Ioan MANG
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mailimang@ioan-mang.ro
NaționalitateRomână
Data nașterii15 iulie 1958
Stare civilăCăsătorit, 2 copiiEXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Date (de la - până la)

2003 - prezent

Denumirea și adresa angajatorului

Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Str. Universității nr. 1, 410087 Oradea

Tipul domeniului sau sectorului

Învățământ

Ocupația sau poziția deținută

Profesor universitar

Principalele activități și responsabilități

 • Cursuri: Ingineria Programarii, Tehnici de securitate a datelor, Algoritmi de criptare a datelor, Managementul proiectelor în IT, Securitatea datelor în e-business.Date (de la - până la)

1999 - 2003

Denumirea și adresa angajatorului

Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică și Informatică, Str. Universității nr. 1, 410087 Oradea

Tipul domeniului sau sectorului

Învățământ

Ocupația sau poziția deținută

Conferențiar universitar

Principalele activități și responsabilități

 • Curs și laborator la disciplinele: Programarea calculatoarelor, Ingineria programării, Tehnici de securitate a datelor, Protecția împotriva virusilor, Managementul proiectelor ITDate (de la - până la)

1990 - 1999

Denumirea și adresa angajatorului

Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică, Str. Universității nr. 1, Oradea, cod 410087

Tipul domeniului sau sectorului

Învățământ

Ocupația sau poziția deținută

Șef de lucrări universitar

1998 - Doctor inginer în domeniul: Fiabilitatea calculatoarelor, doctorat obținut la Universitatea „Politehnică” Timișoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare

Principalele activități și responsabilități

 • Curs și laborator la disciplinele: Programarea calculatoarelor, Ingineria programării

  1993 - 2000: șef de catedră - Catedra de CalculatoareDate (de la - până la)

1984 - 1990

Denumirea și adresa angajatorului

Institutul de Proiectări pentru Automatizări București (IPA) - Filiala Oradea

Tipul domeniului sau sectorului

Cercetare

Ocupația sau poziția deținută

Cercetător științific gr. III, șeful colectivului de cercetare și dezvoltare

Principalele activități și responsabilități

 • proiectarea unor echipamente de comandă pentru mașini unelte (CNC)Date (de la - până la)

1983 - 1984

Denumirea și adresa angajatorului

I.I.R.U.C. București - Filiala Oradea

Tipul domeniului sau sectorului

Service calculatoare

Ocupația sau poziția deținută

Inginer stagiar

Principalele activități și responsabilități

 • Service calculatoareEDUCAȚIE ȘI FORMARE

Date (de la - până la)

1993 - 1999

Denumirea și tipul instituției care asigură studiile / formarea

Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Automatizări și Calculatoare

Domeniul studiat

Fiabilitatea calculatoarelor, Titlul tezei: “Contribuții la creșterea securității în transmisia informației”

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Mircea Vlãduțiu

Titlul calificării obținute

Doctor în științe inginerești / FiabilitateDate (de la - până la)

1978 - 1983

Denumirea și tipul instituției care asigură studiile / formarea

Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timișoara, Facultatea de Electrotehnică, secția Automatizări și Calculatoare, media generala 9,89 (media anilor de studiu - 9,78 și 10 la examenul de diplomă)

Domeniul studiat

Calculatoare

Titlul calificării obținute

inginerDate (de la - până la)

1973 - 1977

Denumirea și tipul instituției care asigură studiile / formarea

Liceul teoretic Ineu, jud. Arad - șef de promoție.

Domeniul studiat

real

Titlul calificării obținute

Diplomă de bacalaureatDate (de la - până la)

1965 - 1973

Denumirea și tipul instituției care asigură studiile / formarea

Școala Generală din Ineu, jud. AradACTIVITATE ADMINISTRATIVA SI DE CONDUCERERE

Date (de la - până la)

2000 - 2004

Funcția deținută

Prorector, Universitatea din Oradea, strada Universității nr. 1Date (de la - până la)

2012 mai - 2012 iunie

Funcția deținută

Ministru, Ministerul Educației și Cercetării ȘtiințificeDate (de la - până la)

2012 - 2015

Funcția deținută

Vicepreședinte al Consiliului Județean BihorDate (de la - până la)

2016 - 2020

Funcția deținută

Vicepreședinte al Consiliului Județean BihorACTIVITATE POLITICĂ


 • Membru PSD din anul 2001
 • Consilier județean 2004 - 2006
 • Consilier județean iunie 2008 - decembrie 2008
 • Senator în Parlamentul României, 2008 - 2012
 • Președinte interimar al PSD Bihor
 • Președinte al PSD Bihor din 2010

12.01.2021