Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Oana-Mioara Bîzgan-Gayral > Q & I Versiunea pentru printare

Oana-Mioara BÎZGAN-GAYRAL
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Interpellation no.212B/04-04-2017
  Adresa Arhiepiscopiei Tomisului către Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

 2. Interpellation no.213B/04-04-2017
  Adresa Arhiepiscopiei Tomisului către Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

 3. Interpellation no.311B/16-05-2017
  Rezultatele aplicării OUG 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români.

 4. Interpellation no.312B/16-05-2017
  Reevaluarea anuală a dosarelor copiilor cu sindrom Down.

 5. Interpellation no.313B/16-05-2017
  Problematica de gen în manualele școlare.

 6. Interpellation no.337B/16-05-2017
  Sancționarea nerespectării prevederilor Legii 202/2002 la locul de muncă.

 7. Interpellation no.580B/13-09-2017
  Avizarea de urgență a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 217/2003.

 8. Interpellation no.629B/19-09-2017
  Progresul spre implementarea legislației de guvernare corporativă în companiile de stat.

 9. Interpellation no.630B/19-09-2017
  Schimbările din componența Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica.

 10. Interpellation no.631B/19-09-2017
  Violența și hărțuirea stradală asupra femeilor.

 11. Interpellation no.632B/19-09-2017
  Violența și hărțuirea în școli.

 12. Interpellation no.633B/19-09-2017
  Slujbe religioase la începutul anului școlar.

 13. Interpellation no.700B/04-10-2017
  Violența asupra copiilor în școli și grădinițe.

 14. Interpellation no.738B/31-10-2017
  Semnarea Convenției Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane, Santiago de Compostella 25 martie 2015

 15. Interpellation no.871B/21-11-2017
  Ocuparea locurilor speciale pentru romi în licee și instituțiile de învățământ superior de stat și accesul la date dezagregate în fucție de gen

 16. Interpellation no.875B/21-11-2017
  Situația Florin Diaconu

 17. Interpellation no.915B/21-11-2017
  Situația Planificării Familiiale din România.

 18. Interpellation no.963B/05-12-2017
  Acreditarea Centrului de îngrijire paliativă pediatrică Dr. Carl Wolf de către ANMCS

 19. Interpellation no.964B/05-12-2017
  Combaterea violenței bazate pe gen și accesul la date dezagregate în funcție de gen

 20. Interpellation no.965B/05-12-2017
  Situația egalității de șanse în învățământ și accesul la date dezagregate

 21. Question no.2642A/14-12-2017
  Lista nominală și statistici privind candidații înscriși pe listele electorale, respectiv persoanele alese prin vot, începând cu 2007

 22. Interpellation no.1023B/06-02-2018
  Prevenirea, monitorizarea și soluționarea cazurilor de hărțuire și violență în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 23. Interpellation no.1095B/13-02-2018
  Situația cazului din Copșa Mică privind profesorul acuzat de efectuarea unui act sexual în timpul orelor

 24. Interpellation no.1096B/13-02-2018
  Reacția angajaților MAI la cazul profesorului din Copșa Mică acuzat de efectuarea unui act sexual în timpul orelor

 25. Interpellation no.1240B/27-02-2018
  Procesul privind implementarea OUG 96/2016

 26. Question no.3138A/27-02-2018
  Accesul copiilor fără CNP la educație și îngrijire medicală

 27. Question no.3215A/06-03-2018
  Situația sancțiunilor aplicate de CNCD

 28. Interpellation no.1268B/12-03-2018
  Situația centrelor de plasament din România

 29. Interpellation no.1270B/12-03-2018
  Violența împotriva fetelor și femeilor

 30. Question no.3297A/12-03-2018
  Monitorizarea CNA privind respectarea dreptului la demnitate și interzicerea publicității care uzează de stereotipuri de gen sau promovează atitudini degradante la adresa unor grupuri și comunități

 31. Question no.3385A/19-03-2018
  Reprezentarea femeilor și tinerilor în consiliile locale și județene

 32. Question no.3500A/26-03-2018
  Încălcarea legii 217/2003.

 33. Interpellation no.1360B/27-03-2018
  Siguranța locului de muncă - drepturile angajaților și angajatelor cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată

 34. Interpellation no.1466B/17-04-2018
  Decontarea dispozitivelor și a tehnologiilor asistive pentru persoanele cu handicap

 35. Interpellation no.1467B/17-04-2018
  Siguranța victimelor în adopostruile pentru victimele vioenței domestice aflate în subordinea (cazul DGASPC Buzău)

 36. Interpellation no.1468B/17-04-2018
  Sancționarea agresiunilor sexuale îndreptate asupra minorilor

 37. Interpellation no.1469B/17-04-2018
  Sesizări cu privire la situații de abuz sau neglijare a minorilor

 38. Question no.3877A/23-04-2018
  Implicarea autorităților locale în construcția de locuințe sociale

 39. Interpellation no.1552B/03-05-2018
  Stadiul de implementare a Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei

 40. Question no.4146A/14-05-2018
  Implementarea legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 41. Interpellation no.1631B/30-05-2018
  Sprijinirea domeniului economiei sociale

 42. Interpellation no.1632B/30-05-2018
  Eficiența măsurilor de încurajare a antreprenoriatului în rândul femeilor și tinerilor

 43. Interpellation no.1633B/30-05-2018
  Aplicarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 44. Question no.4426A/04-06-2018
  Contribuția la bugetul de stat a angajaților care nu își îndeplinesc obligațiile de angajare a persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006

 45. Question no.4522A/11-06-2018
  Contravenții aplicate în baza Legii nr.202/2002

 46. Interpellation no.1734B/12-09-2018
  Centre de tratament pentru adicții

 47. Interpellation no.1735B/12-09-2018
  Măsuri active de angajare a persoanelor cu dizabilități

 48. Question no.5294A/19-09-2018
  Servicii de prevenire și combatere a consumului de droguri

 49. Question no.5399A/20-09-2018
  Ajutor de stat pentru întreprinderile sociale de inserție

 50. Question no.5564A/01-10-2018
  Constatarea și sancționarea faptelor de hărțuire

 51. Interpellation no.1826B/03-10-2018
  Sancționarea faptelor ilicite săvârșite sub influența consumului de droguri

 52. Interpellation no.1827B/03-10-2018
  Implementarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice, 2015-2020

 53. Interpellation no.1828B/03-10-2018
  Întreruperi de sarcină la cerere în spitalele din Români

 54. Question no.5683A/09-10-2018
  Componența consiliilor locale și județene; reprezentarea femeilor și a tinerilor

 55. Question no.5859A/22-10-2018
  Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice 2018-2021

 56. Interpellation no.1921B/23-10-2018
  Contravenții săvârșite în stare de ebrietate

 57. Interpellation no.1953B/06-11-2018
  Bursele acordate elevilor din sistemul preuniversitar de stat

 58. Interpellation no.1954B/06-11-2018
  Cazuri de abuz sau de neglijare a minorilor

 59. Question no.6125A/12-11-2018
  Înscrierea în Registrul de stare civilă

 60. Question no.6421A/28-11-2018
  Rambursarea cheltuielilor cu dispozitivele și tehnologiile asistive pentru persoanele cu handicap

 61. Interpellation no.2055B/04-12-2018
  Sancționarea faptelor de violență domestică

 62. Interpellation no.2056B/04-12-2018
  Accesul la asistență medicală maternă și neonatală

 63. Question no.6866A/06-02-2019
  Educația parentală

 64. Interpellation no.2123B/19-02-2019
  Sancționarea hărțuirii stradale

 65. Interpellation no.2124B/19-02-2019
  Cazuri de abuz asupra minorilor, deferite instanței

 66. Interpellation no.2176B/19-02-2019
  Situația centrelor rezidențiale din România

 67. Interpellation no.2236B/26-03-2019
  Emiterea și punerea în aplicare a ordinelor de protecție provizorii

 68. Interpellation no.2237B/26-03-2019
  Programul Național pentru Dezvoltare Locală

 69. Interpellation no.2297B/09-04-2019
  Situația unităților de educație timpurie antepreșcolară din România - răspunsul primit de la Minsterul Muncii și Justiției Sociale conține date cu caracter personal

 70. Interpellation no.2298B/09-04-2019
  Staiul implementării obiectivelor PNR 2018 în domeniul educației

 71. Interpellation no.2299B/09-04-2019
  Siguranța rutieră în rândul tinerilor

 72. Interpellation no.2300B/09-04-2019
  Implementarea programului ”Start-ul Nation-Romania”

 73. Interpellation no.2369B/04-06-2019
  Durata de comunicare a hotărârilor judecătorești în cazurile cu minori

 74. Interpellation no.2370B/04-06-2019
  Măsuri de reducere a șomajului în rândul tinerilor

 75. Interpellation no.2371B/04-06-2019
  Rata persoanelor cu afecțiuni psihice și psihologice

 76. Interpellation no.2372B/04-06-2019
  Segregarea școlară

 77. Interpellation no.2373B/04-06-2019
  Sancționarea hărțuirii stradale

 78. Question no.8194A/05-06-2019
  Implementrea Strategiei Naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități"

 79. Interpellation no.2405B/11-09-2019
  Numărul persoanelor dispărute și soluționarea cazurilor de dispariție

 80. Interpellation no.2406B/11-09-2019
  Pedepsirea abuzurilor săvârșite asupra minorilor

 81. Interpellation no.2448B/08-10-2019
  Gradul de alertare falsă a serviciului de urgență 112

 82. Interpellation no.2449B/08-10-2019
  Hărțuirea la locul de muncă

 83. Interpellation no.2450B/08-10-2019
  Soluționarea cazului de agresiune sexuală, loviri și alte violențe de la Sibiu

 84. Interpellation no.2451B/08-10-2019
  Armonizarea cadrului legislativ cu prevederile Legii nr. 118/2019

 85. Interpellation no.2562B/27-11-2019
  Redactarea hotărârilor de deschidere a procedurii adopției, de încredințare și încuviințare a adopției și de dispunere a plasamentului de urgnță

 86. Interpellation no.2586B/10-03-2020
  Măsurile luate privind modificările aduse la Legea nr. 217/2003, privind prevenirea și co baterea violenței în familie

 87. Interpellation no.2587B/10-03-2020
  Căsătoria persoanelor minore

 88. Question no.10945A/14-07-2020
  Situația copiilor dispăruți din sistemul de protecție

 89. Question no.10946A/14-07-2020
  Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

 90. Question no.10947A/14-07-2020
  Măsurile de protecție din care provin copiii adoptați

 91. Question no.10948A/14-07-2020
  Pedepsirea infracțiunilor săvârșite de minori

 92. Question no.10949A/14-07-2020
  Armonizarea cadrului legislativ cu prevederile Legii nr.118/2019 - revenire asupra răspunsului la interpelarea nr.2451B din 08.10.2019

 93. Question no.10997A/22-07-2020
  Servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități

 94. Question no.10998A/22-07-2020
  Siguranța în școli

 95. Question no.11069A/05-08-2020
  Situația căsătoriilor în care cel puțin unul din soți este minor

 96. Question no.11081A/12-08-2020
  Situația copiilor din sistemul de protecție din România

 97. Question no.11082A/12-08-2020
  Măsuri adoptate pentru facilitarea obținerii documentelor de identitate de către persoanele fără Cod Numeric Personal

 98. Question no.11083A/12-08-2020
  Măsuri adoptate pentru prevenirea și combaterea hărțuirii stradale

 99. Question no.11084A/12-08-2020
  Stadiul operaționalizării Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

 100. Question no.11085A/12-08-2020
  Numărul ordinelor de protecție provizorie emise de agenții de Poliție din Ministerul Afacerilor Interne

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 14 june 2024, 22:49
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro