Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 1998
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 1998

1..99 | 100..134      >>

înregistrări găsite: 134
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 30.12.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.12.1998, 30.12.1998
-
2. 30.12.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.12.1998, 30.12.1998
-
3. 28.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 63/1998
Propunere legislativă privind protecția fondului piscicol, pescuitul și acvacultura.
Administrație
4. 16.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 320/1998
Propunere legislativă de modificare a prevederilor Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Delta Dunării.
-
5. 16.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 408/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole-R.A. din activitatea anilor 1994-1996 și anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova.
-
6. 16.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 409/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.
-
7. 16.12.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.12.1998
-
8. 16.12.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.12.1998
-
9. 09.12.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 284/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 de lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998, pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație.
Buget
10. 09.12.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.12.1998
-
11. 09.12.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.12.1998
-
12. 24.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.1998
-
13. 24.11.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.1998
-
14. 20.11.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.11.1998, 20.11.1998
-
15. 20.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.11.1998, 20.11.1998
-
16. 11.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 349/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori modificând Acordul sub formă de schimb de scrisori dintre România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998.
-
17. 11.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 364/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale.
-
18. 11.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.11.1998
-
19. 11.11.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.11.1998
-
20. 04.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.11.1998
-
21. 04.11.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.11.1998
-
22. 27.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 227/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate.
-
23. 27.10.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.01.1998, 26.01.1998
-
24. 27.10.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.1998
-
25. 22.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 148/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
-
26. 21.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 93/1998
Propunere legislativă privind unele măsuri de protejare a fondului forestier.
Juridică
27. 21.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 128/1998
Propunere legislativă privind constituirea fondului special pentru stimularea viticulturii în România.
-
28. 21.10.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 257/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide realizat în anul 1991 în cadrul Programului Guvernamental de Importuri Critice și a diferențelor de pret și de curs aferente importului de ulei brut realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.274/1992.
-
29. 21.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 292/1998
Proiect de Lege privind protecția noilor soiuri de plante.
Industrii
30. 21.10.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.10.1998
-
31. 14.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 271/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.
-
32. 14.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 290/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și taxa pe valoarea adăugată.
-
33. 13.10.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.1998
-
34. 13.10.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.10.1998
-
35. 12.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 239/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național.
-
36. 06.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 284/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 de lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998, pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație.
Buget
37. 06.10.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.1998
-
38. 06.10.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.1998
-
39. 30.09.1998 AVIZ asupra PL nr. 281/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.19/1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
-
40. 30.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.1998, 30.09.1998
-
41. 30.09.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.1998, 30.09.1998
-
42. 23.09.1998 AVIZ asupra PL nr. 270/1998
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.
-
43. 23.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.1998
-
44. 23.09.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.1998
-
45. 16.09.1998 AVIZ asupra PL nr. 127/1998
Propunere legislativă privind administrarea, organizarea și funcționarea devălmășiilor.
-
46. 16.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 244/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie si cartografie.
-
47. 16.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 247/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974.
-
48. 16.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.09.1998, 16.09.1998
-
49. 16.09.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.09.1998, 16.09.1998
-
50. 09.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 211/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998.
-
51. 09.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 212/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/Kg. la cumpărarea grâului din recolta anului 1998, pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație.
-
52. 09.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 214/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1998 privind finanțarea acțiunilor de consultanță și formare profesională destinate agricultorilor.
-
53. 09.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 236/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicărea Legii fondului funciar nr.18/1991.
-
54. 09.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 248/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.106/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998.
-
55. 09.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 249/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/1998 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar.
-
56. 09.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 257/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide realizat în anul 1991 în cadrul Programului Guvernamental de Importuri Critice și a diferențelor de pret și de curs aferente importului de ulei brut realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.274/1992.
-
57. 09.09.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.1998
-
58. 09.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.1998
-
59. 02.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.1998
-
60. 02.09.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.1998
-
61. 25.08.1998 RAPORT asupra PL nr. 146/1998
Proiect de Lege privind înființarea Societății Naționale - Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol S.A.
-
62. 20.08.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.08.1998, 20.08.1998
-
63. 20.08.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.08.1998, 20.08.1998
-
64. 02.07.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.1998, 02.07.1998
-
65. 02.07.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.1998, 02.07.1998
-
66. 24.06.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.06.1998
-
67. 24.06.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.1998
-
68. 17.06.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.1998, 17.06.1998
-
69. 17.06.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.1998, 17.06.1998
-
70. 11.06.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.1998
-
71. 11.06.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.1998
-
72. 04.06.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.1998
-
73. 04.06.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.1998
-
74. 02.06.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 103/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997.
-
75. 28.05.1998 RAPORT asupra PL nr. 134/1998
Proiect de Lege privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998 -2000.
Buget
76. 27.05.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.1998
-
77. 27.05.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.1998
-
78. 06.05.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.1998
-
79. 06.05.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.05.1998
-
80. 29.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 59/1998
Propunere legislativă privind restituirea bunurilor preluate de stat din patrimoniul Academiei Române.
-
81. 29.04.1998 RAPORT asupra PL nr. 103/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997.
-
82. 29.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.04.1998
-
83. 29.04.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.04.1998
-
84. 23.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 83/1998
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998
Statut
85. 22.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.1998
-
86. 22.04.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.1998
-
87. 16.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.04.1998, 16.04.1998
-
88. 16.04.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.04.1998, 16.04.1998
-
89. 09.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 84/1998
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998.
-
90. 09.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 91/1998
Propunere legislativă privind Legea Patronatelor.
-
91. 09.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.1998, 09.04.1998
-
92. 09.04.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.04.1998, 09.04.1998
-
93. 02.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.04.1998, 02.04.1998
-
94. 02.04.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.04.1998, 02.04.1998
-
95. 26.03.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.1998, 26.03.1998
-
96. 26.03.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.03.1998, 26.03.1998
-
97. 18.03.1998 RAPORT asupra PL nr. 80/1997
Propunere legislativă privind protecția fondului piscicol, a pescuitului și pisciculturii.
-
98. 18.03.1998 RAPORT asupra PL nr. 352/1997
Propunere legislativă privind acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli mici și mijlocii.
-
99. 18.03.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.1998
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 iunie 2024, 3:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro