Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2019
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..150      >>

înregistrări găsite: 150
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 352/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
2. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 353/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
-
3. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 355/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
4. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 363/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
-
5. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 417/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
6. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 450/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
7. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 468/2019
Propunere legislativă privind instituirea sistemului "Alertă Copil"
-
8. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 516/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
-
9. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 554/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
-
10. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 569/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
11. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 570/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
12. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 576/2019
Proiect de Lege privind programul național "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți"
-
13. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 577/2019
Proiect de Lege privind acordarea unor vouchere destinate părinților care au nevoie de servicii de asistență și îngrijire pentru copii
-
14. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 590/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
15. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 591/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
16. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 621/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare
-
17. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 152/2019
Propunere legislativă privind parteneriatul civil
-
18. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 153/2019
Propunere legislativă privind parteneriatul civil
-
19. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 292/2019
Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, polițiști, funcționari publici cu statul special, funcționari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic și consular al României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
20. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 504/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
21. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 522/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat
-
22. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 524/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii
-
23. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 557/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE
-
24. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 558/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE
-
25. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 579/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern
-
26. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 580/2019
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea legii nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările și completările ulterioare
-
27. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 581/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Comisiei Naționale de Alăptare
-
28. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 582/2019
Proiect de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă
-
29. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 592/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii
-
30. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 593/2019
Proiect de Lege privind protejarea vieții de familie și reglementarea unor situații juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală
-
31. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 617/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
32. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 618/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
33. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 494/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
34. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 503/2019
Proiectul Legii entru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
35. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 505/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
36. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 517/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției
-
37. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 547/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
38. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 559/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
39. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 560/2019
Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut în România
-
40. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 578/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
41. 26.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 368/2019
Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
42. 26.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 428/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
43. 26.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 469/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
44. 26.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 470/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
45. 26.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 472/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
46. 26.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 492/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 și (UE) nr.1296/2013
-
47. 26.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 525/2019
Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională
-
48. 26.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 573/2019
Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române
-
49. 30.10.2019 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Alexandru Victoria Violeta, candidat la functia de ministru al muncii si protectiei sociale Muncă
50. 21.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 409/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
-
51. 21.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 441/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
-
52. 21.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 451/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
53. 21.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 457/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
54. 17.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 312/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
55. 17.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 337/2019
Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
-
56. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 295/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
57. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 296/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
58. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 320/2019
Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial
-
59. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 336/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii educaței naționale nr.1/2011
-
60. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 348/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
61. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 365/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
-
62. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 384/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004
-
63. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 386/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
64. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 395/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia
-
65. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 396/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
66. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 400/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
67. 04.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 293/2019
Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Juridică
68. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 278/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
69. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 326/2019
Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar
-
70. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 327/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
71. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 258/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
72. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 262/2019
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
73. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 275/2019
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012
-
74. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 317/2019
Proiectul Legii modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
75. 04.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 252/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
76. 01.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 134/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 61 și 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
-
77. 01.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 235/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
-
78. 01.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 253/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
79. 01.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 264/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, participant la misiuni și acțiuni militare sau la alte operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
80. 01.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 285/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Republicată
-
81. 01.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 291/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
82. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 218/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
83. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 238/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
84. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 245/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
85. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 176/2019
Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
86. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 187/2019
Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament"
-
87. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 191/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviația civilă din România
-
88. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 210/2019
Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
89. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 229/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
-
90. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 230/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
91. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 232/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
-
92. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 233/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
93. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 242/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
94. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 139/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
95. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 173/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
96. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 175/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
97. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 177/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
98. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 192/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
99. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 199/2019
Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 18:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro