Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2002
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2002

1..99 | 100..122      >>

înregistrări găsite: 122
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.12.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.12.2002, 18.12.2002
-
2. 11.12.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.12.2002, 11.12.2002
-
3. 05.12.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2002, 04.12.2002, 05.12.2002
-
4. 05.12.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2002, 04.12.2002, 05.12.2002
-
5. 04.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 342/2002
Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) și (2) ale art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.
-
6. 04.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 455/2002
Propunere legislativă privind efectuarea inspecției tehnico-periodice a remorcilor pavilion apicol.
-
7. 04.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 561/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.
-
8. 04.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 601/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha.
-
9. 04.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 627/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acțiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere.
-
10. 04.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 631/2002
Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.
-
11. 28.11.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.11.2002, 27.11.2002
-
12. 26.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 582/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative.
-
13. 21.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 533/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate
-
14. 21.11.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2002, 20.11.2002
-
15. 20.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 556/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de rasă" S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor.
-
16. 15.11.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2002
-
17. 31.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 333/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura.
Administrație
18. 31.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.10.2002, 29.10.2002, 30.10.2002, 31.10.2002
-
19. 30.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 320/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.
-
20. 24.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2002, 22.10.2002, 23.10.2002, 24.10.2002
-
21. 23.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 524/2002
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003.
Statut
22. 17.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 478/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
-
23. 17.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 479/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobile ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate.
-
24. 17.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 506/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală și de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000.
-
25. 17.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.2002, 16.10.2002, 17.10.2002
-
26. 17.10.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.10.2002, 16.10.2002, 17.10.2002
-
27. 10.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 470/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România.
-
28. 10.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2002, 09.10.2002
-
29. 10.10.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2002, 09.10.2002
-
30. 09.10.2002 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 368/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă.
-
31. 03.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2002, 02.10.2002
-
32. 03.10.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2002, 02.10.2002
-
33. 02.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 437/2002
Proiect de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural.
-
34. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 368/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă.
-
35. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 442/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 - iulie 2002.
-
36. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 443/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2002 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială HORTICOLA - S.A. București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.
-
37. 26.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2002, 25.09.2002, 26.09.2002
-
38. 26.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.09.2002, 25.09.2002, 26.09.2002
-
39. 25.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 376/2002
Proiect de Lege privind producerea și comercializarea hameiului.
-
40. 19.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2002
-
41. 19.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2002
-
42. 18.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 422/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995.
-
43. 12.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2002, 11.09.2002
-
44. 12.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.09.2002, 11.09.2002
-
45. 11.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 78/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 108/2001 privind exploatațiile agricole.
-
46. 11.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 367/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România.
-
47. 04.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2002, 04.09.2002
-
48. 04.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2002, 04.09.2002
-
49. 04.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 330/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu - Șișești.
-
50. 04.07.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2002, 04.07.2002
-
51. 04.07.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2002, 04.07.2002
-
52. 20.06.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2002, 19.06.2002
-
53. 20.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2002, 19.06.2002
-
54. 19.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 288/2002
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.8/2001 pentru modificarea Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol.
-
55. 19.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 308/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenților economici din sectorul agricol.
-
56. 13.06.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2002, 12.06.2002
-
57. 13.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2002, 12.06.2002
-
58. 06.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 203/2002
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară
-
59. 06.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 268/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare 2001 dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002.
-
60. 06.06.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2002, 05.06.2002
-
61. 06.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2002, 05.06.2002
-
62. 30.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 180/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
-
63. 30.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2002, 29.05.2002
-
64. 30.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.2002, 29.05.2002
-
65. 23.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.05.2002, 22.05.2002
-
66. 23.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.05.2002, 22.05.2002
-
67. 22.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 4/2002
Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".
-
68. 16.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2002, 15.05.2002
-
69. 16.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.05.2002, 15.05.2002
-
70. 10.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2002, 10.05.2002
-
71. 10.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2002, 10.05.2002
-
72. 09.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 226/2002
Proiect de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederii Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și ale Legii nr.169/1997.
-
73. 25.04.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2002, 24.04.2002
-
74. 25.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2002, 24.04.2002
-
75. 17.04.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.04.2002, 17.04.2002
-
76. 17.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.04.2002, 17.04.2002
-
77. 16.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 149/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001, precum și a unor alte acte normative.
Statut
78. 10.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 164/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură.
-
79. 10.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 166/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2002 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului "Controlul Poluării în Agricultură", semnat la București la 16 ianuarie 2002.
-
80. 10.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 167/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2002 privind acordarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice, pesticide, semințe și material săditor certificate.
-
81. 10.04.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2002, 10.04.2002
-
82. 10.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2002, 10.04.2002
-
83. 08.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 697/2001
Propunere legislativă privind protecția animalelor utilizate la experimente.
-
84. 08.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 49/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale.
-
85. 04.04.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2002, 03.04.2002
-
86. 04.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2002, 03.04.2002
-
87. 28.03.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2002, 27.03.2002, 28.03.2002
-
88. 28.03.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2002, 27.03.2002, 28.03.2002
-
89. 21.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 726/2001
Proiect de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități naturale și alte catastrofe, în agricultură.
-
90. 21.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 123/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului, adoptat la Paris, la 3 aprilie 2001.
-
91. 21.03.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2002, 20.03.2002, 21.03.2002
-
92. 21.03.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.03.2002, 20.03.2002, 21.03.2002
-
93. 14.03.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2002, 13.03.2002
-
94. 14.03.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.03.2002, 13.03.2002
-
95. 13.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 93/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.
-
96. 07.03.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2002, 06.03.2002
-
97. 07.03.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.03.2002, 06.03.2002
-
98. 05.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 338/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, Legii nr.169/1997 și ale Legii nr.18/1991, republicată.
-
99. 05.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 375/2001
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1999 și ale Legii nr.169/1997.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 15:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro