Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2012-2016 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Florica Cherecheș > Q & I Versiunea pentru printare

Florica CHERECHEȘ
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Question no.14A/01-02-2017
  Probleme ale reorganizării Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

 2. Question no.15A/01-02-2017
  2017 - Anul învățământului profesional și tehnic în România?

 3. Question no.16A/01-02-2017
  Consecințele Ordinului de Ministru 3044/06012017.

 4. Question no.17A/01-02-2017
  Birocrația exagerată privind accesul pacienților ce suferă de fibroză chistică - mucoviscidoză, la pancreatină - nu este inclus pe lista medicamentelor compensate și gratuite.

 5. Question no.51A/08-02-2017
  Probleme ale reorganizării Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

 6. Question no.52A/08-02-2017
  Testul PISA - o evaluare îngrijorătoare a sistemului actual de învățământ românesc.

 7. Question no.53A/08-02-2017
  Dezvoltarea învățământului profesional dual.

 8. Question no.94A/14-02-2017
  Modalitatea de funcționare a consiliilor consultative ale MCI.

 9. Question no.102A/15-02-2017
  Clarificări cu privire la subvențiile acordate asociațiilor și fundațiilor bihorene pe Legea 34/1998.

 10. Question no.152A/21-02-2017
  PL 240/2016 pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii.

 11. Question no.241A/28-02-2017
  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018 în unitățile de învățământ cu program integrat de artă și sportiv.

 12. Question no.242A/28-02-2017
  Finanțarea corespunzătoare a programului de orientare școlară și profesională a elevilor prin suplimentarea numărului de consilieri și pregătirea lor.

 13. Question no.317A/08-03-2017
  Generalizarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

 14. Question no.464A/27-03-2017
  Reducerea normei didactice pentru personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar.

 15. Question no.721A/02-05-2017
  Plata sporului pentru obținerea titlului științific de doctor.

 16. Interpellation no.279B/03-05-2017
  Explicarea criteriilor care au stat la baza numirii celor din consiliile consultative ale MCI, efectuate prin Ordine de Ministru pe data de 24 aprilie 2017.

 17. Interpellation no.280B/03-05-2017
  Explicarea motivelor pentru care evaluatorii internaționali ai proiectelor de cercetare au fost eliminați pentru accesarea proiectelor de cercetare din PNCDI în valoare de 873 mil.lei.

 18. Question no.817A/10-05-2017
  Organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, pe posturile vacante.

 19. Question no.954A/24-05-2017
  Muăsuri concrete pentru dezvoltarea învățământului dual

 20. Interpellation no.407B/30-05-2017
  Necesitatea standardizării Registrului național al calificărilor.

 21. Question no.1024A/31-05-2017
  Măsuri concrete pentru dezvoltarea învățământului în mediul rural.

 22. Interpellation no.554B/13-09-2017
  Susținerea integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.

 23. Interpellation no.619B/19-09-2017
  Măsuri concrete luate pentru informarea populației în caz de dezastre naturale.

 24. Question no.1548A/25-09-2017
  Noul proiect de lege a educației naționale

 25. Question no.1713A/05-10-2017
  Posibilitatea emiterii unui Ordin de ministru privind includerea ambroziei în lista plantelor de carantină.

 26. Question no.1773A/11-10-2017
  Organizarea concursurilor pe meserii.

 27. Question no.1927A/24-10-2017
  Plata personalului nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fondurile europene nerambursabile

 28. Question no.1984A/25-10-2017
  Problema reautorizării fermei Nutripork din Oradea

 29. Question no.2102A/01-11-2017
  Funcționarea liceelor cu profil agricol în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și coordonarea Ministerului Educației Naționale

 30. Question no.2292A/15-11-2017
  Oportunitatea organizării unei noi sesiuni de Bacalaureat.

 31. Question no.2293A/15-11-2017
  Avertizarea populației asupra riscului major pentru sănătate pe care îl produce consumarea citricelor conservate cu Imazalil.

 32. Question no.2387A/22-11-2017
  Organizarea și desfășurarea Examenului de bacalaureat național.

 33. Question no.2388A/22-11-2017
  Date referitoare la numărul copiilor care suferă de alergii alimentare.

 34. Question no.2474A/29-11-2017
  Statistica pe județe a implementării Programului "A doua șansă"

 35. Question no.2722A/20-12-2017
  Date referitoare la numărul avorturilor din România, în ultimii 3 ani

 36. Question no.2830A/07-02-2018
  Plata gradației de merit

 37. Question no.2831A/07-02-2018
  Prioritățile Ministerul Educației Naționale

 38. Question no.2842A/12-02-2018
  Lipsa manualelor de specialitate

 39. Question no.2942A/14-02-2018
  Nevoia de actualizare a standardului minim de cost pentru serviciile sociale aprobat

 40. Question no.2947A/14-02-2018
  Măsuri necesare pentru susținerea activității ONG-urilor

 41. Question no.2989A/20-02-2018
  Desfășurarea probelor e competențe lingvistice respectiv digitale pe parcursul cursurilor semestrului al II-lea din anul școlar 2017-2018

 42. Question no.2990A/20-02-2018
  Emiterea repetată a certificatelor care atestă nivelul de competență lingvistică respectiv nivelul de competență digitală

 43. Question no.3088A/26-02-2018
  Probleme legate de organizarea bacalaureatului în acest an

 44. Question no.3128A/27-02-2018
  Posibilitatea depunerii formularului 230 în forma inițială

 45. Question no.3158A/28-02-2018
  Statistică cu numărul unităților școlare cuprinse în IPT

 46. Question no.3296A/12-03-2018
  Constribuția consiliilor locale la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar

 47. Question no.3496A/21-03-2018
  Încălcarea Legii educației prin folosirea elevilor pentru promovarea unui eveniment cu caracter politic

 48. Interpellation no.1432B/27-03-2018
  Preocupări față de promovarea ideologiei Transgender/LGBT în sistemul educațional românesc

 49. Question no.3592A/28-03-2018
  Salarizarea personalului nedidactic de specialitate din inspectoratele școlare

 50. Question no.3620A/03-04-2018
  Distanța obligatorie a unei ferme față de o localitate

 51. Question no.3621A/03-04-2018
  Definirea și obligativitatea perdelei forestiere

 52. Question no.3622A/03-04-2018
  Siguranța din școlile publice

 53. Question no.3692A/04-04-2018
  Măsuri pentru prevenirea dezastrului la examenul de bacalaureat

 54. Question no.3752A/11-04-2018
  Declarația 230 pentru susținerea activității ONG-urilor

 55. Question no.3867A/18-04-2018
  Evaluarea inspectorilor școlari generali

 56. Question no.3995A/02-05-2018
  Nerecunoașterea paternității din cauza legislației românești

 57. Question no.3996A/02-05-2018
  Modificare ROFUIP

 58. Question no.3997A/02-05-2018
  Accesarea de fonduri pentru ecologizarea a două depozite de deșeuri industriale din localitatea Derna, jud. Bihor

 59. Question no.4248A/22-05-2018
  Date referitoare la învățământul profesional în sistem dual

 60. Question no.4249A/22-05-2018
  Acordarea/reconfirmarea titlului de Colegiu Național/Colegiu

 61. Question no.4250A/22-05-2018
  Clarificări legate de depunerea Declarației 230

 62. Question no.4321A/23-05-2018
  Situația manualelor școlare

 63. Question no.4322A/23-05-2018
  Revizuirea planurilor-cadru din învățământul primar

 64. Question no.4411A/30-05-2018
  Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din România

 65. Question no.4412A/30-05-2018
  Numărul de absolvenților de studii medii care au beneficiat de ajutor de șomaj pe perioada 2015-2017

 66. Question no.4448A/05-06-2018
  Achiziția de noi ambulanțe

 67. Question no.4485A/06-06-2018
  Stadiul lucrărilor de reabilitare a DN76

 68. Question no.4512A/07-06-2018
  Evaluarea națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

 69. Question no.4532A/11-06-2018
  "Fenomenul Brăila"

 70. Question no.4533A/11-06-2018
  Precizare a sumei alocate pentru licee în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar

 71. Question no.4534A/11-06-2018
  Bacalaureat 2018

 72. Question no.4601A/13-06-2018
  Stadiul pregătirii unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

 73. Question no.4715A/20-06-2018
  Stadiul realizării/implementării la nivel național a Catalogului Electronic

 74. Question no.4716A/20-06-2018
  Tinerii aflați în afara sistemului educațional și fără loc de muncă

 75. Question no.4717A/20-06-2018
  Procent întigorător al elevilor care nu s-au prezentat la examenul de evaluare națională

 76. Question no.4718A/20-06-2018
  Accesul elevilor nevăzători la examene

 77. Question no.4852A/27-06-2018
  Nerecunoașterea paternității din cauza legislației românești

 78. Question no.4854A/27-06-2018
  Situația extrem de gravă de pe aria Comunei Derna,jud. Bihor

 79. Question no.4868A/27-06-2018
  Manualele școlare

 80. Question no.4869A/27-06-2018
  Schimbarea perioadei de înscriere la școlile profesionale

 81. Question no.4870A/27-06-2018
  Sprjinirea copiilor supradotați

 82. Question no.5090A/05-09-2018
  Disciplina matematică la bacalaureat

 83. Question no.5091A/05-09-2018
  Manuale

 84. Question no.5150A/12-09-2018
  Disciplina matematică la bacalaureat

 85. Question no.5152A/12-09-2018
  Revenire asupra întrebării nr.3592A/28.03.2018 referitoare la "Salarizarea personalului nedidactic de specialitate din inspectoratele școlare"

 86. Question no.5359A/20-09-2018
  Situația gravă din nordul jud. Bihor

 87. Question no.5405A/24-09-2018
  Numărul zilelor de concediu pentru personalul de cnducere din învățământul preuniversitar

 88. Question no.5406A/24-09-2018
  Legalitate tipărire manuale de cls I și a IIa

 89. Question no.5407A/24-09-2018
  Legalitatea tipăririi de manuale

 90. Question no.5656A/03-10-2018
  Revenire la întrebarea referitoare la stadiul lucrărilor de reabilitare a DN 76

 91. Question no.5757A/10-10-2018
  Suspendarea activităților opționale din învățământul preșcolar

 92. Question no.5758A/10-10-2018
  Abrogarea Ordinului MEN 4884/31.08.2018

 93. Question no.5759A/10-10-2018
  Copiii folosiți în spotul video Papaya Advertising au acceptul părinților pentru a filma în acest videoclip și dacă s-a respectat interesul superior al copiilor?

 94. Question no.5825A/17-10-2018
  Suspendarea programului After School

 95. Question no.5826A/17-10-2018
  Descentralizarea deciziilor cu privire la selecția cadrelor didactice

 96. Question no.5843A/17-10-2018
  Obligativitatea diplomei de Bacalaureat la angajare

 97. Question no.5898A/23-10-2018
  Numărul beneficiarilor costului standard

 98. Question no.5899A/23-10-2018
  Numărul beneficiarilor de alocație

 99. Question no.5900A/23-10-2018
  Necesitatea măririi costului standard

 100. Question no.6022A/31-10-2018
  Exodul dascălilor români spre țări din Europa

 101. Question no.6023A/31-10-2018
  Programul Cornul și laptele

 102. Question no.6207A/14-11-2018
  Plata sporurilor pentru predarea în regim simltan la învățămîntul preșcolar

 103. Question no.6208A/14-11-2018
  Încurajarea tinerilor de a urma o carieră în domeniul învățâmântului

 104. Question no.6401A/27-11-2018
  Rectificarea bugetară negativă pentru Ministerul Educației Naționale

 105. Question no.6446A/28-11-2018
  Profesori demisionari din sistemul de învățământ

 106. Question no.6488A/04-12-2018
  Creșterea numărului de psihologi școlari

 107. Question no.6491A/04-12-2018
  Stadiul reabilitării unităților școlare

 108. Question no.6526A/05-12-2018
  Diminuarea numărului de ore pe săptămână în învățământul preuniversitar

 109. Question no.6610A/12-12-2018
  De ce nu-i sprijiniți pe cei care salvează vieți, doamnă ministru

 110. Question no.6611A/12-12-2018
  Campania de informare privind combaterea ambroziei

 111. Question no.6612A/12-12-2018
  Revenire la întrebarea "Achiziția de noi ambulanțe"

 112. Question no.6707A/18-12-2018
  Orele suplimentare în școli

 113. Question no.6709A/18-12-2018
  Pericolele plantei „ troscotul japoez”

 114. Question no.6789A/04-02-2019
  Îmbunătățirea serviciilor de consiliere școlară și profesională

 115. Question no.6854A/06-02-2019
  Numărul unităților de învățământ din sistemul preuniversitar

 116. Question no.6945A/13-02-2019
  Degrevarea consilierilor școlari de normă didactică de predare

 117. Question no.6946A/13-02-2019
  Lipsa manualelor digitale

 118. Question no.6947A/13-02-2019
  Plata alocațiilor copiilor

 119. Question no.6948A/13-02-2019
  Alocare buget CNI

 120. Question no.7042A/20-02-2019
  Expirarea mandatelor personalului de conducere, îndrumare și control din inspectoratele școlare

 121. Question no.7043A/20-02-2019
  Clasificarea ocupațiilor în România

 122. Question no.7045A/20-02-2019
  Opțiunea mutării claselor profesionale la sate

 123. Question no.7181A/27-02-2019
  Perpetuarea violenței îm școli

 124. Question no.7239A/05-03-2019
  Situația noilor ambulanțe

 125. Question no.7240A/05-03-2019
  Modificarea numărului de săptpmâni de cursuri pentru învățământul profesional și liceal tehnologic

 126. Question no.7251A/06-03-2019
  Procentul scăzut de copii înscriși în structuri de educație și îngrijire timpurie

 127. Question no.7339A/13-03-2019
  Aprobarea standardului minm de cost pentru serviciile sociale

 128. Question no.7355A/13-03-2019
  Revizuirea programei școlare

 129. Question no.7406A/19-03-2019
  Finanțarea programelor de formare continuă

 130. Question no.7407A/19-03-2019
  Strategia de modernizare prezentată în Monitorul educației și formării pentru anul 2018

 131. Question no.7408A/19-03-2019
  Plata membrilor Comisiilor COSP

 132. Question no.7443A/20-03-2019
  Evaluarea personalului de conducere din inspectoratele școlare respectiv Casele Corpului Didactic

 133. Question no.7531A/27-03-2019
  Procentul mic de elevi care au obținut nota 5 la simularea națională

 134. Question no.7532A/27-03-2019
  Numărul mare de absenți la simularea evaluării naționale

 135. Question no.7627A/03-04-2019
  Definiția termenului de "persoană" într-un manual de clasa a X-a

 136. Question no.7628A/03-04-2019
  Rata de promovare extrem de redusă în urma simulării la examenul de Bacalaureat

 137. Question no.7744A/10-04-2019
  Numărul de locuri alocat pentru învățământul profesional și tehnic în anul școlar 2018/2019

 138. Question no.7745A/10-04-2019
  Organizarea învățământului dual pentru clarificări profesionale de nivel 3,4 și 5

 139. Question no.7834A/17-04-2019
  Violența domestică

 140. Question no.7894A/24-04-2019
  Profesia de îngrijitor grupă de învățământ preșcolar - răspunsul conține date cu caracter personal

 141. Question no.7950A/07-05-2019
  Situația juridică privind batale neecologizate din localitatea Derna, jud. Bihor

 142. Question no.7951A/07-05-2019
  Înștiințările de plată de la ANAF

 143. Question no.7952A/07-05-2019
  Revenire privind situația extrem de gravă a două depozite de deșeuri neecologizate din Comuna Derna, jud. Bihor

 144. Question no.7953A/07-05-2019
  Contractul de muncă închiat pe durata viabilității postului/catedrei

 145. Question no.7954A/07-05-2019
  Contractul de muncă închiat pe dura viabilității postului/catedrei

 146. Question no.8113A/29-05-2019
  Calendarul admiterii la liceu

 147. Question no.8114A/29-05-2019
  Viziunea "Educația ne unește"

 148. Question no.8163A/04-06-2019
  Numărul real de școli ce vor beneficia de modernizarea instalațiilor sanitare

 149. Question no.8164A/04-06-2019
  Revenire asupra întrebării " Aprobarea standardului minim de cost pentru serviciile sociale"

 150. Question no.8165A/04-06-2019
  Revenire la întrebarea "Procentul scăzut de copii înscriși în structuri de educație și îngrijire timpurie"

 151. Question no.8281A/12-06-2019
  Întârziera licitației pentru manualele de clasa a VII-a

 152. Question no.8282A/12-06-2019
  Efectele grave cauzate de lipsa consilierii școlare

 153. Question no.8391A/19-06-2019
  Revenire la întrebarea Violența domestică

 154. Question no.8392A/19-06-2019
  Clasificarea ocupațiilor în România

 155. Question no.8480A/26-06-2019
  Reducerea abandonului școlar

 156. Question no.8481A/26-06-2019
  Situația copiilor doamnei Camelia Smicală Jalakoski

 157. Question no.8569A/04-09-2019
  Numărul de școli cu grup sanitar în curte

 158. Question no.8570A/04-09-2019
  Numărul unităților școlare fără autorizație ISU

 159. Interpellation no.2403B/11-09-2019
  Mobilitatea cadrelor didactice

 160. Question no.8721A/17-09-2019
  Modificare planului cadru pentru învățământul gimnazial

 161. Question no.8892A/25-09-2019
  Stadiul implementării Proiectului Rose

 162. Question no.8980A/02-10-2019
  Numărul de creșe, grădinițe și untăți after-school realizate conform Programului de guvernare

 163. Question no.8981A/02-10-2019
  Despre boala fenil-cetonurie PKU

 164. Question no.9056A/08-10-2019
  Violența ridicată din preajma unităților școlare

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 july 2024, 5:26
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro