Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (sen.)
2008-2012 (sen.)
legislative initiatives
motions
speaches
2004-2008 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Senate > Alexandru Mazăre > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Alexandru MAZĂRE
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 33/15.02.2011 L717/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice respinsa
definitiv
2. 62/28.02.2011 L723/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru acordarea de compensatii cetatenilor romani care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 respinsa
definitiv
3. 78/07.03.2011 L406/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
4. 91/07.03.2011 L768/2010 Proiect de Lege pentru trecerea din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale -Pardina, Maliuc si Crisan, judetul Tulcea, a unor suprafete de teren Lege 212/2011
5. 167/04.04.2011 L52/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" respinsa
definitiv
6. 186/11.03.2009 L159/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor Lege 272/2009
7. 190/19.04.2010 L26/2010 Propunere legislativa privind identificarea, diagnosticarea si tratarea copiilor afectati de tulburari din spectrul autist respinsa
definitiv
8. 191/19.04.2010 L50/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
9.   L203/22.02.2011 Propunere legislativa privind promovarea inventiilor retrasa
de catre initiator
10. 207/26.04.2011 L55/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale respinsa
definitiv
11. 280/03.05.2010 L30/2010 Propunere legislativa privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii respinsa
definitiv
12. 307/03.09.2012 L181/2012 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 29618al LEGII nr.571, din 22 decembrie 2003, privind codul fiscal respins
definitiv
13. 319/17.06.2009 L152/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(7) al art.5 din Legea nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
14. 339/19.05.2010 L129/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respins
definitiv
15. 401/14.06.2011 L291/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea si functionarea Monitorului Oficial al Romaniei, cu modificari si completari, republicata respinsa
definitiv
16. 441/21.09.2009 L199/2009 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
17. 476/27.06.2011 L311/2011 Propunere legislativa privind exploatarea resurselor minerale ale Romaniei respinsa
definitiv
18. 491/20.09.2010 L749/2010 Propunere legislativa privind finalizarea studiilor pentru absolventii programelor de studii/specializari, neautorizate sau acreditate respinsa
definitiv
19. 514/21.10.2009 L250/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respins
definitiv
20. 544/11.10.2011 L377/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
21. 575/31.10.2011 L430/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si compleatrea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social respinsa
definitiv
22. 600/16.11.2009 L466/2009 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital Lege 11/2012
23. 638/14.12.2009 L463/2009 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica respinsa
definitiv
24. 673/17.11.2010 L445/2010 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
25. 738/05.12.2011 L548/2011 Proiect de Lege privind asigurarea ordinii si linistii publice respins
definitiv
26. 777/19.12.2011 L669/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 237 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
27. 840/13.12.2010 L239/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
28. BP168/08.05.2012 L368/2012 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania la Senat
29. BP565/19.10.2012 B363/22.10.2012 Propunere legislativa privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 2.122.145 actiuni detinute de stat la Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, reprezentand 31% din capitalul social, catre Consiliul Local al Municipiului Constanta; transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.026.844 actiuni detinute de stat la Compania Nationala"Administratia Porturilor Maritime" - S.A Constanta, reprezentand 15% din capitalul social, catre Consiliul Judetean Constanta;transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 136,913 actiuni detinute de stat la Compania Nationala"Administratia Porturilor Maritime"S.A. Constanta, reprezentand 2% din capitalul social, catre Consiliul Local al orasului Mangalia;transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 205.369 actiuni detinute de stat la Compania Nationala" Administratia Porturilor Maritime"- S.A, Constanta, reprezentand 3% din capitalul social , catre Consiliul Local al orasului Navodari;transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 273.825 actiuni detinute de stat la Companai Nationala " Administratia Porturilor Maritime"- S.A. Constanta, reprezentand 4% din capitalul social, catre Consiliul Local al comunei Agigea la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 july 2024, 10:33
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro