Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2012
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2012

înregistrări găsite: 90
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.12.2012
-
2. 21.12.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.12.2012
-
3. 21.12.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.12.2012
-
4. 21.12.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.12.2012
-
5. 01.11.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2012
-
6. 30.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 408/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011-Legea Educației Naționale
-
7. 30.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 420/2012
Propunere legislativă privind amnistia fiscală pentru pensionari
-
8. 30.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 421/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal
-
9. 30.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 423/2012
Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum și a majorărilor de întîrziere aferente
-
10. 17.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2012
-
11. 17.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.10.2012
-
12. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 333/2011
Proiect de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României
Juridică
13. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 360/2012
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Juridică
14. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 382/2012
Propunere legislativă privind crearea unor oportunități de asigurare pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost asigurate în sistemul public de pensii
-
15. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 400/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
-
16. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 401/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
17. 10.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.10.2012
-
18. 10.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.10.2012
-
19. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 331/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală
-
20. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 333/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
21. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 342/2012
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Instructorilor Auto din România
-
22. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 344/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă
-
23. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 348/2012
Propunere legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină
-
24. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 355/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
25. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 356/2012
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
26. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 357/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
27. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 358/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
28. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 359/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
29. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 361/2012
Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului
-
30. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 363/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
31. 20.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 81/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Juridică
32. 19.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 295/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
-
33. 19.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 311/2012
Propunere legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
34. 19.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 313/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
35. 19.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2012
-
36. 19.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.09.2012
-
37. 07.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2012, 30.08.2012
-
38. 07.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.08.2012, 30.08.2012
-
39. 30.08.2012 AVIZ asupra PL nr. 169/2012
Proiect de Lege privind completarea art.1 al Ordonanței nr.137 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
40. 30.08.2012 AVIZ asupra PL nr. 270/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
41. 26.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2012
-
42. 26.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2012
-
43. 26.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2012
-
44. 26.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2012
-
45. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 100/2012
Proiect de Lege privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate
-
46. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 102/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
47. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 104/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
-
48. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 107/2012
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
49. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 109/2012
Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
50. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 116/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.67din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată
-
51. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 121/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
52. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 122/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
53. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 173/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
54. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 183/2012
Proiect de Lege privind acordarea unor facilități fiscale pentru tinerii casătoriți precum și pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în întreținere doi sau mai mulți copii minori
-
55. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 190/2012
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
56. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 201/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice
-
57. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 202/2012
Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creștinării Poporului Român
-
58. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 203/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
59. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 204/2012
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată
-
60. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 205/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
61. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 208/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
62. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 210/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicată
-
63. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 211/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
-
64. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 213/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
-
65. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 228/2012
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de logoped
-
66. 25.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 237/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
67. 15.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2012, 08.05.2012
-
68. 15.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.05.2012, 08.05.2012
-
69. 04.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2012
-
70. 04.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2012
-
71. 26.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2012
-
72. 26.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2012
-
73. 26.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.04.2012
-
74. 26.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.04.2012
-
75. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 19/2012
Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
76. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 59/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
-
77. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 63/2012
Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator
-
78. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 67/2012
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
79. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 80/2012
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Naționale a Multipleților
-
80. 05.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2012
-
81. 05.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.03.2012
-
82. 03.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2012
-
83. 03.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2012
-
84. 26.03.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.03.2012
-
85. 15.03.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2012
-
86. 05.03.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.02.2012
-
87. 05.03.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.02.2012
-
88. 29.02.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.02.2012
-
89. 29.02.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.02.2012
-
90. 20.02.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.02.2012
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 17:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro