Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2020
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2020

1..99 | 100..199 | 200..267      >>

înregistrări găsite: 267
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2020 AVIZ COMN AUDIERE domnul Stelian Ion-Cristian Drepturile omului
Abuzuri
2. 15.12.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 122/2015
Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative
-
3. 15.12.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 122/2015
Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative
-
4. 15.12.2020 RAPORT asupra PL nr. 251/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Industrii
5. 15.12.2020 RAPORT asupra PL nr. 648/2019
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului
Drepturile omului
6. 15.12.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 448/2020
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
-
7. 24.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 132/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
Mediu
8. 24.11.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 354/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
-
9. 24.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 448/2020
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
-
10. 24.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 568/2020
Propunere legislativă privind comasarea prin absorbție a Institutului Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
Drepturile omului
11. 24.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 668/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
12. 24.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 668/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
13. 24.11.2020 Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului FLORIN IORDACHE -
14. 24.11.2020 HOTARARE privind vacantarea locului de deputat al domnului Gabriel Radulescu -
15. 23.11.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 543/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
Administrație
16. 10.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 259/2020
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
17. 10.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 259/2020
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
18. 10.11.2020 HOTARARE privind vacantarea locului de deputat al domnului Sergiu Cosmin Vlad -
19. 10.11.2020 HOTARARE privind vacantarea locului de deputat al domnului Sergiu Cosmin Vlad -
20. 04.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 550/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinței suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 și a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curții Constituționale
Administrație
21. 03.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 736/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
22. 03.11.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 641/2019
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
Buget
Administrație
23. 03.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 436/2020
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare
-
24. 03.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 527/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(2) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
25. 03.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 567/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură
-
26. 03.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 613/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
27. 28.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 295/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
28. 28.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 471/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
29. 27.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 472/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
30. 27.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 641/2019
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
Buget
Administrație
31. 27.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 194/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului
-
32. 27.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 195/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea și serviciilor de piață
-
33. 27.10.2020 HOTARARE privind vacantarea locului de deputat al domnului Korodi Attila -
34. 27.10.2020 HOTARARE privind vacantarea locului de deputat al domnului Tachianu Marian -
35. 23.10.2020 RAPORT privind cererea de urmarire penala fata de domnul Nicolae Banicioiu, fost ministru, în prezent deputat în Parlamentul României -
36. 23.10.2020 HOTARARE privind vacantarea locului de deputat al domnului Stanciu - Viziteu Lucian Daniel -
37. 23.10.2020 HOTARARE Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae Velcea -
38. 23.10.2020 HOTARARE Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Nistor Laurențiu -
39. 23.10.2020 HOTARARE privind vacantarea locului de deputat al domnului Costel Alexe -
40. 22.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 207/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Agricultură
41. 20.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 500/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
42. 20.10.2020 AVIZ COMUN privind numirile pentru functia de presedinte al Consiliului Legislativ și pentru cea de președinte al Secției de evidența oficiala a legislației și documentare a Consiliului Legislativ -
43. 20.10.2020 RAPORTUL COMUN asupra proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autoritații Electorale Permanente -
44. 13.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 537/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transmiterii unor directive ale Uniunii Europene
-
45. 13.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 470/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
46. - 13.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 537/2020
Proiect de Lege privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România
-
47. 13.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 558/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
48. 12.10.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 103/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
49. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 351/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
50. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 627/2019
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
Mediu
51. 12.10.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 410/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Apărare
52. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 612/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea
Administrație
53. 06.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 531/2020
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
54. 06.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 532/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
55. 06.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 599/2020
Proiect de Lege pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile
-
56. 06.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 599/2020
Proiect de Lege pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile
-
57. 14.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 559/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
-
58. 08.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 668/2018
Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
Administrație
Mediu
59. 08.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Mediu
60. 02.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 447/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative
-
61. 02.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 452/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
Industrii
62. 02.09.2020 Vacantarea unui loc de deputat -
63. 28.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 461/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
64. 25.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 611/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
65. 25.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 410/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Apărare
66. 25.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 457/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
-
67. 25.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 485/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
-
68. 19.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 421/2019
Proiect de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice
Industrii
Tehnologia informației
69. 19.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 317/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
Muncă
70. 19.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 356/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
Mediu
71. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 469/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
72. 28.07.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 324/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
Apărare
73. - 28.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 410/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
-
74. 28.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 410/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Apărare
75. 27.07.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 630/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Administrație
76. 27.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 253/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
-
77. 27.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 352/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
Muncă
78. 27.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 395/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Egalitatea de șanse
79. 27.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 450/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016
-
80. 23.07.2020 asupra PL nr. 521/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
81. 21.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 269/2020
Propunere legislativă privind protecția civilă
-
82. 21.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 274/2020
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
-
83. 14.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 237/2019
Propunere legislativă privind inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției României
-
84. 09.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 418/2020
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
-
85. 08.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 501/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Drepturile omului
86. 08.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 252/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Drepturile omului
87. 08.07.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 324/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
Apărare
88. 08.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 428/2020
Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora
-
89. 08.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 429/2020
Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora
-
90. 08.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 429/2020
Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora
-
91. 30.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 188/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari
Agricultură
Mediu
92. 29.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 282/2017
Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 și 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
-
93. 29.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 108/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
94. 29.06.2020 asupra PL nr. 61/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Administrație
95. 29.06.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 630/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Administrație
96. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 661/2019
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupție
Muncă
97. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 101/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
98. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 232/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
99. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 252/2020
Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 iulie 2024, 23:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro