Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2013
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2013

1..99 | 100..110      >>

înregistrări găsite: 110
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.12.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.12.2013
-
2. 17.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.12.2013
-
3. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 423/2013
Propunere legislativă privind înființarea Consiliului National pentru Prevenirea și Combaterea Torturii
-
4. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 464/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007
-
5. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 467/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
-
6. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 475/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată
-
7. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 484/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
8. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 490/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
9. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 491/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
10. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 493/2013
Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor românești sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat
-
11. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 494/2013
Propunere legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual
-
12. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 506/2013
Propunere legislativă privind adopția în România
-
13. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 509/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
-
14. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 521/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011
-
15. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 522/2013
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
16. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 533/2013
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
17. 04.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2013
-
18. 04.12.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.11.2013
-
19. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
20. 20.11.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.11.2013
-
21. 20.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.11.2013
-
22. 19.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 428/2013
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Naționale pentru Adopție
-
23. 19.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 433/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
24. 19.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 439/2013
Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității
-
25. 19.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 440/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
-
26. 19.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 460/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
-
27. 19.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 462/2013
Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical
-
28. 19.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 482/2013
Propunere legislativă privind Programul Național O Sansă prin Sport pentru copiii instituționalizați
-
29. 19.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 507/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
30. 15.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.11.2013
-
31. 15.11.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.11.2013
-
32. 06.11.2013 Raportul comun asupra raportului de activitate al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii pentru anul 2012 Drepturile omului
Juridică
33. 06.11.2013 Raportul comun asupra raportului de activitate al Consiliului National pentru Combaterea Disriminarii pentru anul 2011 Drepturile omului
Juridică
34. 05.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2013
-
35. 05.11.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.10.2013
-
36. 17.10.2013 Raportul de activitate al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii pe anii 2008, 2009 si 2010. Drepturile omului
Juridică
37. 17.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2013
-
38. 17.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2013
-
39. 08.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 273/2013
Propunere legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiția al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007
-
40. 08.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 319/2013
Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învațământ superior
-
41. 08.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 320/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
-
42. 08.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 327/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
-
43. 08.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 342/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
44. 01.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2013
-
45. 01.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2013
-
46. 18.09.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.09.2013
-
47. 11.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2013
-
48. 10.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 209/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului
-
49. 10.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 238/2013
Proiect de Lege privind înființarea Fundației" Proiect Ferentari"
-
50. 10.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 267/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
-
51. 10.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 270/2013
Propunere legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
52. 19.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 201/2013
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
53. 19.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 212/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
54. 19.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 213/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
55. 19.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 216/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
56. 19.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 217/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
57. 19.06.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2013
-
58. 19.06.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2013
-
59. 19.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2013, 19.06.2013
-
60. 19.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2013
-
61. 05.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 164/2013
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
62. 05.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 167/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă
-
63. 05.06.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2013
-
64. 05.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2013
-
65. 04.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.2013
-
66. 29.05.2013 AVIZ asupra PL nr. 150/2013
Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
67. 29.05.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.05.2013
-
68. 29.05.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.05.2013
-
69. 28.05.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2013
-
70. 25.04.2013 AVIZ asupra PL nr. 113/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
71. 25.04.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2013
-
72. 25.04.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2013
-
73. 25.04.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.04.2013
-
74. 25.04.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2013
-
75. 23.04.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.04.2013
-
76. 23.04.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.04.2013
-
77. 04.04.2013 RAPORT asupra PL nr. 76/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei
Muncă
78. 04.04.2013 AVIZ asupra PL nr. 80/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului
-
79. 04.04.2013 AVIZ asupra PL nr. 105/2013
Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege
-
80. 03.04.2013 AVIZ asupra PL nr. 94/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
-
81. 03.04.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2013
-
82. 03.04.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2013
-
83. 27.03.2013 AVIZ asupra PL nr. 81/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
84. 27.03.2013 AVIZ asupra PL nr. 82/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii
-
85. 27.03.2013 AVIZ asupra PL nr. 85/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
86. 27.03.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2013
-
87. 27.03.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.03.2013
-
88. 21.03.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2013, 13.03.2013
-
89. 21.03.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.03.2013
-
90. 20.03.2013 AVIZ asupra PL nr. 78/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și vaduvelor de război
-
91. 20.03.2013 AVIZ asupra PL nr. 79/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
-
92. 19.03.2013 Proiect de Opinie asupra Propunerii de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen in randul administratorilor neexecutivi ai societatilor cotate la bursa si masuri conexe - COM(2012)614 -
93. 18.03.2013 RAPORT asupra PL nr. 66/2013
Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2)-(4) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii
-
94. 15.03.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2013
-
95. 15.03.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.03.2013
-
96. 07.03.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.02.2013
-
97. 07.03.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.02.2013
-
98. 06.03.2013 AVIZ asupra PL nr. 37/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, precum și pentru modificarea art.II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
99. 06.03.2013 AVIZ asupra PL nr. 47/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 18:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro