Cătălin-Zamfir MANEA
Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 2020-prezent

DEPUTAT
ales la nivel national
data validarii: 21 decembrie 2020 - HCD nr.70/2020

Organizatia minoritatilor nationale:
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"

Grupul parlamentar:
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Comisii permanente
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale - Vicepreședinte
Subcomisia pentru minoritatea maghiară
Subcomisia pentru respectarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor români aparținând minorității rome - Președinte
Subcomisia pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în stare privativă de libertate - Vicepreședinte
Subcomisia pentru societatea civilă
Subcomisia pentru drepturile copilului - Vicepreședinte
Comisia pentru învățământ (din feb. 2021)

Comisii speciale comune
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:
 Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Egipt  Vicepreședinte
 Grupul parlamentar de prietenie cu Ungaria 
 Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Danemarcei 
 Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Azerbaidjan - din mar. 2023
 Grupul parlamentar de prietenie cu India 
 Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg 

Biroul parlamentar:
Bucuresti, Str. Telita nr. 31, sector 5