Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
boris.volosatii@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Boris Volosatîi > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Boris VOLOSATÎI
Curriculum Vitae

Informații personale

Data nașterii

16 iunie 1956, comuna Purcari, r.Ștefan Vodă (fostul județ Cetatea Albă)

Părinții

Tata: Pavel Volosatîi, a. n. 1928, Basarabia, județul Cetatea Albă, comuna Ivăneștii-Vechi
Mama: Olga Slobozianu, a. n. 1928, Basarabia, județul Cetatea Albă, comuna Purcari
Tata-Profesor de istorie, Mama-profesor limba și literatura română
Căsătorit, 2 copii majori Veronica și Sergiu
Creștin ortodox (Mitropolia Basarabiei)

Naționalitatea

român

Cetățenia

Republica Moldova, Româniap>

Sex

masculin

E-mail

bvolosatii@yahoo.com, boris.volosatii@cdep.ro

Locul de muncă

Director al Instituției Publice Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”

Experiență profesională

1990 - prezent

Director al IP Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” mun. Chișinău, Republica Moldova

 1. reprezint instituția;
 2. emit ordine, semnez în numele instituției actele juridice emise de instituție;
 3. angajez, evaluez, promovez și eliberez din funcție personalul instituției;
 4. sunt responsabil de executarea bugetului instituției;
 5. elaborez schema de încadrare a personalului institiției;
 6. elaborez și propun spre aprobare Consiliului de administrație componența școlară a curriculumului;
 7. elaborez normele de completare a claselor și numărul de clase.

1989 - 1990

Director adjunct al Școlii nr.1, actualmente IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” mun. Chișinău


Responsabil de procesul instructiv-educativ din instituție

1987 - 1988

Inspector școlar, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, mun. Chișinău


Responsabil de monitorizarea D. Î. Râșcani (Chișinău)

1978

Profesor de istorie și științe socio-umane, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” mun. Chișinău


Responsabil de calitatea orelor de istorie și științe socio-umane
Diriginte de clasă

Educație și formare

2016

Facultatea de Drept, ULIM, mun. Chișinău
Diplomă de licență ALII 000156703

2002 - 2005

Doctorand în științe pedagogice, UPS „Ion Creangă”, mun. Chișinău
Diplomă USM doctor în științe

1973 - 1978

Facultatea de istorie, USM, mun. Chișinău
Diplomă USM istoric, profesor de istorie și științe socio-umane

Gradul didactic /
managerial deținut

Superior
Superior

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

2014, 2009, 2003, 2001
Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
2004, 2000
Institutul de Științe ale Educației, mun. Chișinău
2011
Stagiu de formare profesională, SUA
2009
Goethe - Institut București-Berlin
2003
Centrul Internațional de Studii Pedagogice, Sevres, Franța
2001
Academia Scholoss Rotefels, Germania
1998
Programme du Conseil de L Europe pour la formation continue des enseignants/ OSCE Helsinki, Finlanda

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă

limba română

Limbi străine cunoscute

Limba

Citirea

Scrierea

Vorbirea

limba franceză

excelent

bine

excelent

limba rusă

excelent

excelent

excelent

limba ucraineană

bine

bine

bine

limba engleză

satisfăcător

satisfăcător

satisfăcător

Competențe și aptitudini organizatorice

Management strategic
- concep politica școlii; stabilesc direcțiile generale de dezvoltare a școlii;
- propun proiectul planului de școlarizare;
- organizez/eficientizez sistemul de comunicare internă intra-instituțională;
- asigur și eficientizez sistemul de comunicare externă, inter-instituțională.


Managment operațional
- coordonez elaborarea proiectelor de dezvoltare a școlii pe termen scurt, mediu și lung;
- reactualizez regulamentele și echipele de lucru din școală;
- asigur dezvoltarea sistemului informatic;
- elaborez instrumente interne de lucru în vederea eficientizării activității;
- monitorizez activitatea comisiei de întocmire a orarului și serviciului pe școală;
- promovez și asigură condițiile de mediatizare a școlii în comunitate;
- sprijin dezvoltarea serviciilor medicale și sociale în colaborare cu instituțiile desemnate;
- asigur sistemul de protecție și securitate al elevilor și personalului;
- asigur condițiile pentru optimizarea calității învățării.


Managmentul personalului
- închei contracte individuale cu personalul angajat;
- proiectez și stabilesc sarcini concrete pentru toate categoriile de personal (fișa postului);
- concep proiectul planului de încadrare cu personalul necesar pentru desfășurarea unei activități de calitate;
- sprijin cadrele didactice în dezvoltarea profesională și personală;
- favorizez, susțin și monitorizez activitatea de formare continuă a cadrelor didactice și a personalului;
- solicit activități de formare continuă care să răspundă nevoilor școlii.

Competențe de comunicare

Abilități lucrul în echipă, capacitatea de a mă adapta cu ușurință mediilor multiculturale, lucrul în condiții de stress, foarte bună capacitate de comunicare. Toate aceste competențe și abilități le-am dobândit prin activitatea desfășurată cu colegii și elevii;

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

Cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului: Microsoft Office (Word, Excel), Power Point, Internet

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

Alte competențe și aptitudini relevante funcției

Cunoștințe bune de utilizare a aparaturii de birotică (calculator, videoproiector, imprimante, scanere, copiatoare, tablă interactivă etc.)
Competențe de comunicare
Abilități lucrul în echipă, capacitatea de a mă adapta cu ușurință mediilor multiculturale, lucrul în condiții de stress, foarte bună capacitate de comunicare. Toate aceste competențe și abilități le-am dobândit prin activitatea desfășurată cu colegii și elevii.
Manager al proiectelor:
− Proiectul claselor bilingve
− Programul ACES - 2009, 2010, 2011 (Academia Școlilor Central Europene)
− Școala asociată UNESCO
− Proiectul „Biodiversitatea. Calitatea apelor” dirijat de Academia Amicu, Franța
− Proiectul „Eco Asachi”
− ROBOCLUB
− Proiectul „Clasa Viitorului”
− LabelFrancEducation

Permis de conducere

Categoriile B și C

Publicații

 • Monografia „Metodologia managmentului educațional al instituției școlare” (2009)
 • Monografia „Istoria Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” - Trecut, prezent și viitor” (2009)
 • Ghidul directorului (2009)
 • Caiet la „Istoria Românilor”, clasa a IX-a (2009)
 • Monografia „Perspectiva prin retrospectiva pedagogică” (2011)
 • Proiecte de dezvoltare a Liceului Teoretic „Gh. Asachi”din 1999-2016; 2016-2020
 • Plan managerial al Liceului Teoretic „Gh. Asachi”
  anul școlar 2010 - 2011
  anul școlar 2011 - 2012
  anul școlar 2012 - 2013
  anul școlar 2013 - 2014
  anul școlar 2014 - 2015
  anul școlar 2015 - 2016
  anul școlar 2016 - 2017
  anul școlar 2017 - 2018
  anul școlar 2018 - 2019
  anul școlar 2017 - 2018
  anul școlar 2019 - 2020
 • Anuar didactic „Pro Asachi”cu articol de fond, coordonator științific:
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
 • Zeci de articole în domeniul de activitate
  ➢ Liceul Teoretic Român-Francez „Gh. Asachi”din Chișinău (Calendar Național, 2004);
  ➢ „Gh. Asachi” - Le plus ancien lycee de Moldavie (Courrier de Moldavie, Bulletin de la Section Moldave de L’UPF, 21-30 mars 2003);
  ➢ Liceul unde limba franceză este la ea acasă de 60 ani (Făclia, 3 octombrie 2014)
  ➢ O prezență emblematică: Școala numărul unu a Republicii Moldova (Făclia, martie 2004)
  ➢ Cum este școala astăzi, așa va fi țara mâine (Flux, 14 octombrie 2008);
  ➢ Managmentul dezvoltării școlii: considerații metodologice (Buletin Informativ în managment educațional, 2001);
  ➢ Autonomia școlară - condiție indispensabilă în redimensionarea învățământului (Didactica Pro, Nr.5-6 (27-28) decembrie 2004);
  ➢ Monografia „Proiectul instituțional de dezvoltare organizațională al Liceului Teoretic Român-Francez „Gh. Asachi” în 1999;
  ➢ Repere metodologice privind elaborarea și implementarea proiectului instituțional de dezvoltare a unității școlare (2000);
  ➢ Domeniile de activitate ale demersului managerial în raport cu proiectul de dezvoltare a unității școlare (2001);
  ➢ Viața școlii - trecut și prezent (Anuar didactic Pro Asachi, 2014);
  ➢ Doamna Elizaveta Onu - un nume notoriu (Anuar didactic Pro Asachi, 2014);
  ➢ Vizită istorică a Alteței Sale, Principele Nicolae la Liceul Teoretic „Gh. Asachi” (Anuar didactic Pro Asachi, 2015);
  ➢ Reformă ori antireformă? (Anuar didactic Pro Asachi, 2015);
  ➢ La symbolique de l’institution „Gh. Asachi” (Cartea de vizită a Liceului Teoretic „Gh. Asachi”, 2014);
  ➢ Avant-Propos (Cartea de vizită a Liceului Teoretic „Gh. Asachi”, 2014);
  ➢ Cercetarea ca modalitate de învățare (Capitala, 20 august 2009);
  ➢ Project biodiversites, gestions des eaux et enjeux de developpement (aprilie 2008);
  ➢ Căile de eficientizare a procesului de predare-învățare (Planul instituțional al L. T. „Gh. Asachi”, 2007);
  ➢ Standardele profesionale inerente pedagogului modern (Planul instituțional al L. T. „Gh. Asachi”, 2008);
  ➢ Un profil de competență managerială (Planul instituțional al L. T. „Gh. Asachi”, 2006);
  ➢ „Orașul meu alb, este ca o floare nu piatră...” (Buletin metodic și de informare Nr.1, 2008, Amara, România);
  ➢ Cercetarea ca modalitate de învățare (Planul instituțional al L. T. „Gh. Asachi”, 2009);
  ➢ Monografia „Natura juridică a avizului consultativ al Curții Internaționale de Justiție privind conformitatea dreptului internațional a Declarației unilaterale de independență a Kosovo (2008)” (2016);
  ➢ Întrebare în lungime de o viață „Ce-i de făcut?” (Pro Asachi 2017);
  ➢ „Biografia Liceului este biografia pedagogiei” (ziarul „Făclia”, 20.04.2018)

Prezentări

La conferințe naționale și internaționale:
1998 - Centrul Culturii Hanasaari, ESPO, Finlandw
2003 - Conferința UPS „Ion Creangă”, Montana SUA
2004 - Conferința pedagogilor, mun. Chișinău
2008 - Simpozion Internațional „Copii frumoși și sănătoși”, Amara, România
2009 - Centrul Informațional, Ialomița, România
2009 - Simpozionul Internațional „Nichita Stănescu”, Republica Moldova
2011 - 2014 „Dialoguri Chișinăuiene”
2015 - Simpozionul științific „Dimensiunea umană, națională și europeană a personalității lui Daniel Ciugureanu”Cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului: Microsoft Office (Word, Excel), Power Point, Internet

Distincții

Medalia „Meritul civic” (2010)
Ordinul „Gloria muncii” (2012)
Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de ”Ofițer” (2018)
Ordinul „Sf. Voievod Ștefan cel Mare gradul I” (2020)

Performanțe

Diplomă de excelență „Omul Anului - 2014”, decernat de Comitetul Național Olimpic
Diplomă de gradul întîi Guvernul Republicii Moldova (2014)
Eminent al Învățământului Public al Republicii Moldova (1986)
Diploma Comitetului Olimpic Mondial (2000)
Certificat de excelență UPS „Ion Creangă” și Universitatea Montana SUA (2003)
Premiul Centrului Creștin-Ortodox „Ștefan cel Mare și Teodora de la Sihla”(2009)
Lucrător emerit în Cultură Fizică și Sport (2009)

Activitatea obștească

 • Consilier în Consiliul Municipal Chișinău (2014 - 2015)
 • Membru al conducerii Asociației Istoricilor din Moldova
 • Membru al Comitetului de pilotaj, formator în cadrul Programului Claselor bilingve sub egida ME și AUF
 • Președinte al Federației de Sport „Powerlifting” (Triatlon Forță) din Republica Moldova
 • Formator în cadrul Programului de formare managerial a conducătorilor Instituțiilor preuniversitare din Moldova, membru al catedrei de Management educațional, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
 • Membru al Comitetului Central al Sindicatelor de ramură 1990 - 2012
 • Membru fondator, Președinte al Comisiei de revizie al Comitetului Sporturilor Nonolimpice din Europa 2008 - 2010
 • Președinte al Asociației Sporturilor Nonolimpice din Republica Moldova
 • Președinte al Comitetului de pilotaj în cadrul Programului claselor bilingve
 • Președinte al „Comitetului salvării cimitirului eroilor” din 2015
 • Membru al Senatului Asociației pentru Educație, Cultură, Știință și Artă din Republica Moldova
 • Consilier municipal 1990 - 1994
 • Deputat al „Sfatului Țării” 2
 • Președintele ONG ” Congresului Profesorilor din RM”, 2017
 • Președintele ONG ”Asociația Managerilor Educaționali din RM”, 2017

04.03.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 iunie 2024, 9:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro