Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
raisa.enachi@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Raisa Enachi > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Raisa ENACHI
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

Sex feminin
Data nașterii10/03/1982
CetățenieRomână
 • 2006 Magistru în drept, Specializarea Drept penal.
 • 2004 Absolventă a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Specialitatea Drept, Specializarea Drept lnternațional, titlul Licențiat în Drept, Profil Jurisprudența

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Scrieți datele (de la - până la)

 • septembrie 2023 - prezent, președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și barbați, Camera Deputaților, Parlamentul României
 • decembrie 2020 - deputat, Circumscripția electorală nr. 39, Județul Vaslui, România
 • februarie 2021 - membru Comisia Juridică, de disciplina și imunități, Camera Deputaților, Parlamentul României
 • februarie 2021 - secretar/membru Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, Camera Deputaților
 • februarie 2021 - membru Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul Romaniei și Parlamentul Republicii Moldova
 • 29 ianuarie 2020 - Consilier juridic, SC Rubelmet SRL
 • 2019 - Consilier juridic SC BB CIV FORCE CONSTRUCT SRL
 • 5 iunie 2011 - 2015 Consilier local, Telenești, Chiștelnița, Republica Moldova
 • 05 mai- 03.12.2012 metodist instituția preșcolară nr. 174, Chișinău
 • 10 februarie - 30 iunie 2012 Lector universitar, Catedra Drept, Facultatea Specialității Socio-Economice, lnstitutul de Stat de Formare Continuă din Moldova, Chișinău
 • 2009 septembrie - 2011, lector universitar, Catedra "Marketing și relații ecnomice internaționale", Facultatea Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
 • 2009 aprilie - 2010 august, metodistă Facultatea Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
 • 2009 februarie, Laborant superior, Catedra "Marketing și Relații Economice Internaționale", Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
 • 2007-2009 Lector universitar, Catedra "Drept Public", lnstitutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău
 • 2005 - 2006 Lector universitar, Catedra "Drept Internațional", lnstitutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău
 • 2005 Laborant superior la Catedra "Drept Internațional", lnstitutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău
 • 2004 Practica de stat: Judecatoria și Procuratura sectorului Centru, Chișinău

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Scrieți datele (de la - până la)

 • 2006 Magistru în drept, Specializarea Drept penal
 • 2004 Absolventă a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Specialitatea Drept, Specializarea Drept Internațional, titlul Licențiat in Drept, Profil Jurisprudență
 • 1999 Atestat de studii medii de cultură generală, Chiștelnița, Telenești
 • 1997 Certificat de studii gimnaziale

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Limba româna

Alte limbi străine cunoscute

 

ΙNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Limba rusă

C2

C2

C2

C2

C2

Limba engleză

B1

C2

B2

B2

B1

Limba italiană

B2

C1

B2

B2

A1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

Abilități excelente de lucru în echipă
O bună capacitate de integrare în medii culturale diferite
Abilități de comunicare

Competențe organizaționale/manageriale

Abilități de leadership, capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare.
-Capacitate de evaluare abilităților studenților
- Spirit analitic
- Lucru în echipă
- Spirit de evaluare și îmbunătățire
- Monitorizarea lucrului echipei (controlul calității) .
Aceste aptitudini au fost dobîndite și îmbunătațite în perioada de experiență profesională, în cadrul training-urilor și seminarii la care am participat.

Competențe dobândite la locul de muncă

Spirit de echipă, aptitudini de comunicare.

Competențe informatice

Utilizare PC (absolvit curs de utilizare PC)

Alte competențe

 • șah
 • volei

Permis de conducere

Permis de conducere cat. „B”

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicații
Prezentări
Proiecte
Conferințe
Seminarii
Distincții
Afilieri
Referințe

Articole:

 • Articol: „REFLECȚII DE ORDIN TEORETIC ȘI JURIDIC ASUPRA INFRACȚIUNII DE TRAFIC DE FIINȚE UMANE”, publicat Revista Studia Universitatis, Universitatea de Stat din Moldova, nr. 3 (53), Chișinău, 2012, pag.131 - 134.
 • Articol: „TRAFICUL DE FIINȚE UMANE - FENOMEN ÎN CONTINUĂ EVOLUȚIE”, publicat Revista Națională de Drept, nr. 2 februarie, Chișinău, 2012, pag. 32-34 (coautorat Al. Cuznețov).
 • Articol: „ASPECTE CRIMINOLOGICE ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE”, publicat Conferința științifică cu participare internațională consacrată aniversării a 65-a a USM „Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare”, 21-22 septembrie, Chișinău, 2011, secțiunea Științe sociale, vol. I, pag. 287 - 290.
 • Articol: „ASISTENȚA VICTEMELOR TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE - VALOARE MORALĂ”, publicat Conferința Științifică Națională cu participare Internațională „Idei și valori perene în științele socio-umane”, 16 septembrie, Iași, 2011, secțiunea Sociologie și științe juridice, pag. 19.
 • Articol: „ECONOMIA CARE TINDE SPRE GLOBALIZARE”, publicat Conferința Științifică Internațională „Aspecte economico-financiare și sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice și integrării în spațiul european” 26-27 noiembrie, Chișinău, 2010, pag. 218-221.
 • Articol: „POLITICA ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR EDUCAȚIONALE - IMPERATIVA UE”, publicat Conferința Științifică Internațională „Impactul transporturilor asupra dezvoltarii relatiilor economice internationale” 24-25 martie, Chișinău, 2011, pag. 130-136.
 • Articol „PROTECȚIA JURIDICĂ ȘI SIGURANȚA PERSOANELOR TRAFICATE”, publicat Conferința științifico-practică internațională Protecția juridică a proprietății, libertății și siguranței persoanei în dreptul național și internațional, Chișinău, 2010, pag. 368-372.
 • Articol: „SPĂLAREA BANILOR ȘI TERORISMUL ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII”, publicat Conferința Științifică a masteranzilor și doctoranzilor CERCETARE ȘI INOVARE - PERSPECTIVE DE EVOLUȚIE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ, Chișinău, 23 septembrie 2009, pag. 291-292.
 • Articol: „ROLUL ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE ÎN PREVENIREA TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE”, publicat Conferința internațională științifico-practică „PROBLEME ACUALE ALE LEGISLAȚIEI NAȚIONALE ÎN CONTEXTUL PROCESULUI INTEGRAȚIONIST EUROPEAN”, Chișinău, 2008, pag. 93-96.
 • Articol: „COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI - FLAGEL AL SEC. XX”, publicat Anuar Științific vol. V, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, 2007, pag. 249-254.

Certificat:

 • Certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier de marfa, eliberat de Ministerul Transporturilor Autoritatea Rutiera Romana-ARR / Comunitatea Europeana, nr. 0045290, eliberat la Bucuresti, 18.07.2020
 • 2012, 01 noiembrie, Certificat de participare, 6 ore, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport al Consiliului municipal Primăria Chișinău
 • 2012 Certificat “Educația centrată pe cel ce învață”, 96 ore, USM în colaborare cu UNICEF Moldova și Programul Educațional Pas cu Pas
 • 2011, 3 noiembrie, Adeverință de participare, Atelierul Didactic Național „Vasile Cioca”, cu generucul: Copii și Artele, organizat de AGIMD
 • 2011, 25 iunie, Adeverință de participare, Congresul I al Învățătorilor din Republica Moldova, Organizat de Asociația Generală a Învățătorilor din România, Filiala Republica Moldova
 • 2009 Certificat „Educația centrată pe cel ce învață”, 24 credite, USM în colaberare cu UNICEF Moldova
 • 2004 Certificat pentru bazele de lucru la calculator. Sistemul de operare Windows 98.
  Utilizare Microsoft Word, Excel, Internet, 2004

20.11.2023

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 mai 2024, 14:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro