267. Interpelarea nr.491B/01-10-2002
Referitor la Ordinul Ministerului Sănătății 609 din 12.08.2002.
268. Interpelarea nr.492B/01-10-2002
Referitor la lacul de acumulare Colibița.
269. Interpelarea nr.493B/01-10-2002
Referitor la unii primari ce nu respectă legea administrației publice.
270. Interpelarea nr.494B/01-10-2002
A ajuns evazionismul fiscal o practică generală ?
271. Interpelarea nr.495B/01-10-2002
Referitor la abuzurile primarului Sectorului 5 al Capitalei prin inaugurarea economatelor fără licitație de oferte.
272. Interpelarea nr.496B/01-10-2002
Referitor la încălcarea prevederilor Legii 290 din 2002.
273. Interpelarea nr.497B/01-10-2002
Referitor la excepțiile obligativității satisfacerii serviciului militar.
274. Interpelarea nr.498B/01-10-2002
Referitor la introducerea orelor de educație civică în școli.
275. Interpelarea nr.499B/01-10-2002
Referitor la legea 309.
276. Interpelarea nr.500B/01-10-2002
Referitor la politicile agricole.
277. Interpelarea nr.501B/01-10-2002
referitor la eliberarea medicamentelor compensate sau gratuite.
278. Interpelarea nr.502B/01-10-2002
Referitor la vămuirea mașinilor de import.
279. Interpelarea nr.503B/01-10-2002
referitor la neaplicării Legii 189 din 2000.
280. Interpelarea nr.504B/01-10-2002
referitor la memoriul unui grup de pensionari din Cartierul Mânăștur.
281. Interpelarea nr.505B/01-10-2002
Referitor la revendicările unor imobile situate pe str.Mihail Kogălniceanu.
282. Interpelarea nr.506B/01-10-2002
referitor la zona auriferă Roșia Montană din jud.Alba.
283. Interpelarea nr.507B/01-10-2002
Referitor la criza sistemului sanitar din România.
284. Interpelarea nr.508B/01-10-2002
Referitor la aplicarea Legii 1 din 2000.
285. Interpelarea nr.509B/01-10-2002
referitor la situația creanțelor externe ale României.
286. Interpelarea nr.510B/01-10-2002
Referitor la CPI.
287. Interpelarea nr.511B/01-10-2002
Referitor la sprijinirea Grupului Școlar Silvic Gurghiu.
288. Interpelarea nr.512B/01-10-2002
În ce mileniu își va plăti datoriile Media Pro Intenațional?
289. Interpelarea nr.513B/01-10-2002
Referitor la memoriul domnului Gheorghe Stancu din Cluj-Napoca.
290. Interpelarea nr.514B/01-10-2002
Referitor la memoriul doamnei dr.Oltean Cristina Ioana.
291. Interpelarea nr.515B/01-10-2002
Referitor la HG 568 din 05.06.2002.
292. Interpelarea nr.516B/01-10-2002
Referitor la prevederi privind finanțarea domeniului Cercetare-Dezvoltare în dosarul nr.17 de preaderare a României la UE.
293. Interpelarea nr.517B/01-10-2002
Situația discutării și aprobării proiectului Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.
294. Interpelarea nr.518B/01-10-2002
Referitor la importurile de carne de vită cu potențial cancerigen.
295. Interpelarea nr.519B/01-10-2002
Referitor la PL privind circulația pe drumurile publice.
296. Interpelarea nr.520B/01-10-2002
Referitor la nerespectarea îndatoririlor subalternilor dvs.
297. Interpelarea nr.521B/01-10-2002
Referitor la situația domnului Dan Bârsu, primar al orașului Cisnădie.
298. Interpelarea nr.522B/01-10-2002
Referitor la aderarea la NATO.
299. Interpelarea nr.523B/01-10-2002
referitor la problema instituțiilor de control ale statului față de micii investitori români.
300. Interpelarea nr.524B/01-10-2002
Referitor la problema migrației ilegale a cetățenilor români în spațiul Schenghen și a situației cetățenilor români de etnie romă.
301. Interpelarea nr.525B/01-10-2002
Referitor la obligațiile de plată ale Regiei Autonome a Apelor Valea Jiului față de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
302. Interpelarea nr.526B/01-10-2002
Eliberarea medicamentelor pentru bolnavii cuprinși în subprogramul "Prevenție și control în diabetologie și alte boli de nutriție".
303. Interpelarea nr.527B/01-10-2002
referitor la continua degradare a lucrărilor de corectare a torenților din fondul forestier.
304. Interpelarea nr.528B/01-10-2002
Referitor la încălcarea legislației de către Ministerul Agriculturii
305. Interpelarea nr.529B/01-10-2002
Referitor la neacordarea unor drepturi cuvenite foștilor refugiați din motive etnice, potrivit legii 189 din 2000.
306. Interpelarea nr.530B/01-10-2002
referitor la programul de cercetare Europolis 2002.
307. Interpelarea nr.531B/01-10-2002
Referitor la participarea unui grup de recruți la realizarea filmului "Cold Mountain".
308. Interpelarea nr.532B/01-10-2002
Referitore la drumurile naționale DN 28 și DN 25 care sunt într-un grad mare de uzură.
309. Interpelarea nr.533B/01-10-2002
Referitor la lucrările de reparații capitale la tunelul de cale ferată din raza municipiului Galați.
310. Interpelarea nr.534B/01-10-2002
Referitor la situația Combinatului Siderurgic Reșița.
311. Interpelarea nr.535B/01-10-2002
Referitor la situația limbii latine în învățământul universitar și preuniversitar.
312. Interpelarea nr.536B/15-10-2002
Referitor la Ișalnița, una dintre cele mai intense și constante surse de poluare a mediului.
313. Interpelarea nr.537B/15-10-2002
Referitor la respectarea prevederilor HG 160 din 13 martie 1996.
314. Interpelarea nr.538B/15-10-2002
Referitor la acordarea de subvenții la energia termică.
315. Interpelarea nr.539B/15-10-2002
Referitor la intenția Guvernului de a trece Oficiile Registrului Comerțului în subordinea Ministerului Justiției.
316. Interpelarea nr.540B/15-10-2002
Referitor la abrogarea ordonanțelor privind managementul calității în învățământul superior și organizarea studiilor de masterat.
317. Interpelarea nr.541B/15-10-2002
Referitor la imperfecțiunile Legii 18 din 1992.
318. Interpelarea nr.542B/15-10-2002
Referitor la bolnavii de diabet.
319. Interpelarea nr.543B/15-10-2002
Referitor la situația deosebit de gravă de la Spitalul Municipiului Turda.
320. Interpelarea nr.544B/15-10-2002
Referitor la modul în care se gestionează deșeurile în România.
321. Interpelarea nr.545B/15-10-2002
Referitor la vămuirea mașinilor din import.
322. Interpelarea nr.546B/15-10-2002
Referitor la liberalizarea călătoriilor cetățenilor români în spațiul Schengen și măsurile de control la frontieră.
323. Interpelarea nr.547B/15-10-2002
Referitor la legislația secundară în domeniul administrației publice locale.
324. Interpelarea nr.548B/15-10-2002
Referitor la construcțiile de locuințe și săli de sport în jud.Olt.
325. Interpelarea nr.549B/15-10-2002
Referitor la privatizarea la Bursa de Valori București a SNP Petrom SA.
326. Interpelarea nr.550B/15-10-2002
Referitor la introducerea noului Plan de Numerotare telefonică.
327. Interpelarea nr.551B/15-10-2002
Referitor la programul de Privatizare al Oficiului Participațiunilor Statului și Privatizării în industrie pentru anul 2002.
328. Interpelarea nr.552B/15-10-2002
Referitor la Legea 544 din 2001.
329. Interpelarea nr.553B/15-10-2002
Referitor la dispariția librăriilor din municipii, orașe și comune.
330. Interpelarea nr.554B/15-10-2002
Referitor la proiectul de act normativ al Guvernului privind trecerea Registrului Comerțului din subordinea Camerei de Comerț și Industrie în subordinea Ministerului Justiției.
331. Interpelarea nr.555B/15-10-2002
Referitor la anunțul primului ministru de a dizolva Consiliul General al Municipiului București.
332. Interpelarea nr.556B/15-10-2002
Referitor la facilitățile de transport pentru elevi și studenți.
333. Interpelarea nr.557B/15-10-2002
Referitor la perspectiva siderurgiei în zona Hunedoara-Călan și stadiul creării alternativelor.
334. Interpelarea nr.558B/15-10-2002
referitor la situația bazinului acoperit Ungheni.
335. Interpelarea nr.559B/15-10-2002
Referitor la fondurile prevăzute pentru anul 2003, la SC "MFA" SA Mizil, în scopul realizării unor mașini blindate modernizate.
336. Interpelarea nr.560B/15-10-2002
Efectele adoptării Legii privind Statutul Polițistului și a Legii privind demilitarizarea poliției.
337. Interpelarea nr.561B/15-10-2002
Stadiul restructurării și privatizării sectorului distribuției energiei electrice.
338. Interpelarea nr.562B/15-10-2002
Referitor la stadiul eliberării titlurilor de propietate asupra terenurilor agricole și forestiere.
339. Interpelarea nr.563B/15-10-2002
Valorificarea masei lemnoase provenite din doborâturi și rupturi produsă ca urmare a calamităților naturale.
340. Interpelarea nr.564B/15-10-2002
Măsurile prin care Ministerul Justiției a răspuns exigențelor internaționale privind traficul de ființe umane.
341. Interpelarea nr.565B/15-10-2002
Siruația repartizării pe județe în anii 2001 și 2002 a cotei de 35% din Fondul special al drumurilor.
342. Interpelarea nr.566B/15-10-2002
Referitor la neinvitarea deputaților din Com.de Administrație publică la colocviul referitor la regionalozarea în România, organizat de Ministerul Administrației Publice.
343. Interpelarea nr.567B/15-10-2002
Referitor la informații incomplete prezentate pentru ridicarea imunității parlamentare a deputatului Dănuț Săulea.
344. Interpelarea nr.568B/15-10-2002
Referitor la lansarea OG 65 din 2002.
345. Interpelarea nr.569B/15-10-2002
Referitor la privatizarea în România.
346. Interpelarea nr.570B/15-10-2002
Referitor la răspunsurile la interpelări a primului ministru.
347. Interpelarea nr.571B/15-10-2002
Referitor la înființarea "Facultății de litere Miron Cristea" cu secție de limbă română.
348. Interpelarea nr.572B/15-10-2002
Referitor la Campionatele Mondiale de Șah.
349. Interpelarea nr.573B/15-10-2002
Referitor la nomenclatorul de medicamente compensate pe anul 2002.
350. Interpelarea nr.574B/15-10-2002
Referitor la respectarea prevederilor OG 105 din 2001 aprobată prin legea 243 din 2002 privind frontiera de stat a României.
351. Interpelarea nr.575B/15-10-2002
Referitor la instanțe care fac jocul infractorilor dând câștig de cauză celor cu dare de mână.
352. Interpelarea nr.576B/15-10-2002
Referitor la distrugerea totală a patrimoniului public.
353. Interpelarea nr.577B/15-10-2002
Unde sunt banii asiguraților?
354. Interpelarea nr.578B/15-10-2002
Țăranii români și agricultura europeană.
355. Interpelarea nr.579B/15-10-2002
Referitor la cetățenii din zona Brașovului care au suportat frigul în aceste zile.
356. Interpelarea nr.581B/15-10-2002
Referitor la stadiul cercetărilor în cazul accidentului produs de către deputatul Dan Rasovan pe raza loc.Greoni, jud.Caraș Severin.
357. Interpelarea nr.582B/26-11-2002
Referitor la locatarii a 3 blocuri din Buc. str.Cobălcescu 41, care sunt purtați prin tribunale.
358. Interpelarea nr.583B/26-11-2002
Referitor la comportamentul angajaților Ministerului de Interne.
359. Interpelarea nr.584B/26-11-2002
Greutățile și imperfecțiunile sistemului de sănătate din Craiova, jud.Dolj.
360. Interpelarea nr.585B/26-11-2002
Referitor la OUG 131 din 2002.
361. Interpelarea nr.586B/26-11-2002
Referitor la elaborarea regulamentului de punere în aplicare a Legii 146 din 2002.
362. Interpelarea nr.587B/26-11-2002
Referitor la discriminarea pensionarilor din structurile MApN cu cei din structurile MI, SRI, SIE, STS, și SPP.
363. Interpelarea nr.588B/26-11-2002
Referitor la fraudele de la examenul de rezidențiat de la Facultatea de Medicină din 17.11.2002.
364. Interpelarea nr.589B/26-11-2002
Referitor la ROMTELECOM SA.
365. Interpelarea nr.590B/26-11-2002
Referitor la situația cetățenilor din satele Ploștina, Terca și Malu Roșu din jud.Buzău.
366. Interpelarea nr.591B/26-11-2002
Referitor la situația ajutoarelor pentru cetățenii din satele Ploștina Terca și Malu Rosu din jud.Buzău.
367. Interpelarea nr.592B/26-11-2002
Referitor la deplasarea cu un autocar al CFR în interes personal, la o partidă de vânătoare.
368. Interpelarea nr.593B/26-11-2002
Referitor la eliberarea medicamentelor compensate în jud.Timiș.
369. Interpelarea nr.594B/26-11-2002
Referitor la importurile de grâu din Ucraina și Republica Moldova din anul 2001 până în prezent.
370. Interpelarea nr.595B/26-11-2002
Referitor la distrugerile suferite din partea animalelor sălbatice de către locuitorii comunelor Ciucea și Negreni.
371. Interpelarea nr.596B/26-11-2002
Referitor la Legea 229 din 2002.
372. Interpelarea nr.597B/26-11-2002
Referitor la abuzuri și ilegalități săvârșite la Regionala de Transport Feroviar-Călători, Cluj.
373. Interpelarea nr.598B/26-11-2002
Modalitatea de finanțare a lucrărilor de montaj pentru stațiile de sterilizare achiziționate printr-un credit extern în anul 2000.
374. Interpelarea nr.599B/26-11-2002
Referitor la deblocarea activității de foraj în vederea aăpării de sonde de țiței și gaze pentru SNP Petrom.
375. Interpelarea nr.600B/26-11-2002
Referitor la acordarea statutului de zonă defavorizată localității Margina.
376. Interpelarea nr.601B/26-11-2002
Referitor la OUG 129 din 2002.
377. Interpelarea nr.602B/26-11-2002
Referitor la modenizarea șoselei E 60.
378. Interpelarea nr.603B/26-11-2002
Referitor la difuzare de informații false privind cererea de ridicare a imunității parlamentare a deputatului Dănuț Săulea.
379. Interpelarea nr.604B/26-11-2002
Referitor la blocarea parcării autoturismelor pe străzile din jurul Guvernului.
380. Interpelarea nr.605B/26-11-2002
Referitor la zona de nord-vest a jud.Bihor.
381. Interpelarea nr.606B/26-11-2002
Referitor la măsurile luate de Ministerul Turismului pentru încheierea privatizării în turism.
382. Interpelarea nr.607B/26-11-2002
Referitor la achiziționarea de automotoare CF.
383. Interpelarea nr.608B/26-11-2002
Referitor la modificarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase destinată agenților economici, de către Regia Națională a Pădurilor.
384. Interpelarea nr.609B/26-11-2002
Referitor la programul de îmbunătățiri funciare în 2003.
385. Interpelarea nr.610B/26-11-2002
Referitor la restanțe de plăți din cota de 35% din Fondul special al drumurilor.
386. Interpelarea nr.611B/26-11-2002
Necesitatea eliminării tratamentului descriminatoriu între transportatorii din corpul OG 15 din 2002 și Legii 424 din 2002.
387. Interpelarea nr.612B/26-11-2002
Referitor la " Fundația 2002".
388. Interpelarea nr.613B/26-11-2002
Referitor la bogata activitate infracțională a primarului comunei Brăiești, jud.Buzău.
389. Interpelarea nr.614B/26-11-2002
Referitor la cei care nu au primit ajutoare legale pentru compensarea consumului de gaze.
390. Interpelarea nr.615B/26-11-2002
Referitor la gestionarea defectuoasă a banilor publici la nivelul autorităților administrative autonome și a structurilor descentralizate ale autorităților centrale din jud.Bihor.
391. Interpelarea nr.616B/26-11-2002
Referitor la amenajarea albiei pârâului Vărărie, comuna Tulgheș, jud.Harghita.
392. Interpelarea nr.617B/26-11-2002
Referitor la situația deportaților dinainte de 1944 care au beneficiat de prev.art.1 din Decretul - Lege 118 din 1990 republicat.
393. Interpelarea nr.618B/26-11-2002
Referitor la lipsa manualelor pentru elevii care studiază la secția maghiară și nu au primit manualele ce studiază în limba română.
394. Interpelarea nr.619B/17-12-2002
Referitor la examenele de capacitate respectiv de bacalaureat.
395. Interpelarea nr.620B/17-12-2002
Referitor la acțiunile în instanță ale magistraților pentru încălcarea drepturilor bănești de către Ministerul Justiției.
396. Interpelarea nr.621B/17-12-2002
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din Mioveni.
397. Interpelarea nr.622B/17-12-2002
Referitor la amenajarea unei baze de agrement în apropierea SNC Pitești.
398. Interpelarea nr.623B/17-12-2002
Referitor la acuzele adresate primarului Mioveni.
399. Interpelarea nr.624B/17-12-2002
Referitor la pădurea privată a cetățenilor din orașul Mioveni.
400. Interpelarea nr.625B/17-12-2002
Referitor la aplicarea Legii 215 din 2001.
401. Interpelarea nr.626B/17-12-2002
Referitor la recalcularea pensiilor.
402. Interpelarea nr.627B/17-12-2002
Referitor la aplicarea prevederilor Legii 1 din 2000 în Mureș.
403. Interpelarea nr.628B/17-12-2002
Referitor la corectitudinea procesului de judecată.
404. Interpelarea nr.629B/17-12-2002
Referitor la HG nr.1269 din 19.11.2002.
405. Interpelarea nr.630B/17-12-2002
Referitor la dispoziția 2504/1x/3/11.06.2002, emisă de prim procurorul Vivescu Eugenia de pe lângă Tribunalul Iași.
406. Interpelarea nr.631B/17-12-2002
Referitor la situația procesului de privatizare la SC Mobil SA, orașul Bălcești, jud.Vâlcea.
407. Interpelarea nr.632B/17-12-2002
Referitor la normele metodologice pentru aplicarea OG 7 din 19.07.2001 privind impozitul pe venit.
408. Interpelarea nr.633B/17-12-2002
Referitor la privatizarea Petrom.
409. Interpelarea nr.634B/17-12-2002
Referitor la privatizarea BCR.
410. Interpelarea nr.635B/17-12-2002
Referitor la aprovizionarea societății Carom Onești cu materie primă.
411. Interpelarea nr.636B/17-12-2002
Referitor la "cazul" Farmec din Cluj-Napoca.
412. Interpelarea nr.637B/17-12-2002
Referitor la trecerea institutului Național "Ana Aslan" din patrimoniul Ministerului Sănătății în cel al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".
413. Interpelarea nr.638B/17-12-2002
Referitor la concurența neloială care sunt supuși producătorii interni de carne de pasăre în comparație cu importatorii din zonele defavorizate.
414. Interpelarea nr.639B/17-12-2002
referior la situația SC MOTOREP SA Târgoviște.
415. Interpelarea nr.640B/17-12-2002
Referitor la o familie cu 13 copii care a fost înșelată de un salariat al ministerului pe care-l conduceți.
416. Interpelarea nr.641B/17-12-2002
Referitor la vânzarea spațiilor comerciale.
417. Interpelarea nr.642B/17-12-2002
Referitor la posibilitatea ca cetățenii com.Suceveni, jud.Galați să aibă acces la postul TV 2.
418. Interpelarea nr.643B/17-12-2002
Referitor la Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie "Ana Aslan".
419. Interpelarea nr.644B/17-12-2002
Referitor la abuzurile făcute de primarul localității Paltin, jud.Vrancea.
420. Interpelarea nr.645B/17-12-2002
Referitor la organizarea și desfășurarea doctoratului.
421. Interpelarea nr.646B/17-12-2002
Referitor la măsurile pentru postaderarea României.
422. Interpelarea nr.647B/17-12-2002
Referitor la situațiile consiliilor locale din București și Cluj-Napoca.
423. Interpelarea nr.648B/17-12-2002
Referitor la măsurile întreprinse de minister pentru asigurarea ordinii și disciplinei la manifestările culturale și sportive.
424. Interpelarea nr.649B/17-12-2002
Referitor la măsurile întreprinse de minister pentru diminuarea infracțiunilor cu violență.
425. Interpelarea nr.650B/17-12-2002
Referitor la măsuri pentru îmbunătățirea activității profesionale a condițiilor de muncă a magistraților cât și condițiilor de odihnă.
426. Interpelarea nr.651B/17-12-2002
Referitor la eficientizarea acțiunilor de combatere a corupției.
427. Interpelarea nr.652B/17-12-2002
Referitor la prevenire bolilor infecto-contagioase la animale și păsări pe teritoriul României.
428. Interpelarea nr.653B/17-12-2002
Referitor la costurile privind aderarea României în NATO.
429. Interpelarea nr.654B/17-12-2002
Referitor la Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului privind cooperația.
430. Interpelarea nr.655B/17-12-2002
Referitor la FR de Șah.
431. Interpelarea nr.656B/17-12-2002
Referitor la vizita prim-ministrului în Ungaria.
432. Interpelarea nr.657B/17-12-2002
Referitor la o moștenire primită de ministrul justiției imediat după investire.
433. Interpelarea nr.658B/17-12-2002
Referitor la finisarea noii clădiri a Bibliotecii Naționale.
434. Interpelarea nr.659B/17-12-2002
Referitor la lipsurile din spitalele României.
435. Interpelarea nr.660B/17-12-2002
Referitor la SC Textila SA Năsăud.
436. Interpelarea nr.661B/17-12-2002
Referitor la Primăria București - Radet - Diekat.
437. Interpelarea nr.662B/17-12-2002
Tarife noi pentru operațiunile registrului comerțului.
438. Interpelarea nr.663B/17-12-2002
Patronii români și noul cod al muncii.
439. Interpelarea nr.664B/17-12-2002
Referitor la nemulțumirea pensionarilor din 1998.
440. Interpelarea nr.665B/17-12-2002
Referitor la contractele de privatizare.
441. Interpelarea nr.666B/17-12-2002
Referitor la OUG 172 din 27.11.2002.
442. Interpelarea nr.667B/17-12-2002
Referitor la eliberarea titlurilor de propietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți.
443. Interpelarea nr.668B/17-12-2002
Referitor la SCQuark Impex SRL.
444. Interpelarea nr.669B/17-12-2002
Referitor la revendicarea unei clădiri.
445. Interpelarea nr.670B/17-12-2002
Referitor la cetățenii din comuna Căsciorele, jud.Călărași.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 iulie 2024, 16:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro