Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 2004 > Interpelări

Interpelări înregistrare în anul 2004

1. Interpelarea nr.41PM/02-02-2004
Nesoluționarea favorabilă a problemei amplasarii statuii celor 13 generali maghiari la Arad.
2. Interpelarea nr.42PM/25-02-2004
Referitor la comunicatul de presă dat publicității la data de 21 februarie 2004 de către Guvernul României sub titlul "Guvernul PSD, condus de Adrian Năstase, rămâne să-și facă datoria încredințată de poporul român".
3. Interpelarea nr.43PM/01-03-2004
Referitor la cele întâmplate la Spitalul de Psihiatrie Poiana-Mare, jud.Dolj.
4. Interpelarea nr.44PM/10-03-2004
Referitor la abrogarea HG 235/20.02.2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea MApN în administrarea Min.Culturii și Cultelor, pentru Mânăstirea Sfintei Cruci - Oradea, jud.Bihor.
5. Interpelarea nr.45PM/20-10-2004
Referitor la mafia din silvicultura.
6. Interpelarea nr.1244B/10-02-2004
Referitor la reforma sistemului public de pensii.
7. Interpelarea nr.1245B/10-02-2004
În contextul negocierilor cu UE, dosarul privind Agricultura este cel mai dificil.
8. Interpelarea nr.1246B/10-02-2004
Abrogarea unor facilități acordate activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.
9. Interpelarea nr.1247B/10-02-2004
Referitor la modul cum au fost executate lucrările de reabilitare la școala cu clasele I-VIII sat Mastacăn, com.Borlești, jud.Neamț.
10. Interpelarea nr.1248B/10-02-2004
Referitor la închiderea unor centre medicale de permanență din mediul urban.
11. Interpelarea nr.1249B/10-02-2004
Referitor la încălcarea de către Guvern a moratoriului cu privire la sistarea adopțiilor internaționale.
12. Interpelarea nr.1250B/10-02-2004
Referitor la măsuri pentru neutralizarea efectelor dăunătoare ale utilizării DDT, asupra mediului și sănătății omului.
13. Interpelarea nr.1251B/10-02-2004
Referitor la situația Ambulatoriului de pe lângă Spitalul CARITAS-Roșiorii de Vede.
14. Interpelarea nr.1252B/10-02-2004
Instrucțiuni privind criteriile de autorizare a Operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, emise de Ministerul Justiției sub nr.3128/C/28.10.2003.
15. Interpelarea nr.1253B/10-02-2004
Măsuri întreprinse de Guvern pentru interzicerea fabricării în România de produse care conțin asbest, material interzis în Occident.
16. Interpelarea nr.1254B/10-02-2004
Referitor la înființarea la Cluj-Napoca, a unei școli pentru subofițeri de poliție.
17. Interpelarea nr.1255B/10-02-2004
Referitor la decesul timișoreanului Iuliu Ioanovici.
18. Interpelarea nr.1256B/10-02-2004
Referitor la gravitatea situației în care se află funcționarii publici din punct de vedere al salarizării.
19. Interpelarea nr.1257B/10-02-2004
Referitor la o creștere îngrijorătoare a infracționalității, a cazurilor de furturi, jafuri, violuri, crime, consum de droguri în mai multe județe transilvane.
20. Interpelarea nr.1258B/10-02-2004
Referitor la somarea unui număr de 793 de societăți comerciale să-și plătească datoriile către fondul unic național al asigurărilor de sănătate.
21. Interpelarea nr.1259B/10-02-2004
Referitor la liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca.
22. Interpelarea nr.1260B/10-02-2004
Referitor la un accident în urma căruia un vânător, pe nume Gheorghe Călugăr, a fost rănit prin împușcare.
23. Interpelarea nr.1261B/10-02-2004
Referitor la locuitorii cartierului Hărcana din municipiului Turda.
24. Interpelarea nr.1262B/10-02-2004
Hotărâri abuzive ale Prefecturii și Consiliului județean Arad privind diminuarea suprafeței de teren a Stațiunii de cercetare și producție pentru creșterea bovinelor rasa "Bălțată românească" - Ceala, jud.Arad.
25. Interpelarea nr.1263B/10-02-2004
Referitor la prețul de vânzare al cărților care a crescut cu 19% în urma intrării în aplicare a noului Cod Fiscal.
26. Interpelarea nr.1264B/10-02-2004
Referitor la Hotărârea 1432 din 04.12.2003, privind condițiile de admitere în învățământul superior a candidaților cetățeni români.
27. Interpelarea nr.1265B/10-02-2004
Referitor la punerea la dispoziție a unui avion de 4 locuri pentru deplasarea a 13 parlamentari din jud.Mureș.
28. Interpelarea nr.1266B/10-02-2004
Referitor la testarea națională a elevilor din clasa a VIII-a în perioada 14-18.06.2004.
29. Interpelarea nr.1267B/10-02-2004
Referitor la o problemă cu care se confruntă medicii de familie, în cadrul cabinetelor medicale arondate tribunalelor, după modelul celor din MApN și MAI.
30. Interpelarea nr.1268B/10-02-2004
Referitor la SC WISCONSIN TURNING SISTEM din Târgoviște.
31. Interpelarea nr.1269B/10-02-2004
Referitor la Adopțiile Internaționale.
32. Interpelarea nr.1270B/10-02-2004
Referitor la inițierea unei propuneri legislative de interzicere a cuvintelor "național" și "român" din titulatura unor firme privatizate.
33. Interpelarea nr.1271B/10-02-2004
Referitor la Ordonanțele care reglementează cele două tranșe anuale de indexare a salariilor bugetarilor.
34. Interpelarea nr.1272B/10-02-2004
Referitor la reeșalonările și scutirile de la plată precum și recenta privatizare a SNTR.
35. Interpelarea nr.1273B/10-02-2004
Referitor la stabilirea salariilor unor regii municipale.
36. Interpelarea nr.1274B/10-02-2004
Referitor la încălcarea Codului muncii de către unii patroni de firme care practică un comportament duplicitar față de angajați.
37. Interpelarea nr.1275B/10-02-2004
Referitor la creșterea aproape incredibilă și evident necaracteristică poporului nostru, a stărilor depresive.
38. Interpelarea nr.1276B/10-02-2004
Referitor la programul de recorelare a pensiilor.
39. Interpelarea nr.1277B/10-02-2004
Referitor la modificările din mersul trenurilor de călători.
40. Interpelarea nr.1278B/10-02-2004
Referitor la situația chiriașilor din casele naționalizate din Brașov
41. Interpelarea nr.1279B/10-02-2004
Referitor la privatizarea Societății Tutunul Românesc.
42. Interpelarea nr.1280B/10-02-2004
Referitor la acțiunile unor deputați UDMR privitor la încălcarea prevederilor art.166 indice 1 din Codul Penal.
43. Interpelarea nr.1281B/10-02-2004
Evidența paralelă pe același angajat.
44. Interpelarea nr.1282B/10-02-2004
Prejudicierea intereselor comunitare prin adoptarea de către administrația autonomă locală a unei hotărâri netemeinice.
45. Interpelarea nr.1283B/10-02-2004
Neglijențele și superficialitate manifestate în activitatea Comisiei Comunale Borod (și a celei Județene Bihor) pentru stabilirea dreptului de propietate privată asupra terenurilor.
46. Interpelarea nr.1284B/10-02-2004
Neonorarea obligațiilor administrației finanțelor publice a mun.Oradea.
47. Interpelarea nr.1285B/10-02-2004
Referitor la neplata ajutorului social pe lunile noiembrie și decembrie 2003 în comuna Chișlaz, jud.Bihor.
48. Interpelarea nr.1286B/10-02-2004
Referitor la personalul feroviar.
49. Interpelarea nr.1287B/24-02-2004
Referitor la privatizarea frauduloasă a Nitramoniei - Făgăraș.
50. Interpelarea nr.1288B/24-02-2004
Negocierea cu Uniunea Europeană în materie de justiție.
51. Interpelarea nr.1289B/24-02-2004
Situația deosebit de gravă din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți.
52. Interpelarea nr.1290B/24-02-2004
Aplicarea prevederilor Legii 319 din 2003, privind componența și condițiile de numire a Consiliului de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
53. Interpelarea nr.1291B/24-02-2004
Referitor la dreptul de proprietate al Stațiunilor de Cercetare din jud.Constanța.
54. Interpelarea nr.1292B/24-02-2004
Starea tehnică dezastruoasă a DN6 pe porțiunea Timișoara - Lugoj - Făget.
55. Interpelarea nr.1293B/24-02-2004
Referitor la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale, ANRGN.
56. Interpelarea nr.1294B/24-02-2004
Blocarea activității Primăriei Municipiului Giurgiu de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Giurgiu.
57. Interpelarea nr.1295B/24-02-2004
Incompatibilitatea unor funcționari publici din jud.Galați, care dețin funcții de conducere și în structurile unui partid politic.
58. Interpelarea nr.1296B/24-02-2004
Centrul istoric al Sibiului - S.O.S.!
59. Interpelarea nr.1297B/24-02-2004
Mânăstirea Neamț, cea mai veche așezare monahală, căzută în nepăsare.
60. Interpelarea nr.1298B/24-02-2004
Referitor la necesitatea suplimentării numărului de angajați în Administrația Publică Cluj.
61. Interpelarea nr.1299B/24-02-2004
Referitor la incompatibilitatea unor persoane ce dețin demnități publice în mun.Cluj-Napoca și județul.
62. Interpelarea nr.1300B/24-02-2004
Colaborarea cu organizațiile agricole neguvernamentale și cu cele interprofesionale.
63. Interpelarea nr.1301B/24-02-2004
Referitor la situația prof.Bursuc Alina Mihaela, din com.Zănești, jud.Neamț.
64. Interpelarea nr.1302B/24-02-2004
Marginalizarea Filarmonicilor de stat.
65. Interpelarea nr.1303B/24-02-2004
Solicită lista nominală a directorilor care s-au făcut vinovați de fapte ce intră sub incidența codului penal.
66. Interpelarea nr.1304B/24-02-2004
Care este politica guvernului pentru dezvoltarea activității IMM-urilor.
67. Interpelarea nr.1305B/24-02-2004
Acțiunea de reabilitare a criminalului de război Wass Albert.
68. Interpelarea nr.1306B/24-02-2004
Aplicarea Ordinului nr.117/2002.
69. Interpelarea nr.1307B/24-02-2004
Referitor la Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare care se pregătește să încheie un acord cu firma israeliană Netafim pentru cumpărarea de echipamente pentru irigații.
70. Interpelarea nr.1308B/24-02-2004
Referitor la Proiectul Phare de înfrățire instituțională România-Spania în domeniul Ocupare și politici sociale; Egalitatea de șanse între femei și bărbați 2003-2005.
71. Interpelarea nr.1309B/24-02-2004
Neachitarea sarcinilor de serviciu de către CNAS pentru a anunța public persoanele care nu si-au achitat contribuția la FASS.
72. Interpelarea nr.1310B/24-02-2004
Încălcarea legii anticorupție 161/2003 de către CNAS.
73. Interpelarea nr.1311B/24-02-2004
Referitor la un memoriu din partea membrilor "Asociației Utilizatorilor Apei de Irigat" Coșereni din Ialomița.
74. Interpelarea nr.1312B/24-02-2004
Referitor la Rafinăria "Steaua Română".
75. Interpelarea nr.1313B/24-02-2004
Perspective sumbre pentru învățământul superior.
76. Interpelarea nr.1314B/24-02-2004
Agricultura entuziastă.
77. Interpelarea nr.1315B/24-02-2004
Se solicită trecerea în proprietatea Ocolului Telciu, a cabanelor și drumurilor care se află pe terenul acestui ocol, pentru a putea fi întreținute și utilizate în mod rațional și eficient.
78. Interpelarea nr.1316B/24-02-2004
Referitor la criza de sânge din spitale.
79. Interpelarea nr.1317B/24-02-2004
Referitor la birocrația excesivă impusă de Ministerul Finanțelor, sursă de nemulțumiri pentru agenții economici din jud.Timiș.
80. Interpelarea nr.1318B/24-02-2004
Referitor la reabilitarea lui Vass Albert.
81. Interpelarea nr.1319B/24-02-2004
Referitor la art.1 litera "c" din Legea 189/2000.
82. Interpelarea nr.1320B/24-02-2004
Referitor la cazul primarului comunei Boldu, jud.Buzău, dl.Mărgărit Marian.
83. Interpelarea nr.1321B/24-02-2004
Referitor la abuzuri și neglijențe ale unor primari din jud.Buzău.
84. Interpelarea nr.1322B/24-02-2004
Referitor la atribuirea în administrarea ocolului silvic comunal a fondului cinegetic aflat pe suprafața gospodărită de Ocolul Telciu, jud.Bistrița-Năsăud.
85. Interpelarea nr.1323B/24-02-2004
Referitor la înființarea numeroaselor unități private de învățământ.
86. Interpelarea nr.1324B/24-02-2004
Referitor la amenajarea și dotarea dispensarului din com.Dumitrița, jud.Bistrița-Năsăud.
87. Interpelarea nr.1325B/24-02-2004
Referitor la comportamentul elevilor din școli.
88. Interpelarea nr.1326B/24-02-2004
Verificarea modului în care Consiliul Județean Iași a încheiat contractul de colaborare 2418/15.05.2000 și actele adiționale nr.1 și 2 cu "SC Delta Asim", respectiv acordarea folosinței unei suprafețe de teren și a unei construcții în mun.Iași.
89. Interpelarea nr.1327B/24-02-2004
Referitor la acțiuni de reabilitare a criminalului de război Wass Albert.
90. Interpelarea nr.1328B/25-02-2004
Referitor la SC "Delta Asim", "Euro Media Invest", "Double C M E N PRODESSIGNPRINT", "DECVATOM".
91. Interpelarea nr.1329B/25-02-2004
Referitor la memoriile depuse de doamna Zelenac Smaranda și domnul Haec Tiberiu din com.Criscior, jud.Hunedoara.
92. Interpelarea nr.1330B/25-02-2004
Referitor la obstrucționarea întâlnirilor, ca parlamentar, cu cetățenii de către președintele PSD din jud.Gorj.
93. Interpelarea nr.1331B/25-02-2004
Referitor la SC RECOROM Dorobanți SA.
94. Interpelarea nr.1332B/23-03-2004
Care este politica Guvernului în ceea ce privește fiscalitatea pentru persoanele fizice și persoane juridice.
95. Interpelarea nr.1333B/23-03-2004
Referitor la cele 2500 de sesizări care formau cazul "vilelor polițiștilor".
96. Interpelarea nr.1334B/23-03-2004
Referitor la crearea Oficiului de Servicii pentru Biblioteci.
97. Interpelarea nr.1335B/23-03-2004
Referitor la memoriul domnului Nicolae Vasile, director general al SC TRANSPORTURI GRELE AGABARITICE SA, cu sediul în Cluj-Napoca.
98. Interpelarea nr.1336B/23-03-2004
Referitor la OUG 942/2000.
99. Interpelarea nr.1337B/23-03-2004
Referitor la art.5 din OUG 31/2002, care se interzice promovarea persoanelor vinovate de infracțiuni contra păcii și omenirii.
100. Interpelarea nr.1338B/23-03-2004
Referitor la stadiul tehnologiei informației.
101. Interpelarea nr.1339B/23-03-2004
Referitor la sistemul electronic de atribuire a autorizațiilor de transport internațional de marfă.
102. Interpelarea nr.1340B/23-03-2004
"Când în balanța hotărîrilor ce se dau, intervin interese partizane, mai putem vorbi de justiție?"
103. Interpelarea nr.1341B/23-03-2004
Derularea Programului SAPARD în România.
104. Interpelarea nr.1342B/23-03-2004
Modul de distribuire a subvențiilor acordate producătorilor agricoli în comuna Milișăuți, jud.Suceava.
105. Interpelarea nr.1343B/23-03-2004
Situațiile de conflict de interese ale membrilor conducerii Agenției Naționale a Medicamentului și ai Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului.
106. Interpelarea nr.1344B/23-03-2004
Referitor la memoriul domnului Alexa Horj, primar al comunei Moisei, jud.Maramureș.
107. Interpelarea nr.1345B/23-03-2004
Referitor la elaborarea cărții de identificare a unităților școlare.
108. Interpelarea nr.1346B/23-03-2004
Situația mediatică din Municipiul Piatra Neamț, finanțată sau cofinanțată din bugetul Ministerului.
109. Interpelarea nr.1347B/23-03-2004
Situația dramatică privind acordarea medicamentelor compensate și gratuite în jud.Teleorman.
110. Interpelarea nr.1348B/23-03-2004
Craiova sufocată de munți de gunoaie, mizerie și infecție.
111. Interpelarea nr.1349B/23-03-2004
Uzina de Reparații Motru falimentată de firme căpușă.
112. Interpelarea nr.1350B/23-03-2004
Referitor la prețul de vânzare al cărților care a crescut cu 9%(TVA), în urma intrării în aplicare a noului Cod Fiscal.
113. Interpelarea nr.1351B/23-03-2004
Referitor la societățile românești și mixte, în străinătate, concesionate pe 90 de ani și dotate cu active corespunzătoare.
114. Interpelarea nr.1352B/23-03-2004
Referitor la instalarea statuii celor 13 generali habsburgi la Arad.
115. Interpelarea nr.1353B/23-03-2004
Referitor la declarația dvs.din 6 octombrie 1999, apărută în Adevărul de Cluj, nr.2706/1999, prin care ați declarat că reamplasarea celor "3generali" din Arad constituie un "vis al iredentismului maghiar".
116. Interpelarea nr.1354B/23-03-2004
Implicațiile desființării secției de medicină internă de la Spitalul Municipal Galați privind starea de sănătate a populației din municipiu și desfășurarea actului medical în condiții legale.
117. Interpelarea nr.1355B/23-03-2004
Încălcări flagrante ale legii privind desfășurarea alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere în cadrul UNIVERSITĂȚII "DUNĂREA DE JOS" din Galați.
118. Interpelarea nr.1356B/23-03-2004
Referitor la o organizație fascistă maghiară denumită Karpatok Nep (Poporul Carpaților).
119. Interpelarea nr.1357B/23-03-2004
Referitor la încălcarea Legii 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, Capitolul V, Contravenții și infracțiuni.
120. Interpelarea nr.1358B/23-03-2004
Referitor la sediul "Societății Muzeului Ardelean", imobil al cărui fișă de carte funciară a dispărut fără urmă.
121. Interpelarea nr.1359B/23-03-2004
Referitor la introducerea unei materii de studiu aparte privind protecție, respectiv evitarea poluării mediului.
122. Interpelarea nr.1360B/23-03-2004
Referitor la SC Termoelectrica SA SE Paroșeni.
123. Interpelarea nr.1361B/23-03-2004
Referitor la suspendarea circulației feroviare pe traseele Sîntana - Brad, Ineu - Cermei, Arad - Grăniceri, Arad - Periam, jud.Arad.
124. Interpelarea nr.1362B/23-03-2004
Aplicarea prevederilor Legii 128/1997, a HG 281/1993, a OUG 8/2000 și OUG 123/2003 cu privire la salarizarea personalului din învățământ.
125. Interpelarea nr.1363B/23-03-2004
Referitor la sesizarea făcută de domnul Grigore Nicolae Marin, consilier local al comunei Turnu Roșu.
126. Interpelarea nr.1364B/23-03-2004
Ce va aduce nou pentru clienți anul 2004 privin piața liberalizată de comunicații.
127. Interpelarea nr.1365B/23-03-2004
Referitor la securitatea în mediul electronic.
128. Interpelarea nr.1366B/23-03-2004
Ordinea și securitatea publică.
129. Interpelarea nr.1367B/23-03-2004
Taxa radio-tv.
130. Interpelarea nr.1368B/23-03-2004
Referitor la oprirea circulației trenurilor pe linia Ilva Mică - Rodna Veche.
131. Interpelarea nr.1369B/23-03-2004
"Programul de pietruire a drumurilor comunale de pământ", aprobat prin HG 577/1997 - folosit în interes personal de baronii locali ai PSD, în detrimentul interesului general.
132. Interpelarea nr.1370B/23-03-2004
Aplicarea Legii 9/1998.
133. Interpelarea nr.1371B/23-03-2004
Referitor la lucruri aberante ce se petrec în unitățile sanitare din mun.Cluj-Napoca.
134. Interpelarea nr.1372B/23-03-2004
Referitor la PRODITERM - Bistrița.
135. Interpelarea nr.1373B/23-03-2004
Referitor la tergiversarea numirii pe locurile vacante a 2 consilieri locali.
136. Interpelarea nr.1374B/23-03-2004
Referitor la directorul Apostol Valentin și SNIF.
137. Interpelarea nr.1375B/23-03-2004
Strângerea ilegală de cotizații de partid.
138. Interpelarea nr.1376B/23-03-2004
Referitor la memoriul domnului Ștefu A.Ion din orașul Nehoiu, jud.Buzău.
139. Interpelarea nr.1377B/23-03-2004
Programul "Pentru liniștea localităților rurale".
140. Interpelarea nr.1378B/23-03-2004
Referitor la cazul familiei Guță Alexandru și Gheorghița din Pitești.
141. Interpelarea nr.1379B/23-03-2004
Referitor la unele erori medicale grave.
142. Interpelarea nr.1380B/23-03-2004
Referitor la neglijențe și abuzuri ale primarului comunei Țintești, jud.Buzău, Petre Cozma.
143. Interpelarea nr.1381B/23-03-2004
Referitor la plângeri împotriva unor reprezentanți ai administrației publice locale.
144. Interpelarea nr.1382B/23-03-2004
Referitor la memoriul studentei Sicoe Ramona Maria, domiciliată în Abrud, jud.Alba.
145. Interpelarea nr.1383B/23-03-2004
Referitor la memoriul doamnei Bădău Eofimia din jud.Alba.
146. Interpelarea nr.1384B/23-03-2004
Referitor la memoriul unui număr de 365 de persoane navetiști care circulă pe ruta Blaj-Târnăveni-Praid.
147. Interpelarea nr.1385B/23-03-2004
Referitor la închidere-închiriere liniilor ferate Ilva Mică - Rodna Veche și Bistrița - Bistrița Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.
148. Interpelarea nr.1386B/23-03-2004
Datoriile posturilor de radio și de televiziune și a presei scrise către Bugetul de stat.
149. Interpelarea nr.1387B/23-03-2004
Bolile spitalelor românești.
150. Interpelarea nr.1388B/23-03-2004
Armata română între agonie și extaz.
151. Interpelarea nr.1389B/23-03-2004
Referitor la Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA.
152. Interpelarea nr.1390B/23-03-2004
Repartizarea pe criterii politice a sumelor de bani defalcate de la bugetul de stat afectate pentru protecția socială.
153. Interpelarea nr.1391B/23-03-2004
Referitor la modul defectuos în care funcționează sistemul sanitar.
154. Interpelarea nr.1392B/24-03-2004
Referitor la art.32, alin.4, din Constituția României 2003, care prevede "învățământul de stat este gratuit potrivit legii".
155. Interpelarea nr.1393B/24-03-2004
Referitor la evacuările din locuințe ale chiriașilor, care au fost în proprietatea statului înainte de 1989.
156. Interpelarea nr.1394B/25-03-2004
Despre titulari și incompatibilități în funcțiile de conducere în instituțiile de învățământ superior.
157. Interpelarea nr.1395B/06-04-2004
Examenele și acceptarea rezultatelor.
158. Interpelarea nr.1396B/06-04-2004
REFORMA ÎN JUSTIȚIE - O FATA MORGANA
159. Interpelarea nr.1397B/06-04-2004
Încălcări grave ale normelor legale în cazul celor 8,3 kg bijuterii din aur confiscate de Poliția Municipiului Timișoara.
160. Interpelarea nr.1398B/06-04-2004
Referitor la Decretul Lege 118/1990 prin care se acordă o serie de drepturi unor persoane persecutate din motive politice.
161. Interpelarea nr.1399B/06-04-2004
Referitor la mun.Zalău care nu are legătură CFR directă cu Bucureștiul.
162. Interpelarea nr.1400B/06-04-2004
Referitor la Legea 50/1991, modificată și completată prin Legea 453/2001.
163. Interpelarea nr.1401B/06-04-2004
Referitor la lipsa de spații destinate procesului instructiv-educativ din mun.Cluj-Napoca.
164. Interpelarea nr.1402B/06-04-2004
Referitor la primarii PSD care împreună cu autoritățile publice împiedică organizarea de întâlniri cu electoratul.
165. Interpelarea nr.1403B/06-04-2004
Desfășurarea lucrărilor de consolidare a școlii cu clasele V-VIII din comuna Coroieni, jud.Maramureș.
166. Interpelarea nr.1404B/06-04-2004
Desfășurarea lucrărilor de consolidare a școlii cu clasele V-VIII din com.Coroieni, jud.Maramureș.
167. Interpelarea nr.1405B/06-04-2004
Referitor la furtuni declanșate în zona Sinaia - Comarnic.
168. Interpelarea nr.1406B/06-04-2004
Actualizarea recompenselor pentru donatorii de sânge.
169. Interpelarea nr.1407B/06-04-2004
Referitor la asigurarea de locuințe pentru generația tânără prin ANL.
170. Interpelarea nr.1408B/06-04-2004
Referitor la Primăria Constanța și Regia RATC de transport în comun în proces de revendicare pentru suprafața de 7,8 ha care reprezintă terenul aferent construcțiilor de hale de reparații și întreținere precum și platforme de parcare.
171. Interpelarea nr.1409B/06-04-2004
Problema cadrelor militare în rezervă ăn perioada ianuarie 2000 - august 2000 în cadrul procesului de restructurare a armatei.
172. Interpelarea nr.1410B/06-04-2004
Referitor la modul abuziv și ilegal în care s-a desfășurat și organizat licitația privind vânzarea, de către Consiliul județean Cluj, a imobolului din str.Cuza Vodă 1 din Cluj-Napoca.
173. Interpelarea nr.1411B/06-04-2004
Programul orientativ privind dezvoltarea economică și socială a jud.Călărași pe anul 2004.
174. Interpelarea nr.1412B/06-04-2004
Sustragerea instituțiilor publice de la obligația de a suporta despăgubirile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sub acoperirea OG 22/2002.
175. Interpelarea nr.1413B/06-04-2004
Referitor la acțiuni de intimidare și amenințare pentru fapte inexistente.
176. Interpelarea nr.1414B/06-04-2004
Referitor la SC BIOSIN SA.
177. Interpelarea nr.1415B/06-04-2004
Înmulțirea dramatică a cazurilor de tuberculoză.
178. Interpelarea nr.1416B/06-04-2004
care este politica ministerului pe care-l conduceți în ceea ce privește lupta împotriva corupției.
179. Interpelarea nr.1417B/06-04-2004
Referitor la situația tinerilor militari din Covasna și Harghita care nu știau un cuvânt românește.
180. Interpelarea nr.1418B/06-04-2004
Referitor la memoriul domnului Manea Alexandru din co.Mânzălești, jud.Buzău.
181. Interpelarea nr.1419B/06-04-2004
Referitor la o anchetă asupra activității doamnei Ana Marchiș, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Bacău.
182. Interpelarea nr.1420B/06-04-2004
Referitor la comemorarea lui Ștefan cel Mare.
183. Interpelarea nr.1421B/06-04-2004
Referitor la memoriul unor cetățeni din Timișoara, str.Muzicescu nr.6.
184. Interpelarea nr.1422B/06-04-2004
Referitor la situația dificilă în care se află absolvenții Universității de Medicină din Timișoara.
185. Interpelarea nr.1423B/06-04-2004
Referitor la plângeri din partea unor cetățeni privind neacordarea de către primari a drepturilor legale prevăzute de Legea 416/2001.
186. Interpelarea nr.1424B/06-04-2004
Referitor la organizarea licitațiilor și desemnarea câștigătorilor care se face sub directa îndrumare a doamnei ing.Apostol Cecilia, nimeni alta decât soția directorului general al SNIF.
187. Interpelarea nr.1425B/06-04-2004
Elaborarea normelor metodologice pentru Legea 290/2003.
188. Interpelarea nr.1426B/06-04-2004
Referitor la subvențiile acordate de la bugetul de stat.
189. Interpelarea nr.1427B/06-04-2004
Ignorarea unor hotărâri ale Consiliului Local Sânnicolaul Mare, jud.Timiș.
190. Interpelarea nr.1428B/06-04-2004
Referitor la un grup de ofițeri în rezervă.
191. Interpelarea nr.1429B/06-04-2004
Referitor la situația a 15 familii domiciliate în str.Măgurii din mun.Mediaș.
192. Interpelarea nr.1430B/06-04-2004
Referitor la un amendament la ordonanța 102/2001.
193. Interpelarea nr.1431B/06-04-2004
Subvențiile la produsele animaliere.
194. Interpelarea nr.1432B/06-04-2004
Referitor la Palatul Copiilor și Cluburile acestora, din Buzău.
195. Interpelarea nr.1433B/06-04-2004
Referitor la memoriul domnului Cristache Valentin din orașul Nehoiu, jud.Buzău.
196. Interpelarea nr.1434B/06-04-2004
Referitor la insecuritatea cetățeanului în municipiul București.
197. Interpelarea nr.1435B/06-04-2004
Referitor la nemulțumiri privind alegerile de Consilii profesorale și de Senate Universitare.
198. Interpelarea nr.1436B/27-04-2004
Munca la negru continuă să existe.
199. Interpelarea nr.1437B/27-04-2004
Referitor la sistermul de sănătate din România care suferă de multe neajunsuri.
200. Interpelarea nr.1438B/27-04-2004
Referitor la munca la negru.
201. Interpelarea nr.1439B/27-04-2004
Referitor la memoriul doamnei Munteanu Alexandrina din Sighișoara.
202. Interpelarea nr.1440B/27-04-2004
Referitor la HG 514/07.04.2004.
203. Interpelarea nr.1441B/27-04-2004
Proiectul de lege privind despăgubirile, inițiat de către Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii 10/2001, nu prevede despăgubiri pentru foștii acționari ai societăților comerciale naționalizate.
204. Interpelarea nr.1442B/27-04-2004
Referitor la intenția Consiliului Județean Buzău de a muta Școala Specială nr.1 din mun.Buzău din actualul sediu de pe strada Al.Marghiloman în fostul sediu al Liceului CFR de pe strada Horticolei.
205. Interpelarea nr.1443B/27-04-2004
Referitor la memoriul familiei Voica Dumitra din Buzău.
206. Interpelarea nr.1444B/27-04-2004
Referitor la memoriul familiei Voica din Buzău.
207. Interpelarea nr.1445B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Laszlo Mihail din Tg.Mureș.
208. Interpelarea nr.1446B/27-04-2004
Referitor la Legea 38 din 20.01.2003.
209. Interpelarea nr.1447B/27-04-2004
Referitor la situația domnului Ismail Redivan din Constanța.
210. Interpelarea nr.1448B/27-04-2004
Referitor la un caz de violență domestică instrumentat defectuos de către Inspectoratul de Poliție al județului Timiș.
211. Interpelarea nr.1449B/27-04-2004
Datoriile posturilor de radio și de televiziune și a presei scrise către Bugetul de stat.
212. Interpelarea nr.1450B/27-04-2004
Referitor la tăierile masive de copaci protejați din Pădurea Bolovani, jud.Dâmbovița.
213. Interpelarea nr.1451B/27-04-2004
Lipsa normelor metodologice de aplicare a Legii 290/2003.
214. Interpelarea nr.1452B/27-04-2004
Revenire la interpelarea privind incompatibilitatea unor funcționari publici din jud.Galați.
215. Interpelarea nr.1453B/27-04-2004
Privatizările mamuților industriali au ca final fericit, vânzarea acestora de către noii proprietari ca fier vechi.
216. Interpelarea nr.1454B/27-04-2004
Singura sursă de venit a locuitorilor cartierului craiovean - Popoveni este legată de existența unui izlaz.
217. Interpelarea nr.1455B/27-04-2004
Referitor la profesoara ce a fost violată la Constanța.
218. Interpelarea nr.1456B/27-04-2004
Care este politica Guvernului în ceea ce privește asigurarea sprijinului pentru irigarea suprafețelor agricole.
219. Interpelarea nr.1457B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Popa Vasile din com.Ciucea nr.81, jud.Cluj.
220. Interpelarea nr.1458B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Balazs Lajos Antal din Cluj-Napoca.
221. Interpelarea nr.1459B/27-04-2004
Referitor la memoriul doamnei Safta Ana din Cluj-Napoca.
222. Interpelarea nr.1460B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Ceratozi Hiseni Sami din Gherla.
223. Interpelarea nr.1461B/27-04-2004
Fondurile europene între destinație și destinatari.
224. Interpelarea nr.1462B/27-04-2004
Referitor la adoptarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003, modificată și completată prin Legea 605/2003.
225. Interpelarea nr.1463B/27-04-2004
Situația spitalului din Oțelul Roșu.
226. Interpelarea nr.1464B/27-04-2004
Referitor la circa 767 persoane din com.Felnac, jud.Arad ce urmau să fie împroprietărite conform Legii 1/2000.
227. Interpelarea nr.1465B/28-04-2004
Incompatibilitatea magistraților cu funcții de conducere în instituțiile de învățământ superior dacă nu au funcția de bază și cartea de muncă la universități.
228. Interpelarea nr.1466B/18-05-2004
Care este politica Guvernului pentru aplicarea legislației aprobate de Parlamentul României.
229. Interpelarea nr.1467B/18-05-2004
Referitor la faptele comise de doamna magistrat Ana Maria Mangata și schimbarea din funcția de Președinte al Biroului Electoral al Circumscripției Județene Neamț.
230. Interpelarea nr.1468B/18-05-2004
Referitor la MTCT de a face demersurile necesare în vederea semnării unor acorduri pentru recunoașterea permiselor de șofer profesionist, românești, în Spania.
231. Interpelarea nr.1469B/18-05-2004
Referitor la situația Fabricii de Scule și Matrițe FSM - ARO SA Câmpulung Muscel.
232. Interpelarea nr.1470B/18-05-2004
Ilegalități săvârșite la SC ORSER SA în perioada post-privatizare.
233. Interpelarea nr.1471B/18-05-2004
Cun este posibil, ca unui cetățean - deputat, să i se interzică dreptul fundamental constituțional de a alege și a fi ales?
234. Interpelarea nr.1472B/18-05-2004
Revenire la răspunsul nr.1607/2004 din 27.04.2004.
235. Interpelarea nr.1473B/18-05-2004
Focarul poluant de la porțile Dunării.
236. Interpelarea nr.1474B/18-05-2004
Referitor la minele din bazinul carbonifer Comănești, jud.Bacău.
237. Interpelarea nr.1475B/18-05-2004
Referitor la memoriul familiei David din mun.Călărași.
238. Interpelarea nr.1476B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Harhoiu Mariane, domiciliată în Sibiu.
239. Interpelarea nr.1477B/18-05-2004
Referitor la memoriul domnului Nistor Aurel din Sibiu.
240. Interpelarea nr.1478B/18-05-2004
Referitor la sensul giratoriu situat pe DN1, la intersecția cu localitatea Șelimbăr, considerat drept "Capcana morții".
241. Interpelarea nr.1479B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Stencu Niculina din Sibiu.
242. Interpelarea nr.1480B/18-05-2004
Referitor la gravele probleme cu care se confruntă locuitorii cartierului Ștefan din mun.Lupeni, jud.Hunedoara.
243. Interpelarea nr.1481B/18-05-2004
Explozia importurilor de produse agroalimentare în România.
244. Interpelarea nr.1482B/18-05-2004
Sistemul îngrijirilor la domiciliu - între necesitate și realitate.
245. Interpelarea nr.1483B/18-05-2004
Tratament preferențial pentru funcționarii publici.
246. Interpelarea nr.1484B/18-05-2004
Referitor la prevederile art.50 lit.(e) din Codul muncii.
247. Interpelarea nr.1485B/18-05-2004
Referitor la SC Balneoclimaterica Sovata.
248. Interpelarea nr.1486B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Popa Florea din Sighișoara.
249. Interpelarea nr.1487B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Deak Silvia din com.Palatca, jud.Cluj.
250. Interpelarea nr.1488B/18-05-2004
Referitor la domnii Ioan Rus și Mircea Geoană.
251. Interpelarea nr.1489B/18-05-2004
Referitor la locuitorii din mediul rural din jud.Cluj, care în ciuda muncii prestate ca membri ai fostelor CAP-uri, nu beneficiază de pensii.
252. Interpelarea nr.1490B/18-05-2004
Referitor la încălcările legii și sfidarea cetățenilor de către primarul comunei Vad, jud.Cluj.
253. Interpelarea nr.1491B/01-06-2004
Referitor la modul în care a fost aplicat actul de justiție în cazul a 10 societăți comerciale din mun.Baia Mare în litigiu cu SC BROADHURST INVESTMENT LTD.
254. Interpelarea nr.1492B/01-06-2004
Referitor la răspunsul la interpelarea nr.1448B din 27.04.2004.
255. Interpelarea nr.1493B/01-06-2004
Verificara unui posibil abuz în cazul d-nei Grivei Ana, cadru didactic în comuna Iablanița, jud.Caraș-Severin.
256. Interpelarea nr.1494B/01-06-2004
Referitor la dl.Ion Rotaru candidat la primăria mun.Piatra Neamț.
257. Interpelarea nr.1495B/01-06-2004
Referitor la acapararea sursei de apă potabilă dulce - "7 izvoare"- Scopoasa, jud.Dâmbovița de către SC RAMPROD SRL Brănești în folosul acesteia și în același timp în detrimentul locuitorilor din orașele Fieni, Pucioasa și Târgoviște.
258. Interpelarea nr.1496B/01-06-2004
Referitor la salariații și pensionarii CFR.
259. Interpelarea nr.1497B/01-06-2004
Referitor la cele 5 Fonduri ale Proprietății Private transformate ulterior în Societăți de Investiții Financiare.
260. Interpelarea nr.1498B/01-06-2004
Referitor la activitatea de televiziune prin cablu în mun.Timișoara.
261. Interpelarea nr.1499B/01-06-2004
Referitor la situația în care se află următorii deținuți din Penitenciarul Timișoara; Ișfan Gheorghe, Ișfan Antonie, Forea Petru, Ișfan Radu, Slaina Nicholas Nick și Niță Gheorghe.
262. Interpelarea nr.1500B/01-06-2004
Corectarea sumei repartizate ju.Timiș prin HG 514/7.04.2004.
263. Interpelarea nr.1501B/01-06-2004
Referitor la presiuni din partea Autorității Rutiere Române asupra taximetriștilor în vederea transformării lor în agenți electorali pentru PSD.
264. Interpelarea nr.1502B/01-06-2004
Referitor la situația juridică a unor imobile cu destinație de locuințe trecute în proprietatea statului.
265. Interpelarea nr.1503B/01-06-2004
Referitor la art.61 alin.6 din Legea 128/1997.
266. Interpelarea nr.1504B/01-06-2004
Reglementarea formării inițiale a asistenților generaliști (nursing) și a asistenților de obstretică (moașe).
267. Interpelarea nr.1505B/01-06-2004
Referitor la București - un oraș în care se circulă cu mare dificultate.
268. Interpelarea nr.1506B/01-06-2004
Referitor la prelungirea timpului de verificare al pașapoartelor.
269. Interpelarea nr.1507B/01-06-2004
Medicina rurală la granița dintre realitate și promisiuni electorale.
270. Interpelarea nr.1508B/01-06-2004
Industria Lohn-ului se îndreaptă spre faliment.
271. Interpelarea nr.1509B/01-06-2004
Referitor la Școala Specială nr.1 din Buzău.
272. Interpelarea nr.1510B/01-06-2004
Referitor la memoriul domnului Panait Nicolai din mun.Buzău.
273. Interpelarea nr.1511B/01-06-2004
Referitor la membri PSD din teritoriu care fac campanie electorală uzând de logistica Guvernului.
274. Interpelarea nr.1512B/01-06-2004
Referitor la privatizarea Uzinei Metalurgice Călan.
275. Interpelarea nr.1513B/02-06-2004
Referitor la agresarea copilului și a mea de doi indivizi aflați într-o mașină cu însemnele firmei de pază "BRONEC".
276. Interpelarea nr.1514B/22-06-2004
Protecția copilului.
277. Interpelarea nr.1515B/22-06-2004
Cui lăsați sectorul privat?
278. Interpelarea nr.1516B/22-06-2004
Negocieri energetice în favoarea altora.
279. Interpelarea nr.1517B/22-06-2004
Coșul minim ascuns de privirile curioșilor.
280. Interpelarea nr.1518B/22-06-2004
Referitor la îmbunătățirea situației pensionarilor.
281. Interpelarea nr.1519B/22-06-2004
Referitor la depozitul de deșeuri menajere al municipiului Satu-Mare.
282. Interpelarea nr.1520B/22-06-2004
Referitor la memoriul doamnei Nicolae Mara-Luminița din mun.Buzău.
283. Interpelarea nr.1521B/22-06-2004
Referitor la numeroasele abuzuri la care se pretează primarii unor comune din județul Buzău.
284. Interpelarea nr.1522B/22-06-2004
Referitor la accidentul feroviar din jud.Teleorman.
285. Interpelarea nr.1523B/22-06-2004
Referitor la memoriul domnului Arsinte Feldrihan din com.Dumitrița, sat Budacu de Sus, jud.Bistrița-Năsăud.
286. Interpelarea nr.1524B/22-06-2004
Referitor la 80 de foști proprietari de păduri din loc.Nires, com.Mica, jud.Cluj, care doresc restituirea fostelor proprietăți forestiere naționalizate în 1948.
287. Interpelarea nr.1525B/22-06-2004
Texele judiciare și de timbru pe care justițiabilii români sunt datori a le achita pentru covârșitoare majoritate a serviciilor prestate de instanțele de judecată.
288. Interpelarea nr.1526B/22-06-2004
Referitor la facilități pentru elevi, provenind din familii sărace și foarte sărace, pe perioada vacanței de vară.
289. Interpelarea nr.1527B/22-06-2004
Referitor la 68 de magistrați clujeni care își exprimă nemulțumirea față de actuala salarizare și față de faptul că nu beneficiază de reglementările OG 24/2004.
290. Interpelarea nr.1528B/22-06-2004
Referitor la cazurile pensionarilor CAP din satul Cetan, com.Vad, jud.Cluj.
291. Interpelarea nr.1529B/22-06-2004
Referitor la faptele de natură penală săvârșite de doamna prof.Dan Maria, director coordonator al școlii generale din localitatea Palatca.
292. Interpelarea nr.1530B/22-06-2004
Referitor la cetățenii din mai multe localități din jud.Cluj, care se confruntă cu dificultăți în obținerea lemnelor necesare pentru prepararea hranei și pentru încălzire.
293. Interpelarea nr.1531B/22-06-2004
Care este politica Guvernului în ceea ce privește plata la timp și în cuantumul prevăzut de lege a venitului minim garantat.
294. Interpelarea nr.1532B/22-06-2004
Referitor la noua clădire a Spitalului Municipal din Timișoara, construcție începută în anul 1994, dar abandonată după trei ani, în stadiul de structură de rezistență cu șase nivele.
295. Interpelarea nr.1533B/07-09-2004
Referitor la memoriul domnului Daroși Deneș din loc.Sărata, jud.Bistrița Năsăud.
296. Interpelarea nr.1534B/07-09-2004
Fonduri pentru Filarmonica "OLTENIA".
297. Interpelarea nr.1535B/07-09-2004
Referitor la Ordonanța 214/1999.
298. Interpelarea nr.1536B/07-09-2004
Referitor la stadiul negocierilor româno-maghiare privind situația bunurilor Fundației Gojdu.
299. Interpelarea nr.1537B/07-09-2004
Obiectii la intrebarile 2148A/2004; 2166A/2004; si 2167A/2004.
300. Interpelarea nr.1538B/07-09-2004
Referitor la Scoala Generala din Palatca.
301. Interpelarea nr.1539B/07-09-2004
Care sunt politicile guvernamentale de utilizare eficienta a bunului public si rezultatele aplicarii acestora.
302. Interpelarea nr.1540B/07-09-2004
Stergerea de datorii - promisiune electorala sau eficienta economica.
303. Interpelarea nr.1541B/07-09-2004
Turismul Romanesc incotro?
304. Interpelarea nr.1542B/07-09-2004
Referitor la Legea 44/1990.
305. Interpelarea nr.1543B/07-09-2004
Referitor la intretinerea de la Amenajarea Hidroenergetica Rastolita, jud.Mures.
306. Interpelarea nr.1544B/07-09-2004
Referitor la absolventii sectiei maghiare a Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures.
307. Interpelarea nr.1545B/07-09-2004
Referitor la darea in folosinta a pasajului CFR de legatura Peris - Petelea, situat pe drumul National Tg.Mures-Reghin.
308. Interpelarea nr.1546B/07-09-2004
Referitor la sloganuri antisemite si desenate insemne fasciste pe zidul imprejmuitor al cimitirului evreiesc din com.Camarasu, jud.Cluj.
309. Interpelarea nr.1547B/07-09-2004
Referitor la situatia dezastruoasa in care se gasesc ceea ce cindva s-au numit "Uzinele Metalurgice Calan".
310. Interpelarea nr.1548B/07-09-2004
Referitor la incheierea Programului de recorelare a pensiilor, prevazut de HG nr.1315/2001.
311. Interpelarea nr.1549B/07-09-2004
Referitor la inchederea minelor, restringerile de personal si somajul in Valea Jiului.
312. Interpelarea nr.1550B/07-09-2004
Referitor la OG 96/1998, republicata.
313. Interpelarea nr.1551B/07-09-2004
Incalcarea drepturilor elementare ale cetatenilor care au depus bani la CEC, inainte de 1989, pentru achizitionarea de autoturisme de catre statul roman.
314. Interpelarea nr.1552B/07-09-2004
Referitor la incheierea negocierilor si la ultimele capitole care privesc integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.
315. Interpelarea nr.1553B/07-09-2004
Referitor la intentia Ucrainei de a construi un canal navugabil intre Dunare respectiv din Bratul Chilia catre Marea Neagra.
316. Interpelarea nr.1554B/07-09-2004
Referitor la memoriul doamnei Corneanu Ioana.
317. Interpelarea nr.1555B/07-09-2004
Referitor la memoriul domnului Sarbu Romulus din com.Magura, jud.Buzau.
318. Interpelarea nr.1556B/07-09-2004
Referitor la hotariri judecatoresti definitive si irevocabile, care nu pot fi executate din varii motive.
319. Interpelarea nr.1557B/07-09-2004
Referitor la invocarea Legilor 112/1995 și 10/2001 dar aplicate necinstit.
320. Interpelarea nr.1558B/08-09-2004
Referitor la atitudinea Guvernului Adrian Năstase față de autoritățile ucrainene în privința construirii canalului Bâstroe.
321. Interpelarea nr.1559B/21-09-2004
Referitor la Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de propietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere.
322. Interpelarea nr.1560B/21-09-2004
Incredibila dispariție a unor scrieri dacice.
323. Interpelarea nr.1561B/21-09-2004
Referitor la pensionari.
324. Interpelarea nr.1562B/21-09-2004
Grădina Zoologică din Craiova este pe cale de dispariție.
325. Interpelarea nr.1563B/21-09-2004
Redresarea hematologiei românești prin ofertarea populației rurale.
326. Interpelarea nr.1564B/21-09-2004
Operele caritabile ale Ministerului Sănătății.
327. Interpelarea nr.1565B/21-09-2004
Accidentul feroviar de la Gugești.
328. Interpelarea nr.1566B/21-09-2004
Scrisoarea transmisă domnului președinte Emil Constantinescu.
329. Interpelarea nr.1567B/21-09-2004
Referitor la alegerile academice pentru funcțiile de conducere din instituțiile de învățământ superior.
330. Interpelarea nr.1568B/21-09-2004
Referitor la distrugerea unui monument istoric, fapt evidențiat de către Ministerul Culturii și Cultelor și încercarea de mușamalizare a cazului către prim procurorul de pe lângă judecătoria Balș, jud.Olt, Daniel Turcin.
331. Interpelarea nr.1569B/21-09-2004
Referitor la situația sinistraților din localitățile Agigea, Techirghiol și Eforie, jud.Constanța.
332. Interpelarea nr.1570B/21-09-2004
Referitor la memoriul unui grup de pensionari ai Ministerului Administrației și Internelor.
333. Interpelarea nr.1571B/21-09-2004
Care este politica guvernamentală de îngrădire a corupției prin sancționarea celor care au acumulat averi nejustificate.
334. Interpelarea nr.1572B/21-09-2004
Referitor la situația copiilor instituționalizați.
335. Interpelarea nr.1573B/21-09-2004
Desființarea abuzivă de către autoritatea locală a unor instituții prestigioase de cultură din jud.Constanța, Teatrul Dramatic "Ovidius", Opera, Teatrul "Fantasio", Filarmonica "Marea Neagră" și Teatrul de Balet "Oleg Danovski".
336. Interpelarea nr.1574B/21-09-2004
Referitor la memoriul cercetătorilor din Institutele Academiei Române, filiala Cluj.
337. Interpelarea nr.1575B/21-09-2004
Referitor la blocarea angajărilor de personal de cercetare.
338. Interpelarea nr.1576B/21-09-2004
Referitor la HG 1360/26.08.2004.
339. Interpelarea nr.1577B/21-09-2004
Referitor la modul în care doriți să demarați acțiunea de recalculare pensiilor pentru limită de vârstă.
340. Interpelarea nr.1578B/21-09-2004
Referitor la logica prin care se scot vagoane din componența unor garnituri de tren sau, și mai rău, se modifică plecarea unor trenuri din Gara de Nord, în sensul plecării acestora în ore în devans.
341. Interpelarea nr.1579B/23-09-2004
Referitor la SC RECOROM SA.
342. Interpelarea nr.1580B/05-10-2004
Referitor la dezinformările practicate de BRD potențialilor cumpărători în rate și a posesorilor de carduri.
343. Interpelarea nr.1581B/05-10-2004
Achiziția de păduri private.
344. Interpelarea nr.1582B/05-10-2004
Referitor la evenimentele grave ce au loc tot mai des în sistemul penitenciar din România.
345. Interpelarea nr.1583B/05-10-2004
Referitor la reclamația unui grup de 150 de nevăzători de la Cooperativa de Muncă pentru Invalizi din București.
346. Interpelarea nr.1584B/05-10-2004
Referitor la "Operațiunea Țigareta 2".
347. Interpelarea nr.1585B/05-10-2004
Statutul cadrelor didactice din cadrul Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului - Teleorman.
348. Interpelarea nr.1586B/05-10-2004
Care este politica Guvernului pe care-l conduceți în ceea ce privește reducerea inflației structurale care caracterizează economia României.
349. Interpelarea nr.1587B/05-10-2004
Situația zonelor defavorizate.
350. Interpelarea nr.1588B/05-10-2004
Referitor la capitolul 29 de negociere cu UE și la Regulamentul financiar aplicabil bugetului UE.
351. Interpelarea nr.1589B/05-10-2004
Referitor la cursurile de echivalare pentru absolvenții liceului sanitar cu nivelul studiilor postliceale.
352. Interpelarea nr.1590B/05-10-2004
Referitor la încălcarea prevederilor legii, noul primar a decis epurarea pe criterii exclusiv politice.
353. Interpelarea nr.1591B/05-10-2004
Referitor la situația cetățenilor din comuna Ciurila, jud.Cluj.
354. Interpelarea nr.1592B/05-10-2004
Referitor la reamenajarea spațiului din imediata vecinătate a monumentului "Mișcarea memorandistă" situat în Piața Unirii.
355. Interpelarea nr.1593B/05-10-2004
Ce măsuri veți lua împotriva celor vinovați de comportamentul xenofob de la Babadag, jud.Tulcea.
356. Interpelarea nr.1594B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Vaszilcsin Petru din Timișoara.
357. Interpelarea nr.1595B/05-10-2004
Bani risipiți pe săli de sport inutile.
358. Interpelarea nr.1596B/05-10-2004
Referitor la starea de incompatibilitate a unui consilier județean care este și inginer șef al Societății "Drumuri și Poduri" SA Botoșani.
359. Interpelarea nr.1597B/05-10-2004
Referitor la mediatizata compensare cu 90% a medicamentelor, pentru o largă categorie de pensionari.
360. Interpelarea nr.1598B/05-10-2004
Referitor la montarea în locuințe de detectoare automate de gaze.
361. Interpelarea nr.1599B/05-10-2004
Referitor la atribuțiunile mai multor ministere.
362. Interpelarea nr.1600B/05-10-2004
Referitor la numirea prin detașare în funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar al jud.Bistrița Năsăud a domnului Pop Gheorghe.
363. Interpelarea nr.1601B/05-10-2004
Referitor la manevrarea macazurilor din stația CFR Târgu Mureș se face manual, iar iluminatul acestora se realizează cu lămpi de petrol.
364. Interpelarea nr.1602B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Mera Vasile din Târgu Mureș.
365. Interpelarea nr.1603B/05-10-2004
Referitor la retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.
366. Interpelarea nr.1604B/05-10-2004
Referitor la Ordonanța 53/2002.
367. Interpelarea nr.1605B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Kovacs Ioan din Tg.Mureș.
368. Interpelarea nr.1606B/05-10-2004
Referitor la comportamentul abuziv, de un primitivism stupefiant, în cazul "canalului Bâstroe", practicat de Ukraina.
369. Interpelarea nr.1607B/05-10-2004
Referitor la cât și cum și de la cine se vor recupera pagubele în cazurile Mihăilești, Gugești etc.
370. Interpelarea nr.1608B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Petre Dumitru din orașul Zlatna.
371. Interpelarea nr.1609B/06-10-2004
Referitor la creșterile economice.
372. Interpelarea nr.1610B/26-10-2004
Situația creată în județul Covasna de pagubele pricinuite de animalele sălbatice.
373. Interpelarea nr.1611B/26-10-2004
Situația acordării statutului de utilitate publică pentru asociații și fundații.
374. Interpelarea nr.1612B/26-10-2004
Referitor la interpelările făcute despre atitudinea xenofobă și rasistă a unor indivizi de la Babadag.
375. Interpelarea nr.1613B/26-10-2004
Referitor la tinerii care doresc să părăsească țara.
376. Interpelarea nr.1614B/26-10-2004
Referitor la strângerea de semnături pentru candidatura la președinție a d-lui Adrian Năstase sub presiunea pierderii locului de muncă în cadrul DGFP Mehedinți.
377. Interpelarea nr.1615B/26-10-2004
Referitor la memoriul doamnei Băloiu Susana Sanda din Bistrița Năsăud.
378. Interpelarea nr.1616B/26-10-2004
Alocarea ilegală și pe criterii politice a fondurilor bugetare către localități.
379. Interpelarea nr.1617B/26-10-2004
Regenerarea economică și socială a zonelor miniere.
380. Interpelarea nr.1618B/26-10-2004
Transformarea stației de cale ferată Zimandu-Nou în punct de oprire.
381. Interpelarea nr.1619B/26-10-2004
Atitudinea și modul în care înțelege domnul Prim-Ministru, Adrian Năstase să respecte Constituția și pe cetățenii care i se adresează prin intermediul parlamentarilor în Camera Deputaților.
382. Interpelarea nr.1620B/26-10-2004
Referitor la cetățenii care în perioada de dinainte de Revoluție au desfășurat activități în străinătate în domeniul construcțiilor.
383. Interpelarea nr.1621B/26-10-2004
Referitor la dizolvarea și lichidarea voluntară a CUG Cluj-Napoca.
384. Interpelarea nr.1622B/26-10-2004
Referitor la HG nr.1537 din 23 septembrie a.c.
385. Interpelarea nr.1623B/26-10-2004
Condițiile în care a fost concesionat terenul destinat proiectului Dracula Park din zona Snagov - Codrii Vlăsiei.
386. Interpelarea nr.1624B/26-10-2004
Care este politica Guvernului pe care-l conduceți în ceea ce privește dezvoltarea parcurilor turistice.
387. Interpelarea nr.1625B/26-10-2004
Referitor la memoriul domnului Duma Leon din Bistrița Năsăud.
388. Interpelarea nr.1626B/26-10-2004
Referitor la memoriul doamnei Regep Maria din Timișoara.
389. Interpelarea nr.1627B/26-10-2004
Referitor la măsuri eficiente privin stoparea deversării de reziduuri lichide toxice de către Spitalul "Voila", care produce uscarea vegetației forestiere în partea din aval și poluarea în final a râului Doftana.
390. Interpelarea nr.1628B/26-10-2004
Fluidizarea circulației la intersecția străzilor șos.Dudești -Pantelimon cu strada Nicolae Roșu, din sectorul 3 al Capitalei.
391. Interpelarea nr.1629B/26-10-2004
Cine și de unde se vor suporta cele 40 miliarde de lei cheltuite în fază de proiect în zona Sighișoarei, ca urmare a schimbării de adresă a parcului industrial turistic și de agrement.
392. Interpelarea nr.1630B/26-10-2004
Referitor la sprijinirea IMM-urilor.
393. Interpelarea nr.1631B/26-10-2004
Referitor la reincluderea Aeroportului Târgu Mureș în Lista proiectelor prioritare.
394. Interpelarea nr.1632B/26-10-2004
Solicită spijinirea școlii din localitatea Albac, jud.Alba.
395. Interpelarea nr.1633B/26-10-2004
Referitor la memoriul domnului Bogdan Victor din Petroșani, jud.Hunedoara.
396. Interpelarea nr.1634B/26-10-2004
Referitor la memoriul cetățenilor din cartierul "Colonia Dumbrava", localitatea Ocna Mureș, jud.Alba.
397. Interpelarea nr.1635B/26-10-2004
Neonorarea obligațiilor Administrației Finanțelor publice a municipiului Oradea.
398. Interpelarea nr.1636B/26-10-2004
Referitor la angajații unităților sanitare din jud.Cluj care au declanșat o grevă de protesc de tip japonez, care va continua până la sfârșitul acestei luni.
399. Interpelarea nr.1637B/26-10-2004
Referitor la probleme grave de ordin financiar cu care se confruntă policlinica din municipiului Turda.
400. Interpelarea nr.1638B/09-11-2004
Referitor la Keser Memet Fatih.
401. Interpelarea nr.1639B/09-11-2004
Referitor la prefectul Gheorghe Martin.
402. Interpelarea nr.1640B/09-11-2004
Referitor la cursurile de echivalare pentru absolvenții liceului sanitar cu nivelul studiilor postliceale.
403. Interpelarea nr.1641B/09-11-2004
Referitor la proiectul Beyfin.
404. Interpelarea nr.1642B/09-11-2004
Referitor la abuzuri ale polițiștilor de la Secția 1 Poliție din cadrul IPJ Timiș.
405. Interpelarea nr.1643B/09-11-2004
Referitor la cazul Bertha Ioan.
406. Interpelarea nr.1644B/09-11-2004
Referitor la cei 25 copii din satele Vaideiu, Dileul Vechi, Dileul Nou, Giuluș, Lăscud, aparținătoare comunei Ogra, jud.Mureș care nu au posibilitatea să frecventeze școala din comună pentru că nu au autobuz școlar.
407. Interpelarea nr.1645B/09-11-2004
Referitor la pângărirea monumentului funerar al soldaților maghiari îngropați la Viișoara (jud.Cluj).
408. Interpelarea nr.1646B/09-11-2004
Este imperios necesar ca trenurile accelerate care circulăî între București și Budapesta să oprească în stația Huedin.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 iulie 2024, 15:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro