Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2016-2020 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Ștefan Mușoiu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Ștefan MUȘOIU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail

stefanmusoiu@yahoo.com

Nationalitate

Română

Data nașterii

16.06.1975

Sex

Masculin

Stare civilă

Necăsătorit, 2 copii

Activitate politica

Apartenenta,organizatie,data adeziunii

Departament,functie

 • 2014 - prezent -presedinte executiv PSD Ialomita
 • 2008 - 2014- vicepresedinte PSD Ialomita
 • 2016 - prezent Presedinte Consiliul National PES
 • Coordonator Partidul Socialistilor Europeni - Ialomita 2012-2015
 • 2011 - 2012-Coordonator Departamentul de Politici de Dezvoltare Regionala si Turism
 • 2011 - 2012-Coordonator Departamentul Politică externă și relația cu comunitățile românești

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Principalele activități și responsabilități

Decembrie 2020 - prezent

Deputat Camera Deputaților - Parlamentul României

Decembrie 2016 - Decembrie 2020

Deputat Camera Deputaților - Parlamentul României

Ianuarie 2017 - 2020: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Ianuarie 2017 - 2020: Comisia pentru afaceri europene - Vicepreședinte din martie 2018

Iulie 2018 - 2020: membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

Octombrie 2017 - 2020: membru supleant al Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

Ianuarie 2017 - 2020: membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Estonia

Noiembrie 2018 - 2020: membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba

Ianuarie 2017 - 2020: membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Maroc

Ianuarie 2017 - 2020t: Vicepreședinte în Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite

Septembrie 2017 - 2020: membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina



Perioada

Februarie 2015- iunie 2016

Funcția sau postul ocupat

vicepresedinte cu atributii de presedinte - CJ Ialomita

Principalele activități și responsabilități

 • conduce ședintele consiliului județean și ale delegației permanente

 • asigură executarea hotarârilor consiliului județean

 • sprijină activitatea instituțiilor și a regiilor autonome de interes județean

 • asigură atribuțiile care revin județului în calitate de persoană juridică

 • exercită funcția de ordonator principal de credite

 • întocmește proiectul bugetului propriu al județului și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului

 • numește, sancționează și eliberează din funcție personalul din aparatul propriu al consiliului județean, în condițiile legii

 • prezintă, anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte cu privire la starea și activitatea administrației județului, precum și cu privire la starea economică și socială a județului

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Ialomița, Slobozia, Județul Ialomița, B-dul Unirii, nr. 4

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică locală



Perioada

2008-Februarie 2015

Funcția sau postul ocupat

Vicepreședinte Consiliul Judetean Ialomita

Principalele activități și responsabilități

răspunde de buna funcționare a Consiliului Județean Ialomița în ansamblu său, și a Direcției de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajare a Teritoriului, pe care o coordonează

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Ialomița, Slobozia, Județul Ialomița, B-dul Unirii, nr. 4

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică locală



Perioada

2002-2008

Funcția sau postul ocupat

Administrator S.C.SAM GPL SRL

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activității unității

Are în subordine directă pe Directorul tehnic, Directorul economic și compartimentele Resurse umane, Asigurarea calității, Ofertare, Licitare, contractare, urmărire producție

Numele și adresa angajatorului

S.C SAM GPL S.R.L , Slobozia, Șos. Brăilei, nr. 9

Tipul activității sau sectorul de activitate

Instalații GPL auto, distribuție carburanți auto lichefiați, proiectare si executie in construcții civile , industriale si de drumuri.



Perioada

1998-2002

Funcția sau postul ocupat

Tehnician emisie

Principalele activități și responsabilități

 • Controlul permanent al calității imaginii video al emisiilor TV ANTENA 1 Bucuresti

 • Controlul tehnic al aparaturii specifice de înregistrare sau emisie, premergător oricăror înregistrări sau emisiuni TV în direct

Numele și adresa angajatorului

Corporația pentru Cultură și Artă INTACT - ANTENA 1

Tipul activității sau sectorul de activitate

Televiziune



Perioada

1997-1999

Funcția sau postul ocupat

Vicepreședinte

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea proiectelor pe domeniile socio- cultural, sportive, turism, etc.

Numele și adresa angajatorului

ONG - Fundația pentru Tineret Mileniul III

Tipul activității sau sectorul de activitate

Promovare proiecte pe domeniile socio - cultural, sportiv, turism etc.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

2017 - Colegiul Național de Apărare

Curs: introducere în securitatea națională

Oraș: București

2016 - Institutul Diplomatic Roman

Curs: Diplomatie si relatii internationale

2011- Institutul Social-Demicrat Ovidiu Sincai

Curs: Master in domeniul Management Politic

Oraș: București

Nivelul de clasificare a formei de învățământ/formare

Studii postuniversitare



Perioada

2009-2011- Absolvent Facultatea de Inginerie manageriala in cadrul Universitatii Ecologice Bucuresti-domeniul Inginerie Economica Industriala

Inginer inginerie și management

Nivelul de clasificare a formei de învățământ/formare

Studii universitare



Perioada

1998-2002

Calificarea / diploma obținută

Diploma absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Inginer trafic urban - electromecanica

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Politehnica București - Colegiul Universitar Tehnic nr. 1 - Trafic urban-electromecanica

Nivelul de clasificare a formei de învățământ/formare

Studii universitare

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Limba Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Comprehensiune

Vorbit

Scris

Nivel european (*)

Abilități de ascultare

Abilități de citire

Interacțiune

Exprimare


Limba Engleză

B1
Utilizator independent

B2
Utilizator independent

B1
Utilizator independent

B2
Utilizator independent

B1
Utilizator independent

Limba Franceza

A1
Utilizator de bază

A2
Utilizator de bază

A1
Utilizator de bază

A2
Utilizator de bază

A1
Utilizator de bază

(*) Cadrului european de referință pentru limbi

Competente și abilități sociale

 • Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută în urma deplasărilor și schimburilor de experiență efectuate atât în țară cât și în străinătate.
 • O buna capacitate de comunicare dobăndită în urma experienței ca Vicepreședinte în cadrul Consiliului Județean Ialomița,presedinte executiv PSD Ialomita.
 • Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate de la personalul din structurile subordonate.
 • Spirit de lider,capacitate de organizare in scris si discurs oral,capacitate de a lua decizii sub stress, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de asimiliare noi informatii

Competențe și aptitudini organizatorice/politice

 • Leadership (Vicepresedinte) și spirit organizatoric în prezent fiind responsabil cu coordonarea activității instituției Consiliului Județean Ialomița și a Direcției de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Lucrări Publice în special.
 • Capacitate de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor , spirit analitic,lucru in echipa ,spirit de evaluare si imbunatatire,monitorizarea lucrului echipei .
 • Aceste aptitudini au fost dobandite si imbunatatite in cadrul activitatilor administrative , in cadrul numeroaselor training-uri si seminarii la care am participat .

Competențe și aptitudini tehnice

 • Experienta si intelegerea sistemului de lucru al Administratiei Publice Locale si Judetene
 • Experienta in organizarea, conducerea si dezvoltarea in mediul privat

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

 • Programe de editare (MS Office), programe diverse (Excel, Power Point, browsere Internet)

Competențe și aptitudini artistice

 • Preocupare pentru arta si comunicare

Permis(e) de conducere

Categoria B

30.12.2020

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 23:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro