Petre-Florin MANOLE
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail p.manole@gmail.com
NaționalitateRomână
Data nașterii06.10.1983EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

Decembrie 2023 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat

Activități și responsabilități principale

Inițiere proiecte legislative

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României, Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Instituție publicăPerioada

Ianuarie 2022 - Decembrie 2023

Funcția sau postul ocupat

Secretar de stat

Activități și responsabilități principale

Aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

Numele și adresa angajatorului

Guvernul României

Tipul activității sau sectorul de activitate

Instituție publicăPerioada

Aprilie 2021 - Iunie 2021; Decembrie 2021 - Ianuarie 2022

Funcția sau postul ocupat

Consultant

Activități și responsabilități principale

Consultanță

Numele și adresa angajatorului

World Bank

Tipul activității sau sectorul de activitate

Instituție internaționalăPerioada

Ianuarie 2021 - Ianuarie 2022

Funcția sau postul ocupat

Consilier

Activități și responsabilități principale

Consiliere organizație politică

Numele și adresa angajatorului

Partidul Social Democrat

Tipul activității sau sectorul de activitate

Partid politicPerioada

Decembrie 2016 - Decembrie 2020

Funcția sau postul ocupat

Deputat

Activități și responsabilități principale

Inițiere proiecte legislative

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României, Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Instituție publicăPerioada

Mai 2015 - Decembrie 2016

Funcția sau postul ocupat

Membru Colegiul Director

Activități și responsabilități principale

Soluționare petiții

Numele și adresa angajatorului

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

Tipul activității sau sectorul de activitate

Instituție publicăPerioada

Aprilie 2014 - mai 2015

Funcția sau postul ocupat

Consilier personal

Activități și responsabilități principale

Consilier Ministru delegat pentru Dialog Social

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Tipul activității sau sectorul de activitate

Instituție publicăPerioada

Aprilie 2014 - Septembrie 2014

Funcția sau postul ocupat

Bursier

Activități și responsabilități principale

Bursa senior în domeniul cercetării istoriei romilor

Numele și adresa angajatorului

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

Tipul activității sau sectorul de activitate

Instituție publicăPerioada

Iulie 2012 - Ianuarie 2013

Funcția sau postul ocupat

Consilier personal

Activități și responsabilități principale

Consilier Ministru delegat pentru Dialog Social

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Tipul activității sau sectorul de activitate

Instituție publicăPerioada

Iunie 2012 - mai 2015

Funcția sau postul ocupat

Consilier local

Activități și responsabilități principale

Participare sedințe consiliul local

Numele și adresa angajatorului

Primăria sectorului 5

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică localăPerioada

Martie 2012 - Iunie 2012

Funcția sau postul ocupat

Expert pe termen scurt

Activități și responsabilități principale

Relații publice

Numele și adresa angajatorului

Roma Education Fund România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Organizație neguvernamentalăPerioada

Februarie 2011 - Iunie 2011

Funcția sau postul ocupat

Expert pe termen scurt

Activități și responsabilități principale

Relatii publice

Numele și adresa angajatorului

Roma Education Fund România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Organizație neguvernamentalăPerioada

Iulie 2007 - Aprilie 2011

Funcția sau postul ocupat

Referent

Activități și responsabilități principale

Relații publice

Numele și adresa angajatorului

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România - Elie Wiesel

Tipul activității sau sectorul de activitate

Instituție publicăPerioada

Aprilie 2006 - Mai 2008

Funcția sau postul ocupat

Coordonator de proiect

Activități și responsabilități principale

Implementarea de proiecte

Numele și adresa angajatorului

Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

Tipul activității sau sectorul de activitate

Organizație neguvernamentalăPerioada

Octombrie 2002 - August 2004

Funcția sau postul ocupat

Voluntar

Activități și responsabilități principale

Organizare evenimente

Numele și adresa angajatorului

Centrul Romilor pentru Politici Publice - Aven Amentza

Tipul activității sau sectorul de activitate

Organizație neguvernamentalăEDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

Septembrie 2010 - Octombrie 2010

Calificarea / diploma obținută

-

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Human rights & foreign policy

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

U.S. Department of State. International Leadership Visitors Program.

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

NonformalPerioada

2007 - 2010

Calificarea / diploma obținută

Licență

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Istorie

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Facultatea de Istorie, Universitatea București

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii universitarePerioada

Iulie 2006 - Decembrie 2006

Calificarea / diploma obținută

-

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Roma Political Participation

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

National Democratic Institute for International Affairs

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

NonformalPerioada

1998 - 2002

Calificarea / diploma obținută

Bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Istorie - științe socio-umane

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Slobozia

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii liceale09.01.2024