Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2015
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2015

1..99 | 100..192      >>

înregistrări găsite: 192
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.12.2015
-
2. 22.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.12.2015
-
3. 17.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 872/2015
Proiect de Lege privind reglementarea experienței profesionale
-
4. 17.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 873/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
5. 17.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 874/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
6. 17.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2015
-
7. 17.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.11.2015
-
8. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 817/2015
Propunere legislativă pentru declararea zilei de 8 martie Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului
-
9. 14.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2015
-
10. 14.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.2015
-
11. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Muncă
Sănătate
12. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
13. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 760/2015
Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar
-
14. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 818/2015
Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator
-
15. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 830/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative
-
16. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 836/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
17. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 841/2015
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
18. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 845/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
19. 24.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 719/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie
Juridică
20. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 750/2015
Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale
-
21. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 751/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
22. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 753/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
-
23. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 758/2015
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
24. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 782/2015
Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
-
25. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 787/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
26. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 792/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
27. 16.11.2015 Aviz comun consultativ - audierea doamnei Victoria Violeta Alexandru - candidat la functia de ministru delegat pentru consultare publica si dialog civic Muncă
28. 16.11.2015 Aviz comun consultativ - audierea doamnei Claudia Ana Costea - candidat pentru functia de ministru al muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice Muncă
Sănătate
29. 11.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 652/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011
Juridică
30. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 720/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
31. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 721/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
32. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 725/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art.92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
33. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 729/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
34. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 730/2015
Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale
-
35. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 731/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
36. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 734/2015
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată
-
37. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 735/2015
Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii-repausul săptămânal
-
38. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 779/2015
Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
39. 05.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2015
-
40. 05.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.2015
-
41. 28.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 648/2015
Proiect de Lege privind primul loc de muncă
-
42. 28.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 649/2015
Proiect de Lege privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup
-
43. 28.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 657/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
44. 28.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 666/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
-
45. 28.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 667/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
46. 28.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.10.2015
-
47. 28.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2015
-
48. 21.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2015
-
49. 21.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2015
-
50. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 599/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.63 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
51. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 633/2015
Proiect de Lege privind conflictele de muncă
-
52. 13.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2015
-
53. 13.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2015
-
54. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 505/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011
-
55. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 507/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.395 din 16 decembrie 2005, privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
-
56. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 508/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
57. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 611/2015
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea pensiilor, republicată
-
58. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 612/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
-
59. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 614/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.56 și 57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
60. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 620/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
61. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 622/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asitent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști , Moașelor și Asistenților Medicali din România
-
62. 29.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2015
-
63. 29.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2015
-
64. 24.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 453/2015
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Juridică
65. 23.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 577/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
66. 21.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 548/2015
Proiect de Lege privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate
-
67. 21.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 550/2015
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) și (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
68. 21.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 551/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014
-
69. 21.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 559/2015
Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă
-
70. 21.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 569/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
71. 08.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2015
-
72. 08.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.08.2015, 26.08.2015
-
73. 08.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.08.2015
-
74. 08.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2015, 26.08.2015
-
75. 03.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 489/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
76. 02.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 480/2015
Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
77. 02.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 486/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
-
78. 02.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 500/2015
Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităților salariale rezultate în urma aplicării Legii 118/2010 în cadrul instituțiilor bugetare
-
79. 02.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 501/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
80. 02.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2015
-
81. 02.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2015
-
82. 02.07.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2015
-
83. 25.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2015
-
84. 25.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2015
-
85. 18.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 405/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Muncă
86. 11.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2015
-
87. 11.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2015
-
88. 11.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2015
-
89. 03.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 416/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
90. 21.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2015
-
91. 21.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2015
-
92. 21.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.05.2015
-
93. 21.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.05.2015
-
94. 21.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2015
-
95. 21.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2015
-
96. 19.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 363/2015
Propunere legislativă privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
97. 12.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 248/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Juridică
98. 11.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2015
-
99. 11.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.05.2015
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 18:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro