Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2008
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2008

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..503      >>

înregistrări găsite: 503
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2008 RAPORT asupra PL nr. 715/2008
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
2. 22.12.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.12.2008
-
3. 22.12.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.12.2008
-
4. 18.12.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.12.2008
-
5. 09.12.2008 RAPORT asupra PL nr. 557/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr.301/2004 - Codul penal și a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
6. 09.12.2008 RAPORT asupra PL nr. 624/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
-
7. 03.11.2008 RAPORT asupra PL nr. 439/2008
Proiect de Lege privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații
Tehnologia informației
8. 22.10.2008 AVIZ asupra PL nr. 462/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor
-
9. 22.10.2008 AVIZ asupra PL nr. 544/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
-
10. 20.10.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2008
-
11. 20.10.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2008
-
12. 13.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 321/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
-
13. 10.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 219/2008
Propunere legislativă privind stimularea întoarcerii în județele Harghita, Covasna și Mureș a familiilor de români alungate de către șovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum și a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc sa-și stabilească domiciliul în aceste județe
Drepturile omului
14. 08.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 121/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007
Buget
15. 08.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 124/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia
Buget
16. 08.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 140/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A., în vederea achiziționării de autoturisme
Buget
17. 08.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 369/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
Buget
18. 08.10.2008 AVIZ asupra PL nr. 441/2008
Propunere legislativă privind completarea anexei 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Buget
19. 06.10.2008 asupra PL nr. 96/2008
Proiect de Lege pentru modificarea literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
20. 06.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 96/2008
Proiect de Lege pentru modificarea literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
21. 04.10.2008 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 891/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
22. 03.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 486/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
Economică
23. 02.10.2008 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 812/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
24. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 298/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României
-
25. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 306/2008
Propunere legislativă privind loialitatea cetățenilor aparținând minorităților naționale față de România și statul național unitar român
Drepturile omului
26. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 334/2008
Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cetățenilor români, aparținând minorităților naționale, care doresc să părăsească definitiv România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și statul național unitar român
Drepturile omului
27. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 345/2008
Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România
Drepturile omului
28. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 364/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2008 privind modificarea art.482 din Codul de procedură penală
-
29. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 389/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală
-
30. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 408/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
31. 02.10.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2008
-
32. 02.10.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2008
-
33. 01.10.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.09.2008
-
34. 30.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 209/2008
Proiect de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi
Apărare
35. 30.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 509/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
36. 30.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 510/2008
Propunere legislativă privind persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
37. 30.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 511/2008
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
38. 30.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 542/2008
Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România
-
39. 29.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 166/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 21/10/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 31.12.1997, privind Legea Locuinței
Administrație
40. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 840/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
41. 25.09.2008 asupra PL nr. 871/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
42. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 45/2008
Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002
-
43. 25.09.2008 asupra PL nr. 45/2008
Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002
-
44. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 144/2008
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005
-
45. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 268/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
46. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 339/2008
Propunere legislativă pentru recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la căderea regimului comunist
-
47. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 385/2008
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.43 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
-
48. 25.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 460/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
49. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 487/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
50. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 488/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
-
51. 24.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 437/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996, și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
Administrație
52. 24.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 468/2008
Proiect de Lege pentru denunțarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998
Industrii
53. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 442/2008
Propunere legislativă pentru abrogarea Capitolului II1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
54. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 447/2008
Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
55. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 448/2008
Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.110 din 21/12/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
56. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 450/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
57. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 458/2008
Propunere legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
-
58. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 496/2008
Propunere legislativă privind unitățile zootehnice construite înainte de 1 ianuarie 2007
-
59. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 497/2008
Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
-
60. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 536/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
-
61. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 537/2008
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acțiuni prioritare
-
62. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 539/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
-
63. 22.09.2008 asupra PL nr. 163/2008
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
-
64. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 211/2008
Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopției
-
65. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 216/2008
Proiect de Lege pentru completarea art.2 al Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
-
66. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 284/2008
Propunere legislativă privind perioada de desfășurare a alegerilor și referendumului local
-
67. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 335/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Drepturile omului
68. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 397/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată
-
69. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 400/2008
Proiect de Lege privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
70. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 402/2008
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
-
71. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 419/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22/02/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, versiune consolidată în data de 15.05.2007
-
72. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 436/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
-
73. 22.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2008
-
74. 19.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 217/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Administrație
75. 19.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2008, 10.09.2008
-
76. 18.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 210/2008
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 1 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
Agricultură
77. 18.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 411/2008
Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România
Industrii
78. 17.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 73/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Egalitatea de șanse
79. 17.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 74/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Egalitatea de șanse
80. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 443/2008
Propunere legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
81. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 445/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
-
82. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 446/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și complectarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
-
83. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 451/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
84. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 452/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
85. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 453/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
86. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 454/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
-
87. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 455/2008
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
88. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 459/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
-
89. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 464/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2008 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale
-
90. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 466/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii învățământului, nr.84/1995
-
91. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 467/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere, între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007
-
92. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 470/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007
-
93. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 471/2008
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Legea nr.56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004
-
94. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 472/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la București, la 2 iulie 2007, la Acordul de Garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare și introducere a taxării pe autostrada București - Pitești, semnat la București la 5 august 1996
-
95. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 473/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului maritim între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, semnat la București la 3 martie 2008
-
96. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 474/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008
-
97. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 475/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la București la 6 martie 2008
-
98. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 476/2008
Proiect de Lege privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale și Cercetare (CEPSC)
-
99. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 477/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecției și securității civile privind asistența și cooperarea în situații de urgență, semnat la Paris la 22 aprilie 2008
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 22 iulie 2024, 22:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro