Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2024
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2024

1..99 | 100..120      >>

înregistrări găsite: 120
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 315/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic
-
2. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 320/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2024 pentru completarea art.71 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, precum și privind completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții
-
3. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 322/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
-
4. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 334/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
5. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 335/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii
-
6. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 337/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
7. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 343/2024
Propunere legislativă privind modificarea Legii Nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali cât și pentru modificarea Legii Nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
8. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 346/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
9. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 348/2024
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
10. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 361/2024
Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale
-
11. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 366/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
12. 18.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 347/2024
Proiect de Lege pentru modificarea art.428 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
13. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 300/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.711 alin.(1) și (2) din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
14. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 302/2024
Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
15. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 305/2024
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
16. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 306/2024
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru implementarea procedurii bugetării participative
-
17. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 308/2024
Propunere legislativă -Legea pachetului civic de majorat
-
18. 28.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 225/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
19. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 190/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
20. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 242/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023
-
21. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 244/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară
-
22. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 248/2024
Proiect de Lege privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare
-
23. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 250/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului superior nr.199/2023
-
24. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 253/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2024 pentru modificarea art.1 alin.(10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
25. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 255/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și adoptarea unor măsuri în domeniul energiei
-
26. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 256/2024
Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
27. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 259/2024
Proiect de Lege pentru modificarea art.IX alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative
-
28. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 265/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți, pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și prorogarea unui termen
-
29. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 267/2024
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
30. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 270/2024
Propunere legislativă privind protecția și promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor cetățeni români domiciliați sau cu reședința în străinătate (Legea Pia)
-
31. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 271/2024
Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale sub forma unor reduceri/scutiri de la plata impozitelor pentru familiile care au in intreținere mai mult de trei copii, precum și pentru cele care adoptă copii
-
32. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 276/2024
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
33. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 283/2024
Propunere legislativă privind implementarea Programului de acordare gratuită a rației zilnice de hrană pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar publice precum creșe și grădinițe
-
34. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 284/2024
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar”
-
35. 22.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 287/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.128 din Legea învățământului superior nr.199/2023
-
36. 24.04.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2024, 01.04.2024
-
37. 24.04.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2024
-
38. 24.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2024
-
39. 24.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2024
-
40. 23.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 140/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.35 alin.(8) din Legea învățământului superior nr.199/2023
-
41. 23.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 230/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
42. 23.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 239/2024
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice
-
43. 23.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 241/2024
Proiect de Lege pentru completarea art.144 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
44. 10.04.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2024
-
45. 10.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2024
-
46. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 103/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea învațământului preuniversitar nr.198/2023
-
47. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 115/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
48. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 217/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2024 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, precum și pentru organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte
-
49. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 218/2024
Proiectul Legii de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 și a Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
50. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 219/2024
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată
-
51. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 220/2024
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
-
52. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 222/2024
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
53. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 193/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2024 privind instituirea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024
-
54. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 199/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
55. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 202/2024
Proiect de Lege pentru instituirea unei indemnizații de hrană în vederea compensării efectelor negative asupra activității de transport generate de întârzierea aderării la Spațiul Schengen, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
56. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 203/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și pentru completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
57. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 204/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
58. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 206/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea „Legii nr.504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului”
-
59. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 208/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
60. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 211/2024
Propunere legislativă privind eliminarea inechității acordării unor indemnizații diferențiate copiilor urmași ai eroilor-martiri prin modificarea Legea 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
-
61. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 212/2024
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au trăit experiența caselor de copii din România în perioada 1947-1997
-
62. 02.04.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.03.2024
-
63. 02.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2024
-
64. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 730/2023
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
65. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 27/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.143 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
-
66. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 55/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului superior nr.199/2023
-
67. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 61/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
68. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 88/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2024 pentru modificarea art.55 din Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002
-
69. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 92/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
70. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 94/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvermului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și modificarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
-
71. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 96/2024
Propunere legislativă pentru eliminarea vizelor de flotant în procesul de înmatriculare în învățământul primar, precum și completarea Legii nr.198/2023 a învățământului preuniversitar
-
72. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 109/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
-
73. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 123/2024
Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative în materie electorală
-
74. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 124/2024
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
-
75. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 126/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
-
76. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 131/2024
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
77. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 134/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare
-
78. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 160/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
79. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 163/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
80. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 166/2024
Proiect de Lege privind adaptarea spațiilor de joacă pentru copiii cu și fără dizabilități
-
81. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 168/2024
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
82. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 172/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
83. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 181/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 și a Legii privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006
-
84. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 186/2024
Propunere legislativă privind dreptul românilor de a alege asigurătorul de sănătate
-
85. 21.03.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.02.2024
-
86. 21.03.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2024
-
87. 20.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 394/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii drepturilor pacientului nr.46 din 21 ianuarie 2003
-
88. 20.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 3/2024
Propunerea legislativă- LEGEA audiovizualului
-
89. 29.02.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.02.2024
-
90. 29.02.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.02.2024
-
91. 27.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 416/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind domeniul străinilor și azilului în România
-
92. 27.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 776/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ordinii și siguranței publice
-
93. 27.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 30/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
94. 27.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 46/2024
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
95. 26.02.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.02.2024
-
96. 26.02.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.02.2024
-
97. 20.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 6/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2023 pentru completarea art.21 din Legea nr.156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
-
98. 20.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 10/2024
Proiect de Lege pentru modificarea art.83 din Legea învâțământului preuniversitar nr.198/2023
-
99. 20.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 11/2024
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(4), art.128 și abrogarea art.148 alin.(3) lit.g) și art.260 alin.(15) din Legea învățământului superior nr.199/2023
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 19:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro