Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 2007 > Interpelări

Interpelări înregistrare în anul 2007

1. Interpelarea nr.2217B/07-02-2007
Sprijin material pentru tratament în străinătate.
2. Interpelarea nr.2218B/07-02-2007
Suprafața de teren dintre Brăila și Galați.
3. Interpelarea nr.2219B/07-02-2007
Referitor la lipsa unui Computer Tomograf funcțional la Spitalul Județean Sibiu.
4. Interpelarea nr.2220B/07-02-2007
Privind lipsa despăgubirilor pentru sacrificarea cailor bolnavi de "anemie infecțioasă".
5. Interpelarea nr.2221B/07-02-2007
Privind intenția Guvernului de a trece administrarea Ocolului Silvic Bistra de la Direcția Silvică Sibiu la cea din Alba.
6. Interpelarea nr.2222B/12-02-2007
Nerespectarea prevederilor art.72 din Legea administrației publice locale nr.215/2001.
7. Interpelarea nr.2223B/12-02-2007
"Interpretarea abuzivă de către Comisia Națională de Administrare a Drumurilor Naționale din România a prevederilor Legii 390/2006 pentru completarea Legii apiculturii 89/1998".
8. Interpelarea nr.2224B/13-02-2007
Diferența semnificativă de populație între datele deținute de către Institutul Național de Statistică și Registrul Național de Evidență a Persoanelor.
9. Interpelarea nr.2225B/13-02-2007
Care este situația reală a zonelor afectate de inundații și ce s-a întreprins pentru remedierea pagubelor.
10. Interpelarea nr.2226B/13-02-2007
Introducerea Internet-ului în școlile din mediu rural.
11. Interpelarea nr.2227B/13-02-2007
Referitor la politica Guvernului României în cea ce privește românii din Ucraina.
12. Interpelarea nr.2228B/13-02-2007
Referitor la acțiunea derulată de autorități privind eradicarea anemiei infecțioase la cabaline.
13. Interpelarea nr.2229B/13-02-2007
Exodul medicilor.
14. Interpelarea nr.2230B/13-02-2007
Exodul dascălilor români.
15. Interpelarea nr.2231B/13-02-2007
Situația alocărilor de fonduri către localitățile jud.Constanța prin HG pe anul 2006.
16. Interpelarea nr.2232B/13-02-2007
Medicamentele pentru bolnavii cu transplant de rinichi și de ficat.
17. Interpelarea nr.2233B/13-02-2007
Vaccinarea împotriva pestei porcine clasice s-a făcut cu vaccin expirat.
18. Interpelarea nr.2234B/13-02-2007
Abuzuri săvârșite la Primăria Pipirig, jud.Neamț.
19. Interpelarea nr.2235B/13-02-2007
"Acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană".
20. Interpelarea nr.2236B/13-02-2007
Măsuri pentru fluidizarea circulației auto în interiorul localităților.
21. Interpelarea nr.2237B/13-02-2007
Renovarea Mânăstirii Horezu în bătaie de joc.
22. Interpelarea nr.2238B/13-02-2007
Țara Loviștei - ținutul uitat de Justiție
23. Interpelarea nr.2239B/13-02-2007
Referitor la probleme cu care se confruntă administrația locală din jud.Vâlcea.
24. Interpelarea nr.2240B/13-02-2007
Referitor la subvențiile care sunt acordate persoanelor fizice și juridice care au animale înscrise în Registrul Agricol.
25. Interpelarea nr.2241B/13-02-2007
Situația taxelor aferente primei întabulări și a tayelor de succesiune pentru suprafețele agricole.
26. Interpelarea nr.2242B/13-02-2007
Cuponul "mov" naște confuzie.
27. Interpelarea nr.2243B/13-02-2007
Situația privind groapa de gunoi a municipiului Pitești.
28. Interpelarea nr.2244B/13-02-2007
Problema sistemelor de epurare.
29. Interpelarea nr.2245B/13-02-2007
Prevenirea cancerului de col uterin în România.
30. Interpelarea nr.2246B/13-02-2007
Suma repartizată învățământului în bugetul pe 2007.
31. Interpelarea nr.2247B/13-02-2007
Situația învățământului din România.
32. Interpelarea nr.2248B/13-02-2007
Situația problemelor de mediu din România.
33. Interpelarea nr.2249B/13-02-2007
Scăderea investițiilor în jud.Argeș.
34. Interpelarea nr.2250B/13-02-2007
Referitor la situația doamnei Hogea Anca.
35. Interpelarea nr.2251B/13-02-2007
"Acordarea sumei de 800.000 lei necesară comunei Bengești Ciocadia, jud.Gorj, în vederea modernizării, cât și continuării lucrărilor de asfaltare a DC 21, banii alocați fiind insuficienți pentru terminarea acestei lucrări".
36. Interpelarea nr.2252B/13-02-2007
"Alocarea sumei de 150.000 lei necesară comunei Bumbești-Pițic, jud.Gorj, în vederea reabilitării unor drumuri comunale și sătești".
37. Interpelarea nr.2253B/13-02-2007
Referitor la memoriul Sindicatului Liber din RA-APPS București.
38. Interpelarea nr.2254B/13-02-2007
Referitor la memoriul Sindicatului Liber "Litera" din cadrul Imprimeriei "Oltenia" Craiova.
39. Interpelarea nr.2255B/13-02-2007
Referitor la vânzarea spațiilor închiriate de către trusturile de presă în incinta Casei Presei.
40. Interpelarea nr.2256B/13-02-2007
Referitor la CNI Coresi SA.
41. Interpelarea nr.2257B/13-02-2007
Referitor la memoriul a 29 de părinți din 4 sate privind școala din Dealu Negru.
42. Interpelarea nr.2258B/13-02-2007
Referitor la memoriul din partea Societății Române de Genetică Medicală.
43. Interpelarea nr.2259B/13-02-2007
Referitor la proprietarii de cai bolnavi de anemie infecțioasă ecvină din jud.Cluj.
44. Interpelarea nr.2260B/13-02-2007
Referitor la memoriul depus din partea Asociațiilor pentru protecția anumalelor Cluj.
45. Interpelarea nr.2261B/13-02-2007
"Alocarea sumei necesare reparațiilor capitale și extinderii prin supraetajare a sediului Primăriei comunei Polovraci, jud.Gorj".
46. Interpelarea nr.2262B/13-02-2007
"Alocarea sumei de 860.000 euro, fond necesar pentru racordarea la Sistemul Energetic Național a SC UATAA Motru SA, societate care furnizează energia termică populației din mun.Motru, jud.Gorj".
47. Interpelarea nr.2263B/13-02-2007
"Alocarea de fonduri necesare pentru introducerea încălzirii centrale la Școala Generală Bălcești, com.Bengești Ciocadia, jud.Gorj".
48. Interpelarea nr.2264B/13-02-2007
Băieți deștepți îmbrăcați în portocaliu.
49. Interpelarea nr.2265B/13-02-2007
Indiferența lor - umilința bolnavilor.
50. Interpelarea nr.2266B/13-02-2007
Probleme cu sistemul de sănătate.
51. Interpelarea nr.2267B/13-02-2007
Elevii pe post de cobai.
52. Interpelarea nr.2268B/13-02-2007
Agricultura în afara europei.
53. Interpelarea nr.2269B/13-02-2007
Referitor la valoarea punctului de pensie stabilit în anul 2006 față de anul 2004.
54. Interpelarea nr.2270B/13-02-2007
Sprijin Financiar guvernamental din fondul de rezervă bugetar aflat la dispoziția Guvernului, prin intermediul Ministerului Administrației și Internelor.
55. Interpelarea nr.2271B/13-02-2007
Alocarea sumei de 1 milion lei din fondurile de rezervă bugetare ale Ministerului Culturii și Cultelor.
56. Interpelarea nr.2272B/13-02-2007
Sute de profesori necalificați în școlile ieșene.
57. Interpelarea nr.2273B/13-02-2007
Ce măsuri aveți în vedere, inclusiv de ordin legislativ, spre a orienta câștigurile din munca în străinătate în domeniul afacerilor cu prioritate în zone ale producției, afaceri care vor crea și noi locuri de muncă.
58. Interpelarea nr.2274B/13-02-2007
Referitor la fondurile alocate pentru agricultura românească din partea Uniunii Europene.
59. Interpelarea nr.2275B/13-02-2007
Relațiile dintre societate și mediul natural.
60. Interpelarea nr.2276B/13-02-2007
Stadiul tăierilor din păduri.
61. Interpelarea nr.2277B/13-02-2007
Domeniul lăudat pentru pregătirea aderării este agricultura.
62. Interpelarea nr.2278B/13-02-2007
Privatizarea cinematografiei.
63. Interpelarea nr.2279B/13-02-2007
Festivalul "Lira de aur".
64. Interpelarea nr.2280B/13-02-2007
Care sunt măsurile concrete pe care le veți promova pentru apărarea și protecția copiilor din România.
65. Interpelarea nr.2281B/13-02-2007
Analizarea posibilității reluării lucrărilor de construcție a podului peste râul Siret, pod cunoscut sub denumirea de "Podul de la Talpa".
66. Interpelarea nr.2282B/13-02-2007
Referitor la obținerea cetățeniei române din partea românilor basarabeni.
67. Interpelarea nr.2283B/13-02-2007
Referitor la majorarea tarifului lunar al chiriei pentru imobilele din domeniul public sau privat al statului.
68. Interpelarea nr.2284B/13-02-2007
Privind protejarea arhitecturii tradiționale din spațiul rural românesc, îndeosebi a caselor vechi din lemn din jud.Maramureș.
69. Interpelarea nr.2285B/13-02-2007
Situația Serviciului de Ambulanță din mun.Făgăraș.
70. Interpelarea nr.2286B/13-02-2007
Întreruperea livrării cu energie electrică către platforma chimică Nitramonia.
71. Interpelarea nr.2287B/13-02-2007
Demolarea podului vechi aflat în localitatea Drăgănești Vlașca.
72. Interpelarea nr.2288B/13-02-2007
Construire pod nou la km 67+774 pe DN 54 ce traversează râul Sâi.
73. Interpelarea nr.2289B/13-02-2007
Superficialitate în executarea lucrărilor realizate de Grup PRIMACONS Slatina la reabilitarea Liceului Economic Roșiorii de Vede.
74. Interpelarea nr.2290B/13-02-2007
Alocarea sumei de 3435000 lei RON destinată acoperirii unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților locale și reparațiilor necesare drumurilor comunale care au fost grav afectate de inundațiile din 2005 în jud.Teleorman.
75. Interpelarea nr.2291B/13-02-2007
Contradicțiile apărute între Legea 44/1999 ți unele prevederi ale Codului Fiscal ce au încălcat drepturile veteranilor de război și a invalizilor și văduvelor de război.
76. Interpelarea nr.2292B/13-02-2007
Strategia Națională de Dezvoltare a Sistemului de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice.
77. Interpelarea nr.2293B/13-02-2007
Pelicanul Creț, pentru generațiile viitoare.
78. Interpelarea nr.2294B/13-02-2007
Delta Dunării mai mult hașurată decât protejată.
79. Interpelarea nr.2295B/13-02-2007
Privind lipsa transparenței în selecționarea și finanțarea proiectelor în baza programului de dezvoltare a infrastructurii din spqțiul rural.
80. Interpelarea nr.2296B/13-02-2007
Privind suplimentarea fondurilor financiare pentru conservarea, restaurarea și introducerea în circuitul cultural-turistic a Cetății dacice de la Tilișca, jud.Sibiu.
81. Interpelarea nr.2297B/13-02-2007
Privind suplimentarea personalului la Arhivele CFR Turnu Roșu.
82. Interpelarea nr.2298B/13-02-2007
Problema sălii de sport a Colegiului Economic "Virgil Madgearu" din Ploiești.
83. Interpelarea nr.2299B/13-02-2007
Diminuarea abandonului școlar.
84. Interpelarea nr.2300B/13-02-2007
Insuficiența salilor de curs pentru desfășurarea activității didactice.
85. Interpelarea nr.2301B/13-02-2007
Recalificarea persoanelor a căror meserie, după 2007, nu va mai fi solicitată pe piața muncii.
86. Interpelarea nr.2302B/13-02-2007
Bilete călătorie pensionari.
87. Interpelarea nr.2303B/13-02-2007
Referitor la acțiunile anticonstituționale ale activiștilor "Consiliul Național Secuiesc în jud.Covasna, Harghita și Mureș în vederea autonomiei "Ținutului Secuiesc".
88. Interpelarea nr.2304B/13-02-2007
Copii abandonați de părinți plecați la muncă în străinătate sunt predispuși la depresii, alcool, droguri și chiar sinucidere.
89. Interpelarea nr.2305B/13-02-2007
Încălzirea școlilor cu sobe de teracotă.
90. Interpelarea nr.2306B/13-02-2007
Situația construcției Penitenciarului din Caracal, în colaborare cu autoritățile austriece.
91. Interpelarea nr.2307B/13-02-2007
Preluarea și trecerea în administrația Primăriei orașului Balș, jud.Olt, a cinematografului "MODERN" din localitate.
92. Interpelarea nr.2308B/13-02-2007
Creșterea aberantă a impozitului pe terenurile agricole extravilane la orașe.
93. Interpelarea nr.2309B/13-02-2007
Birocrația laptelui praf.
94. Interpelarea nr.2310B/13-02-2007
Microbuzele destinate școlilor din jud.Neamț.
95. Interpelarea nr.2311B/13-02-2007
Viitorul societății ELECTROPUTERE CRAIOVA - DOLJ.
96. Interpelarea nr.2312B/13-02-2007
Strategia Ministerului Administrației și Internelor privind furturile din infrastructura națională.
97. Interpelarea nr.2313B/13-02-2007
Reducerea controalelor medicale de specialitate în spitalele din Botoșani - strategie a managementului în sănătate.
98. Interpelarea nr.2314B/13-02-2007
DESFIINȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI RURAL
99. Interpelarea nr.2315B/13-02-2007
Referitor la situația de la APIA Piatra Neamț.
100. Interpelarea nr.2316B/13-02-2007
Cursă internă regulată de avion pe ruta Craiova - Bucuresti.
101. Interpelarea nr.2317B/13-02-2007
Necesitatea adoptării Statului personalului aeronautic civil navigant profesionist din România.
102. Interpelarea nr.2318B/13-02-2007
Probleme în procesul de retrocedare a terenurilor.
103. Interpelarea nr.2319B/13-02-2007
Problemele chiriașilor din casele retrocedate.
104. Interpelarea nr.2320B/13-02-2007
Componența consiilor de administrație ale școlilor.
105. Interpelarea nr.2321B/13-02-2007
Situația școlilor în prag de iarnă.
106. Interpelarea nr.2322B/13-02-2007
Legislația privind grădinițele private și a creșelor.
107. Interpelarea nr.2323B/13-02-2007
Măsurile Ministerului Muncii privind aducerea acasă a muncitorilor români din străinătate.
108. Interpelarea nr.2324B/13-02-2007
Legislația privind algoritmul de calcul al pensiilor persoanelor încadrate în grupa 1 de muncă.
109. Interpelarea nr.2325B/13-02-2007
Cardul European de Asigurat.
110. Interpelarea nr.2326B/13-02-2007
Măsurile Ministerului de Externe relativ la reducerea tensiunilor de la granița ungară.
111. Interpelarea nr.2327B/13-02-2007
Suprafața de teren dintre Brăila și Galați.
112. Interpelarea nr.2328B/13-02-2007
Referitor la abuzurile făcute de dl.Fieraru Eugen, executor judecătoresc.
113. Interpelarea nr.2329B/13-02-2007
Referitor la situația unui dosar civil 819/2005.
114. Interpelarea nr.2330B/13-02-2007
Încheierea de convenții bilaterale referitoare la posibilitatea plății contribuțiilor sociale și în țară de naționalitate a navigatorilor membrii UE.
115. Interpelarea nr.2331B/13-02-2007
Starea deplorabilă a șoselei de intrare în București dinspre Constanța.
116. Interpelarea nr.2332B/13-02-2007
Situația clădirilor gărilor din jud.Arad.
117. Interpelarea nr.2333B/13-02-2007
Încheierea de contracte în defavoarea Companiei Naționale - Poșta Română SA.
118. Interpelarea nr.2334B/13-02-2007
Privind modul de activitate a angajaților Gărzii de Mediu Buzău.
119. Interpelarea nr.2335B/13-02-2007
Situația de criză de la Primăria comunei Poșta Câlneu.
120. Interpelarea nr.2336B/13-02-2007
Modul în care se fac achizițiile publice la Consiliul Județean Brăila.
121. Interpelarea nr.2337B/13-02-2007
Schimbarea din funcție a directorului general interimar al Spitalului Județean Brăila și reducerea în funcție a fostului director general, ce fusese demis la sfârșitul lunii mai 2006.
122. Interpelarea nr.2338B/13-02-2007
Posibilitatea preluării variantei ocolitoare de către Administrarea Drumurilor Naționale.
123. Interpelarea nr.2339B/13-02-2007
Finalizarea lucrărilor anexei Școlii Generale nr.309 București.
124. Interpelarea nr.2340B/13-02-2007
Obstacolele cu care se confruntă comerțul internațional.
125. Interpelarea nr.2341B/14-02-2007
Trecerea satului Ferești, com.Giulești, jud.Maramureș din zona de deal în zona de munte.
126. Interpelarea nr.2342B/13-02-2007
Recunoașterea diplomelor pentru românii din străinătate.
127. Interpelarea nr.2343B/13-02-2007
Tariful pentru utilizarea zonei drumului național pentru subtraversări de utilități publice.
128. Interpelarea nr.2344B/13-02-2007
Recunoașterea diplomelor în străinătate.
129. Interpelarea nr.2345B/13-02-2007
Vestigii istorice din Gorj, în stare avansată de degradare.
130. Interpelarea nr.2346B/13-02-2007
Referitor la informații legate de modul de cheltuire a fondurilor alocate Inspectoratului Școlar Județean Dolj privind dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente și materiale sportive.
131. Interpelarea nr.2347B/13-02-2007
Referitor la privatizarea SC ALUTUS SA - jud.Vâlcea.
132. Interpelarea nr.2348B/13-02-2007
Nemulțumirea cetățenilor fașă de diverse servicii (salubritate, asfaltare, dezăpezire etc.)
133. Interpelarea nr.2349B/13-02-2007
Referitor la Proiectul de lege vizând schimbarea denumirii jud.Argeș în Argeș Muscel.
134. Interpelarea nr.2350B/13-02-2007
Lămuriri cu privire la modul în care ministerul a repartizat fonduri pentru unele școli din jud.Argeș.
135. Interpelarea nr.2351B/13-02-2007
Referitor la cele mai importante lucrări arheologice din țară.
136. Interpelarea nr.2352B/13-02-2007
PROBLEMA SALARIULUI MINIM BRUT PE ȚARĂ
137. Interpelarea nr.2353B/13-02-2007
Referitor la crima petrecută în data de 2 iunie 2004 în loc.Pecina, ținutul Almeria din Spania, asupra numitului Leonte Nicolae.
138. Interpelarea nr.2354B/13-02-2007
Referitor la încrederea cetățeanului în justiția română.
139. Interpelarea nr.2355B/13-02-2007
Referitor la domnul Barczi Gyozo Istvan.
140. Interpelarea nr.2356B/13-02-2007
Referitor la incidentul deosebit de grav din data de 22 ianuarie la Centrul Național de Excelență în Handbal, Sighișoara.
141. Interpelarea nr.2357B/13-02-2007
Apă potabilă pentru Grădinari!
142. Interpelarea nr.2358B/13-02-2007
Ilegalități la Băile Herculane?!
143. Interpelarea nr.2359B/13-02-2007
În sprijinul pensionarilor - sediu pentru Casa Județeană de Pensii!
144. Interpelarea nr.2360B/13-02-2007
Stăvilirea faptelor antisociale.
145. Interpelarea nr.2361B/13-02-2007
Referitor la situația Bibliotecii Județene "Vasile Voiculescu" din cartierul Simileasa, Buzău.
146. Interpelarea nr.2362B/13-02-2007
Referitor la domeniul industrial, energetic și bancar.
147. Interpelarea nr.2363B/13-02-2007
referitor la motivarea măsurii de scutire de datorii anunțate.
148. Interpelarea nr.2364B/13-02-2007
Preluarea de către Universitatea Transilvania a pachetului majoritar deținut de AVAS la INAR Brașov.
149. Interpelarea nr.2365B/13-02-2007
Sporul de noapte în formarea bazei de calcul a punctajelor anuale pentru stabilirea drepturilor de pensie.
150. Interpelarea nr.2366B/13-02-2007
Problema sediului Filialei Oradea a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
151. Interpelarea nr.2367B/13-02-2007
Situația pensionarilor care au lucrat la SC UM Cugir SA în grupa I de muncă și nu beneficiază de plata corespunzătoare a pensiilor.
152. Interpelarea nr.2368B/13-02-2007
Referitor la punerea în aplicare a Normei nr.20/13.09.2006.
153. Interpelarea nr.2369B/13-02-2007
Reforma Codului Civil.
154. Interpelarea nr.2370B/13-02-2007
Referendumul din Județele Covasna, Harghita și Mureș.
155. Interpelarea nr.2371B/13-02-2007
Dinciclul interpelări inutile adresate miniștrilor PD.
156. Interpelarea nr.2372B/13-02-2007
Care este punctul de vedere al Ministerului Culturii și Cultelor cu privire la înființarea unui centru cultural multi-etnic în Constanța?
157. Interpelarea nr.2373B/13-02-2007
Ce posibilitate există pentru a fi înființată linia aeriană directă Constanța-Instambul?
158. Interpelarea nr.2374B/13-02-2007
Care este soluția pentru a putea fi rezolvată situația domnului Omar EROL, inginer agronom?
159. Interpelarea nr.2375B/13-02-2007
Monitorizarea performanțelor actuale ale pilotajului și măsuri pentru impunerea unui nivel de calitate a serviciilor.
160. Interpelarea nr.2376B/13-02-2007
Supune atenției o doleanță a societății civile românești din jud.Harghita și Covasna.
161. Interpelarea nr.2377B/14-02-2007
Vidul informațional al populației după integrarea României în Uniunea Europeană.
162. Interpelarea nr.2378B/14-02-2007
Prelungirea termenului de șase ani pentru muncă în condiții deosebite, prevăzut de HG 261/2001.
163. Interpelarea nr.2379B/14-02-2007
Întârzierea nejustificată a alocării fondurilor bugetare construirii unui bloc ANL în orașul Lipova.
164. Interpelarea nr.2380B/14-02-2007
Situația infrastructurii românești după aderarea în Uniunea Europeană.
165. Interpelarea nr.2381B/14-02-2007
Respectați legea și Parlamentul României!
166. Interpelarea nr.2382B/14-02-2007
Referitor la problema retrocedării proprietăților.
167. Interpelarea nr.2383B/14-02-2007
Referitor la abuzurile prefectului de Dolj, Nicolae Giugea.
168. Interpelarea nr.2384B/14-02-2007
Referitor la un angajat al Autorității Electorale Permanente, pe nume Iancu Gheorghe.
169. Interpelarea nr.2385B/14-02-2007
Referitor la prefectul județului Dolj, Nicolae Giugea.
170. Interpelarea nr.2386B/14-02-2007
Referendumul pentru autonomie a "ținutului secuiesc".
171. Interpelarea nr.2387B/14-02-2007
Situația retrocedărilor.
172. Interpelarea nr.2388B/21-02-2007
Posibilitatea de a vota la alegerile pentru Parlamentul European a românilor din diasporă.
173. Interpelarea nr.2389B/21-02-2007
Strategia Guvernului privind privatizarea Societății Comerciale "TRACTORUL UTB" SA Brașov.
174. Interpelarea nr.2390B/27-02-2007
Aplicarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.
175. Interpelarea nr.2391B/27-02-2007
Necesitatea înființării unui Institut Medico-Legal în Constanța.
176. Interpelarea nr.2392B/27-02-2007
Cultul personalității.
177. Interpelarea nr.2393B/27-02-2007
Patrimoniu cultural Brăila.
178. Interpelarea nr.2394B/27-02-2007
Calculul pensiilor în învățământ.
179. Interpelarea nr.2395B/27-02-2007
Situația retrocedărilor.
180. Interpelarea nr.2396B/27-02-2007
Conducerea Spitalului Județean Brăila.
181. Interpelarea nr.2397B/27-02-2007
Reexaminarea conducătorilor auto al căror permis a fost suspendat.
182. Interpelarea nr.2398B/27-02-2007
Neregulile din activitatea directorului Dorecției de Finanțe Publice Buzău, Liviu Ilie.
183. Interpelarea nr.2399B/27-02-2007
problema pregătirii practice în Școlile de Arte și Meserii, în domeniul alimentației publice, turismului și serviciilor.
184. Interpelarea nr.2400B/27-02-2007
Reconstituirea drepturlui la proprietate - situația poligonului UM 01340 din satul Alparea, com Oșorhei, jud.Bihor.
185. Interpelarea nr.2401B/27-02-2007
Deblocarea banilor pentru despăgubirea proprietarilor de animale suspectate de anemie infecțioasă din com.Tileagd, jud.Bihor.
186. Interpelarea nr.2402B/27-02-2007
Profanarea cimitirului militarilor români din Tighina.
187. Interpelarea nr.2403B/27-02-2007
referitor la continuarea perceperii de taxe de la elevi precum "Fodul clasei", "Fondul școlii", etc.
188. Interpelarea nr.2404B/27-02-2007
Referitor la inundațiile din 20 iunie 2006.
189. Interpelarea nr.2405B/27-02-2007
Reluarea cursei Tarom Craiova - București.
190. Interpelarea nr.2406B/27-02-2007
Întârzierile mari la plata subvențiilor la lapte.
191. Interpelarea nr.2407B/27-02-2007
Referitor la memoriul depus din partea BNS cu referire la muncitorii rom\ni cu contracte legale de muncă în Spania.
192. Interpelarea nr.2408B/27-02-2007
Referitor la Federația Sindicatelor Ambulanța din Cluj.
193. Interpelarea nr.2409B/27-02-2007
Referitor la problema salarizării personalului medico-sanitar și auxiliar la nivel UPU - București, Cluj, Iași, Timișoara.
194. Interpelarea nr.2410B/27-02-2007
Referitor la locuitorii comunei Gilău, jud.Cluj.
195. Interpelarea nr.2411B/27-02-2007
Strategia ministerului cu privire la protecția crescătorilor și producătorilor de carne de vită.
196. Interpelarea nr.2412B/27-02-2007
Referitor la poziția Ministerului Economiei și Comerțului cu privire la datoriile istorice pe care o serie de societăți comerciale românești le au față de Statul Român.
197. Interpelarea nr.2413B/27-02-2007
Privind restricția comercializării produselor de brânză și telemea.
198. Interpelarea nr.2414B/27-02-2007
Referitor la stoparea lucrărilor la Centura Ocolitoare a municipiului Sibiu.
199. Interpelarea nr.2415B/27-02-2007
Referitor la organizarea și autorizarea unor puncte locale de tăiere a mieilor.
200. Interpelarea nr.2416B/27-02-2007
Obligativitatea fortificării făinii cu fier și acid folic.
201. Interpelarea nr.2417B/27-02-2007
Situația sistemului de irigații din jud.Dolj.
202. Interpelarea nr.2418B/27-02-2007
Taxa de primă înmatriculare auto.
203. Interpelarea nr.2419B/27-02-2007
Cazul domnului Filaret Cârdei.
204. Interpelarea nr.2420B/27-02-2007
Referitor la existența cămătăriei, care se manifestă cu amploare în jud.Mehedinți.
205. Interpelarea nr.2421B/27-02-2007
Lucrări de consolidare și reparații urgențe la podul de peste râul Vede la intrarea în municipiul Alexandria.
206. Interpelarea nr.2422B/27-02-2007
Măsurile luate în România pentru a combate acest fenomen.
207. Interpelarea nr.2423B/27-02-2007
Referitor la Ordinul 333/28 iunie 2006 pentru aprobarea procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor și a modelului autorizației pentru supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor.
208. Interpelarea nr.2424B/27-02-2007
Referitor la Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
209. Interpelarea nr.2425B/27-02-2007
Referitor la reforma în domeniul sănătății.
210. Interpelarea nr.2426B/27-02-2007
Culoarul european IV.
211. Interpelarea nr.2427B/27-02-2007
Peste 2500 de persoane așteaptă încă titluri de proprietate pe terenuri.
212. Interpelarea nr.2428B/27-02-2007
Desființarea secției de pneumoftiziologie din mun.Săcele.
213. Interpelarea nr.2429B/27-02-2007
Situația Serviciului de Ambulanță din Făgăraș și Victoria, jud.Brașov.
214. Interpelarea nr.2430B/27-02-2007
"Retrocedare suprafață forestieră".
215. Interpelarea nr.2431B/27-02-2007
"Recalcularea pensiei".
216. Interpelarea nr.2432B/27-02-2007
Reglementări cu caracter de exclusivitate înserate în Legea finanțelor publice locale.
217. Interpelarea nr.2433B/27-02-2007
Legalitatea "referendum"-ului din "Ținutul Secuiesc".
218. Interpelarea nr.2434B/27-02-2007
Contracte de finanțare între Ministerul Justiției și un număr de asociații și fundații neguvernamentale.
219. Interpelarea nr.2435B/27-02-2007
Interpretarea criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri.
220. Interpelarea nr.2436B/27-02-2007
Scutirea de TVA pentru servicii la export, la navele maritime.
221. Interpelarea nr.2437B/27-02-2007
Patru marinari români sunt arestați în Portugalia de peste 1 an.
222. Interpelarea nr.2438B/27-02-2007
Referitor la cetățenii care nu pot dovedi plata contribuției asigurărilor sociale de sănătate.
223. Interpelarea nr.2439B/27-02-2007
Nemulțumiri colective ale unor persoane, în special pensionari.
224. Interpelarea nr.2440B/27-02-2007
Situația Secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean Oradea.
225. Interpelarea nr.2441B/27-02-2007
Urgentarea înființării Centrului Oncologic Regional la Oradea.
226. Interpelarea nr.2442B/27-02-2007
Încălcarea Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.
227. Interpelarea nr.2443B/27-02-2007
Decizia Ministerului Industriei și a Comerțului de a opri activitatea SC CUPRU MIN Abrud.
228. Interpelarea nr.2444B/27-02-2007
Protejați interesele pacienților!?
229. Interpelarea nr.2445B/27-02-2007
Oprirea tăierii iresponsabile a pădurilor în Zona Voineasa.
230. Interpelarea nr.2446B/27-02-2007
Măsuri urgente pentru reanimarea Serviciului de Ambulanță la Vâlcea.
231. Interpelarea nr.2447B/27-02-2007
Licitația primul tronson din autostrada București-Brașov.
232. Interpelarea nr.2448B/27-02-2007
Recalcularea pensiilor.
233. Interpelarea nr.2449B/27-02-2007
Finanțare din Fondul de Intervenție.
234. Interpelarea nr.2450B/27-02-2007
Inconsecvența legislativă.
235. Interpelarea nr.2451B/27-02-2007
Referitor la privatizarea stațiunii Sovata.
236. Interpelarea nr.2452B/27-02-2007
Referitor la memoriul domnului Fabian Ștefan.
237. Interpelarea nr.2453B/27-02-2007
Referitor la sesizări de la diverși pensionari.
238. Interpelarea nr.2454B/27-02-2007
Situația cetățenilor români care doresc să lucreze în străinătate.
239. Interpelarea nr.2455B/27-02-2007
Referitor la cetățeni din jud.Mureș care nu-și pot intabula terenurile.
240. Interpelarea nr.2456B/27-02-2007
Referitor la memoriul domnului Ceușan Alexandru.
241. Interpelarea nr.2457B/27-02-2007
Referitor la aplicarea Legii proprietății.
242. Interpelarea nr.2458B/27-02-2007
Referitor la cetățenii de pe Valea Șieului.
243. Interpelarea nr.2459B/27-02-2007
Politica în domeniul sănătății.
244. Interpelarea nr.2460B/27-02-2007
Privind strategia de protejare a infrastructurii existente.
245. Interpelarea nr.2461B/27-02-2007
Plan de dezvoltare al litoralului românesc.
246. Interpelarea nr.2462B/27-02-2007
Situația angajaților de la Tractorul.
247. Interpelarea nr.2463B/27-02-2007
Tot mai mulți pensionari se plâng de sistemul de calcul al pensiei și de lacunele legislative.
248. Interpelarea nr.2464B/27-02-2007
Modificarea art.161, alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
249. Interpelarea nr.2465B/27-02-2007
Astăzi diferența salarială între bărbați și femei este în medie de 15% la nivelul Uniunii Europene.
250. Interpelarea nr.2466B/27-02-2007
Un muzeu comunal în localitatea Cobadin.
251. Interpelarea nr.2467B/27-02-2007
Situația cinematografului "Republica".
252. Interpelarea nr.2468B/27-02-2007
Impozitele percepute pentru terenurile agricole extravilane din mediul urban.
253. Interpelarea nr.2469B/27-02-2007
Reabilitarea pasajelor de trecere la nivel de cale ferată din municipiul Slobozia, jud.Ialomița.
254. Interpelarea nr.2470B/28-02-2007
Hotărârea de Guvern 1185/2006 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea armatei în administrarea Consiliului Local al comunei Podari-Dolj.
255. Interpelarea nr.2471B/28-02-2007
Verificarea legalității emiterii Autorizației de construcție nr.1538/2006, emise de Primăria municipiului Oradea.
256. Interpelarea nr.2472B/28-02-2007
Ministrul contabil Eugen Nicolăescu, saturat să distrugă sănătatea, trece cu tăvălugul peste administrația publică.
257. Interpelarea nr.2473B/28-02-2007
Cum sprijină Guvernul sectorul privat în privința TVA-ului perceput de la 1 ianuarie pentru activitățile finanțate din fonduri nerambursabile, în cadrul proiectelor europene?
258. Interpelarea nr.2474B/28-02-2007
Referitor la înființarea asociației numite "Comunitatea Moldovenilor din România" ca reprezentantă a "etnicilor moldoveni" din țara noastră.
259. Interpelarea nr.2475B/05-03-2007
"Nemulțumiri vizând hotărârile instanțelor de judecată".
260. Interpelarea nr.2476B/05-03-2007
"Statutul Centrelor pentru persoanele cu handicap".
261. Interpelarea nr.2477B/06-03-2007
Referitor la fermierii din toată țara.
262. Interpelarea nr.2478B/07-03-2007
Recalcularea pensiilor.
263. Interpelarea nr.2479B/13-03-2007
Referitor la un memoriu din partea reprezentanților Fundației TERRA Mileniul III.
264. Interpelarea nr.2480B/13-03-2007
Referitor la strategia post/aderare pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în perioada imediat următoare.
265. Interpelarea nr.2481B/13-03-2007
Care este politica ministerului în ceea ce privește strategia referitoare la aplicarea egalității de șanse pentru agricultorii români pe piața Uniunii Europene.
266. Interpelarea nr.2482B/13-03-2007
Situația penitenciarelor din România.
267. Interpelarea nr.2483B/13-03-2007
Referitor la obținerea drepturilor legale de pensie.
268. Interpelarea nr.2484B/13-03-2007
Referitor la memoriul unui grup de pensionari.
269. Interpelarea nr.2485B/13-03-2007
Criza locurilor în grădinițe și școlile primare.
270. Interpelarea nr.2486B/13-03-2007
Referitor la președintele Organizației locale a PD din Dărmănești, jud.Dâmbovița.
271. Interpelarea nr.2487B/13-03-2007
Referitor la statutul și recunoașterea de către Parlamentul Republicii Moldova a "Comunității Moldovenilor din România".
272. Interpelarea nr.2488B/13-03-2007
Programul Super-Ski în Carpați în Prahova.
273. Interpelarea nr.2489B/13-03-2007
Insula Mică a Brăilei.
274. Interpelarea nr.2490B/13-03-2007
Port turistic la Brăila.
275. Interpelarea nr.2491B/13-03-2007
Scăderea contribuțiilor la fondurile publice sociale.
276. Interpelarea nr.2492B/13-03-2007
Referitor la Ambulanța Bacău.
277. Interpelarea nr.2493B/13-03-2007
Referitor la donatorii de sânge.
278. Interpelarea nr.2494B/13-03-2007
"Sănătatea în mediul rural".
279. Interpelarea nr.2495B/13-03-2007
Situația elevilor din școlile aflate în jud.Bacău.
280. Interpelarea nr.2496B/13-03-2007
Reforma justiției.
281. Interpelarea nr.2497B/13-03-2007
Acordarea cetățeniei române cetățenilor din Ucraina.
282. Interpelarea nr.2498B/13-03-2007
Complexul castelului Peleș, Pelișor și Foișor inclusiv anexele, Castelul Bran.
283. Interpelarea nr.2499B/13-03-2007
Segmentul de autostradă Cernavodă-Constanța.
284. Interpelarea nr.2500B/13-03-2007
Legislația vamală a porturilor maritime românești.
285. Interpelarea nr.2501B/13-03-2007
Revizuirea Codului Fiscal.
286. Interpelarea nr.2502B/13-03-2007
"Statutul Centrelor pentru persoanele cu handicap".
287. Interpelarea nr.2503B/13-03-2007
"Aplicarea legilor fondului funciar".
288. Interpelarea nr.2504B/13-03-2007
Privind limitarea duratei de spitalizare a pacienților.
289. Interpelarea nr.2505B/13-03-2007
Privind distrugerea unui monument istoric din Sibiu.
290. Interpelarea nr.2506B/13-03-2007
Privind reglementarea transhumanței.
291. Interpelarea nr.2507B/13-03-2007
Privind salariul minim brut pe economie.
292. Interpelarea nr.2508B/13-03-2007
Incidența îngrijorătoare a bolilor canceroase în jud.Bacău.
293. Interpelarea nr.2509B/13-03-2007
Amenajarea albiei râului Olteț.
294. Interpelarea nr.2510B/13-03-2007
Nerespectarea acordului încheiat cu federațiile sindicale din învățământ în noiembrie 2005 în ceea ce privește alocarea a 1,1% din PIB pentru investiții în învățământ.
295. Interpelarea nr.2511B/13-03-2007
Situația clădirilor cu bulină roșie.
296. Interpelarea nr.2512B/13-03-2007
Exercitarea profesiei de mediator și aplicarea legii 192/2006.
297. Interpelarea nr.2513B/13-03-2007
Consolidarea locuințelor.
298. Interpelarea nr.2514B/13-03-2007
Formule de calcul a pensiei.
299. Interpelarea nr.2515B/13-03-2007
Referitor la situația în agricultura din jud.Sălaj.
300. Interpelarea nr.2516B/13-03-2007
Centrul de Sănătate de la Sântana.
301. Interpelarea nr.2517B/13-03-2007
Modificări ale Codului Penal și Codului de Procedură Penală.
302. Interpelarea nr.2518B/13-03-2007
Calculul punctajului anual al asiguratului pentru stabilirea pensiei.
303. Interpelarea nr.2519B/13-03-2007
Reabilitarea infrastructurii educaționale din Capitală.
304. Interpelarea nr.2520B/13-03-2007
Zonele protejate din Delta Dunării nu sunt protejate!
305. Interpelarea nr.2521B/13-03-2007
Starea plajelor de pe litoralul românesc în extra-sezon.
306. Interpelarea nr.2522B/13-03-2007
Pregătirea primăriilor din jud.Constanța pentru protecția cetățenilor în caz de inundații.
307. Interpelarea nr.2523B/13-03-2007
Urgentarea intrării în vigoare a Legii 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor.
308. Interpelarea nr.2524B/13-03-2007
Asistența medicală.
309. Interpelarea nr.2525B/13-03-2007
Programul de REABILITARE A AȘEZĂMINTELOR CULTURALE.
310. Interpelarea nr.2526B/13-03-2007
Staționar pentru bolnavi psihici în jud.Satu Mare.
311. Interpelarea nr.2527B/13-03-2007
Situația aeroportului Satu Mare.
312. Interpelarea nr.2528B/13-03-2007
Referitor la persoanele care suferă de paralizie.
313. Interpelarea nr.2529B/13-03-2007
Fonduri pentru industria de prelucrare a lemnului.
314. Interpelarea nr.2530B/13-03-2007
Fonduri UE pentru Industria de prelucrare a lemnului.
315. Interpelarea nr.2531B/13-03-2007
Cuantumul fondului de asigurări de sănătate alocat jud.Satu Mare.
316. Interpelarea nr.2532B/13-03-2007
Acordare de suvvenții tuturor producătorilor agricoli.
317. Interpelarea nr.2533B/13-03-2007
Sănătatea intrată în colaps.
318. Interpelarea nr.2534B/13-03-2007
Munca la negru - în jud.Olt.
319. Interpelarea nr.2535B/13-03-2007
Referitor la memoriul doamnei Munteanu Silvia din Sighișoara.
320. Interpelarea nr.2536B/13-03-2007
Referitor la Căminul de Bătrâni din Comuna Ideciu de Jos.
321. Interpelarea nr.2537B/13-03-2007
Riscuri actuale și majore pentru sănătatea și viața cetățenilor din mun.Slobozia.
322. Interpelarea nr.2538B/13-03-2007
Acordarea cetățeniei române.
323. Interpelarea nr.2539B/13-03-2007
Renta viageră pentru vânzarea terenurilor nu poate fi încasată în jud.Botoșani.
324. Interpelarea nr.2540B/13-03-2007
Modificarea curriculei școlare și alte schimbări pe anul școlar 2007-2008.
325. Interpelarea nr.2541B/13-03-2007
Resurse din fonduri europene pentru agricultura românească.
326. Interpelarea nr.2542B/13-03-2007
Obstrucționarea procesului de retrocedare a terenurilor de către Agenția Domeniilor Statului.
327. Interpelarea nr.2543B/13-03-2007
Stadiul desfășurării contrctului de construcției al autostrăzii Transilvania.
328. Interpelarea nr.2544B/13-03-2007
AUTOTURISM FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU MERSUL PE JOS1
329. Interpelarea nr.2545B/13-03-2007
CULTURA PROVINCIALĂ ÎNTRE MIZERIE ȘI INEXISTENȚĂ
330. Interpelarea nr.2546B/13-03-2007
Probleme legate de funcționarea SC SOMETRA SA Copșa Mică.
331. Interpelarea nr.2547B/13-03-2007
Referitor la situația gravă în care se află SRTV.
332. Interpelarea nr.2548B/13-03-2007
Referitor la privatizarea SC "GEROM" Buzău.
333. Interpelarea nr.2549B/13-03-2007
Referitor la casele memoriale ale marilor noștri scriitori.
334. Interpelarea nr.2550B/13-03-2007
"Contract de arendă".
335. Interpelarea nr.2551B/14-03-2007
Referitor la contractul de privatizare a SC "Distrigaz Sud" SA.
336. Interpelarea nr.2552B/14-03-2007
Lichidarea voluntară a Societății Comerciale RULMENTUL SA Brașov.
337. Interpelarea nr.2553B/14-03-2007
Incompatibilitatea funcției de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu cea de colectare și administrare a fondurilor electorale ale Partidului Național Liberal.
338. Interpelarea nr.2554B/14-03-2007
Reglementarea situației micilor producători din domeniul pomicol în ceea ce privește comercializarea produselor.
339. Interpelarea nr.2555B/14-03-2007
Referitor la declarația vicepremierului Marko Bela la depunerea la 3 martie 2007, a candidaturii sale pentru ocuparea funcției de președinte al UDMR.
340. Interpelarea nr.2556B/14-03-2007
Referitor la Consiliile Interministeriale.
341. Interpelarea nr.2557B/14-03-2007
Situația falimentară a municipiului Blaj, din cauza chiriilor enorme percepute de Mitropolia Greco-Catolică.
342. Interpelarea nr.2558B/14-03-2007
Situația disperată a SC UM Cugir SA, amenințată cu lichidarea.
343. Interpelarea nr.2559B/14-03-2007
Referitor la înființarea la Rădăuți a Centrului de Studii Bucovina al Academiei Române.
344. Interpelarea nr.2560B/14-03-2007
Referitor la amânarea alegerilor pentru Parlamentul European.
345. Interpelarea nr.2561B/14-03-2007
Referitor la OUG 39/2006.
346. Interpelarea nr.2562B/27-03-2007
Situația proiectelor de mediu.
347. Interpelarea nr.2563B/27-03-2007
Gestionarea deșeurilor periculoase.
348. Interpelarea nr.2564B/27-03-2007
Situația poluării pe râurile din vecinătatea ARPECHIM.
349. Interpelarea nr.2565B/27-03-2007
Referitor la menținerea bunelor releții dintre România și Republica Moldova.
350. Interpelarea nr.2566B/27-03-2007
Referitor la situația copiilor a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
351. Interpelarea nr.2567B/27-03-2007
Referitor la situația tensionată în frunoasa com.Bilca din Bucovina istorică.
352. Interpelarea nr.2568B/27-03-2007
Ce măsuri aveți în vedere pentru ca agricultura și dezvoltarea rurală să beneficieze de fonduri europene?
353. Interpelarea nr.2569B/27-03-2007
Statutul Insulei Șerpilor.
354. Interpelarea nr.2570B/27-03-2007
Referitor la fapte grave ce se petrec la Inspectoratul Școlar Județean Bacău.
355. Interpelarea nr.2571B/27-03-2007
Situația creșelor.
356. Interpelarea nr.2572B/27-03-2007
Există un program de informare națională a elevilor și părinților privind bolile de nutriție și prevenția acestora?
357. Interpelarea nr.2573B/27-03-2007
Referitor la serviciile oferite în spitalele românești care nu se ridică la standardele europene.
358. Interpelarea nr.2574B/27-03-2007
"Virarea pensiei de handicap în contul personal, deschis la Sucursala CEC Piatra Neamț".
359. Interpelarea nr.2575B/27-03-2007
"Nereguli privind funcționarea unei societăți comerciale și lucrări de reparații fără autorizație".
360. Interpelarea nr.2576B/27-03-2007
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea stă pe un butoi de pulbere.
361. Interpelarea nr.2577B/27-03-2007
La Laloșu fântânile ard în continuare iar oamenii nu au apă de băut.
362. Interpelarea nr.2578B/27-03-2007
Taxa de primă înmatriculare.
363. Interpelarea nr.2579B/27-03-2007
Agricultura la pământ.
364. Interpelarea nr.2580B/27-03-2007
România țara absurdului.
365. Interpelarea nr.2581B/27-03-2007
Drumurile naționale din jud.Vâlcea au fost lăsate pe drumuri.
366. Interpelarea nr.2582B/27-03-2007
Referitor la modul abuziv în care procedează unii primari din jud.Prahova.
367. Interpelarea nr.2583B/27-03-2007
Referitor la amendamente aduse la proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2007, supuse dezbaterii în plenul Camerei Deputaților și aprobate.
368. Interpelarea nr.2584B/27-03-2007
Referitor la situația pedagogilor din jud.Sălaj.
369. Interpelarea nr.2585B/27-03-2007
Referitor la DN 2H Rădăuți - Vicovu de Jos și srăzile Putnei, Horia, Școlii Noi și Dobrogeanu Gherea din mun.Rădăuți.
370. Interpelarea nr.2586B/27-03-2007
Referitor la cele 2150 de familii care nu beneficiază de lumină electrică în jud.Suceava.
371. Interpelarea nr.2587B/27-03-2007
Referitor la situația Institutului Național de Cercetare în Domeniul Protecției Mediului.
372. Interpelarea nr.2588B/27-03-2007
Referitor la memoriul domnului Carauleanu Viorel din Bistrița.
373. Interpelarea nr.2589B/27-03-2007
Referitor la MEFIN Sinaia.
374. Interpelarea nr.2590B/27-03-2007
Referitor la renovarea Centrului istoric.
375. Interpelarea nr.2591B/27-03-2007
Situația personalului insufucient din penitenciare.
376. Interpelarea nr.2592B/27-03-2007
Programul național de protecție socială "Bani de liceu".
377. Interpelarea nr.2593B/27-03-2007
Situația românilor din zona Văii Timocului - Serbia și din spațiul fost Iugoslav.
378. Interpelarea nr.2594B/27-03-2007
Referitor la memoriul domnului inginer Omer Erol.
379. Interpelarea nr.2595B/27-03-2007
Referitor la producătorii agricoli.
380. Interpelarea nr.2596B/27-03-2007
Referitor la fondurile guvernamentale devenite pomană electorală pentru electoratul comunei Ilva Mare, jud.Bistrița-Năsăud.
381. Interpelarea nr.2597B/27-03-2007
Mânăstirea Strehaia, jud.Mehedinți.
382. Interpelarea nr.2598B/27-03-2007
Drum ocolitor în mun.Săcele.
383. Interpelarea nr.2599B/27-03-2007
Scoaterea specializării "oncologie" din nomenclatorul Ministerului Sănătății.
384. Interpelarea nr.2600B/27-03-2007
Aglomerarea excesivă a laboratoarelor de analize medicale.
385. Interpelarea nr.2601B/27-03-2007
Excluderea de la subvenționare a suprafețelor agricole mai mici de o,3 ha/parcelă și a proprietarilor care dețin mai puțin de 1 ha de teren.
386. Interpelarea nr.2602B/27-03-2007
Referitor la memoriul reprezentanților Sindicatului Liber Napoca al Taximetriștilor din Cluj.
387. Interpelarea nr.2603B/27-03-2007
Referitor la memoriul Federației Sindicatelor din Bibliotecile din România.
388. Interpelarea nr.2604B/27-03-2007
Referitor la memoriul depus de un grup de pensionari.
389. Interpelarea nr.2605B/27-03-2007
Referitor la memoriul depus de un grup de pensionari.
390. Interpelarea nr.2606B/27-03-2007
Referitor la memoriul reprezentanților Asociației Fermierilor Crescători de Bovine.
391. Interpelarea nr.2607B/27-03-2007
Care este strategia ministerului în ceea ce privește salarizarea în România.
392. Interpelarea nr.2608B/27-03-2007
Referitor la probleme cu care se confruntă polițiștii din Bistrița-Năsăud.
393. Interpelarea nr.2609B/27-03-2007
Referitor la memoriul unui grup de pensionari.
394. Interpelarea nr.2610B/27-03-2007
Referitor la lipsa cărților de rugăciuni, biblii și material de cultură religioasă în penitenciare.
395. Interpelarea nr.2611B/27-03-2007
Referitor la absolvenții Facultății de Stomatologie.
396. Interpelarea nr.2612B/27-03-2007
Referitor la acțiunea numită "Plăți directe pe suprafață".
397. Interpelarea nr.2613B/27-03-2007
Cu privire la vânzarea sediului administrativ, depozite și ateliere a SC URBIS SA din Roșiorii de Vede, str.Corlătescu nr.4, având ca acționar unic Consiliul Local Roșiorii de Vede.
398. Interpelarea nr.2614B/27-03-2007
Slaba capacitate a Agențiilor pentru dezvoltare regională de a comunica cu autoritățile locale.
399. Interpelarea nr.2615B/27-03-2007
Schimbarea destinației legale a sălilor de sport școlare de tip B construite în Roșiorii de Vede, jud.Teleorman.
400. Interpelarea nr.2616B/27-03-2007
Ord.Min.Înv.nr.329/13 februarie 2007 (în anexă): modificare și completare.
401. Interpelarea nr.2617B/27-03-2007
Situația programului de înregistrare a cererilor pentru subvenții în baza de date a APIA.
402. Interpelarea nr.2618B/27-03-2007
Discriminarea consilierilor juridici în raport cu avocații.
403. Interpelarea nr.2619B/27-03-2007
Copiii și persoanele cu handicap au drepturi care nu sunt respectate.
404. Interpelarea nr.2620B/27-03-2007
Referitor la situația salariaților de la SC PORȚELANUL SA Dorohoi.
405. Interpelarea nr.2621B/27-03-2007
CERCETAREA AUTOHTONĂ - LA UN PAS DE FINAL....
406. Interpelarea nr.2622B/27-03-2007
CONSTRUCȚIILE RURALE - ALTĂ ȚARĂ A ROMÂNIEI
407. Interpelarea nr.2623B/27-03-2007
RENTA VIAGERĂ - ALT PROGRAM DESTINAT EȘECULUI
408. Interpelarea nr.2624B/27-03-2007
Lipsa de transparență la nivelul Ministerului Transporturilor?
409. Interpelarea nr.2625B/27-03-2007
Ridicarea în mod abuziv din parcarea plătită a unui autoturism.
410. Interpelarea nr.2626B/27-03-2007
Referitor la posibilitatea firmelor de a-și deschide puncte de lucru în altă țară.
411. Interpelarea nr.2627B/27-03-2007
Referitor la includerea copiilor înscriși la grădinițele cu program prelungit în programul "Cornul și laptele".
412. Interpelarea nr.2628B/27-03-2007
Referitor la poziția oficială a ministerului în legătură cu vaccinul împotriva cancerului de col uterin.
413. Interpelarea nr.2629B/27-03-2007
Situația gravă a activității APIA, generată de managementul defectuos și neperformant.
414. Interpelarea nr.2630B/27-03-2007
Privatizarea stațiunii Sovata.
415. Interpelarea nr.2631B/27-03-2007
Referitor la modul scandalos în care a înțeles domnul Jozsef Birtalan, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, să răspundă la interpelarea din 12 februarie 2007.
416. Interpelarea nr.2632B/27-03-2007
Situația gravă existentă la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă.
417. Interpelarea nr.2633B/27-03-2007
Referitor la ziarele ce apar în Harghita, Covasna și chiar și unele din Mureș, în caz cvasigeneral, aduc la cunoștință, că pentru ocuparea unui post, cam indiferent care, se solicită drept condiție specifică cunoașterea limbii maghiare.
418. Interpelarea nr.2634B/28-03-2007
Referitor la dubii privind autenticitatea brățărilor dacice recuperate.
419. Interpelarea nr.2635B/28-03-2007
Referitor la contractul încheiat cu firma Bechtel.
420. Interpelarea nr.2636B/28-03-2007
Despăgubirea cetățenilor care înainte de 01.11.1990, au achitat anticipat, integral sau parțial, la CEC prețul unui autoturism DACIA și care încă mai au conturi active la CEC.
421. Interpelarea nr.2637B/28-03-2007
Strategia Guvernului României privind Stoparea procesului de deșertificare.
422. Interpelarea nr.2638B/28-03-2007
Referitor la alegerile parțiale din com.Ilva Mare, jud.Bistrița-Năsăud.
423. Interpelarea nr.2639B/28-03-2007
Prioritățile României în politica externă.
424. Interpelarea nr.2640B/28-03-2007
Nereguli din sectorul energetic.
425. Interpelarea nr.2641B/11-04-2007
Privindaccesul dificil în Municipiul Sibiu din cauza semaforizării excesive.
426. Interpelarea nr.2642B/11-04-2007
Strategia post-aderare a României în domeniul IMM-urilor.
427. Interpelarea nr.2643B/18-04-2007
Suplimentarea fondurilor pentru finalizarea lucrărilor de consolidare a drumului județean Târgoviște-Mânăstirea Dealu.
428. Interpelarea nr.2644B/24-04-2007
Referitor la situația pedagogilor din jud.Sălaj.
429. Interpelarea nr.2645B/24-04-2007
"Aprobarea proiectului Planului de Școlarizare pentru anul 2007-2008 al Liceului Roșia Jiu, comuna Fărcășești, jud.Gorj".
430. Interpelarea nr.2646B/24-04-2007
"Alocarea de fonduri necesare în vederea reconstruirii unui pod peste râul Amaradia ce face legătura între satul Mierea, din comuna Crușeț și restul localității".
431. Interpelarea nr.2647B/24-04-2007
Incendiile de pădure și de vegetație uscată.
432. Interpelarea nr.2648B/24-04-2007
Situația finanțării programelor pentru agricultură. Perspectiva utilizării fondurilor Uniunii Europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.
433. Interpelarea nr.2649B/24-04-2007
Referitor la prevenirea și tratarea tuberculozei.
434. Interpelarea nr.2650B/24-04-2007
Alocarea de fonduri pe măsura cerințelor actuale din spitale.
435. Interpelarea nr.2651B/24-04-2007
Ce măsuri are în vedere Ministerul Sănătății pentru menținerea în spitale, cabinete și în circumscripțiile sanitare a medicilor români?
436. Interpelarea nr.2652B/24-04-2007
Dacă Ministerul Economiei și Comerțului mai are în vedere să promoveze și să dezvolte și alte activități economice în afara creșterii caprelor și a producției de chirpici?
437. Interpelarea nr.2653B/24-04-2007
Referitor la gradul de poluare din nordul Moldovei.
438. Interpelarea nr.2654B/24-04-2007
Dacă veți acorda subvenții țăranilor cu suprafețe mai mici de 1 hectar.
439. Interpelarea nr.2655B/24-04-2007
Ce măsuri concrete are în cedere Ministerul Culturii și Cultelor pentru a menține și dezvolta activitățile culturale necesare cetățeanului român european?
440. Interpelarea nr.2656B/24-04-2007
Ce măsuri are în vedere Ministerul Culturii și Cultelor pentru a pune în valoare mânăstirile și bisericile Bucovinei.
441. Interpelarea nr.2657B/24-04-2007
Ce măsuri are în vedere Ministerul Agriculturii pentru a proteja pădurile din zona comunei, drumurile din această parte a județului Suceava și apărarea mediului natural din Bucovina.
442. Interpelarea nr.2658B/24-04-2007
Referitor la educație privind apărarea curățeniei apelor curgătoare din jud.Suceava.
443. Interpelarea nr.2659B/24-04-2007
Referitor la finalizarea lucrărilor de construire a Podului de la Talpa.
444. Interpelarea nr.2660B/24-04-2007
Referitor la continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății de Scaun a Sucevei.
445. Interpelarea nr.2661B/24-04-2007
Sesizarea privind legalitatea "referendum"-ului din "Ținutul Secuiesc".
446. Interpelarea nr.2662B/24-04-2007
Măsuri pentru stoparea producției de porumb modificat genetic.
447. Interpelarea nr.2663B/24-04-2007
Starea critică a rețelei comunale de energie electrică care înregistrează, de foarte multe ori pe zi, întreruperi și variații mari de tensiune.
448. Interpelarea nr.2664B/24-04-2007
Referitor la persoanele împroprietărite în zonele afectate de exploatările și prelucrări petroliere din zona jud.Argeș.
449. Interpelarea nr.2665B/24-04-2007
Referitor la comuna Domnești din Argeș nu beneficiază de alimentare cu apă și canalizare.
450. Interpelarea nr.2666B/24-04-2007
Referitor la reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă.
451. Interpelarea nr.2667B/24-04-2007
Subvențiile un mit.
452. Interpelarea nr.2668B/24-04-2007
Reabilitarea sistemului de irigații Sadova Corabia - șansa locuitorilor din zona de sud-est Doljului.
453. Interpelarea nr.2669B/24-04-2007
"Nemulțumiri privind stabilirea pensiei pentru grupa I de muncă".
454. Interpelarea nr.2670B/24-04-2007
Tratamentul diabeticilor din jud.Brașov.
455. Interpelarea nr.2671B/24-04-2007
Referitor la desființarea unei unități de învățământ preuniversitar.
456. Interpelarea nr.2672B/24-04-2007
Probleme cu care se confruntă reprezentanții Federației Sindicatelor din Bibliotecile din România.
457. Interpelarea nr.2673B/24-04-2007
Referitor la memoriul domnului Ioan Ciorca, din Cluj-Napoca.
458. Interpelarea nr.2674B/24-04-2007
Probleme existente în penitenciarele din România.
459. Interpelarea nr.2675B/24-04-2007
Referitor la peste 150 de familii din două cartiere - Sâncrai și Șarât - au fost victime ale inundațiilor de anul trecut.
460. Interpelarea nr.2676B/24-04-2007
Care este strategia ministerului cu privire la centrala nucleară de la Cernavodă.
461. Interpelarea nr.2677B/24-04-2007
Problemele cu care se confruntă Federația Sindicatelor din Bibliotecile din România.
462. Interpelarea nr.2678B/24-04-2007
Privind accesul dificil în Municipiul Sibiu din cauza semaforizării excesive.
463. Interpelarea nr.2679B/24-04-2007
Primăria Lădești revendică baia comunală.
464. Interpelarea nr.2680B/24-04-2007
Calea ferată Rm.Vâlcea - Vâlcele, între nepăsare și infracțiune.
465. Interpelarea nr.2681B/24-04-2007
Primăria Mateești - scandal perpetuu.
466. Interpelarea nr.2682B/24-04-2007
Referitor la Muzeul Național de Artă Contemporană.
467. Interpelarea nr.2683B/24-04-2007
Referitor la un proiect de modificare a modului de derulare a subprogramului curativ de oncologie pentru bolnavii de cancer.
468. Interpelarea nr.2684B/24-04-2007
Starea precară a lifturilor din Spitalul Județean Neamț.
469. Interpelarea nr.2685B/24-04-2007
Practicile autorității vamale bulgare față de românii care tranzitează Bulgaria.
470. Interpelarea nr.2686B/24-04-2007
Referitor la neglijența lucrătorilor de pe autostrada Constanța-București.
471. Interpelarea nr.2687B/24-04-2007
Referitor la încheierea Contractului de Credit între Dexia KommunalKredit Bank A.G. și Consiliul Județean Constanța.
472. Interpelarea nr.2688B/24-04-2007
Situația actuală a clădirii abandonate de 17 ani, situată pe Cheiul Dâmboviței, (așa zisă "Casa Radio").
473. Interpelarea nr.2689B/24-04-2007
Situația clădirii abandonate de 17 ani, situată pe Cheiul Dâmboviței, (așa zisă Casa Radio).
474. Interpelarea nr.2690B/24-04-2007
Referitor la apelurile disperate ale funcționarilor publici și salariaților din cadrul Primăriei Miercurea Ciuc, care reclamă comportamentul primarului Raduly Robert.
475. Interpelarea nr.2691B/24-04-2007
Referitor la trasferarea patrimoniului fostului UTC către Fundația Națională pentru Tineret.
476. Interpelarea nr.2692B/24-04-2007
Probleme cu care se confruntă Federația Sindicatelor din Bibliotecile din România.
477. Interpelarea nr.2693B/24-04-2007
Aplicarea neunitară a legii în teritoriu și efectele sociale grave ale unor măsuri cu conținut economic introduse prin Legea 448/2006.
478. Interpelarea nr.2694B/24-04-2007
Solicitarea unui tânăr român, stabilit în Atlanta-Georgia (SUA), de a arbora în holul liceului drapelul țării de origine.
479. Interpelarea nr.2695B/24-04-2007
Referitor la memoriul doamnei Reghina Fărcaș.
480. Interpelarea nr.2696B/24-04-2007
Betonarea malurilor Crișului Repede trebuie oprită în municipiul Oradea!
481. Interpelarea nr.2697B/24-04-2007
Acordul de Împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
482. Interpelarea nr.2698B/24-04-2007
Transformarea unui imobil din Comuna Oboga în sediu de Primărie.
483. Interpelarea nr.2699B/24-04-2007
UNDE AJUNG BANII U.E.?
484. Interpelarea nr.2700B/24-04-2007
RETROCEDĂRI, RĂSCUMPĂRĂRI ȘI....RUINE!
485. Interpelarea nr.2701B/24-04-2007
Starea deplorabilă a podului din zona industrială, cunoscut sub denumirea de Podul IPMC.
486. Interpelarea nr.2702B/24-04-2007
Referitor la memoriul domnului Ferodin Ablalim din Constanța.
487. Interpelarea nr.2703B/24-04-2007
Desființarea ANT ar putea duce la creșterea birocrației.
488. Interpelarea nr.2704B/24-04-2007
Analfabetismul românesc.
489. Interpelarea nr.2705B/24-04-2007
Diplome cu întârziere.
490. Interpelarea nr.2706B/24-04-2007
Accesul agricultorilor la fondurilor SAPARD.
491. Interpelarea nr.2707B/24-04-2007
Deficitele externe afectează imaginea României.
492. Interpelarea nr.2708B/24-04-2007
Referitor la OUG 39/2006.
493. Interpelarea nr.2709B/24-04-2007
Referitor la propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă.
494. Interpelarea nr.2710B/24-04-2007
Asigurarea fondurilor pentru continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania.
495. Interpelarea nr.2711B/24-04-2007
Referitor la suspiciunile de plagiat ce planează în jurul prof.univ.dr.Mariana Jugănaru, Decan al Facultății de Științe Economice de la Universitatea de Stat "Ovidius" Constanța.
496. Interpelarea nr.2712B/24-04-2007
Referitor la situația din Tighina.
497. Interpelarea nr.2713B/24-04-2007
Necesitatea completării actelor normative referitoare la Fondul "Proprietatea" cu prevederi care să-i includă și pe beneficiarii Legii 290/2003.
498. Interpelarea nr.2714B/24-04-2007
Situația rampei de gunoi de la Pata Rat din Cluj-Napoca.
499. Interpelarea nr.2715B/24-04-2007
Finalizarea procesului de operaționalizare a agențiilor de plăți intervenție pentru agricultură.
500. Interpelarea nr.2716B/24-04-2007
Cazul domnului Cojocaru Alexandru, solicitant al cetățeniei române.
501. Interpelarea nr.2717B/24-04-2007
Cazul P.F.Conu Constantin, din comuna Dobrosloveni, jud.Olt.
502. Interpelarea nr.2718B/24-04-2007
Asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității Oficiului Poștal Sfântu Gheorghe 1 - jud.Covasna.
503. Interpelarea nr.2719B/24-04-2007
Drepturile unor foști salariați ai Uzinei "Tractorul" Brașov.
504. Interpelarea nr.2720B/24-04-2007
Necesitatea redeschiderii piețelor de comercializare a porcilor.
505. Interpelarea nr.2721B/24-04-2007
Prețul exprimat în euro/ha privind imobilele proprietate privată supuse exproprierii.
506. Interpelarea nr.2722B/24-04-2007
Prețul exprimat în euro/ha privind imobilele proprietate privată supuse exproprierii.
507. Interpelarea nr.2723B/24-04-2007
Prețul exprimat în euro/ha privind imobilele proprietate privată supuse exproprierii.
508. Interpelarea nr.2724B/25-04-2007
Referitor la memoriul unor cetățeni din Râmnicu Sărat.
509. Interpelarea nr.2725B/25-04-2007
Referitor la neeliberarea titlurilor de proprietate deținătorilor de drept.
510. Interpelarea nr.2726B/25-04-2007
Nereguli referitoare la calcularea și recolerarea pensiilor.
511. Interpelarea nr.2727B/25-04-2007
Abuzuri ale patronilor asupra personalului angajat, în special în domeniul industriei textile.
512. Interpelarea nr.2728B/25-04-2007
Referitor la modul defectuos de soluționare a unor probleme cetățenești de către Primarii și Consiliile Locale.
513. Interpelarea nr.2729B/25-04-2007
Situația parcurilor industriale.
514. Interpelarea nr.2730B/25-04-2007
Consultanța pe proiecte pentru IMM-uri.
515. Interpelarea nr.2731B/25-04-2007
Dificultatea punerii în practică a OUG 34/2006 .
516. Interpelarea nr.2732B/25-04-2007
Calcularea și recalcularea pensiilor.
517. Interpelarea nr.2733B/25-04-2007
Referitor la demolarea stadionului din Sighișoara.
518. Interpelarea nr.2734B/25-04-2007
Schimbarea din funcție a Prefectului și a directorilor de instituții deconcentrate în jud.Brașov.
519. Interpelarea nr.2735B/02-05-2007
Referitor la necesitatea refacerii cimitirului distrus de la Tighina.
520. Interpelarea nr.2736B/07-05-2007
Ora închiderii votării la referendumul național din data de 19 mai.
521. Interpelarea nr.2737B/07-05-2007
Privatizarea Daewoo Craiova.
522. Interpelarea nr.2738B/08-05-2007
"Propunere de completare a textului legii privind despăgubirea persoanelor care au depus bani pentru cumpărarea unei Dacii 1300".
523. Interpelarea nr.2739B/09-05-2007
Referitor la transformarea Centrului de Studii Bucovina din mun.Rădăuți și mutarea acestuia la Suceava.
524. Interpelarea nr.2740B/22-05-2007
Cu privire la situația creată la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" din Roșiorii de Vede.
525. Interpelarea nr.2741B/22-05-2007
Situația națională a ambulanțelor.
526. Interpelarea nr.2742B/22-05-2007
Acordarea unor reparații financiare echitabile agricultorilor din zona Făcăeni - Vlădeni, ale căror terenuri au fost inundate dirijat în primăvara anului 2006.
527. Interpelarea nr.2743B/22-05-2007
Referitor la fraudarea Fondului Mutual de Investiții, administrat de SAI SAFI Invest SA.
528. Interpelarea nr.2744B/22-05-2007
Facultatea de Arte - Universitatea Ovidius Constanța.
529. Interpelarea nr.2745B/22-05-2007
Necesitatea înființării de sucursale ale agențiilor teritoriale subordonate Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
530. Interpelarea nr.2746B/22-05-2007
Strategia Guvernului în domeniul turismului.
531. Interpelarea nr.2747B/22-05-2007
Ilegalități comise de Agenția Națională de Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.
532. Interpelarea nr.2748B/22-05-2007
Nereguli constatate la SC Romfilatelia SA.
533. Interpelarea nr.2749B/22-05-2007
"Deschiderea minei de uraniu din comuna Grințieș, jud.Neamț.
534. Interpelarea nr.2750B/22-05-2007
"Lucrări de regularizare a răului BISTRICIOARA, din comuna Grințieș, jud.Neamț.
535. Interpelarea nr.2751B/22-05-2007
"Virarea cupoanelor de pensie la CEC".
536. Interpelarea nr.2752B/22-05-2007
Legea pensiilor 19/2000.
537. Interpelarea nr.2753B/22-05-2007
Decontaminarea depozitelor de lindan din mun.Turda, jud.Cluj.
538. Interpelarea nr.2754B/22-05-2007
Amenajarea depozitelor pentru deșeuri electronice.
539. Interpelarea nr.2755B/22-05-2007
Nemulțumirea cetățenilor de modul în care sunt utilizate balastierele și drumurile din comunele zonei Rădăuți.
540. Interpelarea nr.2756B/22-05-2007
Taxe pe care le percep ambasadele și consulatele României.
541. Interpelarea nr.2757B/22-05-2007
Transparența decizională privind adoptarea programelor naționale de sănătate.
542. Interpelarea nr.2758B/22-05-2007
Strategia ministerului cu privire la depistarea precoce și prevenția cancerului la femei și alocarea fondurilor destinate sănătății.
543. Interpelarea nr.2759B/22-05-2007
Stadiul lucrărilor de reabilitare a stației de cale ferată Bacău.
544. Interpelarea nr.2760B/22-05-2007
Situația Autorității Naționale Sanitar Veterinare.
545. Interpelarea nr.2761B/22-05-2007
Referitor la Autoritatea Națională Sanitar Veterinară.
546. Interpelarea nr.2762B/22-05-2007
Neprofesionalismul costă.
547. Interpelarea nr.2763B/22-05-2007
Taxa pe nimic.
548. Interpelarea nr.2764B/22-05-2007
Referitor la Legea 10/2001.
549. Interpelarea nr.2765B/22-05-2007
Este becesar un set de reglementări pentru a controla și raționaliza cheltuielile pentru asfaltări și alte lucrări de infrastructură urbană.
550. Interpelarea nr.2766B/22-05-2007
Reglementări din sistemul legislativ în discordanță cu conținutul unei Hotărâri de Guvern pe problema funcționării unităților fito-sanitare.
551. Interpelarea nr.2767B/22-05-2007
Dacă între prioritățile guvernului actual există o altă abordare privind autostrada de pe coridorul IV european (Nădlac-Sibiu-Pitești).
552. Interpelarea nr.2768B/22-05-2007
Stadiul dosarului cu nr.52/2006.
553. Interpelarea nr.2769B/22-05-2007
Strategia de dezvoltare a localităților.
554. Interpelarea nr.2770B/22-05-2007
Fondurile alocate pentru reabilitatea școlilor.
555. Interpelarea nr.2771B/22-05-2007
Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului - Vădeni - Asigurarea cu apă a localităților din aval.
556. Interpelarea nr.2772B/22-05-2007
Situația monumentelor arhitecturale de patrimonui din jud.Gorj.
557. Interpelarea nr.2773B/22-05-2007
Clase părăsite din cauza indiferenței părinților care încurajează abandonul școlar.
558. Interpelarea nr.2774B/22-05-2007
Strategia energetică a României.
559. Interpelarea nr.2775B/22-05-2007
Discriminarea determinată de legea farmaciilor.
560. Interpelarea nr.2776B/22-05-2007
Lungul drum al aplicării Legii 9/1998.
561. Interpelarea nr.2777B/22-05-2007
Referitor la scadența tarifelor CFR pe ruta București-Constanța.
562. Interpelarea nr.2778B/22-05-2007
Referitor la lipsa de reacție din partea primăriilor din mediul rural la cererile cetățenilor.
563. Interpelarea nr.2779B/22-05-2007
Proiectul Economia Bazată pe Cunoaștere.
564. Interpelarea nr.2780B/22-05-2007
Posibilitatea construirii unei șosele de coastă, care să lege Portul Tomis de stațiunea Mamaia.
565. Interpelarea nr.2781B/22-05-2007
Referitor la eroii de etnie tătară.
566. Interpelarea nr.2782B/22-05-2007
Nelămuriri legate de funcția publică...
567. Interpelarea nr.2783B/22-05-2007
Hârtiile aducătoare de boală....
568. Interpelarea nr.2784B/22-05-2007
Darurile Ministerului de Finanțe...
569. Interpelarea nr.2785B/22-05-2007
Majorarea sprijinului financiar din partea statului pentru Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irugații, în condițiile unei secete extreme.
570. Interpelarea nr.2786B/22-05-2007
Situația investigațiilor medicale care nu sunt acoperite de contractele încheiate de Casele Județene de Asigurări de Sănătate.
571. Interpelarea nr.2787B/22-05-2007
Situația rromilor din localitatea Belin, jud.Covasna.
572. Interpelarea nr.2788B/22-05-2007
Măsuri corespunzătoare și operative pentru ocuparea posturilor la IPJ Harghita, cât și pentru asigurarea unei sume derizorii, dar absolut necesare pentru Jandarmerie.
573. Interpelarea nr.2789B/22-05-2007
Referitor la situația doamnei Elisabeta Stoenică.
574. Interpelarea nr.2790B/22-05-2007
Referitor la Calendarul tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a .
575. Interpelarea nr.2791B/22-05-2007
Strategia Ministerului Sănătății.
576. Interpelarea nr.2792B/22-05-2007
Aplicarea corectă și unitară a Legii 316/2006.
577. Interpelarea nr.2793B/22-05-2007
Modalitatea ca Spitalul Județean Bistrița-Năsăud să fie dotat cu un computer tomograf.
578. Interpelarea nr.2794B/22-05-2007
Referitor la memoriul mai multor angajați ai SC Balint SRL, fosta fabrică de sticlă Cristiro.
579. Interpelarea nr.2795B/22-05-2007
Pe drumurile țării se practică haiducia rutieră.
580. Interpelarea nr.2796B/22-05-2007
Raportul de colaborare al Ministerului pe care îl conduceți cu ministere similare din țările UE.
581. Interpelarea nr.2797B/22-05-2007
Referitor la aplicarea Legii 290/2003.
582. Interpelarea nr.2798B/22-05-2007
Situația Tribunalelor pentru Minori.
583. Interpelarea nr.2799B/22-05-2007
Reducerea CAS-ului, o necesitate?
584. Interpelarea nr.2800B/22-05-2007
Seceta prelungită - un pericol grav pentru agricultura românească.
585. Interpelarea nr.2801B/22-05-2007
Problema călătorului nemulțumit.
586. Interpelarea nr.2802B/22-05-2007
Reforma sănătății îi menulțumește pe bolnavii de cancer.
587. Interpelarea nr.2803B/22-05-2007
Deblocarea de către Agenția SAPARD BRIPS Craiova a sumei de 190.000 lei RON datorată Consiliului Localș Milcoiu în urma derulării Contractului "Alimentării cu apă".
588. Interpelarea nr.2804B/22-05-2007
Violanța pe terenurile de sport și în preajma acestora.
589. Interpelarea nr.2805B/22-05-2007
Redresarea turismului românesc.
590. Interpelarea nr.2806B/22-05-2007
Sprijin în vederea opririi lucrărilor la construcția ce se ridică lângă Catedrala "Sf.Iosif" din Capitală.
591. Interpelarea nr.2807B/22-05-2007
Activitatea Fondului "Proprietatea".
592. Interpelarea nr.2808B/22-05-2007
Situația la Serviciul de Ambulanță Cluj.
593. Interpelarea nr.2809B/22-05-2007
Când vor fi despăgubiți proprietarii ai căror livezi au fost afectate de frig, iar culturile au fost compromise.
594. Interpelarea nr.2810B/22-05-2007
Situația salariaților de la ASP Cluj.
595. Interpelarea nr.2811B/22-05-2007
Memoriu cu privire la situația din penitenciarele românești.
596. Interpelarea nr.2812B/22-05-2007
Referitor la fortifierea făinii pentru pâine și produsele de panificație cu acid folic și fier.
597. Interpelarea nr.2813B/22-05-2007
Unde se comercializează în România soia nemodificată genetic?
598. Interpelarea nr.2814B/22-05-2007
Referitor la memoriul din partea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Neuro-Psihici (APAHNP) Cluj.
599. Interpelarea nr.2815B/22-05-2007
Referitor la situația din jud.Cluj, privind comasarea școlilor fără acordul părinților elevilor direct interesați de aceste modificări.
600. Interpelarea nr.2816B/22-05-2007
Referitor la sistemul național de irigații.
601. Interpelarea nr.2817B/22-05-2007
Referitor la nerespectarea minimale de protecție a mediului și a consumatorilor .
602. Interpelarea nr.2818B/22-05-2007
Referitor la flota comercială a României.
603. Interpelarea nr.2819B/23-05-2007
Intrarea în normalitate a activității farmaciilor din jud.Prahova.
604. Interpelarea nr.2820B/23-05-2007
Inechitate existentă între pensionarii militari și celelalte categorii de personal, în privința decontării biletelor de tratament.
605. Interpelarea nr.2821B/23-05-2007
Situația fostului Combinat SIDERCA Călărați.
606. Interpelarea nr.2822B/28-05-2007
Necorelarea prevederilor HG 325/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii ;i Dezvoltării Rurale cu prevederile Legii 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară.
607. Interpelarea nr.2823B/04-06-2007
Implicațiile proiectului de ordonanță de urgență pprivind pescuitul și acvacultura.
608. Interpelarea nr.2824B/04-06-2007
Referitor la programul Cabinetului Tăriceanu privind modernizarea drumurilor naționale.
609. Interpelarea nr.2825B/04-06-2007
Realizarea urgentă a unei anchete privind corectitudinea rezultatului votului, la referendumul din 19 mai și prezentarea în plenul Parlamentului.
610. Interpelarea nr.2826B/04-06-2007
Reintroducerea gratuității în acordarea medicamentelor pentru pensionarii cu pensii foarte mici.
611. Interpelarea nr.2827B/04-06-2007
Relocarea unor instituții deconcentrate de la Cluj Napoca.
612. Interpelarea nr.2828B/05-06-2007
Diplome false eliberate de Universitatea Oradea și frauda de 25 milioane euro din bugetul statutului.
613. Interpelarea nr.2829B/05-06-2007
Punerea ]n aplicare a art.77, indice 1, din Codul Fiscal.
614. Interpelarea nr.2830B/05-06-2007
Referitor la modificările și completărilor aduse Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, prin Legea 343/2006.
615. Interpelarea nr.2831B/05-06-2007
Clarificări privind tronsonul Arad-Timișoara al autostrăzii de pe coridorul IV.
616. Interpelarea nr.2832B/05-06-2007
Referitor la alocarea bugetului pentru 2007 la Centrele Regionale de Transfuzie Sanguină.
617. Interpelarea nr.2833B/05-06-2007
Referitor la bugetul pentru 2007 alocat Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Iași.
618. Interpelarea nr.2834B/05-06-2007
Adoptarea unei HG pentru stoparea eroziune și consolidare versant în com.Ștorobăneasa, jud.Teleorman.
619. Interpelarea nr.2835B/05-06-2007
Privind nesecitatea repartizării de ambulanțe pentru deservirea exclusivă a pensionarilor.
620. Interpelarea nr.2836B/05-06-2007
Privind necesitatea modificării normelor metodologice privind autorizarea și efectuarea transporturilor rutiere.
621. Interpelarea nr.2837B/05-06-2007
Revenire la 2877A privind reînființarea claselor cu profil învățători - educatori.
622. Interpelarea nr.2838B/05-06-2007
Sistemul defectuos de returnare a banilor către agenții economici care au contracte încheiate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
623. Interpelarea nr.2839B/05-06-2007
Referitor la măsurile necesare pentru comunicare măsurilor naționale privind executarea Directivelor Uniunii Europene.
624. Interpelarea nr.2840B/05-06-2007
Solicită un rezumat sistetic al "erorilor", imputărilor și penalizărilor rezultate în urma investițiilor Ministerului Transporturilor în autostrada București-Pitești în perioada 1996-2006.
625. Interpelarea nr.2841B/05-06-2007
Situația dezastruoasă în care se află fosta întreprindere GRULEN din mun.Câmpulung Muscel, jud.Argeș.
626. Interpelarea nr.2842B/05-06-2007
privind abuzuri care se petrec în Penitenciarul Codlea.
627. Interpelarea nr.2843B/05-06-2007
Transferul unui imobil în proprietatea publică a statutului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în proprietatea publică a statutului și administrarea Consiliului Local al orașului Băile Govora.
628. Interpelarea nr.2844B/05-06-2007
Stoparea Jafului din pădurile din zona Horezu.
629. Interpelarea nr.2845B/05-06-2007
Bani din Fondul de Solidaritate ai Uniunii Europene, pentru Bunești.
630. Interpelarea nr.2846B/05-06-2007
Orașul - stațiune Băile Govora a rămas fără muzeu și bibliotecă.
631. Interpelarea nr.2847B/05-06-2007
Apărarea pădurilor din Bucovina.
632. Interpelarea nr.2848B/05-06-2007
Referitor la inscripția "Poliție rurală" pe autoturismele din mediul rural.
633. Interpelarea nr.2849B/05-06-2007
Referitor la dispariția statuii soldatului sovietic din Iași.
634. Interpelarea nr.2850B/05-06-2007
ÎNCOTRO, SĂNĂTATEA NOSTRĂ?
635. Interpelarea nr.2850B/05-06-2007
ÎNCOTRO, SĂNĂTATEA NOSTRĂ?
636. Interpelarea nr.2851B/05-06-2007
Referitor la politica de administrare și reformelor în penitenciare.
637. Interpelarea nr.2852B/05-06-2007
Restabilirea drepturilor patrimoniale ale cultelor religioase.
638. Interpelarea nr.2853B/05-06-2007
Politica privind protecția mediului înconjurător.
639. Interpelarea nr.2854B/05-06-2007
Referitor la modul în care instituții publice înțeleg să stabilească criteriile ce trebuiesc îndeplinite pentru a putea participa la concursul pentru ocuparea posturilor de funcționari publici vacante.
640. Interpelarea nr.2855B/05-06-2007
Situația existentă la nivelul Consiliului Local Sângeorgiu de Mureș.
641. Interpelarea nr.2856B/05-06-2007
Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Călărașilor în Kossuth Lajos.
642. Interpelarea nr.2857B/05-06-2007
Criza grădinițelor.
643. Interpelarea nr.2858B/05-06-2007
Munca la negru - o situație îngrijorătoare pentru economie.
644. Interpelarea nr.2859B/05-06-2007
Rapița, o alternativă pentru agricultori.
645. Interpelarea nr.2860B/05-06-2007
Braconajul în Delta Dunării.
646. Interpelarea nr.2861B/05-06-2007
Situația copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate.
647. Interpelarea nr.2862B/05-06-2007
Stadiul proiectului Șoseaua de centură a orașului Sibiu.
648. Interpelarea nr.2863B/05-06-2007
Dacă Ministerul Economiei și Finanțelor va continua politica de privatizare a CEC-ului.
649. Interpelarea nr.2864B/05-06-2007
Nemulțumirile pensionarilor față de numarul biletelor de tratament.
650. Interpelarea nr.2865B/05-06-2007
Măsuri pentru siguranța elevilor în unitățile școlare.
651. Interpelarea nr.2866B/05-06-2007
Criza medicilor diabetologi din Spitalul Județean Neamț.
652. Interpelarea nr.2867B/05-06-2007
Strategia Energetică a României privind mineritul din Bazinul Olteniei.
653. Interpelarea nr.2868B/05-06-2007
Secetă în jud.Dolj.
654. Interpelarea nr.2869B/05-06-2007
Violența în școli.
655. Interpelarea nr.2870B/05-06-2007
Situația Societății Nitroexplosives SA de pe platforma chimică Nitramonia.
656. Interpelarea nr.2871B/05-06-2007
Referitor la memoriul domnului Forrai Ștefan din mun.Bistrița.
657. Interpelarea nr.2872B/05-06-2007
Situația spitalelor din jud.Cluj, amplasate pe terenuri ce fac obiectul revendicărilor de către foștii proprietari.
658. Interpelarea nr.2873B/05-06-2007
Stadiul licitației privind modernizarea rețelei de apă și canalizare din Cluj-Napoca.
659. Interpelarea nr.2874B/05-06-2007
Modalitatea de asigurare a pazei pădurilor aflate în proprietatea persoanelor cu venituri scăzute.
660. Interpelarea nr.2875B/05-06-2007
Generatoarele electrice necesare Spitalului Județean Botoșani.
661. Interpelarea nr.2876B/05-06-2007
Sănătatea pe butuci.
662. Interpelarea nr.2877B/05-06-2007
Când își vor primi producătorii de palte subvenția restantă?
663. Interpelarea nr.2878B/05-06-2007
Care este modul de acordare a subvențiilor gestionate de Sistemul Integrat de Administrare și Control?
664. Interpelarea nr.2879B/05-06-2007
Strategia privind Egalitatea de Șanse.
665. Interpelarea nr.2880B/05-06-2007
Reabilitarea Căminelor Culturale din jud.Botoșani.
666. Interpelarea nr.2881B/05-06-2007
Descentralizarea unor activități a MECT.
667. Interpelarea nr.2882B/05-06-2007
Caraș Severinul, poluat de arderea deșeurilor.
668. Interpelarea nr.2883B/05-06-2007
dreptul de călătorie cu mijloace în comun a unor pensionari.
669. Interpelarea nr.2884B/05-06-2007
Rezolvarea situației de achitare de către Compania Națională a Huilei SA Petroșani a obligațiilor contractuale privind plata produselor livrate de către UNIO SA.
670. Interpelarea nr.2885B/05-06-2007
Verificarea modului de întocmire a somațiilor de către direcțiile generale ale finanțelor publice.
671. Interpelarea nr.2886B/05-06-2007
Identificarea, definirea și mai buna reglementare a profesiilor liberale.
672. Interpelarea nr.2887B/05-06-2007
Spijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM).
673. Interpelarea nr.2888B/05-06-2007
Repartizarea unui aparat de radiologie către Spitalul Orășenesc Horezu.
674. Interpelarea nr.2889B/05-06-2007
Măsuri preconizate în favoarea minorității românești din Ucraina.
675. Interpelarea nr.2890B/05-06-2007
Măsuri preconizate în favoarea minorității românești din Ungaria.
676. Interpelarea nr.2891B/05-06-2007
Măsuri preconizate în favoarea minorității românești din Serbia.
677. Interpelarea nr.2892B/05-06-2007
Proasta organizare a finalei Cupei Cupelor la handbalul feminin.
678. Interpelarea nr.2893B/05-06-2007
Drepturile foștilor deținuți politici.
679. Interpelarea nr.2894B/05-06-2007
Nemulțumit de răspunsurile primite privindu-l pe dl.Omer Erol din Constanța.
680. Interpelarea nr.2895B/06-06-2007
Drum ocolitor în mun.Săcele.
681. Interpelarea nr.2896B/13-06-2007
Stadiul Drumul Național 66A.
682. Interpelarea nr.2897B/13-06-2007
Stabilirea contravalorii cărbunelui pentru producerea energiei termice.
683. Interpelarea nr.2898B/13-06-2007
Dosar nesoluționat în instanța.
684. Interpelarea nr.2899B/13-06-2007
Informații privind strategia ministerului pe care-l conduceți și modul de soluționare a cazului familiei Leau Ion din com.Siriu, jud.Buzău.
685. Interpelarea nr.2900B/19-06-2007
Numirea domnului Gigel Știrbu în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Cultelor.
686. Interpelarea nr.2901B/20-06-2007
Urgenta punere în funcțiune a sistemului de irigații Sadova-Corabia - speranța locuitorilor din Dăbuleni, Dolj.
687. Interpelarea nr.2902B/26-06-2007
Restituirea facilităților de care au beneficiat veteranii și văduvele de război.
688. Interpelarea nr.2903B/26-06-2007
Bugetul pe 2008.
689. Interpelarea nr.2904B/03-09-2007
Situația creată în urma aplicării Legii10/2001 precum și a Legii 247/2005.
690. Interpelarea nr.2905B/03-09-2007
"Restituirea proprietăților".
691. Interpelarea nr.2906B/03-09-2007
"Propuneri privind rectificarea bugetului pe anul 2007".
692. Interpelarea nr.2907B/03-09-2007
"Acordarea de despăgubiri unor cetățeni români pentru bunurile rămase în Basarabia".
693. Interpelarea nr.2908B/04-09-2007
Situația chiriilor pentru locuințele de stat.
694. Interpelarea nr.2909B/05-09-2007
Imposibilitatea aplicării prevederilor OUG 14/2007.
695. Interpelarea nr.2910B/06-09-2007
"Elaborarea și aprobarea - Normelor de aplicare - a Legii nr.509/2006".
696. Interpelarea nr.2911B/11-09-2007
"Acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor".
697. Interpelarea nr.2912B/11-09-2007
Referitor la 2Programul național de educație și formare profesională pentru dezvoltarea integrată a zonei montane".
698. Interpelarea nr.2913B/11-09-2007
Situația Pensionarilor.
699. Interpelarea nr.2914B/11-09-2007
Referitor la finanțarea lucrărilor noului Spital din Municipiul Fălticeni.
700. Interpelarea nr.2915B/11-09-2007
Situația biletelor de tratament pentru pensionari.
701. Interpelarea nr.2916B/11-09-2007
Construcție Punte.
702. Interpelarea nr.2917B/11-09-2007
Autorizarea medicilor în scopul vizitei medicale pentru permisul de conducere.
703. Interpelarea nr.2918B/11-09-2007
Stabilirea contravalorii cărbunelui pentru producerea energiei termice.
704. Interpelarea nr.2919B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului Bunea Antone din Deva, jud.Hunedoara.
705. Interpelarea nr.2920B/11-09-2007
Lucrări stopate.
706. Interpelarea nr.2921B/11-09-2007
Dosar nesoluționat în instanță.
707. Interpelarea nr.2922B/11-09-2007
FIASCO ÎN AGRICULTURĂ......
708. Interpelarea nr.2923B/11-09-2007
Dotarea Compartimentului de Radioterapie - Secția Oncologie medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea cu cel puțin 1 aparat Radioterapie.
709. Interpelarea nr.2924B/11-09-2007
Orașul Băile Govora are nevoie de finanțare urgentă pentru construirea unor locuințe cu chirie pentru tineri.
710. Interpelarea nr.2925B/11-09-2007
Modernizarea și extinderea Spitalului Municipal Drăgășani.
711. Interpelarea nr.2926B/11-09-2007
Fonduri pentru înlocuirea centralei termice a Spitalului de Obstretică Ginecologie Rm.Vâlcea.
712. Interpelarea nr.2928B/11-09-2007
Privind anumite abuzuri care se petrec în Penitenciarul Codlea.
713. Interpelarea nr.2929B/11-09-2007
Privind aprobarea prin HG a normelor metodologice prevăzute în Legea privind stimularea încadrării în munca elevilor și studenților.
714. Interpelarea nr.2930B/11-09-2007
Porția zilnică pentru un pacient.
715. Interpelarea nr.2931B/11-09-2007
Precizări metodologice privind posibilitatea defalcării din bugetul de stat a unor fonduri pentru CET Arad.
716. Interpelarea nr.2932B/11-09-2007
Umilință totală.
717. Interpelarea nr.2933B/11-09-2007
Numai vorbe.
718. Interpelarea nr.2934B/11-09-2007
Incompetență la putere.
719. Interpelarea nr.2935B/11-09-2007
Proiectul cu titlul "Pregătirea documentației tehnice pentru investiția - alimentarea cu apă și canalizare a satelor Chieșd și Sigheu, com Chieșd, jud.Sălaj".
720. Interpelarea nr.2936B/11-09-2007
Modul de utilizare a fondurilor publice obținute din exploatarea bunului public - resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale.
721. Interpelarea nr.2937B/11-09-2007
"Lipsa de interes și slaba implicare a Serviciului de Ambulanță Gorj în diversele probleme ce privesc sănătatea și integritatea personală".
722. Interpelarea nr.2938B/11-09-2007
Situația cu care se confruntă Școala Generală nr.2 din orașul Uricani.
723. Interpelarea nr.2939B/11-09-2007
Referitor la situația de la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.
724. Interpelarea nr.2940B/11-04-2007
Situația infirmierelor de la Spitalul Clinic Municipal Arad, secțiile TBC.
725. Interpelarea nr.2941B/11-09-2007
Verificarea activității Comisiei comunale de fond funciar Panticeu, jud.Cluj.
726. Interpelarea nr.2942B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului Bour Octavian.
727. Interpelarea nr.2943B/11-09-2007
Alocarea de ajutoare pentru cei afectați de intemperii în vederea refacerii gospodăriilor înainte de venirea iernii, în orașul Huedin, jud.Cluj.
728. Interpelarea nr.2944B/11-09-2007
Referitor la cetățenii din jud.Cluj, care au descoperit că depozitele CEC, constituite înainte de 1989 au fost "topite", fără ca aceștia să își poată recupera banii.
729. Interpelarea nr.2945B/11-09-2007
Situația angajaților de la SC Somvetra SA Gherla, Transurb Dej și RATL Turda în ceea ce privește acordarea salariilor compensatorii.
730. Interpelarea nr.2946B/11-09-2007
Situația Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.
731. Interpelarea nr.2947B/11-09-2007
Referitor la reabilitarea drumului județean Bărăi - Căianu - Sava - Mureșenii de Câmpie, jud.Cluj.
732. Interpelarea nr.2948B/11-09-2007
Situația angajaților de la RADP Cluj-Napoca.
733. Interpelarea nr.2949B/11-09-2007
Prevenirea și combaterea violenței în familie.
734. Interpelarea nr.2950B/11-09-2007
Sclavie cu deținuții la Gherla.
735. Interpelarea nr.2951B/11-09-2007
Dezinteres față de rezervația naturală protejată, Cheile Turzii.
736. Interpelarea nr.2952B/11-09-2007
Depozitul de deșeuri de la Pata Rât din Cluj-Napoca.
737. Interpelarea nr.2953B/11-09-2007
Licitațiile imobiliare aflate la limita legalității.
738. Interpelarea nr.2954B/11-09-2007
Numărul de abuzuri s-a dublat.
739. Interpelarea nr.2955B/11-09-2007
Omiterea OG 150/1999 care aduce completări Legii nr.118/1990.
740. Interpelarea nr.2956B/11-09-2007
Colectarea bateriilor uzate.
741. Interpelarea nr.2957B/11-09-2007
Reducerea deficitului comercial.
742. Interpelarea nr.2958B/11-09-2007
Terenurile Polocsay.
743. Interpelarea nr.2959B/11-09-2007
Referitor la memoriul familiei Leau Ion din com.Siriu, jud.Buzău.
744. Interpelarea nr.2960B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului Iosif Gheorghe din mun.Buzău.
745. Interpelarea nr.2961B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului inginer Constantin Dinulescu din com.Năieni, jud.Buzău.
746. Interpelarea nr.2962B/11-09-2007
Referitor la starea biserici Stâlpu, afectată de cutremurul din 1977.
747. Interpelarea nr.2963B/11-09-2007
Referitor la retribuția cadrelor didactice care predau în unitățile școlare particulare.
748. Interpelarea nr.2964B/11-09-2007
Situația pensionarilor.
749. Interpelarea nr.2965B/11-09-2007
Referitor la sistemele de irigații din Dobrogea.
750. Interpelarea nr.2966B/11-09-2007
Referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii plajelor litoralului românesc.
751. Interpelarea nr.2967B/11-09-2007
Probleme apărute între autoritățile locale și unitățile militare din orașul Basarabi.
752. Interpelarea nr.2968B/11-09-2007
Șoseaua de centură a municipiului Timișoara.
753. Interpelarea nr.2969B/11-09-2007
Soluționarea unei probleme delicate cu care se confruntă elevii de naționalitate română din jud.Harghita și Covasna.
754. Interpelarea nr.2970B/11-09-2007
Situația unor cetățeni care sunt în imposibilitatea de a beneficia de prevederile Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii.
755. Interpelarea nr.2971B/11-09-2007
Includerea stațiunii Padina-Peștera, din munții Bucegi, jud.Dâmbovița, în programul de pregătire pentru organizarea jocurilor olimpice de iarnă în România, 2022.
756. Interpelarea nr.2972B/11-09-2007
Referitor la memoriul Asociației PKU LIFE ROMÂNIA.
757. Interpelarea nr.2973B/11-09-2007
Referitor la acțiuni de înstrăinare în condiții dubioase a unor active aflate în proprietatea statului român, dar administrate de Compania REMIN.
758. Interpelarea nr.2974B/11-09-2007
Situația școlilor din jud.Covasna ale căror imobile au fost retrocedate.
759. Interpelarea nr.2975B/11-09-2007
Nerespectarea prevederilor legale la încadrarea personalului de conducere al Direcției Silvice din jud.Covasna.
760. Interpelarea nr.2976B/11-09-2007
Verificarea modului în care fostul prefect al jud.Hunedoara, Vlad Cristian a urmărit și a coordonat cheltuirea fondurilor alocate de Guvern pentru lucrări de investiții și reparații la unitățile de învățământ preuniversitar.
761. Interpelarea nr.2977B/11-09-2007
Verificarea modului în care Inspectoratul Școlar General, prin Pârvu Anișor, Inspector Școlar al jud.Hunedoara nu a cheltuit fondurile alocate de Guvern pentru lucrări de investiții și reparații la unitățile de învățământ preuniversitar.
762. Interpelarea nr.2978B/11-09-2007
Taxa de primă înmatriculare a autovehiculelor.
763. Interpelarea nr.2979B/11-09-2007
Referitor la măsuri concrete, inclusiv legislative, pentru introducerea unei conduite normale ale societăților comerciale, ale instituțiilor și cetățenilor în raport cu mediul înconjurător.
764. Interpelarea nr.2980B/11-09-2007
Demersuri diplomatice pe care le are în vedere Ministerul de Externe pentru readucerea Insulei Șerpilor și a platformei Continentale a Mării Negre în granițele naționale.
765. Interpelarea nr.2981B/11-09-2007
Reducerea personalului bugetar.
766. Interpelarea nr.2982B/11-09-2007
Care sunt cauzele care determină refuzul predării patrimoniului către Complexul Muzeal Bucovina și ce decizie aveți în vedere pentru viitor.
767. Interpelarea nr.2983B/11-09-2007
Referitor la amplasarea Spitalului Regional de Urgență în zona Dancu din apropierea municipiului Iași.
768. Interpelarea nr.2984B/11-09-2007
Referitor la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
769. Interpelarea nr.2985B/11-09-2007
Referitor la includerea județelor Iași, Neamț și Vaslui în circumscripția consulară a Consulatului General al Ucrainei la Suceava.
770. Interpelarea nr.2986B/11-09-2007
Referitor la memoriul Asociației Handicapaților fizici din jud.Bistrița-Năsăud.
771. Interpelarea nr.2987B/11-09-2007
Referitor la condițiile de transport pe CFR.
772. Interpelarea nr.2988B/11-09-2007
Care sunt măsurile concrete întreprinse în sprijinul locuitorilor din localitățile sinistrate.
773. Interpelarea nr.2989B/11-09-2007
Care este strategia de management al riscului la inundații aplicată de Ministerul mediului și Gospodăririi Apelor.
774. Interpelarea nr.2990B/11-09-2007
Ridicarea plafonului neimpozabil.
775. Interpelarea nr.2991B/11-09-2007
Situația de la Chișinău.
776. Interpelarea nr.2992B/11-09-2007
"Poluarea otrăvește locuitorii marilor orașe!"
777. Interpelarea nr.2993B/11-09-2007
Referitor la lucrările la partea carosabilă.
778. Interpelarea nr.2994B/11-09-2007
Tentativă de simulare pentru aflarea stării de sănătate a românilor.
779. Interpelarea nr.2995B/11-09-2007
Procentul decontat de către casele de asigurări de sănătate pentru cazurile externe din secțiile de boli profesionale pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condițiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art.57 alin(4) din Contractul-cadru.
780. Interpelarea nr.2996B/11-09-2007
Persoanele care beneficiează de serviciile medicale acordate în clinici și secții de boli profesionale cf. prevederilor Legii 346/2002.
781. Interpelarea nr.2997B/11-09-2007
Modul de aplicare a procedurii de validare pentru situațiile în care unitățile sanitare emit facturi pentru tratarea bolilor al căror caracter profesional nu se confirmă.
782. Interpelarea nr.2998B/11-09-2007
Realizarea protocolului între MECT-CNRED și MIRA.
783. Interpelarea nr.2999B/11-09-2007
Referitor la fondurile alocate unităților administrative/școlare din jud.Bistrița-Năsăud.
784. Interpelarea nr.3000B/11-09-2007
Cabinetele de asistență psihopedagogică.
785. Interpelarea nr.3001B/11-09-2007
Cauza și măsurile pe care le întreprindeți, pentru ca prevederile Codului Fiscal, să nu îi mai discrimineze pe producătorii români în raport cu producătorii de alcool din alte state UE.
786. Interpelarea nr.3002B/11-09-2007
Construirea unor locuințe ANL în curtea Liceului Johann Ettinger din Satu-Mare.
787. Interpelarea nr.3003B/11-09-2007
Referitor la lucrările de reabilitare a DN 17.
788. Interpelarea nr.3004B/12-09-2007
SCUMPIRI, SCUMPIRI, SCUMPIRI......
789. Interpelarea nr.3005B/12-09-2007
Locuitorii com.Sânmartin, jud.Bihor sunt în pericol de a fi obligați să suporte datoriile societății locale de alimentare cu apă!
790. Interpelarea nr.3006B/12-09-2007
Referitor la vizitele de lucru pe care membrii Guvernului României le fac în teritoriu.
791. Interpelarea nr.3007B/12-09-2007
Referitor la proiectul și studiul de fezabilitate pentru construcția canalizării și stației de epurare din com.Eftimie Murgu, jud.Caras Severin.
792. Interpelarea nr.3008B/24-09-2007
Referitor la anumite "abuzuri" săvârșite de primarul comunei Alțâna, domnul Brezae Vasile.
793. Interpelarea nr.3009B/25-09-2007
Începerea lucrărilor la Autostrada " Transilvania" Brașov-Borș.
794. Interpelarea nr.3010B/25-09-2007
Programul privind protecția culturilor pentru perioada 2007-2008, implementarea măsurilor de realizare a infrastructurilor de irigații și asigurarea culturilor compromise de calamitățile naturale.
795. Interpelarea nr.3011B/25-09-2007
înlesniri pentru plata taxelor CF și măsurătorilor cadastrale.
796. Interpelarea nr.3012B/25-09-2007
Situația d-lui Augustin Mocan, fost profesor de limba și literatura română.
797. Interpelarea nr.3013B/25-09-2007
Lipsa de promptitudine a unor instituții și întârzierea în demararea procedurilor necesare derulării proiectelor cu finanțare europeană creează dificultăți majore în implementarea acestora.
798. Interpelarea nr.3014B/25-09-2007
Situația autostrăzii Nădlac-Constanța.
799. Interpelarea nr.3015B/25-09-2007
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A MEDICILOR IRESPONSABILI
800. Interpelarea nr.3016B/25-09-2007
REDUCEREA PERSONALULUI BUGETAR, BUMERANGUL SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI
801. Interpelarea nr.3017B/25-09-2007
Reînființarea claselor cu profil învățători-educatori din cadrul liceelor pedagogice, ca formă a învățământului vocațional pedagogic.
802. Interpelarea nr.3018B/25-09-2007
Solicită publicarea anuală pe site, a numelor cetățenilor contribuabili și cuantumul contribuției anuale achitate, de către Direcțiile locale ale Finanțelor Publice.
803. Interpelarea nr.3019B/25-09-2007
Stadiul Dosarului 3733/P/2006 privind explozia din 07.02.2000 la oficiul poștal Târgoviște Tranzit.
804. Interpelarea nr.3020B/25-09-2007
Aplicarea prevederilor Legii 41/1994.
805. Interpelarea nr.3021B/25-09-2007
Firma "ROMPRES-uj magyar syo", amplasată pe clădirea Casei Presei Libere.
806. Interpelarea nr.3022B/25-09-2007
Principiul colegialității completului de judecată pentru cauzele de contecios administrativ, introdus prin Legea 262/2007.
807. Interpelarea nr.3023B/25-09-2007
Modul de aplicare a programului de evaluare a stării de sănătate publică în jud.Cluj.
808. Interpelarea nr.3024B/25-09-2007
Reconstrucția învățământului din mediul rural.
809. Interpelarea nr.3025B/25-09-2007
Recuperarea valorii unor investiții, suportate de către Asociația Proprietarilor Goranu, Rm.Vâlcea, de care beneficiază Distrigaz Sud.
810. Interpelarea nr.3026B/25-09-2007
Referitor la ocuparea posturilor din învățământ cu personal necalificat.
811. Interpelarea nr.3027B/25-09-2007
Se nesocotesc dispozițiile legale cu privire la acordarea de medicamente gratuite, diferitelor categorii de persoane - pensionari, veterani de război, revoluționari, refugiați, etc..
812. Interpelarea nr.3028B/25-09-2007
Referitor la perioada de timp, pentru acordarea cetățeniei române.
813. Interpelarea nr.3029B/25-09-2007
Referitor la capitolul 7 "Politica de protecție socială" din programul de guvernare.
814. Interpelarea nr.3030B/25-09-2007
Referitor la viața celor ce au rămas cu infirmități slujind patria.
815. Interpelarea nr.3031B/25-09-2007
O chirie adecvată plătită de către societățile de distribuție a energiei electrice proprietarilor terenurilor pe care le folosesc.
816. Interpelarea nr.3032B/25-09-2007
Podul de la Gătejești trebuia finalizat în luna august.
817. Interpelarea nr.3033B/25-09-2007
Sprijin financiar guvernamental pentru terminarea lucrărilor de consolidare și reparații a clădirii Muzeului de Artă "Ion Irimescu" din mun.Fălticeni, jud.Suceava.
818. Interpelarea nr.3034B/25-09-2007
Susținerea Proiectului de Hotărâre a Guvernului, inițiat de Prefectura Suceava și Consiliul Județean Suceava, în vederea obținerea de fonduri pentru continuarea lucrărilor de consolidare și reparații la Muzeul de Artă "Ion Irimescu" din mun.Fălticeni.
819. Interpelarea nr.3035B/25-09-2007
Referitor la memoriul domnului Marin Ciobanu.
820. Interpelarea nr.3036B/25-09-2007
Amânarea nejustificată a apariției normelor metodologice a Legii privind acordarea de trusouri pentru nou născuți.
821. Interpelarea nr.3037B/25-09-2007
Nerespectarea legii bugetului de stat pe anul 2007.
822. Interpelarea nr.3038B/25-09-2007
Deteriorarea avansată a podului care leagă localitatea Aninoasa de Valea Jiului.
823. Interpelarea nr.3039B/25-09-2007
Referitor la eficiența cadrului legal actual pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit.
824. Interpelarea nr.3040B/25-09-2007
"Legislația și birocrația apasă pe umerii IMM-urilor".
825. Interpelarea nr.3041B/25-09-2007
Referitor la memoriul domnului Grigore Nicolae, salariat al CNI "CORESI" SA București Sucursala Imprimeria "Oltenia" Craiova.
826. Interpelarea nr.3042B/25-09-2007
Referitor la persoanele pensionate înainte de apariția Legii 19/2000.
827. Interpelarea nr.3043B/25-09-2007
Dacă și când vor fi alocate fondurile necesare în vederea achiziționării microbuzelor pentru deplasarea elevilor din 40 de comune clujene.
828. Interpelarea nr.3044B/25-09-2007
Care este organigrama aprobată de Ministerul Sănătății cu privire la reorganizarea autorităților județene de sănătate publică și a mun.București.
829. Interpelarea nr.3045B/25-09-2007
Referitor la memoriul domnului Cârlan Mihail Radu Vasile, (căpitan rezervă), pensionar.
830. Interpelarea nr.3046B/25-09-2007
Care au fost condițiile impuse celor care au concesionat plajele de pe litoralul Mării Negre.
831. Interpelarea nr.3047B/25-09-2007
Care este, în jud.Cluj, numărul furturilor din buzunare, prejudiciul creat și cât a fost recuperat.
832. Interpelarea nr.3048B/25-09-2007
care este situația legală a podului de la mall-ul Polus Center din comuna Florești, jud.Cluj.
833. Interpelarea nr.3049B/25-09-2007
Care este strategia ministerului cu privire la Agenția Nețională pentru Consultanță Agricolă.
834. Interpelarea nr.3050B/25-09-2007
Când vor fi alocate efectiv fondurile pentru renovarea interioară a clădirii Teatrului Național Român din Cluj-Napoca, jud.Cluj.
835. Interpelarea nr.3051B/25-09-2007
Funcționarea Centrului de Diagnostic și Tratament Cluj-Napoca.
836. Interpelarea nr.3052B/25-09-2007
Continuarea proiectului ANL de șa Cetatea Fetei, jud.Cluj.
837. Interpelarea nr.3053B/25-09-2007
Finanțarea pentru studiile masterale și pentru proiectele doctorale.
838. Interpelarea nr.3054B/25-09-2007
Deblocarea Programului național "Super-schi în Carpați" în vederea realizării unui turism modern și de calitate în stațiunile dâmbovițene Padina-Peștera, din munții Bucegi.
839. Interpelarea nr.3055B/25-09-2007
Abuzuri săvârșite de primarul comunei Alțâna, jud.Sibiu, domnul Brezae Vasile.
840. Interpelarea nr.3056B/25-09-2007
Acordarea de subvenții pentru persoanele cu venituri mici care și-au montat centrala termică.
841. Interpelarea nr.3057B/25-09-2007
Lipsa unui program de audiențe la Ambasada României din Republica Moldova și la Secția Consulară, program care să fie afișat pe site-ul specializat al Ambasadei.
842. Interpelarea nr.3058B/25-09-2007
Indexarea burselor pentru elevii și studenții din Republica Moldova studiază în instituțiile românești de învățământ.
843. Interpelarea nr.3059B/25-09-2007
Șoseaua de centură a Municipiului Iași.
844. Interpelarea nr.3060B/25-09-2007
Abuzurile semnalate în petiția înregistrată la nr.658/06.08.2007.
845. Interpelarea nr.3061B/25-09-2007
Referitor la abuzurile primarului PD din com.Dalboset, jud.Caraș Severin.
846. Interpelarea nr.3062B/25-09-2007
Soluționarea legală și onestă a propunerilor SSPR pentru avizare.
847. Interpelarea nr.3063B/25-09-2007
"Politica de protecție socială".
848. Interpelarea nr.3064B/25-09-2007
Amplasarea proastă a antenelor GSM afectează grav sănătatea cetățenilor.
849. Interpelarea nr.3065B/26-09-2007
Schizofrenici refuzați la angajare.
850. Interpelarea nr.3066B/26-09-2007
Discriminarea salarială la care sunt supuși angajații români ai Bechtel.
851. Interpelarea nr.3067B/26-09-2007
Taxe mult prea mari pentru viitorii arhitecți.
852. Interpelarea nr.3068B/26-09-2007
Biserica lasă copiii pe străzi.
853. Interpelarea nr.3069B/26-09-2007
Cultura clujeană, în paragină.
854. Interpelarea nr.3070B/26-09-2007
Proiect în așteptare la Minister.
855. Interpelarea nr.3071B/26-09-2007
Peste 31.000 de metri cubi de material lemnos au fost furați din pădurile de stat.
856. Interpelarea nr.3072B/26-09-2007
Campania electorală făcută de primarul Brăilei, la deschiderea anului școlar.
857. Interpelarea nr.3073B/26-09-2007
Situația comunităților din mai multe zone ale României lipsite de rețele de aprovizionare cu energie electrică.
858. Interpelarea nr.3074B/27-09-2007
Înființarea Consulatului României la Castellon, Regatul Spaniei.
859. Interpelarea nr.3075B/28-09-2007
Autostrada transilvania Autostrada București - Brașov
860. Interpelarea nr.3076B/03-10-2007
Protejarea moștenirii arhitectonice culturale. Salvarea catedralei Sf.Iosif București.
861. Interpelarea nr.3077B/09-10-2007
STIMULĂRI DIFERITE PENTRU ACTIVITĂȚI SIMILARE....
862. Interpelarea nr.3078B/09-10-2007
Ignorarea doleanțelor justificate ale doamnei Manta Daniela de a beneficia de tratament pentru afecțiunea de care suferă și luarea unor măsuri administrative împotriva funcționarilor care au împiedicat timp de 4 ani, ca domnia sa să beneficieze de tratament adecvat.
863. Interpelarea nr.3079B/09-10-2007
Referitor la externalizarea serviciului de radiologie al Spitalului județean Buzău.
864. Interpelarea nr.3080B/09-10-2007
Referitor la SC Rompetrol SA care a fost scutită de datorie prin HG 118/2003.
865. Interpelarea nr.3081B/09-10-2007
Proiectele finanțabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013.
866. Interpelarea nr.3082B/09-10-2007
Sprijin pentru localitatea Hășmaș, jud.Arad.
867. Interpelarea nr.3083B/09-10-2007
Componența legală a consiliului de administrație a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța.
868. Interpelarea nr.3084B/09-10-2007
Acțiunile Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța.
869. Interpelarea nr.3085B/09-10-2007
Lipsa forței de muncă.
870. Interpelarea nr.3086B/09-10-2007
Măsurile pentu scăderea numărului total de taxe și impozite precum și a parafiscalității.
871. Interpelarea nr.3087B/09-10-2007
Accesarea programelor de către IMM-uri.
872. Interpelarea nr.3088B/09-10-2007
Situația deplorabilă în care a fost pregătit din punct de vedere administrativ acest început de an școlar.
873. Interpelarea nr.3089B/09-10-2007
Mânăstirea Sărăcinești necesită intervenția rapidă a Ministerului Culturii și Cultelor.
874. Interpelarea nr.3090B/09-10-2007
La Brezoi, DN 7 este ștrangulat de 6 luni.
875. Interpelarea nr.3091B/09-10-2007
Cuprinderea urgentă a Mânăstirii Berislăvești într-un program de restaurare.
876. Interpelarea nr.3092B/09-10-2007
Care este strategia ministerului privind îmbunătățirea condițiilor de viață și recuperare pentru femeile cu handicap din România și asigurarea în fapt a drepturilor persoanelor cu handicap conform legislației în vigoare.
877. Interpelarea nr.3093B/09-10-2007
Nemulțumirea față de modul în care se asigură condițiile de tratament și spitalizare la Spitalul Județean din municipiul Suceava.
878. Interpelarea nr.3094B/09-10-2007
Aducerea cărții de literatură pe masa/banca elevilor.
879. Interpelarea nr.3095B/09-10-2007
Care sunt demersurile Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile pentru protecția ecosistemelor din Lunca Dunării.
880. Interpelarea nr.3096B/09-10-2007
Situația Programelor ce se vor desfășura în anul 2008 pentru IMM-uri, cu finanțare de la bugetul de stat.
881. Interpelarea nr.3097B/09-10-2007
Referitor la cazul doamnei Hoble Aurora în vârstă de 74 de ani.
882. Interpelarea nr.3098B/09-10-2007
Aplicarea corectă la nivel național a Programului PKU.
883. Interpelarea nr.3099B/09-10-2007
Unele aspecte privind petițiile românești la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
884. Interpelarea nr.3100B/09-10-2007
Transpunerea Directivei 86/378/MEC modificată prin Directiva 96/97/EC.
885. Interpelarea nr.3101B/09-10-2007
Privind Centura ocolitoare a SIbiului și Autoetrada de pe culoarul IV.
886. Interpelarea nr.3102B/09-10-2007
Desfășurarea învățământului în limba maternă pentru populația română minoritară din Republica Serbia.
887. Interpelarea nr.3103B/09-10-2007
Compromiterea imaginii ANL.
888. Interpelarea nr.3104B/09-10-2007
Preluarea unor terenuri degradate în administrarea Direcției Silvice, în vederea constituirii perimetrelor de ameliorare, cf OG 81/1998, modificată și aprobată prin Legea 107/1999.
889. Interpelarea nr.3105B/09-10-2007
Verificarea modului în care Primăria Municipiului Curtea de Argeș intenționează să organizeze licitația pentru vânzarea cinematografului Unirea din localitate.
890. Interpelarea nr.3106B/09-10-2007
Există reprezentant al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, în Deva?
891. Interpelarea nr.3107B/09-10-2007
Restructurarea Companiei Naționale Poșta Română.
892. Interpelarea nr.3108B/09-10-2007
Situația locatarilor din imobilul situat pe strada Iuliu Maniu, nr 1-3, din Cluj-Napoca.
893. Interpelarea nr.3109B/09-10-2007
Funcționarea unităților sanitare ce oferă servicii de dializă.
894. Interpelarea nr.3110B/09-10-2007
Situația stației de epurare Mediaș.
895. Interpelarea nr.3111B/09-10-2007
Rezervația de zimbri de la Hațeg își pierde treptat identitatea.
896. Interpelarea nr.3112B/09-10-2007
Referitor la pensionarii suceveni care și-au primit pensiile în luna septembrie 2007 cu o întârziere nejustificată de până la 10 zile.
897. Interpelarea nr.3113B/09-10-2007
Ilegalitățile produse de dl.Dumitru Miron, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
898. Interpelarea nr.3114B/09-10-2007
Stadiul cercetărilor efectuate de DNA în cazul d-lor Constantin Pușcaș - director economic și Doru Vasile Ionescu - director Radio România Internațional.
899. Interpelarea nr.3115B/09-10-2007
Referitor la articolele apărute în cotidianul "Interesul Public", faptul că primul ministru al României este partener de afaceri cu fostul șef al rezidenței de spionaj a Ungariei în România, Rudas Erno.
900. Interpelarea nr.3116B/09-10-2007
Referitor la SC PISCICOLA SA Cluj.
901. Interpelarea nr.3117B/09-10-2007
Analizarea oportunității unei rectificări a bugetului pentru sănătate, pentru jud.Cluj.
902. Interpelarea nr.3118B/09-10-2007
Rezultatul controlului dispus la Direcția Generală a Finanțelor Publice Harghita.
903. Interpelarea nr.3119B/09-10-2007
Analizarea oportunității alocării unor fonduri, la noua rectificare bugetară, pentru Opera Națională Română Cluj, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, respectiv Teatrul Național Român și Teatrul Maghiar.
904. Interpelarea nr.3120B/09-10-2007
Situația Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.
905. Interpelarea nr.3121B/09-10-2007
Referitor la problemele existente la Spitalul Municipal din Dej, jud.Cluj.
906. Interpelarea nr.3122B/09-10-2007
Redeschiderea dosarului domnului Traian Furdui, din localitatea Călan, jud.Hunedoara.
907. Interpelarea nr.3123B/09-10-2007
Referitor la articolul din cotidianul "Interesul Public".
908. Interpelarea nr.3124B/09-10-2007
Întârzierea nejustificată a renovării Școlii Generale din Zorlentu Mare, jud.Caraș Severin de către Primăria din localitate.
909. Interpelarea nr.3125B/09-10-2007
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil pentru Teatrul din Oravița.
910. Interpelarea nr.3126B/09-10-2007
Referitor la cazul doamnei Mihaela Patt din Reșița.
911. Interpelarea nr.3127B/09-10-2007
Amplasarea necorespunzătoare a antenelor GSM, care duce la expunerea radiaților electromagnetice a sute de mii de români.
912. Interpelarea nr.3128B/09-10-2007
Referitor la posibilitatea activării clauzei de salvgardare pentru agricultură.
913. Interpelarea nr.3129B/09-10-2007
Transmiterea terenurilor dezafectate ale Ministerului Apărării către instituțiile de utilitate publică.
914. Interpelarea nr.3130B/10-10-2007
Stadiul anchetei privind afacerile cu pământ ale primarului Marcel Muia din comuna Chevereșul Mare, jud.Timiș.
915. Interpelarea nr.3131B/10-10-2007
Situația disperată în care se află mulți din fermierii români din cauza întârzierilor de finanțare a proiectelor din cadrul Programului Fermierul.
916. Interpelarea nr.3132B/17-10-2007
"Stoparea lucrărilor de construcție a centralei nucleare de la Belene (Bulgaria)".
917. Interpelarea nr.3133B/23-10-2007
"Situația de la Școala Valea Enei, comuna Oniceni, jud.Neamț".
918. Interpelarea nr.3134B/23-10-2007
"Observații și propuneri privind funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice din România".
919. Interpelarea nr.3135B/23-10-2007
Referitor la memoriuljurnaliștilor din Societatea Română de Radiodifuziune.
920. Interpelarea nr.3136B/23-10-2007
Analizarea situației existente la Clinica de Medicina Muncii din Cluj.
921. Interpelarea nr.3137B/23-10-2007
Strategia ministerului cu privire la Centrul de Diagnostic și Tratament din Cluj-Napoca.
922. Interpelarea nr.3138B/23-10-2007
Analizarea situației salariaților de la Teatrul Național Român din Cluj-Napoca și ai Operei Române din Cluj.
923. Interpelarea nr.3139B/23-10-2007
Nemulțumire cu privire la majorărilor nejustificate de prețuri la alimentele de bază și la diferite servicii.
924. Interpelarea nr.3140B/23-10-2007
Situația existentă la RADP Cluj-Napoca.
925. Interpelarea nr.3141B/23-10-2007
Ajutoare pentru locuitorii orașului Huedin.
926. Interpelarea nr.3142B/23-10-2007
Soluționarea problema transportului elevilor din mediul rural la școală.
927. Interpelarea nr.3143B/23-10-2007
Referitor la memoriul reprezentanților sindicaliștilor din bibliotecile din România.
928. Interpelarea nr.3144B/23-10-2007
Referitor la memoriul agricultorilor din Munții Apuseni.
929. Interpelarea nr.3145B/23-10-2007
Referitor la memoriul cultivatorilor de tutun.
930. Interpelarea nr.3146B/23-10-2007
Referitor la Medicina Muncii.
931. Interpelarea nr.3147B/23-10-2007
Referitor la cabana "Gălăoaia" din jud.Mureș.
932. Interpelarea nr.3148B/23-10-2007
Sesizări ale unor pensionari.
933. Interpelarea nr.3149B/23-10-2007
Strategia Ministerului Transporturilor cu privire la aeroportul internațional, aeroportul Transilvania, Târgu Mureș.
934. Interpelarea nr.3150B/23-10-2007
Recunoașterea de către Ministrul Adrian Cioroianu, a existenței, limbii moldovenești".
935. Interpelarea nr.3151B/23-10-2007
Lipsa avizelor de mediu pentru construcțiile de pe Muntele Mic.
936. Interpelarea nr.3152B/23-10-2007
"Observații și propuneri privind funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice din România".
937. Interpelarea nr.3153B/23-10-2007
"Stoparea lucrărilor de construcție a centralei nucleare de la Belene(Bulgaria).
938. Interpelarea nr.3154B/23-10-2007
Protejarea românilor aflați la lucru în Italia.
939. Interpelarea nr.3155B/23-10-2007
Situația abandonului școlar.
940. Interpelarea nr.3156B/23-10-2007
Eficiența TELE - CENTRELOR înființate în mediul rural.
941. Interpelarea nr.3157B/23-10-2007
Trecerea AJPM în subordinea Consiilor Județene.
942. Interpelarea nr.3158B/23-10-2007
Alocarea de fonduri Inspectoratului Județean Gorj pentru sprijinirea autorităților locale din com.Turburea, jud.Gorj în vederea realizării unei grădinițe în satul Cocorova.
943. Interpelarea nr.3159B/23-10-2007
Renovarea Mănăstirii Mamu.
944. Interpelarea nr.3160B/23-10-2007
Probleme cu care se confruntă administrația locală din jud.Vâlcea.
945. Interpelarea nr.3161B/23-10-2007
Șapte comune vâlcene vor gaze naturale.
946. Interpelarea nr.3162B/23-10-2007
La Ocnele Mari, încă 31 de familii rămân fără case.
947. Interpelarea nr.3163B/23-10-2007
Eliminare din regulamentul 166/2006 textul "doar în cazul depășirii valorilor de prag" și elaborarea urgentă a unui sistem unitar care să permită verificarea veridicității datelor transmise de agenții economici.
948. Interpelarea nr.3164B/23-10-2007
Situația dosarelor incomplete depuse pentru cererile de retrocedări.
949. Interpelarea nr.3165B/23-10-2007
Abandonul școlar.
950. Interpelarea nr.3166B/23-10-2007
Urgentarea lucrărilor de reabilitare, reparare și consolidare a clădirii Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu din com.Miroslava, jud.Iași.
951. Interpelarea nr.3167B/23-10-2007
Necesitatea construirii unui cămin pentru cazarea elevilor de la Grupul Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu din com.Miroslava, jud.Iași.
952. Interpelarea nr.3168B/23-10-2007
Devizul general privind fondurile necesare reabilitării și modernizării Școlii Generale din localitatea Valea Lupului.
953. Interpelarea nr.3169B/23-10-2007
Ratarea acțiunii de finalizare,conform dispozițiilor procedural penale ale întâlnirii dintre foștii miniștri Decebal Traian Remeș și Ioan Avram Mureșan în vederea perfectării unui trafic de influență susceptibil a constitui infracțiune de corupție.
954. Interpelarea nr.3170B/23-10-2007
Situația romilor care nu au acte de identitate și situația reparării caselor sinistraților din com.Bărbulești, jud.Ialomița.
955. Interpelarea nr.3171B/23-10-2007
Calculul punctajului anual al asiguratului pentru stabilirea pensiei pentru anii lucrați și cotizați incompleți.
956. Interpelarea nr.3172B/23-10-2007
Punerea în posesie a doamnei Lemnaru Ana pe o suprafață de teren de 8 prăjini, în satul Hoisești, com Dumești, jud.Iași.
957. Interpelarea nr.3173B/23-10-2007
Încălcarea dreptului de proprietate pentru un teren în suprafață de 3,408 ha al doamnei Onofrei Maria reprezentată prin fiica sa Gherman Elena.
958. Interpelarea nr.3174B/23-10-2007
Referitor la stimularea producerii și consumului energiei din surse regenerabile.
959. Interpelarea nr.3175B/23-10-2007
Referitor la sistemul de îngrijiri la domiciliu.
960. Interpelarea nr.3176B/23-10-2007
Neclarități și incertitudini în acțiunea de reducere a cheltuielilor cu personalul bugetar.
961. Interpelarea nr.3177B/23-10-2007
Regularizarea pârâului Teslui și construire poduri în com.Drăgotești.
962. Interpelarea nr.3178B/23-10-2007
Reactualizarea prevederilor HG 36/1996 în raport realitatea de pe drumurilor publice.
963. Interpelarea nr.3179B/23-10-2007
Cabinetul Tăriceanu se grăbește să majoreze rovigneta cu 70% la nivelul UE, în timp ce modernizarea drumurilor o lasă pentru guvernul viitor?
964. Interpelarea nr.3180B/23-10-2007
Stoparea degradării învățământului superior prin proliferarea aberantă a formelor de școlarizare prin frecvență redusă și la distanță la Universitatea "Spiru Haret" din București.
965. Interpelarea nr.3181B/23-10-2007
Referitor la HG 854/28.06.2006, care completează HG 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare.
966. Interpelarea nr.3182B/23-10-2007
Obținerea gradelor didactice de către profesorii Școlilor Populare de Artă.
967. Interpelarea nr.3183B/23-10-2007
Finalizarea lucrărilor de reabilitare a sălii de sport a Colegiului Național "Frații Buzești" din Craiova.
968. Interpelarea nr.3184B/23-10-2007
Finanțarea lucrărilor de reconstrucție a plafoanelor de la etajul I al clădirii Colegiului Național "Ștefan Velovan" din Craiova.
969. Interpelarea nr.3185B/23-10-2007
Asistența medicală de urgență.
970. Interpelarea nr.3186B/23-10-2007
Continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania.
971. Interpelarea nr.3187B/23-10-2007
Alocările bugetare pentru investițiile în infrastructură în jud.Cluj.
972. Interpelarea nr.3188B/23-10-2007
Acordarea ajutorului de stat Uzinei de Automobile de la Craiova.
973. Interpelarea nr.3189B/23-10-2007
BĂTAIA DE JOC A AUTORITĂȚILOR....
974. Interpelarea nr.3190B/23-10-2007
Referitor la Statutul persoanei cu handicap salariat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în ceea ce privește reținerea CAS-ului având în vedere legislația în vigoare privind egalitate de șanse.
975. Interpelarea nr.3191B/23-10-2007
Referitor la o sesizare semnată de domnul Nurla Sezghin, administrator al SC Ozel Stel Profil Distribution SRL.
976. Interpelarea nr.3192B/23-10-2007
Organizarea unui festival de teatru.
977. Interpelarea nr.3193B/23-10-2007
Școala din cămăruță.
978. Interpelarea nr.3194B/23-10-2007
Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" în paragină.
979. Interpelarea nr.3195B/23-10-2007
Ore de repaus pentru șoferii profesioniști.
980. Interpelarea nr.3196B/23-10-2007
Femeile mai prost plătite în Anul European al Egalității de Șanse.
981. Interpelarea nr.3197B/23-10-2007
Tot mai mulți români cad victime traficului de ființe umane.
982. Interpelarea nr.3198B/23-10-2007
Programul european "Lapte pentru copii", ignorant.
983. Interpelarea nr.3199B/23-10-2007
Raiul imobiliar din Florești, un cumul de activități ilegale.
984. Interpelarea nr.3200B/23-10-2007
Jurnaliștii de la Radio Cluj acuză politizarea instituției.
985. Interpelarea nr.3201B/23-10-2007
România ocupă penultimul loc la finanțarea educației.
986. Interpelarea nr.3202B/23-10-2007
Referitor la lipsa subdiviziunilor monetare ale leului în circulație.
987. Interpelarea nr.3203B/23-10-2007
Abuzurile primarului com.Năieni, jud.Buzău.
988. Interpelarea nr.3204B/24-10-2007
"Sumele depuse la CEC înainte de 1989".
989. Interpelarea nr.3205B/24-10-2007
Norme metodologice privind aplicarea Legii 146/2007.
990. Interpelarea nr.3206B/24-10-2007
Obiective în vederea dezvoltării mediului de afaceri, în ansamblu și cu precădere a sectorului IMM.
991. Interpelarea nr.3207B/29-10-2007
Situația privind acordarea despăgubirilor pentru pagubele produse culturilor agricole de toamnă de condițiile meteorologice nefavorabile în jud.Timiș.
992. Interpelarea nr.3208B/30-10-2007
Consecințele HG 1202/04102007.
993. Interpelarea nr.3209B/30-10-2007
Tergiversarea emiterii către SCDP-Bistrița a autorizației de testare în câmp a prunului transgenic cu rezistență derivată din potasiu, de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.
994. Interpelarea nr.3210B/31-10-2007
Privind încălcarea gravă a statutului înaltului funcționar public a prefectului de Sibiu.
995. Interpelarea nr.3211B/31-10-2007
Autostrada Nădlag-Arad-Sibiu-București.
996. Interpelarea nr.3212B/01-11-2007
Emiterea Deciziei 462/2005 a RAAPPS.
997. Interpelarea nr.3213B/05-11-2007
Referitor la închiderea podului de peste Tisa.
998. Interpelarea nr.3214B/06-11-2007
Taxa de primă înmatriculare.
999. Interpelarea nr.3215B/06-11-2007
Scăderea contribuțiilor la fondurile publice sociale.
1000. Interpelarea nr.3216B/07-11-2007
Experimentele Cabinetului Tăriceanu pun lacăt pe ușile primăriilor localităților sărace.
1001. Interpelarea nr.3217B/07-11-2007
Lipsa de transparență a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.
1002. Interpelarea nr.3218B/08-11-2007
Încălcarea de către Primul Ministru a prevederilor constituționale referitoare la dreptul fundamental al cetățenilor și al organizațiilor de cetățeni de a se adresa autorităților publice.
1003. Interpelarea nr.3219B/12-11-2007
Aeroportul din Iași.
1004. Interpelarea nr.3220B/13-11-2007
Lipsa de profesionalism a funcționarilor de la Biroul Regional Nord-Est SAPARD Iași și haosul care domnește în această instituție.
1005. Interpelarea nr.3221B/13-11-2007
Infrastructura rutieră la Brăila.
1006. Interpelarea nr.3222B/13-11-2007
Situația trenurilor din România.
1007. Interpelarea nr.3223B/13-11-2007
Situația infrastructurii rutiere în jud.Prahova.
1008. Interpelarea nr.3224B/13-11-2007
Infrastructura în România.
1009. Interpelarea nr.3225B/13-11-2007
Situația monumentelor istorice în jud.Brăila.
1010. Interpelarea nr.3226B/13-11-2007
Situația monumentelor istorice în jud.Prahova.
1011. Interpelarea nr.3227B/13-11-2007
Situația amenajării cursurilor râurilor la Brăila.
1012. Interpelarea nr.3228B/13-11-2007
Situația amenajării cursurilor râurilor în jud.Prahova.
1013. Interpelarea nr.3229B/13-11-2007
Situația Cetății Țărănești Râșnov.
1014. Interpelarea nr.3230B/13-11-2007
Situația datoriilor Rompetrol.
1015. Interpelarea nr.3231B/13-11-2007
Situația societăților cu capital majoritar de stat.
1016. Interpelarea nr.3232B/13-11-2007
Statul român și administrarea Petrom.
1017. Interpelarea nr.3233B/13-11-2007
Situația contractelor preferențiale pentru energie.
1018. Interpelarea nr.3234B/13-11-2007
Pământ furat de la Stat cu concursul Statutului.
1019. Interpelarea nr.3235B/13-11-2007
Hotelul UCECOM - ruina din centrul stațiunii Băile Olănești.
1020. Interpelarea nr.3236B/13-11-2007
Fonduri pentru conservarea bisericilor de la Titireciu și Țeica.
1021. Interpelarea nr.3237B/13-11-2007
Strategia națională de luptă împotriva cancerului.
1022. Interpelarea nr.3238B/13-11-2007
Funcționarea programului național de evaluare a sănătății populației.
1023. Interpelarea nr.3239B/13-11-2007
Dezvoltarea unor proiecte de infrastructură în România.
1024. Interpelarea nr.3240B/13-11-2007
Dezvoltarea unor politici de atragere și menținere în țară a specialiștilor.
1025. Interpelarea nr.3241B/13-11-2007
Revendicările personalului din domeniul sanitar.
1026. Interpelarea nr.3242B/13-11-2007
"Anul acesta Moș Crăciun va veni la Spitalul Județean de Urgență Tulcea cu lacăte pentru uși!"
1027. Interpelarea nr.3243B/13-11-2007
Privind încălcarea gravă a statutului înaltului funcționar public a prefectului de Sibiu.
1028. Interpelarea nr.3244B/13-11-2007
Bani aruncați în vânt și în anumite buzunare.
1029. Interpelarea nr.3245B/13-11-2007
O veche dar și nouă problemă...
1030. Interpelarea nr.3246B/13-11-2007
Dezastru în învățământul românesc...
1031. Interpelarea nr.3247B/13-11-2007
Arhivele istorice ale Transilvaniei confiscate de Ungaria.
1032. Interpelarea nr.3248B/13-11-2007
Românii de pretutindeni.
1033. Interpelarea nr.3249B/13-11-2007
Reformarea categoriei funcționarilor publici la nivelul Administrației Financiare Constanța.
1034. Interpelarea nr.3250B/13-11-2007
Care este strategia MECT în ceea ce privește recompensarea materială a elevilor cu rezultate bune la învățătură.
1035. Interpelarea nr.3251B/13-11-2007
Sistarea finanțării pentru finalizarea unui obiectiv ANL în Municipiul Sibiu.
1036. Interpelarea nr.3252B/13-11-2007
Aplicarea prevederilor Legii 229/2006.
1037. Interpelarea nr.3253B/13-11-2007
Cum interpretează MAE reacțiile domnului președinte Vladimir Putin față de tendința de separatism din Transilvania.
1038. Interpelarea nr.3254B/13-11-2007
Prezența CO2 în aerul atmosferic și consecințele reducerii cotei emisiei de gaze asupra economiei naționale.
1039. Interpelarea nr.3255B/13-11-2007
Situația locurilor de muncă la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.
1040. Interpelarea nr.3256B/13-11-2007
Despăgubirea unor categorii de cetățeni păgubiți.
1041. Interpelarea nr.3257B/13-11-2007
Pregătiri pentru iarnă.
1042. Interpelarea nr.3258B/13-11-2007
Starea DN 5A.
1043. Interpelarea nr.3259B/13-11-2007
Referitor la Legea 449/2003 care reglementează aspecte privind vânzarea produselor.
1044. Interpelarea nr.3260B/13-11-2007
Referitor la intnția MMFES, declarată de oficiali ai acestuia și difuzată de Newsln, de a elabora un proiect de lege prin care săse prevadă acordarea unor sume de bani familiilor cu copii sub 3 ani, în acopul îngrijirii acestora.
1045. Interpelarea nr.3261B/13-11-2007
Poluare zona Copșa Mică Sibiu.
1046. Interpelarea nr.3262B/13-11-2007
Strategia MS privind Statutul persoanei cu handicap salariată.
1047. Interpelarea nr.3263B/13-11-2007
"Podul de la Coșereni".
1048. Interpelarea nr.3264B/13-11-2007
Referitor la un teren de cca 10000 metri pătrați.
1049. Interpelarea nr.3265B/13-11-2007
Motivația pe care o are Ordinul 870/2007 cu privire la anularea dreptului la folosința sediului din Brașov de către Asociația centrul regional de combatere a șomajului.
1050. Interpelarea nr.3266B/13-11-2007
Modul de gestionare și ritmul de lucru pentru terminarea clădirii gării dintr-un important nod ferovial și turistic - Sighișoara.
1051. Interpelarea nr.3267B/13-11-2007
Modul în care s-au alocat fondurile destinate achiziției de carte pentru bibliotecile sătești, municipale și județene în anul 2007.
1052. Interpelarea nr.3268B/13-11-2007
Modul de acordare a despăgubirii persoanelor care au constituit depozite CEC în vederea achiziționării de autoturisme Dacia.
1053. Interpelarea nr.3269B/13-11-2007
Creșterea semnificativă a suprafeței de teren agricol declarată ca fiind cultivată în anul 2007, față de anii anteriori.
1054. Interpelarea nr.3270B/13-11-2007
Transformarea regimului de trenuri rapide "Săgeata Albastră" în trenuri accelerate pe anumite trasee ce includ stațiunile balneare din jud.Vâlcea.
1055. Interpelarea nr.3271B/13-11-2007
Transformarea regimului de tren sezonier în tren permanent pe ruta București-Rm.Vâlcea și retur precum și reintroducerea în regim sezonier a trenului pe ruta Rm.Vâlcea - Mangalia.
1056. Interpelarea nr.3272B/13-11-2007
Sprijin pentru un medic specialist, medicina de familie, pentru a-și continua activitatea pe un post câștigat prin concurs.
1057. Interpelarea nr.3273B/13-11-2007
Modul de funcționare al Judecătoriei Tg.Mureș.
1058. Interpelarea nr.3274B/13-11-2007
Referitor la SC BALNEOCLIMATERCA SA Sovata.
1059. Interpelarea nr.3275B/13-11-2007
Fenomene economice neprevăzute în domeniul zahărului.
1060. Interpelarea nr.3276B/13-11-2007
Referitor la exploatarea minieră Rodna.
1061. Interpelarea nr.3277B/13-11-2007
Referitor la deschiderea consulatului românîn Padova.
1062. Interpelarea nr.3278B/13-11-2007
Aplicarea Hotărârii 129/2007 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
1063. Interpelarea nr.3279B/13-11-2007
Verificarea situației create la SC Somvetra SA Gherla, jud.Cluj.
1064. Interpelarea nr.3280B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Pojor Valentin din loc. Jucu de Mijloc, jud.Cluj.
1065. Interpelarea nr.3281B/13-11-2007
Strategia Ministerului Sănătății referitor la copiii bolnavi de diferite forme de maladii maligne.
1066. Interpelarea nr.3282B/13-11-2007
Posibilitatea suplimentării bugetului spitalelor din cele cinci orașe din România unde sunt tratați copiii bolnavi de diferite forme de cancer.
1067. Interpelarea nr.3283B/13-11-2007
Referitor la memoriul Asociației pentru protecția animalelor.
1068. Interpelarea nr.3284B/13-11-2007
Analizarea situației prin dispariția firmei Autopres.
1069. Interpelarea nr.3285B/13-11-2007
Referitor la Cap. VII Agricultura.
1070. Interpelarea nr.3286B/13-11-2007
Referitor la SC Piscicola SA Cluj și SC Titan Piscicola SRL.
1071. Interpelarea nr.3287B/13-11-2007
Referitor la sprijinirea zootehniei românești în anul 2008.
1072. Interpelarea nr.3288B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Bucovan Mihai.
1073. Interpelarea nr.3289B/13-11-2007
Contribuțiile la fondul de pensii.
1074. Interpelarea nr.3290B/13-11-2007
Măsuri de protejare a românilor din afara țării.
1075. Interpelarea nr.3291B/13-11-2007
Situația salarizării preoților.
1076. Interpelarea nr.3292B/13-11-2007
Contribuțiile la fondul de pensii.
1077. Interpelarea nr.3293B/13-11-2007
Posibilitatea de a vota a românilor din afara țării.
1078. Interpelarea nr.3294B/13-11-2007
Situația contractului de privatizare SC RAFO SA.
1079. Interpelarea nr.3295B/13-11-2007
Posibilitatea de a vota a românilor din afara țării.
1080. Interpelarea nr.3296B/13-11-2007
Alocația bugetară pe anul 2008 pentru jud.Brăila.
1081. Interpelarea nr.3297B/13-11-2007
Neindexarea alocațiilor pentru foștii deținuți politici.
1082. Interpelarea nr.3298B/13-11-2007
Defrișarea irațională a pădurilor și planurile de sistematizare a orașelor le-au luat românilor dreptul de a respira aer proaspăt.
1083. Interpelarea nr.3299B/13-11-2007
APIA implicată în riscul de apariție a unor focare de epidemii în rândul populației și animalelor în jud.Dâmbovița.
1084. Interpelarea nr.3300B/13-11-2007
Situația ambulanțelor din curtea Stației Județene de Ambulanță Bistrița-Năsăud.
1085. Interpelarea nr.3301B/13-11-2007
Învățământul special.
1086. Interpelarea nr.3302B/13-11-2007
Trecerea clasei pregătiroare de la învățământul preșcolar la cel primar, un dezastru.
1087. Interpelarea nr.3303B/13-11-2007
Casa Agronomului din Cluj, în pericol de desființare.
1088. Interpelarea nr.3304B/13-11-2007
Locuințe inundate.
1089. Interpelarea nr.3305B/13-11-2007
Problema deșeurilor nepredate.
1090. Interpelarea nr.3306B/13-11-2007
Pericolul fortifierii pâinii.
1091. Interpelarea nr.3307B/13-11-2007
Proprietate personală, pusă în pericol.
1092. Interpelarea nr.3308B/13-11-2007
Suprasolicitarea elevilor.
1093. Interpelarea nr.3309B/13-11-2007
Și tinerii cu dizabilități vor să muncească.
1094. Interpelarea nr.3310B/13-11-2007
Scoaterea din fabricație a Nitroglicerinei atrage după sine consecințe grave.
1095. Interpelarea nr.3311B/13-11-2007
Zeci de vieți pierdute.
1096. Interpelarea nr.3312B/13-11-2007
Două sute de contestații la Inspectoratul de Muncă.
1097. Interpelarea nr.3313B/13-11-2007
Proasta evaluare a proiectelor de cercetare.
1098. Interpelarea nr.3314B/13-11-2007
Nerespectarea deciziei conform Extrasului de Carte Funciară.
1099. Interpelarea nr.3315B/13-11-2007
Situația persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat.
1100. Interpelarea nr.3316B/13-11-2007
Aplicarea prevederilor OUG 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.
1101. Interpelarea nr.3317B/13-11-2007
Situația femeilor cu handicap din România care nasc un copil normal sau cu handicap.
1102. Interpelarea nr.3318B/13-11-2007
Abuzuri și încălcarea legii privind patrimoniul Srațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș.
1103. Interpelarea nr.3319B/13-11-2007
Reactualizarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap.
1104. Interpelarea nr.3320B/13-11-2007
Implementarea Strategiei de la Lisabona și eliminarea disparităților de gen.
1105. Interpelarea nr.3321B/13-11-2007
Situația fondurilor pentru modernizarea drumurilor județene Răchițele-Ic Ponor și Tureni-Aiton-Gheorgheni.
1106. Interpelarea nr.3322B/13-11-2007
Alocarea de fonduri și sprijin logistic pentru mutarea unității militare din Cetatea Aradului.
1107. Interpelarea nr.3323B/13-11-2007
Lipsa crasă de coordonare între autoritățile publice.
1108. Interpelarea nr.3324B/13-11-2007
Lipsa crasă de coordonare între autoritățile publice.
1109. Interpelarea nr.3325B/13-11-2007
Referitor la lucrările de reamenajare care se efectuează la bazinul din cadrul Palatului Copiilor din Constanța.
1110. Interpelarea nr.3326B/13-11-2007
Starea degradantă a unor cămine culturale din jud.Bihor.
1111. Interpelarea nr.3327B/13-11-2007
Referitor la stadiul lucrărilor CFR pe ruta București-Constanța.
1112. Interpelarea nr.3328B/13-11-2007
Înființarea în jud.Teleorman a Caselor Locale de Pensii începând cu 01012008.
1113. Interpelarea nr.3329B/13-11-2007
Referitor la tentativa de mituire de către PD a cetățenilor la Alegerile europarlamentare.
1114. Interpelarea nr.3330B/13-11-2007
Lipsa avizelor de mediu pentru construcțiile de pe Muntele Mic.
1115. Interpelarea nr.3331B/13-11-2007
Politizarea instituțiilor publice.
1116. Interpelarea nr.3332B/13-11-2007
Situația Penitenciarului din Caracal.
1117. Interpelarea nr.3333B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Dunei Adrian.
1118. Interpelarea nr.3334B/13-11-2007
Referitor la emanațiile de gaze toxice rezultate din procesul de producție al firmei "PELSYSTEME" care își desfășoară activitatea în această localitate.
1119. Interpelarea nr.3335B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Șerban Mircea din com.Robeasca, jud.Buzău.
1120. Interpelarea nr.3336B/13-11-2007
Conservarea și dezvoltarea fondului forestier din România.
1121. Interpelarea nr.3337B/13-11-2007
Care este cuantumul datoriei externe a României în prezent.
1122. Interpelarea nr.3338B/13-11-2007
Poziția Ministerului Educației privind organizarea în cadrul unei universități de stat, o secție pentru învățământul teologic islamic.
1123. Interpelarea nr.3339B/13-11-2007
Introducerea unor cursuri speciale în limba maternă, limba tătară.
1124. Interpelarea nr.3340B/13-11-2007
"Administrarea unui sector de drum de către Primăria Piatra Neamț".
1125. Interpelarea nr.3341B/13-11-2007
"Administrarea imobilului din strada Viforului nr.1 de către Primăria Piatra Neamț".
1126. Interpelarea nr.3342B/13-11-2007
"Administrarea terenului - fost poligon de instruire de către Primăria Piatra Neamț".
1127. Interpelarea nr.3343B/13-11-2007
"Administrarea imobilului în care funcționează cinematograful - Cozla - de către Primăria Piatra Neamț".
1128. Interpelarea nr.3344B/13-11-2007
"Administrarea bazei sportive din cadrul Clubului - Ceahlăul - de către Primăria Piatra Neamț".
1129. Interpelarea nr.3345B/14-11-2007
"Administrarea bazei sportive din cadrul Clubului - Ceahlăul - de către Primăria Piatra Neamț".
1130. Interpelarea nr.3346B/14-11-2007
"Administrarea imobilului în care funcționează cinematograful -Cozla- de către Primăria Piatra Neamț".
1131. Interpelarea nr.3347B/14-11-2007
"Administrarea terenului - fost poligon de instruire de către Primăria Piatra Neamț".
1132. Interpelarea nr.3348B/14-11-2007
"Administrarea imobilului din strada Viforului nr.1 de către Primăria Piatra Neamț".
1133. Interpelarea nr.3349B/14-11-2007
"Administrarea unui sector de drum de către Primăria Piatra Neamț".
1134. Interpelarea nr.3350B/14-11-2007
Aplicarea Legii 10/2001 și a Legii 247/2005.
1135. Interpelarea nr.3351B/14-11-2007
Diminuarea resurselor financiare ale autorităților locale prin unele măsuri legislative.
1136. Interpelarea nr.3352B/03-12-2007
"Sesizarea domnului Sântion Marian Rolf procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție".
1137. Interpelarea nr.3353B/11-12-2007
Deșertul din județul Dolj.
1138. Interpelarea nr.3354B/11-12-2007
Bugetul Consiliului Județului Galați.
1139. Interpelarea nr.3355B/11-12-2007
Referitor la cazul domnului Sălăgean Avram din com.Drăgești, jud.Bihor.
1140. Interpelarea nr.3356B/11-12-2007
Referitor la românii care încheie contracte de muncă pentru a lucra în Germania.
1141. Interpelarea nr.3357B/11-12-2007
Referitor la sistemul de asigurări sociale pentru forța de muncă sezonieră din agricultură.
1142. Interpelarea nr.3358B/11-12-2007
Referitor la situația foștilor proprietari de terenuri.
1143. Interpelarea nr.3359B/11-12-2007
Privind finanțarea conform Legii Bugetului de Stat a Parohiei Ortodoxe Șoroștin.
1144. Interpelarea nr.3360B/11-12-2007
Privind transferarea funcționarilor publici de la ANOFM la CNPAS.
1145. Interpelarea nr.3361B/11-12-2007
"Modul de utilizare a fondurilor publice obținute din exploatarea bunului public - resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale".
1146. Interpelarea nr.3362B/11-12-2007
problema pensionarilor din agricultură.
1147. Interpelarea nr.3363B/11-12-2007
Referitor la reducerea numărului de taxe și impozite pe 2008.
1148. Interpelarea nr.3364B/11-12-2007
Dacă aveți în vedere în viitor colaborarea și cu Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina și dacă veți promova demersuri pentru înființarea Institutului Cultural Român la Cernăuți.
1149. Interpelarea nr.3365B/11-12-2007
Referitor la lucrări de amenajare a rigolelor și a trotuarului pe un segment de 3 km pentru comuna Putna.
1150. Interpelarea nr.3366B/11-12-2007
Ce măsuri veți lua pentru prevenuirea și înlăturarea actelor de violență din școli.
1151. Interpelarea nr.3367B/11-12-2007
Bani pentru răscumpărarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea.
1152. Interpelarea nr.3368B/11-12-2007
Numărul de locuri din adăposturi nu acoperă numărul cazurilor de violență domestică.
1153. Interpelarea nr.3369B/11-12-2007
Drepturile salariaților din construcții nu sunt respectate.
1154. Interpelarea nr.3370B/11-12-2007
Profesorii navetiști își plătesc singuri transportul.
1155. Interpelarea nr.3371B/11-12-2007
România, țara cea mai coruptă din UE.
1156. Interpelarea nr.3372B/11-12-2007
20 de universități particulare nu mai acordă reduceri la transportul feroviar.
1157. Interpelarea nr.3373B/11-12-2007
Lipsa de medicamente.
1158. Interpelarea nr.3374B/11-12-2007
Lipsa creditelor bancare - o inhibare a dezvoltării economiei agricole.
1159. Interpelarea nr.3375B/11-12-2007
Volum de muncă dublu, număr de personal neschimbat.
1160. Interpelarea nr.3376B/11-12-2007
Discriminarea romilor.
1161. Interpelarea nr.3377B/11-12-2007
Viitorul forței de muncă, în ceață.
1162. Interpelarea nr.3378B/11-12-2007
Rata somajului, una alarmantă.
1163. Interpelarea nr.3379B/11-12-2007
Aproape trei sferturi dintre elevii de gimnaziu și liceu consumă zilnic mâncare de la fast-food.
1164. Interpelarea nr.3380B/11-12-2007
Concedieri masive la Roșia Montană.
1165. Interpelarea nr.3381B/11-12-2007
Sistem fără alternative.
1166. Interpelarea nr.3382B/11-12-2007
O nouă moarte din aceleași vechi motive....
1167. Interpelarea nr.3383B/11-12-2007
"PLIMBĂREȚII" DE LA AGRICULTURĂ
1168. Interpelarea nr.3384B/11-12-2007
Programul național de absențe la analize gratuite.
1169. Interpelarea nr.3385B/11-12-2007
"Rezolvarea unui caz medical".
1170. Interpelarea nr.3386B/11-12-2007
Neacordarea ajutoarelor alimentare promise de Uniunea Europeană.
1171. Interpelarea nr.3387B/11-12-2007
Deficiențe în implementarea programului "trusori pentru nou-născuți" precum și întârzierea în emiterea normelor de aplicare.
1172. Interpelarea nr.3388B/11-12-2007
Lipsa cabinetului de urgență medicală din stațiile Regionalei CFR Craiova.
1173. Interpelarea nr.3389B/11-12-2007
Situația legată de funcționarea SC KRONOSPAN SEBEȘ SA.
1174. Interpelarea nr.3390B/11-12-2007
Probleme grave în zonele vitrege din Maramureș, com.Poienile de Sub Munte și Repedea.
1175. Interpelarea nr.3391B/11-12-2007
Situația dezastruoasă în care se află actul medical.
1176. Interpelarea nr.3392B/11-12-2007
Finalizarea lucrărilor la hidrocentralele de pe cursul superior al Oltului.
1177. Interpelarea nr.3393B/11-12-2007
Clinica Balneară Călimănești este scoasă în strada.
1178. Interpelarea nr.3394B/11-12-2007
Dotarea secției de radiologie a Centrului de Diagnostic și Tratament din Cluj-Napoca cu aparatură modernă.
1179. Interpelarea nr.3395B/11-12-2007
Dotarea cu un angiograf a Institutului Inimii "Nicolae Stăncioiu" din Cluj-Napoca.
1180. Interpelarea nr.3396B/11-12-2007
Finanțarea clinicilor de obstretică și ginecologie din Cluj-Napoca.
1181. Interpelarea nr.3397B/11-12-2007
Haos în spitalele românești.
1182. Interpelarea nr.3398B/11-12-2007
STOP violenței în școli prin înființarea cabinetelor de consiliere psihologică.
1183. Interpelarea nr.3399B/11-12-2007
Lapte de proastă calitate pentru elevi.
1184. Interpelarea nr.3400B/11-12-2007
Scumpirile atacă România.
1185. Interpelarea nr.3401B/11-12-2007
Modul în care s-a pregătit intrarea în vigoare a Legii 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane.
1186. Interpelarea nr.3402B/11-12-2007
Privind lipsa unui Computer Tomograf funcțional la Spitalul Județean Sibiu.
1187. Interpelarea nr.3403B/11-12-2007
Predarea urgentă a Ansamblului Brâncovenesc Potlogi către administrația jud.Dâmbovița.
1188. Interpelarea nr.3404B/11-12-2007
Sancționarea drastică a conducerii Autorității Electorale Permanente pentru participarea la manipularea opiniei publice.
1189. Interpelarea nr.3405B/11-12-2007
Măsuri urgente pentru creșterea calității învățământului universitar atât public, cât și privat.
1190. Interpelarea nr.3406B/11-12-2007
Solicită verificarea legalității și veridicitatea listelor electorale suplimentare din jud.Caraș-Severin.
1191. Interpelarea nr.3407B/11-12-2007
Referitor la petiția doamnei Zvarici Maria din Reșița, jud.Caraș-Severin.
1192. Interpelarea nr.3408B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Cetin Geambulat din Medgidia.
1193. Interpelarea nr.3409B/11-12-2007
Solicită reglementarea unui litigiu de terenuri apărut între Consiliul Local, respectiv Primăria Or.Basarabi, jud.Constanța și Ministerul Apărării Naționale.
1194. Interpelarea nr.3410B/11-12-2007
Referitor la memoriul doamnei Mediha Omeroglu.
1195. Interpelarea nr.3411B/11-12-2007
Creșterea tarifului alocației de hrana pentru bolnavi.
1196. Interpelarea nr.3412B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Grozavu Ion.
1197. Interpelarea nr.3413B/11-12-2007
Solicită aplicarea Hotărârii 129/24.05.2007 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
1198. Interpelarea nr.3414B/11-12-2007
Solicită analizarea memoriului Sindicatului Muzeului de Artă Cluj-Napoca.
1199. Interpelarea nr.3415B/11-12-2007
Solicită analizarea memoriului Federației Sindicatelor Artiștilor Interpreți din România.
1200. Interpelarea nr.3416B/11-12-2007
Referitor la situațiamai puțin obișnuită de la Spitalul Militar de Urgență "D. Papilian" din Cluj-Napoca.
1201. Interpelarea nr.3417B/11-12-2007
Referitor la memoriul redactat de reprezentanții Federației Române de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice.
1202. Interpelarea nr.3418B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Grozavu Ion din Cluj-Napoca.
1203. Interpelarea nr.3419B/11-12-2007
Referitor la proprietarii de cai bolnavi de anemie infecțioasă.
1204. Interpelarea nr.3420B/11-12-2007
Întârzieri la acordarea banilor pentru proprietarii care au mai mult de 3 capete de bovine.
1205. Interpelarea nr.3421B/11-12-2007
Referitor la tichetele CFR neutilizate.
1206. Interpelarea nr.3422B/11-12-2007
Solicită să precizați, dacă în anul 2008 vom avea 2 salarii pe economie, unul stabilit prin HG și unul stabilit prin contractul colectiv de muncă unic la nivel național.
1207. Interpelarea nr.3423B/11-12-2007
Starea zootehniei românești.
1208. Interpelarea nr.3424B/11-12-2007
Solicită analizarea posibilității alocării unor sume de bani pentru plata profesorilor care lucrează și în zilele de sâmbătă și duminică.
1209. Interpelarea nr.3425B/11-12-2007
Solicită analizarea oportunității scutirii de la plata accizelor, alături de alte mijloace de transport și cele ale CFR transport călători și marfă.
1210. Interpelarea nr.3426B/11-12-2007
Referitor la marcajele rutiere.
1211. Interpelarea nr.3427B/11-12-2007
Situația marcajelor rutiere din Cluj-Napoca.
1212. Interpelarea nr.3428B/11-12-2007
Referitor la dreptul de proprietate asupra tezaurului istoruc al arhivelor principalelor instituții politico-administrative și juridice ale Transilvaniei.
1213. Interpelarea nr.3429B/11-12-2007
Precizați data exactă la care se vor primi fondurile destinate locuitorilor orașului Huedin, jud.Cluj.
1214. Interpelarea nr.3430B/11-12-2007
Condițiile care trebuie îndeplinite pentru amplasarea unor antene pentru retransmiterea unor semnale pentru rețelele de telefonie mobilă sau de altă natură.
1215. Interpelarea nr.3431B/11-12-2007
Câți km de autostradă vor fi dați în folosință în acest an?
1216. Interpelarea nr.3432B/11-12-2007
Referitor la blocarea pensiei persoanelor pensionate din motive medicale care realizează venituri din "funcții elective" și nu au voie să realizeze alte venituri cu contract de muncă.
1217. Interpelarea nr.3433B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Dobre Marin din Buzău.
1218. Interpelarea nr.3434B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Ceaușel Gheorghe din Buzău.
1219. Interpelarea nr.3435B/12-12-2007
Situația gărilor CFR din România.
1220. Interpelarea nr.3436B/12-12-2007
Situațiile întâlnite în unitățile de învățământ românești.
1221. Interpelarea nr.3437B/12-12-2007
Referitor la desființarea ultimei librării din zona centrală a mun.Târgu Mureș intitulată "Romului Guga".
1222. Interpelarea nr.3438B/12-12-2007
Posibilitatea închiderii Centrelor Militare Județene.
1223. Interpelarea nr.3439B/12-12-2007
Verificarea activității și a ritmului de soluționare a dosarelor de către completele Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, depuse pe OUG 34/2006.
1224. Interpelarea nr.3440B/12-12-2007
Referitor la sprijinirea învățământului în limba română din țările vecine României.
1225. Interpelarea nr.3441B/12-12-2007
Situația suprafețelor funciare proprietate publică și privată a statutului aflate în administrarea ADS la 01.12.2007.
1226. Interpelarea nr.3442B/12-12-2007
Referitor la memoriul doamnei Cârstea Victoria.
1227. Interpelarea nr.3443B/12-12-2007
Reducerea structurii de audit la Agenția Națională pentru Sport prin care este eliminată capacitatea de identificare a fraudelor în administrarea patrimoniului.
1228. Interpelarea nr.3444B/17-12-2007
Referitor la un accident de circulație săvârșit de un membru al misiunii diplomatice SUA la București.
1229. Interpelarea nr.3445B/18-12-2007
Terenul Colegiului "Ștefan Velovan" din Craiova, motiv de dispută între școală și primărie.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 iulie 2024, 15:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro