Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2014
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2014

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..546      >>

înregistrări găsite: 546
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 194/2014
Proiect de Lege pentru conferirea titlului onorific de "Martir și Erou al Națiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viață închinată și jertfită spre propășirea neamului românesc
Cultură
2. 18.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 343/2014
Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
3. 17.12.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 401/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2001
Drepturile omului
4. 16.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 226/2014
Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești "- stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți, județul Botoșani, în domeniul public al Județului Botoșani și în administrarea Consilului Județean Botoșani
Agricultură
5. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
-
6. 15.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 324/2014
Propunere legislativă privind localitatea Pungesti
-
7. 15.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 436/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
Mediu
8. 15.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 568/2014
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
9. 11.12.2014 asupra PL nr. 337/2013
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
Buget
10. 09.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 333/2014
Propunere legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane
-
11. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 497/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2014 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
-
12. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 502/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.257 lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
13. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 503/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2007 privind Codul Fiscal
-
14. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 505/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
15. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 511/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
16. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 512/2014
Proiect de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
17. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 518/2014
Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
18. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 519/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
19. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 522/2014
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale
-
20. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 523/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.257, alin.(2), lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
21. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 524/2014
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
22. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 528/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
23. 08.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 545/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Codului penal
-
24. 08.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 178/2014
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009-Codul Penal
-
25. 08.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 258/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
26. 03.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 135/2014
Propunere legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internationale ale României
Buget
27. 02.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 193/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb
Industrii
28. 02.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 398/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Administrație
29. 02.12.2014 RAPORT asupra scrisorii ministrului justitiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, de incuviintare a arestarii preventive a domnului deputat Marko Attila - Gabor si a domnului deputat Teodorescu Catalin - Florin -
30. 02.12.2014 RAPORT asupra cererii ministrului justitiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind incuviintarea arestarii preventive a domnului deputat Marko Attila-Gabor -
31. 25.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 490/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
-
32. 24.11.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 118/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene
-
33. 24.11.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 460/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria , semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunuriel proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
Buget
34. 19.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 149/2012
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole
Agricultură
35. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 448/2014
Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
36. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 455/2014
Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative
-
37. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 491/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014
-
38. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 492/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbilisi, la 14 martie 2014
-
39. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 493/2014
Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum și a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranță Maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.359(92) din 21 iunie 2013
-
40. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 494/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, si Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010
-
41. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 495/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și Statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigație prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013
-
42. 18.11.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 162/2013
Propunere legislativă pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse
-
43. 18.11.2014 RAPORT cu privire la scrisoarea domnului Robert Marius Cazanciuc, Ministrul Justitiei, referitoare la solicitarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul teritorial Ploiesti, privind incuviintarea perchezitiei domiciliare, a retinerii si arestarii preventive a deputatului Rosca Mircea, inculpat in Dosarul penal nr. 192/P/2014 -
44. 18.11.2014 HOTARARE privind incuviintarea arestarii preventive a unui deputat -
45. 18.11.2014 RAPORT asupra scrisorii Ministrului Justitiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, de incuviintare a arestarii preventive a domnului deputat Ioan Adam, respectiv a domnului deputat Viorel Hrebenciuc -
46. 04.11.2014 asupra PL nr. 118/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene
-
47. 04.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 460/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria , semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunuriel proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
Buget
48. 03.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 295/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, precum și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
Cultură
49. 21.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 334/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
50. 21.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 339/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
51. 21.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 531/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
52. 21.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 305/2014
Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
53. 21.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 309/2014
Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
Administrație
54. 21.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 317/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională decizională în administrația publică
Administrație
55. 21.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2014
-
56. 21.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2014, 15.10.2014, 16.10.2014
-
57. 20.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 304/2014
Propunere legislativă de modificare și completare a unor dispoziții legale în materia stării civile și a prelucrării datelor cu caracter personal
Tehnologia informației
58. 16.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 72/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraților
-
59. 14.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 207/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2014 privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
60. 14.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 253/2014
Propunere legislativă pentru modficarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Agricultură
61. 14.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 284/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
62. 14.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 401/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2001
Drepturile omului
63. 14.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 424/2014
Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România
-
64. 14.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 433/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, cu modificările și completările ulterioare, republicată
-
65. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 456/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
66. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 457/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
67. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 459/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate
-
68. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 462/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014
-
69. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 464/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
70. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 466/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012
-
71. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 467/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
72. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 468/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
-
73. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 469/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începînd cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
74. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 472/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
75. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 476/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
-
76. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 477/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2014 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru asociat la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte
-
77. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 478/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I "-S.A.
-
78. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 480/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
-
79. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 482/2014
Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
-
80. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 484/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
81. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 486/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice
-
82. 14.10.2014 RAPORT asupra scrisorii ministrului justitiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, de incuviintare a arestarii preventive a domnului deputat Ion Dinita -
83. 09.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 539/2013
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Economică
84. 09.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.10.2014
-
85. 07.10.2014 RAPORT asupra Scrisorii Procurorului General al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie referitoare la formularea cererii de începere a urmaririi penale împotriva domnului Valerian Vreme, ministru al comunicatiilor si societatii informationale, în perioada septembrie 2010 - februarie 2012 -
86. 06.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.09.2014, 30.09.2014, 01.10.2014, 02.10.2014
-
87. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 404/2014
Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic și consular, din rândul funcționarilor publici parlamentari, din rândul deputaților și senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă și din cadrul Curții de Conturi
-
88. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 407/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii
-
89. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 440/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
90. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 442/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
91. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 445/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
92. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 447/2014
Proiect de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor
-
93. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 450/2014
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) și (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
94. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 451/2014
Propunere legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
95. 30.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2014, 23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014
-
96. 29.09.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 12/2014
Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
-
97. 29.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 370/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
Buget
98. 29.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 419/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
99. 29.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 437/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 20 iulie 2024, 3:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro