Beniamin TODOSIU
Curriculum Vitae

Informații personale

Data nașterii

14.05.1987

Locul nașterii

Alba Iulia, jud. Alba

Adresa

Alba Iulia

E-mail

beniamin.todosiu@cdep.ro

Naționalitate

Română

Sex

Masculin

Sumar calificari relevante

Experiența de 12 ani în domeniul stomatologiei - tehnică dentară
Manager general de 5 ani de zile

Locul de muncă/ Domeniul ocupațional

Administrator Societate Comercială

Experiență profesională

Perioada

2015 - 2020 -Administrator

Funcția sau postul ocupat

Director General

Activități și responsabilități principale

  • Comunică obiectivele generale, specifice și operaționale ale firmei, personalului la toate nivelele ierarhice inferioare.
  • Asigură coordonarea tuturor departamentelor din cadrul firmei.
  • Asigură identificarea oportunităților de investiție și obținere de profit.
  • Elaborează proiectul de buget și proiectul de achiziții tehnologice, în vederea satisfacerii gradului de rentabilitate și competitivitate pe piață ale firmei..
  • Dispune intocmirea și / sau avizarea documentației pentru investiții.
  • Organizează activitățile departamentelor și asigură numirea directorilor de departamente sau a șefilor de birouri.
  • Negociază Contractul Colectiv de Muncă și Contractele Individuale de Muncă

Numele și adresa angajatorului

SC PROTECHNICIAN MASTER SRL Alba Iulia

Tipul activității sau sectorul de activitate

Privat

Perioada

2011-2016 - Tehncian Dentar

Funcția sau postul ocupat

Tehnician Dentar

Activități și responsabilități principale

Realizarea lucrărilor protetice conform cerințelor fișei de comandă

Numele și adresa angajatorului

SC DANCIU SRL Sebeș

Tipul activității sau sectorul de activitate

Privat

Perioada

2008-2011 - Operator Call center

Funcția sau postul ocupat

Operator Call center

Activități și responsabilități principale

Gestionarea sesizărilor efectuate de clienții companiei

Numele și adresa angajatorului

SC ALT UNIVERS COMPANNY 2002 SA Alba Iulia

Tipul activității sau sectorul de activitate

Privat

Educație și formare

Perioada

2011

Calificarea / diploma obtinuță

Lucrări protetice mobilizabile, lucrări protetice fixe pe implant

Numele și tipul instituției de
învățământ/furnizorului de formare

Bego Academia Dental - Bremen, Germania

Perioada

2006-2009

Calificarea / diploma obtinuță

Medicină dentară - Specializarea tehnică dentară

Numele și tipul instituției de
învățământ/furnizorului de formare

Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș

Perioada

2002 - 2006

Calificarea / diploma obtinuță

Tehnician activități economice

Numele și tipul instituției de
învățământ/furnizorului de formare

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia

Aptitudini și competențe personale

Bun organizator, experiență în poziții de conducere, vizionar, bun negociator

Limba maternă

Română

Limba străină cunoscută

Engleză

Autoevaluare

Vorbit - nivel mediu, Înțelegere - nivel ridicat, Scriere - nivel mediu

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informații suplimentare

Asociații

Uniunea Salvați România

Perioada

2018 - în prezent

Funcția sau postul ocupat

Președinte Organizația Județeană Alba

Tipul activității sau sectorul de activitate

Partid politic - coordonarea politică a organizației județene

02.02.2021