Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2000
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2000

înregistrări găsite: 76
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 27.12.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.12.2000
-
2. 27.12.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.12.2000
-
3. 24.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 531/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern.
-
4. 24.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 534/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.
-
5. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 536/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la București la 27 martie 2000.
-
6. 24.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2000
-
7. 24.10.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2000
-
8. 17.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 484/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.
-
9. 17.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 487/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2000 privind modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.67/1997.
-
10. 17.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 492/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit.
-
11. 17.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2000
-
12. 17.10.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2000
-
13. 04.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 337/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974.
-
14. 04.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 463/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor.
-
15. 04.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 479/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului Special de Preaderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.
-
16. 04.10.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2000
-
17. 04.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2000
-
18. 26.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 437/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit.
-
19. 26.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2000
-
20. 26.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2000
-
21. 20.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 386/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar, nr.18/1999 și ale Legii nr.169/1997.
-
22. 20.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 416/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.
-
23. 20.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 427/2000
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 și 19 martie 1991.
-
24. 20.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 431/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2000 pentru reluarea activității României, în calitate de membru, la Institutul Internațional al Frigului, cu sediul la Paris, Franța și autorizarea plății cotizației anuale.
-
25. 20.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 436/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol.
-
26. 20.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.09.2000
-
27. 20.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.09.2000
-
28. 13.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 357/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană.
-
29. 13.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.09.2000
-
30. 13.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.09.2000
-
31. 10.08.2000 RAPORT asupra PL nr. 156/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale Îmbunătățiri Funciare- S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare.
-
32. 04.08.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.08.2000, 04.08.2000
-
33. 04.08.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.08.2000, 04.08.2000
-
34. 01.08.2000 RAPORT asupra PL nr. 266/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic.
-
35. 01.08.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.07.2000, 27.07.2000
-
36. 01.08.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.07.2000, 27.07.2000
-
37. 22.06.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.06.2000
-
38. 22.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.06.2000
-
39. 21.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 298/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/1999 privind acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999.
-
40. 15.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 98/2000
Propunere legislativă privind dreptul primăriilor de a vinde terenuri agricole din domeniul privat al statului.
Administrație
41. 15.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 112/2000
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999 destinat consumului intern.
-
42. 15.06.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.06.2000, 15.06.2000
-
43. 15.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2000, 15.06.2000
-
44. 07.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 164/2000
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului.
-
45. 25.05.2000 RAPORT asupra PL nr. 212/2000
Proiect de Lege privind creșterea și ameliorarea raselor de animale.
-
46. 25.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 230/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni.
-
47. 25.05.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.05.2000
-
48. 25.05.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2000
-
49. 18.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 108/2000
Propunere legislativă privind prevenirea și completarea unor abuzuri în domeniul exploatării, prelucrării și comercializării materialului lemnos.
-
50. 18.05.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2000
-
51. 18.05.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2000
-
52. 27.04.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.04.2000, 27.04.2000
-
53. 27.04.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2000, 27.04.2000
-
54. 05.04.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2000
-
55. 30.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.03.2000, 30.03.2000
-
56. 30.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2000, 30.03.2000
-
57. 29.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 191/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.72/1999 pentru completarea articolului 25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.
-
58. 28.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 514/1999
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești.
-
59. 23.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 123/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993.
-
60. 23.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2000, 23.03.2000
-
61. 21.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 116/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea afilierii României la Asociația Internațională pentru Științe și Tehnologii Cerealiere, precum și a plății cotizației anuale.
-
62. 16.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.03.2000, 16.03.2000
-
63. 16.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.03.2000, 16.03.2000
-
64. 01.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 508/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă.
-
65. 01.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2000
-
66. 01.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.03.2000
-
67. 23.02.2000 RAPORT asupra PL nr. 1/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Planului Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și cofinanțarea acestuia din surse alocate de la bugetul de stat
-
68. 23.02.2000 AVIZ asupra PL nr. 5/2000
Proiect de Lege privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
-
69. 16.02.2000 RAPORT asupra PL nr. 469/1999
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103 din 1996.
-
70. 16.02.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2000
-
71. 16.02.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.02.2000
-
72. 08.02.2000 RAPORT asupra PL nr. 2/2000
Propunere legislativă privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura.
Administrație
73. 02.02.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2000
-
74. 02.02.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.02.2000
-
75. 01.02.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.01.2000, 27.01.2000
-
76. 01.02.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.01.2000, 27.01.2000
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 iunie 2024, 3:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro