Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2015
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2015

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..750      >>

înregistrări găsite: 750
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 867/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic
-
2. 22.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 869/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
3. 17.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 663/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
4. 17.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 775/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.36 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
Administrație
5. 17.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 776/2015
Propunere legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român
Administrație
6. 16.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 818/2015
Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator
-
7. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 210/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000
-
8. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 145/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.51 din Legea 29/2000 privind sistemul national de decorații al României
Cultură
9. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 145/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.51 din Legea 29/2000 privind sistemul national de decorații al României
Cultură
10. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 225/2014
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
11. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 314/2014
Propunere legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
12. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 557/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Drepturile omului
13. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 31/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
14. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 296/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
15. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 419/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
16. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 584/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare, republicată
-
17. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 610/2015
Proiect de Lege privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare
Apărare
18. 15.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 866/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat României a unui aflux masiv de imigranți
-
19. 15.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 879/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016
-
20. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 880/2015
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
21. 14.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 711/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
-
22. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
23. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 744/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
24. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 219/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (5) al art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
Muncă
25. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 229/2014
Propunere legislativă privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor
Administrație
26. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 514/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
-
27. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 414/2015
Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
Agricultură
28. 09.12.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 749/2010
Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii
Agricultură
29. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 485/2015
Propunere legislativă privind răspunderea ministerială
-
30. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 553/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
31. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 557/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
32. 08.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 362/2013
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare
Agricultură
33. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 714/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
-
34. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 756/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învațământ, precum și pentru modificarea și completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap.I, pct 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
35. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 773/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
-
36. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 774/2015
Propunere legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților
-
37. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 794/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
38. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 797/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimenatare
-
39. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 799/2015
Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare
-
40. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 819/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelulul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
41. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 822/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
-
42. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 824/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
43. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 826/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
44. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 827/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
-
45. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 828/2015
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
-
46. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 832/2015
Proiect de Lege privind modificarea art.49 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
47. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 833/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului
-
48. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 834/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
49. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 835/2015
Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn
-
50. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 836/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
51. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 838/2015
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
52. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 839/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
53. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 840/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare
-
54. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 844/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
55. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 845/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
56. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 853/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014
-
57. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 854/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
58. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 856/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Republica Croația, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles și de către România , la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles
-
59. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 858/2015
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internatională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată de Nairobi la 18 mai 2007
-
60. 07.12.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 57/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
Buget
61. 04.12.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 548/2013
Proiect de Lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945
Muncă
62. 04.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 143/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România
-
63. 04.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 323/2014
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
-
64. 04.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 555/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Muncă
Apărare
65. 04.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 129/2015
Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative
Muncă
66. 04.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 791/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991
-
67. 03.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 471/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
Mediu
68. 03.12.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 521/2015
Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrative-teritoriale
Administrație
69. 02.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 653/2015
Propunere legislativă pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
70. 02.12.2015 RAPORT cu privire la scrisoarea doamnei Raluca Alexandra Pruna, ministrul justitiei, referitoare la solicitarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie privind incuviintarea arestarii preventive a deputatului Catalin-Florin Teodorescu, inculpat in Dosarul penal nr. 660/P/2014 -
71. 02.12.2015 RAPORT cu privire la scrisoarea doamnei Raluca Alexandra Pruna, ministrul justitiei, referitoare la solicitarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, privind incuviintarea arestarii preventive a deputatului Ioan Oltean, inculpat în Dosarul penal nr. 660/P/2014 -
72. 26.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 747/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare
Administrație
73. 26.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 748/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare
Administrație
74. 26.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 749/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Administrație
75. 25.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 666/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 -Codul Silvic
Agricultură
76. 25.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 626/2015
Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică
Industrii
77. 25.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 743/2015
Proiect de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
-
78. 24.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 360/2015
Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România
Agricultură
Mediu
79. 24.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 719/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
80. 24.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 778/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
Apărare
81. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 783/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
82. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 796/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică
-
83. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 798/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
84. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 800/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
85. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 801/2015
Proiect de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding)
-
86. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 802/2015
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare
-
87. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 804/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcționează farmaciile și cum se vând medicamentele
-
88. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 805/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
89. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 810/2015
Proiect de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național
-
90. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 811/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
-
91. 19.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 521/2015
Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrative-teritoriale
Administrație
92. 19.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 726/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2015 privind aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internationale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte
-
93. 18.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 738/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
94. 18.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 745/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
-
95. 18.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 754/2015
Propunere legislativă pentru completarea articolelor 190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
96. 18.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 758/2015
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
97. 18.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 763/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015
-
98. 18.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 765/2015
Proiect de Lege pentru completarea articolului nr.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-
99. 18.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 767/2015
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 24 iulie 2024, 0:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro