Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Mihaela Huncă > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Mihaela HUNCĂ
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail mihaela_hunca@yahoo.com
NaționalitateRomână
Data nasterii29/10/1963

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

decembrie 2016-prezent Deputat
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Mai 2012-decembrie 2016
 • Inspector Școlar General
 • Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 28, Botoșani Tel.: (+40) 231 584 051 E-mail office.isjbt@gmail.com - www.isjbotosani.ro
 • Coordonarea activității educaționale a din judetul Botoșani

  Tipul sau sectorul de activitate educație

Septembrie 2010 - mai 2012
 • Profesor de matematică
 • Liceul cu Program Sportiv Botoșani, str. Mihail Kogălnieanu nr.29, Botoșani
 • Coordonarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității
 • Coordonarea Comisiei de Proiecte Educaționale și Programe Comunitare

  Tipul sau sectorul de activitate educație

Septembrie 2008- Septembrie 2010
 • Inspector pentru management educațional și evaluare instituțională
 • Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 28, Botoșani Tel.: (+40) 231 584 051 E-mail office.isjbt@gmail.com - www.isjbotosani.ro
 • Coordonarea, monitorizarea și evaluarea managerială și instituțională a unităților de învățământ preuniversitar din jud. Botoșani

  Tipul sau sectorul de activitate educație

Septembrie 2005-Iulie 2007
 • Profesor de matematică
 • Liceul cu Program Sportiv Botoșani, str. Mihail Kogălnieanu nr.29, Botoșani
 • Evaluarea internă a ativității liceului
 • Coordonarea activității de cooperare internațională a liceului

  Tipul sau sectorul de activitate educație

Ianuarie 2003-august 2005
 • DIRECTOR
 • Casa Corpului Didactic Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr.101, Botoșani
 • Management educațional
 • Coordonarea activității de dezvoltare profesională a personalului din învățământul preuniversitar din județul Botoșani
 • Coordonarea și implementarea de proiecte de cooperare internațională în domeniul formării continue

  Tipul sau sectorul de activitate educație

Aprilie 2005- iulie 2005
 • FACILITATOR în cadrul Proiectului pentru Învățământul Rural
 • Casa Corpului Didactic Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr.101, Botoșani
 • Activități de consiliere a comunităților din localitățile Răuseni, Călărași, Hlipiceni, Ungureni, Vlăsinești, Drăgușeni, Coțușca, în vederea elaborării de proiecte în cadrul componentei 2

  Tipul sau sectorul de activitate educație

Ianuarie 2000- ianuarie 2003
 • Inspector școlar pentru programe de dezvoltare instituțională și cooperare internațională
 • Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 28, Botoșani Tel.: (+40) 231 584 051 E-mail office.isjbt@gmail.com - www.isjbotosani.ro
 • Elaborare, coordonare, implementare, monitorizare și evaluare de proiecte de cooperare europeană
 • Consiliere privind proiectele de dezvoltare instituțională

  Tipul sau sectorul de activitate educație

Septembrie 1996-ianuarie 2000
 • DIRECTOR ADJUNCT Liceul cu Program Sportiv Botoșani, str. Mihail Kogălnieanu nr.29, Botoșani
 • Coordonarea activității instructiv-educative

  Tipul sau sectorul de activitate educație

Februarie 1990-septembrie 1990
 • Profesor de matematică
 • Liceul cu Program Sportiv Botoșani, str. Mihail Kogălnieanu nr.29, Botoșani
 • Coordonarea activității metodice a profesorilor de matematică
 • Activitate didactică

  Tipul sau sectorul de activitate educație

Februarie 1990-septembrie 1990
 • Profesor de matematică
 • Școala cu clasele I-X Nr.15 Botoșani
 • Activitate didactică

  Tipul sau sectorul de activitate educație

Septembrie 1988-februarie 1990
 • Profesor de matematică
 • Școala cu clasele I-X Giulvăz, Județul Timiș
 • Activitate didactică

  Tipul sau sectorul de activitate educație

 • EDUCAȚIE ȘI FORMARE

  2011-2016 Doctorat
  Universitatea de Stat Moldova
  Diploma de doctor în ȘTIINȚE PEDAGOGICE
  mai 2015 Stagiu de formare-inspecție școlară
  ACADEMIE NICE
  Atestat
  Document de mobilitate Europass
  octombrie 2013-martie 2014 Politica externa si diplomatie
  INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMÂN
  Certificat
  martie - mai 2013 Program de pregătire cultural pentru proiectul ”Evaluation du transfert de la formation continue des enseignants en Europe”, nr. LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/010
  Casa Corpului Didactic Botoșani
  Adeverință - Elemente de civilizație: infirmații despre Spania/Catalonia (geografie, istorie, cultură, religie .etc)

  august 2013 Cours de formation continue Comenius/Grundtvig ”Le Grand Tour en Europe: Art, Paysage, Jardins, Creativite, Innovation”
  Lifelong Learning Programme, UE
  Attestation de presence
  Ianuarie 2009 Manager de proiect - Cod COR 241919
  S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L. IAȘI
  Certificat de absolvire
  Decembrie 2008 Certificat de absolvire - Formator - Cod COR 241205

  S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L. IAȘI Pregătirea formării. Realizarea activităților de formare. Evaluarea participanțilot la formare. Marketin-gul formării. Proiectarea programelor de formare. Organizarea stagiilor și a programelor de formare.
  Noiembrie 2008 Auditor în domeniul calității - Cod COR 242303
  S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L. IAȘI
  Certificat de absolvire
  Mai-Iunie 2008 Certificat - Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Centrul Național de Evaluare și Examinare
  Componentele Curriculumului Național. Relația dintre curriculum și evaluare. Tipologia itemilor. Proiectarea itemilor. Relația dintre metoda și instrumentul de evaluare. Analiza și interpretarea rezultatelor evaluării.
  Martie-Iunie 2007 Expert evaluator extern pentru autorizarea și acreditarea instituțiilor de învățământ preuniversitar (colaborator extern ARACIP)
  ARACIP
  Adeverință
  2006- 2008 Masterat - MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
  Universitatea „Petre Andrei”, Iași
  Diplomă de licență
  Martie 2006 Instructor acreditat AEL
  SIVECO ROMÂNIA
  Certificat - Utilizare AEL
  februarie 2005 Formarea cadrelor didactice
  CCD BOTOȘANI / IUFM BOURG EN BRESS-Franța
  Adeverință
  2005 Inițiere și utilizare AEL
  Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului / CNFP
  Atestat de formare continuă a personalului didactic - Concepte de bază ale Tehnologiei Informației. Implementarea lecțiilor AEL la clasă.
  martie-aprilie 2005 Facilitator
  Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului /Unitatea de Management a Proiectului pentru Învățământ Rural
  Adeverință - îmbunătățirea parteneriatului școală-comunitate
  Mai 2004 Principiile liderilor
  Pointman / Leadership Institute (USA)
  Adeverință
  octombrie 2004 Formarea adulților
  Academie Reims Greta (Franța)
  Certificat de presence
  noiembrie 2004 Educație pentru informație în mediul rural defavorizat
  MEC/Direcția Generală Educația Continuă, Formarea și Perfecționarea Personalului Didactic și de Cercetare
  Adeverință de formare
  octombrie-noiembrie 2003 Managementul formării continue
  Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
  Certificat
  octombrie 2002 La formation initiale des enseignants et la formation toute au long de la vie
  Institut EPICE-INRP (Franța)
  Document Conference Internationale Kolymbari (CRETA-GRECIA)
  septembrie 2002 Autoevaluare instituțională
  Agenția Națională Socrates/Conferință Internațională în cadrul Programului COMENIUS 3
  Certificat de participare
  2002 Informare și consiliere privind cariera
  Universitatea București, Facultatea De Filosofie
  Adeverință de specializare (480 ore)
  Octombrie 2001-mai 2002 Managementul proiectelor de cooperare internațională
  Ministerul Educației Și Cercetării/Agenția Națională Socrates
  Certificat de participare: Evoluții ale învățământului obligatoriu european. Programele Socrates, Leonardo da Vinci. Strategia de dezvoltare a relațiilor internaționale la nivelul unui inspectorat școlar județean. Monitorizarea proiectelor aflate în derulare
  octombrie 2004 Formarea adulților
  ACADEMIE REIMS GRETA
  Certificat de presence
  decembrie 2000 Proiecte de cooperare internaționale
  ACADEMIE NANTES - RECTORAT
  Attestation de stage
  2000-2002 Masterat - Politici Publice și Administrație Publică
  Universitatea București, Facultatea De Filosofie
  Diplomă
  1984-1988 Licențiat în Matematică
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” , Iași, Facultatea de Matematică
  Diplomă de Licență

  COMPETENΤE PERSONALE

   

  Limba(i) maternă(e)

  Română

   

   

  Alte limbi străine cunoscute

  ΙNΤELEGERE

  VORBIRE

  SCRIERE

  Ascultare

  Citire

  Participare la conversație

  Discurs oral

   

  Limba FRANCEZA

  B2

  B2

  B2

  B2

  B2

   

  Certificat

  Limba ITALIANA

  B2

  B2

  B2

  B1

  B1

   

   

  Limba ENGLEZA

  A2

  A2

  A2

  A2

  A2

   

   

  Limba SPANIOLA

  A2

  A2

  A2

  A2

  A2

   

  Certificat

  Competențe de comunicare
  • competente de comunicare - dovedite prin cursurile predate in cadrul programelor de formare, prin exercitarea funcțiilor de conducere
  • spirit de echipă, putere de muncă și rezistență psihică
  • interesat de toate aspectele noi din domeniul educațional
  • sociabilitate
  Competențe organizaționale/manageriale
  • prin exercitarea funcțiilor (director adjunct, director CCD, inspector școlar, inspector școlar general)
  • coordonator proiect școlar COMENIUS (2001-2004)
  • coordonator proiect de dezvoltare școlară (2003-2006)
  • coordonator județean de proiect PHARE REGIONAL
  • coordonator proiect GRUNDTVIG 2
  • coordonator proiect bilateral Româno-Francez
  • coordonator proiect bilateral Româno-Italian
  • membru in echipa de gestiune a proiectului, LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/010, «Evaluation du transfert de la formation continue des enseignants en Europe»
  • MANAGER PROIECT „Competenta, profesionalism si dimensiune europeana prin integrare TIC in actul educational”, ID 57406
  • MANAGER PROIECT „Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea cunoasterii”, ID 63576
  • Membră în comisii de organizare a unor competiții sportive
  • Membră în comisiile de organizare: concursuri nationale, olimpiade nationale, conferinte internaționale
  Competențe dobândite la locul de muncă
  • Elaborare, implementare, monitorizare, evaluare de proiecte
  • Publicarea de articole în presă
  • Publicarea de lucrari de specialitate
  • Organizarea de activități de diseminare a proiectelor de cooperare europeană
  • Coordonarea activității de dezvoltare profesională a personalului din învățământul preuniversitar din județul Botoșani
  Competențe informaticee
  • o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™, Instructor acreditat AEL (FORMATOR)
  • competențe IT
  Alte competențe
  • lectura, sport
  Permis de conducere
  • B

  INFORMAΤII SUPLIMENTARE

  Publicații
  • Buletin Informativ-Proiecte de Cooperare Internațională (nr. 1, 2,3)
  • Managementul proiectelor de Cooperare Internațională(Editura Luceafărul CCD Botoșani,2005)
  • Învățarea noțiunilor de statistică matematică prin proiecte(Editura EDUCAS, 2007)
  • Ghidul profesorului consilier(Editura EDUCAS, 2007)
  • Managementul gradinitelor (Editura EDUCAS, 2010)
  • Culegere de exerciții și probleme-clasa a II-a(Coordonator al colectivului de autori)
  • Funcții continue-manager editorial
  Prezentări
  • La formation initiale et la formation continue des enseignats- Conference Internationale, Kolymbari (Creta-GRECIA), 2002
  • Copii supradotați-probleme și perspective, Cernăuți-Ucraina, 1998
  • Interdisciplinaritatea în învățământul preuniversitar-Botoșani, 2004
  • Rolul astronomiei în educație-CCD Vaslui, 2005
  Proiecte
  • coordonator proiect școlar COMENIUS (2001-2004)
  • coordonator proiect de dezvoltare școlară (2003-2006)
  • coordonator județean de proiect PHARE REGIONAL
  • coordonator proiect GRUNDTVIG 2
  • coordonator proiect bilateral Româno-Francez
  • coordonator proiect bilateral Româno-Italian
  • membru in echipa de gestiune a proiectului, LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/010, «Evaluation du transfer de la formation continue des enseignants en Europe»
  • participant proiecte LEONARDO DA VINCI, (2008,2009)
  • membru în echpa de proiect ELICIT (2012-2013)
  • membru în echipa de proiect COMENIUS REGIO (2013-2015)
  • MANAGER PROIECT „Competenta, profesionalism si dimensiune europeana prin integrare TIC in actul educational”, ID 57406
  • MANAGER PROIECT „Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea cunoasterii”, ID 63576
  Conferințe
  • Conference Internationale, Kolymbari (Creta-GRECIA), 2002
  • International Conference Comenius 3 (25-29 septembrie 2013), Sibiu, România
  Distincții
  • Diplomă ”Gheorghe Lazăr clasa a II-a”, pentru merite deosebite în activitatea la catedră și pentru rezultate remarcabile obținute în formarea și educarea tinerilor

  12.04.2017

  Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 mai 2024, 15:29
  Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
  E-mail: webmaster@cdep.ro