Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
2008-2012 (dep.)
2000-2004 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Adrian Gurzău > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Adrian GURZĂU
Curriculum Vitae

Informații personale

Naționalitate

   Română

Data nașterii

   20 aprilie 1977

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupațional

     Deputat, Parlamentul României

Experiența profesională

Perioada

   22 decembrie 2008 - prezent

Funcția sau postul ocupat

   Deputat
 • Vicepreședinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, Camera Deputaților
 • Membru în Comisia Juridică de disciplină și imunități

Activități și responsabilități principale

  
 • Examinarea petițiilor primite și cercetarea abuzurilor semnalate prin aceste petiții; efectuarea unei anchete asupra abuzurilor sesizate în cazurile în care Camera dispune aceasta ca urmare a prezentării, potrivit regulamentului, a unei cereri în fața Camerei;
 • Activități în cadrul biroului parlamentar de circumscripție: consultanță pentru cetățeni, vizite în colegiu, întâlniri cu cetățenii, redactarea de întrebări, interpelări, declarații politice, articole de presă, proiecte legislative. (vezi anexa)

Numele și adresa angajatorului

   Parlamentul României

Tipul activității sau sectorul de activitate

   Camera Deputaților, Parlamentul României
Biroul parlamentar de circumscripție
Administrativ

 

  

Perioada

   18 iunie 2008 - 23 decembrie 2008

Funcția sau postul ocupat

   Consilier local al Municipiului Cluj Napoca
 • Secretar al comisiei pentru buget-finanțe, ordine publică și protecție civilă;
 • Membru al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societate civilă

Activități și responsabilități principale

   Politice, administrație publică, economice

Numele și adresa angajatorului

   Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca, jud. Cluj

Tipul activității sau sectorul de activitate

   Administrativ

 

  

Perioada

   22.11.2005 - 01.06.2008

Funcția sau postul ocupat

   Consilier Local al Municipiului Cluj Napoca
 • Membru al Comisiei de Urbanism, amenajarea teritoriului și protecției mediului
 • Învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societate civilă

Activități și responsabilități principale

   Politice, administrație publică, economice

Numele și adresa angajatorului

   Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca, jud. Cluj

Tipul activității sau sectorul de activitate

   Administrativ

 

  

Perioada

   01.09.2004 - 20.12.2004

Funcția sau postul ocupat

   Deputat, Parlamentul României
 • Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă (din sep. 2004);
 • Comisia pentru regulament (din sep. 2004) - Secretar (din sep. 2004)

Activități și responsabilități principale

   Activități în cadrul biroului parlamentar de circumscripție; consultanță pentru cetațeni, vizite în colegiu,întâlniri cu cetățenii, redactarea de întrebări, interpelări, declarații politice, articole de presă, proiecte legislative

Numele și adresa angajatorului

   Parlamentul României

Tipul activității sau sectorul de activitate

   Camera Deputaților, Parlamentul României
Biroul parlamentar de circumscripție
Administrativ

 

  

Perioada

   1998 - 2004

Funcția sau postul ocupat

   Director comercial

Numele și adresa angajatorului

   RAAPS, sucursala Victoria Cluj-Napoca

Tipul activității sau sectorul de activitate

   Administrativ

Educație și formare

Perioada

   2011

Calificare/diploma obținută

   Program de perfecționare în domeniul relațiilor internațional

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

   Geoeconomie, Organizații economice și financiare internaționale, Negocieri comerciale, Comunicare și persuasiune, Comunicare prin mass-media, Securitatea infromațiilor, Globalizare și securitate, Securitate economico-financiară, Politici UE, Luarea deciziilor în UE, Extinderile succesive și implicații SEAE, Dezvoltare regională și locală, GIS aplicat în diplomație și politică externă, Programele de asistență pentru dezvoltare oferite de România, Drept public și European, Drept Diplomatc și Consular, Protecția internațională a drepturilor omului

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

   Institutul Diplomatic Român

 

  

Perioada

   2009

Calificare/diploma obținută

   Mediator

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

   Teoria și practica medierii, Rezolvarea alternativă a disputelor, Teoria și analiza conflictelor, Procesul de mediere și tehnici de mediere, Etica în mediere, Negociere, Organizarea activității mediatorilor/Gestionarea. Evaluarea și analiza conflictelor, Introducerea în metodele alternative de rezolvare a conflictelor, Identificarea metodelor oportune de rezolvare a conflictelor, Oportunitatea intervenției prin mediere, Înțelegerea procesului de mediere, a etapelor acestuia și a tehnicilor specifice aplicate, Dezvoltarea abilităților de pregătire, conducere și analizare a medierii pentru obținere consensului, dezvoltarea abilității de a descoperi interesele fiecărei părți pentru a obține beneficii reciproce și soluții durabile pentru părțile implicate, înțelegerea căilor de a construi și întări relații importante dintre părțile în conflict, Facilitatea comunicării eficiente folosind tehnici specifice, Dezvoltarea abilităților de a înțelege cum trebuie negociat în situații dificile cu părți dificile, Gestionarea și facilitarea negocierii dintre părțile în conflict, Conceperea și redactarea de acorduri și contracte în conformitate cu dispozițiile legale, Dezvoltarea abilităților pentru o mediere sistematizată, încheiată cu o înțelegere a părților executată voluntar, Promovarea medierii ca metodă alternativă de rezolvare a disputelor.

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

   Asociația “Centrul de Mediere Craiova”

 

  

Perioada

   2006 - 2008

Calificare/diploma obținută

   Masterand, Managementul Resurselor Umane - Specializarea Administrație Publică în contextul integrării în Uniunea Europeană

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

   Managementul resurselor umane, comportament organizațional, leadership, strategie, finanțe, performanță strategică

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

   “Universitatea Agora”, Oradea, jud. Bihor

 

  

Perioada

   1996 - 2000

Calificare/diploma obținută

   Licențiat, Specialist Patrimoniu Cultural

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

   Universitatea “Babeș Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Patrimoniu Cultural

 

  

Perioada

   1992 - 1996

Calificare/diploma obținută

   Absolvent, Secția Matematică-Fizică

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

   Liceul “Traian Vuia”, Cluj Napoca

Aptitudini și competențe personale

Limba străină cunoscută     
Autoevaluare
Nivel european (*)
 
 
 
  
Ințelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversație
Discurs oral Exprimare scrisă
En Utilizator
expert
En Utilizator
expert
En Utilizator
independent
En Utilizator
independent
En Utilizator
independent
   (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

 

  
Competențe și abilități sociale   
 • sociabiltate, adaptabilitate, spirit de echipă
 • bun negociator
 • bun organizator

 

  
Competențe și aptitudini organizatorice   
 • capacități manageriale
 • capacitate organizatorică
 • aptitudini de conducere, coordonare și control

 

  
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului    MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, Internet

 

  
Competențe și aptitudini artistice    Pictură

 

  
Alte competențe și aptitudini    Stagii de perfecționare Organizate de către OTPD; NDI; Fundația pentru pluralism; Democracy after communism, Fundația Jean Joures

 

  
Permis de conducere    Permis de conducere categoria B

Apartenență politică

     Membru al Partidului Democrat Liberal din anul 1995 (PD)
 • În prezent: vicepreședinte BPJ - PDL Cluj
Funcții politice deținute
 • Secretar general BPJ - PDL Cluj
 • Vicepreședinte BPJ - PDL Cluj
 • Vicepreședinte BPJ - OTPD Cluj
 • Secretar BPN - OTPD

09.01.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 25 mai 2024, 13:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro