Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2020
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2020

1..99 | 100..181      >>

înregistrări găsite: 181
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2020 AVIZ COMUN AUDIERE Doamna Raluca Turcan Muncă
2. 18.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 664/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
3. 18.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 665/2020
Propunere legislativă pentru compleatera art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
4. 18.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 672/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
5. 18.11.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.11.2020
-
6. 18.11.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.11.2020
-
7. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 550/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinței suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 și a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curții Constituționale
-
8. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 551/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri
-
9. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 552/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
10. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 558/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
11. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 573/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
12. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 574/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora
-
13. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 581/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS­-Cov-2
-
14. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 582/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
15. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 586/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
16. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 587/2020
Proiect de Lege privind acordarea indemnizației de scurtă durată
-
17. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 589/2020
Proiect de Lege privind protecția și promovarea drepturilor familiilor numeroase
-
18. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 604/2020
Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale la distanță
-
19. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 605/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
20. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 609/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
21. 26.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 621/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
-
22. 15.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 572/2020
Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii
-
23. 13.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 606/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
-
24. 12.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 584/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
-
25. 12.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 590/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspîndirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
26. 09.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 397/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea audiovizualului nr.504/2002
-
27. 09.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 499/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă"
-
28. 09.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 501/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
29. 09.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 504/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora
-
30. 09.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 513/2020
Proiect de Lege privind acordarea unei alocații de sprijin în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor și familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat
-
31. 09.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 518/2020
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale
-
32. 09.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 524/2020
Proiect de Lege privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19
-
33. 09.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 546/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și pentru completarea art.28 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
34. 15.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 486/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
35. 15.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 490/2020
Proiect de Lege privind planul special de gestiune a resurselor umane
-
36. 15.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 491/2020
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
-
37. 19.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 469/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
38. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 434/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare
-
39. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 448/2020
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
-
40. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 449/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
41. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 453/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
42. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 454/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
-
43. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 456/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
44. 27.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 395/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Juridică
45. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 420/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
46. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 423/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
-
47. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 430/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
48. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 431/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
49. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 433/2020
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
50. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 377/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
-
51. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 383/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență
-
52. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 386/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
53. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 390/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
54. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 391/2020
Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de masă salariaților aflați în șomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgență
-
55. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 396/2020
Propunere legislativă pentru acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus COVID - 19
-
56. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 398/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
-
57. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 399/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
58. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 400/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
59. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 401/2020
Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părți la Convenția, la New York la 15 ianuarie 1992
-
60. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 404/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD
-
61. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 414/2020
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
62. 29.06.2020 AVIZ COMUN privind numirile a sapte membri în Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii Drepturile omului
Juridică
63. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 275/2020
Propunere legislativă privind Digitalizarea învățământului românesc
-
64. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 344/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
65. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 358/2020
Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2
-
66. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 359/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
67. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 366/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
-
68. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 370/2020
Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
69. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 371/2020
Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice
-
70. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 374/2020
Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor speciale și restabilirea echilibrului economic prin completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
71. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 254/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
72. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 255/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației naționale
-
73. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 306/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
74. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 317/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
-
75. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 323/2020
Propunere legislativă pentru sprijinirea părinților și a operatorilor economici privați pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor
-
76. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 325/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
77. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 333/2020
Proiect de Lege privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
-
78. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 334/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
79. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 338/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.15 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
80. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 342/2020
Propunere legislativă privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor
-
81. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 62/2020
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Juridică
82. 27.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 257/2018
Proiect de Lege privind alăptarea în spații publice
Sănătate
83. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 263/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
84. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 265/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
85. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 268/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
86. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 272/2020
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011
-
87. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 278/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
88. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 282/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială
-
89. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 284/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
90. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 285/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
91. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 295/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
92. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 140/2020
Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
-
93. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 228/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
94. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 230/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
95. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 233/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
96. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 237/2020
Proiect de Lege privind Programul "Un autoturism pentru fiecare familie "
-
97. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 248/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal
-
98. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 257/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
99. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 259/2020
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 22 iulie 2024, 11:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro