Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Adrian-George Axinia > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Adrian-George AXINIA
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

 • Cetățenie: română
 • Data nașterii: 18/10/1977
 • Gen: Masculin

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Inginer construcții civile, industriale și agricole
IDEAL PRIMA DESIGN S.R.L. [08/11/2016 - În curs]
- Sector de afaceri sau de activitate: Construcții

 • Organizarea lucrărilor pe șantier;
 • Verificarea planurile de execuție și propunerea unor soluții constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate și tehnologii;
 • Studierea detaliilor de proiectare și a documentației tehnice necesare pentru lucrările de construcție
 • Urmărirea execuției lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calității, și respectării termenelor de execuție;
 • Întocmirea și/sau verificrea atașamentelor, situațiilor de lucrări, rapoartelor de lucru, proceselor verbale și orice altă documentație cu caracter tehnic;
 • Urmărirea procesului de aprovizionarea cu materiale comandate, aceste să se facă la timp și verificarea existenței tuturor documentelor de calitate;
 • Însușirea și urmărirea aplicării legislației, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru.

Director
IDEAL INGINERIE SI ARHITECTURA S.R.L [01/10/2016 - 01/11/2017]
Localitatea: Tunari
Țara: România
- Sector de afaceri sau de activitate: Construcții
 • Implementarea planului de afaceri al companiei, în urma elaborării acestuia împreună cu șefii de departamente;
 • Stabilirea obiectivelor specifi ce pentru fi ecare departament, supervizarea și oferirea suportului pentru implementarea planurilor, politicilor și procedurilor;
 • Negocierea și administrarea contractelor cu partenerii cheie ai companiei (furnizori, clienți);
 • Cercetarea și dezvoltarea metodelor și procedurilor noi de management, pentru eficientizarea activității;
 • Reprezentarea companiei în cadrul întâlnirilor la nivel înalt, cu autoritățile, grupurile de afaceri și potențialii parteneri;
 • Analiza și monitorizarea rapoartelor financiare din punctul de vedere al conformității cu planul de business elaborat inițial;
 • Coordonarea activității zilnice a subordonaților, identificarea și solutionerea problemelor apărute;
 • Participarea la nivel decizional în procesul de recrutare, integrare, instruire și evaluare a performantelor pentru personalul în subordine;
 • Supravegherea menținerii în condiții bune a bunurilor și utilităților companiei.

Inginer construcții civile, industriale și agricole
IDEAL PROIECT ARCHITECTURE & ENGINEERING S.R.L. [04/09/2012 - 07/11/2016]
Localitatea: Tunari
Țara: România
- Sector de afaceri sau de activitate: Construcții
 • Organizarea lucrărilor pe șantier;
 • Verifi carea planurile de execuție și propunerea unor soluții constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate și tehnologii;
 • Studierea detaliilor de proiectare și a documentației tehnice necesare pentru lucrările de construcție
 • Urmărirea execuției lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calității, și respectării termenelor de execuție;
 • Întocmirea și/sau verifi crea atașamentelor, situațiilor de lucrări, rapoartelor de lucru, proceselor verbale și orice altă documentație cu caracter tehnic;
 • Urmărirea procesului de aprovizionarea cu materiale comandate, aceste să se facă la timp și verificarea existenței tuturor documentelor de calitate;
 • Însușirea și urmărirea aplicării legislației, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru.

Inginer construcții civile, industriale și agricole
IDEAL PROIECT ARCHITECTURE & ENGINEERING S.R.L. [01/08/2006 - 18/10/2011]
Localitatea: Tunari
- Sector de afaceri sau de activitate: Construcții

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Diriginte de șantier
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII [19/12/2019]
Adresă: (România)
Domeniul (domeniile) de studiu: Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță C
 

Responsabil tehnic cu execuția
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII [09/08/2018]
Adresă: (România)
Domeniul (domeniile) de studiu: Construcții civile, industriale și agricole
 

Tehnician instalații electrice
CARDINAL MS S.R.L. [06/2018]
Adresă: București (România)
 

Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
PROTEM SSM CONSULTING S.R.L. [06/2016]
Adresă: București (România)
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

 • Dezvoltarea profesională
 • Organizarea activității de prevenire și protecție
 • Promovarea unei culturi pozitive de sănătate și securitate

EFECTUAREA INSTRUIRILOR DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE A MUNCII, PREVEDERI LEGALE, MIJLOACE COLECTIVE ȘI INDIVIDUALE
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Stabilirea semnalizărilor de securitate și sănătate
 • Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă
 • Asigurarea echipamentelor individuale de protecție

ACCIDENTELE DE MUNCĂ ȘI ÎMBOLNĂVIRILE PROFESIONALE
 • Prevenirea accidentelor de muncă și menținerea stării de sănătate a personalului
 • Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale
 • Monitorizarea aspectelor de securitate și sănătate în muncă
 • Coordonarea activităților de evacuare și intervenție în caz de necesitate

Ignifugator
AUSTING SERV S.R.L. [01/2016]
Adresă: București (România)

 • Aplicarea produselor ignifuge pe support;
 • Asigurarea condițiilor de ignifugare ;
 • Determinarea caracteristicilor frontului de lucru;
 • Evaluarea preliminară a frontului de lucru;
 • Întocmirea documentelor specifice activitații de ignifugare;
 • Verificarea calității ignifugării.

Formator
CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CEPECOM [01/2016]
Adresă: București (România)

 • Respectarea legislației specifice;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului;
 • Asigurarea calității activității;
 • Pregătirea programului/stagiului de formare;
 • Pregătirea formării practice;
 • Realizarea activităților de formare;
 • Evaluarea participanților de formare;
 • Evaluarea programului/stagiului de formare.

Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor
AUSTING SERV S.R.L. [09/2015]
Adresă: București (România)

 • Organizarea activității de instalare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • Instalarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • Punerea în funcțiune a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • Efectuarea verificării curente de stare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • Asigurarea mentenanței sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

INGINER DIPLOMAT
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI, FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE [02/2011]
Adresă: București (România)
Domeniul (domeniile) de studiu: Inginerie civilă

 • Cunoștințe teoretice și abilități de integrare și rezolvare a problemelor aplicative din domeniul ingineriei civile printr-o bunǎ pregătire fundamentală;
 • Cunoștințe teoretice și practice generale și abilități de identificare și alegere a materialelor de construcții, electrice, electronice, termice etc. Abilități de reprezentare în 2D și 3D, precum și de graficǎ tehnicǎ;
 • Abilități de utilizare a metodelor numerice în rezolvarea problemelor cu caracter ingineresc;
 • Cunoștințe teoretice și aplicative de bază privind structura și proprietățile materialelor de constructii;
 • Cunoștințe teoretice de bază privind modelarea și simularea structurilor din constructii;
 • Cunoștințe teoretice de bazǎ și abilitǎți practice în domeniul termotehnicii aplicate;
 • Cunoștințe teoretice de bază și abilități de proiectare pentru construcții din lemn, metalice, beton;
 • Cunoștințe teoretice de bază și abilități necesare pentru organizarea șantierelor și executia efectivă a construcțiilor.

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e):

română

Altă limbă (Alte limbi):

COMPREHENSIUNE ORALĂ

CITIT

SCRIS

EXPRIMARE SCRISĂ

CONVERSAȚIE

engleză

B1

B2

B1

B1

B1

franceză

B1

B1

A2

B1

B1

03.03.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 25 iulie 2024, 22:24