Cătălin-Zamfir MANEA
Curriculum Vitae

Informații personale

Data și locul nașterii:12.04.1975, București
Stare civilă: căsătorit, doi copii
e-mail: zanfir.manea@gmail.com

Experiența profesională

2020 - prezent - Camera Deputaților
Deputat ales la nivel național din partea minorității rome

2020 - prezent Camera Deputaților

Vicepreședinte Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale;

Membru al Comisiei pentru învățământ;

Președinte
Subcomisia parlamentară pentru respectarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor români aparținând minorității rome;

Vicepreședinte Subcomisia parlamentară pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în stare privativă de libertate;

Membru Subcomisia parlamentară pentru societatea civilă;

Membru Subcomisia parlamentară pentru minoritatea maghiară;

Membru al Grupurilor parlamentare de prietenie cu statele: Regatul Danamarcei, Republica Arabă Egipt, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria și India.

Vicepreședinte al Consiliului Național de Comunicare și Transparență, pentru Recensământul Populației și Locuințelor -2022

Educație și formare profesională

Numele și tipul instituției de învățământColegiul Național de Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București
Perioada:2021
Calificarea/diploma obținutăCursuri postuniversitare - Securitate și bună guvernare
Competențe profesionale dobânditePerfecționare în domeniul securității și apărării naționaleNumele și tipul instituției de învățământ Facultatea de Știinte Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative-București
Perioada:2003-2007
Calificarea/diploma obținutăCursuri universitare - Licențiat în științe politice
Disciplinele principale studiateFilosofie politică, drept public, instituții politice, administrație publică, dezvoltare locală și regională, politici publice, politici educaționale, organizații internaționale
Competențe profesionale dobânditeCapacitatea de a aplica politicile, reglementările și instrumentele juridice naționale, europene și internaționale la situații sociale și politice concrete; Capacitatea de a stabili și dezvolta relații de comunicare, parteneriate și cooperare cu persoane, instituții publice, mass media, sectorul ong.

Cursuri de perfecționare

2010Curs de perfecționare - manager proiect, managementul riscurilor
2017Curs de perfecționare - facilitator de dezvoltare comunitară, gestionarea conflictelor
2017Curs de perfecționare - consilier de orientare privind cariera

Activitate politică

2020-prezentPrim-vicepreședinte al Partidei Romilor Pro-Europa
2016-2020Președinte executiv al Partidei Romilor Pro-Europa
2010-2016Secretar general al Partidei Romilor Pro-Europa
2008-2010Vicepreședinte al Partidei Romilor Pro-Europa
2003-2008Președinte al Organizației de Tineret- Partida Romilor Pro-Europa

Experiență

2004-2020
Partida Romilor Pro-EuropaSpecialist relații publice

Coordonator al campaniei educaționale “S.O.S copiii romi “, campanie derulată la nivel național în parteneriat cu inspectoratele școlare județene, pentru creșterea participării școlare și reducerea abandonului școlar în rândul copiilor și elevilor de etnie romă, prin furnizarea de consiliere și orientare școlară privind rutele educaționale ale elevilor de etnie romă, candidati pe locurile special alocate lor, în învățământul de stat preuniversitar și superior.


Coautor al „Metodologiei pentru soluționarea problemei lipsei actelor de stare civilă, de identitate și locative”, document stategic pentru implementarea Programului Phare 2005 „Accelerarea implementării Stategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor-componenta -acte de stare civilă, identitate și acte de proprietate”.


Coordonator al campaniei în domeniul sănătății „Sănătatea pentru toți”, campanie derulată de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în parteneriat cu Partida Romilor Pro-Europa în comunitățile de romi de pe raza celor șase sectoare ale capitalei.


Coordonator al grupului de lucru în domeniul sănătății- C.A.S.M.B, Instituția Prefectului București, Autoritatea de Sănătate Publică, Primăria Municipiului București, ong-uri ale romilor, în scopul elaborării unui plan de măsuri care să faciliteze accesul populației rome din municipiul București la informații și serviciile medicale din pachetul minimal, furnizate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu accent pe problematica de sănătate a femeilor și copiilor.


Expert Phare 2004 în grupul de lucru municipal pe educație în vederea finalizării strategiei privind accesul la educație al grupurilor dezavantajate


Formator al grupurilor de sprijin de la nivelul școlilor din București selectate în Programul Phare- „Accesul la educație al grupurilor dezavantajate”.


Coordonator al Planului Municipal de Acțiune „Romii 2006-2008”, plan aprobat de Comisia Consultativă a Municipiului București în luna octombrie 2006.


Evaluator prin Ordinul Ministrului Coordonator al SGG, în Programul Phare RO 2002/000-586.01.02 „Sprijin pentru Strategia națională de îmbunătățire a situației romilor” - componentă de granturi - domeniile pregătire profesională, activități generatoare de venituri, infrastructura și locuințe sociale.


Facilitator al Programului de dezvoltare comunitara în satul Hadareni, județul Mureș pe segmentele: lupta împotriva discriminării, reabilitare locuințe și dezvoltare comunitară, participare civică; program aprobat de către Guvernul României în anul 2006.


2015-2016
A.P.I.C.I
„Un Nou Început”
Responsabil campanii de promovare, în cadrul proiectului „Dezvoltarea de întreprinderi sociale incluzive pentru persoanele vulnerabile în regiunile Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Est, Sud, Nord-Vest, București-Ilfov - UNI 2014”.2007-2009
WYG International Consulting SRL
Expert monitorizare, în cadrul proiectului Phare, Accelerarea implementării Strategiei naționale pentru îmbunătățirea situației romilor. Monitorizarea stadiului de implementare a 21 de proiecte din regiunile (București- Ilfov, Sud- Muntenia, Sud-Est și Sud -Vest) în cadrul Programului Phare 2005 - Accelerarea implementării strategiei naționale pentru îmbunătățirea situației romilor- acte de identitate, stare civilă și acte de proprietate2006-2007
Human Dynamics
Expert consultant, în cadrul proiectului Consolidarea capacității instituționale si dezvoltarea de parteneriate pentru îmbunătățirea percepției și condițiilor romilor, componenta de cercetare a Asistentei Tehnice pentru Programul -PHARE RO 2004/016-772.01.01.01, în vederea elaborării Metodologiei pentru soluționarea lipsei actelor de stare civilă, de identitate și locative.
21.02.2022