Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2016-2020 (dep.)
Legături:
silviu.macovei@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Silviu Nicu Macovei > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Silviu Nicu MACOVEI
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail(uri) macoveisilviu@yahoo.com, macoveiNsilviu@gmail.com
NaționalitateRomână
Data nașterii18 septembrie 1976
Sex Masculin
Stare civila Casatorit, un copil

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

DECEMBRIE 2016 - PREZENT

DEPUTAT

Parlamentul României

Str. Izvor nr.2-4, sect.5, București (România)

Circumscripția electorală nr. 24 Iași

COMISII PERMANENTE - Comisia juridică, de disciplină și imunități

COMISII PERMANENTE COMUNE - Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova

IUNIE 2016- DECEMBRIE 2016

CONSILIER JUDETEAN

Consiliul Judetean Iași

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, Iași, Iași (România)

Dezoltarea economico-sociala a judetului, elaborarea programelor de dezvoltare economico-sociala si de administrare a teritoriului, administrarea domeniului public si privat al judetului, sprijin si asistenta juridica, tehnica sau de alta natura Consiliilor Locale

Tipul sau sectorul de activitate - Administrație publică locală

Iunie 2012 - Iunie 2016

CONSILIER JUDETEAN

PREȘEDINTELE COMISIEI JURIDICE

Consiliul Județean Iași

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, Iași, Iași (România)

Tipul sau sectorul de activitate - Administrație publică locală

Iunie 2014 - Decembrie 2016

DIRECTOR GENERAL

SC RomAnsk Invest SRL, Iasi(Romania)

Stabileste obiectivele de dezvoltare a firmei, in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie, Identifica oportunitati de afaceri, Asigura managementul firmei, Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei

Tipul sau sectorul de activitate - Inchirierea si subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Ianuarie 2014 - Decembrie 2016

SPECIALIST in cadrul Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor Jud. Iasi

TRAINER/FORMATOR

Predarea de cursuri/workshopuri, examinarea absolventilor care au urmat cursuri de formare profesionala, evaluarea si monitorizarea furnizorilor de formare profesionala

AJPIS IASI-Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi

Tipul sau sectorul de activitate - Formare Profesionala

Mai 2013-Iunie 2014

Jurist/ Consilier juridic

SC PROD PAN ARINA SRL, Iasi(Romania)

 • organizarea departamentului juridic și de resurse umane al firmei
 • organizarea activității societății în acord cu cerințele de pe piața serviciilor de profil
 • actualizarea în permanență a informațiilor referitoare la noile modificări de legislație și punerea lorl a dispoziția angajaților firmei
 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale firmei
 • participarea la seminarii, conferințe și întâlniri la nivel regional si național pentru informarea cu privire la oportunitățile încheierii contractelor de finanțare
 • recrutare personal

Tipul sau sectorul de activitate Comert, morarit si panificatie

Octombrie 2010-Mai 2013

Jurist/Inspector de specialitate

Serviciul Relații cu Structurile O.I si A.M - Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene

Primaria Municipiului Iași (B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11 Iași, România)

 • elaborare și implementare de proiecte cu finanțare nerambursabilă prin Programele Uniunii Europene (Fonduri preaderare și Instrumente Structurale)
 • comunicarea permanenta cu institutiile si organizatiile care sunt implicate in proiectele gestionate de municipalitate pentru eficientizarea fluxului informational
 • inițierea si dezvoltarea de proiecte pentru toate tipurile de programe specifice municipalitatii, in vederea atragerii finanțărilor nerambursabile si a fondurilor operaționale regionale si sectoriale
 • identificarea modului in care sursele se pliază pe proiectele Primăriei Municipiului Iași;
 • construirea portofoliului de proiecte al municipalitatii in concordanta cu nevoile specifice ale direcțiilor Primăriei Municipiului Iași
 • participarea la seminarii, conferințe și întâlniri la nivel regional, național și european, pentru informarea cu privire la oportunitățile încheierii contractelor de finanțare
 • colaborarea la elaborarea strategiilor și planurilor de dezvoltare locală și la revizuirea periodică a acestora;
 • participarea la întâlniri de lucru în cadrul proiectelor inițiate de municipalitatea ieșeană;

Tipul sau sectorul de activitate - Administrație Publică Locală

Iunie 2010-Septembrie 2010

Jurist/Consilier juridic

SCM INVEST SERV SRL, Iași (România)

 • organizarea departamentului juridic și de resurse umane al firmei
 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic
 • organizarea activității societății în acord cu cerințele de pe piața serviciilor de profil
 • actualizarea în permanență a informațiilor referitoare la noile modificări de legislație și punerea lor la dispoziția angajaților firmei
 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale firmei

Tipul sau sectorul de activitate - Lucrari de instalații electrice și tehnico-sanitare

Martie 2007 - Mai 2009

Jurist/Consilier juridic

SC MACOVEI SRL, Iași (România)

 • reprezentarea societății în raporturile cu orice persoană fizică sau juridică, cu oricare autoritate sau instituție publică
 • organizarea departamentului juridic și de resurse umane a firmei
 • stabilirea de contacte și păstrarea relațiilor cu clienții firmei
 • actualizarea în permanență a informațiilor referitoare la noile modificări de legislație și punerea lor la dispoziția angajaților firmei

Tipul sau sectorul de activitate - Activități de creditare și închirieri de spații comercial

Ianuarie 2006 - Decembrie 2006

Jurist/Consilier juridic

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ TERRAMOLD, Iași (România)

 • stabilirea de contacte și păstrarea relațiilor cu clienții firmei
 • conceperea de strategii și politici de dezvoltare a firmei
 • analizarea contractelor existente între companie și furnizori/clienți și adaptarea acestora conform legislației comerciale și civil

Tipul sau sectorul de activitate - Formare Profesională

Iunie 2003 - Decembrie 2005

Jurist/Consilier juridic

SC MACOVEI SRL, Iași (România)

 • organizarea departamentului juridic și de resurse umane al firmei
 • documentare referitoare la legislație și noutăți legislative
 • întocmirea și redactarea de contracte care protejează firma în activitate
 • actualizarea în permanență a informațiilor referitoare la noile modificări de legislație și punerea lor la dispoziția angajaților firmei
 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic

Tipul sau sectorul de activitate - Activități de creditare și închirieri de spații comerciale

Iunie 2001 - Iulie 2002

Sales Representative

MobilTel-Telecomunicatii, Iași (România)

 • stabilirea de contacte și păstrarea relațiilor cu clienții firmei
 • conceperea de strategii în ceea ce privește vânzările firmei
 • realizarea targhetului lunar de vânzări stabilit în conformitate cu politică de vânzări a firmei
 • menținerea și dezvoltarea portofoliului de clienți
 • promovarea și comercializarea produselor din domeniul telecomunicațiilor

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

2009-2010

Diplomă de Master în Management Politic

Școala de Studii Academice Postuniversitare, Institutul Social Democrat “Ovidiu Șincai”, București (România)

Management si marketing politic, comunicare, tehnici de negociere,doctrine si partide politice

2008-2010

Diplomă de Master în Comunicare Manageriala și Resurse Umane

SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, București (România)

Comunicare Manageriala și Resurse Umane

Formarea profesionala si trainingul, relatii publice in organizatii, cultura si comportament organizational, managementul strategic al resurselor umane

2006-2008

Diplomă de Master în Studii Europene

Centrul de Studii Europene, Univ. "Al. I.Cuza", Iași (România)

Studii Europene, Dezvoltare Regională, Drept Comunitar

Politici europene, managementul proiectelor europene, amenajarea teritoriului

2003-2004

Facultatea de Filosofie, Univ. "Al. I.Cuza”, Iași

Științe Politice

Sociologie, economie politica,psihologie, statistica

1997-2001

Licențiat în Drept

Facultatea de Drept, Iași (România)

Profilul Științe Juridice-Specializarea drept

Drept Penal, Drept Civil, Drept procesual penal, Teoria generală a dreptului

COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

 

ÎnțelegereVorbireScriere

 

AscultareCitireParticipare

la conversație

Discurs oral 

engleză

C1 C1 B1 B2 B2

franceză

B2 B2 A2 A2 A1

 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe organizaționale/manageriale

 • Comunicativ, sociabil, leadership, creativitate și spontaneitate
 • Persuasiv, dinamic, organizat, capacitate de integrare în orice colectiv și lucru în echipa

Competențe informatice

 • ECDL Core Certificate - Certificat ECDL Complet
  • European Computer Driving Licence Core-Permisul european de conducere a computerului Complet Syllabus Version/Programa ECDL: 5.0
  • Certificat de Participare la cursul COMPETENTE INFORMATICE organizat in perioada 05.09.2011-17.10.2011 la Iasi, in cadrul proiectului “Personal calificat pentru o administratie publica eficienta in Zona Metropolitana Iasi”, cod SMIS 15893
 • COMPETENTE INFORMATICE - CERTIFICAT DE ABSOLVIRE CNFPA
  • Certificat de Absolvire la cursul, COMPETENTE INFORMATICE organizat in perioada 05.09.2011-17.10.2011 la Iasi,, in cadrul proiectului”Personal calificat pentru o administratie publica eficienta in Zona Metropolitana Iasi”, cod SMIS 15893

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Experiență profesională

 Septembrie - Octombrie 2015

FORMATOR ÎN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/144/6.3/S/127928-PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN CARIERA UNIVERSITARĂ ȘI ACADEMICĂ PENTRU FEMEIILE DIN ROMÂNIA, finantat in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.Septembrie - Decembrie 2015

FORMATOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1. „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, Titlul proiectului „PREOCUPARE - Programe integrate pentru o șansă de ocupare”Aprilie - Mai 2015

CURS DE SPECIALIZARE „MANGER DE FORMARE”

Comunicare cu beneficiarul; lucrul în echipă; managementul timpului; elaborarea strategiei de formare; coordonarea activităților specifice domeniului de formare; monitorizarea implementării strategiei de formare; marketingul formării; asigurarea calității activității de formare; managementul riscurilorFebruarie - Martie 2015

CURS DE SPECIALIZARE „EVALUATOR PROIECTE”

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, aplicarea normelor de protecție a mediului, aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor, pregătirea personală pentru evaluare, evaluarea propunerii de proiect, validarea evaluării, acordarea de asistență tehnică pentru selecția de proiecte.

 

MEDIATOR-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE ”CONSILIUL DE MEDIERE”-ROMANIA

Certificat de Absolvire la cursul de MEDIATOR organizat in perioada 15.09.2014- 28.09.2014, in localitatea Iasi,

 

EVALUATOR DE FURNIZORI SI PROGRAME DE FORMARE-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE CNFPA

Certificat de Absolvire la cursul de EVALUATOR DE FURNIZORI SI PROGRAME DE FORMARE organizat in perioada 24.02.2014-16.03.2014, in localitatea Iasi

 

FORMATOR- CERTIFICAT DE ABSOLVIRE CNFPA

Certificat de Absolvire la cursul de FORMATOR organizat in perioada 10.08.2013- 18.08.2013, in localitatea Iasi,

Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea participanților la formare, aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor și stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și stagiilor de formare.

 

Comunicator si membru in Reteaua Comunicatorilor Regio Nord-Est ( 2012)

Cursul RESPONSABILITATE SOCIALA IN SECTORUL PUBLIC, organizat in perioada 27 august -31 august 2012, in cadrul proiectului SEE GSR, finantat prin Programul Operational Sud Estul Europei, abordand temele Sistemele de management- Bazele procesului de management in sectorul public; Introducere in conceptele de dezvoltare durabila, responsabilitate sociala; Abordarea teoretica a responsabilitatatii sociale: Standardul ISO 26000; Modelul GSR- responsabilitatea sociala in sectorul public, transparenta si dezvoltarea durabila: Analiza cantitativa si calitativa.

 

MANAGER PROIECT-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE CNFPA

Certificat de Absolvire la cursul MANAGEMENTUL PROIECTELOR, organizat in perioada 08.08.2011-14.08.2011 la Tg. Ocna, jud. Bacau, in cadrul proiectului”Personal calificat pentru o administratie publica eficienta in Zona Metropolitana Iasi”, cod SMIS 1589

Stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerințelor de management integrat a proiectului, planificarea activităților și jaloanelor proiectului, gestiunea utilizării costurilor și a resurselor opționale pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul calității proiectului.

 

DIRECTOR DE PROGRAM- CERTIFICAT DE ABSOLVIRE CNFPA

Certificat de Absolvire la cursul PLANIFICARE STRATEGICA/SPATIALA, organizat in perioada 02.11.2011-06.11.2011,in localitatea Suceava, in cadrul proiectului”Personal calificat pentru o administratie publica eficienta in Zona Metropolitana Iasi”, cod SMIS 15893

 

Seminarul de formare „ACHIZITII PUBLICE CU ACCENT PE ACHIZITII PUBLICE LUCRARI

„Servicii de instruire specializata pentru dezvoltarea abilitatilior tehnice si generale pentru personalul din cadrul Autoritatii de Management, Organismeleor Intermediare si Institutiilor beneficiare ale Programului Operational Regional”-MDRT, 17-19 octombrie 2011, Piatra Neamt

 

Sesiune de informare privind Programul Operational Regional 2007-2013, 29.11.2011, Iasi, Oragnizator ADR NORD-EST Piatra Neamt

Seminar pentru promovarea si dezbaterea solutiilor legislative cuprinse in proiectul Codului Administrativ, sustinut prin proiectul „ Un cadru legislativ mai coerent pentru o administartie publica mai eficienta”, 29.07.2011, Iasi

 

Experiență în ELABORAREA si IMPLEMENTAREA de proiecte cu finanțare nerambursabilă :

ELABORARE/IMPLEMENTARE proiecte avand functia de JURIST/CONSILIER JURIDIC, conform dispozitiei de proiect :

 • implementare proiect “Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în Municipiul Iași” - POR Axa 1
 • implementare proiect “Dezvoltare retea rutiera in Zona Culturala, Istorica, si Turistica a Municipiului Iasi-Axa Prioritara 1
 • implementare proiect “Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari “Sf. Parascheva”, Axa Prioritara 1-“Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”

 

ASISTENT MANAGER PROIECT „Amenajarea Plajei din zona Nicolina”

ASISTENT MANAGER PROIECT “Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului Național V. Alecsandri”

 

Responsabil de:

 • Asigurarea comunicării în cadrul echipei de proiect;
 • Coordonarea activității de realizare a materialelor de promovare și publicitate ale proiectului;
 • Coordonarea activității de distribuție a materialelor de informare.
 • Organizarea logistică a ședințelor Unității de Implementare a Proiectului;
 • Convocarea la întâlnire a membrilor UIP și a altor persoane a căror prezență e solicitată;
 • Participarea la ședințele UIP și ținerea minutei întâlnirilor;
 • Transmiterea consemnărilor de la ședințe (minuta întâlnirii) tuturor celor invitați să participe;
 • Realizarea și actualizarea bazei de date cu documentele aferente proiectului;
 • Asigurarea eficienței fluxului documentelor;
 • Punerea la dispoziția furnizorului de servicii de publicitate a tuturor informațiilor necesare pentru redactarea materialelor de promovare a proiectului;
 • Verificarea materialelor de publicitate;
 • Participarea la ședințele de progres ale Unității de Implementare a Proiectului pentru a acorda asistență privind aspectele logistice;
 • Asigurarea arhivării documentelor proiectului astfel încât acestea să fie ușor accesibile și să permită verificarea lor;
 • Informarea Organismului Intermediar/ Autorității de Management cu privire la locul arhivării documentelor;
 • Comunicarea către Managerului de Proiect a oricărei probleme survenite care ar putea afecta desfășurarea optimă a activităților.

 

JURIST/CONSILIER JURIDIC conform dispozitiei de proiect

Proiect:e:

”Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în Municipiul Iași

„Dezvoltare și reabilitare Artera funcționala Sud”

Reabilitarea Mănăstirii Golia II”

„Sistem de Management de Trafic in Municipiul Iasi”

„Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi”

Responsabil de:

 • Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale proiectului
 • Verificarea legalitătii actelor proiectului cu caracter juridic si adminsitrativ spre avizare
 • Elaborarea de regulamente, hotărâri, ordine si instructiuni referitoare la desfăsurarea activitătii din cadrul proiectului în conformitate cu legislatia în vigoare
 • Redactarea de contracte si negocierea clauzelor legale contactuale cu referire la proiect
 • Rezolvarea cererilor cu caracter juridic în toate domeniile dreptului
 • Asigurarea asistentei, consultantei si reprezentării juridice în realizarea activitătilor proiectului

 

ASISTENT MANAGER PROIECTServicii de consultanta si asistenta pentru deschiderea unei afaceri proprii” - Centrul de Formare Profesionala a Adultilor TERRAMOLD iASI in parteneriat public - privat cu AJOFM Iasi, Mai - Iulie 2006

-Training pe tema ajutorului de stat pentru dezvoltare regională organizat în cadrul proiectului de twinning PHARE RO2006/IB/FI-03 “Aplicarea efectivă a legislației comunitare in domeniul concurenței și ajutorului de stat”, finanțat de Uniunea Europeană, 12-14 octombrie 2009, Iasi,

 

-SEMINARUL “Jean Monnet”- MANAGEMENTUL FONDURILOR STRUCTURALE IN ROMANIA-Catedra “Jean Monnet-curs organizat de Centrul de Studii Europene, Univ. Al. I.Cuza”-Iasi, 12.12.2006-19.01.2007Informații suplimentare

Conferinta Nationala “MEDIEREA-INCOTRO? “ in cadrul Campaniei “ Medierea pentru toti’’, 26.02.2015 -01.03.2015, Iasi, CAMERA DE ARBITRAJ SI MEDIERE DIN ROMANIA

 

Tinerii din Romania-Probleme,Asteptari,Politici”, CONFERINTA ANUALA a Alumnilor FES 2014 (FRIEDRICH EBERT STIFTUNG ROMANIA), 12 -14 Decembrie 2014, Bucuresti

 

Romania sociala, Europa sociala”, CONFERINTA ANUALA a Alumnilor FES 2013 (FRIEDRICH EBERT STIFTUNG ROMANIA), 22 -24 Noiembrie 2013, Bucuresti

 

“Democratia sociala in Romania: provocari la nivel de programe si actori”, CONFERINTA ANUALA a Alumnilor FES 2012 (FRIEDRICH EBERT STIFTUNG ROMANIA), 2 -4 Noiembrie 2012, Bucuresti.

 

“Democratie si alegeri”, CONFERINTA ANUALA a Alumnilor FES 2011 (FRIEDRICH EBERT STIFTUNG ROMANIA), 25-27 Noiembrie 2011, Bucuresti.

 

Statul social si democratia in Romania”, CONFERINTA ANUALA a Alumnilor FES 2010 (FRIEDRICH EBERT STIFTUNG ROMANIA), 19 -21 Noiembrie 2010, Bucuresti.

 

Conferinta Nationala “Medierea si Arbitrajul-Alternative la Justitia Statala”, 04.06.2010 -06.06.2010, Iasi-Certificat de Participare acordat de CAMERA DE ARBITRAJ SI MEDIERE

 

Programul de training “Promising Politicians”, organizat de Fundatia Friedrich Ebert Romania impreuna cu Alfred Mozer Stichting din Olanda si consta in 3 seminare de pregatire pentru viitori lideri din Romania si Republica Moldova :

Seminar I. “Stat social si democratie in Europa”, 15 - 17 Octombrie 2010, Chisinau (Republica Moldova)

Seminar II. “Dezvoltarea organizationala a partidelor politice”, 03-05 Decembrie 2010, Sinaia (Romania)

Seminar III. “Strategii de negocieri si integrare europeana”, 25 - 27 Februarie 2011, Chisinau (Republica Moldova)

 

Training pe tema “Compententa si responsabilitate in practica politica”, Conferinta Alumnilor FES (FRIEDRICH EBERT STIFTUNG) - Organizator, 30.10.2009-01.11.2009, Iasi

 

Membru Asociat al Asociatiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Iasi, UCCJR, Ianuarie 2009- present

Consilier juridic definitiv-inregistrat la pozitia 22 D 0931

 

Cursul de perfectionare in domeniul stiintelor juridicePrezumtia de nevinovatie in legiferarea romaneasca si cea europeana”, 01.11.2009, Iasi, organizator UCCJR-CCJ IASI;

 

Cursul de perfectionare in domeniul stiintelor juridice “ Competente in administratia publica locala”, 05.11.2009, organizator UCCJR-CCJ IASI;

 

Cursul de perfectionare in domeniul stiintelor juridice “Privire comparativa intre codul de procedura penala in vigoare si proiectul noului cod de procedura penala”, 11.03.2010, organizator UCCJR-CCJ IASI;

 

Cursul de perfectionare in domeniul stiintelor juridice “Puterea politica si tendintele ei discretionare in raport cu Constitutia in Romania Postrevolutionara”, 18.03.2010, organizator UCCJR-CCJ IASI;

Cursul de perfectionare in domeniul stiintelor juridice “Statul de drept in Romania Postdecembrista”, 10.04.2010, organizator UCCJR-CCJ IASI;

Training acreditat pe LEADERSHIP, ANSIT Romania, Universitatea de Vara, Paraul Rece-Brasov, 03-11.09.2008

Training pe Team Bounding, TSD Iasi, 19-21.09.2008Permis de conducere

Categoria B, din 1996ACTIVITATE POLITICA

2015-prezent

Vicepresedinte al Organizatiei Judetene a PSD Iasi
 • Responsabil politic/Sef Colegiu Numarul 2 Judet-Tomesti
 • Membru al Biroului Politic Judetean-PSD IASI2013-2015

Responsabil politic/Sef Colegiu Numarul 2 Judet-Tomesti
 • Membru al Biroului Politic Judetean-PSD IASI
 • Membru in Comisia de Politica Externa a PSD la nivel national2010-2013

Vicepresedinte al Organizatiei Judetene a PSD Iasi
 • Responsabil politic/Sef Colegiu Numarul 2 Judet-Tomesti
 • Membru al Biroului Politic Judetean-PSD IASI2008-2010

Vicepresedinte al Tineretului Social Democrat Iasi( TSD), Organizatia Judeteana
 • Statut de invitat in cadrul Biroului Politic Judetean al PSD IASISeptembrie -Decembrie 2009

Coordonator politic al Campaniei la Prezidentiale pe Colegiu Numarul 2 Judet-Tomesti din partea TSD IASI
 • Membru in staff-ul de conducere la nivel judetean a campaniei la Prezidentiale2006-prezent

MEMBRU al Partidului Social Democrat Iasi( conform carnetului de membru nr.1742/21.10.2006)
 • Membru al Organizatei Locale nr.19CAMPANII ELECTORALE

2016

Campania pentru Alegerile Locale
 • Coordonator politic al Campaniei la nivelul Colegiului 2 JUDET/TOMESTI
 • Membru in staff-ul de conducere al Campaniei la nivel judetean
 • Comunicator al partidului
 • Rezultat: 9 primarii castigate din 132014

Campanie pentru Alegeriele Prezidentiale
 • Coordonator politic al Campaniei la nivelul Colegiului 2 JUDET/TOMESTI
 • Membru in staff-ul de conducere al Campaniei la nivel judetea2014

Campanie pentru Alegerile Europarlamentare
 • Coordonator politic al Campaniei la nivelul Colegiului 2 JUDET/TOMESTI
 • Membru in staff-ul de conducere al Campaniei la nivel judetean2012

Campania pentru Alegerile Locale( USL)
 • Membru in echipa de negociere politica cu PNL
 • Coordonator politic al Campaniei la nivelul Colegiului 2 JUDET/TOMESTI
 • Membru in staff-ul de conducere al Campaniei la nivel judetean2012

Campania pentru Alegerile Parlamentare(USL)
 • Coordonator politic al Campaniei la nivelul Colegiului 2 JUDET/TOMESTI
 • Membru in staff-ul de conducere al Campaniei la nivel judetean2009

Campanie pentru Alegerile Europarlamentare
 • Coordonator politic al Campaniei la nivelul Colegiului 2 JUDET/TOMESTI la nivel de TSD
 • Membru in staff-ul de conducere al Campaniei la nivel judetean PSD cat si TSD
 • Coordonarea echipelor de tineri pe durata campaniei, participant activ la toate manifestarile legate de campanie2009

Campanie pentru Alegeriele Prezidentiale
 • Coordonator politic al Campaniei la nivelul Colegiului 2 JUDET/TOMESTI la nivel de TSD
 • Membru in staff-ul de conducere al Campaniei la nivel judetean2008

Campania pentru Alegerile Locale
 • Coordonator politic al Campaniei la nivelul Colegiului 2 JUDET/TOMESTI la nivel de TSD
 • Membru in staff-ul de conducere al Campaniei la nivel judetean din partea TS2008

Campania pentru Alegerile Parlamentare(USL)
 • Coordonator politic al Campaniei la nivelul Cartierului CUG din partea TSD
 • Membru in staff-ul de conducere al Campaniei la nivel Municipal din partea TSD
 • Coordonarea echipelor de tineri pe durata campaniei, participant activ la toate manifestarile legate de campanie2007

Campanie pentru Alegerile Europarlamentare
 • Participant activ la manifestarile legate de campanie pe Municipiul Iasi17.05.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 mai 2024, 17:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro