Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 2003 > Interpelări

Interpelări înregistrare în anul 2003

1. Interpelarea nr.31PM/03-02-2003
Referitor la activitatea primarului mun.Arad, Dorel Popa.
2. Interpelarea nr.32PM/05-02-2003
Referitor la practica abuzivă a Guvernului în materia Ordonanțelor de urgență în perioada 2001-2002.
3. Interpelarea nr.33PM/11-02-2003
"Este sărăcia sinonimă cu agricultura?"
4. Interpelarea nr.34PM/27-03-2003
Referitor la repunerea în drepturi a vice/primarului Ioan Petruț, comuna Brusturi, jud.Bihor.
5. Interpelarea nr.35PM/08-04-2003
Referitor la decizia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind acreditarea a 4 societăți de asigurare - reasigurare. Ordinul ministrului sănătății și familiei nr.91 din 2003.
6. Interpelarea nr.36PM/11-06-2003
Referitor la Politica Guvernului privind reglementarea formării inițiale a asistenților medicali generaliști (nursing) și a asistenților de obstretică (moașe).
7. Interpelarea nr.37PM/30-09-2003
Referitor la declarația domnului Acsinte Gaspar, Ministru delegat pentru Relația cu Parlamentul, în videoconferința cu prefecții din data de 26.09.2003.
8. Interpelarea nr.38PM/20-10-2003
Decizia cu rezonanță strategică privind temporizarea cu 45 de zile a numirii unui titular de specialitate la Ministerul Sănătății.
9. Interpelarea nr.39PM/16-12-2003
Incompatibilitatea unor funcționari publici, jud.Galați, care dețin funcții de conducere și în structurile unui partid politic.
10. Interpelarea nr.40PM/16-12-2003
Organizarea și funcționarea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan".
11. Interpelarea nr.671B/18-02-2003
Referitor la abonații rețelei naționale de gaz metan.
12. Interpelarea nr.672B/18-02-2003
Referitor la memoriul domnului Jecan Alexandru din Cluj-Napoca.
13. Interpelarea nr.673B/18-02-2003
Referitor la garniturile de tren aflate în circuit care sunt depășite din punct de vedere tehnic.
14. Interpelarea nr.674B/18-02-2003
Necesitatea eliminării tratamentului discriminatoriu între beneficiarii serviciului de furnizare a energiei termice produse centralizat altor servicii de gospodărie comunală, prevăzut în corpul OUG 197 din 2002.
15. Interpelarea nr.675B/18-02-2003
Necesitatea modificării Ordinului 268 din 10.07.2001 referitor la încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator.
16. Interpelarea nr.676B/18-02-2003
Referitor la grave încălcări ale ilegalității de deținătorii de certificate și brevete de răniți, urmași ai eroilor martiri și luptători cu merite deosebite în Revoluția Română din Decembrie 1989.
17. Interpelarea nr.677B/18-02-2003
Referitor la perioada legală pentru un primar interimar.
18. Interpelarea nr.678B/18-02-2003
Referitor la situația Spitalului Orășenesc din Huedin.
19. Interpelarea nr.679B/18-02-2003
Referitor la majorarea cheltuielilor cu apă caldă menajeră.
20. Interpelarea nr.680B/18-02-2003
Referitor la tergiversarea rezolvării unui caz penal.
21. Interpelarea nr.681B/18-02-2003
Referitor la privatizarea societăților comerciale preluate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.
22. Interpelarea nr.682B/18-02-2003
Referitor la situația deficitară privind eliberarea medicamentelor gratuite și compensate în jud.Timiș.
23. Interpelarea nr.683B/18-02-2003
Referitor la pagubele produse de pătrunderea oilor în culturile de păioase sau prășitoare aparținând agricultorilor din jud.Timiș.
24. Interpelarea nr.684B/18-02-2003
Referitor ca în Bugetul Regiei Protocolului de Stat să se regăsească "Investiția Biblioteca Națională".
25. Interpelarea nr.685B/18-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
26. Interpelarea nr.686B/18-02-2003
Referitor la cererea Eparhiei Reformate de Cluj de retrocedare.
27. Interpelarea nr.687B/18-02-2003
Referitor la OUG 192 din 2002.
28. Interpelarea nr.688B/18-02-2003
Referitor la OG 6 din 23.01.2003.
29. Interpelarea nr.689B/18-02-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
30. Interpelarea nr.690B/18-02-2003
Referitor la concedierea în grup a muncitorilor de pe șantierele ANL Craiova.
31. Interpelarea nr.691B/18-02-2003
Referitor la respectarea Legii 215 din 2001.
32. Interpelarea nr.692B/18-02-2003
Referitor la amenajarea pârâului Vărărie, com.Tulgheș, jud.Harghita.
33. Interpelarea nr.693B/18-02-2003
Referitor la condamnarea unui ziarist.
34. Interpelarea nr.694B/18-02-2003
"Tineretul - o povară pentru actualul guvern".
35. Interpelarea nr.695B/18-02-2003
Referitor la viziunea Guvernului privind reforma în sistemul public de pensii și ce se va întreprinde în continuare pentru realizarea acesteia.
36. Interpelarea nr.696B/18-02-2003
Referitor la memoriile contribuabililor privind abuzurile organelor fiscale.
37. Interpelarea nr.697B/18-02-2003
Referitor la memoriul unui număr mare de cetățeni din Bistrița-Năsăud.
38. Interpelarea nr.698B/18-02-2003
Referitor la aplicarea Legii 19 din 2002.
39. Interpelarea nr.699B/18-02-2003
Situația patrimoniului Camerei de Comerț și Industrie în urma trecerii Registrului Comerțului din subordinea Camerei de Comerț și Industrie în subordinea Ministerului Justiției.
40. Interpelarea nr.700B/18-02-2003
Schimbarea abuzivă a viceprimarului comunei Brusturi.
41. Interpelarea nr.701B/18-02-2003
Referitor la România - regresează și nu se dezvoltă.
42. Interpelarea nr.702B/18-02-2003
Referitor la suma de bani existentă în contul BNR în decembrie 1989.
43. Interpelarea nr.703B/18-02-2003
Referitor la respingerea unei HG inițiată de Consiliul Județean Iași, privind transmiterea unui imobil din administrarea INCERC Filiala Iași în administrarea Consiliului județean Iași.
44. Interpelarea nr.704B/18-02-2003
Referitoar la pensiile pe luna ianuarie.
45. Interpelarea nr.705B/18-02-2003
Referitor la imaginea României în dicționarul enciclopedic "Petit Robert".
46. Interpelarea nr.706B/18-02-2003
Legea 19 din 2000 și noua sa interpretare.
47. Interpelarea nr.707B/18-02-2003
Coplata serviciilor medicale - o nouă taxă pentru sănătate.
48. Interpelarea nr.708B/18-02-2003
Fondurile SAPARD - inaccesibile agricultorilor români.
49. Interpelarea nr.709B/18-02-2003
Taxa TV și Radio - taxe fanariote
50. Interpelarea nr.710B/18-02-2003
Referitor la nemulțumirile provocate în rândul populației de ordonanțele de urgență 197 din 2002, 121 din 2002 și 6 din 2003.
51. Interpelarea nr.711B/17-02-2003
Referitor la iminenta înființării și deschiderii postului TVR teritorial Mureș.
52. Interpelarea nr.712B/11-03-2003
Referitor la sistemul sanitar din România.
53. Interpelarea nr.713B/11-03-2003
Referitor la programul de alimentare cu apă a satelor, în conformitate cu HG 687 din 1997 și HG 577 din 1997.
54. Interpelarea nr.714B/11-03-2003
Referitor la controlul de legalitate efectuat de prefect asupra actelor emise de Consiliul Județean.
55. Interpelarea nr.715B/11-03-2003
Referitor la concesionarea valorificării potențialului piscicol și de recoltare a stufului din Delta Dunării.
56. Interpelarea nr.716B/11-03-2003
Referitor la situația fructelor și legumelor românești.
57. Interpelarea nr.717B/11-03-2003
Referitor la necazuri și greutăți cu care se confruntă pensionarii.
58. Interpelarea nr.718B/11-03-2003
Norme ce implică aplicarea legii.
59. Interpelarea nr.719B/11-03-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
60. Interpelarea nr.720B/11-03-2003
Taxa TV și radio - taxe fanariote.
61. Interpelarea nr.721B/11-03-2003
referitor la Proiectul Dracula Parc.
62. Interpelarea nr.722B/11-03-2003
Referitor la scandalul privind arestarea lui Gheorghe Medințu.
63. Interpelarea nr.723B/11-03-2003
Referitor la memoriul domnului Bujor Neculai din București.
64. Interpelarea nr.724B/11-03-2003
Referitor la respectarea Legii administrației publice în Județul Galați.
65. Interpelarea nr.725B/11-03-2003
Referitor la "corupția instituționalizată".
66. Interpelarea nr.726B/11-03-2003
Referitor la teama acționarilor de la SANEVIT SA de a pierde acțiunile după trecerea SANEVIT SA la Ministerul Sănătății.
67. Interpelarea nr.727B/11-03-2003
Referitor la strategia Guvernului privind modificarea legislației din domeniul cooperației.
68. Interpelarea nr.728B/11-03-2003
Referitor la criticile pe baza cărora s-a făcut desemnarea firmei ce urmează să reabiliteze gazonul Stadionului Național "Lia Manoliu".
69. Interpelarea nr.729B/11-03-2003
"Tineretul - o povară pentru actualul guvern".
70. Interpelarea nr.730B/11-03-2003
Referitor la abuzuri săvârșite de Direcția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.
71. Interpelarea nr.731B/11-03-2003
Referitor la doamna Nițulescu Gabriela secretar al primăriei or.Moreni.
72. Interpelarea nr.732B/11-03-2003
Referitor la SC TEXTILA NĂSĂUD SA.
73. Interpelarea nr.733B/11-03-2003
Referitor la locuitorii satului Recele, com.Ilva Mare, jud.Bistrița-Năsăud.
74. Interpelarea nr.734B/11-03-2003
Referitor la memoriul Asociației de Locatari din Calea Dorobanților 102, Cluj-Napoca.
75. Interpelarea nr.735B/11-03-2003
Referitor la achiziționarea a două fregate de către MApN fără ca ministerul să prezinte Parlamentului o politică clară privind înzestrarea Armatei.
76. Interpelarea nr.736B/11-03-2003
Cine este administratorul unităților din industria de apărare?
77. Interpelarea nr.737B/11-03-2003
Referitor la impozitul pe clădiri.
78. Interpelarea nr.738B/11-03-2003
Referitor la manifestări iredentiste, șovine, antisemite.
79. Interpelarea nr.739B/11-03-2003
Referitor la "Criza din învățământ".
80. Interpelarea nr.740B/11-03-2003
referitor la funcționarea PNA și respectarea de către această instituție a prevederilor Legii 544 din 2001.
81. Interpelarea nr.741B/11-03-2003
Referitor la bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.
82. Interpelarea nr.742B/11-03-2003
Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor de transport și distribuție a îngrășămintelor chimice, producătorilor agricoli.
83. Interpelarea nr.743B/11-03-2003
Referitor la încălcarea de către Ministerul Justiției a Legii 168 din 1999 privind soluționarea conflictelor de muncă.
84. Interpelarea nr.744B/11-03-2003
referitor la impozitele pe terenuri situate în extravilan.
85. Interpelarea nr.745B/11-03-2003
Referitor la situația Consiliului General al Municipiului București.
86. Interpelarea nr.746B/11-03-2003
referitor la situația actuală a aprobării prin HG a inventarelor cu bunurile din domeniul public.
87. Interpelarea nr.747B/11-03-2003
Referitor la întârzierea plății subvențiilor acordate producătorilor de lapte.
88. Interpelarea nr.748B/11-03-2003
Referitor la situația obiectivului de investiții "Sediu comun Direcția generală a finanțelor publice și a Controlului financiar de stat Timiș.
89. Interpelarea nr.749B/11-03-2003
Referitor la acțiuni care diminuează potențialul cercetării științifice din agricultură.
90. Interpelarea nr.750B/11-03-2003
Referitor la - Starea Bucureștiului -
91. Interpelarea nr.751B/11-03-2003
Referitor la angajarea unor persoane care nu au nimic în comun cu CFR-ul.
92. Interpelarea nr.752B/11-03-2003
Referitor la prevederile Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat aprobate prin HG 1188 din 2001.
93. Interpelarea nr.753B/11-03-2003
Referitor la respectarea prevederilor HG 160 din 1996 privind reglementarea transportului fluvial de mărfuri în trafic direct între România și alte state.
94. Interpelarea nr.754B/11-03-2003
Referitor la modificările aduse art4 din Legea 118 din 1996.
95. Interpelarea nr.755B/11-03-2003
Referitor la neparticiparea României la Târgul Internațional de produse biologice BioFach 2003.
96. Interpelarea nr.756B/11-03-2003
Referitor la reducerea numărului de angajați la Spitalul Municipal Gherla (jud.Cluj).
97. Interpelarea nr.757B/11-03-2003
Referitor la eliberarea titlurilor de propietate.
98. Interpelarea nr.758B/11-03-2003
Referitor la cadrul legislativ în domeniul administrației publice locale privind autonomia și descentralizarea serviciilor publice.
99. Interpelarea nr.759B/11-03-2003
Referitor la furtul de masă lemnoasă din pădurile propietate publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor.
100. Interpelarea nr.760B/11-03-2003
Referitor la remedierea reorganizării ilegale a societăților comerciale.
101. Interpelarea nr.761B/11-03-2003
Referitor la OG 36 din 2003.
102. Interpelarea nr.762B/11-03-2003
Referitor la locuitorii com.Geaca, jud.Cluj.
103. Interpelarea nr.763B/11-03-2003
Referitor la îmbunătățirea rețelei de transport feroviar.
104. Interpelarea nr.764B/11-03-2003
Referitor la unitățile spitalicești de pe raza jud.Cluj.
105. Interpelarea nr.765B/11-03-2003
Învățământul de la 6 ani între obligativitate și permisivitate.
106. Interpelarea nr.766B/12-03-2003
Referitor la marile "mici compromisuri" pe care le produc sau le girează autoritățile administrative locale.
107. Interpelarea nr.767B/12-03-2003
Referitor la răspunsul interpelării 640B care mi se pare confuz.
108. Interpelarea nr.768B/25-03-2003
Referitor la costurile transportului de persoane pe calea ferată.
109. Interpelarea nr.769B/25-03-2003
Referitor la deplasarea unor consilieri județeni și oameni de afaceri în landul Bavaria, Germania.
110. Interpelarea nr.770B/25-03-2003
Referitor la jurământul rostit de unii deputați și senatori în Biserica Sf.Mihai din Cluj Napoca.
111. Interpelarea nr.771B/25-03-2003
Referitor la aleșii locali incompatibili.
112. Interpelarea nr.772B/25-03-2003
Referitor la situația clădirii Bibliotecii Naționale.
113. Interpelarea nr.773B/25-03-2003
Referitor la sectorul zahăr în România.
114. Interpelarea nr.774B/25-03-2003
Referitor la întâlnirile cu organele administrației locale.
115. Interpelarea nr.775B/25-03-2003
Referitor la activitatea conducerii Federației de Șah.
116. Interpelarea nr.776B/25-03-2003
Referitor la "separatismul școlar" promovat de UDMR.
117. Interpelarea nr.777B/25-03-2003
Solicită să știe dacă la întâlnirea cu cetățenii trebuie să informeze și primarul din comuna respectivă.
118. Interpelarea nr.778B/25-03-2003
Referitor la adresa nr.782 din 12.02.2003 a Casei OPSNAJ.
119. Interpelarea nr.779B/25-03-2003
Referitor la cetățenii comunei Prundu Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud, acționari la SC "HICART" SA.
120. Interpelarea nr.780B/25-03-2003
Referitor la problema chiriașilor din casele naționalizate.
121. Interpelarea nr.781B/25-03-2003
Referitor la cetățenii comunei Șieu, jud.Bistrița-Năsăud.
122. Interpelarea nr.782B/25-03-2003
Referitor la redevențele farmaciilor din Cluj-Napoca.
123. Interpelarea nr.783B/25-03-2003
Referitor la desfășurarea la Bistrița-Năsăud a festivalului de folclor "Nunta Zamfirei".
124. Interpelarea nr.784B/25-03-2003
Referitor la memoriul domnului Mărcășan Ioan din Cluj-Napoca.
125. Interpelarea nr.785B/25-03-2003
Referitor la promovarea pe bază de concurs de împrejurări, a comisarului Teodor Pop-Pușcaș la comanda IPJ Cluj.
126. Interpelarea nr.786B/25-03-2003
Referitor la cei 4000 de bolnavi de epilepsie din jud.Cluj.
127. Interpelarea nr.787B/25-03-2003
referitor la consolidarea și dezvoltarea sectorului privat din agricultură.
128. Interpelarea nr.788B/25-03-2003
Referitor la Spitalul Municipal "Sf.Petru și Pavel" din Ploiești.
129. Interpelarea nr.789B/25-03-2003
referitor la reforma managementului protecției mediului.
130. Interpelarea nr.790B/25-03-2003
Referitor la finanțarea unui proiect pentru promovarea imaginii externe a României.
131. Interpelarea nr.791B/25-03-2003
Referitor la aberațiile OUG 9 din 2003 pentru modificarea și completarea Legii 19 din 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
132. Interpelarea nr.792B/25-03-2003
Referitor la jaf făcut cu știința autoităților, bazat pe necunoașterea legislației de către un grup de țărani clujeni, propietari ai Asociației Intercooperatiste Răscruci.
133. Interpelarea nr.793B/25-03-2003
Referitor la lupta împotriva corupției.
134. Interpelarea nr.794B/25-03-2003
Referitor la situația de la MAT SA Craiova.
135. Interpelarea nr.795B/25-03-2003
Referitor la OUG 9 din 27.02.2003.
136. Interpelarea nr.796B/25-03-2003
Referitor la compensațiile bănești pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar în aplicarea Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova, la 7.09.1940.
137. Interpelarea nr.797B/25-03-2003
Referitor la dosarul civil 323 din 2001 de la judecătoria Drobeta Turnu Severin, jud.Mehedinți.
138. Interpelarea nr.798B/25-03-2003
Referitor la "Orașul Artiștilor".
139. Interpelarea nr.799B/25-03-2003
Referitor la modernizarea transporturilor în sectorul naval.
140. Interpelarea nr.800B/25-03-2003
Referitor la restrângerea drepturilor persoanelor beneficiare de prevederile Decretului Lege 118 din 1990.
141. Interpelarea nr.801B/25-03-2003
Referitor la modernizarea sectorului de comunicații și implementarea societății informaționale.
142. Interpelarea nr.802B/25-03-2003
Referitor la supravegherea activităților nucleare și a radioactivității factorilor de mediu.
143. Interpelarea nr.803B/25-03-2003
Referitor la stadiul dosarului civil 1244 din 2002 de la Curtea Supremă de Justiție.
144. Interpelarea nr.804B/25-03-2003
Referitor la politica brutală a partidului de guvernământ de politizare a instituțiilor statului.
145. Interpelarea nr.805B/25-03-2003
Referitor la stadiul anchetei în celebrul caz de spălare de bani și returnare ilegală de TVA, de 38 milioane de dolari SUA.
146. Interpelarea nr.806B/25-03-2003
referitor la scoaterea din patrimoniul SC Iașitex SA a celor două stații pilot și trecerea lor în patrimoniul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" Iași.
147. Interpelarea nr.807B/25-03-2003
Referitor la prelungirea cu 2 luni pentru termenul de depunere a documentelor doveditoare pentru cei care cer propietățile înapoi, în baza Legii 10 din 2001.
148. Interpelarea nr.808B/25-03-2003
Referitor la situația economică deosebit de grea în care se află crescătorii de porci din România.
149. Interpelarea nr.809B/25-03-2003
Referitor la România - "Țara birurilor".
150. Interpelarea nr.810B/25-03-2003
Câte programe cu finanțare externă ați avut la dispoziție în 2002, câte ați valorificat, câte ați ratat și cât se cifrează sumele neutilizate?
151. Interpelarea nr.811B/25-03-2003
Referitor la noua reformă în învățământul românesc.
152. Interpelarea nr.812B/25-03-2003
Referitor la situația societăților și la cât se cifrează scutirile și reeșalonările la plata datoriilor către bugetul de stat.
153. Interpelarea nr.813B/25-03-2003
Sunt săraci cu adevărat cei care au obținut locuințe sociale?
154. Interpelarea nr.814B/25-03-2003
Criza sistemului românesc de sănătate continuă.
155. Interpelarea nr.815B/25-03-2003
Referitor la memoriul unui grup de medici și cadre sanitare din municipiul Călărași.
156. Interpelarea nr.816B/25-03-2003
Referitor la ajutoare pentru un grup de cetățeni din mun.Călărași.
157. Interpelarea nr.817B/15-04-2003
Referitor la inoportunitatea reducerii termenului de încasare a facturilor de energie termică ale asociațiilor de locatari(propietari).
158. Interpelarea nr.818B/15-04-2003
Referitor la pagubele produse de turmele de oi, în culturile de păioase sau prășitoare ale agricultorilor din jud.Timiș.
159. Interpelarea nr.819B/15-04-2003
Referitor la clarificarea de către Ministerul Justiției a unor aspecte legate de numirea și eliberarea din funcție a procurorilor PNA, în raport cu respectarea prevederilor Legii 544 din 2001.
160. Interpelarea nr.820B/15-04-2003
Referitor la aplicarea prevederilor Legii 19 din 2000.
161. Interpelarea nr.821B/15-04-2003
Referitor la neclarități în noul Cod al Muncii.
162. Interpelarea nr.822B/15-04-2003
Referitor la viziunea Ministerului Administrației Publice la o nouă împărțire teritorial-administrativă a României.
163. Interpelarea nr.823B/15-04-2003
Referitor la cetățenii trimiși de întreprinderile de comerț exterior să lucreze peste hotare.
164. Interpelarea nr.824B/15-04-2003
Referitor la contractul semnat între RAJAC Cluj și firma XPO pentru achiziționarea a două linii tehnologice POWER PACK.
165. Interpelarea nr.825B/15-04-2003
Referitor la bursele de studiu în străinătate oferite de către Guvernul României.
166. Interpelarea nr.826B/15-04-2003
Referitor la datoriile CFR Cluj către bugetul de stat.
167. Interpelarea nr.827B/15-04-2003
Referitor la situația dezastruoasă de la ARO Cîmpulung.
168. Interpelarea nr.828B/15-04-2003
Referitor la utilizarea ilegală a unor sume mai mari decât cele prevăzute în legea bugetului de stat din fondul de rezervă și fondul la dispoziția guvernului.
169. Interpelarea nr.829B/15-04-2003
Referitor la subfinanțarea dirijată a sistemului.
170. Interpelarea nr.830B/15-04-2003
Referitor la desființarea secției de terapie intensivă coronariană din cadrul Spitalului județean din Arad.
171. Interpelarea nr.831B/15-04-2003
Referitor la acțiunea de desființare a liniilor de fabricație aparținând fostei întreprinderi de autoturisme OLTENA - Craiova.
172. Interpelarea nr.832B/15-04-2003
Referitor la principiul autonomiei locale - un deziderat incompatibil cu politica de pesedizare a administrației publice locale a actualei guvernări.
173. Interpelarea nr.833B/15-04-2003
Referitor la prelucrarea lemnului.
174. Interpelarea nr.834B/15-04-2003
Referitor la decesul soldatului Florin Staicu de la UM 01725.
175. Interpelarea nr.835B/15-04-2003
Referitor la cazul Băloiu Susana - Sanda din Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud.
176. Interpelarea nr.836B/15-04-2003
Referitor la obligațiile ce trebuiesc achitate de agenții economici cu cel puțin 100 de angajați la bugetul statului în cazul când nu au 4% angajați persoane cu handicap.
177. Interpelarea nr.837B/15-04-2003
Referitor "Ținutul secuiesc un bantustan etnic în inima României".
178. Interpelarea nr.838B/15-04-2003
Referitor la campania de publicitate prin presă și prin sucursalele MMSS din județe cu privire la ofertele de lucru în străinătate prin firma "Grand Miroc" SRL din Timișoara.
179. Interpelarea nr.839B/15-04-2003
Referitor la afirmația președintelui Băncii de Export-Import a României EXIMBANK SA privind "pierderea de 10 milioane USD înregistrată de administrațiile anterioare".
180. Interpelarea nr.840B/15-04-2003
Referitor la cercetarea conflictului dintre un grup de părinți și doamna învățătoare Lavinia Florentina Otescu din Drobeta Turnu Severin.
181. Interpelarea nr.841B/15-04-2003
Referitor la un grup de 28 de cetățeni al localității IZMIȘA din com.Obârșia de Câmp, jud.Mehedinți.
182. Interpelarea nr.842B/15-04-2003
Referitor la situația clădirilor aparținătoare Liceului "Gheorghe Șincai" din Cluj Napoca.
183. Interpelarea nr.843B/15-04-2003
Referitor la situația rezervei strategice de petrol a României.
184. Interpelarea nr.844B/15-04-2003
Referitor la supercampania anti-poliomelitică, în perioada 13.01. - 17.01.2003 din Valea Jiului.
185. Interpelarea nr.845B/15-04-2003
Referitor la demersurile întreprinse de doamna Zeleneac Smaranda și dl.Haiec Tiberiu.
186. Interpelarea nr.846B/15-04-2003
Referitor la OG 9 din 2003.
187. Interpelarea nr.847B/15-04-2003
Referitor la întârzierea aplicării Legii pentru aprobarea OG 86 din 2001 privind serviciile de transport public local de călători.
188. Interpelarea nr.848B/15-04-2003
Referitor la strategia ministerului privitor la o nouă împărțire teritorial-administrativă a României.
189. Interpelarea nr.849B/15-04-2003
Referitor la nerespectarea prevederilor legii 189 din 2000 și 309 din 2002 privind unele gratuități.
190. Interpelarea nr.850B/15-04-2003
Referitor la aprobări de defrișare în pădurea Băneasa, în scopul construirii de locuințe, date de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Cinegetic București, cu încălcarea prevederilor legale.
191. Interpelarea nr.851B/15-04-2003
Referitor la aplicarea OG 80 din 2001 și a Legii 247 din 2002.
192. Interpelarea nr.852B/15-04-2003
Referitor la concursul desfășurat în 12 martie 2003. Declanșarea procedurii de clasare a bunurilor culturale aparținând domnului prim-ministru Adrian Năstase.
193. Interpelarea nr.853B/15-04-2003
Referitor la ofensiva nestăvilită asupra fondului forestier cu implicații grave asupra mediului și propietății private.
194. Interpelarea nr.854B/15-04-2003
Referitor la nereguli în aplicarea legilor fondului funciar și stabilirea dreptului de proprietate.
195. Interpelarea nr.855B/15-04-2003
Referitor la Reactorul Nuclear VVR-S din com.Măgurele.
196. Interpelarea nr.856B/15-04-2003
Referitor la OUG 9 din 2003.
197. Interpelarea nr.857B/15-04-2003
Referitor la măsuri privind lichidarea cerșetoriei din trenuri, asigurarea confortului și siguranței călătorilor pe căile ferate.
198. Interpelarea nr.858B/15-04-2003
Referitor la SC "Balneoclimaterica" Sovata. Referitor la terenul de joc în vederea meciului România - Danemarca.
199. Interpelarea nr.859B/15-04-2003
Referitor la SC "Balneoclimaterica" Sovata.
200. Interpelarea nr.860B/15-04-2003
Referitor la cum trebuie aplicată Legea alegerilor locale pentru ca supleanții de pe listele ApR să fie validați în Consiile locale sau județene.
201. Interpelarea nr.861B/15-04-2003
Referitor la o demisie de onoare.
202. Interpelarea nr.862B/15-04-2003
Nemulțumit de răspunsul dat de secretarul de stat Pavelescu, la data de 7 aprilie 2003.
203. Interpelarea nr.863B/15-04-2003
Referitor la nepăsarea sau lipsa de omenie în sectorul de sănătate în mediul rural.
204. Interpelarea nr.864B/15-04-2003
Farmaciile și ele pe lista compensatelor... datorii
205. Interpelarea nr.865B/15-04-2003
Codul muncii și necunoscutele sale.
206. Interpelarea nr.866B/06-05-2003
Referitor la modificarea abuzivă a programului cursei TAROM Cluj - Timișoara - București din 5 mai 2003.
207. Interpelarea nr.867B/06-05-2003
Referitor la solicitarea unui audit internațional pentru domeniul cercetării științifice înafara practicii și autorității UE.
208. Interpelarea nr.868B/06-05-2003
Referitor la sprijinirea acțiunilor sociale și filantropice desfășurate de cultele religioase.
209. Interpelarea nr.869B/06-05-2003
Referitor la spitalul Penitenciar Rahova.
210. Interpelarea nr.870B/06-05-2003
Referitor la activitatea grupărilor religioase sectare pe teritoriul României.
211. Interpelarea nr.871B/06-05-2003
Referitor la profesionalizarea și depolitizarea instituției prefectului.
212. Interpelarea nr.872B/06-05-2003
Referitor la anularea unor curse TAROM operate de pe aeroportul internațional Timișoara.
213. Interpelarea nr.873B/06-05-2003
Referitor la HG nr.185 și 186 din 20.02.2003, cu privire la instituirea taxelor pentru serviciile publice de televiziune și radiodifuziune.
214. Interpelarea nr.874B/06-05-2003
Referitor la măsurile legale ce le veți lua împotriva celor vinovați de corupție.
215. Interpelarea nr.875B/06-05-2003
Referitor la devalizarea fondurilor combinatului făgărășan Nitramonia.
216. Interpelarea nr.876B/06-05-2003
Referitor la Mânăstirea Râncăciov din județul Argeș.
217. Interpelarea nr.877B/06-05-2003
Referitor la programul guvernamental de dotarea cu calculatoare personale (PC) a școlilor din localitățile județului Mureș.
218. Interpelarea nr.878B/06-05-2003
Referitor la Noul Cod al Muncii.
219. Interpelarea nr.879B/06-05-2003
Referitor la OUG 8/2003 modificata cu OUG 22/2003.
220. Interpelarea nr.880B/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Dan Mihai Chirvai.
221. Interpelarea nr.881B/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Pavel Rătundean Ferghete din Cluj.
222. Interpelarea nr.882B/06-05-2003
Referitor la restructurarea sectorului de îmbunătățiri funciare.
223. Interpelarea nr.883B/06-05-2003
Referitor la recorelarea pensiilor.
224. Interpelarea nr.884B/06-05-2003
Legea față în față cu realitatea.
225. Interpelarea nr.885B/06-05-2003
Răzmerița împotriva taxei radio-tv.
226. Interpelarea nr.886B/06-05-2003
Referitor la întărzieri la petițiile adresate ministerului.
227. Interpelarea nr.887B/06-05-2003
Referitor la cetățenii comunei Dumitrița, jud.Bistrița-Năsăud care nu au apă potabilă.
228. Interpelarea nr.888B/06-05-2003
Referitor la SC Textila Năsăud SA.
229. Interpelarea nr.889B/06-05-2003
Referitor la deficiențele și abuzurile generate de procesul de privatizare.
230. Interpelarea nr.890B/06-05-2003
Referitor la un caz de corupție săvârșit în Alba Iulia.
231. Interpelarea nr.891B/06-05-2003
Referitor la transmiterea unui teren propietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.
232. Interpelarea nr.892B/06-05-2003
Referitor la amenajarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri naționale și turistice, punerea în valoare a potențialului turistic.
233. Interpelarea nr.893B/06-05-2003
Referitor la amplasarea unei benzinării pe locul unde se află un parc verde, între blocurile de locuințe.
234. Interpelarea nr.894B/06-05-2003
Referitor la măsurile MSF privind prevenirea epidemiei de gripă atipică.
235. Interpelarea nr.895B/06-05-2003
Referitor la acordarea de reparații financiare pentru un contract desfășurat prin ROMCONSULT.
236. Interpelarea nr.896B/06-05-2003
Referitor la situația bolnavilor de Hepatită B și C și lipsa de strategie a ministerului în domeniu.
237. Interpelarea nr.897B/07-05-2003
Referitor la memoriiile doamnei Zeleneac Smaranda și domnul Haiec Tiberiu.
238. Interpelarea nr.898B/20-05-2003
Referitor la comuna Pai care nu poate recepționa semnalul postului TVR 2, iar semnalul postului TVR 1 este slab.
239. Interpelarea nr.899B/20-05-2003
Referitor la dezvoltarea silviculturii.
240. Interpelarea nr.900B/20-05-2003
Referitor la Statutul polițistului și Corpul Național al Polițiștilor.
241. Interpelarea nr.901B/20-05-2003
Referitor la punerea în aplicare a HG 1353 din 2001.
242. Interpelarea nr.902B/20-05-2003
Referitor la canicula și seceta din această primăvară.
243. Interpelarea nr.903B/20-05-2003
Referitor la găsirea unui sediu pentru Guvern.
244. Interpelarea nr.904B/20-05-2003
Referitor la găsirea unui sediu pentru Guvern și Biblioteca națională.
245. Interpelarea nr.905B/20-05-2003
Referitor la construcția de drumuri auto forestiere.
246. Interpelarea nr.906B/20-05-2003
Referitor la incompatibilitățile pentru aleșii locali.
247. Interpelarea nr.907B/20-05-2003
Referitor la sprijinirea comunității românești din Istambul.
248. Interpelarea nr.908B/20-05-2003
Referitor la privatizarea COLOROM Codlea și NITRAMONIA Făgăraș.
249. Interpelarea nr.909B/20-05-2003
Referitor la neparticiparea în delegația care s-a deplasat săptămâna trecută în Turcia.
250. Interpelarea nr.910B/20-05-2003
Referitor la alocarea de fonduri pentru asfaltarea a 15 km de drum care leagă localitatea Șanț din jud.Bistrița-Năsăud cu jud.Suceava.
251. Interpelarea nr.911B/20-05-2003
Referitor la dispunerea unui control al gestiunii fondurilor publice la Primăria sector 1.
252. Interpelarea nr.912B/20-05-2003
Referitor la Fundația Națională "Neamul Românesc".
253. Interpelarea nr.913B/20-05-2003
Referitor la noul Regulament de transport pe căile ferate din România, aprobat prin OG 41 din 1997.
254. Interpelarea nr.914B/20-05-2003
Referitor la sesizarea făcută de Sindicatul Artiștilor Interpreți, prin intermediul doamnei președinte Mihaela Mihai.
255. Interpelarea nr.915B/20-05-2003
Referitor la calcularea pensiilor de stat.
256. Interpelarea nr.916B/20-05-2003
Referitor la poziția Executivului în problema construirii Catedralei Neamului în Parcul Carol din București.
257. Interpelarea nr.917B/20-05-2003
Referitor la împărțirea fondurilor SAPARD pentru dezvoltarea infrastructurii rurale.
258. Interpelarea nr.918B/20-05-2003
Referitor la suplimentarea fondului de rezervă la dispoziția Guvernului.
259. Interpelarea nr.919B/20-05-2003
Referitor la taxa Radio-TV.
260. Interpelarea nr.920B/20-05-2003
Referitor la memoriul domnului Iancu Constantin din Buzău.
261. Interpelarea nr.921B/20-05-2003
Referitor la activitatea consilierilor economici din cadrul ambasadelor și misiunilor economice ale României în străinătate.
262. Interpelarea nr.922B/20-05-2003
Referitor la situația achitării datoriilor la bugetul statului de către instituțiile media românești.
263. Interpelarea nr.923B/20-05-2003
Referitor la actul de justiție din România.
264. Interpelarea nr.924B/20-05-2003
Referitor la un consilier local care nu întrunește condiția de locuință.
265. Interpelarea nr.925B/20-05-2003
Referitor la remanierea și restructurarea Cabinetului dvs.
266. Interpelarea nr.926B/20-05-2003
Referitor la persoanele deportate în Ungaria și a urmașilor acestora.
267. Interpelarea nr.927B/20-05-2003
Referitor la un Denunț penal la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și înregistrat cu nr.670 din 8.10.2003 la Parchetul Național Anticorupție, împotriva unor reprezentanți ai APAPS.
268. Interpelarea nr.928B/20-05-2003
Referitor la memoriul domnului Gavrilă Miron din sat Gădălin, com.Jucu, jud.Cluj.
269. Interpelarea nr.929B/20-05-2003
Referitor la reântronarea legalității pe raza comunei Florești, jud.Cluj.
270. Interpelarea nr.930B/20-05-2003
Meserii vechi omorâte de birocrație.
271. Interpelarea nr.931B/20-05-2003
Dezastrul continuă.
272. Interpelarea nr.932B/20-05-2003
Referitor la riscul evenimentelor epidemiologice din zona orașului Fieni.
273. Interpelarea nr.933B/20-05-2003
Referitor la activitatea prefectului județului Alba.
274. Interpelarea nr.934B/03-06-2003
Referitor la aducerea la îndeplinire a prevederilor OG 65/2002.
275. Interpelarea nr.935B/03-06-2003
Referitor la implicarea abuzivă a executivului în domeniul Justiției.
276. Interpelarea nr.936B/03-06-2003
Referitor la închiderea circulației pe Drumul E-60 între Cluj-Napoca și Huedin.
277. Interpelarea nr.937B/03-06-2003
Referitor la absolvenții Colegiului Universitar de Institutori (Buzău).
278. Interpelarea nr.938B/03-06-2003
Referitor la abuzurile unor primari.
279. Interpelarea nr.939B/03-06-2003
Referitor la reforma din sistemul sanitar.
280. Interpelarea nr.940B/03-06-2003
Referitor la amplasarea grupului statuar al celor 13 generali unguri în parcul prieteniei româno-maghiare.
281. Interpelarea nr.941B/03-06-2003
Referitor la scoaterea din funcțiune a amenajărilor de irigații preluate de A.U.A.I.
282. Interpelarea nr.942B/03-06-2003
Referitor la Noul Cod al Muncii adoptat de Parlament.
283. Interpelarea nr.943B/03-06-2003
"O nouă hotărâre aberantă a Tribunalului Municipal București".
284. Interpelarea nr.944B/03-06-2003
Referitor la politica ministerului în ceea ce privește modul de a răspunde la scrisorile deputaților.
285. Interpelarea nr.945B/03-06-2003
Referitor la politica ministerului în ceea ce privește posibilitatea reducerii prețului de livrare a apei calde pentru Serele Iernut.
286. Interpelarea nr.946B/03-06-2003
Referitor la aplicarea Legii 125 din 2002 pentru aprogarea OG 82 din 2001.
287. Interpelarea nr.947B/03-06-2003
Referitor la memoriul domnului Barz Marinel din satul Săliștea Nouă, jud.Cluj.
288. Interpelarea nr.948B/03-06-2003
Referitor la noul Cod al Muncii unde convențiile civile trebuie înlocuite cu contracte individuale cu timp parțial de muncă.
289. Interpelarea nr.949B/03-06-2003
Referitor la domeniul pisciculturii.
290. Interpelarea nr.950B/03-06-2003
Referitor la memoriul doamnei Eugenia Pop din Cluj.
291. Interpelarea nr.951B/03-06-2003
Referitor la nerezolvarea situației retrocedărilor sau după caz, a despăgubirilor pentru terenurile agricole, imobilele și utilajele agricole aferente, potrivit legilor în vigoare.
292. Interpelarea nr.952B/03-06-2003
Referitor la situația dezastruoasă și intolerabilă dintr-o serie de cimitire din orașele și municipiile din țară, mai cu seamă din Transilvania.
293. Interpelarea nr.953B/03-06-2003
Referitor la procesul de dezorganizare și atrofiere a activității de cercetare la care este supus Institutul Geologic al României.
294. Interpelarea nr.954B/03-06-2003
Referitor la textul art.166 indice 1 din Codul Penal.
295. Interpelarea nr.955B/03-06-2003
Referitor la un grup de 90 de salariați ai Sucursalei ZLATMIN SA ZLATNA, aparținând de Compania Națională minieră MINVEST SA Deva.
296. Interpelarea nr.956B/03-06-2003
Referitor la interzicerea în sediul Prefecturii a deputatului Adrian Moisoiu.
297. Interpelarea nr.957B/03-06-2003
Exploatațiile agricole - între vis și realitate
298. Interpelarea nr.958B/03-06-2003
Bunăvoința de miliarde de lei a Ministerului de Finanțe.
299. Interpelarea nr.959B/03-06-2003
Referitor la starea critică a infrastructurii de transport a județelor Bihor.
300. Interpelarea nr.960B/03-06-2003
Referitor la reglementarea formării inițiale a asistenților medicali generaliști (nursing) și a asistenților de obstretică (moașe).
301. Interpelarea nr.961B/03-06-2003
Referitor la recunoașterea dreptului de propietate a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași asupra a două stații pilot aflate în propietatea SC Iașitex SA _ Iași.
302. Interpelarea nr.962B/03-06-2003
Referitor la prețul biletului TAROM pentru ruta BUCUREȘTI - Tg.Mureș.
303. Interpelarea nr.963B/24-06-2003
Referitor la starea actuală a lucrărilor de hidroameliorați.
304. Interpelarea nr.964B/24-06-2003
Referitor la motorina subvenționată pentru sprijinirea de către stat a efectuării lucrărilor agricole.
305. Interpelarea nr.965B/24-06-2003
Referitor la moțiunea privind Basarabia și Bucovina.
306. Interpelarea nr.966B/24-06-2003
Referitor la producția de grâu și de orz din acest an.
307. Interpelarea nr.967B/24-06-2003
Referitor la politica generală a Guvernului referitoare la retrocedarea bunurilor bisericești, aplicarea Legii 501 din 2002.
308. Interpelarea nr.968B/24-06-2003
Referitor la memoriul domnului Gogâlea Dorin din Sibiu.
309. Interpelarea nr.969B/24-06-2003
Referitor la spațiile închiriate unor agenți economici.
310. Interpelarea nr.970B/24-06-2003
Referitor la Spitalul Municipal din Timișoara.
311. Interpelarea nr.971B/24-06-2003
Referitor la intenția Poliției Capitalei de a dizolva secția de poliție 27 din Regie.
312. Interpelarea nr.972B/24-06-2003
Referitor la nerespectarea de către primarii localităților Borșa - Maramureș și Cârlibaba - Suceava a unei hotărâri judecătorești, definitivă și irevocabilă.
313. Interpelarea nr.973B/24-06-2003
Referitor la cazurile în care România a fost reclamată la CEDO.
314. Interpelarea nr.974B/24-06-2003
Referitor la frauda de la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii.
315. Interpelarea nr.975B/24-06-2003
Cine se face vinovat de privatizarea frauduloasă a Nitramonia Făgăraș și Colorom Codlea?
316. Interpelarea nr.976B/24-06-2003
Referitor la nerezolvarea situației de împropietărire a eroului Ursărescu C.Nicolae, veteran de război.
317. Interpelarea nr.977B/24-06-2003
Referitor la drepturile restante ale acționarilor neachitate de Societățile comerciale agricole pe acțiuni cu capital de stat înființate în baza Legii 15 din 1990.
318. Interpelarea nr.978B/24-06-2003
Referitor la memoriul Sindicatului Liber din SC PALROM SRL, Brad.
319. Interpelarea nr.979B/24-06-2003
Referitor la prevederile Legii 116 din 2002.
320. Interpelarea nr.980B/24-06-2003
Referitor la aplicarea Legii 182 din 2000.
321. Interpelarea nr.981B/24-06-2003
Referitor la tergiversarea dosarelor asociaților lui Keser Mehmet Fatih și ale acestuia.
322. Interpelarea nr.982B/24-06-2003
Referitor la sucursala PECO Dolj, păgubită de un SRL cu ajutorul Instanțelor Judecătorești.
323. Interpelarea nr.983B/24-06-2003
Referitor la memoriul domnului Mircescu Dumitru.
324. Interpelarea nr.984B/24-06-2003
Referitor la petiția numiților Gagiu Sterie și Dobre Ion.
325. Interpelarea nr.985B/24-06-2003
Referitor la SC IRIS SA Cluj Napoca.
326. Interpelarea nr.986B/24-06-2003
Referitor la situația SC BERE MALȚ SA BISTRIȚA.
327. Interpelarea nr.987B/24-06-2003
Referitor la Hălmăjan Robert.
328. Interpelarea nr.988B/24-06-2003
Referitor la un recent articol al cotidianului central "Curentul", din data de 16.06.2003.
329. Interpelarea nr.989B/24-06-2003
Referitor la temeiul legal și moral al adopției copilului Oprea Cătălin Lucica de către o familie din Spania.
330. Interpelarea nr.990B/24-06-2003
Referitor la măsurile ce trebuie luate privind alinierea justiției române la cea europeană și respectarea Constituției.
331. Interpelarea nr.991B/24-06-2003
Referitor la ajutoare și fonduri de la unele instituții europene.
332. Interpelarea nr.992B/24-06-2003
Referitor la grija pentru minorități și cultele acestora.
333. Interpelarea nr.993B/24-06-2003
Referitor la lipsa de răspundere a funcționarilor publici și despre modul în care Ministerul Adm.Publice nu a dorit să soluționeze petiția unui contribuabil.
334. Interpelarea nr.994B/24-06-2003
Referitor la aplicarea hotărârii definitive a Curții Supreme de Justiție privind anularea privatizării stațiunii Sovata și reluarea procesului de privatizare.
335. Interpelarea nr.995B/24-06-2003
Referitor la construirea mai multor blocuri de locuințe pe raza loc.Florești prin SC Napoca SA.
336. Interpelarea nr.996B/24-06-2003
Referitor la ilegalitatea "selecției de oferte privind realizarea de marcaje de secretizare ce urmează a fi aplicate pe piesele de schimb și echipamente auto certificate", organizată de RAR în ianuarie 2001.
337. Interpelarea nr.997B/24-06-2003
Referitor la distrugerea celei mai valoroase biblioteci de filozofie din România.
338. Interpelarea nr.998B/24-06-2003
Referitor la scumpirea gazului livrat consumatorilor captivi în care se includ și consumatorii casnici.
339. Interpelarea nr.999B/24-06-2003
Referitor la pre-contractul semnat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Centrul de diagnostic imagistic Arad.
340. Interpelarea nr.1000B/09-09-2003
Referitor la situația economico-financiară critică în care se află Spitalul Clinic de Recuperare Medicală din Eforie Nord.
341. Interpelarea nr.1001B/09-09-2003
Referitor la unele acțiuni șovine și iredentiste ale unor conducători ai concetățenilor noștri de etnie maghiară.
342. Interpelarea nr.1002B/09-09-2003
Referitor la reformarea structurilor Ministerului de Interne.
343. Interpelarea nr.1003B/09-09-2003
Referitor la stadiul deferențiat și discrepanța care există între pregătirea deschiderii noului an școlar în capitală și marile orașe pe de-o parte și sate și comune pe de altă parte.
344. Interpelarea nr.1004B/09-09-2003
Referitor la înființarea Agenției pentru Strategii Guvernamentale.
345. Interpelarea nr.1005B/09-09-2003
Referitor la ridicarea unui monument pentru cinstirea memoriei lui Vasvari Pal.
346. Interpelarea nr.1006B/09-09-2003
Referitor la cazuri de abuzuri și încălcare a legii ce către cei chemați să o aplice.
347. Interpelarea nr.1007B/09-09-2003
Referitor la memoriul domnului Farca; Pavel din jud.Cluj.
348. Interpelarea nr.1008B/09-09-2003
Referitor la probleme privind eliberarea pașapoartelor în jud.Bihor
349. Interpelarea nr.1009B/09-09-2003
Referitor la o nouă structură de forță a MApN.
350. Interpelarea nr.1010B/09-09-2003
Referitor la relațiile cu diaspora românească.
351. Interpelarea nr.1011B/09-09-2003
Referitor la contactele culturale ale României în exterior.
352. Interpelarea nr.1012B/09-09-2003
Referitor la declarația senatorului UDMR Gyorgy Frunda în presă la data de 19.08.2003, de a inscripționa bilingv atât gările cât și autogările.
353. Interpelarea nr.1013B/09-09-2003
Referitor la modificarea structurii și componenței Guvernului.
354. Interpelarea nr.1014B/09-09-2003
Sănătatea cetățeanului - între reguli și jurământ.
355. Interpelarea nr.1015B/09-09-2003
Subvențiile pentru crearea de noi locuri de muncă și sursele lor de finanțare.
356. Interpelarea nr.1016B/09-09-2003
Referitor la restructurarea CFR.
357. Interpelarea nr.1017B/09-09-2003
Referitor la distrugerea celei mai valoroase biblioteci de filozofie din România.
358. Interpelarea nr.1018B/09-09-2003
Referitor la poziția Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cu privire la proiectul de hotărâre de Guvern privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale.
359. Interpelarea nr.1019B/09-09-2003
Referitor la recuperarea creanțelor neachitate către !AGMUS" SA Iași de către societățile comerciale "UREX" ROVONARI jud.Gorj și SC "MAȘINI SPECIALE 95" București.
360. Interpelarea nr.1020B/09-09-2003
Situația învățământului rural din România.
361. Interpelarea nr.1021B/09-09-2003
Referitor la declarațiile Primului Ministru Adrian Năstase privind birocrația fără precedent din cadrul administrației publice centrale și locale.
362. Interpelarea nr.1022B/09-09-2003
Referitor la utilizarea elicopterului în interes de partid.
363. Interpelarea nr.1023B/09-09-2003
Referitor la starea dezastruoasă a căminelor studențești.
364. Interpelarea nr.1024B/09-09-2003
Interpretarea defectuoasă de către instanțe a actelor normative de stabilire a regimului juridic al imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă.
365. Interpelarea nr.1025B/09-09-2003
Referitor la fenomenele naturale din jud.Gorj.
366. Interpelarea nr.1026B/09-09-2003
Referitor la un abuz săvârșit de dl.Ioan Rus, ministru al Administrației și Internelor.
367. Interpelarea nr.1027B/09-09-2003
Referitor la memoriul domnului Preda Valentin.
368. Interpelarea nr.1028B/09-09-2003
Referitor la recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare între România și Ungaria.
369. Interpelarea nr.1029B/09-09-2003
Referitor la un denunț penal privind privatizarea stațiunii Sovata.
370. Interpelarea nr.1030B/09-09-2003
Referitor la alocarea unei sume de bani pentru susținerea financiară a publicațiilor în limba română de la Chișinău, Cernăuți, Voivodina etc.
371. Interpelarea nr.1031B/09-09-2003
Referitor la evacuarea comercianților cu produse degradabile fără loc de desfacere, de către edilii buzoieni.
372. Interpelarea nr.1032B/09-09-2003
Referitor la procesul de privatizare a SC BETIM SA din jud.Timiș.
373. Interpelarea nr.1033B/09-09-2003
Referitor la unele nemulțumiri ale agricultorilor din satele jud.Timiș.
374. Interpelarea nr.1034B/09-09-2003
Referitor la închiderea Uzinei de Materiale Fotosensibile Tg.Mureș.
375. Interpelarea nr.1035B/10-09-2003
Referitor la Cadrele Didactice dinÎnvățământul Superior de Drept - Știițe Juridice care, în paralel practică sau patronează Avocatura.
376. Interpelarea nr.1036B/16-09-2003
Referitor la varianta de modificare a impozitării veniturilor salariale.
377. Interpelarea nr.1037B/16-09-2003
"O dovadă a faptului că balanța Justiției se înclină, în prea multe cazuri, înspre cei care au relații".
378. Interpelarea nr.1038B/16-09-2003
Referitor la gestul doamnei ministru Hildegard Puwak de a participa cu firmele propriei sale familii la licitarea unor proiecte europene ce se află sub directa dânsei derulare.
379. Interpelarea nr.1039B/16-09-2003
Referitor la modul defectuos și selectiv de retrocedare a bunurilor jefuite de statul comunist după 6 martie 1945.
380. Interpelarea nr.1040B/16-09-2003
Referitor la reînființarea comunei Stroești, jud.Argeș.
381. Interpelarea nr.1041B/16-09-2003
Referitor la modul în care au fost alocate și gestionate fondurile în vederea reabilitării unităților școlare din jud.Neamț.
382. Interpelarea nr.1042B/16-09-2003
Soluționarea problemei privind aspectul noii uniforme a polițiștilor.
383. Interpelarea nr.1043B/16-09-2003
Referitor la memoriul unor locatari din blocurile 11 și 3 de pe strada Saturn, municipiul Petroșani.
384. Interpelarea nr.1044B/16-09-2003
Referitor la Centrala Nucleară Cernavodă.
385. Interpelarea nr.1045B/16-09-2003
Referitor la acordarea cetățeniei române infractorului Sali Cakir.
386. Interpelarea nr.1046B/16-09-2003
Revenire la răspunsul 9088 din 28.08.2003.
387. Interpelarea nr.1047B/16-09-2003
Referitor la acțiuni de împădurire.
388. Interpelarea nr.1048B/16-09-2003
Care sunt măsurile preconizate pe termen scurt și lung de Ministerul Sănătății pentru ameliorarea stării de sănătate în continuă deteriorare în România?
389. Interpelarea nr.1049B/23-09-2003
Referitor la problemele legate de colaborarea PSD-UDMR și despre înființarea unei Universități maghiare la Cluj Napoca.
390. Interpelarea nr.1050B/23-09-2003
Referitor la valoarea creanțelor pe care România le are în prezent în lume.
391. Interpelarea nr.1051B/23-09-2003
Referitor la așa zisă "Statuie a Libertății" care îi reprezintă pe cei 13 generali călăi ai populației românești din Ardeal în Revoluția de la 1848.
392. Interpelarea nr.1052B/23-09-2003
Referitor la prelucrarea primară a lemnului în zonele de munte.
393. Interpelarea nr.1053B/23-09-2003
Referitor la exportul de fier vechi și de bușteni.
394. Interpelarea nr.1054B/23-09-2003
Referitor la practica guvernului actual de a reeșalona, șterge ori amnistia datoriile fabuloase către bugetul statului ale marilor datornici nu numai societăți de stat ci și firme private.
395. Interpelarea nr.1055B/23-09-2003
Referitor la o reclamă asiduă la transportul pe CFR-marfă.
396. Interpelarea nr.1056B/23-09-2003
Referitor la ocolul Silvic Prundu Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.
397. Interpelarea nr.1057B/23-09-2003
Referitor la situația consilierului PRM dl.Morariu Grațian din Bistrița.
398. Interpelarea nr.1058B/23-09-2003
Referitor la recunoașterea permiselor de șofer profesionist, românești, în Spania.
399. Interpelarea nr.1059B/23-09-2003
Referitor la Legea 53 din 2003.
400. Interpelarea nr.1060B/23-09-2003
Atitudinea și modul în care înțelege dl.PrimMinistru Adrian Năstase să respecte Constituția și pe cetățenii care i se adresează prin intermediul parlamentarilor în Camera Deputaților.
401. Interpelarea nr.1061B/23-09-2003
Referitor la încălcarea unor prevederi legale de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.
402. Interpelarea nr.1062B/23-09-2003
Referitor la situația gravă a Sanatoriului Balnear Techirghiol.
403. Interpelarea nr.1063B/23-09-2003
Referitor la strategia națională a viticulturii românești.
404. Interpelarea nr.1064B/23-09-2003
Referitor la aplicarea Legii 254 din 2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului în domeniul viticulturii.
405. Interpelarea nr.1065B/23-09-2003
Referitor la 8 familii din Fizeșul Gherlei, jud.Cluj care nu beneficiază de curent electric.
406. Interpelarea nr.1066B/23-09-2003
Referitor la Căile Ferate Române.
407. Interpelarea nr.1067B/23-09-2003
10 ani de tranzație și locuri de muncă din România.
408. Interpelarea nr.1068B/23-09-2003
Guvernul PSD și caruselul împrumuturilor
409. Interpelarea nr.1069B/23-09-2003
Referitor la situația creată în jud.Covasna ca urmare a activității prefectului de a împiedica înregistrarea oricăror asociații cu personalitate juridică.
410. Interpelarea nr.1070B/23-09-2003
Referitor la anularea separației puterilor în stat.
411. Interpelarea nr.1071B/23-09-2003
Referitor la memoriul numitei Borbe Viorica, din Turda, jud.Cluj.
412. Interpelarea nr.1072B/23-09-2003
Referitor la dezvăluirile unui pușcăriaș student la drept care dezvăluie grave neajunsuri și carențe în activitatea din penitenciare.
413. Interpelarea nr.1073B/07-10-2003
Referitor la organizarea serviciilor publice comunitare.
414. Interpelarea nr.1074B/07-10-2003
Referitor la sprijinirea editurilor românești care editează în străinătate autori români.
415. Interpelarea nr.1075B/07-10-2003
Referitor la accesul cetățeanului la informație.
416. Interpelarea nr.1076B/07-10-2003
Referitor la reglementarea plății taxelor de timbru.
417. Interpelarea nr.1077B/07-10-2003
Referitor la schimbări ale PUD de către Consiliul Local al Sectorului 5.
418. Interpelarea nr.1078B/07-10-2003
Referitor la lipsa unui sediu al Electrica SA în zona centrală a Municipiului Salonta, jud.Bihor.
419. Interpelarea nr.1079B/07-10-2003
Referitor la situația modului de aplicare al art.1 lit.g din Oedinul Ministrului Finanțelor Publice, OMF 29 din 2003, în jud.Tulcea și Buzău.
420. Interpelarea nr.1080B/07-10-2003
Referitor la sumele mici de bani alocate jud.Arad la rectificarea din 06.10.2003.
421. Interpelarea nr.1081B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Calatan Ioan.
422. Interpelarea nr.1082B/07-10-2003
Referitor la concursul pentru ocuparea postului de secretar al municipiului Cluj-Napoca.
423. Interpelarea nr.1083B/07-10-2003
Referitor la instabilitaea terenului în arealul Complexului sportiv "Anena".
424. Interpelarea nr.1084B/07-10-2003
Referitor la situația veteranilor de război.
425. Interpelarea nr.1085B/07-10-2003
Referitor la situația din învățământul preuniversitar călărășean.
426. Interpelarea nr.1086B/07-10-2003
Referitor la prioritățile în domeniul agricol pentru buna desfășurare a campaniilor agricole de toamnă 2003 și primăvară 2004.
427. Interpelarea nr.1087B/07-10-2003
Referitor la scumpirea motorinei.
428. Interpelarea nr.1088B/07-10-2003
Referitor la necesitatea unor lucrări urgente de reparații la Nodul Hidrotehnic Sânmihaiu Român.
429. Interpelarea nr.1089B/07-10-2003
Referitor la siguranța circulației pe drumurile publice.
430. Interpelarea nr.1090B/07-10-2003
Referitor la poluarea ridicată din București și din țară.
431. Interpelarea nr.1091B/07-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Galea Mariana.
432. Interpelarea nr.1092B/07-10-2003
Referitor la organizarea unei Caravane ce v-a cutreiera întreaga țară pentru convingerea populației asupra modificărilor la Constituție.
433. Interpelarea nr.1093B/07-10-2003
Referitor la personalul diplomatic și consular, vulnerabilitatea personalului diplomatic și consular față de serviciile de informații străine.
434. Interpelarea nr.1094B/07-10-2003
Referitor la politizarea Caselor de Cultură Studențești.
435. Interpelarea nr.1095B/07-10-2003
Referitor la SC Zahăr SA Timișoara.
436. Interpelarea nr.1096B/07-10-2003
Referitor la doctorii veterinari.
437. Interpelarea nr.1097B/07-10-2003
Referitor la conflictul de interese legalizat pentru membrii consiliului de administrație și ai consiliului științific al Agenției Naționale a Medicamentului.
438. Interpelarea nr.1098B/07-10-2003
Referitor la ajutoare financiare.
439. Interpelarea nr.1099B/07-10-2003
Referitor la compensarea datoriilor pe care le au diverse spitale din țară.
440. Interpelarea nr.1100B/07-10-2003
Referitor la achitarea datoriei de Ministerul Sănătății față de "Azomureș" Tg.Mureș.
441. Interpelarea nr.1101B/07-10-2003
Referitor la redeschiderea dosarelor unde a fost implicat primarul Ovidiu Oltean din com.Tăureni, jud.Mureș.
442. Interpelarea nr.1102B/07-10-2003
Referitor la restrângerea libertății de deliberare a instanțelor prin extinderea discreționară a limitelor de acțiune pentru organele cu abilități complementare în înfăptuirea justiției.
443. Interpelarea nr.1103B/07-10-2003
Referitor la Legea 309 din 2002.
444. Interpelarea nr.1104B/07-10-2003
Referitor la nerespectarea contractului de concesionare cu medicii veterinari liber-profesioniști.
445. Interpelarea nr.1105B/07-10-2003
Referitor la rezervația naturală a "Bazaltelor de la Racoș", jud.Brașov.
446. Interpelarea nr.1106B/07-10-2003
Referitor la recuperarea creanțelor neachitate către "Agmus" SA Iași de la societățile comerciale "UREX" - Rovinari, jud.Gorj și SC "Mașini Speciale 95" - București.
447. Interpelarea nr.1107B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Nistor I.Gheorghe din com.Popești, sat Șerbănești, jud.Vâlcea.
448. Interpelarea nr.1108B/07-10-2003
Referitor la deschiderea unui oficiu consular în zona Almeria, Spania.
449. Interpelarea nr.1109B/07-10-2003
Referitor la activitățile agricole.
450. Interpelarea nr.1110B/07-10-2003
Referitor la achiziționarea de utilaje de împachetat gunoi menajer.
451. Interpelarea nr.1111B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Mircea Paven din Turda.
452. Interpelarea nr.1112B/07-10-2003
Referitor la sumele fabuloase acordate Partidei Rromilor Social Democrată pentru a integra social această etnie.
453. Interpelarea nr.1113B/07-10-2003
Referitor la dificultăți privind asigurarea asistenței medicale pentru cetățeni.
454. Interpelarea nr.1114B/07-10-2003
Referitor la achiziționarea de vehicule destinate transportului elevilor.
455. Interpelarea nr.1115B/07-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Faur Lilioana din Sibiu.
456. Interpelarea nr.1116B/08-10-2003
Referitor la comasarea prin absorbție a PSM de către PSD.
457. Interpelarea nr.1117B/08-10-2003
Referitor la fabricile de ciment românești privatizate către trusturile străine Lafarge, Holcim, etc.
458. Interpelarea nr.1118B/08-10-2003
Referitor la privatizarea SC ARO Câmpulung și SC AUTOCAMIOANE Brașov.
459. Interpelarea nr.1119B/08-10-2003
Referitor la SC GEROM SA Buzău și SC CORD SA.
460. Interpelarea nr.1120B/28-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Eugenia Ioanovici.
461. Interpelarea nr.1121B/28-10-2003
Referitor la achizițiile publice - în lei sau în valută?
462. Interpelarea nr.1122B/28-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Stan Ioana Andreea din Alba Iulia.
463. Interpelarea nr.1123B/28-10-2003
Pariul Primului-Ministru, nivelul ridicat al corupției și starea de sărăcie în care trăiesc românii.
464. Interpelarea nr.1124B/28-10-2003
Referitor la țara noastră care se situează pe primul loc în Europa în ceea ce privește corupția.
465. Interpelarea nr.1125B/28-10-2003
Referitor la abuzurile primarului orașului Lupeni, jud.Hunedoara, Cornel Resmeriță.
466. Interpelarea nr.1126B/28-10-2003
Referitor la burse private: fonduri private pentru bursele de studiu în străinătate.
467. Interpelarea nr.1127B/28-10-2003
Ordonanțele aruncă la coș legile organice.
468. Interpelarea nr.1128B/28-10-2003
Referitor la abuzurile săvârșite de dl.Ioan Rus.
469. Interpelarea nr.1129B/28-10-2003
Referitor la acțiuni de tip secesionist din partea extremiștilor din UDMR.
470. Interpelarea nr.1130B/28-10-2003
Referitor la cazul doamnei doctor Adămuțiu Mariana din Alba.
471. Interpelarea nr.1131B/28-10-2003
Referitor la abuzurile primarului din comuna Turnu-Roșu, jud.Sibiu.
472. Interpelarea nr.1132B/28-10-2003
Referitor la achiziția unei nave de patrulare de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
473. Interpelarea nr.1133B/28-10-2003
Referitor la unele familii rămase fără domiciliu.
474. Interpelarea nr.1134B/28-10-2003
Referitor la liberalizarea serviciilor de telefonie fixă și monopolul Romtelecom.
475. Interpelarea nr.1135B/28-10-2003
Referitor la situația unei centrale termice de pe platforma SC ISPAT Sidex Galați.
476. Interpelarea nr.1136B/28-10-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
477. Interpelarea nr.1137B/28-10-2003
Referitor la Legea 550 din 2002.
478. Interpelarea nr.1138B/28-10-2003
Referitor la Legea 550 din 2002.
479. Interpelarea nr.1139B/28-10-2003
Referitor la securitatea alimentării României cu resurse energetice primare (petrol și gaze naturale).
480. Interpelarea nr.1140B/28-10-2003
Referitor la crescătorii de animale din Călărași.
481. Interpelarea nr.1141B/28-10-2003
Referitor la eliminarea din HG 1102 din 2003 a proiectului de modernizare și reabilitare a sistemelor de încălzire urbană din jud.Timiș.
482. Interpelarea nr.1142B/28-10-2003
Referitor la problemele studenților la începutul anului universitar 2003-2004.
483. Interpelarea nr.1143B/28-10-2003
Politica Guvernului în domeniul persoanelor cu handicap, cu referire la cele din Târgu Mureș.
484. Interpelarea nr.1144B/28-10-2003
Referitor la nerespectarea programului de guvernare al Cabinetului Adrian Năstase în domeniul tineretului.
485. Interpelarea nr.1145B/28-10-2003
Referitor la programul național de măsuri tehnice și economice în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.
486. Interpelarea nr.1146B/28-10-2003
Referitor la limitarea facilităților fiscale în zonele defavorizate.
487. Interpelarea nr.1147B/28-10-2003
Referitor la achiziționarea pentru 74 de primării rurale videotelefoane, prin "grija" domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, dl.Liviu Medrea.
488. Interpelarea nr.1148B/28-10-2003
Referitor la ce măsuri înțelegeți să luați împotriva maghiarilor care au înființat un Comitet de Inițiativă pentru obținerea autonomiei administrative a Ținutului Secuiesc.
489. Interpelarea nr.1149B/28-10-2003
Referitor la articolul "Șefii PNL,PD și PSD Buzău au scos săbiile" apărut în ziarul buzoian "Expresul" din 18-19 octombrie 2003.
490. Interpelarea nr.1150B/28-10-2003
Referitor la privatizarea "ALRO" Slatina.
491. Interpelarea nr.1151B/28-10-2003
Referitor la privatizarea SC ELECTROPUTERE SA.
492. Interpelarea nr.1152B/28-10-2003
"Indolența funcționarilor MECT".
493. Interpelarea nr.1153B/28-10-2003
AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ ȘI DEFICITUL EI COMERCIAL.
494. Interpelarea nr.1154B/28-10-2003
STUDENȚII GREVIȘTI ȘI SUMBRUL LOR VIITOR.
495. Interpelarea nr.1155B/28-10-2003
Referitor la abuzurile unor primari și funcționari din administrația locală.
496. Interpelarea nr.1156B/28-10-2003
Referitor la stoparea jafului din pădurile țării.
497. Interpelarea nr.1157B/28-10-2003
Referitor la unele probleme din primăria comunei Balta Albă, jud.Buzău.
498. Interpelarea nr.1158B/29-10-2003
Stabilirea circumstanțelor decesului cetîțeanului român DURNEA GAVRIL și întocmirea corectă a actelor de deces.
499. Interpelarea nr.1159B/29-10-2003
Referitor la preconizata închidere a Fabricii de Fotosensibile din Târgu Mureș.
500. Interpelarea nr.1160B/11-11-2003
Referitor la strategia ministerului privind îmbunătățirea condițiilor pentru studenți.
501. Interpelarea nr.1161B/11-11-2003
Referitor la falimentarea și privatizarea SC Revizii, Reparații, Rame de Metrou și Instalații (R.R.R.M.I.) SA.
502. Interpelarea nr.1162B/11-11-2003
Referitor la OG 43 din 2003.
503. Interpelarea nr.1163B/11-11-2003
Referitor la dezvoltarea potențialului de cercetare.
504. Interpelarea nr.1164B/11-11-2003
Referitor la neaplicarea Legii 217 din 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie.
505. Interpelarea nr.1165B/11-11-2003
Referitor la deteriorarea condițiilor de transport CFR pe ruta București - Reșița.
506. Interpelarea nr.1166B/11-11-2003
Referitor la situația Ambulatoriului de pe lângă spitalul Caritas, Roșiori de Vede.
507. Interpelarea nr.1167B/11-11-2003
Referitor la stadiul cercetărilor în "dosarul COSTINAȘ".
508. Interpelarea nr.1168B/11-11-2003
Referitor la realizarea unui forum al forțelor politice parlamentare și civice, care să dezbată recentul Raport de țara făcut României de către Comisia Uniunii Europene și măsurile necesare pentru perioada următoare.
509. Interpelarea nr.1169B/11-11-2003
Referitor la problema amplasarii statuii zisă a "libertății" la Arad.
510. Interpelarea nr.1170B/11-11-2003
Referitor la eliminarea discriminării dintre cadrele militare trecute în rezervă după data de 10.04.2001 și cele trecute în rezervă anterior acestei date.
511. Interpelarea nr.1171B/11-11-2003
Referitor la memoriul domnului Filip Stoica Lucian din localitatea Hășdate, jud.Cluj.
512. Interpelarea nr.1172B/11-11-2003
Referitor la invitația de aderare la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.
513. Interpelarea nr.1173B/11-11-2003
Referitor la modul de soluționare a cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole pentru cetățenii români de naționalitate germană din Brașov.
514. Interpelarea nr.1174B/11-11-2003
Referitor la strategia privind profesionalizarea forțelor armate și ale MI.
515. Interpelarea nr.1175B/11-11-2003
Referitor la SIDERCA, Călărași.
516. Interpelarea nr.1176B/11-11-2003
Referitor la Legea 161 din 2003.
517. Interpelarea nr.1177B/11-11-2003
Referitor la forma actuală a Constituției.
518. Interpelarea nr.1178B/11-11-2003
Referitor la memoriul doamnei Crețu Angelica din Bistrița-Năsăud.
519. Interpelarea nr.1179B/11-11-2003
Referitor la memoriul a 15 familii din comuna Bucium, jud.Alba.
520. Interpelarea nr.1180B/11-11-2003
Referitor la egalitatea de tratament a cetățenilor români, indiferent de naționalitate.
521. Interpelarea nr.1181B/11-11-2003
Referitor la fabricile de ciment românești.
522. Interpelarea nr.1182B/11-11-2003
Referitor la situația transpunerea în viață a egalității de tratament dintre minoritățile din țara noastră și românii din afara granițelor actuale.
523. Interpelarea nr.1183B/11-11-2003
Referitor la rețineri din pensie fără a fi înștiințați pensionarii de aceste rețineri.
524. Interpelarea nr.1184B/11-11-2003
Referitor la scumpirea pâinii.
525. Interpelarea nr.1185B/11-11-2003
Referitor la unele sesizări ale locuitorilor cartierului "Ștefan" din orașul Lupeni.
526. Interpelarea nr.1186B/11-11-2003
Referitor la "descoperirea proteinelor canal pentru apă" a prof.univ.dr.Gheorghe Benga.
527. Interpelarea nr.1187B/11-11-2003
Referitor la abateri săvârșite de directorul general ing.Dorel Bîrsan Romano de la SC PETROTUB SA Roman.
528. Interpelarea nr.1188B/09-12-2003
Referitor la imprimatele tipizate oentru acordarea concediilor medicale.
529. Interpelarea nr.1189B/09-12-2003
Referitor la modul de realizare a examenului de rezidențiat.
530. Interpelarea nr.1190B/09-12-2003
Solicită informații asupra proiectelor de îmbunătățire a percepției instituțiilor euro-atlantice asupra realităților românești.
531. Interpelarea nr.1191B/09-12-2003
Referitor la situația dezastruoasă a PETROM.
532. Interpelarea nr.1192B/09-12-2003
Referitor la repuneri în drepturi asupra unor suprafețe forestiere.
533. Interpelarea nr.1193B/09-12-2003
Referitor la IAIFO Zalău.
534. Interpelarea nr.1194B/09-12-2003
Referitor la Legea 161/2003.
535. Interpelarea nr.1195B/09-12-2003
Referitor la câteva chestiuni legate de funcționarea sistemului sanitar pe plan local.
536. Interpelarea nr.1196B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Munteanu Valer din Cluj.
537. Interpelarea nr.1197B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Șerdean Ioan din Cluj.
538. Interpelarea nr.1198B/09-12-2003
Referitor la îmbunătățirea recepționării postului public de radio - Radio Reșița în zona Banatului.
539. Interpelarea nr.1199B/09-12-2003
Importurile de gaz sarin pot fi simplă activitate comercială?
540. Interpelarea nr.1200B/09-12-2003
Rezervația naturală Racoș-Brașov transformată în groapă de gunoi.
541. Interpelarea nr.1201B/09-12-2003
Siatemul sanitar Dolj "ajută" cetățeanul să decedeze...
542. Interpelarea nr.1202B/09-12-2003
De ce nu sunt alocate medicamente gratuite pentru bolnavii de diabet din județul Constanța?
543. Interpelarea nr.1203B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Onu Ilinca din Constanța.
544. Interpelarea nr.1204B/09-12-2003
Ce se întâmplă la Curtea de Apel Constanța?
545. Interpelarea nr.1205B/09-12-2003
Referitor la abuzurile și încălcările legii de care se fac vinovați prefectul și subprefectul județului Constanța.
546. Interpelarea nr.1206B/09-12-2003
Referitor la medicamentele compensate și gratuite în jud.Cluj.
547. Interpelarea nr.1207B/09-12-2003
Referitor la o oarecare Maria Vass director al Direcției pentru Protecția Copilului Covasna.
548. Interpelarea nr.1209B/09-12-2003
Referitor la politica Guvernului în vederea susținerii și încurajării atragerii de fonduri europene.
549. Interpelarea nr.1210B/09-12-2003
Referitor la obiectivele Ministerului în privința reformei justiției.
550. Interpelarea nr.1211B/09-12-2003
Referitor la situația Institutului Inimii Niculae Stăncioiu din Cluj-Napoca
551. Interpelarea nr.1212B/09-12-2003
Referitor la situația din comuna Corcova, jud.Mehedinți.
552. Interpelarea nr.1213B/09-12-2003
Referitor la modul de echivalare a diplomelor obținute în Republica Slovacă.
553. Interpelarea nr.1214B/09-12-2003
Referitor la importurile de gaze.
554. Interpelarea nr.1215B/09-12-2003
Referitor la situația pădurilor din zona Gheorghieni.
555. Interpelarea nr.1216B/09-12-2003
Referitor la problemele care există în orașul Chișineu-Criș, în privința concesionării diastribuției de gaze naturale.
556. Interpelarea nr.1217B/09-12-2003
Referitor la stadiul de implementare a programelor RICOP.
557. Interpelarea nr.1218B/09-12-2003
Ordinul nr.1842 din 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare și efectuare a transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora.
558. Interpelarea nr.1219B/09-12-2003
Referitor la emiterea OUG nr.111 din 24.10.2003 care s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor constituționale.
559. Interpelarea nr.1220B/09-12-2003
Referitor la inexistența unei hotărâri de guvern în conformitate cu art.40 din Legea 1 din 2000.
560. Interpelarea nr.1221B/09-12-2003
Referitor la discriminarea agenților economici care realizează o cifră de afaceri care depășește cu puțin valoarea de 100000 Euro.
561. Interpelarea nr.1222B/09-12-2003
Referitor la art.13 din Legea 14 din 19 ianuarie 2003.
562. Interpelarea nr.1223B/09-12-2003
Referitor la amplasarea stațiilor de telefonie mobilă în zonele locative supraaglomerate.
563. Interpelarea nr.1224B/09-12-2003
Referitor la Congresul Uniunii Poștale Universale.
564. Interpelarea nr.1225B/09-12-2003
Referitor la modul de calcul nelegal al salariilor personalului din învățământ.
565. Interpelarea nr.1226B/09-12-2003
Referitor la memoriul daomnei lector universitar Irina Ionescu Vâlceanu.
566. Interpelarea nr.1227B/09-12-2003
Referitor la problemele grave cu care se confruntă cetățenii din localitatea Lătești sat și din com Bordușeni, jud.Ialomița.
567. Interpelarea nr.1228B/09-12-2003
Referitor la abaterile primarului PSD, Ovidiu Olteanu din com.Tăureni, jud.Mureș.
568. Interpelarea nr.1229B/09-12-2003
Referitor la situația de la Colegiul Național "Al. Papiu Ilarian" din Tg.Mureș.
569. Interpelarea nr.1230B/09-12-2003
Cercetarea agricolă în România anului 2003.
570. Interpelarea nr.1231B/09-12-2003
Moda cumpărării la bucată a medicamentelor compensate și gratuite.
571. Interpelarea nr.1232B/09-12-2003
Referitor la societatea RECOROM - Dorobanți SA.
572. Interpelarea nr.1233B/09-12-2003
Referitor la art.65 și 67 din OG nr.7 din 2001 aprobată prin Legea 493 din 2002.
573. Interpelarea nr.1234B/09-12-2003
Referitor la cazul familiei Nicolae Emil și Nicolae Mara Luminița din Buzău.
574. Interpelarea nr.1235B/09-12-2003
Referitor la un număr de 71 de cetățeni ca se confruntă cu traficul greu de pe străzile Urziceni și D.Filipescu, care le tulbură liniștea și le deteriorează casele.
575. Interpelarea nr.1236B/09-12-2003
Referitor la cazarma Arad-Cetate.
576. Interpelarea nr.1237B/09-12-2003
Cum vede și cum sprijină Ministerul Sănătății prevenirea bolilor prin implementarea medicului de familie?
577. Interpelarea nr.1238B/09-12-2003
De ce nu sunt alocate medicamente gratuite pentru bolnavii de diabet din jud.Constanța.
578. Interpelarea nr.1239B/09-12-2003
Referitor la volumul "Avocatul diavolului", finanțat de Ministerul Culturii.
579. Interpelarea nr.1240B/09-12-2003
Referitor la alin 2,5 și 7 ale art.44 din Constituția României.
580. Interpelarea nr.1241B/10-12-2003
Referitor la neacordarea drepturilor salariale ale unor asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.
581. Interpelarea nr.1242B/10-12-2003
Referitor la sfidarea actelor normative în beneficiul unor minorități privilegiate.
582. Interpelarea nr.1243B/10-12-2003
Punerea în aplicare de către administrația publică locală a unui act NUL ABSOLUT.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 iulie 2024, 15:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro