Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2021
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..199 | 200..242      >>

înregistrări găsite: 242
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
Drepturile omului
Muncă
Sport
2. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 537/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
-
3. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 559/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
-
4. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 574/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
5. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 577/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii
-
6. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 580/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
7. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 583/2021
Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative
-
8. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 586/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice
-
9. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 587/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
10. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 589/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
11. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 593/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
12. 14.12.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.12.2021
-
13. 14.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.12.2021
-
14. 24.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 565/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
-
15. 24.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 567/2021
Proiect de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate
-
16. 24.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 570/2021
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrelor de nașteri pe teritoriul României
-
17. 24.11.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Gabriela Firea, candidat la functia de ministru al familiei, tineretului și egalitatii de șanse Muncă
Sport
18. 24.11.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Marius-Constantin Budai, candidat la functia de ministru al muncii si solidaritatii sociale Muncă
19. 24.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2021
-
20. 24.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.11.2021
-
21. 24.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.11.2021
-
22. 24.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.11.2021
-
23. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 504/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare
-
24. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 551/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
25. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 552/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"
-
26. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 554/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități
-
27. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 555/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
-
28. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 556/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2021 privind modificarea și completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19
-
29. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 557/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii
-
30. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 382/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.61 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
31. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 514/2021
Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
-
32. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 518/2021
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Națională a Alegătorului”
-
33. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 523/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
34. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 530/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
35. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 532/2021
Proiect de Lege privind completarea Codului de Procedură Civilă
-
36. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 532/2021
Proiect de Lege privind completarea Codului de Procedură Civilă
-
37. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 532/2021
Proiect de Lege privind completarea Codului de Procedură Civilă
-
38. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 533/2021
Proiect de Lege pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda Brăescu”
-
39. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 535/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
-
40. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 542/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
-
41. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 546/2021
Propunere legislativă privind interzicerea discriminării pe motiv de vaccinare
-
42. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 547/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011
-
43. 10.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.11.2021
-
44. 10.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2021
-
45. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 329/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
46. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 458/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii
-
47. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 462/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
48. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 478/2021
Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii
-
49. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 483/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
50. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 487/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
51. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 489/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului"
-
52. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 492/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
-
53. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 493/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
54. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 497/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
-
55. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 430/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-
56. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 432/2021
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educație timpurie, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
57. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 438/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
58. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 440/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
59. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 448/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
60. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 450/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
61. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 451/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
62. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 454/2021
Proiect de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer
-
63. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 455/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
64. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 457/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea anexei VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
65. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 459/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalității prin deduceri personale din venituri salariale
-
66. 27.10.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.10.2021
-
67. 27.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2021
-
68. 19.10.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Oana Toiu, candidat la funcția de ministru al muncii si protectiei sociale Muncă
69. 19.10.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.10.2021
-
70. 19.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2021
-
71. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 413/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
72. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 415/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice
-
73. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 419/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
74. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 420/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite
-
75. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 421/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare
-
76. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 422/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
77. 11.10.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.09.2021
-
78. 11.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2021
-
79. 11.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2021
-
80. 11.10.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2021
-
81. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 315/2021
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-
82. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 316/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
-
83. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 317/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educației
-
84. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 373/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea desfășurării activității în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav și asistent personal profesionist
-
85. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 383/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2021 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
86. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 390/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
-
87. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 396/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
-
88. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 397/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
89. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 398/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
90. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 401/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Comitetului Național Paralimpic
-
91. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 402/2021
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
92. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 339/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
-
93. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 348/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
94. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 349/2021
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea și completarea art.230 și 349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
95. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 350/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
96. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 354/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022
-
97. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 356/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora
-
98. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 372/2021
Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educație a tinerelor din medii defavorizate și sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă
-
99. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 376/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 18:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro