Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Claudia Gilia > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Claudia GILIA
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

Data nașterii06.11.1975
Sexul F
NaționalitateRomânăEXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ianuarie- septembrie 2017

Vicepreședinte

Consiliul Județean Dâmbovița

Piața Tricolorului, nr.1, Târgoviște, județul Dâmbovița

Tipul sau sectorul de activitate - Administrație localăMartie 2016 - Ianuarie 2017

Prorector pentru Dezvoltare Instituțională și Relații Internaționale

Universitatea Valahia din Târgoviște,

B-dul Regele Carol I, Nr. 2, Târgoviște, Jud. Dâmbovița. Tel/fax: 0245/206101, 0245217692, http://www.valahia.ro/, rectorat@valahia.roDecembrie 2015 - prezent

Membru Corespondent

Academia de Științe Juridice din România

București, Sectorul 1, Bd. Magheru, nr. 22, etajul IIOctombrie 2015 - ianuarie 2017

Consilier județean

Consiliul Județean Dâmbovița

Piața Tricolorului, nr.1, Târgoviște, județul Dâmbovița

Tipul sau sectorul de activitate - Administrație localăMartie 2015

Membru în Consiliu Științific

Comisia Comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției

Tipul sau sectorul de activitate - consultanță de specialitate în materia dreptului constituționalIunie 2014 - septembrie 2014

Prorector pentru Cercetare Științifică, Dezvoltare Instituțională și Relații Internaționale

Universitatea Valahia din Târgoviște

B-dul Regele Carol I, Nr. 2, Târgoviște, Jud. Dâmbovița. Tel/fax: 0245/206101, 0245217692, http://www.valahia.ro/, rectorat@valahia.ro

Tipul sau sectorul de activitate - Învățământ universitarfebruarie 2013 - prezent

Conferențiar universitar doctor

Universitatea Valahia din Târgoviște

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Șoseaua Găești, Nr. 8 - 10, Târgoviște, Jud. Dâmbovița. Tel/fax: 0245/60.60.49, http://www.valahia.ro/

 • predare cursuri la forma de învățământ de lungă și scurtă durată
 • activitate de seminarizare la forma de învățământ de lungă și scurtă durată
 • elaborare programe analitice la disciplinele din postul didactic
 • elaborare manuale universitare
 • întocmire dosare de acreditare
 • activitate de tutoriat
 • îndrumare Cerc științific studențesc

Tipul sau sectorul de activitate - Activitate didactică2004 - 2013

Lector universitar doctor

Universitatea Valahia din Târgoviște

Facultatea de Drept și Științe Social-Politice

Șoseaua Găești, Nr. 8 - 10, Târgoviște, Jud. Dâmbovița. Tel/fax: 0245/60.60.49, http://www.valahia.ro/

 • predare cursuri la forma de învățământ de lungă și scurtă durată
 • activitate de seminarizare la forma de învățământ de lungă și scurtă durată
 • elaborare programe analitice la disciplinele din postul didactic
 • elaborare manuale universitare
 • întocmire dosare de acreditare
 • activitate de tutoriat
 • îndrumare Cerc științific studențesc

Tipul sau sectorul de activitate - Activitate didacticăIulie 2012 - prezent

Președinte al Comisiei de Etică

Universitatea Valahia din Târgoviște

Bd. Carol I, Nr. 2, 130024, Târgoviște Jud. Dâmbovița, Tel: +40/245/222013, http://www.valahia.ro/, Email: eticavalahia@valahia.ro

 • analiză și soluționare a abaterilor de la etica universitară
 • urmărirea în cadrul instituției a respectării codului de etică universitară

Tipul sau sectorul de activitate - conducerea și coordonarea activităților de verificare a modului cum se respectă codul de etică universitară.Octombrie 2002 - februarie 2004

Asistent universitar

Universitatea Valahia din Târgoviște

Facultatea de Științe Juridice

Șoseaua Găești, Nr. 8 - 10, Târgoviște, Jud. Dâmbovița. Tel/fax: 0245/60.60.49, http://www.valahia.ro/

 • activitate de seminarizare la forma de învățământ de lungă durată
 • elaborare manuale universitare
 • întocmire dosare de acreditare
 • alte activități impuse de procesul educațional

Tipul sau sectorul de activitate - Activitate didacticăOctombrie 1998 -octombrie 2002

Preparator universitar

Universitatea Valahia din Târgoviște

Facultatea de Științe Juridice „Yolanda Eminescu”

Șoseaua Găești, Nr. 8 - 10, Târgoviște, Jud. Dâmbovița. Tel/fax: 0245/60.60.49, http://www.valahia.ro/

 • activitate de seminarizare la forma de învățământ de lungă durată
 • alte activități impuse de procesul educațional

Tipul sau sectorul de activitate - Activitate didacticăIunie 2012 - Noiembrie 2015

Membru în Autoritatea de Ordine Publică Dâmbovița (ATOP)

Comisia nr. 3 pentru problemele sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului

Consiliul Județean Dâmbovița - Autoritatea de Ordine Publică Dâmbovița (ATOP)

Primirea de sesizări referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și face propuneri pentru soluționarea lor legală de către unitățile de poliție, organizând în acest scop audiențe.

Tipul sau sectorul de activitate - Administrație publică locală2007 - 2009

Cadru didactic

Modulul European Jean Monnet „Ideea de unitate europeană de la planul Marshall la Proiectul de Tratat asupra Constituției europene” câștigat prin competiție internațională, finanțat de Comisia Europeana, Direcția Generală pentru Educație și Cultură, Acțiunea Jean Monnet.

Universitatea Valahia din Târgoviște

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice

Activitate de seminar; organizarea și participarea la manifestări științifice în domeniu, publicarea de lucrări de specialitate în domeniul integrării europene

Tipul sau sectorul de activitate - Activitate didactică și de cercetareEDUCAȚIE ȘI FORMARE

Noiembrie 2012

CERTIFICAT

Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

Academia Română - Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică

Universitatea Valahia din Târgoviște

Dezvoltarea regională durabilă prin implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - mijloace, acțiuni și perspective inovative/integrarea în rețeaua națională a promotorilor, facilitatorilor și experților SUERD-PROFEX21- 25 februarie 2011

CERTIFICAT

Universitatea Athaeneum București

Universitatea Valahia din Târgoviște

 • curs de perfecționare pentru cadrele didactice implicate în dezvoltarea programelor de studii2002 - 2006

DIPLOMĂ DE DOCTOR

Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice ” Acad. Andrei Rădulescu”

Teoria generală a dreptului

Titlul tezei de doctorat: Statul de drept2001 - 2002

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Universitatea Valahia Târgoviște, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic2000 - 2001

DIPLOMĂ

Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe Juridice

 • Masterat - Teoria și exercițiul funcției publice2000 - 2001

CERTIFICAT

Université Paris XII, Faculté de Lettres et de Sciences Humaines

 • Absolventă a cursurilor de limbă și civilizație franceză - Departamentul de studiu a limbii, culturii și instituțiilor franceze pentru străini.2000 - 2001

DIPLOMĂ

Université Paris XII, Faculté d’Administration et Échanges

 • DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) - Gestion des entreprises PME - PMI.2000 - 2001

DIPLOMĂ

Université Paris XII

 • Diplôme de langue et civilisation françaises1998 - 2001

DIPLOMĂ DE LICENȚĂ

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”

Absolvent: Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe Juridice

Licențiat : Științe Juridice (2003)1994 - 1998

DIPLOMĂ DE LICENȚĂ

Academia de Studii Economice, București

Absolvent: Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe Juridice “Yolanda Eminescu”

Licențiat: Administrație Publică (1998)1990 - 1994

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

Liceul “Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște

Profil: Uman; Specializare: Limbi ModerneCOMPETENȚE PERSONALE

LIMBA MATERNĂ

Română

ALTE LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 

ÎnțelegereVorbireScriere

 

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oral 

FRANCEZĂ

C1 C1 C1 C2 C1

ENGLEZĂ

C1 B2 B2 B2 A2

SPANIOLĂ

C1 C2 B2 B2 A2COMPETENȚE DE COMUNICARE

 • Bun comunicator în relația cu mass media

COMPETENȚE ORGANIZAȚIONALE / MANAGERIALE

 • Președinte Comisia de Etică a Universității Valahia din Târgoviște (2012-martie 2016);
 • Președinte Comisie de alegeri în cadrul Universității Valahia din Târgoviște (2013-martie 2016);
 • membru în Consiliul Facultății de Drept și Științe Administrative (2000-2004, 2012-prezent)
 • director studii de Master, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice (2007-2008)
 • responsabil și membru în diferite echipe de cercetare;
 • membru în colectivele de organizare ale conferintelor naționale și cu participare internațională, organizate de facultate și alte instituții publice;
 • coordonator al Cercului științific de drept public din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative (1999-prezent);
 • tutore de an pentru studenții de la specializarea Drept/Administrație publică;
 • responsabil/membru în diferite proiecte, granturi sau contracte;
 • secretar general de redacție al revistei „Valahia University Law Study” - http://www.analefsj.ro;
 • membru în Comitetul științific redacțional al revistei „Dreptul” - http://ujr.revistadreptul.ro/;
 • secretar Centrul de Cercetări în Științe Sociale, Facultatea de Drept și Științe Administrative.

COMPETENȚE INFORMATICE

 • o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™, Adobe Reader, etc.
 • aplicații ale programelor de E-mail.
 • operare pe platforme E-learning.

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

 

Publicații

 • Cărti - autor unic - 9
 • Cărti - coautor -6
 • Articole și studii - peste 100

Distincții

 • Premiul „Anibal Teodorescu”, acordat de Uniunea Juriștilor din România și Societatea „Titu Maiorescu” pentru lucrarea cu titlul: Sisteme politico-administrative europene, Ioan Alexandru, Claudia Gilia, Ivan Vasile Ivanoff, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2007.

Afilieri

 • Membru corespondent al Academiei de Științe Juridice din România
 • Membru al Institutului de Științe Administrative „Paul Negulescu” Sibiu (2007-prezent);
 • Membru al Uniunii Juriștilor din România (2008-prezent);
 • Membru al Centrului de Excelență Academică, București (2010-prezent);
 • Membru al Societății Române de Drept European (2010-prezent);
 • Membru al Asociației pentru Studii Baltice și Nordice din România;
 • Membru al Societății de Științe Juridice și Administrative (2013-prezent)
 • Membru al Institutului « Centre d’Etudes du Developoement International et des Mouvements Economiques et Sociaux - CEDIMES » (2007-prezent);
 • Membrul în Biroul Electoral Județean Dâmbovița (2008, 2009, 2012 - alegeri locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale, referendum);
 • Membru al asociației absolvenților D.E.S.S. la Universite Paris XII - Val de Marne (ASODESS 2012);
 • Voluntar Crucea Roșie Dâmbovița.

26.10.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 13 iulie 2024, 6:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro