Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2001
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2001

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..614      >>

înregistrări găsite: 614
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 689/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei.
-
2. 19.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 694/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.
-
3. 17.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 348/2001
Propunere legislativă privind protecția informațiilor clasificate.
Apărare
4. 14.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 188/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.28/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
5. 14.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 271/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului;a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României și a Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
6. 14.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 359/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2000 privind modificarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României.
-
7. 14.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 520/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.154/2000 privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României.
-
8. 14.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 541/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2000 pentru completarea art.5 din Legea nr.68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
-
9. 14.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 640/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.212/2000 privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
-
10. 14.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 696/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.140/2000 privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României.
-
11. 13.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 506/2001
Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Gilău, județul Cluj.
-
12. 13.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 558/2001
Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea 10/2001.
-
13. 13.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 583/2001
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.
-
14. 13.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 632/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
-
15. 13.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 684/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2001 pentru completarea art.4 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
16. 12.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 335/2001
Proiect de Lege privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.
Administrație
17. 11.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 667/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2001 unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" S.A.
-
18. 11.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 668/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2001 pentru scutirea de la plata obligațiilor bugetare aferente minelor și carierelor închise, aflate în conservare.
-
19. 11.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 669/2001
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului.
-
20. 11.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 674/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor.
-
21. 11.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 676/2001
Proiect de Lege pentru accetarea unor amendamente la Convenția privind Organizația Maritimă Internațională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948.
-
22. 06.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 675/2001
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
-
23. 05.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 400/2001
Proiect de Lege privind modificarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale.
-
24. 05.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 585/2001
Proiect de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.
-
25. 05.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 652/2001
Proiect de Lege privind abrogarea art.71 din Decretul nr.177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase.
-
26. 05.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 659/2001
Propunere legislativă privind perdelele forestiere de protecție.
-
27. 05.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 664/2001
Proiect de Lege privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte.
-
28. 05.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 665/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 și 10 iulie 2001 între Ministerul Finanțelor Publice din România și Ministerul Finanțelor din Federația Rusă, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, și din contul de lichidare nr.2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.6/2000.
-
29. 27.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 633/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală.
-
30. 27.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 634/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
-
31. 27.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 646/2001
Proiect de Lege privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor.
-
32. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 600/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de Cooperare Navală în Marea Neagră, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001.
-
33. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 602/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor.
-
34. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 603/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.
-
35. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 604/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat, adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001.
-
36. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 615/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
-
37. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 619/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2001 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare.
-
38. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 622/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și plata cotizației anuale.
-
39. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 623/2001
Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989.
-
40. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 624/2001
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române.
-
41. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 628/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România.
-
42. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 629/2001
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2001 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului.
-
43. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 630/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație.
-
44. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 641/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române.
-
45. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 642/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României.
-
46. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 643/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2001 pentru modificarea art.6 din Legea nr.78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare.
-
47. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 644/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2001 pentru completarea art.1949 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active bancare.
-
48. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 645/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale.
-
49. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 647/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la Acordul cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanțelor Publice și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 și la București la 23 iulie 2001 și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999.
-
50. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 648/2001
Proiect de Lege privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor, precum și înregistrarea soiurilor de plante.
-
51. 01.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 238/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale.
-
52. 01.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 562/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației.
-
53. 01.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 606/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" - S.A.Galați.
-
54. 31.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 324/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului.
-
55. 31.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 607/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2001 privind înființarea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad.
-
56. 31.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 608/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2001 privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București.
-
57. 31.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 609/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2001 privind înființarea Universității "Emanuel" din Oradea.
-
58. 31.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 610/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2001 privind înființarea Universității "Nicolae Titulescu" din București.
-
59. 31.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 611/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2001 privind înființarea Universității "Titu Maiorescu" din București.
-
60. 31.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 612/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2001 privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău.
-
61. 31.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 613/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2001 privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București.
-
62. 31.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 614/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2001 privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești.
-
63. 30.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 557/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" S.A. Galați.
-
64. 30.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 584/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.
-
65. 30.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 592/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal.
-
66. 30.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 593/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat.
-
67. 30.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 594/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.131/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat.
-
68. 30.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 595/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Berlin, la 4 iulie 2001.
-
69. 30.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 596/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice, adoptată la Strasbourg, la 2 octombrie 1992.
-
70. 30.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 597/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției penale asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999.
-
71. 30.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 598/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999.
-
72. 30.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 599/2001
Proiect de Lege pentru denunțarea Convenției internaționale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles, la 25 august 1924.
-
73. 24.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 566/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 octombrie 1997.
-
74. 24.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 567/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum și acceptarea unor amendamente în acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția MSC.61 (67) și, respectiv, prin Rezoluția MSC.101 (73) ale Comitetului Securității Maritime, la Londra la 5 decembrie 1996 și, respectiv la 5 decembrie 2000.
-
75. 24.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 568/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2001 pentru acceptarea Codului Internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime MCS.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996.
-
76. 24.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 569/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.
-
77. 24.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 570/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.
-
78. 24.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 571/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv.
-
79. 24.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 573/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
-
80. 24.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 575/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran, privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000.
-
81. 24.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 576/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran, privind transporturile aeriene, semnat la 14 august 2000.
-
82. 24.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 590/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2001 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 de 20 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva.
-
83. 24.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 591/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatările agricole.
-
84. 17.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 419/2001
Proiect de Lege privind grațierea unor pedepse.
-
85. 17.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 578/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului.
-
86. 16.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 145/2001
Propunere legislativă privind acordarea de locuințe de serviciu tinerilor instituționalizați care au împlinit vârsta de 18 ani și sunt proveniți din orfelinate și case de copii precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.35/1997, privind măsuri de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ.
-
87. 16.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 215/2001
Propunere legislativă privind procedurile simplificate de înregistrare și funcționare a societăților comerciale.
-
88. 16.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 246/2001
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului.
-
89. 16.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 548/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României.
-
90. 16.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 556/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice, adoptată la Strasbourg, la 2 octombrie 1992.
-
91. 16.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 561/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale.
-
92. 16.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 572/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1999 privind schimbul terenului în suprafață de 5000 mp, situat în Șoseaua Kiseleff, zona Piața Presei Libere, sector 1, București - România, cu construcția și terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federală Germania.
-
93. 16.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 577/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2001 pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice.
-
94. 15.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 628/2000
Proiect de Lege privind înființarea comunei Mădăraș, județul Harghita.
-
95. 15.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 629/2000
Proiect de Lege privind înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita.
-
96. 15.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 179/2001
Propunere legislativă privind înființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov.
-
97. 15.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 534/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
-
98. 09.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 367/2001
Propunere legislativă privind înființarea comunei Șieu, județul Maramureș.
-
99. 03.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 545/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 iulie 2024, 23:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro