Sebastian-Ilie SUCIU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

AdresaSIBIU, România
Data nașterii22/11/1986
Sex MasculinEXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

Decembrie 2020 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat ales în circumscripția nr. 34, Sibiu

Vicepreședinte al comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților

Membru al Delegației Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

Președinte al:
- Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Tunisiană (până în iunie 2023)
- Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană Democratică și Populară
- Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Malta
- Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Croația
- Grupului Parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman
- Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Cehă

Secretar al:
- Grupului Parlamentar de prietenie cu India
- Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Costa RicaPerioada

Mai 2013 - Decembrie 2020

Funcția sau postul ocupat

Medic stomatolog, angajat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu

Principalele activități și responsabilități

Asigurare asistență medicală stomatologică de urgență.Perioada

2013 - 2014

Funcția sau postul ocupat

Cadru didactic asociat la Facultatea de Medicină „Victor Papilan” Sibiu

Principalele activități și responsabilități

Desfășurarea activităților pedagogice în cadrul facultății, Catedra de Reabilitare OralaPerioada

Februarie 2012 - Aprilie 2013

Funcția sau postul ocupat

Medic Stomatolog -C.M.I. - Cabinet medical individual Dr. Suciu Nicolae

Principalele activități și responsabilități

Asigurare asistență medicală în regim de programare și urgență prin acordarea de servicii medicale stomatologice.EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 

2021 - diplomă de DOCTOR - MAGNA CUM LAUDE, în domeniul Medicină, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu

2020 - Curs Antreprenoriat in Economie Sociala
 

2018 - 2019 Masterat în Managementul Sanitar în cadrul Universității “Lucian Blaga” Sibiu

2015 - absolvent al Modulului Psihopedagogic Nivelul II, în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic al Universității “Lucian Blaga” Sibiu
 

2013 - absolvent al Modulului Psihopedagogic în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic al Universității “Lucian Blaga” Sibiu
 

2012 - prezent - Membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
 

2011 - Absolvent al cursului “Abordarea pacientului cu afecțiuni sistemice în Cabinetul de Stomatologie ”, curs BLS (suport vital de bază) și AED (defibrilare automată externă) -SMURD
 

2005 - 2011 Licențiat în medicină dentară, absolvent al Facultății de Medicină Dentară "Victor Papilan" din cadrul Universității “Lucian Blaga” Sibiu
 

2001 - 2005 Diplomă de bacalaureat, absolvent al Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu
 

1993 - 2001 Scoala gimnazială Nr.15, SibiuAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e)

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere

Nivel european (*)

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oralExprimare
scrisă

engleză

A1 B1 B1 B1 B1

germană

B2 B1 B1 B1 B1

 

Nivelul cadrului european comun de referință pentru limbiCompetențe și abilități sociale

Sunt fondatorul ONG-ului „Sunny day” cu urmatoarele direcții principale de activități:
 • Sprijinirea persoanelor defavorizate din zonele rurale și integrare socială.
 • Întreținerea si conservarea tradițiilor cu caracter etnic.

Competențe personale

 • Bune competențe de comunicare dobândite prin experiență acumulată, participând la diferite simpozioane, comunicări, congrese medicale naționale și internaționale din cadrul programelor de Educație Medicală Continuă EMC.
 • Organizat, dinamic, comunicativ, perseverent, cooperant la munca în echipă, ambițios.

Competențe și abilități profesionale

 • O bună cunoaștere a abordării și efectuării tratamentelor de urgență medicală
 • O bună stăpânire și acționare în condițiile de stres și impuse de situațiile critice medicale
 • O bună organizare și coordonare în menținerea continuității și bunei desfașurări a atribuțiilor ce revin fiecărui cadru medical sau anex în serviciul de gardă
 • O bună colaborare și înștiințare continuă a problemelor ce survin în diferite situații, transmiterea și trierea acestora în funcție de priorități Medicului Șef UPU- SMURD
 • Constatarea deficiențelor apărute în cadrul departamentului și propunerea soluțiilor de optimizare a procesului și crestere a eficienței actului medical.

Permis de conducere

 • Categoria B

Informații suplimentare

Aptitudini de comunicare impusă de mediul de aplicare a specializării dobândite prin competență stomatologică

Buna colaborare în cadrul colectivului a constituit baza unor proiecte colective.

 • Membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
 • Participant la Congresul comun de stomatologie SRS-GAO, Aspecte moderne în implantologie, București 13 mai 2010.
 • Participare la sesiunea de comunicări “Prepararea canalelor radiculare prin instrumentare rotativă”, Timișoara 4 februarie 2011
 • Participant la Congresul Româno-Francez de stomatologie 2011 - Managementul terapiei pre și postimplantare, Sibiu, 14-16 octombrie 2011
 • Participant la congresul Internațional de Medicină Dentară - STOMIS 2011 ediția 7-a Iași 1-4 decembrie 2011.
 • Participant la sesiunea de comunicări „Probleme chirurgicale curente în cabinetul stomatologic - imagistică 3D” Sibiu 15 martie 2012
 • Participant la Simpozionul „Aspecte importante ale medicinii dentare” Arad 21-22 septembrie 2012
 • Participant la sesiunea de comunicări Endodonția de la A la Z Sibiu 3 mai 2012
 • Diplomă de absolvire a cursului Stomatologia Noului Mileniu, Bucuresti 4-5 aprilie 2013
 • Participant la Summitul Internațional de Endodonție, București 31 mai 2013
 • Participant Congresul de Actualitati in Medicina Dentara - AR-Medica Arad 2014.
 • Absolvent al programului Zilele Stomatologiei Sălăjene - Ore de educație medicală continuă, Zalău 25-27 februarie 2016
 • Participant la Zilele medicale Sibiene, ediția 1-a, 24-26 noiembrie 2016 în cadrul congresului creditat de CMDR
 • Participant la conferința Zilele Medicale Vâlcene, Râmnicul Vâlcea 20 septembrie - 1 octombrie 2017
 • Participant la congresul Zilele Medicale Sibiene - Interdesciplinaritate în Medicina Dentară Sibiu 23-25 noiembrie 2017
 • Participant cu acordarea certificatului in Endodontologie de la A la Z Sibiu 2017.
 • Participant Congresul Societatii Romane de Reabilitare Orale - Bucuresti 2018.
 • Participant Zilele Medicale Sibiene - 2019

Publicații

 • VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY (VATS) IN CHEST LUNG INJURIES-Acta Medica Transilvanica 2015.
 • THE MANAGEMENT TRAUMATIC IRIS INJURIES-Acta Medica Transilvanica 2016.
 • THE EMERGENCY ULTRASOUND IN POLYTRAUMA PACIENTS PELVIC-ABDOMINAL AND CHEST BLUNT TRAUMA -Acta Medica Transilvanica 2019.
 • EARLY AND LATE TRACHEOSTOMY IN CRITICAL PACIENTS AFTER SEVERE TRAUMA AND SHOCK-Acta Medica Transilvanica 2019.
 • ABOUT MULTIPLE TRAUMA IN 12000 TREATED CASES-Acta Medica Transilvanica 2019
 • RETROPERITONEAL HEMATOM IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA (RPH)-Acta Medica Transilvanica 2019.

09.11.2023