Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2016-2020 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Bogdan-Iulian Huțucă > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail(uri) bogdan.hutuca@yahoo.com
Naționalitate(-tăți)Română
Data nașterii10.07.1967
Sex Masculin
Starea civilă Căsătorit, 2 copii

Experiența profesională

Perioada

Decembrie 2016-Prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat in Parlamentul Romaniei, Camera Deputatilor

Perioada

Decembrie 2016- decembrie 2020

Funcția sau postul ocupat

Vicepresedinte Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Perioada

Februarie 2016 - decembrie 2016

Funcția sau postul ocupat

Șef administrație

Activități și responsabilități principale

Conducerea, coordonarea și organizarea activității Administrației pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul regiunii Galați

Numele și adresa angajatorului

D.G.R.F.P.Galați - Administrației pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul regiunii Galați
Constanța str. Avram Iancu nr. 34 A

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică

Perioada

Iunie 2013 - ianuarie 2016

Funcția sau postul ocupat

Director General

Activități și responsabilități principale

Conducerea, organizarea și coordonarea activității Direcției Generale Legislație Cod Fiscal și Reglementări Vamale -
Coordonarea activității privind elaborarea strategiei fiscale pe termen mediu si lung
Coordonarea activității privind elaborarea legislației în domeniul impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului general consolidat, în domeniul vamal ș.a.
Reprezentarea Ministerului Finanțelor Publice prin participarea:
 • la colective de lucru organizate în cadrul și în afara ministerului pe probleme specifice structurii coordonate;
 • la întâlniri și negocieri cu organisme sau instituții interne și internaționale;
 • la conferințe, simpozioane etc.

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală Legislație Cod Fiscal și Reglementări Vamale, Strada Apolodor nr. 17, București, cod poștal 050471

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică

Perioada

Noiembrie 2007 - Mai 2013 (Mai 2012 - Noiembrie 2012 detașat la Instituția Prefectului)

Funcția sau postul ocupat

Director executiv

Activități și responsabilități principale

Conducerea, coordonarea și organizarea activității D.G.F.P. Constanța stabilită prin R.O.F. al acesteia

Numele și adresa angajatorului

Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța, Bd. I.G. Duca nr. 18, Constanța, cod poștal 900697

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică

Perioada

Mai 2012 - Noiembrie 2012

Funcția sau postul ocupat

Prefect

Activități și responsabilități principale

Reprezentant al Guvernului pe plan local. Conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul județului Constanța.

Numele și adresa angajatorului

Instituția Prefectului județul Constanța - Constanța, Bd. Tomis nr.51, Cod poștal 900725

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică

Perioada

20 noiembrie 2013 - 24 februarie 2016

Funcția sau postul ocupat

Membru în CA

Activități și responsabilități principale

Administrator Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A

Numele și adresa angajatorului

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.-IFN

Tipul activității sau sectorul de activitate

IFN

Perioada

Octombrie 2010 - Mai 2012

Funcția sau postul ocupat

Membru în AGA

Activități și responsabilități principale

Participarea în calitate de reprezentant al statului la stabilirea politicilor si strategiilor

Numele și adresa angajatorului

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța - Incinta Port Constanta, Gara Maritimă, cod poștal 900900

Tipul activității sau sectorul de activitate

Autoritate portuară pentru porturile maritime Constanța, Midia și Mangalia și pentru portul turistic Tomis

Perioada

Mai 2007 - Martie 2008, Decembrie 2005 - Iunie 2006

Funcția sau postul ocupat

Membru în Consiliul de Supraveghere și în Comitetul de Audit al Fondului Proprietatea

Activități și responsabilități principale

Auditul activității și urmărirea realizării indicatorilor de performanță ale societății

Numele și adresa angajatorului

Fondul Proprietatea S.A. București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Societate de investiții de tip închis, creată cu scopul despăgubirii persoanelor ale căror proprietăți au fost confiscate abuziv de statul comunist si care acum nu mai pot fi retrocedate in natură

Perioada

Martie 2005 - Noiembrie 2007

Funcția sau postul ocupat

Subsecretar de stat - Vicepreședinte A.N.A.F.

Activități și responsabilități principale

Coordonare, organizare, îndrumare, control a activității de inspecție fiscală.
Elaborare de acte normative în domeniul administrării și inspecției fiscale.
Propunerea și susținerea de proiecte de acte normative în cadrul Parlamentului României.

Numele și adresa angajatorului

Agenția Națională de Administrare Fiscală, București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod poștal 050471

Tipul activității sau sectorul de activitate

Finanțe publice - nivel guvernamental

Perioada

Aprilie 2007 - Aprilie 2012

Funcția sau postul ocupat

Vicepreședinte în cadrul Consiliului Superior al Camerei Consultanților Fiscali

Activități și responsabilități principale

Autorizarea activității de consultanță fiscală precum si organizarea si coordonarea acesteia instituției

Numele și adresa angajatorului

Camera Consultanților Fiscali, București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod poștal 050471

Tipul activității sau sectorul de activitate

Finanțe publice

Perioada

Mai 2007 - Iunie 2009

Funcția sau postul ocupat

Membru în Consiliul de Administrație
Membru în Comitetul de Audit

Activități și responsabilități principale

Participarea în calitate de reprezentant al statului la stabilirea politicilor si strategiilor instituției

Numele și adresa angajatorului

CEC Bank, București, Calea Victoriei nr. 11-13, sector 3

Tipul activității sau sectorul de activitate

Domeniul bancar, politici monetare

Perioada

Martie 2007 - Februarie 2009

Funcția sau postul ocupat

Membru în AGA

Activități și responsabilități principale

Participarea în calitate de reprezentant al statului la stabilirea politicilor si strategiilor instituției

Numele și adresa angajatorului

Compania Națională „Imprimeria Națională” S.A. - București, Bd. Al. Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1

Tipul activității sau sectorul de activitate

Activități de interes public național, in scopul realizării cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea si circulația hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, a tipăriturilor cu caracter special

Perioada

Iulie 2004 - Martie 2005

Funcția sau postul ocupat

Șef Administrație municipală

Activități și responsabilități principale

Coordonare, organizare, îndrumare, control intern

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P. Constanța - Administrația Finanțelor Publice a municipiului Constanța

Tipul activității sau sectorul de activitate

Finanțe publice

Perioada

August 2003 - iulie 2004

Funcția sau postul ocupat

Șef Administrație orășenească

Activități și responsabilități principale

Coordonare, organizare, îndrumare, control intern

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P. Constanța - Administrația Finanțelor Publice a orașului Eforie

Tipul activității sau sectorul de activitate

Finanțe publice

Perioada

Februarie 2003 - August 2003

Funcția sau postul ocupat

Director Adjunct AFPM Constanța

Activități și responsabilități principale

Coordonare, organizare, îndrumare, control intern

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P. Constanța - Administrația Finanțelor Publice a municipiului Constanța

Tipul activității sau sectorul de activitate

Finanțe publice

Perioada

August 2000 - Februarie 2003

Funcția sau postul ocupat

Șef Administrație orășenească

Activități și responsabilități principale

Coordonare, organizare, îndrumare, control intern

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P. Constanța - Administrația Finanțelor Publice a orașului Eforie

Tipul activității sau sectorul de activitate

Finanțe publice

Perioada

Iulie 2000 - August 2000

Funcția sau postul ocupat

Șef Circumscripție

Activități și responsabilități principale

Coordonare, organizare, îndrumare, control intern

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P. Constanța - Circumscripția Fiscală Eforie

Tipul activității sau sectorul de activitate

Finanțe publice

Perioada

Octombrie 1999 - Iulie 2000

Funcția sau postul ocupat

Șef Serviciu - administrarea veniturilor statului

Activități și responsabilități principale

Executare silita, Rambursări TVA, Evidență plătitor

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P. Constanța - Circumscripția Fiscală Eforie

Tipul activității sau sectorul de activitate

Finanțe publice

Perioada

August 1991 - Octombrie 1999

Funcția sau postul ocupat

Inspector de Specialitate - control fiscal

Activități și responsabilități principale

Control Fiscal

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P. Constanța - Circumscripția Fiscală Eforie

Tipul activității sau sectorul de activitate

Finanțe publice

Educație și formare

Perioada

2007

Calificarea / Diploma obținută

Consultant fiscal

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Camera Consultanților Fiscali, București

Perioada

2006

Calificarea / Diploma obținută

Diplomă de studii postuniversitare

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Națională de Apărare Carol I - Colegiul Național de Apărare, București

Perioada

2003 - 2004

Calificarea / Diploma obținută

Master în administrație publică

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Ovidius Constanța - Facultatea de Drept

Perioada

1996

Calificarea / Diploma obținută

Expert Contabil

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Corpul Experților Contabili Autorizați, București

Perioada

1986 - 1991

Calificarea / Diploma obținută

Economist

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

 • Finanțe
 • Credit
 • Contabilitate

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice București - Facultatea de Finanțe, Credit, Contabilitate

Aptitudini și competențe personale

Competențe și abilități sociale

 • Spirit de echipă
 • Asumarea responsabilităților și capacitate de perfecționare

Competențe și abilități organizatorice

 • Competență în îndrumare, conducere și consiliere
 • Abilitatea de a planifica
 • Capacitatea de analiză și sinteză

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

 • Utilizare calculator sub Windows, o bună stăpânire a pachetului de programe Office, utilizare Internet și poștă electronică

Permis de conducere

 • Categoria B

Informații suplimentare

 • Referințele pot fi furnizate la cerere
12.01.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 15 iunie 2024, 11:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro