Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2016-2020 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Elena Hărătău > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Elena HĂRĂTĂU
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail

haratau_elena@yahoo.com

Sexul

Feminin

Data nașterii

28 Mai 64

Naționalitatea

română

Experiența profesională

2018- prezent

DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL ROMĂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR -
Grup Parlamentar P.N.L.
Membru în Comisia pentru învățământ
Membru în Comisia pentru muncă și protecție social - din decembrie 2019
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport - decembrie 2018-decembrie 2019
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale - septembrie-decembrie 2018

2014-2017

DIRECTOR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIȚA MARIA" BACĂU
Str. Bicaz, Nr. 126
scoaladomnitamariabc@yahoo.com

2009 - 2014

DIRECTOR ADJUNCT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIȚA MARIA" BACĂU
Str. Bicaz Nr. 126, 600293
scoaladomnitamariabc@yahoo.com

▪ Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Bacău;
▪ Expert Educație ADS în cadrul proiectului „Șanse egale la educație, prin prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii";
▪ Membru în Consiliul de Administrație al Școlii;
▪ Membru în Consiliul pentru curriculum;
▪ Responsabil, Comisia pentru organizarea examenelor;
▪ Președinte - Comisia de recepție materiale;
▪ Responsabil, Comisia împotriva discriminării;
▪ Membru, Comisia de implementarea strategiei naționale ,,acțiunea comunitară";
▪ Responsabil, Comisia de evaluare a personalului didactic auxiliar și nedidactic;

▪ Metodist al I.S.J. Bacau;
▪ Lider de sindicat la nivelul unității școlare;
▪ Membru în Biroul Operativ SLI Bacău
▪ Responsabil de Cerc Pedagogic la nivelul clasei a IV-a
▪ Responsabil - Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitații
▪ Responsabil Comisia de formare și perfecționare continuă
▪ Membru în comisia de evaluare în cadrul programului „A doua șansă"
▪ Membru în comisia de înscriere în învățământul secundar inferior în cadrul programului „A doua șansă"
▪ Responsabil program „Cu drag la școală" Fundația Melchisedec - voluntariat
▪ Membru pentru programe de susținere educațională
▪ Coordonator proiecte, programe

Membru activ al Asociației Învățătorilor, Județul Bacău

Tipul sau sectorul de activitate: Educație - Învățământ de stat

2008-2009

Institutor
Grădinița cu program normal Nr. 34 - Structură a școlii „Octavian Voicu” Bacău
Responsabil curriculum
Membru în diferite comisii

2003-2008

Institutor
ȘCOALA CU CLASELE I - VIII „OCTAVIAN VOICU” Bacău.
Strada Bicaz, Nr. 17, Bacău, jud. Bacău.,
scoalaoctavianvoicu@yahoo.com
▪ Responsabil curriculum învățământ primar
▪ Responsabil proiect cu finanțare extrabugetară
▪ Membru în diferite comisii pe școală
Tipul sau sectorul de activitate Educație, Învățământ de stat.

2000-2003

Învățătoare
ȘCOALA. CU CLS. I-VIII “SECUIENI”, loc. Secuieni, jud. Bacău.
Membru în diferite comisii pe școală.
Tipul sau sectorul de activitate Educație, Învățământ de stat.

1996-2000

Invățătoare
ȘCOALA CU CLASELE I - VIII GIOSENI, Loc. Bacău, Jud. Bacău
Tipul sau sectorul de activitate Educație, Învățământ de stat.

1982-1996

Director în perioada 1993 - 1996 și învățătoare
ȘCOALA CU CLASELE I - VIII, loc. Putini, com. Răchitoasa, jud. Bacău

Educație și formare profesională

Perioada

Calificarea / diploma obținută Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

2015-2016

C.C.D. „Grigore Tăbăcaru” Bacău
▪ Curs - Managementul instituțiilor de învățământ din perspectiva strategiei anticorupție în educație" -Adeverință, seminar;
C.C.D. „Grigore Tăbăcaru” Bacău
▪ Curs - Inteligența emoțională și succesul școlar- Adeverință;
Eurostudies Centers Bacău
▪ Curs - Formator de formatori- Certificat, Universitatea “Andrei Șaguna” Constanța,
Curs, POSDRU „Abilitare curriculară" și „Dezvoltare profesională și oportunități de carieră"- Adeverință, 25 credite

2014-2015

Atestat
C.C.D. „Grigore Tăbăcaru” Bacău
▪ Curs „Integrarea TIC în procesul educațional” - 30 Credite
Competențe:
- Utilizarea creativă a tehnologiei în instruire, pentru a promova competențele necesare în secolul XXI.
- Facilitarea unor strategii de management al clasei, în care învățarea este centrată pe elev și care încurajează autocontrolul acestora;
- Proiectarea pedagogică a mediilor virtuale de instruire a softului educațional și alegerea instrumentelor TIC adecvate, pentru realizarea, elaborarea și evaluarea acestuia;
- Integrarea mijloacelor de colaborare și comunicare online în procesul de predare-învățare-evaluare;

2013-2014

C.C.D. „Grigore Tăbăcaru” Bacău
▪ Curs de formare de prim - ajutor ale cadrelor didactice care instruiesc echipajele participante la concursul „Sanitarii pricepuți" - Adeverință;
▪ Curs - Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare - Adeverință;
▪ Curs POSDRU „Șanse egale la educație prin prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a școlii". ID 141904
▪ Curs - Educația civică - Formarea profesorilor - Certificat

ISJ Botoșani
▪ Curs - Formarea continuă a profesorilor de limba română în societatea cunoașterii -POSDRU

2012-2013

▪ Curs - iEARN Internațional Assembly
Certificat de participare la „Internațional Education and Resurce Network-iEARN has made a difference in education and has contributed to global understanding"

2012-2013

C.C.D. Constanța în colaborare cu Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România „Dăscălimea Română”, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale
▪ Curs- Realități și perspective în școala românească. Relația dintre educația nonformală/informală și voluntariatul din societatea românească - Adeverința

2012-2013

Casa Corpului Didactic Cluj
▪ Curs- Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii;
Competențe generale dobândite:
- Aplicarea conceptelor și teoriilor moderne privind formarea capacitătilor de cunoaștere
- Proiectarea și evaluarea conținuturilor instructiv - educative
- Stăpânirea conceptelor și teoriilor moderne de comunicare
- Proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructiv-educativ
- Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor;
Competențe generale dobândite:
- Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a accesa surse complementare utilizate ca suport în dezvoltarea carierei și susțnerea performanței didactice
- Proiectarea unor strategii personalizate de instruire diferențiată specifice disciplinei limba și literatura română/ învățământ primar
- Operaționalizarea instrumentelor de utilizare TIC pentru integrarea în cumunitățile on-line

2012-2013

Asociația Învățătorilor, Bacău; Asociația Kinetoterapeuților, Bacău
▪ Curs- Profilaxia și întreținerea corporală a copiilor și adulților

2012

C.C.D „Grigore Tăbăcaru” Bacău
Abilitarea corpului de metodiști pentru realizarea inspecției de specialitate - învățământ primar - Adeverință

2011-2012

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
▪ Curs POSDRU - „Asigurarea internă a calității" în cadrul proiectului „Împreună pentru calitatea in educație" - Atestat
▪ Competențe:
- Proiectarea dezvoltării calității în educației în unitatea de învățământ;
- Utilizarea metodelor și strategiilor adecvate asigurării interne a calității;

2011

C.C.D.Bacău
▪ Curs - Managementul Calității în Educație - Atestat
- Conștientizarea rolului calității și a culturii calității într-o organizație; Abilitatea privind principiile de bază ale sistemului de calitate ISO și structura de documente a Sistemului de Manegement al Calității
- Înțelegerea contextului european, privind asigurarea calității
- Identificarea activităților necesare asigurării calității în educație;
- Aplicarea în practică a diferitelor tipuri de proceduri, elaborate în cadrul sistemului de asigurare a calității
- Realizarea activităților stabilite de evaluare și îmbunătățire a calității, conform legii și procedurilor CEAC
- Judecarea nivelului de realizarea a descriptorilor, din standardele folosite pentru evaluarea calității

▪ Curs formare profesională pentru ocupația de metodist - Certificat;

2010-2011

SC.Info Educația Eurostudies Center, Bacău
▪ Curs, Formator - Certificat de absolvire;
- Realizarea activităților de formare
- Evaluarea participanților la formare
- Proiectarea programelor de formare
- Organizarea programelor și a stagiilor de formare

2011

Asociația Tineri pentru Viitor, Eurostudies, Bacău
▪ Curs POSDRU „Școala, o necesitate, nu doar un drept"- Facilitator în vederea prevenirii abandonului școlar - Adeverință și diplomă de participare;

2011

C.C.D. „Grigore Tăbăcaru” Bacău
▪ Curs - „Formarea și dezvoltarea profesională în mediul defavorizat - Atestat
Competențe generale dobândite:
- Cunoașterea reperelor de coeziune a Uniunii Europene și a cadrului Strategic national de Referință (CSNR) în perioada 2007- 2013;
- Cunoașterea programelor operaționale, domeniilor de intervenție și a axelor prioritare specific României;
- Cunoașterea fenomenului de informatizare , globalizare a serviciilor;
- Familiarizarea cu fișele de proiect, planul de afaceri, grilele de evaluare și cererile de finanțare pentru a propune cât mai multe proiecte eligibile cu privire la aspecte financiare specific fondurilor structurale
▪ Curs- iTeach Centrul pentru inovare în educație: - Curs "Instruire in societatea cunoașterii"- Certificat

2011

Fundația Ruhama
▪ Gradinița Estivală, Școala Părinților, Informare și Consiliere, și Management de Caz, organizată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Direcția Generala Invățământ și Relația cu Parlamentul în parteneriat cu Fundația Ruhama, în cadrul proiectului strategic „Toți la grădinița, toți în clasa I"- Certificat de participare,
Eurostudies Center, Bacău
„Evaluator de competențe profesionale"- Certificat de absolvire
Competențe generale dobândite:
- Planificarea și organizarea evaluării;
- Elaborarea instrumentelor de evaluare;
- Verificarea internă și externă a proceselor de evaluare.

2009-2010

C.C.D. „Grigore Tăbăcaru” Bacău
▪ Curs - „Abilitarea corpului de metodiști pentru realizarea inspecției de specialitate -învățământ primar - adeverință

2008-2009

C.C.D. „Grigore Tăbăcaru” Bacău
▪ Curs - „Managementul proiectelor educaționale" - atestat, 15 credite
Competențe generale dobândite:
- Stabilirea fazelor unui proiect educațional;
- Dezvoltarea abilităților de identificare prin analiza nevoilor, a diverselor problematici educaționale;
- Dezvoltarea unei propuneri de proiect educațional;
- Identificarea celor mai fezabile strategii, metodologii și metode aplicabile în cazul proiectelor educaționale.

2006-2008

Psihologie - Diplomă de licență
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea ,,Petre Andrei” din Iași

2008

Grad didactic I. Certificat
Universitatea din Bacău

2006-2007

Curs - "Managementul organizației școlare"- Atestat, 30 credite
- Conducerea și coordonarea demersului educațional;
- Proiectare, programare și planificare a activităților manageriale;
- Organizare, alocare, gestionare a resurselor, proiectelor și serviciilor educaționale;
- Comunicare și relaționare;
- Evaluare și self - management;

2005-2006

C.C.D. „Grigore Tăbăcaru” Bacău
▪ Curs de formare continuă „Școala incluzivă-școală europeană"- Atestat
Competențe generale dobândite:
- Diferențierea conceptelor educației/școala incluzivă, incluziune și integrare, dificultăți de învățare și CES;
- Elaborarea proiectelor de activitate care să includă sarcini diferențiate pentru CES și pentru elevii înalt abilitați ;
- Cunoașterea particularităților parteneriatului de dezvoltare simultană a școlii și comunității;
- Identificarea modalităților de implicare a părinților și comunității în viața școlii;
- Identificarea temelor și construirea CDS-urilor în concordanță cu nevoile comunității;
▪ Curs de formare - „Ora de consiliere și orientare școlară -În vederea implementării noii programe de consiliere și orientare" - adeverință
▪ Curs de formare continuă - „Consiliere și orientare"- adeverință
▪ Evaluarea educaționala I și II. Aplicații pentru invațământul preșcolar, primar, gimnazial si liceeal"- adeverință
▪ Seminarul de formare - "Curriculum diferențiat și personalizat"- adeverință
▪ Managementul curriculum-ului pentru susținerea excelenței aptitudinale

2004

Grad didactic II
Universitatea din Bacău

2000

Gradul didactic definitiv în învățământ
Colegiul de Institutori-Focșani

1991-1995

Certificat de absolvire - Învățătoare/educatoare
Școala Postliceală “Dimitrie Cantemir” Bacău, Liceul Pedagogic, Bacău

1978-1982

Diplomă de Bacalaureat
Liceul “Vasile Alecsandri” Bacău

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare
la conversație

Discurs oral

engleză

B1

B1

A1

A1

B1

franceză

B1

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
(*)Cadrului european comun de referință pentru limbi

Competențe de comunicare

Abilitatea de a înțelege, de a exprima și de a interpreta gânduri, sentimente și fapte atât pe cale orală cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere) într-o gamă potrivită de contexte sociale - în activitatea de predare-învățare în grupurile sociale din care fac parte, acasă, în educație și instruire - conform cu dorințele sau nevoile individului

Competențe dobândite
la locul de muncă

▪ Proiectare programe și planificare ale activităților manageriale;
▪ Organizare, alocare și gestionare a resurselor, proceselor și serviciilor educaționale;

Competente manageriale

▪ Conducerea și coordonarea demersului educațional;
▪ Comunicare și relaționare;
▪ Evaluare și self-management;
▪ Cunoașterea particularităților parteneriatului de dezvoltare simultană a școlii și comunității;
▪ Dezvoltarea abilităților de identificare prin analiza nevoilor, a diverselor problematici educaționale;
▪ Dezvoltare abilităților de identificare și creare a unei baze de date destinată finanțărilor proiectelor educaționale
▪ Dezvoltarea abilităților de parcurgere a structurii matriceale logice a unui proiect educațional;
▪ Planificarea și organizarea evaluării;
▪ Analizarea informațiilor și luarea deciziei privind competența;
▪ Verificarea internă a proceselor de evaluare;
▪ Verificarea externă a proceselor de evaluare;
▪ Cunoașterea diversității metodelor activ- participative de predare-învățare prin cooperare
▪ Conștientizarea diferențierii și valorificarea diferențierii în procesul de predare învățare;
▪ Diferențierea conceptelor: educație-școală incluzivă, incluziune și integrare, dificultăți de învățare și C.E.S;
▪ Facilitarea unor strategii de management al clasei, în care învățarea este centrată pe elev;
▪ Conștientizarea rolului calității și a culturii calității într-o organizație;
▪ Judecarea nivelului de realizarea a descriptorilor, din standardele folosite pentru evaluarea calității;

Competență digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informației

Comunicare

Creare de
conținut

Securitate

Rezolvarea
de probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere

Categoria B

Informații suplimentare

▪ Colaborator diferite carți si reviste de specialitate
▪ Coordonator ,,Contribuim la educația mileniului III", referate și comunicări științifice, C.C.D.Bacău, noiembrie 2009;
▪ Colaborator: "Nu uita că ești român" - tradiții și obiceiuri, C.C.D.,2004;
▪ Colaborator ,,Culegere de exerciții și probleme pentru clasa a IV-a”, Bacău, 2009 ;
▪ Colaborator ,,Caietul Bobocilor”- Probe de evaluare initială, CCD Bacău,2009 ;
▪ Colaborator în calitate de autor " Ziarul copiilor", Ploiești, 2005;
▪ Coordonator, organizator, îndrumător de concursuri școlare organizate de ISJ Bacău și / în colaborare cu Ministerul Educației
▪ Organizator/coordonator/colaborator simpozioane județene și naționale;
▪ Participare la conferințe și seminarii educaționale la nivel județean, național și internațional;
▪ Activitați de voluntariat în parteneriat cu FSC Bacău, Fundația Melchisedec Bacău, Crucea roșie, Bacău.

30.12.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 21:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro