Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2023
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..199 | 200..238      >>

înregistrări găsite: 238
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
Drepturile omului
Muncă
Sport
2. 14.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2023
-
3. 14.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.11.2023
-
4. 12.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 728/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2023 pentru completarea secțiunii a 6-a din capitolul IV al anexei nr. IV la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
5. 12.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 734/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.94, alin.(2,) lit.a) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
6. 12.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 735/2023
Proiect de Lege pentru aderarea la Convenția nr.190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019
-
7. 12.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 736/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății
-
8. 12.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 745/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară
-
9. 12.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 746/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2023 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități
-
10. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 574/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea alineatelor (2) și (5) ale art.198 din Legea nr.199 din 5 iulie 2023 a învățământului superior
-
11. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 601/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
12. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 689/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
13. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 698/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2023 pentru modificarea art.1 alin.(11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
14. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 704/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.38 din Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
15. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 708/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.299 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
16. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 712/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență
-
17. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 713/2023
Propunere legislativă privind completarea Legii - cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
18. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 715/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației
-
19. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 718/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
20. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 721/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
21. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 726/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist
-
22. 20.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 727/2023
Proiect de Lege privind sistemul public de pensii
-
23. 15.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2023, 01.11.2023
-
24. 13.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2023
-
25. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 581/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
26. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 593/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind alocația de stat pentru copii nr.61/1993
-
27. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 594/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
28. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 595/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii tinerilor nr.350/2006
-
29. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 596/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, republicată
-
30. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 597/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
31. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 599/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
32. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 614/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, a Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
33. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 615/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
34. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 616/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral
-
35. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 617/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul electoral
-
36. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 620/2023
Propunere legislativă pentru creșterea salariilor cadrelor didactice
-
37. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 621/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
38. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 622/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
39. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 623/2023
Propunere legislativă privind completarea art.141 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
40. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 626/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
41. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 660/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
42. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 685/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
43. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 687/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
44. 07.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 688/2023
Proiect de Lege privind stimularea creșterii natalității, sprijinirea copilului și familiilor în România
-
45. 30.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.10.2023
-
46. 30.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2023
-
47. 30.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.10.2023
-
48. 30.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2023
-
49. 30.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2023
-
50. 20.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 487/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
51. 20.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 529/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
52. 20.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 563/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice
-
53. 20.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 568/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
-
54. 20.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 569/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
55. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 332/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
56. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 480/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
57. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 506/2023
Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
-
58. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 513/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
59. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 527/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2023 pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi
-
60. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 535/2023
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
61. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 536/2023
Propunere legislativă privind plafonarea veniturilor din sectorul public la nivelul salariului Președintelui României
-
62. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 552/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal
-
63. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 556/2023
Proiect de Lege privind unele măsuri ca urmare a Deciziei Curții Constituționale a României nr.16/2023
-
64. 10.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.09.2023, 09.09.2023
-
65. 21.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 424/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
66. 21.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 431/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, republicată
-
67. 21.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 463/2023
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat
-
68. 21.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 464/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat
-
69. 21.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 478/2023
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
70. 21.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 479/2023
Propunere legislativă pentru completarea art.122 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
71. 21.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 496/2023
Propunere legislativă privind măsurile compensatorii ale fondului de salarii în cazul instituirii de sărbători legale în care nu se lucrează
-
72. 21.09.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.09.2023
-
73. 21.09.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.09.2023
-
74. 14.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 423/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
75. 14.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 426/2023
Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.110/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
76. 14.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 427/2023
Proiect de Lege privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate sau persoane însoțite de copii cu vârsta până la 5 ani
-
77. 14.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 436/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social și a Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
78. 14.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 438/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
79. 14.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 467/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
80. 14.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 470/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
81. 03.07.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.06.2023, 01.06.2023
-
82. 03.07.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.06.2023
-
83. 03.07.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2023
-
84. 03.07.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2023
-
85. 03.07.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.06.2023
-
86. 03.07.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2023
-
87. 03.07.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2023
-
88. 21.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2023
-
89. 20.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 382/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
-
90. 20.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 399/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
91. 15.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 291/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
92. 15.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 383/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
93. 15.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 388/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.128 alin.(2) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
94. 15.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 390/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
95. 15.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 392/2023
Propunere legislativă privind restituirea contribuțiilor de asigurări sociale în cazul nevalorificării plății acestora datorită neîndeplinirii vocației la plata pensiei
-
96. 15.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 396/2023
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263 din 16.12.2010, privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare
-
97. 15.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.06.2023
-
98. 14.06.2023 AVIZ COMUN CONSULTATIV - audiere Gabriela Firea, candidat la functia de ministru al familiei, tineretului si egalitatii de sanse Muncă
99. 14.06.2023 AVIZ COMUN CONSULTATIV - audiere Marius Constantin Budai, candidat la functia de ministru al muncii si solidaritatii sociale Muncă

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 19:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro