Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2004-2008 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Iulian Iancu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Iulian IANCU
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 3/01.02.2011 L268/2011 Propunere legislativa pentru completarea articolului 11 din Legea nr.51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei respinsa
definitiv
2. 13/01.02.2012 L726/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizata, privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public, prin adaugarea Art.14, alin.(4) si Art.14, alin.(4), lit.a) respinsa
definitiv
3. 50/01.03.2010 L639/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 139/2010
4. 68/10.04.2012 L715/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
5. 86/23.04.2012 L738/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respins
definitiv
6. 109/29.03.2010 L610/2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
7. 144/28.03.2011 L47/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea actelor normative care reglementeaza regimul juridic al actelor de identitate respinsa
definitiv
8. 149/07.04.2010 L679/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
9. 174/13.04.2010 L702/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
definitiv
10. 201/26.04.2011 L132/2011 Propunere legislativa privind performanta energetica a cladirilor din Romania Lege 121/2014
11. 214/02.05.2011 L45/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG nr.111/24 oct.2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si valorificarea activelor bancare neperformante respinsa
definitiv
12. 251/03.05.2010 L69/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit respinsa
definitiv
13. 258/09.05.2011 L161/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania respinsa
definitiv
14. 259/09.05.2011 L46/2011 Propunere legislativa privind regimul special maritim respinsa
definitiv
15. 271/03.05.2010 L91/2010 Propunere legislativa "Legea holdingului" pe ordinea de zi
16. 330/24.09.2012 L245/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr.238/2004 raport
depus
17. 341/24.09.2012 L261/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz Lege 51/2013
18. 349/24.09.2012 L265/2012 Propunere legislativa privind transferul cu titlu gratuit a exploatarilor miniere Berbesti-Alunu din domeniul public al Statului si in administrarea Societatii Nationale a Lignitului Oltenia in domeniul public al Statului si in administrarea Consiliului Judetean Valcea respinsa
definitiv
19. 361/23.05.2011 L204/2011 Proiectul Legii antreprenorului social respins
definitiv
20. 388/07.06.2011 L284/2011 Proiect de Lege privind promovarea producerii si utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport respins
definitiv
21. 420/20.06.2011 L347/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 si a Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
definitiv
22. 452/28.09.2009 L249/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei respinsa
definitiv
23. 456/27.06.2011 L394/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului National de Dezvoltare a Turismului "Schi in Romania " respinsa
definitiv
24. 521/27.09.2010 L286/2010 Propunere legislativa privind Programul National de Autostrazi si Drumuri Expres (Rapide) pentru perioada 2011-2020 si masuri de reglementare a contractelor de antrepriza si subantrepriza respinsa
definitiv
25. 542/13.10.2010 L345/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr.351/2004 Lege 19/2012
26. 552/13.10.2010 L332/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz respins
definitiv
27. 566/18.10.2010 L357/2010 Propunere legislativa cu privire la numirea managerilor si specialistilor in consiliile de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv al bancilor sau altor institutii de credit, societatilor de asigurare si celor financiare respinsa
definitiv
28. 622/16.11.2011 L489/2011 Propunere legislativa privind masuri temporare de combatere a cresterii preturilor la combustibili respinsa
definitiv
29.   L682/14.11.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum si a Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii retrasa
de catre initiator
30. 685/22.11.2010 L460/2010 Propunere legislativa privind liberul acces al cetatenilor in spatiile detinute de autoritati si institutii publice respinsa
definitiv
31. 714/24.11.2010 L595/2010 Propunere legislativa privind producerea energiei electrice si termice in cogenerare respinsa
definitiv
32. 736/05.12.2011 L557/2011 Proiect de Lege privind numirea managerilor si specialistilor in consiliile de administratie ale regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori ale societatilor comerciale, inclusiv ale bancilor sau altor institutii de credit, societatilor de asigurare si celor financiare respins
definitiv
33. 754/29.11.2010 L608/2010 Propunere legislativa privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
34. 814/29.11.2010 L522/2010 Propunere legislativa privind recuperarea si reciclarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje de bauturi respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 july 2024, 12:25
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro