Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
sebastian.burduja@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Sebastian-Ioan Burduja > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Sebastian-Ioan BURDUJA
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail

sebastian.burduja@cdep.ro

Nationalitate

Român

Experiența profesională

Perioada

12.2020-prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat
Vicepreședinte - Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Strada Izvor 2-4, București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Camera Deputaților - Parlamentul României

Perioada

12.2019-12.2020

Funcția sau postul ocupat

Secretar de Stat

Activități și responsabilități principale

- Coordonarea principalelor scheme de ajutor de stat gestionate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), HG 807/2014 și HG 332/2014, pentru sprijinirea investițiilor noi, inclusiv finanțarea a peste 20 de proiecte de investiții strategice, de peste 2 miliarde de lei, generatoare de mii de noi locuri de muncă;
- Inițierea, coordonarea și finalizarea propunerilor pentru îmbunătățirea schemelor de ajutor de stat 807/2014 și 332/2014 prin HG 628/2020 și HG 598/2020;
- Organizarea a zeci de discuții cu mediul privat, inclusiv camere de comerț și investitori strategici, pentru prezentarea oportunităților de investiții în România;
- Coordonarea proceselor aferente DG Ajutor de stat pentru noile scheme dezvoltate de Guvernul României în contextul răspunsului la criza generată de coronavirus, respectiv IMM Invest, IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing de echipamente și utilaje, programul de sprijinire a principalilor operatori aerieni autohtoni, schema de ajutor de stat destinată industriei HORECA;
- Restructurarea unor proiecte cu finanțare rambursabilă de la instituțiile financiare internaționale aflate în portofoliu pentru a răspunde necesităților generate de pandemia de COVID-19 în cele mai avantajoase costuri de finanțare;
- Securizarea unui împrumut de peste 4 miliarde EUR pentru România în cadrul instrumentului european SURE;
- Deblocarea și finalizarea unor programe de investiții finanțate de instituțiile financiare internaționale, în valoare de peste 1 miliard de euro, de importanță strategică pentru sectoarele sănătății, educației și culturii în România;
- Inițierea unui program de 100 milioane de euro, cu finanțare rambursabilă internațională, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” pentru consolidarea, reabilitarea și modernizarea a cca. 70 de școli atât din zona urbană cât și rurală, din regiunile cu cel mai mare risc seismic din România;
- Coordonarea procesului de aderare a României la OCDE pentru dosarele și temele din aria de competență a MFP (inclusiv principiile pentru guvernanța bugetară, companiile de stat, guvernanța corporativă, codurile de liberalizare etc.);
- Supervizarea activităților derulate de către MFP pentru Programul de cooperare elvețiano-român, inclusiv pregătirea celei de-a doua contribuții, în valoare de peste 221 milioane CHF;
- Coordonarea pregătirii reuniunilor Consiliului ECOFIN și reprezentarea României în cadrul întâlnirilor periodice, după caz;
- Elaborarea unei Strategii la nivel național pentru implementarea de proiecte prioritare în regim PPP (parteneriat public-privat);
- Coordonarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAÎL), în calitate de președinte, asigurând un cadru predictibil pentru finanțarea autorităților publice locale;
- Deblocarea procesului de conectare a caselor de marcat electronice fiscale la ANAF;
- Raportul complet de activitate aferent mandatului este public și poate fi accesat aici: https://www.burduja.ro/mandat_mfp/.

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Finanțelor Publice - Apolodor 17, București 050741

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publică

Perioada

06.2020-12.2020

Funcția sau postul ocupat

Membru al Consiliului de Administrație

Activități și responsabilități principale

- Aprobarea a cinci programe noi ca răspuns la provocările economice în contextul pandemiei de coronavirus: IMM Invest, IMM Leasing, IMM Factor, OUG 37/2020 (amânarea obligațiilor de plată a dobânzilor aferente creditelor ipotecare), Noua Casă;
- Definirea strategiei Fondului, inclusiv principalele direcții de dezvoltare, produsele oferite, comunicarea, portofoliul de clienți, structura organizatorică etc.;
- Supravegherea activității directorilor Fondului, conform competențelor.

Numele și adresa angajatorului

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - FNGCIMM
Strada Iulian Stefan, nr.38, Sector 1, București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Financiar-nebancar

Perioada

01.2017-12.2019

Funcția sau postul ocupat

Managing Partner

Activități și responsabilități principale

- Dezvoltarea structurii globale a companiei RISE Consortium ca rețea internațională de experți;
- Recrutarea echipei de experți RISE în investiții strategice, în 30 de țări;
- Extinderea portofoliului de clienți prin încheierea de parteneriate cu firme străine care doresc să investească în România și cu firme românești interesate să se dezvolte la nivel regional și global, în special în domeniile: inovare, tehnologia informației, energie, comerț și construcții.

Numele și adresa angajatorului

RISE Consortium - Romania Investment Solutions Experts
Armașului nr. 6, Sector 1, București, 011785

Tipul activității sau sectorul de activitate

Consultanță în investiții

Perioada

10.2016-10.2019

Funcția sau postul ocupat

Doctorand bursier

Activități și responsabilități principale

- Susținerea tezei de doctorat în septembrie 2019, apreciată în unanimitate cu calificativul Summa Cum Laude (excelent);
- Dezvoltarea unui cercetări doctorale pe tema: „Responsabilitatea socială corporatistă în țările foste comuniste. Abordare comparativă”, în coordonarea Prof. Univ. Dr. Rodica Milena Zaharia;
- Explorarea unei teme inovatoare pentru contextul românesc: corupția în mediul privat, cu accent pe tranzacțiile dintre actorii privați;
- Admis pe primul loc în cadrul programului doctoral Economie și Afaceri Internaționale

Numele și adresa angajatorului

ASE București - Academia de Studii Economice din București
Piața Romană 6, București 010374

Tipul activității sau sectorul de activitate

Academic

Perioada

11.2012-12.2015

Funcția sau postul ocupat

Specialist în Dezvoltare Socială, Regiunea Europa și Asia Centrală

Activități și responsabilități principale

Managementul investițiilor publice și administrație publică
- Co-Task Team Leader pentru programul de asistență tehnică al Băncii Mondiale pentru asigurarea coordonării strategiilor, programelor și proiectelor de investiții;
- Co-Task Team Leader pentru proiectul de asistență tehnică al Băncii Mondiale pentru îmbunătățirea mecanismelor de selecție a proiectelor de investiții publice;
- Co-Task Team Leader pentru programul de asistență tehnică al Băncii Mondiale pentru îmbunătățirea Programului Operațional Regional 2014-20;
- Dezvoltarea și implementarea unui sondaj pe un eșantion de 470 de beneficiari de fonduri UE în toate regiunile din România, cu formularea concluziilor pentru îmbunătățirea impactului și absorbției fondurilor destinate investițiilor publice;
- Coordonarea interviurilor cu peste 200 de beneficiari de fonduri UE în 50 de localități din toată România, din mediul public, privat și din societatea civilă;
- Susținerea prezentărilor despre bunele practici în programarea și implementarea investițiilor finanțate din fonduri structurale, asigurând diseminarea rezultatelor prin 25 de seminarii organizate în toate regiunile României, cu peste 600 de participanți;
- Organizarea unei misiuni tehnice în Spania, cu accent pe schimbul de bune practici și pe interacțiuni directe între specialiștii din România și din țara parteneră;
- Coordonarea unor echipe de proiect cu peste 30 de consultanți de top.
Dezvoltare urbană, rurală și socială
- Co-autor a două rapoarte fundamentale pe tema dezvoltării urbane a României, contribuind mai ales la: cadrul analitic general, principiile creșterii economice, dimensiunile dezvoltării (densitate, distanță, divizare), analiza Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană, perspective UE asupra planificării teritoriale;
- Formularea de recomandări pentru dezvoltarea regională și urbană a României în perioada de programare 2014-2020 (inclusiv prin contribuții la Acordul de Parteneriat UE-România, Programele Operaționale 2014-2020, Planurile de Dezvoltare Regională, Strategiile de Dezvoltare de la nivel județean și local);
- Revizuirea și rafinarea rapoartelor TRACE (Tool for Rapid Assessment of City Energy) privitoare la eficiența energetică a celor șapte poli de creștere din România;
- Dezvoltarea unui cadru de analiză a provocărilor cu care se confruntă comunitățile marginalizate și grupurile vulnerabile din România;
- Sprijinirea evaluării politicii polilor de creștere în România și a cadrului de planificare integrată, cu formularea de recomandări pentru îmbunătățirea acestora în perspectiva ciclului de finanțare 2014-2020;
- Susținerea prezentării „Orașe competitive” pentru evenimentul „Shared Prosperity Days” la Banca Mondială, ediția 2013 (distinsă cu premiul al II-lea).
Alte activități
- Coordonarea procesului de cercetare și dezvoltarea cadrului de analiză pentru procesul de descentralizare în România (2015);
- Participarea la proiectul Băncii Mondiale de asistență tehnică în zona Deltei Dunării, cu accent pe două componente analitice: instrumentul investițiilor teritoriale integrate (ITI) și capitolul referitor la „educație” din raportul de diagnostic;
- Participarea la definirea Strategiei Băncii Mondiale pentru România (2014-2017).

Numele și adresa angajatorului

Banca Mondială (World Bank)
Sediul Central: 1818 H Street NW, Washington DC, SUA

Tipul activității sau sectorul de activitate

Dezvoltare internațională

Perioada

09.2011-10.2012

Funcția sau postul ocupat

Consultant management strategic

Activități și responsabilități principale

Mecanisme de finanțare inovatoare
- Coordonarea activității de cercetare pe tema mecanismelor de stimulare (pull) și a structurilor de fonduri de sprijin pentru faza pilot a inițiativei G20 AgResults pentru încurajarea adoptării unor noi tehnologii în agricultură:
o Evaluarea diferitelor tipuri de mecanisme de stimulare (premii, angajamente de piață, achiziții de patente);
o Examinarea și adaptarea învățămintelor aferente implementării altor mecanisme de finanțare inovatoare, de ex. inițiativa Haiti Mobile Money;
o Evaluarea structurii de administrare și a costurilor de operare pentru opt fonduri de sprijin cu mai mulți finanțatori internaționali.
- Dezvoltarea cadrului tehnic pentru un pilot al unei „obligațiuni de malarie” (malaria bond), pentru Board-ul Roll Back Malaria, care urmărește atragerea de investiții private pentru a susține intervenții de tipul pay for results:
o Definirea termenilor pentru programul pilot și pregătirea unui model de cost detaliat pentru estimarea economiilor la bugetul de sănătate;
o Recomandarea a opt state pentru testarea acestei obligațiuni inovatoare prin evaluarea profilului epidemiologic, a infrastructurii de sănătate, a mecanismelor de monitorizare și evaluare existente și a nivelului de angajament politic;
o Validarea și rafinarea concluziilor printr-un set de interviuri cu finanțatori internaționali, furnizori de servicii, investitori, experți etc.
Dezvoltarea mediului privat
- Coordonarea implementării proceselor de aplicare în cadrul concursului internațional de soluții G20 Challenge on Inclusive Business Innovation:
o Definirea criteriilor de eligibilitate și selecție, a formularelor de aplicare și a fișelor de jurizare;
o Derularea interviurilor cu cele mai bine clasate companii, cu accent pe firmele inovatoare care implică categoriile de persoane defavorizate;
o Evaluarea candidaților din perspectiva sustenabilității financiare, a capacității de inovare, a competitivității și a măsurilor sociale;
o Sintetizarea rezultatelor cantitative și calitative ale procesului de evaluare pentru juriul concursului și pentru un raport sinteză de prezentare a modelelor de afaceri favorabile incluziunii sociale și a schimbului de experiențe între țările în curs de dezvoltare (de tip South-South).

Numele și adresa angajatorului

Dalberg Global Development Advisors
1634 I Street NW, Washington DC, SUA

Tipul activității sau sectorul de activitate

Dezvoltare internațională

Perioada

08.2011-12.2015

Funcția sau postul ocupat

Președinte & Membru fondator

Activități și responsabilități principale

- Definirea viziunii și strategiei pentru Fundația CAESAR și implementarea acestora cu ajutorul echipei de conducere, cu rezultate demonstrate (300 membri și peste 3000 de experți afiliați în întreaga lume);
- Coordonarea interacțiunilor de nivel înalt cu membrii Advisory Board-ului Fundației (diplomați, antreprenori, experți, profesori etc.) și cu alți parteneri din spațiul românesc și internațional (personalități publice, profesori, jurnaliști etc.);
- Coordonarea principalelor proiecte și campanii CAESAR: inițiativa cetățenească i74 pentru reformarea Parlamentului României (prima inițiativă cetățenească care a avut ca obiect consolidarea democrației românești), Forumul „România în 3D”, Gala CAESAR și Premiile pentru Leadership, Seminarii și Colocvii CAESAR etc.;
- Coordonarea pozițiilor publice exprimate de experții CAESAR, a sondajelor de opinie specializate, a comunicatelor de presă etc.;
- Susținerea lansărilor de cluburi locale și internaționale CAESAR;
- Inițierea și co-organizarea campaniei „Cine votează contează” pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2014.

Numele și adresa angajatorului

Fundația CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Societate civilă

Perioada

05.2010-08.2010

Funcția sau postul ocupat

Consultant (stagiar)
- Evaluarea eficienței comerciale a unui operator telecom:
o Derularea analizelor de piață în raport cu alte studii de caz comparabile din piața locală și regională;
o Desfășurarea unei analize în teren în rețeaua clientului, cu accent pe verificarea și rafinarea concluziilor analizei tehnice, și formularea unor recomandări pentru îmbunătățirea productivității și reducerea cheltuielilor operaționale.
- Analizarea unui portofoliu de active deținute de un mare fond de investiții.

Numele și adresa angajatorului

McKinsey & Company
5 Dem I Dobrescu, Sector 1, Bucharest, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

Consultanță strategică

Perioada

06.2009-08.2009

Funcția sau postul ocupat

Stagiar, Divizia pentru Mediu, Locuire și Planificare Spațială
- Derularea unei analize de specialitate a măsurilor posibile pentru întărirea piețelor imobiliare în regiunea Europa și Asia Centrală, în perspectiva unor noi crize majore;
- Participarea la realizarea profilului de țară pentru Azerbaidjan în sectorul locuirii, în vederea creșterii eficienței guvernamentale și promovării dezvoltării durabile.

Numele și adresa angajatorului

Națiunile Unite - Comisia Economică pentru Europa (UNECE)
Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Tipul activității sau sectorul de activitate

Dezvoltare internațională

Perioada

03.2007-05.2007

Funcția sau postul ocupat

Stagiar, Divizia Europa și Asia Centrală
- Evaluarea cererilor de finanțare de la potențialii beneficiari din regiunea Europa și Asia Centrală;
- Examinarea eficienței activităților finanțate de National Endowment for Democracy (NED) în Ucraina, Rusia și Peninsula Crimeea

Numele și adresa angajatorului

National Endowment for Democracy
1025 F Street NW, Washington DC, SUA

Tipul activității sau sectorul de activitate

Dezvoltare internațională

Perioada

01.2009-01.2013

Funcția sau postul ocupat

Președinte & Membru fondator
- Coordonarea organizației de la fondare și creșterea numărului de membri la peste 8.000 în primul mandat (2009-2013), alături de o echipă de 300+ voluntari din 35 de țări;
- Participarea la efortul de finanțare și negocierea parteneriatelor cu firme de top din mediul privat românesc;
- Inițierea și coordonarea proiectelor majore LSRS: Gala Studenților Români din Străinătate, Caravana Studiilor în Străinătate, Wiki LSRS, SMART Diaspora, Mentorat LSRS, Hai Acasă, Business Consulting Case Study Event etc.;
- Inițierea și coordonarea Forumului România Jună, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României, inclusiv a volumului „România în 3Decenii”, care a sintetizat lucrările a 10 grupuri de expertiză și recomandările acestora pentru dezvoltarea României pe termen mediu și lung.

Numele și adresa angajatorului

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS)
București, România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Societate civilă

Perioada

10.2006-03.2007

Funcția sau postul ocupat

Asistent de cercetare
- Evaluarea procesului de consolidare democratică și formularea de recomandări pentru țările din Europa și Asia Centrală, cu accent pe stat de drept, societate civilă, independența presei și alegeri;
- Sintetizarea concluziilor celor 12 studii de caz și prezentarea raportului final Prof. Larry Diamond, ca bază de fundamentare pentru cartea „The Spirit of Democracy”.

Numele și adresa angajatorului

Freeman Spogli Institute of Foreign Affairs
616 Serra Street, Stanford, CA, SUA

Tipul activității sau sectorul de activitate

Relații internaționale

Educație și formare

Perioada

09.2016-10.2019

Calificarea/diploma obținută

Doctorat în Economie și Afaceri Internaționale (calificativ excelent - Summa Cum Laude)

Disciplinele principale studiate/competențele profesionale

Management, Strategie, Etică în afaceri, Relații internaționale, Responsabilitate socială corporatistă, Anticorupție

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

ASE București - Academia de Studii Economice din București
Departamentul de Relații Economice Internaționale

Perioada

09.2008-06.2011

Calificarea/diploma obținută

Master în Administrarea Afacerilor (cu merite deosebite; bursier David Rubenstein)

Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite

Management, Finanțe, Raportare și control financiar, Operațiuni, Strategie, Etică în afaceri, Negociere, Managementul resurselor umane, Relații internaționale, Leadership, Marketing, Business & Government

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Harvard Business School - Harvard University

Perioada

09.2008-06.2011

Calificarea/diploma obținută

Master în Politici Publice (bursier David Rubenstein)

Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite

Management public, Relații internaționale, Strategia instituțiilor publice, Econometrie, Transporturi, Comunicare, Etică, Guvernare globală, Managementul campaniilor electorale

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Harvard Kennedy School of Government - Harvard University

Perioada

09.2004-06.2008

Calificarea/diploma obținută

Licență în științe politice (cu merite deosebite și onoruri - calificativ maxim la lucrarea de diplomă - A+)

Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite

Politici comparate, Relații internaționale, Microeconomie, Macroeconomie, Statistică, Democrație și stat de drept, Securitate internațională, Ideologii politice, Studii europene, Economie politică, Relații transatlantice, Sociologie, Antreprenoriat

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Stanford University

Rezultate reprezentative obținute

Participări la conferințe

Conferințe și seminarii susținute pentru Banca Mondială, ASE București, UN Youth etc. (Washington DC, București, Iași, Piatra Neamț, Cluj-Napoca, Arad, Timișoara, Craiova, Constanța, Brăila, Călărași, Brașov, Ploiești, Alba Iulia ș.a.); conferințe de specialitate în domeniile dezvoltării regionale și urbane, fonduri europene, administrație publică, diaspora, educație etc.

Proiecte de cercetare

„Corupția între actori privați în statele fost-comuniste. Studiu de caz România” (ASE București, cercetare doctorală)
„Redobândirea speranței. Oportunități pentru lupta anticorupție în mediul privat românesc” (Harvard University, Capstone Project)
„Între speranță și deziluzie. Corupția în România Postcomunistă, 1990-2008” (Stanford University, Honors Thesis)

Burse, premii si distincții

- German Marshall Fund Memorial Fellow (awarded 2019)
- Atlantic Council Millennium Fellow (2018)
- National Endowment for Democracy Scholarship for the European Forum Alpbach Political Symposium (2017)
- Friedrich Naumann Foundation’s Future of Freedom Program (2017)
- German Marshall Fund’s European Forum, Young Professionals Summit (2017)
- Outstanding Achievements Award, Vicepresident of Europe and Central Asia, Banca Mondială (2015)
- Forbes 30 under 30 in Romania (2012)
- Absolvire cu merite deosebite în primul an și în cel de-al doilea an (în primii 15% dintre studenți) la Harvard Business School
- Selectat ca bursier David M. Rubenstein (Harvard Business School & Harvard Kennedy School)
- Absolvent cu merite deosebite și onoruri al Stanford University
- Membru selectat în societatea academică Phi Beta Kappa (junior induction - top 2% dintre studenți)
- Premiul președintelui pentru excelență academică (Stanford University)
- Premiul I pentru excelență în arta scrisului în slujba comunității (Stanford University)

Membru in organizații profesionale

Global Shapers - World Economic Forum; Fundația CAESAR (membru fondator); Liga Studenților Români din Străinătate (Președinte de onoare & membru fondator); Asociația Mircea Ionescu-Quintus; Asociația Joann Ioana Maria.

Activități sociale si culturale

Voluntar în cadrul Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS) și Fundației CAESAR. Participant la proiectele sociale inițiate de Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT), inclusiv acțiuni de ecologizare, donații, acțiuni caritabile etc.

Publicații

BURDUJA, Sebastian I., Planul pentru România, Editura Litera, 2020, ISBN 978-606-33-6731-1

BURDUJA, Sebastian I., Între speranță și deziluzie. Democrație și anticorupție în România postcomunistă, Editura Curtea Veche, 2016, ISBN 606-588-904-0

BURDUJA, Sebastian I., Rodica Milena ZAHARIA, “Romanian Business Leaders’ Perceptions of Business-to-Business Corruption: Leading More Responsible Businesses?”, Sustainability, Special Issue on CSR and Business Ethics for Sustainable Development, ISSN 2071-1050, 2019 (ISI, impact factor 2,5; AIS 0,7)

BURDUJA, Sebastian I., Rodica Milena ZAHARIA, “Corruption Perceptions on Business to Business Relations,” XVI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR EKONOMII, Miêdzynarodowa Konferencja, Ekonomiczne wyzwania XXI wieku, Polska - Unia Europejska - Šwiat, Poland, 2019 (forthcoming)

BURDUJA, Sebastian I. “State Formation in Romania: A Successful Story of Nationalism and Centralization, 1848-1864,” European Journal of Interdisciplinary Studies, ISSN 2067-3795, Vol. 10, Issue 2, 2018, http://ejist.ro/files/pdf/425.pdf, pp. 16-24

BURDUJA, Sebastian I., Marius STOIAN (coord.), Transporturi și Infrastructură. Concepte și instrumente operaționale, Editura Club România, 2018, 806 pg., ISBN 978-606-94561-3-2

BURDUJA, Sebastian I., Marcel IONESCU-HEROIU, „Energia orașelor românești: provocări și oportunități de etapă”, în Marius Stoian, Clara Volintiru (ed.), Energia. Con cepte și instrumente operaționale, Editura Club România, 2018, pp. 115-119, ISBN 978-606-94561-0-1

BURDUJA, Sebastian I. “Romania’s Regional Development at the Crossroads: Where to?” Management Strategies, ISSN 2392-8123, 2017, Anul X, nr. III (37) / 2017, https://docplayer.net/83752023-Strategii-manageriale.html, pp. 188-195

IONESCU-HEROIU, Marcel, Sebastian Ioan BURDUJA, Florentina Ana Burlacu, “Improved Prioritization Criteria for Road Infrastructure Projects,” Romanian Journal of Transport Infrastructure, ISSN 2286-2218, 2017, Vol. 5, Issue 2, https://doi.org/10.1515/rjti-2016-0045, pp. 10-27

Sebastian I. BURDUJA, “Deconstructing Moral Leadership: Lessons from Endurance in Antarctica,” 5th International Academic Conference on Strategica, Shift! Major Challenges of Today's Economy, Bucharest, Sep. 28-30, 2017, ISBN 978-606-749-269-9, 159-171, ISI proceedings

BURDUJA, Sebastian I. “Reach Higher in Higher Education: What Can Romania Learn from the US Example?”, Research & Education - Romanian Research and Education Models, ISSN 2559-2033, 2017, vol. 1, no. 1, pp. 2-10

BURDUJA, Sebastian I., “Ethics in Business-to-Business Relations: a Literature Review,” 2nd International e-conference - Enterprises in the Global Economy 2017, Ovidius University Constanta, Fac Econ Sci; Bucharest Univ Econ Studies, Szczecin Univ Romanian Amer Univ, Cape Peninsula Univ, June 21, 2017, 21-27, ISBN 978-88-95922-97-3, ISI proceedings

BURDUJA, Sebastian I., „Orașe pentru oameni: cheia de boltă a dezvoltării României”, in Vasile Iuga, Mihaela Nicola, Răsvan Radu (eds.), România Transatlantică, București, 2016

BURDUJA, Sebastian I., „Triunghiul strategic al administrației publice românești”, RO3D - România: Democrație, Dezvoltare, Demnitate, Grafoart, București, 2015

BURDUJA, Sebastian I., Marcel IONESCU-HEROIU, Marius CRISTEA ș.a., Harmonization of Selection Criteria for Enhanced Coordination and Prioritization of EU and State-Funded Projects, World Bank, 2015

CZAPSKI, Radoslaw ș.a., Evaluation of the Portfolio of Regional Development Projects, World Bank, 2015

IONESCU-HEROIU, Marcel, Sebastian BURDUJA, Marius CRISTEA ș.a., Investment Guide for Local Projects: Communal Roads and Social Infrastructure, World Bank, 2015

IONESCU-HEROIU, Marcel, Sebastian BURDUJA, Marius CRISTEA ș.a., Investment Guide for Local Projects: Water and Wastewater Projects, World Bank, 2015

IONESCU-HEROIU, Marcel, Sebastian BURDUJA, Marius CRISTEA ș.a., Investment Guide for County Roads, World Bank, 2015

BURDUJA, Sebastian I., Marcel IONESCU-HEROIU, Manuela MOT ș.a., Coordination of Strategies and Programs for EU and State-Funded Investments in Romania’s Infrastructure, World Bank, 2015

CZAPSKI, Radoslaw ș.a., Efficient and Innovative Designs and Technologies for Public Infrastructure Investments in Romania, World Bank, 2015

BURDUJA, Sebastian I., „Dincolo de (dez)iluzii: Oportunități în lupta anticorupție prin sectorul privat din România”, in Dan Dungaciu, Vasile Iuga, Marius Stoian (eds.), 7 Teme Fundamentale pentru România, Editura Rao, București, 2014

MARTEAU, Jean-Francois, Marcel IONESCU-HEROIU, Sebastian BURDUJA ș.a., Improved Prioritization Criteria for PNDL Projects, World Bank, 2014

BURDUJA, Sebastian I., Marcel IONESCU-HEROIU ș.a., Identification of Project Selection Models for the Regional Operational Program 2014-2020, World Bank, 2014

BOSE, Ranjan ș.a., Improving Energy Efficiency - Reports on Ploiești, Craiova, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, and Constanța, World Bank, 2013

BURDUJA, Sebastian I., Marcel IONESCU-HEROIU, Florian GAMAN ș.a., Romania’s Regional Operational Program 2.0: Managing Authority and Intermediate Bodies Collaboration and Communication, World Bank, 2013

BURDUJA, Sebastian I., Marcel IONESCU-HEROIU, Florian GAMAN ș.a., Romania’s Regional Operational Program 2.0: Facilitation of Proactive and Direct Support for Applicants and Beneficiaries, World Bank, 2013

IONESCU-HEROIU, Marcel, Sebastian BURDUJA, Ramona BERE ș.a., Romania’s Growth Poles Policy: The Next Phase, World Bank, 2013

IONESCU-HEROIU, Marcel, Sebastian BURDUJA, Dumitru SANDU ș.a., Competitive Cities: Reshaping the Economic Geography of Romania, World Bank, 2013

BURDUJA, Sebastian I. „From Europhiles to Atlanticists: Romania’s Security and Defense Policy, 2004-2007,” in Stanford Journal of International Relations. Volume 9, Issue 2, Spring 2008

BURDUJA, Sebastian I. „Lagging Behind: Romania’s Democratic Quality under Neocommunist Governance, 1989-1996,” in Stanford Undergraduate Research Journal. Volume 6, Spring 2007

BURDUJA, Sebastian I. „Assessing Corruption in Romania: An integrationist story,” in Stanford’s Student Journal of Russian, East European, and Eurasian Studies. Volume 2, Spring 2006

BURDUJA, Sebastian I. „Unsurpassable Trenches: Romania's Diplomatic Battle, 1943-1944,” in Stanford Journal of International Relations. Volume 7, Issue 1, Winter 2006

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

Scriere

Engleză

 

C2

C2

C2

C2

C2

Franceză

 

B2

B2

B2

B2

B2

Spaniolă

 

B1

B1

B1

B1

B1

Germană

 

A2

A2

A2

A2

A2

Italiană

 

A1

A1

A1

A1

A1

 

(*) Cadrului european comun de referință pentru limbi

Competente și abilități sociale

Abilități excelente de management, comunicare, lucru în echipă, integrare în medii profesionale diverse.

Competente și aptitudini organizatorice

Competențe demonstrate în organizarea de evenimente și proiecte de amploare: gale, forumuri, conferințe, seminarii, colocvii etc. Aptitudini deosebite în coordonarea unor echipe mari de voluntari (de până la 300 de persoane) și de experți tehnici.

Competente și aptitudini de utilizare a calculatorului

Competențe excelente de utilizare a calculatorului cu diverse sisteme de operare.
Utilizare excelentă a pachetului de programe MSOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook etc.) și a pachetului de produse Google (Docs, Calendar, Analytics etc.).
Competențe excelente de gestiune a platformelor de tip WordPress, NationBuilder, social media (Facebook, Twitter, Instragram).

Permis de conducere

Categoriile A și B (din 2003)

19.01.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 25 iulie 2024, 19:16