Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
iulian.lorincz@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2020-present > Chamber of Deputies > Ștefan-Iulian Lőrincz > Q & I Versiunea pentru printare

Ștefan-Iulian LŐRINCZ
Questions & interpellations in legislature 2020-present

 1. Question no.34A/18-01-2021
  Criterii de selecție privind vizele muncitorilor sezonieri români în Regatul Unit

 2. Question no.431A/24-02-2021
  Date statistice privind numrăul de români care trăiesc în comunitățile din diaspora, precum și numărul de români din comunitățile istorice/tradiționale din țările aflate în vecinătatea României

 3. Question no.432A/24-02-2021
  Date statistice privind traficul de persoane

 4. Question no.567A/08-03-2021
  Organizarea de consulate itinerante în Japonia

 5. Question no.568A/08-03-2021
  Folosirea de către cetățenii cu domiciliul în străinătate a pașaportului simplu sau electronic ca act de identitate în relație cu autoritățile române și implementarea sistemului de emitere a noilor cărți de identitate

 6. Question no.569A/08-03-2021
  Aplicarea Legii nr.248/2005 privind confirmarea identității, cetățeniei, calității precum și alte drepturi ale titularului de pașaport românesc la casele teritoriale de pensii

 7. Question no.570A/08-03-2021
  Crearea unui cadru de finanțare din bugetul Ministerului Sănătății a testării genetice pentru bolile cardiovasculare genetice

 8. Question no.687A/16-03-2021
  Operaționalizarea Consulatului General de la Salzburg (Republica Austria) și programarea pioritară a mamelor cu copii nou-născuți la Secția Consulară a Ambasadei României de la Viena

 9. Question no.688A/16-03-2021
  Accesul cetățenilor români din afara granițelor cu domiciliul în străinătate la Platforma națională de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19

 10. Question no.839A/24-03-2021
  Numărul actual al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor

 11. Question no.840A/24-03-2021
  Situația statistică privind cauzele care au ca obiect traficul de persoane

 12. Question no.841A/24-03-2021
  Implementarea recomandării Comisie Europene (UE) 2021/472 privind supravegherea virusului SARS-CoV-2 și a variantelor acestuia în apele uzate din UE

 13. Question no.842A/24-03-2021
  Situația aplicării Legii nr.678 din28 noiembrie 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale

 14. Question no.903A/31-03-2021
  Activitatea secției consulare din cadrul Ambasadei României la Beijing

 15. Question no.904A/31-03-2021
  Programul de lucru cu publicul al consulatelor din Italia

 16. Question no.1000A/07-04-2021
  Stadiul evaluărilor strategice de mediu pentru strategiile integrate de dezvoltare urbană (SIDU) și planurile integrate de dezvoltare urbană (PIDU)

 17. Interpellation no.141B/07-04-2021
  Situația aplicării Legii nr. 678/21.11.2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane

 18. Question no.999A/07-04-2021
  Necesitatea implementării unor practici unitare de digitalizare a serviciilor publice la nivel european și, implicit, în România

 19. Question no.1203A/21-04-2021
  Înregistrarea cetățenilor români din afara granițelor cu domiciliul în străinătate în Platforma națională de programe pentru vaccinarea împotriva COVID-19

 20. Question no.1204A/21-04-2021
  Situația consultării publice privind organizarea consulatelor itinerante în anul 2021

 21. Question no.1205A/21-04-2021
  Situația traficului de persoane pentru anii 2017-2018

 22. Question no.1249A/21-04-2021
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.569A din data de 08.03.2021, referitoare la ”Aplicarea Legii nr.248/2005 privind confirmarea identității, cetățeniei, calității precum și alte drepturi ale titularului de pașaport românesc la casele teritoriale de pensii”

 23. Question no.1250A/21-04-2021
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.570A din data de 08.03.2021, referitoare la ”Crearea unui cadru de finanțare din bugetul Ministerului Sănătății a testării genetice pentru bolile cardiovasculare genetice”

 24. Question no.1295A/28-04-2021
  Situația statistică privind obținerea și redobândirea cetățeniei române de către cetățenii Republicii Moldova

 25. Question no.1296A/28-04-2021
  Rezultatele aplicării Legii nr.156 din 26 iulie 2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate

 26. Question no.1350A/05-05-2021
  Posibilitatea organizări unui program de vaccinare a românilor din străinătate împotriva COVID-19 la misiunile diplomatice și/sau secțiile consulare de carieră ale României

 27. Question no.1351A/05-05-2021
  Situația imigranților și refugiaților din Municipiul Timișoara

 28. Question no.1352A/05-05-2021
  Informații privind starea zonelor naturale de îmbăiere aflate pe corpurile de apă de suprafață interioare ale României (exceptând zona litoralului Mării Negre și a Deltei Dunării)

 29. Question no.1609A/26-05-2021
  Date statistice privind bursele de studiu acordate românilor de pretutindeni din provinciile istorice și Diaspora

 30. Question no.1610A/26-05-2021
  Statistica privind numrăul de firme care au obiect de activitate intermedierea între cetățenii români și angajatorii din străinătate

 31. Question no.1611A/26-05-2021
  Date statistice referitor la suprafețele defrișate în România în anii 2017-2020

 32. Question no.1612A/26-05-2021
  Situația societăților comerciale de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate

 33. Question no.1613A/26-05-2021
  Stadiul elaborării Planului de Acțiune aferent Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabile și a Ghidului pentru autoritățile publice locale pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală 2021-2027

 34. Question no.1614A/26-05-2021
  Date statistice anuale privind muncitorii sezonieri din România

 35. Question no.1781A/09-06-2021
  Proiecte finanțate de statul român în beneficiul românilor de pretutindeni din Republica Moldova

 36. Question no.1782A/09-06-2021
  Situația înțelegerilor/acordurilor de înfrățire între unitățile administrativ-teritoriale din România și Republica Moldova

 37. Question no.1783A/09-06-2021
  Edificarea spațiului informațional comun România - Republica Moldova

 38. Question no.1784A/09-06-2021
  Eliminarea tarifelor de roaming între România și Republica Moldova

 39. Question no.2004A/01-07-2021
  Interconectarea rețelelor de gaze naturale și energie electrică între România și Republica Moldova

 40. Question no.2005A/01-07-2021
  Întărirea mecanismelor instituționale din România privind coerența și integritatea obiectivelor dezvoltării durabile

 41. Question no.2006A/01-07-2021
  Evaluarea serviciilor consulare efectuate online de către Ministerul Afacerilor externe

 42. Question no.2173A/01-09-2021
  Crearea Punctelor Comune de Trecere a Frontierei (PCTF) România-Republica Moldova

 43. Question no.2174A/01-09-2021
  Situația implementării Directivei 91/271/CC privind epurarea apelor uzate urbane și respectării prevederilor Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare

 44. Question no.2271A/13-09-2021
  Perspectiva extinderii predării limbii române în curriculum țărilor care găzduiesc comunitățile Diasporei

 45. Question no.2272A/13-09-2021
  Înființarea Consulatului General al României la Ismail (Ucraina)

 46. Question no.2413A/23-09-2021
  Preocupări privind determinarea prezenței substanțelor PFAS în resursele de apă din România

 47. Question no.2414A/23-09-2021
  Raportul de activitate al corpului atașaților pe probleme de muncă și sociale din misiunile diplomatice ale României pentru 2019-2021

 48. Question no.2506A/30-09-2021
  Situația suplimentării personalului consular pentru asigurarea asistenței pentru Diaspora

 49. Question no.2507A/30-09-2021
  Stadiul implementării în România a cerințelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane

 50. Question no.2721A/26-10-2021
  Prevenirea actelor de hărțuire la adresa elevilor reîntorși din Diaspora în școlile românești

 51. Question no.2722A/26-10-2021
  Operaționalizarea Centrului român pentru reconstrucția ecologică a râurilor și lacurilor

 52. Question no.3028A/17-11-2021
  Prevenirea înregistrărilor frauduloase pe Portalul Extern al Sistemului Informatic pentru Management Integrat al Serviciilor pentru Cetățeni (SIMSIC) - www.econsulat.ro

 53. Question no.3029A/17-11-2021
  Situația plăților din cadrul Măsurii 2 din schema de ajutoare de stat COVID pentru IMM-uri

 54. Question no.3030A/17-11-2021
  Integrarea evaluării efectelor măsurilor, activităților și proiectelor propuse în planurile de management ale riscului la inundații asupra calității apei în planurile de management de bazin hidrografic

 55. Question no.3141A/06-12-2021
  Facilitarea identificării dosarelor din ordinele publicate pe website-ul cetatenie.just.ro

 56. Question no.3142A/06-12-2021
  Situația statistică privind obținerea și redobândirea cetățeniei române de către cetățenii străini în perioada (2016-2020)

 57. Question no.3143A/06-12-2021
  Starea ofertei de personal calificat în perspectiva investițiilor semnificative în sectorul de apă

 58. Question no.3144A/06-12-2021
  Măsuri de control al deversărilor de depășire a capacității sistemelor de3 colectare a apelor uzate și pluviale

 59. Question no.3162A/06-12-2021
  Asigurarea schemei complete de tratament pentru pacienții cu HIV sau tuberculoză

 60. Question no.3163A/06-12-2021
  Situația automatizării trecerilor la nivel cu cale ferată

 61. Question no.3311A/16-12-2021
  Salarizarea adecvată a unei părți din personalul funcționarilor consulari care îndeplinesc funcții de execuție la nivelul misiunilor diplomatice

 62. Question no.3370A/22-12-2021
  Solicitarea privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 2721 din data de 26.10.2021, referitoare la ”Prevenirea actelor de hărțuire la adresa elevilor reîntorși din Diaspora în școlile românești”

 63. Question no.3379A/23-12-2021
  Situația plăților din cadrul Măsurii 2 din schema de ajutoare de stat COVID pentru IMM-uri

 64. Question no.3380A/23-12-2021
  Date statistice privind numărul total al șoferilor profesioniști de TIR

 65. Question no.3384A/29-12-2021
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.3030A/17.11.2021

 66. Question no.3413A/05-01-2022
  Legătura dintre candidatura la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, recomandările emise de OCDE și Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030

 67. Question no.3414A/05-01-2022
  Asigurarea îndeplinirii angajamentelor asumate de Londra privind cetățenii români stabiliți în Regatul Unit

 68. Question no.3415A/05-01-2022
  Înființarea celui de al doilea oficiul consular permanent în Padova, regiunea Veneto din republica Italiană

 69. Question no.3416A/05-01-2022
  Măsurile concrete luate de Ministerul Finanțelor privind consolidarea coerenței politicilor de dezvoltare durabilă, planificarea și bugetarea acestora în sprijinul implementării celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD)

 70. Question no.3459A/18-01-2022
  Implementarea formularului digital de intrare în România

 71. Question no.3462A/19-01-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 3143A din data de 06.12.2021, referitoare la ”Starea ofertei de personal calificat în perspectiva investițiilor semnificative în sectorul de apă”

 72. Question no.3463A/19-01-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 3144A din data de 06.12.2021, referitoare la ”Măsuri de control al deversărilor de depășire a capacității sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale”

 73. Question no.3464A/19-01-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 3163A din data de 06.12.2021, referitoare la ”Situația automatizării trecerilor la nivel cu cale ferată”

 74. Question no.3771A/15-02-2022
  Reglementarea situației persoanelor care nu s-au parcurs procedura privind dobândirea sau redobândirea cetățeniei române odată cu părinții care au dobândit anterior cetățenia română

 75. Question no.3772A/15-02-2022
  Accesul cetățenilor români cu domiciliul în Republica Moldova la centrele de imunizare COVD -19 fără programare la medicul de familie

 76. Interpellation no.695B/15-02-2022
  Situația aplicării Legii nr.21 din 1 martie 1991 (republicată) privind cetățenia română

 77. Question no.3874A/22-02-2022
  Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova

 78. Question no.3875A/22-02-2022
  Procesul de organizare a consulatelor itinerante în anul 2022

 79. Question no.4120A/09-03-2022
  Protejarea refugiaților din Ucraina împotriva rețelelor locale și internaționale de trafic de persoane

 80. Question no.4549A/12-04-2022
  Situația includerii elevilor și studenților refugiați șu strămutați din Ucraina în sistemul educațional din România

 81. Question no.4550A/12-04-2022
  Situația persoanelor strămutate, a solicitanților protecție temporară și de azil care au venit din Ucraina

 82. Question no.4551A/12-04-2022
  Acțiunile întreprinse de autoritățile statului român cu privire la prevenirea și combaterea fenomenului de exploatare a muncitorilor sezonieri

 83. Question no.4670A/26-04-2022
  Asigurarea funcționării transporturilor rutiere și lanțurilor de aprovizionare

 84. Question no.4734A/29-04-2022
  Situația angajaților din cadrul Consulatului General al României la Madrid

 85. Question no.4735A/29-04-2022
  Măsuri pentru combaterea efectelor crizei din domeniul transporturilor rutiere

 86. Question no.5018A/24-05-2022
  Examinarea cadrelor didactice în regim online pentru acordarea gradelor didactice I și II

 87. Question no.5019A/24-05-2022
  Alocarea fondurilor de sprijin pentru Ucraina și refugiații ucraineni în contextul invaziei militare ruse

 88. Question no.5042A/25-05-2022
  Operaționalizarea Consulatului General de la Salzburg (Republica Austria) și organizarea consulatului itinerant

 89. Question no.5043A/25-05-2022
  Situația numărului de procurori specializați în combaterea traficului de persoane din România

 90. Question no.5044A/25-05-2022
  Organizarea cursului opțional de Limbă, cultură și civilizație românească (LCCR) pentru copiii românilor stabiliți în municipiul Motril, Granada-Andaluzia (Regatul Spaniei)

 91. Interpellation no.887B/31-05-2022
  Situația aplicării Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (republicată și actualizată) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 92. Question no.5223A/14-06-2022
  Aspecte ale implementării Planului de Acțiune aferent Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României 2030

 93. Question no.5224A/14-06-2022
  Inițierea Strategiei Naționale pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2021-2024

 94. Question no.5225A/14-06-2022
  Extinderea organizării consulatelor itinerante pentru accesul românilor din Republica Malta la servicii consulare

 95. Question no.5226A/14-06-2022
  Situația numărului de diplomați responsabili cu aplicarea metodologiei de repatriere a cetățenilor români, victime ale traficului de persoane

 96. Question no.5353A/22-06-2022
  Suspendarea activității consulare a Ambasadei României la Ottawa

 97. Question no.5511A/29-06-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 4734A din data de 29.04.2022, referitoare la ”Situația angajaților din cadrul Consulatului General al României la Madrid”

 98. Question no.5512A/29-06-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 5018A din data de 24.05.2022, referitoare la ”Examinarea cadrelor didactice în regim online pentru acordarea gradelor didactice I și II”

 99. Question no.5513A/29-06-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 5019A din data de 24.05.2022, referitoare la ”Alocarea fondurilor de sprijin pentru Ucraina și refugiații ucraineni în contextul invaziei militare ruse”

 100. Question no.5886A/22-08-2022
  Situația statistică privind persoanele strămutate, solicitanții de protecție temporară și solicitanții de azil din Ucraina

 101. Question no.5887A/22-08-2022
  Situația activității secțiilor consulare ale României din străinătate

 102. Question no.5981A/07-09-2022
  Situația vizelor oferite de către România cetățenilor Federației Ruse în ultimii 5 ani

 103. Question no.5982A/07-09-2022
  Prevenirea comercializării programelor de pe Portalul Extern al Sistemului Informatic pentru Management integrat al Serviciilor pentru Cetățeni de către firmele intermediare

 104. Question no.5983A/07-09-2022
  Situația trecerilor de frontieră a cetățenilor Federației Ruse începând cu data de 24 februarie 2022

 105. Question no.5984A/07-09-2022
  Situația școlilor în contextul anului școlar 2022-2023

 106. Question no.5985A/07-09-2022
  Aspecte ale actualizării legislației privind calitatea apei potabile în urma revizuirii Directivei privind apa potabilă intrată în vigoare la 12 ianuarie 2021

 107. Question no.6071A/12-09-2022
  Situația procedurii de restituire de către organele fiscale locale a amenzilor plătite de români pentru necompletarea formularului digital de intrare în România (PLF)

 108. Question no.6072A/12-09-2022
  Procedura de obținerea de către cetățenii originari din Federația Rusă a cetățeniei române

 109. Question no.6073A/12-09-2022
  Date statistice oficiale a numărului de români din Diaspora și metodologia de determinare a acestui număr

 110. Question no.6074A/12-09-2022
  Aspecte privind investițiile făcute de România pentru a se conforma directivelor europene în domeniul alimentării cu apă potabilă, canalizării și tratării apei uzate

 111. Interpellation no.946B/13-09-2022
  Poziția României cu privire la refuzul acordării de vize turistice pentru cetățenii Federației Ruse

 112. Question no.6171A/21-09-2022
  Calendarul implementării proiectului de Cloud Guvernamental prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

 113. Question no.6172A/21-09-2022
  Situația crizei determinate de suspendarea zborurilor operate de compania low-cost Blue Air

 114. Question no.6173A/21-09-2022
  Standardizarea marcajelor rutiere la nivel național pentru trecerile de pietoni

 115. Question no.6174A/21-09-2022
  Statistica actualizată a cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării în perioada 2017-2020

 116. Question no.6175A/21-09-2022
  Echivalarea în străinătate a calificării de Asistent medical generalist

 117. Question no.6227A/27-09-2022
  Integrarea în câmpul muncii a refugiaților și persoanelor cu protecție subsidiară din Ucraina

 118. Question no.6228A/27-09-2022
  Planul de implementare a propunerii Comisiei Europene cu privire la reducerea consumului de energie electrică

 119. Question no.6229A/27-09-2022
  Asigurarea securității energetice a României și implementarea noilor norme europene privind stocarea gazelor naturale

 120. Question no.6230A/27-09-2022
  Stoparea fenomenului de ”exod al creierelor” (brain drain) în România

 121. Question no.6231A/27-09-2022
  Numărul de autorizații de gospodărire a apelor emise pentru controlul calității apelor pluviale descărcate prin sisteme de drenaj al autostrăzilor și altor drumuri publice

 122. Question no.6387A/05-10-2022
  Situația statistică privind numărul de pașapoarte emise cetățenilor cu domiciliul în străinătate care au redobândit cetățenia română în perioada 2017-2021

 123. Question no.6388A/05-10-2022
  Obligația ANC de a solicita relații de la orice autorități

 124. Question no.6398A/05-10-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.5887A din data de 22.08.2022

 125. Question no.6399A/05-10-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.5981A din data de 07.09.2022

 126. Question no.6468A/12-10-2022
  Deblocarea accesului la tezele de doctorat aflate în fondul Bibliotecii Naționale a României

 127. Question no.6469A/12-10-2022
  Stadiul implementării proiectului de dezvoltare a noului portal online al Autorității Naționale pentru Cetățeniei prin PNRR

 128. Question no.6470A/12-10-2022
  Situația statistică privind numărul total de dosare internaționale înregistrate la Casa Națională de Pensii

 129. Question no.6471A/12-10-2022
  Derularea evaluării strategiei de mediu pentru planurile de management de bazin hidrografic

 130. Question no.6485A/12-10-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la în întrebarea nr.5984A din data de 07.09.2022

 131. Question no.6574A/19-10-2022
  Obligația Guvernului României de a organiza alegeri parțiale la nivelul celor 50 de comune și orașe din România

 132. Question no.6575A/19-10-2022
  Date statistice privind fenomenului traficului de persoane în România pentru anul 2021

 133. Question no.6576A/19-10-2022
  Gestionarea și reutilizarea efectivă a bunurilor indisponibilizate și valorilor confiscate în interesul sprijinul și protecția victimelor traficului de persoane

 134. Question no.6577A/19-10-2022
  Declarația ministrului Apărării Naționale cu privire la războiul din Ucraina

 135. Question no.6635A/25-10-2022
  Respectarea standardelor de calitate a aerului în România

 136. Question no.6636A/25-10-2022
  Planul de acțiune al Guvernului cu privire la procesul de aderare a României la spațiul Schengen

 137. Question no.6637A/25-10-2022
  Situația serviciilor consulare oferite de misiunile diplomatice și oficiile consulare (MD/OC) în 2022

 138. Question no.6638A/25-10-2022
  Situația actuală a corpului atașaților pe probleme de muncă și sociale din misiunile diplomatice ale României

 139. Question no.6639A/25-10-2022
  Numirea unor manageri profesioniști în companiile de stat din domeniul transporturilor

 140. Question no.6822A/02-11-2022
  Publicarea studiului Băncii Mondiale transmis Guvernului României cu privire la pensiile speciale

 141. Question no.6823A/02-11-2022
  Stadiul negocierii unui acord bilateral cu Statele Unite ale Americii privind coordonarea sistemelor de asigurări sociale

 142. Question no.6824A/02-11-2022
  Situația statistică privind cauzele care au ca obiectiv traficul de persoane în 2021-2022

 143. Question no.6842A/02-11-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.6388A din data de 05.10.2022

 144. Question no.6963A/09-11-2022
  Debirocratizarea procesului de întocmire a dosarului de înmatriculare a vehiculelor auto

 145. Question no.6964A/09-11-2022
  Numărul de unități spitalicești care au instalate de pre-epurare a apelor uzate

 146. Question no.6965A/09-11-2022
  Recunoașterea în România a ocupației de coordonator de voluntari

 147. Question no.6970A/09-11-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.6468A din data de 12.10.2022

 148. Question no.7111A/16-11-2022
  Indicatorii de succes ai implementării proiectului Start-Up Nation și situația mediului de afaceri din România

 149. Question no.7112A/16-11-2022
  Date statistice privind numărul de români din Diaspora care s-au reîntors în România în perioada 2017-2022 precum și metodologia de determinare a acestui număr

 150. Question no.7113A/16-11-2022
  Informații despre valoare contravențiilor achitate de către cetățeni pentru necompletarea formularului PLF

 151. Question no.7114A/16-11-2022
  Oportunitatea încheierii unei convenții interguvernamentale de recunoaștere reciprocă a dublei cetățenii între România și Regatul Spaniei

 152. Question no.7236A/23-11-2022
  Informații cu privire la organizarea alegerilor parțiale la nivelul celor 50 de comune și orașe din România

 153. Question no.7237A/23-11-2022
  Situația blocării camioanelor transportatorilor moldoveni și ucraineni în vămile dintre Republica Moldova și România

 154. Question no.7238A/23-11-2022
  Stadiul actual al operaționalizării Consulatului General de la Salzburg (Republica Austria)

 155. Question no.7239A/23-11-2022
  Preocupări privind determinarea prezenței microplasticelor în resursele de apă din România

 156. Question no.7254A/23-11-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 6576A din data de 19.10.2022, referitoare la ”Gestionarea și reutilizarea efectivă a bunurilor indisponibilizate și valorilor confiscate în interesul sprijinul și protecția victimelor traficului de persoane”

 157. Question no.7255A/23-11-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 6635A din data de 25.10.2022, referitoare la ”Respectarea standardelor de calitate a aerului în România”

 158. Question no.7320A/05-12-2022
  Situația unităților spitalicești care au instalate spații de pre-epurare a apelor uzate

 159. Question no.7321A/05-12-2022
  Implementarea sistemului digital de raportare a infecțiilor nosocomiale în spitalele din România

 160. Question no.7322A/05-12-2022
  Rezultatele concrete ale programului Limbă, Cultură și Civilizație Românească pentru anul 2022

 161. Question no.7391A/07-12-2022
  Efectul trecerii la impozitul pe profit de 16% a microîntreprinderilor fără salariați de la 1 ianuarie 2023

 162. Question no.7392A/07-12-2022
  Transparentizarea programelor Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

 163. Question no.7393A/07-12-2022
  Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova pe perioada sezonului rece 2022 - 2023

 164. Question no.7394A/07-12-2022
  Date referitoare la serviciile consulare prestate de statul român în perioada 2017 - 2022

 165. Question no.7395A/07-12-2022
  Informații privind rezultatele organizării consulatului itinerant la Salzburg

 166. Question no.7396A/07-12-2022
  Înființarea Consulatului General al României la Jylland (Danemarca)

 167. Question no.7397A/07-12-2022
  Informații statistice privind valoarea totală a remiterilor personale ale românilor din Diaspora din 2007 până în prezent

 168. Question no.7398A/07-12-2022
  Măsuri de control al deversărilor de depășire a capacității sistemelor de colectare unitare a apelor uzate și pluviale, statistica depășirilor pe 2019 - 2020

 169. Question no.7399A/07-12-2022
  Solicitare respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.6822A din data de 02.11.2022

 170. Question no.7646A/13-12-2022
  Date statistice privind volumul de transport terestru prin punctele de trecere a frontierei românești în perioada 2017-2022

 171. Question no.7647A/13-12-2022
  Oportunitatea instituirii în România a ocupației profesionale de coordonator de voluntari

 172. Question no.7648A/13-12-2022
  Stadiul actual al implementării programului național de emitere a cărții electronice de identitate (CEI)

 173. Question no.7649A/13-12-2022
  Implementarea proiectului de cloud guvernamental la nivelul pentru debirocratizarea și automatizarea procedurii de transcriere a actelor de stare civilă

 174. Question no.7650A/13-12-2022
  Planul de eficientizare a companiei TAROM pentru perioada 2021 - 2024

 175. Question no.7651A/13-12-2022
  Înființarea comitetului de lucru româno - spaniol pentru dubla cetățenie

 176. Question no.7652A/13-12-2022
  Măsuri de avizare/autorizare și control al iazurilor piscicole

 177. Question no.7679A/14-12-2022
  Planul de acțiune a Guvernului României pentru obținerea votului privind aderarea României la Schengen

 178. Question no.7680A/14-12-2022
  Implementarea semnăturii electronice la nivelul misiunilor diplomatice / oficiilor consulare

 179. Question no.7681A/14-12-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.6635A din data de 25.10.2022

 180. Question no.7682A/14-12-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.6822A din data de 02.11.2022

 181. Question no.7683A/14-12-2022
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.6639A din data de 25.10.2022

 182. Question no.7827A/20-12-2022
  Repunerea pe următoarea agendă a Consiliului JAI a dosarului aderării României la Spațiul Schengen

 183. Question no.7828A/20-12-2022
  Demararea procesului de organizare a consulatelor itinerante (mobile) pentru anul 2023

 184. Question no.7829A/20-12-2022
  Avizarea/autorizarea și controlul balastierelor

 185. Question no.7857A/21-12-2022
  Devierea unui zbor Bruxelles - București pentru a prelua patru europarlamentari români de la Strasbourg

 186. Question no.7858A/21-12-2022
  Situația cozilor de TIR-uri la vămile româno-ucrainene

 187. Question no.7945A/10-01-2023
  Date statistice cu privire la numărul de copii și elevi cu cerințe educaționale speciale la nivel național

 188. Question no.7946A/10-01-2023
  Situația privind crearea unui corp de lucrători de tineret pentru copiii și tinerii cu dizabilități

 189. Question no.7947A/10-01-2023
  Respectarea standardelor de calitate a aerului în București

 190. Question no.7948A/10-01-2023
  Date statistice cu privire la suprafețele defrișate și regenerate (reîmpădurite) în anii 2021 -2022

 191. Question no.7973A/11-01-2023
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.7646A din data de 13.12.2022

 192. Question no.8065A/18-01-2023
  Nerespectarea de către Guvernul României a termenelor pentru comunicarea publică a stadiului îndeplinirii jaloanelor PNRR

 193. Question no.8066A/18-01-2023
  Suspiciuni de abuz de putere exercitat de Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) împotriva unor ofițeri sau foști ofițeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 194. Question no.8067A/18-01-2023
  Situația privind dosarul de corupție al directorului CFR SA

 195. Question no.8068A/18-01-2023
  Situația privind pasarela de pe segmentul de drum A1-DN7 de pe Centura Municipiului București care ocupă o bandă de drum

 196. Question no.8087A/25-01-2023
  Valoarea totală a contravențiilor achitate de către cetățeni pentru necompletarea formularului PLF

 197. Question no.8088A/25-01-2023
  Date statistice privind fenomenul traficului de persoane în România în anul 2022

 198. Question no.8089A/25-01-2023
  Situația privind instituțiile și organizațiile din România licențiate în oferirea protecției victimelor traficului de persoane

 199. Question no.8090A/25-01-2023
  Foaia de parcurs privind aderarea României la Spațiul Schengen în contextul președinției suedeze a Consiliului Uniuni Europene din 2023

 200. Question no.8091A/25-01-2023
  Situația privind importul ilegal/legal de deșeuri în România pentru anii 2012 - 2022

 201. Question no.8306A/08-02-2023
  Măsuri pentru oprirea scumpirilor ce pun în pericol viitorul economiei din România

 202. Question no.8307A/08-02-2023
  Sprijin energetic acordat de România statului ucrainean în contextul agresiunii militare ruse

 203. Question no.8308A/08-02-2023
  Situația privind dosarul de trafic de influență al șefului Companiei Romarm

 204. Question no.8309A/08-02-2023
  Ajutorul umanitar al României oferit Republicii Turcia în contextul seismelor din aprobarea orașului Gaziantep

 205. Question no.8310A/08-02-2023
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.7647A din data de 13.12.2022, referitoare la ”Oportunitatea instituirii în Români a ocupației profesionale de coordonator de voluntari”

 206. Question no.8407A/15-02-2023
  Date statistice privire la funcționarea Sistemului Informatic de Monitoriza Electronică - SIME

 207. Question no.8408A/15-02-2023
  Măsuri pentru prevenirea poluărilor extreme în București

 208. Question no.8409A/15-02-2023
  Respingerea cererilor de eliberare a actului de identitate pentru persoanele care nu locuiesc la adresa la care au solicitat stabilirea domiciliului

 209. Question no.8410A/15-02-2023
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.8065 A din data de 18.01.2023

 210. Question no.8411A/15-02-2023
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.8066 A din data de 18.01.2023

 211. Question no.8626A/01-03-2023
  Întârzieri la plățile pentru decontarea cheltuielilor de cazare și masă în cadrul Programului 50/20 pentru refugiații ucraineni

 212. Question no.8627A/01-03-2023
  Implementarea Acordului semnat între România și Republica Moldova pentru control coordonat în punctul de trecere a frontierei la vama Leușeni-Albița și extinderea acestuia pentru vama Sculeni

 213. Question no.8707A/08-03-2023
  Situația privind defrișările ilegale ale pădurilor și implicarea autorităților în stoparea acestui fenomen

 214. Question no.8708A/08-03-2023
  Protejarea ecosistemului fragil al Deltei Dunării

 215. Question no.8709A/08-03-2023
  Situația privind șpăgile pe care le iau angajații CNAIR din vămi descoperite în urma investigației Recorder

 216. Question no.8710A/08-03-2023
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.8091A din data de 25.01.2023

 217. Question no.8711A/08-03-2023
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.8307A din data de 08.02.2023

 218. Question no.8834A/15-03-2023
  Stoparea programărilor abuzive pe platforma eConsulat.ro

 219. Question no.8835A/15-03-2023
  Aplicarea Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative în cazul soluționării cererilor de redobândire a cetățeniei române de către Autoritatea Națională pentru Cetățenie

 220. Question no.8836A/15-03-2023
  Date statistice cu privire la obținerea avizelor MAI, SRI și SIE de către Autoritatea Națională pentru Cetățenie în cadrul procedurii de redobândire a cetățeniei române

 221. Question no.8913A/22-03-2023
  Măsuri pentru prevenirea riscului suspendării circulației fluviale pe Dunăre în 2023

 222. Question no.8914A/22-03-2023
  Poziția oficială a Guvernului României cu privire la îndemnul SUA de intensificare a eforturilor de combatere a traficului de persoane în contextul includerii României în programul Visa Waiver

 223. Question no.8915A/22-03-2023
  Situația privind accidentul feroviar din Teleorman

 224. Question no.8916A/22-03-2023
  Înființarea Consulatului General al României la Birmingham

 225. Question no.8917A/22-03-2023
  Stadiul actual al procedurii de semnare a Acordului de securitate socială între România și Statele Unite ale Americii și a Aranjamentului de aplicare subsecvent

 226. Question no.9031A/29-03-2023
  Soluții propuse de Guvern și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale referitor la problema cumpărării vechimii in muncă

 227. Question no.9032A/29-03-2023
  Situația privind accidentele feroviare din Vâlcea și Galați

 228. Question no.9033A/29-03-2023
  Aprobarea de către Ministerul Culturii a numirii în fruntea ICR Chișinău a Monicăi Babuc

 229. Question no.9326A/25-04-2023
  Situația actuală a programului Limbă, Cultură și Civilizație Românească

 230. Question no.9327A/25-04-2023
  Numărul total final de carduri de energie emise

 231. Question no.9328A/25-04-2023
  Date statistice cu privire la solicitările de acte de identitate din partea victimelor traficului de persoane

 232. Question no.9356A/26-04-2023
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.8708A din data de 08.03.2023

 233. Question no.9357A/26-04-2023
  Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.8915A din data de 22.03.2023

 234. Question no.9553A/17-05-2023
  Procedura de obținere a actelor de identitate de către persoanele născute pe teritoriul Regatului României și care au ales să fugă din RS România în statele europene occidentale

 235. Question no.9554A/17-05-2023
  Revizuire procedurii de numire a directorilor ICR

 236. Question no.9555A/17-05-2023
  Reforma sistemului de pensii și eliminarea pensiilor speciale

 237. Question no.9556A/17-05-2023
  Situația actuală privind mecanismul de decontare a cazării și mesei pentru refugiații ucraineni

 238. Question no.9557A/17-05-2023
  Înființarea consulatului general de la Belfast (Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord)

 239. Question no.9725A/31-05-2023
  Stadiul progresului proiectelor de investiție pentru proiecte de apă și apă uzată finanțate prin POIM 2014 - 2020

 240. Question no.9726A/31-05-2023
  Situația privind accidentul feroviar din județul Giurgiu precum și incendiile depistate la mai multe locomotive

 241. Question no.9727A/31-05-2023
  Situația privind tranzacția cetățeniilor românești în mediul online de către companii din Federația Rusă

 242. Question no.9728A/31-05-2023
  Înființarea consulatului general de la Padova (Republica Italiană)

 243. Question no.9729A/31-05-2023
  Nivelul de satisfacere a nevoii de personal tehnic calificat în companiile de apă

 244. Question no.9730A/31-05-2023
  Transferul drepturilor de pensie pentru anii munciți în România pentru funcționarii români din cadrul Comisiei Europene și ai altor instituții ale UE

 245. Question no.9952A/21-06-2023
  Planul de acțiuni al României privind îndeplinirea jaloanelor și țintelor din cererea de plată numărul 3 din PNRR

 246. Question no.9953A/21-06-2023
  Repunerea pe următoarea agendă a Consiliului JAI a dosarului aderării României la Spațiul Schengen

 247. Question no.9955A/21-06-2023
  Numirea unui atașat de probleme de muncă și sociale în Regatul Țărilor de Jos

 248. Question no.10419A/13-09-2023
  Date statistice privind licențele emise de statul român companiilor de taximetrie și celor de ridesharing

 249. Question no.10420A/13-09-2023
  Date statistice cu privire la numărul total de convenții civile de prestări servicii încheiate cu persoane fizice la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate

 250. Question no.10421A/13-09-2023
  Situația statistică privind obținerea și redobândirea cetățeniei române de către cetățenii străini în perioada (2021 -august 2023)

 251. Question no.10422A/13-09-2023
  Situația actuală privind sprijinul acordat refugiaților ucraineni

 252. Question no.10423A/13-09-2023
  Implementarea recomandării Comisiei Europene (UE) 2021/472 privind o abordare comună pentru instituirea unei supravegheri sistematice a virusului SARS-CoV2

 253. Question no.10739A/03-10-2023
  Situația stațiilor de măsurare a calității aerului gestionate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 254. Question no.10740A/03-10-2023
  Date statistice cu privire la programele derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în 2023

 255. Question no.10741A/03-10-2023
  Date statistice cu privire la programele derulate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova în perioada 2021 - prezent

 256. Question no.10742A/03-10-2023
  Situația privind politicile de dezvoltare a sectorului feroviar din România

 257. Question no.11058A/31-10-2023
  Situația privind modernizarea portului Constanța

 258. Question no.11059A/31-10-2023
  Date statistice cu privire la implementarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului

 259. Question no.11060A/31-10-2023
  Asigurarea protecției și repatrierii cetățenilor români din Israel și Fâșia Gaza ca urmare a atacurilor teroriste organizate de Hamas

 260. Question no.11061A/31-10-2023
  Măsuri și politici guvernamentale pentru dezvoltarea forței de muncă și a educației în România

 261. Question no.11062A/31-10-2023
  Amendarea CNAIR din cauza marcajelor neconforme de pe DN 18

 262. Question no.11512A/06-12-2023
  Perspectiva atingerii obiectivelor Uniunii Europene pentru 2025 privind reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale, privind reciclarea deșeurilor de ambalaje și privind reducerea depozitării deșeurilor municipale

 263. Question no.11513A/06-12-2023
  Situația actuală a ecosistemelor degradate din România

 264. Question no.11514A/06-12-2023
  Nivelul de satisfacere a nevoii de personal tehnic calificat în companiile din sectorul de apă potabilă, ape uzate și canalizări – „România are nevoie de ingineri: soluții pentru relansarea educației în industria apei”

 265. Question no.11515A/06-12-2023
  Stadiul elaborării și aprobării Ghidului privind soluțiile bazate pe natură

 266. Question no.11516A/06-12-2023
  Situația numărului total de convenții civile de prestări servicii încheiate cu persoane fizice la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate

 267. Question no.11835A/31-01-2024
  Date statistice cu privire la numărul populației înscrise în Registrul Național de Evidență a Persoanelor

 268. Question no.11836A/31-01-2024
  Clarificări cu privire la implementarea Strategiei 2.0 a Uniunii Europene referitoare la drone

 269. Question no.11837A/31-01-2024
  Calendarul implementării proiectului de Cloud Guvernamental prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru anul 2024

 270. Question no.11838A/31-01-2024
  Stadiul actual și perspective privind semnarea unui acord pentru dubla cetățenie între Guvernul României și Guvernul Spaniei

 271. Question no.12174A/28-02-2024
  Înființarea Consulatului General al României la Birmingham (Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord)

 272. Question no.12175A/28-02-2024
  Demararea procesului de organizare a consulatelor itinerante (mobile) pentru anul 2024

 273. Question no.12176A/28-02-2024
  Stadiul intrării în vigoare a Acordului în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii

 274. Question no.12177A/28-02-2024
  Situația actuală privind respectarea standardelor de siguranță în unitățile de învățământ din România

 275. Question no.12178A/28-02-2024
  Nivelul serviciilor consulare notariale oferite persoanelor străine fizice sau juridice pe anii 2022 și 2023

 276. Question no.12179A/28-02-2024
  Numărul total al reședințelor stabilite în perioada anilor 2014-2023

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 july 2024, 16:11
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro